Illuminatia

1. heinäkuuta 1785 Regensbergissä Svetsissä ohikulkumatkalla ollut kuriiri Jakob Lanz sai rajuilmassa osuman salamaniskusta ja kuoli. Mukanaan hänellä oli suunnitelmia ja ohjeita, erityisesti koskien Ranskan vallankumousta, jotka olivat osoitetut Pariisiin Grand Orient-nimiselle vapaamuurariloosille. Asiakirjoista ilmeni, että lähettäjänä toimi ryhmä nimeltä der Illuminatenorder eli Valaistuneiden veljeskunta. Suunnitelmat päätyivät paikallisen poliisin käsiin, joka luovutti ne Baijerin hallitukselle.

Tästä johtuen illuminaatien päämajaan Baijeriin suoritettiin tarkastus, mikä paljasti uusien asiakirjojen myötä suunnitelman pyrkimyksestä maailmanlaajuiseen vallankumoukseen. Asiakirjat julkistettiin vuonna 1787 Englannin, Saksan, Itävallan, Ranskan, Puolan ja Venäjän hallituksille, jotka tulivat tietoisiksi suunnitelmista. Järjestö oli kuitenkin levittäytynyt pääasiassa vapaaherra Adolf Kniggen kautta Vapaamuurarien veljeskuntaan, missä luotettuja ja korkea-asteisia veljiä sitoutui Illuminaattien veljeskunnan kolmiasteiseen hierarkiaan. 16. heinäkuuta 1782 vapaamuurarien kongressissa Illuminatin veljeskunta liitettiin yhteiseksi Vapaamuurarien veljeskuntaan. Alemmilta asteilta salattiin illuminaattien todelliset tavoitteet, mutta heitä käytettiin suunnitelman toteuttamiseen erityisen sitoutumisen ja hierarkisen kuuliaisuuden takia.

Illuminaattien veljeskunnan hierarkia koostui kolmesta asteesta, jotka olivat Minerval, Illuminatus Minor ja Illuminatus Major. Ensimmäisellä asteella salattiin vielä järjestön äärimmäiset tavoitteet. Toiselle asteelle saattoi nousta vain vannottuaan valan Lusiferille ja Veljeskunnalle, ja että noudattaisi täydellistä kuuliaisuutta ja järjestön periaatteita. Luotettavuutensa osoittaneista Minoreista muodostui salaisten poliisien verkosto hiipivät veljet, jotka ottivat symbolikseen kaikkinäkevän silmän. Korkeimman asteen piti veljeskunnan perustanut jesuiitta Adam Weishaupt [1], joka vetäytyi maan alle ja neuvoi alaisiaan kirjeillä, käyttäen peitenimeä Spartakus.

Ratsiassa löydetyt asiakirjat paljastivat, että illuminaattien äärimmäiset tavoitteet olivat:

  • Kaikkien olemassa olevien hallitusten kumoaminen
  • Yksityisen omistamisen lakkauttaminen
  • Perintöoikeuden lakkauttaminen
  • Isänmaallisuuden lakkauttaminen
  • Uskontojen lakkauttaminen
  • Perheiden lakkauttaminen
  • Maailmanhallituksen luominen, josta Weishaupt käytti termiä Uusi sekulaari maailmanjärjestys.

Tavoitteet Adam Weishaupt perusti nihilisti Jakob Frankin teorioiden, Platonin Valtio-kirjan sekä jesuiittojen poliittisen ohjelman ja uskonnollisten palvontamenojen pohjalta. Weishaupt sai koulutuksensa jesuiitoilta Ingolstadtin kaupungin yliopistossa Baijerissa, jossa hän valmistui teologian tohtorina ja jesuiittana.

Illuminaatit loivat viralliseksi statuksekseen hyväntekeväisyyden, mikä veti puoleensa saksalaisia kansansivistäjiä, pappeja ja varakkaita ihmisiä. Weishaupt neuvoi jäseniä vapautumaan ennakkokäsityksistään ja omaksumaan veljeskunnan tavoitteet ihmiskunnan maailmanlaajuisesta onnesta ja hyvinvoinnista, minkä johdosta monet protestanttiset teologit, luterilaiset ja kalvinistit tarttuivat syöttiin. Tähän hän käytti vihan lietsontaa katolisen kirkon ylivaltaa kohtaan. Kuitenkin Ranskan vallankumouksen jälkimainingeissa täyttyi yksi Weishauptin todellisista tavoitteista, kun vapaamuurari Napoleon Bonaparte vangitsi paavin ja pakotti myöhemmin uudelleenperustamaan vuonna 1773 lakkautetun Jesuiittojen veljeskunnan Vatikaaniin. Tämän toteutti paavi Pius VII vuonna 1814.

