Uskontojen synty

Siinä missä naturalistinen antropologia arpoo, mistä ja milloin uskonnot, sivilisaatiot ja kulttuurit ovat saaneet alkunsa ja että mikä kemiallinen reaktio on synnyttänyt ajatuksen luomisesta, tietävät Raamatun tutkijat kuinka ensimmäinen uskonto ja kultti syntyi reilut neljätuhatta vuotta sitten Lähi-idässä ja kuinka se levisi ympäri maailmaa säilyttäen samojat piirteitä.

Sisällys:

 1. Baabelin uskonnon synty
 2. Baabelin uskonnon leviäminen
 3. Uskontoja nykyään

1. BAABELIN USKONNON SYNTY

Ensimmäisen uskonnon synty ajoittuu vedenpaisumuksen jälkeiseen aikaan, kun Nooan pojalle Haamille syntyi Kuus, joka meni perimätiedon mukaan naimisiin kauniin, mutta pahuutta täynnä olevan naisen, Semiramiksen kanssa. Heille syntyi poika nimeltä Nimrod, joka alkutekstin mukaan kasvoi jättiläiseksi ja oli taitava metsästäjä. Siihen aikaan ihmiset kävivät kamppailua villieläimiä vastaan ja Nimrod nousi pian suosioon muiden puolustajana. Apokryfinen Oikeamielisten kirja kertoo Nimrodista seuraavasti:

“Ja kaikki kansat ja kielet kuulivat hänen (Nimrodin) maineestaan, ja he kokoontuivat hänen luokseen, ja he kumarsivat maahan, ja he toivat hänelle uhreja, ja hänestä tuli heidän herransa ja kuninkaansa, ja he kaikki asuivat hänen kanssaan Sinearin kaupungissa, ja Nimrod hallitsi maassa kaikkien Nooan poikien yli, ja he kaikki olivat hänen valtansa ja neuvonantonsa alla. Ja kaikkialla maassa oli yksi kieli ja liiton sanoja, mutta Nimrod ei kulkenut Herran teitä, ja hän oli ilkeämpi kuin kaikki hänen alamaisensa miehet, tulvan päivistä siihen päivään saakka. Ja hän teki jumalia puusta ja kivistä, ja hän kumarsi niille, ja hän kapinoi Herraa vastaan, ja opetti kaikille alamaisilleen ja maan kansalle ilkeitä teitänsä; ja Mardon, hänen poikansa, oli isäänsäkin ilkeämpi.. “

Yksi antiikin ajan merkittävimmistä historioitsijoista, Flavius Josefus, kirjoitti Nimrodista seuraavasti:

“Nimrod oli hän, joka kiihotti heidät sellaiseen vastarintaan ja Jumalan halveksintaan. Hän oli Noan pojan Haamin pojanpoika, rohkea mies ja käsivartensa oli väkevä. Hän sai heidät hylkäämään Jumalan, ikäänkuin Hänen takiaan he olivat onnellisia, vaan uskomaan että heidän oma rohkeutensa oli tuonut heille onnellisuuden. Hän muutti hallituksen hiljalleen tyranniaksi, koska ei nähnyt muuta keinoa kääntää ihmiset pois Jumalasta, kuin saada heidät riippuvaisiksi hänen vallastaan. Hän sanoi myös kostavansa Jumalalle, jos tämä aikoisi hukuttaa maailman uudelleen, ja sitä varten hän rakentaisi tornin, joka on niin korkea, ettei vesi sinne ulotu. Ja että hän kostaisi Jumalalle, että tämä oli tuhonnut heidän esi-isänsä.

Kansanjoukot olivat hyvin valmiita seuraamaan Nimrodin tahtoa ja pitää sitä raukkamaisuutena alistua Jumalalle. He rakensivat tornin vaivojaan säästämättä, kaikkea huolimattomuutta välttäen, ja koska niin monet kädet olivat sitä tekemässä, tornista tuli hyvin korkea nopeammin kuin kukaan oli odottanut. Se oli niin paksu ja niin lujasti rakennettu että se näytti silmissä matalammalta kuin se oikeasti oli. Se oli rakennettu poltetuista tiilistä, bitumilaastilla yhteen muurattuna, niin ettei vesi sitä vahingoittaisi.”

