2. Maailmankaikkeus syntyi alkuräjähdyksessä

Seitsemän väärää tieteellistä väittämää

 1. Luonnontiede ei tarvitse Jumalaa
 2. Maailmankaikkeus syntyi alkuräjähdyksessä
 3. Elämä syntyi elottomasta
 4. Evoluutio on kehittänyt luonnon monimuotoisuuden
 5. Samanlainen geeniperimä on todiste yhteisestä esi-isästä
 6. Evoluutioteoria pyrkii tieteelliseen käsitykseen
 7. Jumalan olemassaololle ei ole järkeviä perusteita

beautiful-eart-wallpaper-hd-79

Alkuräjähdyksen salaiset lainalaisuudet

Alkuräjähdys on nykyisen luonnontieteellisen tiedon mukaan paras maailmankaikkeuden syntytapahtuman teoria. Alkuräjähdysmalli muotoutui konsensusmalliksi 1960-luvulla ja on yhä tieteen nykyinen standardimalli. -Wikipedia/ Alkuräjähdys

Joseph Silk kertoo kirjassaan Big Bang (1980), mistä materia sai alkunsa:

Kaikki aine, jonka tiedämme olevan miljardeissa galakseissa, oli puristuneena neulanpään kokoiseen pisteeseen. Oma näkyvissä oleva linnunratamme oli siinä atomia pienemmässä koossa.

Teorian mukaan tämä energiapiste yllättäen räjähti singoten olemuksensa ympäriinsä, mistä syntyi laajeneva tila. Räjähdyksessä syntyi myös kvarkit, elektronit, protonit ja neutronit. Nämä alkoivat rakentamaan atomeja ja näin syntyivät helium- ja vetyatomit. Pian syntyi myös hiiliatomeja, jotka ovat elämän edellytyksenä. Sen lisäksi, että alkuräjähdyksessä syntyi materia, täytyi siinä myös syntyä luonnonlait eli ne tieteelliset lait, jotka ovat tosia. Nämä tunnetut lainalaisuudet taas kertovat, että

 1. räjähdykset aikaansaavat epäjärjestystä, eivät koskaan järjestystä
 2. aineet eivät rakennu törmäillen keskenään räjähdysaallon levitessä
 3. hiilen syntyminen tällaisessa kolmen heliumatomin törmäyksessä on äärettömän epätodennäköistä eikä kyseinen massatapahtuma ole mahdollinen.

Kaikki fysikaaliset kaavat selittävät neljää perusvuorovaikutusta eli painovoimaa, sähkömagnetismiä, heikkoa vuorovaikutusta ja vahvaa vuorovaikutusta, mutta mitä vuorovaikutukset ovat ja missä ne olivat neulanpäässä? Tähän ei ole kyetty sepittämään mitään kehitysopillista teoriaa, eikä liiemmin niille salaperäisille luonnonlaeille ja lainsalaisuuksille, jotka johtivat kaaoksesta järjestykseen ja elämän syntyyn.

Evolutionistien päätodiste alkuräjähdykselle on punapistesiirtymä, minkä esitetään todistavan galaksien kaikkoamista poispäin alkuräjähdyksen keskipisteestä. Teoriasta ei ole kuitenkaan yksimielistä kantaa, sillä siirtymä voi yhtä hyvin osoittaa galaksien kiertävän kehää. Painovoiman vaikutukset punasiirtymään ennusti jo varhain Albert Einstein. Sen lisäksi, että parhaalle mahdolliselle tieteelliselle teorialle ei löydy konkreettisia todisteita, se rikkoo myös tunnettuja lainalaisuuksia.