Toisin kuin usein vaihtoehtomediassa väitetään, Adam Weishaupt oli jesuiitta kuolemaansa asti [2]. Hän tekikin vuonna 1830 ennen kuolemaansa sovinnon äitikirkon kanssa. Jesuiittavala velvoittaa jäsentä näkemään järjestön ylimmän tahon jesuiittakenraalin kristuksena [3] sekä pitämään määrätyissä tehtävissä ehdotoman kuuliaisuutensa veljeskunnalle. Kirjassa Subterranean Rome (1843) paljastettu jesuiittavala, jonka jesuiittaloikkari Alberto Rivera vahvisti identtiseksi alkuperäisen kanssa, paljastaa valan ehdottoman sitoutumisen Jesuiittojen veljeskunnalle:

“Poikani, tähän saakka sinua on opetettu teeskentelemään: Rooman katolisten keskuudessa ole Rooman katolinen ja ole vakooja omien veljiesi joukossa. Älä usko ketään ihmistä, älä luota kehenkään. Ole reformoitu reformoitujen keskuudessa, hugenotti hugenottien keskuudessa, kalvinisti kalvinistien keskuudessa, protestantti protestanttien keskuudessa. Saavuta heidän luottamuksensa, yritä päästä saarnaamaan heidän saarnapönttöihinsä ja irtisanoudu kaikella kiihkeydellä omasta pyhästä uskonnostasi ja paavista. Alennu jopa niin alas, että tulet juutalaiseksi juutalaisten keskuudessa, jotta voit paavin uskollisena sotilaana kerätä kaiken tiedon järjestösi eduksi. Sinut on opetettu istuttamaan kateuden ja vihan siemeniä salakavalasti yhteisöjen, maakuntien ja valtioiden välille, jotka elivät rauhassa. Sinut on opetettu yllyttämään niitä veritekoihin, kietomaan heidät sotaan toisiaan vastaan ja luomaan vallankumouksia ja sisällissotia maissa, jotka ovat itsenäisiä ja vauraita, kehittämään taiteita ja tiedettä, nauttimaan rauhan siunauksista, tukemaan jompaakumpaa osapuolta ja toimimaan salaisesti jesuiittaveljiesi kanssa, jotka voivat vaikuttaa vastapuolella.

Mistä sinä tulet? Vastaus: Pyhästä uskosta.

Ketä palvelet? Vastaus: Pyhää Rooman isää, paavia ja Rooman universaalista katolista kirkkoa kaikkialla maailmassa.

Kuka on komentajasi? Vastaus: Pyhän Ignatius Loyolan seuraaja, joka oli Jeesuksen seuran tai Jeesuksen Kristuksen sotilaiden perustaja.”

Adam Weishaupt toteutti todellisen veljeskuntansa tehtävää levittämällä imperialistisen nihilismin valtavan jäsenmäärän omaavaan Vapaamuurarien veljeskuntaan, muodostaen näistä rekrytointikanavan valtioiden hallintojen tasolla tapahtuvaan toimintaan. Illuminatisoidun vapaamuurariuden tehoa maailman historoitsijat eivät ole juurikaan ymmärtäneet. Weishaupt loi näin myös pohjan poliittiselle toiminnalle, joka tänä päivänä kulkee nimellä globalismi.

“He [jesuiitat] ovat niin jatkuvasti sekaantuneet hovin ja valtion juonitteluihin, että heitä voi oikeudenmukaisesti syyttää maailmanvaltaan pyrkimisestä. He aiheuttavat kuninkaille kuoleman, ei mestauslavalla, vaan salamurhan kautta, ja yhtä vahingollisina kuin Illuminati-seura; he olivat ensimmäisenä joukossa kaikissa tapahtumissa ylistämässä murhanäytöksiä Pariisissa [Ranskan vallankumouksen aikoihin]. He ryöstivät valtioilta niiden kyvykkäimmät nuoret, jotka he houkuttelivat instituutioihinsa ja hankkivat itselleen koulutusmonopolin avulla katolisissa maissa suhteettoman ja kohtuuttoman suuren vaikutusvallan kaikkiin mielipiteisiin. Heillä oli käsissään kaikki työkalut ihmiskunnan hyväksi toimimiseksi; rahaa, suojelusta, rippituoleja ja muita keinoja oli yllin kyllin heidän käytettävissään. He voisivat siten tehdä hyvää, jos niin tahtoisivat, mutta he toimivat vain esimiestensä tahdon mukaisesti omaksi hyväkseen välittämättä tippaakaan ihmiskunnan hyvinvoinnista; ja siten on mahdotonta tulla vakuuttuneeksi siitä, että jesuiittaveljeskunnan uudelleen perustaminen voisi olla hedelmällistä tai millään tavalla hyödyksi.” -Itävallan arkkiherttua Maximilian Franz (1756-1801) (The Jesuits in History, Hector Macpherson, 1914)