Nimrod perusti monta arkeologisesti tunnettua kaupunkia Sinearin maahan (myöhemmin Mesopotamia, nykyinen Irak) ja hänen pääkaupungikseen tuli Baabel eli Babylon. Sinne rakennettiin myös Baabelin torni, johon muodostui Nimrodin ja Semiramiksen johdolla toimiva Baabelin okkulttiuskonnon pääpaikka (Bab el = Jumalan portti). Baabelissa harjoitettiin magiaa, okkultismia, astrologiaa, auringon, kuun ja planeettojen palvontaa, sekä uhrattiin lapsia uskonnollisissa menoissa Molokille. Nimrod meni aikuistuttuaan naimisiin äitinsä Semiramiksen kanssa.

Oikeamielisten kirja kertoo, kuinka Nimrod sai surmansa Eesaun miekasta:

“Ja Nimrod ja hänen kaksi miestään jotka olivat hänen kanssaan tulivat paikkaan jossa he olivat, kun Eesau tuli yllättäen hänen väijymispaikastaan, ja veti hänen miekkansa, ja kiirehti ja juoksi Nimrodin luo ja leikkasi irti hänen päänsä. Ja Eesau taisteli epätoivoisen taistelun kahden Nimrodin miehen kanssa, ja kun he kutsuivat hänet esille, Eesau kääntyi heidän puoleensa ja iski heidät kuolleeksi miekkallaan… Ja kun Eesau näki Nimrodin suurmiesten tulevan kaukaa, hän pakeni, ja siten pakeni; ja Eesau otti arvokkaat Nimrodin vaateet, jotka Nimrodin isä oli testamentannut Nimrodille, ja minkä avulla Nimrod vallitsi koko maan yli, ja hän juoksi ja piiloutui heiltä hänen taloonsa. Ja Eesau otti nuo vaatteet ja juoksi kaupunkiin Nimrodin miesten tähden, ja hän tuli isänsä talon luoksi väsyneenä ja uuvuksissa taistelusta, ja hän oli valmis kuolemaan murheesta kun hän lähestyi veljeänsä Jaakobia ja istui hänen eteensä.”

1. Moos. 25:31-33 “Mutta Jaakob sanoi: Myy minulle ensin esikoisuutesi. Eesau vastasi: Katso, minä kuolen kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani teen? Jaakob sanoi: Vanno minulle ensin. Ja hän vannoi hänelle ja myi esikoisuutensa Jaakobille.”

Nimrodin kuoleman jälkeen Semiramis nousi johtamaan Baabelin uskontoa. Semiramis opetti, kuinka Nimrod oli tullut aurinkojumala Baaliksi. Semiramis oli myös raskaana, selittäen olevansa neitsyt, ja antoi syntyneelle pojalleen nimen Tammus. Semiramis opetti, kuinka Tammus oli nyt jumalan hengestä siinnyt uudelleen ruumiillistunut Nimrod, eli aurinkojumala Baal. Tästä syntyi uskonnollinen äiti-lapsi-kultti. Semiramis opetti myös olevansa taivaan kuningatar, jota tuli palvoa jumalattarena ja jonka kautta tuli pelastus ja elämä.

2. BAABELIN USKONNON LEVIÄMINEN

FULL

1. Moos. 11:5-9 “Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja Herra sanoi: Katso, he ovat yksi kansa ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä. Ja niin Herra hajoitti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan.”

Raamattu kertoo, kuinka Jumala hajotti Baabelin kansan ympäri maata antaen ihmisille eri kieliä. Kirjoitusten ja genetiikan tutkimusten perusteella on havaittu, kuinka nykyinen ihmiskunta periytyi Nooan kolmesta pojasta Seemistä, Jaafetista sekä Haamista. Poikien suvut jakautuivat ja levisivät pääpiirteittäin seuraavasti:

Nooan pojat

Näin Baabelin uskonto levisi ihmisten mukana jokaiseen varhaiseen kulttuuriin. Katsoessa vanhojen kulttuurien messiaita huomaa, kuinka ne liitetään suureen metsästäjään ja Orionin tähtikuvioon. Tarinaan liittyy myös, kuinka tämä suuri metsästäjä hakattiin kuoliaaksi, mutta syntyi uudelleen äitä-vaimonsa kautta.

