Rooman valtakunnan uudelleen nousu

Jäsenyys Euroopan unionissa on jakanut mielipiteitä suuntaan jos toiseen. Sen kannatus ei lienee koskaan ole ollut korkea, mutta silti päättäjämme johtavat päätöksentekoa unionin edistämiseksi kansan tarpeiden sijaan. Vaikka monet vastustavat globalisoitumista, ovat useimmat silti tietämättömiä yhdentymisen todellisesta luonteesta.

Tässä artikkelissa paljastetaan Euroopan unionin todellista luonnetta ja tarkastellaan sitä erityisesti Raamatun eskatologian puitteissa. Raamatun Danielin ja Ilmestyskirjan ennustukset osoittavat, että tämän aikakauden lopussa elpyy Rooman valta. Danielin kirjan luvuissa 2 ja 7 on samansisältöiset näyt kuvaamassa maailmanvaltoja, jotka tulisivat seuraamaan Babylonialaista maailmanvaltaa Danielin ajasta eteenpäin. Babyloniaa seuranneiden Persian ja Kreikan jälkeen nousseen Rooman valtakunnan ennustettiin pysyvän jossakin muodossa Messiaan toiseen tulemukseen saakka ja näyttelevän johtavaa roolia aikamme viimeisinä päivinä. Seuraavassa on 10 huomionarvoista kohtaa EU:sta, mitkä viittaavat Rooman vallan elpymiseen.

1. Rooman valtakunnan ilmiöiden uudelleen nousu

Keskiajan monarkioiden jälkeen ikään kuin heiluriliike olisi vienyt yhteiskuntamme takaisin Rooman aikaan, missä samankaltaisia ilmiöitä olivat

-parlamentti ja kansanvalta

-kansainvälistyminen eli monikulttuurisuus

-synkreettinen uskonto

-suvaitsevaisuus tärkeimpänä hyveenä

-homoseksuaalisuus ja prostituutio

-urheilu Olympialaisissa

-väkivaltaviihde Colosseumissa

Useasti historiassa Rooman valtaa ollaan yritetty palauttaa, muun muassa Kaarle Suuren, Napoleonin ja Mussolinin toimesta. Sikäli on merkittävää, että EU perustettiin juuri Rooman sopimuksella vuonna 1957 ja sen perustuslain allekirjoitusseremonia pidettiin Roomassa vuonna 2004.

EUConst

Perustuslain allekirjoitus Roomassa inkvisiittapaavi Innocentius X:n siunauksessa.

2. Petollinen suunnitelma

Vielä tänä päivänä monet mieltävät unionin talousyhteisönä, jonka tehtävänä on parantaa kaupankäyntiä Euroopassa. Todellisuudessa alusta alkaen suunnitelmissa oli luoda EU:lle oma presidentti, ulkoministeri, ulkopolitiikka, parlamentti, korkein oikeus, perustuslaki, lippu, kansallislaulu ja valuutta. Eli toisin sanoen unioni suunniteltiin korvaamaan kansallisvaltioihin perustuva järjestelmä ja luomaan Eurooppaan superliittovaltion. Edellä mainituista tavoitteista vain presidenttiä lukuunottamatta jokainen on saavutettu tänä päivänä. Euroopan integraation pääsuunnittelija, ranskalainen Jean Monnet kuvaili muistiinpanoissaan:

“Ja itse Yhteisö on vain välietappi matkalla huomisen järjestettyyn maailmaan.”

Jesajan kirja kuvailee viimeisiä päiviä:

Jes. 24:16 “Petosta petoksen jälkeen ja petoksen jälkeen vielä petos!” (KR92)

Danielin kirja kertoo häijystä johtajasta, joka nousee viimeisinä päivinä:

Dan. 8:25 “Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille.”

