Velkaantuminen – vallankaappauksen taktiikka

6a00d8354c0d2669e20168e63f0b29970c-pi

Vladimir Leninin kerrotaan sanoneen:

“Hyödylliset idiootit, nämä liberaalisissa demokratioissa elävät ihmiset, antamalla moraalisen ja taloudellisen tukensa totalitarismin ideoille, solmivat todellisuudessa omin käsin solmun naruun johon heidät tullaan hirttämään.”

”Kun minä rupean hirttämään kapitalisteja, nämä hyödylliset idiootit myyvät itse minulle sen narun ja vieläpä luotolla!”

Mitä Lenin tarkoitti hyödyllisillä idiooteilla? Ole hyvä ja tutustu ensin muutamaan faktaan vallitsevasta poliittisesta tilanteesta.

Faktoja velkaantumisesta

Vuonna 2006 tehty tutkimus paljasti, että jos koko ihmiskunta eläisi kuten me suomalaiset, tarvitsisimme 4,5 maapalloa luonnonvaroineen tyydyttämään ihmiskunnan tarpeet [1]. Uskomme, että mitä enemmän kulutamme, sitä paremmin yhteiskunta pyörii ja taloutemme on kasvussa. Tämän harhaluulon keskellä länsimaat ovat todellisuudessa vain velkaantuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suomessa valtionvelka on noussut viimeisen viiden vuoden aikana peräti 10 miljardia euroa joka vuosi. Velan suhde BKT:hen on käsittämättömät 600% [2]. Valtio, eli me veron maksajat maksamme pelkkiä valtionvelkojen korkoja lähes yhtä paljon kuin rahoitamme maamme puolustusvoimia [3]. Kaiken kukkuraksi Taloussanomien laskelmat paljastavat, että valtionvelasta lähes 90% on ulkomaalaista velkaa [4].

Thomas Jefferson, Yhdysvaltain 3. presidentti lausui aikanaan:

“Asetan säästäväisyyden ensimmäisten ja tärkeimpien hyveiden joukkoon ja valtionvelan suurimpien vaarojen joukkoon. Säilyttääksemme itsenäisyytemme me emme saa vallanpitäjiemme kuormittaa meitä jatkuvalla velalla”

Yhteiskunnan kannalta kullan arvoiset Jeffersonin sanat ovat unohtuneet täysin nykyaikaisesta politiikasta. Kuten tavallista kansaa viedään kuin litran mittaa kulutuksessa, on myös päättäjiä viety rahapoliittisissa muutoksissa. Merkittävin askel rahapolitiikassa on ollut rahan luonnin yksityistäminen. Yhdysvaltojen hallitus luovutti ovelan hankkeen toimesta jo vuonna 1913 rahan luonnin oikeuden “keskuspankki” FED:ille, mikä todellisuudessa on yksityisten omistama. Tutkija Sheldon Emry selitti FED:in tuomaa pankkiuudistusta 1960-luvulla seuraavasti:

”Kun valtiollisella Hallituksella on ollut suuremmat menot kuin mitä se on saanut kansalta verotuloja, on se joutunut lainaamaan, esimerkiksi miljardi dollaria. Koska Hallituksella ei ole rahoja ja Kongressi on puolestaan antanut pois itseltään oikeuden luoda rahaa, joutuu Hallitus pyytämään Federal Reserveltä lainaa miljardi dollaria. Mutta Federal Reserve on yksityinen yritys, eikä näin ollen anna mitään ilmaiseksi! Pankkiirit ovat valmiit antamaan Liittohallitukselle miljardi dollaria käteisenä ja luottona lupausta vastaan, että Hallitus sitoutuu maksamaan lainan takaisin – korkoineen! Niin saa valtiovarainministeriö kongressilta valtuudet painattaa valtionobligaatioita miljardin dollarin arvosta. Nämä obligaatiot toimitetaan Federal Reserven pankkiireille. Federal Reserve maksaa miljardin dollarin setelimäärän painattamisen kustannukset, eli noin 1000 dollaria, ja tekee vaihtokaupan. Hallitus käyttää saamansa rahat maksaakseen omat obligaationsa. Entä mikä on näin hullulta kuulostavan kaupan lopputulos?

