Evoluutioteoria ja tieteen kriteerit

Evoluutiomyönteinen Kansallinen tutkimuskomitea (National Research Council) määritteli vuonna 1996 tieteen seuraavasti:

”Tieteellisten selitysten tulee täyttää tietyt kriteerit. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä, niiden tulee olla yhdenmukaiset luonnosta tehtyjen kokeellisten ja havaittavien todisteiden kanssa ja kun tilanne sen mahdollistaa, niiden tulee tehdä luotettavia ennustuksia tutkittavista kohteista/järjestelmistä.

Niiden tulisi olla myös loogisia, kunnioittaa todistusaineiston käsittelyn sääntöjä, olla avoimia kritiikille, raportoida käytetyistä menetelmistä ja käytännöistä, sekä tehdä tiedosta julkista.

Selitykset jotka pohjautuvat myytteihin, henkilökohtaisiin uskomuksiin, hengellisiin arvoihin, mystiseen inspiraatioon, taikauskoon tai auktoriteettiin koskien sitä kuinka luonnollinen maailma muuttuu, voivat olla henkilökohtaisella tasolla hyödyllisiä ja yhteiskunnallisesti relevantteja, mutta ne eivät ole tieteellisiä selityksiä.”

Yllä mainitutut kriteerit tieteelle tiivistettynä ovat:

1. Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon

2. Esittää luotettavia ennustuksia

3. On looginen

4. On avoin kritiikille

5. Tuottaa yksityiskohtaista ja paikkansapitävää informaatiota

6. Ei sisällä ennakko-olettamuksia

Uskottavasti esitettynä evoluutioteoria on saatu, lähinnä indoktrinaation kautta, iskostettua universaaliksi totuudeksi. Jopa kristityt kirkot ja järjestöt ovat hyväksyneet sen osaksi maailmankuvaa. Kreationistinen tutkimus ja opetus vietiin ovelasti vetoamalla myytteihin ja hengellisiin arvoihin. Mutta mitä sanoo evoluutioteoria annettujen standardien puitteissa?

1. Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon

Evolutionistit vakuuttavat, että evoluutio on havaittavissa oleva prosessi. Esimerkkeinä käytetään usein vaaleiden ja tummien koiperhosten muuntumista erilaiseksi populaatioksi. Kuitenkaan koiperhosten esimerkki, tai mikään muukaan havaittu todiste evoluutiosta ei osoita uuden geneettisen informaation synnystä mitään, vaan lajiutumisesta saman lajin sisällä. Jopa jotkut evolutionistit myöntävät tämän:

“Suoritetut kokeet havainnollistavat kauniisti tapahtumat kuten luonnonvalinnan – tai vahvimman selviämisen, mutta ne eivät havainnollista evoluutiota toiminnassa, sillä kuinka paljon tahansa populaatiot saattavatkin muuttua lukumääriltään tai sisältämiensä vaaleiden, keskitummien tai tummien muotojen suhteen, kaikki koiperhoset pysyvät alusta loppuun asti Biston betularia:na (koiperhosina).”

Jopa Wikipedia paljastaa evoluution havainnoitavuudesta seuraavasti:

“Evoluutio on historiallinen tapahtumasarja, eikä sitä voida todistaa perinteisillä väitteillä tai menetelmillä, joilla todistetaan puhtaasti fysikaaliset tai funktionaaliset ilmiöt. Tietyt evolutiiviset tapahtumat – ja evoluutio kokonaisuudessaan – on pääteltävä havaintojen perusteella.”

Niinpä niin, evoluutio on kehittymistä mutaatioiden kautta uusiksi lajeiksi, mutta todisteet tällaisista positiivisista mutaatioista ja uusien lajien muodostumisesta puuttuu täysin. Silti moni pitää universaalina totuutena me olemme kehittyneet apinoista -hypoteesia.

Kreationistit ripittivät taannoin evoluutiokannattaja Richard Dawkinsia siitä, ettei evoluutiota ole havaittu ikinä, johon Dawkins totesi:

“Kieltäytyminen uskomasta asioihin joita ei voi itse nähdä on älytöntä. Ajattelepa nyt, en ikinä nähnyt Napoleonia omin silmin, mutta se ei tarkoita etteikö Napoleon olisi ollut olemassa.”

Raamattuun uskova voi sanoa vain Aamen. Kuten tiedämme, on Raamatun historiallisuus selvitetty arkeologisesti ja sen ulkopuolisista lähteistä monilta osin aina vedenpaisumuksen aikaan asti, 4400 vuoden päähän.

