Hyvää 97. itsenäisyys.. muistopäivää?

6.12.2014 ei ole Suomen 97. itsenäisyyspäivä, koska Suomi ei ole itsenäinen valtio.

Suomen hallitusmuoto 17.7.1919/94:

1§ Suomi on täysvaltainen tasavalta, jonka valtiosääntö on vahvistettu tässä hallitusmuodossa..

2§ Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle..

Lissabonin sopimus 2007/ C306/ 01:

Artikla 2 .. ainoastaan unioni voi toimia lainsäätäjänä ja antaa oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä, kun taas jäsenvaltiot voivat tehdä näin ainoastaan unionin valtuuttamina tai unionin antamien säädösten täytäntöön panemiseksi.

Jäsenvaltiot sovittavat yhteen talouspolitiikkansa unionin puitteissa.

Mauno Koiviston presidenttikausina alkoi liike, minkä seurauksena mitätöitiin Suomen täysvaltainen tasavalta valtiopetoksella. Hallitus sopeutti salassa perustuslakia Maastrichtin sopimusta varten toisin kuin Ruotsi, joka huomasi perustuslakien ristiriitaisuudet. Poliittinen nihilismi oli niin suvereenia, että sitä vastustanut suoraselkäinen ministeri Toimi Kankaanniemi joutui eroamaan paikaltaan.

“Kun kesäkuun lopulla 1994 valtioneuvosto päätti antaa liittymistä koskevan esityksen eduskunnalle, ilmoitin, että äänestän sitä vastaan. Pääministeri ilmoitti, että se ei käy ja sanoi, että yksikään ministeri ei voi näin tärkeässä asiassa olla vastaan, vaan vastustajan on erottava. Niinpä sitten hallitustyö osaltani päättyi 28.6.1994.

Siis “uhrasin” ministerin paikan EU-jäsenyyden takia ja vastustin euroon liittymistä. Mitä olisin voinut enemmän tehdä, kun Keskusta, Kokoomus, Sdp, Vasemmistoliitto ja Vihreät olivat Suomen itsenäisyyden luovuttamisen kannalla?” -Toimi Kankaanniemi

Vastoin kansanäänestyslain 3. §:ää kansa äänesti unionijäsenyydestä tuntematta lainkaan neuvoteltua sopimusta. Suomen perustuslaki rajoitettiin maanpetoksen määritelmin Euroopan unionin alaisuuteen.

Maanpetoksesta, 6 § (18.10.1939/343):

Jos se, jolle Suomen puolesta on uskottu sopimuksen tekeminen tai siitä neuvotteleminen vieraan valtion kanssa, tahallansa väärinkäyttää tätä luottamusta Suomen ilmeiseksi vahingoksi; rangaistakoon [kuritushuoneella] määräajaksi tai elinkaudeksi.

Yhdentymiseen tähtäävän poliittisen nihilismin myötä demokratia on vaihtunut despotiaan. Euroopan parlamentissa 751:stä jäsenestä vain 13 on suomalaisia, eikä parlamentilla ole edes oikeutta tehdä lakialoitetta. Valtarakenne EU:ssa on kopio kommunistisen Neuvostoliiton duumasta, minkä oligarkiaa Politbyroota voi verrata Euroopan komissioon. Suvereenit komissaarit valitsevat itse jatkajansa ja perustuslaki velvoittaakin näitä uskolliseksi EU:n nihilistiseen agendaan. Suomen eduskunta joutuu näin hyväksymään kaikki järjettömimmät direktiivit kurkkujen käyryydestä aina kansalaisten urkintalakeihin, koska EU:n primaarioikeus niin velvoittaa.

Suomi liittyi EU-jäsenyyden myötä kärpässarjalaisena mukaan sosiaalidarwinistiseen vapaakauppa-alueeseen, missä raskassarjalaiset moukaroivat alas erityisesti pienyrittäjyyden. Muutosten myötä myös Suomen pankin kontrolloima rahajärjestelmä vaihdettiin velkaan perustuvaksi yksityisille pankeille. Velallisesta rahasta (~95% kaikesta rahasta) täytyy maksaa korkoa, minkä vuoksi pankkikartelli tekee mieletöntä voittoa veronmaksajien kustannuksella. 1990-luvun alusta esimerkiksi valtion velka on lähes kymmenkertaistunut. Tutkimukset osoittavat, että nykyinen rahajärjestelmä hyödyttää rikkainta kymmentä prosenttia, samalla kun se selvästi köyhdyttää kahdeksaakymmentä köyhimpää prosenttia.