“Koko vastuu tästä hirveästä kolmekymmenvuotisesta sodasta on tunnustettava olevan keisari Ferdinand II:lla ja hänen opettajilla, käskyttäjillä ja sydänystävillään: Loyolan pojilla.” -Theodor Griesinger, saksalainen historioitsija, 1873

“Jesuiittaveljeskunta.. on yksinkertaisesti Rooman armeija, tehtävänään tuoda paavinistuimelle maallinen yksinvalta maailman keisarina… se on heidän tarkoituksensa. … Se mitä he himoitsevat, on vain valta, saastainen maallinen hyöty ja ylivalta, jonkinlainen universaali maaorjuus, jossa itse ovat herroja, siinä koko heidän kuvansa. He eivät kenties edes usko Jumalaan.” -Fjodor Dostojevski, 1880

“Tämä [Amerikan sisällis]sota ei olisi koskaan ollut mahdollinen ilman jesuiittojen vahingollista vaikutusta. Saamme kiittää paavilaisuutta siitä, että maamme tulvii nyt jaloimpien miestensä verestä. Vaikka Etelä- ja Pohjoisvaltioiden välillä oli suuria mielipide-eroja koskien orjuutta, Jeff Davis tai kukaan muu Etelävaltioiden johtomies ei olisi uskaltanut hyökätä Pohjoisvaltioita vastaan, jos he eivät olisi luottaneet jesuiittojen lupauksiin siitä, että he, demokratian nimissä, saisivat käyttöönsä katolilaisten rahavarat ja asearsenaalin, myös Ranskan, jos hyökkäisivät meitä vastaan..” -Abraham Lincoln Charles Chiniquy’lle, Fifty Years in the Church of Rome, 1886

“Ihmiset ovat lähes täysin tietämättömiä Vatikaanin ja jesuiittojen keskeisen suuresta vastuusta kahden maailmansodan aloittamisessa; tilanne jonka osaksi selittää Vatikaanin ja jesuiittojen käytössä olleet jättimäiset taloudelliset resurssit, jotka tuovat niille valtaa niin monella alueella, erityisesti viime konfliktin jälkeen.” -Edmond Paris, The Secret History of the Jesuits, 1975

1800-luvulla Adam Weishaupt ja Illuminaattien veljeskunta oli hyvinkin yleisessä tiedossa, mutta valistusaatteen myötä tieto jätettiin vähitellen sanakirjoista. On merkittävää, ettei näin suuresta historian vaikuttajasta ole mainintaakaan nykyaikaisessa käsityksessämme. Tietosanakirjoista  poistettiin niinikään kaikki oleellinen vapaamuurareista, jotka muodostavat laajimman veljeskunnan valtion hallinontasolta kirkkoihin asti, sekä jesuiitoista, joiden veljeskunta lakkautettiin vuonna 1773 okkultismin ja jatkuvien valtakieroilujen ja murhien takia. Vaikka Weishauptin suunnitelma kerrotaan tyrehtyneen asiakirjojen paljastumiseen, sen perintöä jatkaa Pyöreän Pöydän organisaatiot, jotka ovat vaikuttaneet valtarakenteiden keskittämiseen ja moraalisten arvojen rappeutumiseen, juuri niinkuin Weishaupt yli 200 vuotta sitten esitti.

Lähteenä käytetty

Salainen asiakirja no1 http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=2058

http://nokialainen.blogspot.fi/2011/01/jesuiitat-paavinvallan-salainen-armeija.html

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt

[2] http://www.newadvent.org/cathen/07661b.htm

[3] https://archive.org/stream/footprintsofjesu00thom#page/50/mode/2up

Advertisements

2 thoughts on “Illuminatia

  1. Pingback: Ihmeellinen ennustus suurvalloista ja globalismista | BELTSASSAR

  2. Pingback: Ilmestyskirja 17 – Nainen pedon selässä | BELTSASSAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s