Vapaamuurarit

Freemasons-1

Vapaamuurarit kertovat keskittyvänsä jäsenten henkiseen kehitykseen ja hyväntekeväisyyden edistämiseen. He kieltävät muodostavansa salaseuroja, mutta pitävät rituaalinsa ja todelliset jäsenmatrikkelinsa visusti salattuna. Järjestö väittää, ettei toiminta ole uskonnollista, tai jos on, niin korkeintaan kristillistä toimintaa. Tässä artikkelissa tarkastellaan vapaamuurariutta entisten jäsenten todistusten, historian kirjoituksen ja heidän oman kirjallisuutensa valossa.

Sisällys:

1. Vapaamuurarius yhteiskunnassa

2. Vapaamuurariuden muodot

3. Vapaamuurarius ja kristillisyys

4. Vaikutus politiikkaan

5. Vaikutus uskontoihin ja kulttuuriin

6. Luettelo vapaamuurariasteista ja lähteet

1. VAPAAMUURARIUS YHTEISKUNNASSA

Valtio valtion sisällä

Vapaamuurarijärjestöllä on suuri vaikutusvalta yhteiskunnassa, koska liikkeen jäseniä on käytännössä kaikkien keskeisten instituutioiden huippupaikoilla; valtionhallinnossa, oikeuslaitoksessa, puolustusvoimissa, elinkeinoelämässä, politiikassa, kirkossa, viihdealalla sekä mediassa. Vapaamuurareilla on keskenään sitoumuksia ja uskollisuussiteitä, jotka tekevät heistä ikään kuin valtion valtion sisälle. Onkin merkittävää, kuinka yleisöltä on salattu näin suuri voimatekijä kaikenmuotoisesta vallankäytöstä.

Vapaamuurareita on monesta uskonnosta ja veljeys yhdistää heitä yli uskonnollisten ja yhteisöllisten rajojen ja sääntöjen. Kuvaavaa on vapaamuurarien kolmannella asteella saatu hätäapumerkki, joka velvoittaa jokaista vapaamuuraria rientämään välittömästi veljensä avuksi, jopa siinäkin tapauksessa, että asia on ristiriidassa lain ja isänmaallisuuden kanssa. Pohjois-Amerikan sisällissodan ajalta on dokumentoitu varsin havainnollistava tapaus merkin käytöstä. Amerikkalainen upseeri John McKinstry joutui intiaanien vangiksi ja häntä oltiin asettamassa roviolle. Viimeisenä epätoivoisena yrityksenään hän teki salaisen hätäapumerkin. Hänen hämmästyksekseen eräs intiaaneista astui esiin ja keskeytti teloituksen. Pelastaja oli mohawkpäällikkö Joseph Brandt, joka oli saanut koulutuksen Euroopassa ja perehdytetty vapaamuurareiden saloihin Lontoossa. Brandt oli palannut heimonsa pariin, mutta hänen lojaalisuutensa salaseuralle oli voimallisempi kuin siteet synnyinmaahan. Tämä onkin herättänyt epäilyjä vapaamuurarien luotettavuudesta yhteiskuntaa kohtaan.

Suomessa toiminta on täysin vapaata ja sallittua, ainoastaan tuomareilta edellytetään kirjallinen ilmoitus jäsenyydestä vapaamuurareihin toistuvien puolueellisten oikeudenpäätösten johdosta.

Rakenteellinen korruptio

Kolme alinta astetta eli sininen loosi pitää sisällään suurimman osan vapaamuurareista. Useimmille kyseisistä jäsenistä materialismi muodostaa keskeisesti elämän perustan. Vapaamuurarit ajattelevat, että tehdessään palveluksia veljeskunnalle, saavat he vastapalveluna parempia uramahdollisuuksia tai rahallista hyötyä ja liiketoimintaa hyvä veli-organisaation kautta. Vapaamuuraritoiminta houkuttelee erityisesti niitä, jotka tavoittelevat elämässä vaurauden kasvattamista ja materialistista menestystä. Tämän vuoksi looseihin pyritään kutsumaan henkilöitä, joiden arvomaailmaan kyseinen pyramidiorganisaatio soveltuu.

Vapaamuurarius on laajin ilmiö ja aiheuttaja rakenteellisessa korruptiossa, mitä keskusrikospoliisin mukaan [1] esiintyy suunnattomasti enemmän Suomessa kuin mitä osataan odottaa.

“Piilokorruptio, eli rakennekorruptio on erittäin hienostunutta ja vaikeaa havaita.. Hyvä veli-verkostot ovat yksi korruption muoto.. Kun tämä verkoston intressi lähtee julkisen edun yli kävelemään tai kehittää omia sääntöjä ja laittomia toimintatapoja, niitä ei voi hyväksyä..” -Pasi Laine, poliisi, korruptiotutkija

Hyvä veli-sopimukset tunnetaan parhaiten kiinteistökaupoista ja rakennushankkeista, joita jäsenet sopivat kulisseissa ja näin rakentavat monopoliasetelmia liiketoimintaan. S-ketju on esimerkki, kuinka liiketoiminnassa voi saavuttaa suunnatonta etua hyvä veli-toiminnan kautta. S-ketju tunnustaakin hyvin selkeästi osallisuuden hyvä veli-organisaatioon käyttämällään vapaamuurarisymboliikalla.