Nimrodin kuoleman lisäksi, eri kulttuureihin levisi Semiramiksen opettama äiti-lapsi-kultti, auringon ja kuun palvonta ja monet muut Baabelin traditiot. Ennustuksia.com esittää uskonnon piirteiden levinneisyyden seuraavasti:

pakana_uskonnot2

 

lemminkainens_mother

Myös Suomessa tarina kulki Kalevalassa, missä Lemminkäinen, kuuluisa metsästäjä ja kuningas, kuolee ja Tuonen poika hakkaa hänet palasiksi ja heittää jokeen. Hänen äitinsä kuitenkin Ilmarisen avulla kerää palaset ja kokoaa hänet uudelleen.

3. USKONTOJA NYKYÄÄN

Zeitgeist-elokuvan tekijät yhdistävät uskontojen piirteiden levinneen myös kristinuskoon. Tällä he tarkoittavat todellisuudessa vain katolista uskontoa, mitä käsitellään hieman myöhemmin. On kuitenkin totta, että Semiramis sai ajatuksen neitsyestä syntyneestä Tammuksesta, jota hän piti jumalan poikana, profetioista syntien sovittaja-Messiaasta, jonka ennustukset Jeesus Nasaretilainen täytti 2100 vuotta myöhemmin. Heti syntiinlankeamuksessa annettiin ensimmäinen profetia Messiaasta ja muun muassa Eenok, Aadamista seitsemäs, näki jo 3100 eKr. näyssä Jumalan pojan ja profetoi Jeesuksen sovitustyöstä. Eenokin kirja oli alkuseurakunnan käytössä, mutta se luettiin apokryfikirjoihin Raamatun ulkopuolelle. Tutkijat pitävät sitä mahdollisesti vanhimpana apokryfisenä kirjana.

Eenok 5:6 ”Ja kaikki kirouksesta vapaat iloitsevat, ja tulee olemaan syntien anteeksisaaminen, ja kaikki armo ja rauha ja kärsivällisyys: heille tulee olemaan pelastus, hyvä valo.”

Eenok 46:1-2 ”Ja siellä minä näin Hänet, joka on Kaiken Alku, ja Hänen päänsä oli valkoinen kuin villa, ja Hänen kanssaan oli toinen olento, joka oli kasvoiltaan kuin ihminen, ja hänen kasvonsa olivat täynnä kunniaa, kuin pyhillä enkeleillä. Ja minä kysyin enkeliltä, joka kulki kanssani ja näytti minulle kaikki salatut asiat, tästä Ihmisen Pojasta, kuka Hän oli, ja mistä Hän on, ja miksi Hän kulkee Kaiken Alun kanssa?”

Eenok 46:3 ”Tämä on Ihmisen Poika, jolla on vanhurskaus, jonka kanssa vanhurskaus vaeltaa, ja joka paljastaa kaikki aarteet siitä mikä on salattu, sillä Herra on valinnut Hänet, ja joka on korotettu Herran edessä vanhurskaudessa ikuisesti”

On tärkeä muistaa, että Nimrod ja Semiramis kävivät itse Jumalaa vastaan ja harjoittivat sielunvihollisen kunniaksi okkultismia ja ihmisuhrauksia. Semiramis yritti siis korvata Jumalan antamat lupaukset Jeesus Messiaasta.

JUUTALAISUUS

tefilin

Jumala sääti Mooseksen kautta israelilaisille lain erottamaan heidät pakanoista ja epäjumalanpalveluksesta. Kuitenkin he omaksuivat monesti Baabelin kultista traditioita joista Vanhan Testamentin profeetat varoittivat erityisesti juudalaisia.

1.Kun.16:29-33 “Ahab, Omrin poika, tuli Israelin kuninkaaksi.. Mutta Ahab, Omrin poika, teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin kaikki hänen edeltäjänsä. Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin, Nebatin pojan synneissä, vaan hän otti myös vaimok­seen Iisebelin, siidonilaisten kuninkaan Etbaalin tyttären, ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä. Ja hän pystytti alttarin Baalille Baalin temppeliin, jonka hän oli rakentanut Samariaan. Ahab teki myös aseran. Ja Ahab teki vielä paljon muuta ja vihoitti Herraa, Israelin Jumalaa, enemmän kuin kukaan niistä Israelin kuninkaista, jotka olivat olleet ennen häntä.”