3. Yhdentyminen rauhantakaajana

“Näky yhtyneestä Euroopasta syntyi kaipauksesta rauhaan ja varallisuuteen mantereella, joka ei vain aivan liian usein ollut sisäisten konfliktien rikki repimä, vaan myös veti muun maailman kahteen sotaan.” -Wim Duisenberg, Euroopan keskuspankin johtaja

Euroopan yhdentyminen perusteltiin takeena rauhalle kahden historian suurimman sodan jälkeen. Vuonna 1823 esitetyn hegeliläisen dialektiikan mukaan on yhteiskuntajärjestelmä, jolle luodaan vastakkainen yhteiskuntajärjestelmä, ja jos kumpikaan eivät pääse valtaan ne sulautuvat yhdeksi yhteiskuntajärjestelmäksi. Historia paljastaa, kuinka merkittävät kansainväliset pankkiirit, kuten P. Bush, K. Loeb, J.P. Morgan, J.D. Rockefeller ja P. Warburg, rahoittivat kymmenillä miljoonilla dollareilla kommunismin ja kansallissosialismin nousua ennen 2. maailmansotaa. Sotien jälkeen kansallismielisyyttä pidettiin sodan aiheuttajana ja sitä vastaan alettiin kampanjoida yhdentymisliikkeellä.

Sodan lopputuloksena syntyi myös kapitalismin ja kommunismin dialektinen taistelu kylmä sota, joka arvatenkin vauhditti Euroopan integraatiota. Neuvostoliiton viimeinen presidentti Mikhail Gorbachov paljasti Time-lehdessä vuonna 1992:

”Vaihtoehto kapitalismille ja kommunismille on tulossa pian..”

Ymmärtäessä historiaa kokonaisuutena voi nähdä, kuinka suuret tapahtumat ovat olleet suunniteltuja toteuttamaan dialektista mallia, missä lopputuloksena on jokatapauksessa maailman yhdentymistä edesauttava tulos. Euroopan yhdentymisen tarjoama rauha perustuu siis vääryyteen ja valheeseen. Danielin kirjan 11 luku kertoo eräästä, joka saavuttaa petoksella kuninkuuden:

Dan. 11:21, 23 “Hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden.. Siitä saakka kun liittoudutaan hänen kanssansa, hän harjoittaa petosta. Hän lähtee liikkeelle ja saa ylivallan vähällä väellä.”

Toisin kuin Adolf Hitler ja Natsi-Saksa tai Abu Bakr al-Baghdadi ja Islamin kalifaatti, yllä olevan kohdan mukaan antikristillinen ylivalta saavutetaan juonilla keskellä rauhaa.

1.Tess.5:3 “Kun he sanovat: Nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio.”

4. Unioni globalisaation mallina

“Yhdistyneen Euroopan luomista tulee pitää tärkeänä askeleena kohti yhdistyneen maailman luomista.” -Ponsi nro 7, Haagin konferenssi toukokuussa 1948

Vuonna 1948 pidetyssä Haagin konferenssissa perustettiin jesuiitta Joseph Retingerin visioima Euroopan Neuvosto. Tämä aloitti poliittisen liikehdinnän Euroopan yhdentymiseksi. Jo silloin tunnustettiin kehityksen johtavan koko maailman yhdentymiseen.

“Trilateraalisen komission jäsenet olivat tärkeässä osassa Euroopan unionin luomisessa. EU on esikuva maailmanhallitukselle, joka tulee muuttamaan pian kansainvälisiä suhteita.” -Trilateraalinen komissio

Monet ovat tietämättömiä organisaatioista, kuten Trilateraalinen komissio, Bilderberg-ryhmä ja Rooman klubi. Nämä ovat julkisuutta vältteleviä konferensseja, missä maailman johtavat vallankäyttäjät politiikasta, yritysmaailmasta, eri järjestöistä ja mediasta kokoontuvat yhteen miettimään tapoja edistää maailman yhdentymistä. Näissä ryhmissä ja kokouksissa tehdään todelliset päätöksenteot ja annetaan ohjeet esimerkiksi valtion tason vallankäyttäjille, missä puitteissa poliittisia päätöksiä tulee tehdä.

Euroopan unioni edistää perustuslaissaankin maailman yhdentymistä. Perussopimus 2007/ C306/ 01/ artikla 10:

“Unioni määrittelee ja toteuttaa yhteistä politiikkaa ja toimintaa sekä pyrkii saamaan aikaan pitkälle menevää yhteistyötä kaikilla kansainvälisten suhteiden aloilla tavoitteenaan.. kannustaa kaikkien maiden yhdentymistä maailmantalouteen, muun muassa poistamalla asteittain kansainvälisen kaupan esteitä.. edistää kansainvälistä järjestelmää, joka perustuu entistä tiiviimpään monenväliseen yhteistyöhön, ja maailmanlaajuista hyvää hallintotapaa.”