prisma

2. VAPAAMUURARIUDEN MUODOT

Vapaamuurariuden synty

Vapaamuurarien kohoava astejärjestelmä, joka jakautuu oppilaisiin, kisälleihin ja mestareihin, periytyy keskiaikaisilta rakentajakilloilta, jotka mahdollistivat rakentajien vapaan liikkumisen yli maiden rajojen. Nämä rakennustyöläisten killat uskoivat kantavansa muinaista geomantista rakennustaitoa, jonka keskeisenä tekijänä oli harmonia ja kultainen leikkaus arkkitehtuurissa. Tämän perua ovat monet keskiaikaiset linnat, kirkot ja katedraalit. Rakennustyömaiden yhteyteen perustettiin myös looseja, joissa mestarimuurarit opettivat kisälleille rakennus- ja luonnon salaisuuksia, jota kisällit opettivat edelleen oppilaille. Tieto pysyi pienellä piirillä ja tästä syntyi salaiset tervehdysmerkit, kädenpuristukset ja salasanat erottamaan oikeaoppisen rakennustaidon omaavat muurarit niistä, jotka valheellisin väittein vain pyrkivät urkkimaan salaisuuksia.

Neljän killan yhdistyessä vuonna 1717 Johannes Kastajan päivänä (“Pyhä Johannes, kivenhakkaajien pyhimys”) perustettiin Lontoon uuden ajan vapaamuurariveljeskunta, jossa yhteiskunnan eliitti syrjäytti rakennustyöläiset ja otti heidän rituaalinsa. Uusi vapaamuurarius perustui myyteille kuningas Salomonista, jota vapaamuurarit pitävät ensimmäisenä suurmestarina. Liike sisälsi myös temppeliritarien mystiikkaa ja riittejä oppinsa perustaksi ja tämä näkyy erityisesti Skottilaisessa riitissä. Legenda kertookin joidenkin temppeliritarien paenneen Skotlantiin 1300-luvulla, kun kuningas Filip IV tuomitsi ritarit poltettavaksi roviolla noituuden takia.

Perinteinen vapaamuurarius

Vaikka pohjoismaisessa perinteisessä vapaamuurariudessa vakuutetaan toiminnan olevan kristillistä, on siinä kuitenkin paljon vaikutteita synkreettisestä mystiikasta ja magiikasta. Norjalainen tutkija Sverre Dag Mogstad kirjoittaa kirjassaan Frimureri, kuinka vapaamuurariuskonto perustuu kabbalaan ja kuinka siinä korostuu erityisesti astrologia ja ruusuristiläinen magia.

Useimmille vapaamuurarius sinisessä loosissa on enemmän vain sosiaalinen klubi, jossa eteneminen jää kolmannelle asteelle, eikä jäsen ei tule koskaan tietämään mikä järjestön todellinen oppi ja päämäärä on. Toisille vapaamuurarius on uskonnollinen vakaumus ja elämäntehtävä. Ehdoton vaitiolo vapaamuurariudesta koskee ensimmäiseltä asteelta lähtien myös pohjoismaisessa liikkeessä. Mogstadin kirja paljastaa ensimmäisen asteen valasta kohdan, jonka entinen mestarimuurari Juhani Julin myös vahvisti osaksi valaa:

“…mutta jos vähäisessäkään määrin rikkoisin tämän lupaukseni, hyväksyn, että kaulani katkaistaan, sydämeni kiskotaan rinnastani, kieleni ja sisukseni revitään ulos ruumiistani ja heitetään meren syvyyksiin, ruumiini poltetaan ja tuhkani levitetään tuuleen niin, ettei mitään minusta tai alkuperästäni jää ihmisten ja vapaamuurareiden keskuuteen.”

Vaikka vapaamuurari sanoo kaiken tämän olevan vain symbolista, myy jäsen silti itsensä valalla järjestölle, jonka toiminnasta tai päämääristä hän ei tiedä mitään. Jäsen tiedostaa nimittäin järjestönsä vain siltä asteelta, jonka hän saavuttaa hierarkiassa. Jokainen korkeampi aste kätkee uusia salaisuuksia, joita ei tunneta alemmilla asteilla. Kansainvälisessä vapaamuurariudessa on 33 askelta.

“Vapaamuurarius salaa mysteerinsä kaikilta, paitsi mestareilta ja viisailta, ja käyttää vääriä symboleja johtaakseen harhaan kaikki ne, jotka ansaitsevat tulla harhaanjohdetuiksi.” -Albert Pike, 33. asteen vapaamuurari

Illuminatisoitu vapaamuurarius

Vuodesta 1776 alkaen illuminaatit ja jesuiitat ovat soluttautuneet vapaamuurariveljeskuntaan käyttäen alempia asteita omiin poliittisiin tarkoituksiinsa. Toisaalta jotkut loosit ovat suoraankin asettuneet tukemaan illuminatia, kuten vuoden 1782 veljeskunnan kongressissa Grand Orient. Loosi käynnistikin Adam Weishauptin suunnitteleman Ranskan vallankumouksen hieman tämän jälkeen.

