Homoagenda osana nihilismiä

Huom! Kirjoitus ei ole hyökkäys homoseksuaaleja vastaan vaan suoraa tekstiä homoaktivismin todellisesta luonteesta ja Raamatun suhtautumisesta homoseksuaalisuuteen!

28. marraskuuta 2014 äänestettiin Arkadianmäellä sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta. Lakiehdotuksen kannattajat juhlivat äänestystulosta ihmisoikeuksien voittona. Samassa täysistunnossa äänestettiin homoaktivismin varjossa myös lapsilisän muutoksesta. Vähennys hyväksyttiin laskien kaikkia lapsilisän tasoja 8,1 prosenttia.

Vihreälle liikkeelle viime perjantai oli onnen päivä. Liikuttuneina halasimme eduskuntaryhmässä toisiamme äänestystuloksen tultua julki. Monet meistä jatkoivat juhlintaa eri kansalaisryhmissä ja läheistensä kanssa pitkin iltaa. -Ville Niinistö, vihr.

Ei uutta auringon alla

Lapsiperheiden, vanhusten ja rajoitteisten oikeudet ovat saaneet jäädä taka-alalle, kun homoaktivismi on vallannut median. Homous on esitetty luonnollisena huolimatta järkyttävistä tilastoista homoseksuaaleilla:

 • Homo- ja bi-seksuaalimiehillä on 17-kertainen riski sairastua rektaalisyöpään papilloomaviruksen kautta (Centers for Disease Control and Prevention).
 • Useissa tutkimuksissa ympäri maailmaa enemmän kuin 60% HIV:iin sairastuneista miehistä oli homoseksuaaleja. THL kutsuu HIV:iä homojen kansantaudiksi.
 • 25 vuoden tutkimuksen tuloksena havaittiin, että Euroopassa opettajien pedofiilisista oppilaiden hyväksikäytöistä 71% tapauksista oli homoseksuaalista hyväksikäyttöä (Family Research Institute).
 • Homoseksuaaleilla havaitaan huomattavasti enemmän mielenterveysongelmia ja itsetuhoisuutta, myös maissa joissa homo- ja transseksuaalisuus on ollut hyväksyttyä vuosikymmenet.

Homoseksuaalisuus ei ole ihmiselle luonnollista, sillä kaksi kertaa historiassa sen laaja hyväksyminen on johtanut korkeakulttuurin rappeutumiseen:

Länsimaiden historiassa perheen biologinen perusta on vastaavalla tavalla hajotettu jo kaksi kertaa aikaisemmin: ensin antiikin Kreikassa ja myöhemmin antiikin Roomassa. Molemmissa tapauksissa tällainen perheen atomisoituminen johti vähitellen korkeakulttuuriin rappeutumiseen, koska atomistinen perhe ei lopulta pysty riittävällä tavalla turvaamaan lapsen kehitysedellytyksiä. -Kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka

People can change, puolueeton opetusjärjestö, teki tutkimuksen vuonna 2004, missä tuloksena selvisi, että

 • 97% sanoi homoseksuaalisten halujen johtuvan isä-poika suhteen ongelmista ja 90%:lla oli äitisyndrooma
 • puolet kokivat olevansa liian laihoja, lihavia, rumia, epäurheilullisia jne. sukupuolensa edustajaksi
 • 48% oli joutunut homoseksuaalisen hyväksikäytön uhriksi.

 Homoaktivismi osana nihilismiä

Monilla on käsitys, että ihmiskunta ja kulttuuri kehittyvät jonkin sattumanvaraisen luonnonvoiman kautta eteenpäin. Tämä on istutettu ja haluttu ajattelutapa. Todellisuudessa vallalla oleva läntinen kulttuurihegemonia on hyvinkin suunnitelmallista, päämäärätietoista ja kontrolloitua. Homoaktivismi ei tee poikkeusta. Sen perusta kirjattiin ylös marraskuussa 1987 Guide-lehden artikkelissa The Overhauling of Straight America. Kuuden askeleen strategia propagandan levittämiseen oli

 • Puhu homoudesta äänekkäästi ja niin usein kuin mahdollista
 • Esitä homot uhreina, ei aggressiivisina hyökkääjinä
 • Anna myötämielisille perusteita
 • Esitä homot hyvinä
 • Esitä vastustajat pahoina
 • Rahoita kampanjaa

Todellisuudessa homoaktivismi ei aja ihmisoikeuksia, vaan pirstaloi perhemallia, kulttuuri-identiteettiä ja moraalia. Kommunismilähtöisen feministiliikkeen tapaan se saattaa näyttää oikeudenmukaiselta, mutta todellisuudessa se vihaa ihmisyyttä, mieheyttä, naiseutta ja perhemallia. Feministiliikkeen ansiosta nainen teollistettiin ja perhemalli hajotettiin lapsen joutuessa valtiolliseen kasvatukseen. Perhemallin lakkauttaminen on osa Uuden sekulaarin maailmanjärjestyksen suunnitelmaa, joka pyrkii korvaamaan yhteiskuntajärjestyksen kokonaisvaltaisesti.

Homoaktivismin todellinen päämäärä ei ole saada vain sukupuolineutraalia avioliittolakia, kuten Yhdysvaltojen ja Hollannin tapaukset osoittavat. Murretun arvoperustan jälkeen myös muu luonnottomuus, kuten sadomasokismi, transseksuaalisuus ja pedofilia ovat nousseet keskusteluun, kun homoseksuaalisuus on hyväksytty osaksi perhemallia.