Hes.8:14-16 “Ja hän vei minut Herran huoneen portin ovelle, joka on pohjoista kohden, ja katso: siellä istui naisia itkemässä Tammusta. Ja hän sanoi minulle: ‘Näetkö ihmislapsi? Vieläkin sinä saat nähdän kauhistuksia, vielä suurempia kuin nämä.’ Ja hän vei minut Herran huoneen sisemmälle esipihalle, ja katso: Herran temppelin ovella, eteisen ja alttarin välillä, oli noin kaksikymmentä viisi miestä. Heillä oli selät Herran temppeliin päin ja kasvot itään päin, ja päin itää he kumarsivat aurinkoa.”

Baabelin uskonto levisi siidonilaisen Iisebelin kautta Israeliin ja turmeli sen. Vastoin Herran käskyä Ahab otti itselleen pakanallisen vaimon, joka levitti Baabelin äiti-lapsi-uskonnon Baalin ja Aseran palvonnan nimellä israelilaisille, saaden aikaan luopumuksen. Profeetta Elia taisteli Iisebelin tuomaa epäjumalanpalvontaa vastaan henkensä uhalla. Baabelin kultti oli vallalla myös muun muassa Jeremian ja Hesekielin aikaan.

Juudan jouduttua epäjumalanpalveluksen takia pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, omaksuivat jotkut juutalaiset papit baabelin palvontamenojen lisäksi kaldealaisten itämaisia mysteerioppeja. Näistä syntyi fariseusten keskuuteen esoteerinen kirjallisuus kabbala.

Hereettiläisestä luonteestaan johtuen kabbala pysyi vain joidenkin sisäpiiriläisten salaisena oppina ja vain harvat saivat tutustua tähän. Fariseukset tulkitsivat kabbalan kautta tooraa eli lakia niin, että he tulisivat hallitsemaan kaikkia maailman kansoja, eikä Jumala. Näin he vaihtoivat odotetun messiaan profetioiden syntien sovittajasta maailman kuninkaaksi, joka veristen taisteluiden kautta nostaisi Israelin maailman herruuteen. Tämä ajatus periytyi Semiramiksen luomasta kultista.

Jeesus ei säästellyt sanoissaan salaista perimätietoa kantaville fariseuksille:

Matt. 23:25-28 “Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi! Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa! Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta.“

Joh. 8:44 “Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa.“

Johtuen fariseusten Baabelin uskonnosta ottamista vaikutteista, vielä tänä päivänä valtaosa juutalaisista odottaa messiastaan sokeana Tanakhin sanomalle. Tosin yhä useampi juutalainen on ymmärtänyt Raamatun sanoman ja turvannut lain sijasta Messias Jeesuksen sovitustyöhön. Tällaista liikettä kutsutaan Messiaaniseksi juutalaisuudeksi.

KATOLILAISUUS

franciscus

Katolinen (katholikos=yleinen, universaali) kirkko syntyi 300-luvulla jKr. kun Konstantinus Suuri lopetti uskovien vainot ja julisti kääntyneensä kristityksi. Hän vaihtoi Roomassa palvotun Venus ja Apollo-kultin Neitsyt Mariaksi ja Jeesus-lapseksi, ja “kristillisti” pakanalliset traditiot. Baabelin synkretistiuskonnon rakenne kuitenkin säilyi ja keisari jatkoi Pontifex Maximus (sillan rakentaja tuonpuoleiseen)-arvonimen kantamista. Tämä arvonimi on säilynyt tähän päivään asti Paaveilla. Vatikaanissa jatketaan yhä myös Baabelin okkultistisia traditioita osaksi julkisesti ja pääosin sisäpiirin salaisissa mustissa messuissa.