Kansainvälisessä vapaamuurariudessa monet korkeimpien asteiden jäsenet kuuluvat myös Illuminatiin ja jesuiittojen veljeskuntaan. Vapaamuurarius ja jesuiitat kulkevat muutenkin hyvin lähekkäin korkeilla asteilla, esimerkiksi Yorkin riitti on suoraan kopioitu jesuiitoilta ja temppeliritareilta.

“Se on myös merkillinen huomio, että useimmat tahoista, jotka kehittelevät näitä, kuten Muinainen ja Oikeutettu Skottilainen Riitti, Avignonin Riitti, Order of the Temple, Fesslerin Riitti, Grand Council of the Emperors of the East and West, Suvereeni Prinssi vapaamuurarit jne., ovat lähes kaikki Ignatius Loyolan opetuslapsien jälkeläisiä.” -Charles Sotheran, vapaamuurari/teosofi, kirje New Yorkin pressiklubille vuonna 1877

Viimeiset vuosisadat osoittavat, kuinka vapaamuurariveljeskuntaan kuuluneet eri hallitusten vallankäyttäjät ovat sitoutuneet illuminatin suunnitelmaan luoda Uusi maailmanjärjestys.

3. VAPAAMUURARIUS JA KRISTILLISYYS

Synkretismi

Pohjoismaissa vapaamuurarit väittävät toiminnan olevan kristillistä, mutta kuten tutkija Mogstad kirjoittaa, perustuu vapaamuurarien uskonnollinen oppi kabbalaan ja mystiikkaan ja on hyvinkin ristiriidassa Raamatullisen kristillisyyden kanssa. Riitit ovat kuin katolilaisesta jumalanpalveluksesta, mutta muutettuna sopivaksi synkreettiselle uskonnolle. Esimerkiksi kahdeksannella asteella suoritetaan rituaalinen puhdistautuminen uuteen uskontoon, jossa Järjestön korkein sanoo ehdokkaalle:

”Herra riisuu vanhan ihmisen sinusta ja pukee sinut uuteen, jonka on Jumala luonut totuudeksi, oikeudenmukaisuudeksi ja pyhäksi”

Yhdeksännellä asteella ehdokas kastetaan jäseneksi, jossa suurmestari lausuu seuraavasti:

”Veden olemus, uudelleen pyhäksi tulleena järjestömestarin laskeuduttua Jordanjokeen, kun hän vahvisti liiton, johon kaikki olemme osallisia uudelleensyntymisen kasteen kautta, niin sielun kuin hengen osalta.”

”Tulkaamme kolminkertaisesti puhdistetuksi hengen armon kautta pahan tartunnalta ja puhtaaksi Hänen puolesta joka on tuleva.”

18. asteessa jäsen siirtyy punaiseen loosiin ja punainen ruusu merkitsee uhriverta, jälleensyntymää ja ikuista elämää sekä salaisuutta. Tästä eteenpäin asteilla voimistuu yhä gnostilais-kabbalistinen sisältö kaivaen maata enemmän “kristillisen” opin alta. Sekulaarikristitylle sinisen loosin rituaalit voivat kuullostaa kristilliseltä, mutta ovat Raamatun opille täysin ristiriitaisia.

Kielletty Jeesus-nimi

Johtuen vapaamuurariuden synkreettisestä luonteesta, he eivät voi tunnustaa Jeesusta Messiaaksi. Alemmilla asteilla he pitävät kyllä Jeesusta hyvänä esikuvallisena ihmisenä. Mutta kuten sininen looshi on verhona todelliselle esoterialle, niin myös muita uskontoja suvaitseva julkisuuskuvakin. Edesmennyt entinen 30. asteen vapaamuurari Pertti Jotuni [2] kommentoi uskoontulon jälkeen Iltalehdelle vuonna 1986 seuraavasti:

“Vapaamuurareiden ajatusrakennelma on elitistinen ja röyhkeä; toiminnan taustalla on rangaistuksen pelko, ei persoonallinen tunne siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Vapaamuurareiden opetuksissa sanotaan muun muassa, että Jeesuksen nimi on tuhottava.”

Myös 33. asteen vapaamuurari, yhdysvaltalainen Jim Shaw hylkäsi [3] uskoontulon jälkeen jäsenyytensä Washingtonin arvostetusta ylimmästä neuvostosta, jonka käärmetemppelissä on haudattuna Albert Piken jäännökset. Shaw oli sävähtynyt erään kerran vihkiessään jäseniä, kun valaliturgiassa kielletään Jeesuksen jumalisuus ja koroitetaan Luciferiä.

Edesmennyt entinen mestarimuurari Juhani Julin vetosi [4] kirjein ja televisio-ohjelman kautta kirkon piispoja ja pappeja, joita kuuluu Julinin mukaan lukuisia vapaamuurareihin, eroamaan liikkeestä sen antikristillisen luonteen takia. Piispat eivät suostuneet kommentoimaan asiaa. Pian Julinin televisiohaastattelun julkaisemisen jälkeen hän löytyi kuolleena mönkijänsä alta.