Tällaisen demokratiaa polkevan haihattelun hengessä myös Suomen perustuslakiin on kirjattu §94 ja §95 kohtia helpottamaan tulevaa vallan luovutusta tulevalle maailmanvallalle:

“.. valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle..

Apostoli Johannes näki Ilmestyskirjassa kuvattuna yhdentymisliikkeen olevan täysin suvereeni:

Ilmestyskirja 13:4, 7-8 “Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: “Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?”

Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.”

Ilmestyskirjan varjolla Alexander Stubbin vuonna 2008 pitämässä puheessa on profetaallinen kaiku:

“.. meidän täytyy ymmärtää, että vaihtoehtoja Euroopan yhdentymiselle ei ole, ei ainoatakaan vaihtoehtoa, jota voisi harkita vakavasti. Tällä on tietenkin vaikutuksia asiaan, jota voidaan kutsua Uudeksi maailmanjärjestykseksi, tai uudeksi kansainväliseksi järjestelmäksi.” -Alexander Stubb, 2008

5. Laillinen oikeus totalitarismiin

Yhdysvaltain lainsäädäntöä on kritisoitu voimakkaasti siitä, että se oikeuttaa lainsäädännöllisesti presidentille totalitaristiset oikeudet, jos presidentti vain haluaisi valtaansa käyttää. Ei ole ihme, että sama ilmiö on nähtävissä myös Euroopan Yhdysvalloissa, kuten Monnet sitä kutsui, eli Euroopan unionissa.

Vuonna 2007 Lissabonin sopimus nosti EU:n perustuslain primaarioikeudella jäsenvaltioiden yläpuolelle tehden unionista täydellisen liittovaltion. Euroopan unionin valtarakenteessa kansan valitsema parlamentti toimii vain neuvoa-antavana toimielimenä ilman lakialoiteoikeutta, kun taas suvereenia valtaa käyttää Euroopan Komissio Neuvoston tukemana. Nämä kaksi elintä yhdessä Euroopan keskuspankin kanssa toimivat täysin epädemokraattisesti valiten itse jäsenensä ja salaten keskustelunsa ja päätöksensä perustellen toiminnan yksinkertaisesti “EU:n toimintakulttuurilla”. Todelliset vallankäyttäjät, sikäli kuin valtaansa käyttävät tänä päivänä, toimivat täysin irrallaan mistään hallituksesta. Sopimus 2007/ C306/ 01/ artikla 2:

“.. ainoastaan unioni voi toimia lainsäätäjänä ja antaa oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä, kun taas jäsenvaltiot voivat tehdä näin ainoastaan unionin valtuuttamina.”

Artikla 9:

“Eurooppa-neuvosto antaa unionille sen kehittämiseksi tarvittavat virikkeet ja määrittelee sen yleiset poliittiset suuntaviivat ja painopisteet.”

Vielä toistaiseksi unioni on käyttänyt valtaansa maltillisesti ja toteuttaen pienten askeleiden suunnitelmaa, mutta kuten sen kommunistinen valtahierarkia osoittaa, on sillä täysi mahdollisuus käyttää totalitaristista valtaa esimerkiksi jonkinlaisen kriisin aikana.

”Olemme maailmanlaajuisen muutoksen kynnyksellä. Tarvitsemme vain sopivan suuren kriisin ja kansakunnat tulevat hyväksymään Uuden maailmanjärjestyksen.” -David Rockefeller, pankkiiri ja illuminaatti

6. Hengellinen liike

Euroopan yhdentymiseen tähtäävän kehityksen suurin taustavaikuttaja on Rooman katolinen kirkko, jonka jäsenet ovat muodostaneet valtaosan eri toimielimistä. Vuonna 1890 paavi Leo XXIII laati paimenkirjeen, jossa sanottiin:

”Kaikkien katolilaisten täytyy tulla aktiivisiksi tekijöiksi päivänpolitiikassa. Jokaisen katolilaisen täytyy käyttää valtaansa avustaakseen kansakuntien perustuslakien muuttamista Pyhän kirkon periaatteiden mukaisiksi.”