No tietenkin se, että Hallitus on nyt maksanut dollarimiljardin mutta myös, että kansa on velkaantunut pankkiireille miljardi dollaria, minkä se joutuu maksamaan takaisin korkoineen.”

Pankkiuudistuksen perustan loivat eurooppalaiset pankkiiriveljekset Paul ja Felix Warburg, jotka edustivat Rothschildin pankkihuonetta. Euroopassa muutokset saatiin laajasti aikaan vasta unionin hahmottuessa 1990-luvulla. Vuonna 1992 solmittu Maastrichtin sopimus kielsi valtioiden keskuspankkirahoituksen, jolloin rahan luonnin oikeus siirtyi dollarin tapaan yksityisille pankeille. Suomi liittyi sopimukseen johdatellun kansanäänestyksen myötä vuonna 1995. Tästä alkoi dialektinen ongelma, jonka satoa niitämme tänä päivänä.

Koska rahaa luovat pankit ovat yksityisiä ja voittoa tavoittelevia yhtiöitä, ne eivät FED:in tapaan anna rahaa ilmaiseksi vaan perivät lainasta korkoa. Arviolta vain 5% eurosta on lähes korotonta keskuspankkirahaa ja 95% korollista liikepankkirahaa. Korkojen kasvaessa ja valtion menojen ollessa suurempia kuin verotulot, on aiheutunut velkakierre, missä valtiot ovat joutuneet velkojen myötä myöntymään myös erinäisiin lainanantajien ehtoihin.

Tästä saamme kiittää pääasiassa kahta järjestöä, Kansainvälistä valuuttarahastoa IMF:ää ja Maailmanpankkia. Järjestöt omaavat hyvin kyseenalaisen historian. Siinä missä ne ovat “rientäneet hätiin” velkaantuville valtioille, ne ovat myös saattaneet lainaehdoillaan valtiot pian miltei vararikkoon, kuten monet Afrikan maat 1960-luvulta lähtien osoittavat. Ei siis ihme, että IMF:ää ja Maailmanpankkia pidetään eniten vahinkoa aiheuttaneina ei-sotilaallisina järjestöinä maaimanhistoriassa. Lainan ohella IMF ja WB velvoittaa maata noudattamaan keskimäärin 110 lainaehtoa, minkä keskeisinä ajatuksina ovat:

1. Valtion laitosten yhtiöittäminen

2. Yksityistäminen

3. Yritysten saattaminen pörssin välityksellä ulkomaisille sijoittajille

Onkin ilmeistä, ettei ysikään selväjärkinen päättäjä yksityistä valtiota ja myy infrastruktuuria ja tuottavia yrityksiä ulkomaille, ellei se kuuluisi kansainvälisten lainanantajien ehtoihin. Esimerkiksi Argentiinan kohtalo osoittaa, kuinka lähes koko sen infrastruktuuri on kansainvälisen pääoman omistuksessa ja kontrollissa, lähtien vesihuollosta, sähkölaitoksista, kouluista ja sairaaloista aina maa-alueisiin. Viimeisimpänä IMF on toteuttanut valtioiden alasajoa Kreikassa ja Ukrainassa. Ketkä rahoittavat tämän toiminnan? Ironista kyllä, me veronmaksajat, sillä  myös Suomi on IMF:n jäsen.

Infrastruktuurin yksityistämiseksi on luotu myös erilaisia toimintamalleja, joista Suomessa toimii PPP eli Public-Private Partnership-yksityisrahoitusmalli. Tätä kutsutaan myös suomalaisittain nimellä Elinkaarimalli, mutta se on useimmille täysin tuntematon. Se toimii seuraavasti:

-Valtion ja kuntien velkaantumisen ja julkisten menojen leikkausten takia kaupungit tai kunnat eivät enää pysty tuottamaan palveluita.