Katolisen kirkon pakanallisia ja epäraamatullisia traditioita vielä tänä päivänä on muun muassa

 • Pontifex Maximus, paavi, Kristuksen viransijainen
 • Neitsyt Maria – taivaan äiti-oppi, äiti-lapsi-kultti
 • Pyhimysten, kuolleiden ja enkelien rukoileminen
 • Patsaiden, ikonien tai muiden esineiden hypistely ja suutelu, rukousnauhat
 • Katoliset ehtoollisleivät ja transsubstantiaatio-oppi
 • Sakramentit, vesivihmonta ja lapsikaste
 • “Kristilliset” pyhäpäivät, kuten joulu ja pääsiäinen
 • Pappien vaatteet ja sauvat, muu rekvisiitta

Alkuseurakunnalla ei ollut mitään syytä perustaa kirkkoa tai seurakuntaa, vaan he olivat uskovia jotka kokoontuivat yhteen. Traditiot ja kirkkokunnat ovatkin epäilemättä itsensä sielunvihollisen vaikutusta ja yritys pilkkoa Kristuksen ruumista eli seurakuntaa osiin ja kääntymään perinnäissääntöjen noudattamisessa ja oppiriidoissa toisiaan vastaan.

ISLAM

Radical_Islam

2. Kor. 11:14 “Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.”

Islam (al-islam=alistuminen) syntyi Mohammadin näkyjen perusteella vuonna 610. Myöhemmin Mohammad väitti, että näyissä ilmestynyt valkeuden enkeli oli Gabriel, mutta mitä ilmeisemmin näkyjen takana on saatana, joka ilmestyi myös mormonien perustajalle Joseph Smithille. Näkyjä Mohammadille tulkitsi hänen ensimmäinen vaimo Kadijah, joka oli vanha leski, sekä Kadijahin serkku Waraquah. He olivat molemmat katolilaisia ja heidän tulkinnoissa heijastui katolilaisten ja erityisesti kirkkoisä Augustinuksen opit harhauskoisten miekkakäännyttämisestä.

Arabit, jotka polveutuvat Abrahamin pojasta Ismaelista, kantoivat yhä antisemitismiä eli vihaa Seemiläistä sukua kohtaan. Raamattu kertoo Ismaelin luonteesta, jonka kautta voimme ymmärtää muslimien levottomuutta.

1. Moos. 16:12 “Hänestä tulee mies kuin villiaasi: hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja kaikkien käsi on häntä vastaan, ja hän on kaikkien veljiensä niskassa.”

1. Moos. 25:17-18 “Ja tämä on Ismaelin elinvuosien luku: sata kolmekymmentä seitsemän vuotta; ja hän vaipui kuolemaan ja tuli otetuksi heimonsa tykö. Ja he asuivat Havilasta aina Suuriin asti, joka on Egyptistä itään päin Assyriaan mentäessä. Hän kävi kaikkien veljiensä kimppuun.”

Entinen jesuiittapappi Alberto Rivera paljasti Vatikaanista saamiaan tietoja näiden vaikutuksesta Mohammadiin 500-600-luvulla. Nämä tiedot vahvisti myös korkea-arvoinen kardinaali Augustine Bea. Rooman kirkko katkaisi “kristilliset” siteet juutalaisiin Laodikean kirkolliskokouksessa vuonna 364, ja alkoi suunnitella Jerusalemin valtausta katolilaisille. Tätä yritystä vastusti kuitenkin juutalaiset Lähi-idässä ja kristityt Pohjois-Afrikassa. Vatikaani keksi käyttää arabeja armeijana vallatakseen Jerusalemin. Mohammadin myötä sadat sotaisat heimot yhdistyivät tarkan poliittis-uskonnollisen järjestelmän alle ja olivat tehokas armeija. Mohammadin kuoltua muslimit saivat vallattua Jerusalemin mutta he päättivät pitää alueen itsellään ja ryhtyivät vainomaan myös katolilaisia. Merkittävää on, että katolilaiset saivat olla suurilta osin rauhassa Mohammadin aikaan, siinä missä kaikki muut alueen poly- ja monoteistit pakotettiin kääntymään islamilaisuuteen eli alistetuiksi.

Allah-nimen alkuperä juotuu kuujumalan kultista, mikä alueen arabiheimoilla oli ollut Muhammadia aikaisemmin jo vuosisatoja.