Luciferilaisuus

28. asteella katkaistaan yhteydet seitsemään enkeliin ja 29. asteella katkaistaan loputkin kristilliset siteet. 33. asteen vapaamuurari ja jäsenten kesken arvostettu kirjailija Albert Pike paljasti kirjassaan Morals and dogma, että vapaamuurarien todellinen jumala on Lucifer.

“Lucifer, Valontuoja! Outo ja mystinen kutsumanimi pimeyden hengelle! Lucifer, Aamunkoin poika! Onko se hän, joka tuo Valon… Älä koskaan sitä epäile!” -Albert Pike, Morals and Dogma, 1871, s. 321

Ei ole mikään ihme, että vapaamuurarien ylimmän neuvoston Washingtonin salia kutsutaan käärmetemppeliksi. Theosofiaseuran perustajajäsen Helena Blavatsky uskoi vapaamuurareille tyypilliseen tapaan uskontojen olevan heijastumia eli totuuden siemeniä, jotka kootaan perususkonnossa yhdeksi kokonaisuudeksi. Hän tiivisti gnostilais-kabbalistisen filosofian joka vaikuttaa myös vapaamuurariuden taustalla:

“Saatana, Genesiksen Käärme on todellinen luoja ja hyväntekijä, hengellisen ihmiskunnan isä, sillä se oli hän joka avasi Aatamin silmät ja hän joka oli ensimmäinen joka kuiskasi: Sinä päivänä kun te syötte tästä puusta, te tulette kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.” – H.P. Blavatsky

Vapaamuurarifilosofi Manly P. Hall kirjoittaa myös Luciferista ylistävästi kirjassaan:

“Kun vapaamuurari ymmärtää, että avain soturiuteen on elävän voimanlähteen oikea käyttöönotto, hän on oppinut tuntemaan vapaamuurariuden salat. Luciferin voimavarat ovat hänen käsissään.” -Manly P. Hall, The Lost Keys of Freemasonry, s. 48

4. VAIKUTUS POLITIIKKAAN

Vallankaappaukset

“Määrätyissä olosuhteissa on vapaamuurareiden korkein ja pyhin velvollisuus ase kädessä murskata maan laillinen hallitus.” -The Freemason Chronicle

Salassa toimivan vapaamuurariliikkeen kautta on järjestetty myös useita vallankaappauksia [5], joista tunnetuimpia ovat Ranskan, Venäjän sekä Amerikan vallankumoukset.

Ranskan vallankumous. Vapaamuurariloosi Grand Orient de France perustettiin Pariisiin 1771 tarkoituksella soluttautua valtiohallintoon ja murskata se. 1700-luvun loppuun tultaessa kansalaisten hyvinvointi oli parantunut paremmaksi kuin koskaan ja syyt vallankumoukselle olivat vähäisemmät kuin koskaan. Tämän johdosta Orlean herttua osti suuria määriä leipää ja jauhoja, jotka piilotettiin ja vietiin pois maasta. Kun leipää vaille jääneet ihmiset alkoivat valittaa, leivittivät herttuan kätyrit tietoa, että kuningas Ludvig XIV oli ottanut haltuunsa kaiken ruuan. Näin illuminaatit aiheuttivat keinotekoisen nälänhädän. Kun varsinainen kapina lopulta käynnistyi, ei mikään mahti kyennyt enää pysäyttämään hallitsematonta terroria. Varsinkin papit ja kirkot joutuivat häikäilemättömän tuhoamisen kohteiksi. Illuminaatit rohkaisivat kapinoivaa kansaa moraalittomuuteen ja polttivat Raamattuja kaduilla.

Venäjän vallankumous. Oleg Platonovin mukaan asiakirjat todistavat, että Venäjän vallankumouksessa kaikki tärkeimmät bolshevikkijohtajat olivat vapaamuurareita. Kolmensadan komitean jäsen, vapaamuurari Winston Churchill vahvisti, että Lenin ja Trotski kuuluivat illuminatistisen vapaamuurariuden piiriin. Näiden lisäksi myös Mihail Bakunin, Karl Marx ja Josif Stalin olivat vapaamuurareita. Monien vallankaappauksen historiaan perehtyneiden mukaan mitään kansan hyökkäystä ei Talvipalatsiin edes tapahtunut, vaan kyse oli ei-venäläisestä illuminatistisesta vallankaappauksesta. Oli miten oli, vapaamuurarit saivat vallan ja alistivat kansan hirmuhallinnolle, jonka perustan Karl Marx loi Adam Weishauptin totalitaristisesta suunnitelmasta luoda Uusi maailmanjärjestys. Stalin kääntyi diktaattorina lopulta myös vapaamuurarijärjestöä vastaan pitäen heitä vaarallisena vehkeilijöinä ja teloitutti lukuisia veljiä hirmuhallintonsa aikana.