2. Esittää luotettavia ennustuksia

“Miksei jokainen geologinen muodostelma ja kerrostuma ole täynnä sen kaltaisia [eliöiden] välimuotoja? Geologia ei selvästikään paljasta mitään sen kaltaista tasaisesti etenevää orgaanista ketjua; ja tämä on selkein ja vakavin vastalause joka voidaan esittää teoriaani kohtaan.” -Charles Darwin

Charles Darwin toivoi, että tulevat fossiililöydöt osoittaisivat oikeiksi hänen näkemyksensä välimuodoista. Evoluutiobiologi ja paleontologi Stephen Jay Gould paljasti seuraavasti:

“Fossiilirekisterin sisältämien välimuotojen äärimmäinen harvinaisuus pysyy paleontologien ammattisalaisuutena.”

Hiljattain National Geographic myönsi seuraavasti:

“Valaiseva, mutta aukkoinen fossiilirekisteri on kuin filmi evoluutiosta, jossa 1000 otoksesta 999 on kadonnut.”

Evolutionistit siis myöntävät, että 99.9% todistusaineistosta puuttuu! Todisteet välimuodoista viittaavat vain kouralliseen, jopa heidän omassa piireissään kiisteltyihin ja kyseenalaisiin, välimuotoehdokkaisiin.

Kyseistä seikkaa on pyritty selittämään punktualismilla, jossa esitetään, että eliöt kehittyivät niin nopeasti, että ne jättivät fossiilirekisteriin vain vähäisiä jälkiä kehityksestään. Kuitenkin tämän kaltainen muutos suhteessa Darwinin odottamaan asteittain tasaisesti etenevään orgaanisten fossiilien ilmaantumiseen, on vain julkinen osoitus kehitysopin kyvyttömyydestä tehdä ennustuksia. Käden heilautuksella todisteiden puutteesta tulee todiste evoluution puolesta. Mikäli yli 100 vuotta syvällistä tutkimusta ei ole kyennyt vahvistamaan edes Darwinin odotusta koskien fossiilirekisteriä, niin evoluutionäkemys on selkeästi epätieteellinen.

evolution (0;00;00;00)

3. On looginen

Fred Hoyle ja Chandra Wickramasinghe laskivat, että todennäköisyys solun muodostumiselle luonnonprosessien kautta on 1×10-40000 . Todennäköisyyslakien pohjalta tiedämme, että kun todennäköisyys on alle 1×10-50, tapahtumaa ei tule koskaan tapahtumaan. Puhutaan siis 800 kertaa pienemmästä todennäköisyydestä kun mahdottomuus, ja tämä on pelkästään alkeellisen solun muodostumiselle. Väite itsestään syntyvästä elämästä on yhtä järjetön kuin väittäisi, että riittävän monta kertaa tiputettuna lentokoneesta tiilet, sementti, vesi, teräsosat, sähköjohdot ja työkalut muodostaisivat tippuessaan Olkiluodon ydinvoimalan, joka tosin on Euroopan kalleimman rakennuksen tittelistä huolimatta yksinkertainen järjestelmä verrattuna elävään ja lisääntyvään soluun.

Vaikka tämä geneettinen koodi, joka on paljon monimutkaisempi kuin Windows 8:n koodi, syntyisikin sattumalta, puuttuisi sillä yhä kyky synnyttää uutta informaatiota. Se siitä loogisuudesta.

4. On avoin kritiikille

Taannoin julkaistu dokumentti Expelled paljastaa yksityiskohtia useiden evolutionistien vuosien varrella harjoittamista nihilismistä, missä ei siedetä minkäänlaisia näkemyksiä haastamaan darwinistista oppirakennelmaa.

Expelled paljastaa, kuinka jopa darwinistien keskuudessa näiden perinteisiä näkemyksiä haastavat joutuvat monesti siirtymään syrjään hallitsevista asemista työyhteisöissä. Yksi viimeaikaisista esimerkeistä koskee kehitysopin professoria Michael Reissiä, joka toimi Royal Society’n opetustoimen johtajana, joka jätti tehtävänsä jouduttuaan ankaran painostuksen alaiseksi, jossa vaadittiin hänen eroansa sen jälkeen kun hän oli esittänyt näkemyksensä luomisopin ja älykkään suunnittelun saattamisesta takaisin kouluopetukseen.

