Televisio ja aivoaallot

Tohtori Herbert Krugman tutki jo varhain 1960-luvulla television vaikutusta aivoihin ja havaitsi jotain hyvin merkittävää. Hän osoitti aivojen asettuvan pasiiviseen mutta oppivaan tilaan jo muutamassa kymmenessä sekuntissa henkilön altistuessa television katselulle.

Aivoaallot ja ihmisen aktiviteetti

Aivojen hermosolut tuottavat sähköimpulsseja tietyissä värähtelyrytmeissä, joita kutsutaan aivoaalloiksi. Nämä rytmit säätelevät vaihtelevilla tavoilla ajattelua, tunnetiloja, mielialoja sekä kehon biokemiaa. Aivosähkökäyrän eli EEG:n havaitsemilla aaltomuodoilla ja niiden muutoksilla pystytään tulkitsemaan aivotoiminnan luonnetta ja taajuutta. Tämän perusteella ihmisen henkinen aktiviteetti on jaettu viiteen perusryhmään.

1. Gamma-aallot

01_gamma

Kaikkein nopeimmassa tahdissa värähtelevät gamma-aaltojen purskahdukset, jotka liittyvät intuitiivisiin oivalluksiin sekä avartuneisiin tietoisuuden tiloihin. Taajuus voidaan liittää esimerkiksi piirtämiseen.

2. Beta-aallot

02_beta

Beta-värähtely on vallitseva taajuus kun ihminen on täysin hereillä, suorittavassa valvetilassa. Huomio on aktiivinen ja kohdistunut ulkoiseen ympäristöön. Beta-värähtely on tietoisen mielen aluetta ja se voidaan liittää esimerkiksi kirjan lukemiseen.

3. Alpha-aallot

03_alpha

Alpha-tila on passiivinen mutta suggestiivisen superoppimisen mielentila. Alpha -tilassa pelot alkavat haihtua ja se saa aikaan itsestään selvän, mielihyvän, rentouden sekä rauhan tunteen.

4. Theta-aallot

04_theta

Theta-tila koetaan aina hetkellisesti valveen ja unen rajamailla, siirtyessämme syvään uneen tai alkaessamme herätä siitä (REM-vaihe). Värähtely voi helposti nostaa esiin unohduksissa olleita asioita ja muistoja.

5. Delta-aallot

05_delta

Delta-värähtely liittyy syvään ja unettomaan unen tilaan. NREM-unen aikana aivot lepäävät.

Television katselu ja aivoaallot

Herbert Krugmanin tutkimus osoitti, että jo muutama kymmenen sekuntia television katselua synnyttää aivoissa alpha-aaltoja, samalla kun beta-aaltojen osuus vähenee huomattavasti ja gamma-aallot vähenevät miltei kokonaan. Tämä asettaa henkilön passiiviseen tilaan jossa aivot vastaanottavat erityisellä tavalla television tarjontaa. Krugmanin tutkimus osoitti myös, että kun koehenkilö sammutti television ja alkoi lukemaan kirjaa, vaihtui pääasiallinen värähtely beta-taajuuteen ja henkilön mielen tietoinen taso nousi huomattavasti.

aivojen_aktiivisuusmittauksia

Psykologi Thomas Mulholland osoitti niinikään television passivoivasta vaikutuksistaan EEG-mittauksissaan. Mulholland vertaa television katselua neurologiselta kannalta tyhjän valkoisen seinän tuijottamiseen. Tämä selittääkin tyhjän tunteen pakonomaisen ja venyneen kanavasurfauksen jälkeen.

Krugmanin tutkimus myös osoitti, kuinka television katselu asettaa vasemman aivopuoliskon lepotilaan ja jättää oikean aivopuoliskon suorittamaan kaikki kognitiiviset tehtävät. Vasen aivopuolisko analysoi tulevaa dataa, kun taas oikea vastaanottaa tietoa emotionaalisesti ja lähes kritiikittömästi analysoimatta ja jäsentelemättä tietoa. Tutkija Jacob Jacoby havaitsi 2700:lla koehenkilöllä, että 90% koehenkilöistä eivät jäsennelleet näkemäänsä informaatiota lainkaan sillä hetkellä. Ei ole hyväksyttyä selitystä, miksi aivot toimivat tällä tavoin henkilön altistuessa television katselulle.