Amerkikan vallankumous. Tutkijalehti The Counciler 5 paljasti vuonna 1973, että Rothschildin pankkiirisuku rahoitti sekä Etelä- että Pohjoisvaltoja sisällissodassa. Sotaa hahmoteltiin jo neljä vuotta ennen sen syttymistä Lontoossa, missä suunnitelma oli perustaa Amerikkaan Englannin pankin tyyppinen yksityisten omistama keskuspankki, joka hallitsisi alueen rahaärjestelmää. Abraham Lincoln vastusti Federal Reservin perustamista aavistaen pankkijärjestelmän petollisuuden, mutta kuoli palkkamurhaaja John Wilkes Boothin luotiin. Monet Yhdysvaltojen itsenäisyydenjulistuksen allekirjoittaneista olivat vapaamuurareita ja jesuiittoja.

Monet muutkin loosit ovat olleet uutisissa asti vehkeilystä politiikassa. Esimerkiksi P2 loosi Italiassa on ollut toistamiseen oikeuden käsittelystä sen yhteyksistä mafiaan ja politiikkaan. Kohupoliitikko Silvio Berlusconi on P2 loosin jäsen.

Globalismi

“Me tulemme perustamaan maailman tasapainon ja olemaan maailmanjohtajien hallitsijoita.” -Albert Pike

Maailmansotien jälkeen Rothschildin pankkidynastia oli rikastunut rahoitettuaan eri osapuolia sodissa ja  he olivat saaneet hallintaansa koko läntisen rahajärjestelmän. Näin Weishauptin varsinaista yhdentymisen suunnitelmaa alettiin toteuttamaan. Jesuiitta Joseph Retinger perusti Eurooppa-liike nimisen organisaation ajamaan Euroopan liittovaltion luomista, mitä Wienin suurloosin suurmestari Richard Schlesinger kehoitti kaikkien Euroopan vapaamuurarien tukevan. Liikkeen kärkimieheksi nousi ranskalainen Jean Monnet, jolla oli suunnitelma kansallisen itsemääräämisoikeuden korvaamisella unionihallituksella ja lopulta maailmanhallituksella.

“Vapaamuurarius on kuninkaiden käskijä. Sen käsi on muotoillut maailmojen kohtaloita” -Manly P. Hall

Suunnitelman eteenpäinviemiseksi perustettiin Yhdistyneet Kansakunnat, Bilderberg-ryhmä, Trilateraalinen komissio, Rooman klubi ja monia muita julkisia tai salaisia organisaatioita, joissa eri maiden vapaamuuraripoliitikot, median edustajat ja muut vallankäyttäjät sopivat toteutettavasta poliittisesta nihilismistä. Kuten vapaamuurarien keskuudessa arvostettu filosofi Hall totesi, on vallan keskittäminen ollut mahdollista ainoastaan vapaamuurariverkoston avulla. Suomessa Keskusta ja Kokoomus muodostavat globalismia ajavan eliitin, joiden poliitikot ovat osallistuneet yli parikymmentä vuotta Bilderbergin ja Trilateraalisen komission salaisiin konfferensseihin.

panorama_trichet_helsinki_1

Illuminaatit ovat saavuttaneet vapaamuurarien kautta maailmanlaajuisesti niin vahvan otteen politiikassa ja talousjärjestelmissä, että nykyään voi havaita lähes jokaisen maan olevan mukana globaalissa vallan yhdentymisessä, samalla kun konservatiivisia ja Raamattuun tukeutuvia moraalisääntöjä kumotaan. Suomessa niinikään poliittinen ja taloudellinen päätösvalta on Illuminatin hallitseman oligarkisen Eurooppa-Neuvoston ja kansainvälisen pankkieliitin käsissä.

5. VAIKUTUS USKONTOIHIN JA KULTTUURIIN

Uudet uskonnolliset liikkeet

Jesuiittojen veljeskunnan tehtäväksi muodostui uskonpuhdistuksen aikaan soluttautuminen seurakuntiin ja uskonryhmiin levittämään eripuraa ja lahkolaisuutta, jotta katolinen eli yleinen kirkko saavuttaisi ylivallan uskonnoissa. Myös vapaamuurarit ovat harjoittaneet tätä luciferista tehtävää varsinkin Amerikassa. Mormonien perustaja Joseph Smith oli vapaamuurari ja muodosti Uudesta maailmanjärjestyksestä utopian Siionin rakennetusta yhteiskuntajärjestyksestä, missä oikeaoppiset johtaisivat kansakuntaa.

vartiotorni _ tällä merkillä voitat

Myös Vartiotorniseuran perustaja Charles Taze Russel oli vapaamuurari, ja oletettavasti hyvin korkean asteen sellainen. Russel ei itse paljastanut käyttämänsä symbolien merkitystä, mutta vapaamuurarien magiikkaa tutkineet tietävät, että käsite vartiotorni tulee ruusuristiläisten Eenokilaisesta magiasta, jossa astutaan vartiotorniin eli valon ruumiiseen hyläten samalla vanhan ruumiinsa. Russel sisälsi Vartiotorniseuran julkaisuihin muun muassa vapaamuurariristin ja kruunun, Illuminatin kaikkinäkevän silmän sekä aurinkojumala Ra’n aurinkoympyrän ja siivet. Oman hautakivensä Russel valitsi pyramidin malliseksi, missä on erotettu huippu, kuten Illuminatin tunnuksessa, sekä risti ja kruunu-symboli. Myös Jehovan todistajat odottavat tulevaa yhteiskuntajärjestystä. Seuraavassa otteita jw.org -sivustolta:

“Maapallon varat voidaan jakaa oikeudenmukaisesti vain maailmanlaajuisen hallinnon alaisuudessa.. Samoin kuin ihmishallitsijan ei tarvitse olla läsnä jokaisessa hallitsemassaan paikassa, Jeesuksenkaan ei tarvitse olla fyysisesti maan päällä voidakseen hallita ihmiskuntaa.. Jeesus käyttää pian valtaansa vapauttaakseen ihmiset turmeltuneista hallitusjärjestelmistä. Hän on valinnut joitakin uskollisia seuraajiaan rinnalleen taivaaseen hallitsemaan kuninkaina maata.”