“Matkoillaan Muhammed joutui kosketuksiin erään uskonnollisen liikkeen kanssa, joka vaikutti Mekassa, Medinassa ja Táifissa. Mekan quraish-heimo palvoi kuun jumala Al-ilahia ja hänen kolmea tytärtään Latia, Uzzaa ja Manatia. Islamilaisen Bukhari Hadithin (Islamin kirjoitetun perimätiedon) 3:658 ja 5:583:n mukaan Ka’bahiksi kutsuttu, kankaaseen kääritty musta meteoriitti oli noin 360:n epäjumalan palvonnan keskipiste. Ihmiset rukoilivat viisi kertaa päivässä Ka’bahia kohti kääntyneinä ja paastosivat osan päivää yhden kokonaisen kuukauden ajan. Jo ennen islamin syntyä arabit tekivät pyhiinvaellusmatkoja (‘Umrah) Mekkaan. Sitä, ettei tehnyt ‘Umrahia pidettiin yhtenä suurimmista synneistä.

Yksi Ka’bahin 360:stä epäjumalasta oli Allah. Nimi oli luultavasti lyhentynyt arabiankielen sanasta Al-iláh, joka oli quraish-heimon korkein jumala. Quraish-heimo erosi muista aurinkojumalaa ja kuun jumalatarta palvovista pakanoista siinä, että he palvoivat kuun jumalaa ja hänen vaimoaan, auringon jumalatarta. Allahin nimeen solmittiin liitot ja sopimukset ja vannottiin valat ja suoritettiin kaikkein pyhimmät menot.” – arvioikaa.com/islam.html

Islamilaisuus on lapsesta asti opetettu poliittis-uskonnollinen järjestelmä, mikä pitää muslimeita pakolla alistettuna Mohammadin luomaan uskontoon. Islamin todellisen teologian perusta, neljä hadithia, jotka Mohammadin seuraajat kirjoittivat muistona tämän opetuksista, paljastavat sotauskonnon luojan demonisia piirteitä. Mohammad

 • oli ainakin kerran noiduttu
 • murhasi naisia ja hyväksyi vaimojen hakkaamista
 • opetti että naiset olivat mieleltään vajaita
 • käytti orjia, kävi orjakauppaa ja hyväksyi orjien pieksämisen
 • oli rasistinen afrikkalaisia kohtaan
 • kannatti naisorjien seksuaalista hyväksikäyttöä
 • rajoitti seuraajiensa vaimojen lukumäärää neljään, pitäen itsellään 22 vaimoa
 • sekä otti yhden vaimon tapettuaan ensin tämän miehen (Safiya bint Huyain) ja otti adoptiopoikansa vaimon (Zainab bint Jahsh) “Allahin tahdon mukaisesti”.

Islamilaisissa maissa ateististen kommunistimaiden lisäksi on ollut pahimmat vainot Jeesuksen seuraajia kohtaan. Muslimit vainoavat kristittyjen lisäksi myös toisiaan, kuten tilanne Palestiinassa on osoittanut.

HINDULAISUUS

Trimurti

Hindulaisuus on säilyttänyt eniten tähän päivään asti Baabelin uskonnon piirteitä. Se on synkretismiuskonto, missä jumalia on jopa tuhansia, aivan kuten Baabelissakin oli. Baal aurinkojumalaa vastaava hindulaisten Shiva on androgyyni, kuten kabbalistisissa esoterisissa seuroissa palvottu Baphomet-jumalakin. Hindulaisuuden keskeisiä traditioita on jooga, joka alkoi seksikultista jo Baabelissa ja jolla on paljon yhteistä kabbalistiseen meditaatioon ja okkultismiin.

Hindulaisuuden kastijärjestelmä ylläpitää suurimman osan kansan kurjuutta ja köyhyyttä, ja on eräänlainen pyramidihierarkinen ja kommunistinen yhteiskuntamalli. Keskeinen ajatus hindulaisuudessa on reinkarnaatio eli sielunvaellus, missä karma vaikuttaa seuraavaan elämään, ja lopullinen tavoite on Brahma.

Kuten huomaamme hindulaisista maalauksista, on jumalat ja erityisesti Shiva ympäröity käärmeillä, ja onkin ilmeistä, että kyseessä on vanhan käärmeen eli sielunvihollisen jatkumo Baabelista. Reinkarnaation opin perustan käärme lausui jo Edenissä; ette suinkaan kuole (1. Moos. 3:4).

