Ihmiskunnan ikä mtDNA:sta

Lääkäri Pekka Reinikainen kertoo mitokondrionaalisen DNA:n todistavan Raamatun luomiskertomuksen puolesta:

“Dna:sta näkee mitä Edenin puutarhassa on tapahtunut. Jokainen sukupolvi tuo mukanaan noin sata [negatiivista] mutaatiota eli virhettä perimään. Eli jokainen sukupolvi tuo sata pysyvää mutaatiota. Nyt tiedetään että maailmassa on noin 30 000 sairautta. Mutaatio eli geenivirhe geenikoodinauhassa aiheuttaa sairauden. Siitä voidaan laskea että jäljet johtavat suoraan Edenin puutarhaan. 300 sukupolvea x 100 uutta sairautta (mutaatiota) = 30 000 sairautta! 300 sukupolvea erottaa meidät Aadamista ja Eevasta. 300 sukupolvea x sukupolvi 20 vuotta = 6000 vuotta! Maailma ja ihmiskunta on noin 6000 vuotta vanha. Eli ennen syntiinlankeemusta ihmisellä oli virheetön koodinauha ja jokainen sukupolvi tuo mukanaan ihmisen perimään sata sairautta. Paljonko sukupolvia tarvitaan että saadaan tämä 30 000 sairautta? 300. Tämä kertoo myös sen että kaikki eliöt on ohjelmoitu tuhoutumaan mikään ei voi elää yli 10 000 vuotta koska tulee niin sanottu virhekatastrofi. Eli virheitä kertyy koodinauhaan ja se aiheuttaa sukupuuttoon kuolemista koko ajan.”

Tiede tuntee muttei tunnusta

Nature Genetics-lehdessä vuonna 1997 julkaistiin tutkimus, jossa vertailtiin kahta erittäin vaihtelevaa mtDNA-sektiota 134:stä toisistaan riippumattomasta sukulinjasta. Sukupolvien myötä niissä oli tapahtunut kaikkiaan 327 muutosta. Yhteenvetona tutkimuksesta sanottiin, että se osoitti mutaatiotiheyden olevan noin 20-kertainen siihen nähden, mitä odotettiin. Laskettuna sukupolven iällä, tutkimustulos antoi ihmiskunnan iäksi siis noin 6500 vuotta naturalistien 200 000 vuoden sijaan. (Thomas J. Parsons, “A high observed substitution rate in the human mitochondrial DNA control region”, Nature Genetics 15, April 1997.) 

Science-lehden artikkelin samankaltainen tutkimus vuonna 1998 päätyi niinikään noin 6000 vuoteen (Gibbons “Calibrating the Mitochondrial Clock”, (Science 279 2, february 1998). Miksi tästä ei puhuta? Tämänkaltainen asioiden salailu on yksi osoitus evoluutioteorian suvereeniudesta, joka pidetään pystyssä vain yksipuoleisella indoktrinoinnilla.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s