Hippiliike ja New age

1960-luvulla alkoi voimakas protestiliike nuorisossa konservatiivisiä arvoja vastaan ja synnytti hippiliikkeen. Liike ammensi oppeja itämaisista uskonnoista, mutta myös vapaamuurareilta, kuten kirjailija Eiphas Leviltä. Tästä muodostui New age-liike, missä harjoitettiin itämaista ja temppeliritareilta perittyä okkultismia. New age-liikkeen utopiaksi muodostui Uudesta maailmanjärjestyksestä muunneltu Vesimiehen aika, jota monet liikkeen kannattajat uskovat hyvillä teoilla rakentavan. Onkin selvää, että vapaamuurarit kontrolloivat hippiliikkeen muodostumista saaden nuoret hylkämäämään kristilliset arvot ja kannattamaan Uuden maailmanjärjestyksen syntyä.

Entinen kristillisen konservatiivinen länsimainen kulttuuri on nykyään korvattu sekoituksella pakanauskontoja ja uskomuksia, joka heijastaa yhteisiä piirteitä vapaamuurariudesta, teosofiasta ja new age-liikkeestä. Yleinen uskomus onkin kaiken sisältävän totuuden rippeitä Raamatullisen auktoriteetin sijaan. Hippiliikkeen myötä itämainen okkultismi on hivutettu osaksi kulttuuria liikunnan ja rentoutumisen muodossa. Jooga, jota kutsutaan myös käärmetietoisuudeksi, sai alkunsa seksikulttina, ja sillä on paljon yhteistä kabbalistisen magian kanssa. Kuvassa sadat joogaharrastajat suorittivat tietämättään saatanallisen rituaalin.

yoga-ritual

Hippimerkki on murrettu risti, jota satanistit käyttivät erityisesti keskiajalla. Paavilla on käytössä myös vastaava taivutettu risti.

512px-Peace_symbol.svg

Darwinismi ja nominalismi

Kaikista vapaamuurarien kulttuurillisista ja uskonnollisista vaikutteista merkittävin on niin sanottu tiedeuskonto, jonka alkuna pidetään Charles Darwinin julkaisua Lajien synty.

Vapaamuurarit synkretistisen uskonnon lisäksi korostavat gnostilaisten tapaan tietoa ja järkeä. Tästä syntyi valistusaate joka levisi veljeskunnissa halki Euroopan aina Amerikkaan asti. Pohjan tälle loi Charles Darwinin isoisä Erasmus Darwin, joka yhdessä perustamansa kuuluisan vapaamuurariloosin Time Immemorial Lodge of Cannongate Kilwinning kanssa pyrkivät syrjäyttämään Raamatullisen luomisteorian ja selittämään elämän synnyn naturalistisesti. Charles Darwin oli kolmannen sukupolven kunniajäsenenä loosissa ja valittiin myös Royal Society loosin kunniajäseneksi julkaistuaan isoisänsä hypoteesit eläimiin lukeutuvasta ihmisestä. Monille naturalismista on tullut “järkevä” elämänkatsomus, vaikka evoluutioteorialla on yhtä paljon todisteita kuin Darwinin aikaan; ei yhtään. Luonnonvalinta ja lajiutuminen ovat tietysti luonnon ominaisuuksia, mutta uusien lajien syntyminen mutaatioiden kautta, elävän solun syntyminen sattumalta tai alkuräjähdys ovat vain tarinoita vailla minkään näköistä tieteellistä perustaa.

Darwinismi poisti ihmisen moraalisen vastuun ja romahdutti nominalismilla kristilliset arvot. Konservatiivisia kristillisä arvoja halveksutaankin nykyään laajasti, eikä haluta tunnustaa tosiasiaa, että juuri materialismin ja hedonismin myötä kaikki paheet lisääntyvät ja ihmiset voivat entistä huonommin. Hedonismi ja muiden sortaminen voidaan selittää naturalistisesta näkökulmasta ihmisten eläimellisenä vaistona ja luonnonvalinnan toteutumisena. Tämä, jos joku toteuttaa Weihsauptin agendaa uskontojen ja perheinstituution lakkauttamisesta.