-Elinkaarimalli tarjoaa rakennushankkeeseen yksityisen rahoituksen, missä rahoittaja omistaa rakennuskohteen ja jää vastaamaan sen toimintaa tukevista palveluista, kuten kiinteistöhoidosta. Rakennuskohteita voivat olla esimerkiksi koulut, sairaalat, vanhainkodit, uimahallit tai tiet.

-Kunnan ei tarvitse rahoittaa hanketta kertamenona, vaan maksaa ainoastaan vuokraa sovitun palvelussopimuksen ajan, esimerkiksi 30 vuotta. Kunta voi myös lunastaa kohteen kesken sopimuksen, mikä on kuitenkin hyvin epätodennäköistä tällä tulopohjalla.

Rahapulassa Elinkaarimalli saattaa kuullostaa taivaan lahjalta, mutta on yhtä huono vaihtoehto kuin varattoman osamaksuostokset. Ensinnäkin se tulee kalliimmaksi kokonaisuudessaan kuin kertamenona, kuten monet rakennushankkeet ovat osoittaneet. Toisekseen jokaisen kansainväliseltä pääomalta lainatun euron myötä valta siirtyy pois poliitikoilta joille jää vain sivustaseuraajan osa. Samoin käy myös asukkaille, jotka saavat tiedon hankkeista vasta kun kaikesta on jo päätetty.

Argentiinan ja monen muun surullisen tapauksen tapaan Suomen valtiovaltaa ollaan eliminoimassa yksityistämisellä ja yhtiöiden siirtyessä kansainväliseen omistukseen. Valtion kassan tyhjentyessä myös Suomen pohjavesistä ollaan käyty kauppaa. Napoleon Bonaparte muistutti pankkien luonteesta:

”Kun Hallitus tulee riippuvaiseksi yksityisistä pankeista, silloin pankit kontrolloivat asioita, eivät kansan valitsemat johtajat. Muistakaa, että käsi joka antaa, on aina ylempänä kättä joka ottaa vastaan. Suurpääoma ei koskaan ole tuntenut isänmaallisuutta eikä kunniallisuutta.”

Vallankaappauksen taktiikka

Friedrich Hegel esitti vuonna 1823 dialektisen mallin, missä on yhteiskuntajärjestelmä, jolle luodaan vastakkainen järjestelmä, ja jos kumpikaan järjestelmä ei pääse valtaan, sulautuvat ne yhteen uudeksi yhteiskuntajärjestelmäksi [5]. Marxilaisen kommunismin isä Karl Marx uskoi dialektiseen kehitykseen. Hegelin mallista on tullut politiikkaa ohjaava taktiikka ja sen valossa historialliset tapahtuvat ja kehitys voidaan ymmärtää paremmin.

Dialektinen malli on seuraavanlainen:

1. Teesi – luodaan ongelma

2. Antiteesi – ongelmalla aiheutetaan pelkoa

3. Synteesi – tarjotaan ongelmalle ratkaisua, johon kukaan ei suostuisi ilman keksityn ongelman olemassaoloa.

Valtioiden velkakierteen myötä valtiovaltaa on eliminoitu merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Ilman velkaa ei lainaehtoja ja valtion rakenteiden purkua oltaisi saatu käynnistettyä. Sitähän lännen ihannoima kapitalismi edustaa, laissez-faire eli antakaa tehdä. Todellisuudessa kapitalismi on toteuttanut teesi-antiteesi-taistelua ja nihilismiä eliminoiden kansallisvaltioihin perustuvan järjestelmän, ja on nyt tulossa valtioiden romahtaessa tiensä päähän. Kuuntele, mitä Mikhail Gorbachov lausui Time-lehdessä vuonna 1992:

”Vaihtoehto kapitalismille ja kommunismille on tulossa pian..”

Pankkiiri David Rockefeller valaisi myös nihilististä pyrkimystä:

”Olemme maailmanlaajuisen muutoksen kynnyksellä. Tarvitsemme vain sopivan suuren kriisin ja kansakunnat tulevat hyväksymään Uuden maailmanjärjestyksen.”