Yhdysvalloissa ILGA:n (International Lesbian and Gay Association) jäsenenä on NAMBLA (North American Man-Boy Love Association), joka kannattaa avoimesti pedofilian hyväksymistä. Hollannissa toiminut PNVD-puolue ajoi pedofilian ja huumeiden laillistamista sekä pornografian ympärivuorokautista näyttämistä televisiossa. Huomattava osa homoaktivismin uranuurtajista on paljastunut pedofiileiksi, kuten Larry Brinkin. Myös homoaktivismin kirjallisuus pohjautuu pedofiilien julkaisuihin, kuten Alfred Kinseyn raporteille.

Homoseksuaalien eheytyminen heteroksi kiistetään julkisessa keskustelussa, vaikka sadat todistukset kertovat homojen päässeen rakentavan hoidon kautta pois väärästä identiteetistä ja itsetunto-ongelmista.

Homoseksuaalisuus ja Raamattu

Tasa-arvoinen avioliittolaki on  lapsen oikeus. -Anni Hakolampi, SDPL ry

En ymmärrä, miten yhteiskunnan perustaa voi murentaa ihmisten halu rakastaa, solmia avioliitto ja huolehtia lapsistaan. -Jari Tervo

Homoseksuaalisuus pyritään esittämään mediassa osana kristillistä rakkautta. Se toteuttaa kuitenkin ovelasti kuuden askeleen homopropagandan levittämistä. Raamatun mukaan ihmisen Luoja rakastaa luomaansa ihmistä, mutta vihaa syntiä. Homoseksuaalisuus on todistetusti opittu tapa eikä synnynnäinen ominaisuus. Raamatun mukaan homoseksuaalinen kanssakäyminen on syntiä.

3. Moos. 18:22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.

1. Kor. 6:9-10 Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset (arsenokoitēs=mies joka makaa miehen kanssa), eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

Room. 1:21-32 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

Laaja homoseksuaalisuuden hyväksyminen liittyy vahvasti kristilliseen eskatologiaan eli lopun aikoihin. Jeesus kuvaili viimeisten päivien ihmisiä vertaamalla heitä Sodoman asukkaisiin, jotka tunnettiin vääristyneistä arvoista.

Luuk. 17:28-30 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

On merkittävää, kuinka hyvin Jeesuksen profetia lopun ajasta kuvaa aikaamme:

• ..he söivät, joivat.. Humanismi opettaa pyrkimystä oman elämän onnellisuuteen. Tästä seuraa hedonismia, missä nautinnon ja mielihyvän hakeminen muodostuu keskeiseksi osaksi elämää. Kaikenlaisesta tunnesyömisestä, roskaruoasta ja päihteiden suurkulutuksesta on tullut valtava ongelma läntiselle yhteiskunnalle.

• ..ostivat, myivät.. Talous perustuu kulutusyhteiskuntaan, missä tärkeää on kuluttaa mahdollisimman paljon talouden pitämiseksi pystyssä. Rahan ja materialismin palvonta määrittää monilta osin, mikä on oikein ja mikä väärin, niin että jopa lapsia tapetaan aborteissa yli 90%:a sosiaalisten eli rahallisten ja itsekkäiden syiden takia. Hedonistinen tuhlailu on osaltaan luonut keinotekoisen nälänhädän maailmaan.

• ..rakensivat.. Johtuen eksponentiaalisesta väestönkasvusta, ihmiset rakentavat kiihtyvällä tahdilla. Ihmisen rakentama kestää vain muutaman vuosikymmenen, minkä takia rakentaminen on kasvavaa.

Pahin yhtäläisyys Sodomaan on luopumus totuudesta, minkä varjolla todellinen rakkaus ja Luojan absoluuttinen moraali unohdetaan hetkellisten nautintojen takia. Ihmisoikeus käsittää enemmän seksuaalivääristymiä kuin vähäosaisten tai rajoittuneiden ongelmia. Onko sattumaa, että homoaktivistit kutsuvat liikettään nimellä Pride, eli ylpeys?

Hes. 16:49 Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut.

Juud. 1:7 .. samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

2. Piet. 2:6 Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.

Raamatun mukaan Sodoma on esikuvana rappeutuvalle yhteiskunnalle, jonka synnin tie vie turmioon. David Wilkerson kuvaili profetaalisessa kirjassaan Näky (1974) hämmästyttävän tarkasti, kuinka talous tulee taantumaan voimakkaasti ennen länsimaisen yhteiskunnan romahtamista ja suursotaa. Wilkerson kutsui tätä viimeisten päivien synnytystuskiksi, missä Jumala ravistelee syntistä ihmiskuntaa heräämään ennen antikristuksen valtakunnan tuhoamista ja jumalattomien tuomiota. Hänen mukaansa homoseksuaalisuuden laaja hyväksyntä kirkoissa ja valtion osalta on ajanmerkkinä, jonka jälkeen profetaalisen näyn tapahtumat alkavat toteutua.

Jokainen samalla viivalla

Raamatun mukaan jokainen ihminen on syntiä tehnyt ja Jeesuksen sanat mene, äläkä enää syntiä tee (Joh. 8:12) koskee ihan jokaista.

Luuk. 9:24-25 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon?

Room. 10:13 Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s