Feminismi ja homoaktivismi

“Harvoin on ollut niin suuri kuilu sen välillä, mitä älyllinen, valaistunut näkökanta olettaa – että miehillä ja naisilla on samanlaiset aivot – ja mitä tiede osoittaa: että ne eivät ole samanlaiset… Ero miesten ja naisten välillä ei ole vain fyysinen. Se on myös neurologinen. Miehen ja naisen aivot on kytketty eri lailla, mistä aiheutuu, että ajattelemme, tunnemme ja reagoimme silmiinpistävän erilaisilla tavoilla.” -Anne Moir, neuropsykologi

Feminismin todellinen tarkoitus ei ole koskaan ollut luoda tasa-arvoa sukupuolten välille, vaan ajaa alas perheinstituutio ja edistaa nykyisen yhteiskuntajärjestyksen romuttamista. Feminismiliikkeen petollisuus on tyypillistä kommunismilähtöiselle kumoukselliselle liikkeelle, joka todellisuudessa on vihamielinen naiseutta, mieheyttä, heteroseksuaalisuutta, perhemallia ja lapsia kohtaan. On ilmeistä, että jos feminismi olisi aitoa, se olisi jo hävinnyt kun syrjintä naisia kohtaan loppui 1900-luvulla.

Nick Rockefeller kertoi Hollywood-ohjaaja Aaron Russolle [6] Rockefellerin suvun luoneen ja rahoittaneen feminismiliikkeen. Merkittävää on, että Rockefellerit ovat rahoittaneet muun muassa homoaktivismia, pornoteollisuutta ja Aasiassa tehdyt valheelliset evoluutioteoriaa koskevat tutkimukset.

“Heterofobisten toimenpiteiden promotoiminen ilman, että niitä kutsutaan sellaisiksi, on peitelty hyökkäys heteroseksuaalista yhteiskuntaa vastaan. Se on koko ajan käynnissä oleva psykologinen hyökkäys, jonka tarkoituksena on horjuttaa yhteiskuntaa ja heikentää sen vastustusta uudelle maailmanjärjestykselle.” -Henry Makow

Marshall K. Kirk ja Erastes Pill kirjoittivat marraskuussa 1987 Guide-lehdessä artikkelissa The Overhauling of Straight America kuuden askeleen strategian homopropagandan levittämiseen. Kohdat olivat

 • Puhu homoudesta äänekkäästi ja niin usein kuin mahdollista
 • Esitä homot uhreina, ei aggressiivisina hyökkääjinä
 • Anna myötämielisille perusteita
 • Esitä homot hyvinä
 • Esitä vastustajat pahoina
 • Rahoita kampanjaa

Nykyään näemme, kuinka homous on laajasti hyväksyttyä ja kirkot ovat innokkaana vihkimässä homopareja avioliittoon. Kirkon  omien arvojen eroosio on tässäkin juuri vapaamuurariverkoston aikaan saamaa, kuten myös kirkon evoluutiomyönteisyydessä.

Viihdeteollisuus ja satanismi

Hippiliikkeen protesti konservatismia ja kristinuskoa vastaan jatkuu viihdeteollisuutena, joka on viihde-elektroniikan merkittävän kasvun myötä saavuttanut ennennäkemättömät mittasuhteet. Viihde kulkeekin nykyään television ja tietokoneen lisäksi koko ajan matkassa älypuhelimissa ja tablet-tietokoneissa, joita suorastaan tarjotaan kuluttajan käsiin vastustamattomilla osamaksuilla. Viihdeteollisuus onkin luonut uuden ajan kulttuurin indoktrinoimalla seuraavia käsitteitä taukoamatta:

 • Tieteenä esitetty evoluutioteoria
 • Vapaata seksuaalisuutta ihannoiva viihde
 • Päihteiden käyttöä ja väkivaltaa ihannoiva viihde
 • Kristillisyyden korvaaminen okkultismilla
 • Viihteen tarpeellisuuden toistaminen

Länsimaisten maiden kulttuurit on sulautettu yhteiseksi kansainväliseksi massakulttuuriksi Eurovision-laulukilpailuilla ja monilla muilla televisio-ohjelmilla, joissa toistuu yhtenään yllä olevat arvot. Eurovision-kilpailun vuoden 2014 voittaja Conchita Wurst sodomiittivähemmistöjen asian ajamisen lisäksi saavutti suosion symboimalla satansistista Baphomet-androgyynijumalaa ja laulaen tuhkasta nousevasta fenix-linnusta, joka illuminatille symboloi Uuden maailmanjärjestyksen nousua luodun kaaoksen keskeltä. Sama sanoma esiintyi myös muun muassa vuoden 2012 Lontoon olympialaisissa.

-

Modernin populaarimusiikin alkuna pidetään Beatles-yhtyettä, joka populisoi okkultismin ja satanismin uudenlaisella musiikkityylillä. Yhtyeen keulakuva John Lennon kehuikin bändin olevan suositumpi kuin Jeesus. Tämän jatkumoa on myös nykyaikainen hittimusiikki, jonka sanoma yllyttää kapinaan kristillisyyttä ja lähimmäisen rakkautta vastaan. Lukuisat artistit ovat kertoneet haastatteluissa antaneen julkisuuden suosion saavuttamiseksi sielunsa saatanalle ja tämä näkyy myös hittien musiikkivideoissa. Monet julkkikset ovat myös tuoneet ylpeänä julki jäsenyytensä vapaamuurareihin, kuten Jay Z ja Brad Bitt. Alla on henkilöitä musiikki- ja elokuvateollisuudesta, politiikasta, urheilusta ja kirkoista viestimässä 666-käsimerkillä kannatusta vapaamuurarien jumalalle Luciferille. Alakulmassa on ote vanhasta vapaamuurarien oppaasta käsimerkkien muodostamiselle.