Nämä ovat vasta nykyisiä ongelmia. Mitä tulevaisuus on tuodakseen?

Alexander Stubb paljasti poliittisen nihilismin luonteen ja päämäärän puheessaan vuonna 2008:

“Valitettavasti, korostan valitettavasti kansainvälinen järjestelmä perustuu edelleen valtioihin, eli kansallisvaltioihin.. Olen todellinen Euroopan federalisti, yksi harvoista vielä olemassa olevista ja haluaisin nähdä EU:n muuttuvan supervallaksi..

Olen sitä mieltä, että olemme heikkoja kolmesta syystä. Joillakin mailla on edelleen pakkomielle, jota kutsun “kansallisvaltion nostalgiaksi”. He uskovat, että valtio on järjestelmän ydin.. Mutta kansallisvaltio, minun mielestäni se ei ole EU:ssa enää keskeisessä asemassa..

Sitten lopuksi, tarvitsemme mielestäni muutoksen mielialaan Euroopan unionin sisällä. Sanoisin että valitettavasti. Sillä Nizzan neuvotteluista lähtien ja perustuslaillisen ongelman kanssa, tunnelma Euroopassa on kääntynyt happamaksi, enkä pidä siitä. En pidä siitä vähääkään. Ja asialle on tehtävä jotain.

Minulla ei ole yksinkertaista ratkaisua, mutta me Euroopan valtiot, mukaan lukien Euroopan ulkoministerit, meidän täytyy ymmärtää, että vaihtoehtoja Euroopan yhdentymiselle ei ole, ei ainoatakaan vaihtoehtoa, jota voisi harkita vakavasti. Tällä on tietenkin vaikutuksia asiaan, jota voidaan kutsua Uudeksi maailmanjärjestykseksi, tai uudeksi kansainväliseksi järjestelmäksi.

.. Ja vaihtoehtoja Euroopan yhdentymiselle ei ole.”

Päämääränä Uusi maailmanjärjestys

Yhdysvaltain dollarin seteliin on kirjattu latinankielinen lause NOVUS ORDO SECLORUM eli Uusi sekulaari maailmanjärjestys, sekä lause E PLURIBUS UNUM eli monesta yhdeksi. Lauseet viestivät suunnitelmasta, jonka päämääränä on nimen mukaisesti yhdistää ihmiskunta maailmanhallituksen alle. Tavoite on sisällytetty myös Lissabonin sopimukseen artikla 10a:han, johon myös Suomi on sitoutunut.

Tuon päämäärän saavuttamiseksi valtiot, valtioiden rajat, kansallisuudet ja kansallismielisyys, omistusoikeus, perheinstituutio ja uskonnot tullaan kumoamaan ja korvaamaan Uudella sekulaarilla maailmanjärjestyksellä. Euroopan unionin suunnittelijoiden mukaan EU on esikuva maailman yhdentymiselle, joka kumoaa kaiken olemassa olevan.

97 vuotta sitten Suomi julistautui täysvaltaiseksi tasavallaksi, joka kiinnitti perustuslain Raamatulliseen moraaliin. Sen merkiksi valittiin lippuun risti ja vaakunaan leijona (Jeesus Kristus), joka pitää kaksiteräistä miekkaa kädessään (puolustusase) ja polkee käyrää sapelimiekkaa (hyökkäysase, kiero saatanan työ).

Nyt voimme havaita, että olemme hyvin kaukana kaikesta siitä, minkä Suomen hyvinvointivaltiota rakentaneet isämme ja isoisämme katsoivat hyväksi. Lukuna 97 kuvastaa heprealaisessa gematriassa aikaa, ajanjaksoa ja aterialle kutsumista. Sanoilla on suuri merkitys Raamatullisessa eskatologiassa eli lopun aikoja koskevissa ennustuksissa. Oletko tietoinen niistä? Olisiko Suomen kansan aika herätä vielä kun on mahdollisuus?

Jatka artikkeleihin

Jesuiittojen Euroopan unioni

Illuminatia

Ilmestyskirja 16 – Globalismi ajan merkkinä

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s