Hindulaisuudessa harjoitettu meditaatio ja jooga voi johtaa paranormaaleihin ilmiöihin, kuten ufokokemukset, transsiin vaipuminen, ruumiistapoistumiskokemukset ja poltergeistilmiöt, eikä sovi lainkaan uudestisyntyneen uskovan elämään. Hindulaisuus on hyvin demoninen uskonto.

BUDDHALAISUUS

psd_buddha_kwanyin_guanyin_a_di_da_phat__03_by_kwanyinbuddha-d6nwhh3

Buddhalaisuudella on paljon yhteistä hindulaisuuden kanssa, kuten reinkarnaatio-oppi ja meditaatio. Buddhalaisuudessa ei ole periaatteessa jumalia eikä rukousta, mutta tavallinen kansa palvoo Buddhaa etäisenä jumalana. Tiibetissä palvotaan myös Dalai Lamaa. Buddhalainen etiikka on vastakohta useimmille uskonnoista, missä ylempi auktoriteetti määrää lait ja etiikan. Buddhalainen määrittelee itse oman moraalinsa ja määrittelee minkälainen haluaa olla.

Jälleensyntymisoppi on helppo osoittaa valheelliseksi. Buddhalaisuus opettaa ihmisen tavoittelevan hyvien tekojen kautta poispääsyä elämän kiertokulussa, ja tuhansien vuosien aikana ihmisillä olisi ollut paljon aikaa oppia tekemään koko ajan hyviä tekoja, mutta historian tilastot osoittavat tilastoissa ihmiskunnan tuleen vain pahemmaksi.

Budhalaisuus on pohjana ateistiselle ajattelulle, mikä on levinnyt länsimaihin darwinismin myötä yhä enemmissä määrin.

DARWINISMI

darwins

Jotkut evoluutioteoriaa lobbaavat pitävät darwinisti-nimitystä loukkaavana, koska uskovat kehitysopin tietomäärän kasvaneen Charles Darwinin ajalta. Kun tarkastelemme syvällisemmin evoluutioteorian mekanismeja, huomaamme ettei sillä ole teoriaa tukevia mekanismeja eikä Darwinin kaipaamaa fossiilirekisteriä miljoonine välimallineen. On vain kasa tarinoita apinaihmisistä ja miljoonista vuosista, joita lobataan kaikissa tieteellisinä pidetyissä julkaisuissa.

Darwinismi on osa Adam Weishauptin suunnitelmaa moraalikäsitysten ja perheinstituution lakkauttamisesta ja osoitus kuinka suvereenisti esoteerinen varjohallitus hallitsee tiedotusvälineitä. Ateisteiksi itseään uskovat ovat usein synkretistejä, eli uskovat kaikkien teiden vievän mahdollisen jumalan luokse. Tämä on ovela valheuskonto, joka on saanut aikaiseksi valtavaa eroosiota myös kristityissä kirkkokunnissa.

NEW AGE

bsse2000

New age-liike on modenrin ajan vapaasti määriteltävä synkretismiuskonto, missä ammennetaan oppeja kaikista uskonnoista, erityisesti itämaisista. Tämä liike syntyi moraalittomuutta edistävän hippiliikkeen myötä ja sen taustalla nähdään vapaamuurarien käden jälki. Hippiliike lainasikin paljon vapaamuurarikirjailija Eiphas Leviä luodessaan konservatiivisia arvoja halventavan maailmankäsityksensä.

New age-liikkeessä tunnusomaista on muun muassa kanavointi, selvänäköisyys, parapsygologia, telepatia, astrologia, ennaltatietäminen, ufot, henkiparannus, vaihtoehtolääkintä (homeopatia), psykosynteesi ja kabbalismi. New age-liike on tuonut hindulaisen joogaamisen osaksi länsimaista liikunta- ja vapaa-ajankulttuuria, eivätkä moni ole tietoisia, että käärmetietoisuudeksi kutsuttu jooga syntyi kabbalismissa seksikultista. Pahimmassa tapauksessa meditointiin keskittyneellä joogalla voidaan avata henkisiä portteja demoneille.