Toistetaanpa vielä myös alussa esitetyt Leninin sanat:

“Hyödylliset idiootit, nämä liberaalisissa demokratioissa elävät ihmiset, antamalla moraalisen ja taloudellisen tukensa totalitarmismin ideoille, solmivat todellisuudessa omin käsin solmun naruun johon heidät tullaan hirttämään.”

Liberalistisen haihattelun taustalla olemme luovuttaneet myös lainsäädännöllisen vallan Leninin mainitsemalle totalitarismille. EU:n jäsenenä maamme on alistettuna primaarioikeudella Euroopan perustuslain ja sen suvereenin vallankäyttäjän Euroopan Komission alle. Unionin valtarakenne on kopio kommunistisen Neuvostoliiton duumasta, missä Politbyroon tapaan Komissio valitsee itse jäsenensä ja kansan valitsema parlamentti on vain Komissiolle neuvoa-antava elin.

Kansallamme on ollut liian kiire kulutuksessa ja materialismin himossa ja samalla muutamat Bilderberg-ryhmän ja Trilateraalisen komission ohjeistamat vapaamuuraripoliitikkomme ovat aloittaneet tämän kansallisvaltion nihilismin, jota me veronmaksajat maksamme yhä kasvavilla kuluilla. Unionijäsenyyden petollisuus ei tullut keskeisimmille päättäjillemme yllätyksenä. Monet varoittivat heitä ja monet uskovat vetosivat muun muassa pääministeri Esko Ahoon päätöksissä, mutta tällä tiellä valtiomme kulkee.

Kuuntele, mitä 1900-vuotta vanha Raamatun Ilmestyskirja ennusti tapahtuvasta mullistuksesta:

Ilmestyskirja 13:3-4, 7 “Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.. ja kumarsivat petoa sanoen: “Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?”

.. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.”

Ilmestyskirja 16:13-14 “Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.”

Vain harvat päättäjät ovat uskaltaneet nousta tätä kehitystä vastaan. Useimmat ovat pelon hengessä ja oman edun tavoittelussa hyväksyneet hiljaisesti vallitsevan kehityksen. On myös joukko päättäjiä, jotka toivottavat nousevan pedon valtakunnan tervetulleeksi. Kuuntele, mitä pääministeri Alexander Stubb sanoi Yhdysvalloissa pitämässään puheessa vuonna 2008:

“Olen todellinen Euroopan federalisti, yksi harvoista vielä olemassa olevista ja haluaisin nähdä EU:n muuttuvan supervallaksi.. meidän täytyy ymmärtää, että vaihtoehtoja Euroopan yhdentymiselle ei ole, ei ainoatakaan vaihtoehtoa, jota voisi harkita vakavasti. Tällä on tietenkin vaikutuksia asiaan, jota voidaan kutsua Uudeksi maailmanjärjestykseksi, tai uudeksi kansainväliseksi järjestelmäksi.”

Onko meillä enää vaihtoehtoja taloudellisen hirttosilmukan kiristyessä?

2. Aik. 7:14 “.. mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi”

Lähteet:

Pekka Lahtinen – Verkko kiristyy (1999)

Sven-Olof Jakobsson – Salainen asiakirja no1 (2009)

[1] http://fi.wikipedia.org/wiki/Ekologinen_jalanj%C3%A4lki

[2] http://www.awarablogs.com/valtava-velkaantuminen-katkee-totuuden-negatiivisesta-bktsta-suomessa-ja-muissa-lansimaissa/

[3] http://www.talousdemokratia.fi/tiedostot/valtion%20menoarvio%20vuodelle%202010%20menoerittain.png

[4] http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2013/08/22/suomi-otti-meille-velkaa-kenelle-maksamme/201311480/12?rss=13

[5] http://fi.wikipedia.org/wiki/Dialektiikka

Advertisements

One thought on “Velkaantuminen – vallankaappauksen taktiikka

  1. Pingback: Ihmeellinen ennustus suurvalloista ja globalismista | BELTSASSAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s