666 merkit

Suomalaisista rap-artisti Cheek on populisoinut 666-merkkiä, jota tämä kutsuu pöllömerkiksi [7]. Cheek on promottanut myös globalismiin pyrkivää Kokoomusta vaalikiertueilla ja erityisesti presidentti Sauli Niinistöä.

Suomen musiikkituotantoon on myös pikku hiljaa pesiytynyt amerikkalaisten populisoima masonistinen okkultismi ja moraalittomuus. Kristalin kappale Kultaa [8] sisältää musiikkivideossa runsaasti masonistista symboliikkaa ja vertauskuvia. Videolla artisti Stig myy symbolisesti sielunsa saatanalle, mitä monet pop-artistit ovat haastatteluissa todenneet tehneensä. Kultaa-kappaleen musiikkivideo kopioi muutenkin okkultistista Dark horse -kappaletta:

PhotoGrid_1415402925074

Kasmirin kappaleen Wowwowwow vaatetuksessa dollarin setelin masonistisymboli:

PhotoGrid_1415902669608

8. LUETTELO VAPAAMUURARIASTEISTA JA LÄHTEET

 SININEN LOOSI: (Suomessa virallisesti: v. ja om. loosi)
1. Oppilasmuurari
2. Veljesmuurari
3. Mestarimuurari

YORKIN RIITTI:
Kapitteliasteet (chapter):
Merkkimestarimuurari
Past Master (muodollinen aste, ei sellaisenaan käytössä Suomessa)
Most Excellent Master (ei Suomessa)
Royal Arch muurari
Kryptiset eli neuvoskunta- (council) asteet (ei käytössä Suomessa):
Royal Master
Select Master
Super Excellent Master
Ritari- eli Commandery asteet (osittain käytössä Suomessa):
Order of the Red Cross (ei Suomessa)
Maltan ritarit
Temppeliritarit

SKOTTILAINEN RIITTI: (käytössä Suomessa erillisenä lisäastejärjestönä)
Täydellistämisloosi:
4. Salainen Mestari
5. Täydellinen Mestari
6. Luotettava Sihteeri
7. Esimies ja Tuomari
8. Rakennusten Ylitarkastaja
9. Yhdeksän Valitsema
10. Kahdentoista Valitsema
11. Viidentoista Valitsema
12. Suuri Mestariarkkitehti
13. Kuningas Salomon Pyhä Royal Arch
14. Ylevä Valittu
Rose Croix Chapter:
15. Miekan eli Idän Ritari
16. Jerusalemin Prinssi
17. Idän ja Lännen Ritari
18. Rose Croix Pitari
Kadoshin neuvosto: (Suomessa: Muinaisen ja Oikeutetun Riitin Valittujen Suur-Ritarien 30. asteen Suur-Chapter)
19. Suur-Ylipappi
20. Symbolisen Loosin Mestari
21. Nooan eli Preussilainen Ritari
22. Kuninkaallisen Kirveen Ritari
23. Tabernaakkelin Päällikkö
24. Tabernaakkelin Prinssi
25. Vaskisen Käärmeen Ritari
26. Armon Prinssi
27. Temppelin Komentaja-Ritari
28. Auringon Ritari
29. Pyhän Andreaksen Ritari
30. Valittu Suur-Ritari Kadosh
Konsistori:
31. Tarkastaja-Tutkija (suom. Suur-Tarkastaja Tutkija-Komentaja)
32. Kuninkaallisen Salaisuuden Mestari (suom. Kuninkaallisen Salaisuuden Ylevä Prinssi)
33. Annetaan aktiivisena tai kunnia-asteena (Suomessa 33. asteen Korkein Neuvosto)

Lähteenä käytetty muun muassa Sven-Olof Jakobssonin kirjaa Salainen asiakirja no1, Sverre Dag Mogstadin kirjaa Frimureri sekä

[1] http://youtu.be/qvRwtWMktGc (A-studio: Suomalaisen korruption rakenteet ja paha veli -verkostot)

[2] http://fi.wikipedia.org/wiki/Pertti_Jotuni

[3] http://www.kotipetripaavola.com/vapaamuurarit.html

[4] http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/usko/1518/entinen_vapaamuurari_vetosi_piispoihin_viimeiseen_saakka

[5] http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=2065 (Sven-Olof Jakobsson, Salainen Asiakirja no1)

[6] http://www.youtube.com/watch?v=h9Wsb4qBckU (Aaron Russo exposes the Rockefeller’s)

[7] http://www.youtube.com/watch?v=9ICdbWxO4IQ (Cheek kertoo pöllötervehdyksen tarinan)

[8] http://www.youtube.com/watch?v=aUmHUGl82JQ (Kristal – Kultaa, ft. Majuri ja Stig)

Advertisements

One thought on “Vapaamuurarit

 1. Pingback: Ihmeellinen ennustus suurvalloista ja globalismista | BELTSASSAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s