Rajattomasti keinoja mielenmuokkaukseen

Mainonta käyttää jatkuvasti psykologisia keinoja, kuten vaikuttamista alitajuntaan ohi tietoisuuden. Yksinkertaisimmillaan tähän päästään lisäämällä haluttua tunnetta aiheuttava kuva tai sana välähtämään mainoksen alkuun, niin ettei tietoisuus kerkiä sitä havaitsemaan. Näin televisiomainokset aiheuttavat haluttuja tunnetiloja esimerkiksi kaupassa mainostettuja tuotteita havaitessa. Myös lisäämällä tyhjän ruudun joka 32. ruudulle kehysnopeudessa (fps=kuvaa sekunnissa) saadaan aivoille tiedostamatta viestitettyä 45 tempoa jonka tutkijat tietävät vaivuttavan lähemmäs theta-värähtelyä eli pois tietoisen mielen alueelta (hypnoosi).

Jokainen ymmärtää mainonnan psykologisen vaikuttamisen, mutta moni on tietämättömiä siitä, että myös hallitukset ja armeijat ovat hyvin kiinnostuneita kyseisestä tieteenalasta. Yhdysvaltojen armeija rahoitti aikanaan kahdeksalla miljardilla dollarilla teräväpiirtotelevision kehittelyä ja sen lähetyksien mahdollistamista. Armeijan tutkimusosastojen mielenkiinto on mahdollista ymmärtää tutkimalla sen patentoimaa teknologiaa. Esimerkiksi patentti #5159703 A on rekisterissä nimellä hiljainen kommunikaatiojärjestelmä, joka on subliminaalinen eli kuuloalueen ohittava hyvin korkea taajuus, jonka aivot silti vastaanottavat. Teräväpiirtolähetykset ovat edellytys hiljaisen äänen käyttämiseen. On merkittävää, että tätä teknologiaa on kehitelty jo 1950-luvulta lähtien ja joidenkin mukaan testattu Persianlahden sodassa suuressa mittakaavassa. Sodassa havaittiinkin käsittämätön tuhansien Afganistanin sodan karkaiseman veteraanin antautuminen vaikka Saddam Husseinin kaarti vannoi liittoutuman hyökkäyksen päättyvän kaikkien sotien äitiin.

Yhteenveto

On sanomattakin selvää, että jo pelkät suositut sarjat, joissa esiintyy paljon vapaata seksuaalisuutta, homoseksuaalisuutta, väkivaltaa ja päihteiden käyttöä, vaikuttavat passiivis-suggestiivisessa alpha-värähtelytilassa oleviin katsojiin luoden suurissa yleisöissä nominalistisia eli arvoja rappeuttavia vaikutuksia pitkässä juoksussa. Jätettäköön lukijan pääteltäväksi, kuinka paljon tällä on vaikutusta ihmiskunnan henkiseen ja moraaliseen tilaan, puhumattakaan teknologian mahdollistavasta mielenhallinasta.

Saatteeksi muistutus Adam Weishauptin suunnitelmasta luoda maailmanhallitus sekä apostoli Johanneksen kuvailu lopun ajan nousevasta valvontayhteiskunnasta, jota hän kuvailee pedon valtakunnaksi:

“.. nationalismin, patriotismin, uskontojen ja perheinstituution lakkauttaminen, murtaen avioliiton ja moraalikäsityksen kollektiivisesti kontrolloidulla koulutuksella..” – Adam Weishaupt, 1.5.1776

Ilm. 13:3-4 “Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?”

Ilm. 13:14, 15 “Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden.. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin..”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s