JEHOVAN TODISTAJAT

jehova-witness-books

Jehovan todistajien kirjallisuudessa aurinkojumala Ra’n siivet ja aurinkokiekko.

Charles Taze Russel perusti Vartiotorniseuran ja loi oman kirjallisuuden Raamatun rinnalle. Tästä syntyi myöhemmin jehovan todistajien uskonto, jossa he erottautuivat kristityistä uskomalla olevansa Ilmestyskirjassa kuvattu 144000 ihmisen joukko. He uskovat myös Jeesuksen kuolleen paalulla eikä ristillä, vaikka Raamattu selvästi erottelee poikkipuun (patibulum) ja paalun rististä. Roomalaiseen tapaan kuului, että tuomittu kantoi juuri poikkipuun teloituspaikalle eikä suinkaan koko ristiä.

Russel korvasi myös Jeesuksen tuhatvuotisen valtakunnan Golden age’lla, jolla on paljon yhteyttä Weishauptin Uuteen maailmanjärjestykseen. Jehovan todistajien sivuilla mainitaan muun muassa, kuinka Jeesuksen ei tarvitse tulla maanpäälle hallitsemaan uutena aikana, vaan valta annetaan “Jehovan uskollisille seuraajille”.

Russel itse ei paljastanut koskaan Vartiotorni-nimen merkitystä. Vapaamuurariutta ja esoterisiä okkultismiseuroja tutkineet ovat havainneet, että ruusuristiläiset ja korkean asteen vapaamuurarit kutsuivat valaistumista vanhan ruumiinsa hylkäämiseksi ja astumista vartiotorniin eli valon ruumiiseen. Tämä liittyy vanhaan eenokilaiseen magiaan joka on hyvin pimeää okkultismia. Onkin oletettavaa, että Russel oli hyvin korkean asteen vapaamuurari.

charles-taze-russell-mason

Charles T. Russelin masonistinen hautakivi missä vapaamuurarien risti ja kruunu, sekä pyramidin eroitettu huippu.

vartiotorni _ tällä merkillä voitat

Vartiotorniseuran julkaisu ja vapaamuurarien risti ja kruunu.

vartiotorni _ artemis

Vanha Artemis-kuujumala vartiotornissa eli valon ruumiissa.

YHTEENVETO

Nyt viimeisten aikojen profetioiden täyttyessä parhaillaan, voimme nähdä erityistä kehitystä myös uskonnoissa. Ympyrä on sulkeutumassa Baabelin uskonnon kaltaiseen lähtötilaan, jossa uskonnoista muodostuu yksi synkretismi. Tätä asiaa ajaa katolisen kirkon johtaja paavi Franciscus, joka jatkaa Vatikaanin näkemystä kaikkien näkemysten johtavamisesta saman jumalan luo. Tietämättömien ihmisten vahingoksi, Franciscus puhuu totta. Paavi itsekin on jesuiitta ja vannonut uskollisuutensa pedon valtakunnan rakentamiselle.

Kolmannen maailmansodan myötä mitä todennäköisemmin viimeiset fundamentalistit muslimit hylkäävät Muhammadin opetukset harhaoppina ja liittyvät mukaan aurinkoa ja kuuta palvovaan Baabelin synkretismiuskontoon jota Uskontojen neuvosto paavin johdolla kokoaa. Voisi sanoa, että kaikki uskonnot vievät jumalansa Valon enkelin eli sielunvihollisen myötä ikuiseen kadotukseen. Jeesus, hepreaksi Yeshua eli vapautus, sensijaan kutsuu pois suorittamisen uskonnoista ja vapauttaa tuhoavan synnin ikeestä. Taivasten valtakunnan pääsyvaatimukset ovat niin ehdottomat, ettei yhdenkin synnin tehnyttä ihmistä voi päästää sisälle. Jeesuksen sovituksen kautta on kuitenkin mahdollista saada armoon perustuva pelastus luopumalla syntisestä elämästä ja seuraamalla Jeesusta.

Joh. 3:17-18 “Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.”

Advertisements

One thought on “Uskontojen synty

 1. Pingback: Ortodoksien Pokrova ja Semiramis-kultti | BELTSASSAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s