Kun kehitysopin kannattajat ensi kertaa pyrkivät saamaan näkemyksensä opetettaviksi kouluihin, he vetosivat siihen, että evoluutiota tulisi opettaa luomisopin ohella tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden nimissä. Nykypäivänä intellektuelli eliitti taas vaatii täydellistä kunnioitusta ja alistumista heidän tulkinnalleen elämän alkuperästä ja kehityksestä ainoana oikeana tienä. Tällä tapaa he käyttävät veronmaksajien rahoja lasten indoktrinoimiseen monopoliasemalla.

prehistorc_animals_Plesiosaur_Carcass

Plesiosauruksen ruho kalastajien nostamana Tyynestä valtamerestä vuonna 1977. Hyvin säilynyt “66 miljoonaa vuotta vanhaksi”.

5. Tuottaa yksityiskohtaista ja paikkansapitävää informaatiota

Toisinaan tiedepiirissä esiintyy tapauksia, joissa tiedemiehet ovat tietoisesti väärentäneet tutkimusdataa saadakseen tulokset tukemaan omia teorioitaan ja tarkoitusperiään. Ne henkilöt jotka ovat tutustuneet syvemmin evoluutio-luominen-keskusteluun, tuntevat yleensä sellaiset huijaukset kuten Piltdownin ihmisen, Archaeoraptor’in (Piltdownin lintu), Nebraskan ihmisen ja lavastetut kuvat koiperhosista, jotka kaikki ovat vilpillisiä ”todisteita” evoluutionäkemyksen tukena.

IMG_20140702_173002

Ihmisen ja simpanssin “geneettinen samankaltaisuus” todisteena yhteisestä kantamuodosta.

Haeckel sikiöt

Haeckelin “samankaltaiset sikiövaiheet”, joka paljastui jo 1800-luvulla väärennökseksi, mutta on yhä koulubiologian todisteena.

6. Ei sisällä ennakko-olettamuksia

Evoluutiobiologi Richard Lewontin paljasti omat ennakkoasetelmansa eräässä lainauksessa seuraavasti:

“Ei ole kyse siitä, että tieteen metodit ja instituutiot jotenkin painostaisivat meitä hyväksymään materialistinen selitys ihmeelliselle maailmallemme; päinvastoin, me olemme materialistisen a priori -uskollisuutemme velvoittamia. Meidän tulee luoda tutkimuksen ja konseptien koneisto, joka tuottaa materialistisia tuloksia huolimatta siitä, kuinka järjenvastaisia tai kuinka arvoituksellisia ne ovat asiaan perehtymättömälle. Lisäksi kyseinen materialismi on ehdoton, sillä me emme voi sallia Jumalaista jalkaa oven väliin.”

Useat evolutionistitkin myöntävät nykyään, että monet luonnossa havaitut rakenteet ”näyttävät suunnitelluilta”, mutta koska he ovat sitoutuneet materialistiseen maailmankuvaan, he eivät voi esittää, että kyseiset rakenteet olisivat tulosta suunnittelusta, vaan että ne vain ”näyttävät suunnitelluilta”. Tämän taustalla on puhtaasti filosofinen maailmankuva eikä mikään tieteen sanelema välttämättömyys.

Peruslogiikan pohjalta tiedämme, että mikäli jokin rakenne vaikuttaa suunnitellulta, on täysin perusteltua esittää, että kyseinen rakenne on todennäköisesti suunniteltu. Tähän perustuu arkeologinen toiminta, missä esimerkiksi kaulakorun löydettyä on hyväksyttävää esittää, että sen taustalla on toiminut tietoinen ja viisas suunnittelija. Arkeologit eivät väitä, että kyseinen kaulakoru olisi muodostunut sattumalta ajan saatossa. Luonnosta löytyy miljoonia rakenteita, joiden toiminta on mittaamattomasti monimutkaisempaa ja hienompaa kuin mikään ihmisen kehittämä.

Yhteenveto

Evoluutioteoria tieteen kriteerien puitteessa tarkasteltuna näyttää siis seuraavanlaiselta:

1. Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon HYLÄTTY

2. Esittää luotettavia ennustuksia HYLÄTTY

3. On looginen HYLÄTTY

4. On avoin kritiikille HYLÄTTY

5. Tuottaa yksityiskohtaista ja paikkansapitävää informaatiota HYLÄTTY

6. Ei sisällä ennakko-olettamuksia HYLÄTTY

Room. 1:21-23 “.. koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.”

Ef. 5:15-16 “Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s