Maailmankaikkeuden hienosäätö

Tämä auringon, planeettojen ja komeettojen muodostama mitä kaunein järjestelmä on voinut syntyä vain älykkään ja voimakkaan olennon suunnitelmasta ja hallinnasta.. Me tunemme hänet vain hänen luomistekojensa viisaudesta ja erinomaisuudesta. -Isaac Newton

Jopa Big Bang-nimen alkuräjähdykselle antanut tähtitieteilijä Fred Hoyle vakuuttui, ettei räjähdys kykenisi aikaansaamaan sellaista järjestystä mikä maailmankaikkeudessa vallitsee. Maailmankaikkeus liikkuu erittäin tarkan toimintajärjestyksen mukaan, eikä sattumanvaraisuutta voida havaita missään tasossa. Tutkijat ovat listanneet jopa viidensadan ilmiön ja lainalaisuuden listan, jotka mahdollistavat äärettömän täsmällisissä rajoissa elämän maapallollamme. Nämä huomioiden, teoreettinen todennäköisyys elämälle suotuisalle maailmankaikkeudelle on 1:10500. Niinpä tunnetut satatuhatta miljoonaa galaksia, joissa on kussakin satatuhatta miljoonaa aurinkoa, ovat aivan liian pieni määrä aurinkokuntia jotta toinen maan kaltainen planeetta olisi todennäköinen. Seuraavassa joitakin maailmankaikkeuden ja maapallomme täsmällisiä hienosäätöjä:

1. Perusvuorovaikutukset ovat niin äärettömän tarkasti säädetty, että muuttamalla esimerkiksi heikkoa vuorovaikutusta yhdellä 10100-osalla elämä ei olisi mahdollista. Äärettömän tarkkuuden voi havainnollistaa 1060 todennäköisyydellä seuraavasti: asetetaan kahden euron kolikko 20 miljardin valovuoden päähän ja osutaan ammuttaessa ensimmäisellä laukauksella kolikkoon. Voiko siis sattumalta syntyä neljä näin äärettömän tarkkaan säädettyä ja keskenään täysin erilaista voimaa? Sähkömagneettisen voiman ja gravitaation voimakkuuden ero on jopa 1040 eli kymmenentuhatta biljoonaa biljoonaa biljoonaa.

2. Elämän olemassaolo edellyttää taivaankappaleilta täsmällisiä etäisyyksiä, kokoja ja sijainteja:

 • Aurinkokunnan sijainti galaksissa on täsmällinen galaksin keskustan painovoiman suhteen.
 • Aurinkokuntamme aurinko, planeetat ja niiden kuut ovat täsmällisissä rajoissa jatkuvan liikkeen mahdollistamiseksi.
 • Jupiterin ja Saturnuksen koot, etäisyydet ja kiertoradat vähentävät asteroidien törmäyksiä maahan ja vakauttavat aurinkokuntamme kiertoratoja.
 • Auringon koko vaikuttaa säteilyyn, jonka on oltava täsmällinen maaplaneetan fotosynteesin mahdollistamiseksi.
 • Maan osalta elämän mahdollistaa mm. painovoiman suuruus, etäisyys auringosta, akselikallistuma, kiertoradan epäkeskisyys, pyörähdysaika, magneettikenttä, heijastuskyky, hiilidioksidin määrä, veden määrä, vesihöyryn määrä, ilmakehän paine ja läpinäkyvyys, salamoinnin määrä ja mannerlaattojen liike.
 • Kuun etäisyys mahdollistaa maan vuorovedet, ilmakehän, pyörimisnopeuden, akselikallistuman ja magneettikenttävaikutuksen, jotka kaikki ovat edellytyksenä elämälle.

Kelloseppävertaus on vahna argumentti älykkään suunittelun puolesta. Analogiaa kellon ja maailmankaikkeuden olemassaolon välillä mietti jo roomalainen filosofi Cicero ennen ajanlaskun alkua. Analogia kellontekijästä voidaan esittää esimerkiksi seuraavasti:

 1. On olemassa kohde X (kivi) joka ei vaadi selitystä, “joka on ollut aina”.
 2. On olemassa kohde Y (kello) joka vaatii selitystä, ja jonka tiedämme olevan älyn aikaansaannos.
 3. On olemassa kohde Z (aurinkokunta) jonka alkuperä on kenties tuntematon mutta jolla on paljon yhteisiä piirteitä Y:n kanssa ja vähemmän yhteisiä piirteitä X:n kanssa.
 • → Z on älyn aikaansaannos.

Mitä enemmän tarkastelemme elämän olemassaolon mahdollistavia tekijöitä ja ilmiöitä, sitä enemmän aurinkokunnalla havaitaan yhteisiä piirteitä kellosepän valmistavan kellon kanssa, minkä toimivuus riippuu jopa sadoista erilaisista mutta keskenään harmoniassa olevista osista. Kompleksisuus ja sen täsmällisyys ei rajoitu pelkästään taivaankappeleiden tasolle, vaan kaikkeuden kaikilla tasoilla kemiallisista yhdisteistä ja biologisista järjestelmistä aina fysikaalisiin lakeihin voi havaita erittäin tarkan elämälle suotuisan hienosäädön. Fysiikan lait selittyvät vieläpä matemaattisilla kaavoilla, joista peruskaavat mahtuvat ainoastaan yhdelle A4-paperille. Tästä vakuuttuneena nobelisti Eugene Wigner on todennut:

Matematiikan kielen soveltuvuus fysiikan lakien kuvaamiseen on ihmeellinen lahja jota emme ymmärrä emmekä ansaitse. -Eugene Wigner, fyysikko

Mitä enemmän kaikkeuden rakenteita ja järjestelmiä tutkitaan, sitä enemmän kaikessa havaitaan tarkka järjestys ja ajoitus. Esimerkiksi alkuaineiden pienimmät osat atomit ovat kuin avaruus pienoiskoossa. Ja koska Kansallisen tutkimuskomitean yksi tieteellisen teorian kriteereistä on loogisuus, on erittäin loogista olettaa, että näin hienosäädetyn maailmankaikkeuden takana on älykäs suunnittelu eikä sattumanvarainen räjähdys. Naturalistin ongelmat eivät edes pääty mahdottomiin todennäköisyyksiin tai puuttuviin mekanismeihin. Maailmankaikkeuden massasta puuttuu lähes 90%, mistä on muodostunut käsite pimeä aine. Pimeän aineen tarpeellisuus voidaan havainnollistaa seuraavasti:

 1. Maan ja kuun välillä on tasapainotila, joka muodostuu maan vetovoimasta ja kuun etenemisnopeudesta (keskipakoisvoima). Näistä muodostuu jatkuva liike kuun ja maan välillä.
 2. Samankaltainen tasapainotila vallitsee myös Auringon ja muiden planeettojen välillä.
 3. Edelleen samankaltainen säännöllinen pyörimisliike löytyy aurinkokuntamme liikkeen suhteessa galaksin keskustaan.
 4. Samankaltainen liike jatkuu hyvin todennäköisesti myös galaksien tasolla.

Laskelmien mukaan havaittavissa oleva massa ei kuitenkaan riitä pitämään universumia koossa. Noin 90%:n puute selitettiin alkuräjähdysteoriassa sellaisen pimeän aineen olemassaololla, jota ei voida kaukoputkilla havaita. Vuonna 1990 avaruuteen lähetettiin Hubblen avaruusteleskooppi, jonka tarkuuden uskottiin riittävän pimeän aineen havainnointiin; Hubble ei havainnut mitään tällaista. Tieteen Kuvalehdessä analysoitiin vuonna 1996 pimeän aineen puuttumista:

Eräs teoria esittää, että luonnonlaeissa on jotain vialla. Yksikään tähtitieteilijä ei uskalla väittää, että se olisi vastaus pimeän aineen arvoitukseen.

Luomisopille massan puuttuminen ei ole ongelma. Raamatun mukaan hienosäädetty maailmankaikkeus pysyy ainoastaan sen Luojan voimasta kasassa:

Kol. 1:16-17 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.

Advertisements