Euroopan yhdentymisliikkeen lähes kaikki merkittävät vaikuttajat ovat olleet katolilaisia ja jesuiittojen kouluttamia. Adenauer, Spaak, Monnet, Schuman ja Delors sekä merkittävät taustavaikuttajat jesuiitat Retinger ja Brzezinski, vain muutamia mainitakseni. Myös nykyiset vallankäyttäjät kuten Van Rompuy, Barroso, Draghi, Monti ja Juncker, ovat kaikki jesuiittojen kouluttamia ja katolilaisia. Unionikehitys on ollut ilmeistä, mutta mitä tarkoitetaan Pyhän kirkon periaatteen mukaisella kehityksellä?

Dan. 11:23 “Hän lähtee liikkeelle ja saa ylivallan vähällä väellä.”

Katolinen kirkko käytti alusta alkaen petosta saavuttaakseen valtaa, esimerkiksi vuonna 756 väärennöksellä nimeltä Konstantinuksen lahjakirja. Näissä pyrkimyksissä kirkko on käyttänyt lahjontaa, indoktrinointia, vainoja sekä joukkomurhia. Jo pelkkä kirkon käyttämä termistö osoittaa pyrkimykset: Katolinen, katholikos = universaali ja Vatikaani, vati = ennustaja, can = käärme. Vatikaanin pieni valtio on merkittävässä osassa Ilmestyskirjan ennustuksia. Niistä voit lukea artikkeleista:

Rooman katolinen kirkko osa1 – traditio vastaan Raamattu

Rooman katolinen kirkko osa2 – Suuri Babylon

Euroopan unioni ja maailman yhdentyminen on ollut Vatikaanille ja paaville pakkomielle. Paavi Johannes XXIII julisti vuonna 1963 Euroopan kehityksestä seuraavasti:

“[Yhdentynyt Eurooppa tulee olemaan] mahtavin katolinen suurvaltio, minkä maailma on koskaan tuntenut.. suurin yksittäinen ihmismahti, mikä koskaan on nähty.”

Paavi Johannes Paavali II muisti rukouksin usein Euroopan unionin nousua:

“Me rukoilemme sen puolesta, että Euroopan unioni toteutuu viipymättä koko laajuudessaan ja toivomme, että sen rajoja siirretään itään päin.” -paavi Johannes Paavali II, 1995

Johannes Paavali II myös laski Euroopan Neitsyt Marian käsiin, jotta “siitä tulisi kansojen sinfonia, joka olisi sitoutunut rakentamaan rakkauden ja rauhan yhteiskuntaa”. Näiden tietojen valossa herää kysymys onko yllättävää, että Suomen EU-vastaisen opposition johtaja on katolilainen, jonka lähipiirissä vaikuttaa vieläpä Vatikaanin järjestö Opus Dein jäseniä?

eu_logo

Danielin kirjan luvun 2 ennustuksen mukaan uudistunut Rooman valta tulee käsittämään myös Lähi-idän alueet. Tämän varjolla on merkittävää, että islamin kannatus on kasvanut radikaalisti Euroopassa. Tämän johdosta on syntynyt käsite Eurabia – osittain eurooppalaista, osittain islamilaista. Rooman valtakunta käytti hallintastrategiana hajoita ja hallitse-taktiikkaa, missä monikulttuurisuus loi kansojen keskelle kulttuurisia ongelmia, jonka varjolla hallitus teki kansan kannalta epäedullisia päätöksiä. Onko muhamettilaisten toivottaminen tervetulleeksi länsimaihin osa nousevan Rooman vallan vanhaa hallintataktiikkaa?

“Yksittäiset muslimit saattavat toki osoittaa loistavia ominaisuuksia, mutta tämän uskonnon vaikutus halvaannuttaa sen seuraajien sosiaalisen kehityksen. Maailmassa ei ole voimakkaampaa taannuttavaa voimaa. Muhamettilaisuus on taistelunhaluinen ja käännytystä harjoittava uskonto, joka on kaikkea muuta kuin kuolemaisillaan.” -Sir Winston Churchill

Väitteet islamista rauhanuskontona perustuvat suureen valheeseen:

Suura 33:21 “Allahin lähettiläässä (Muhammad) teillä on kaunis esikuva niille, joiden toivo on Allahissa.”

Suura 5:33-34 “Ne, jotka taistelevat Allahia ja hänen lähettilästään vastaan ja kiirehtivät tekemään pahaa, saavat palkkansa: heidät surmataan, naulitaan ristiin tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki ristikkäin, tai heidät karkoitetaan maasta. Tämä on heidän häpeänsä tässä maailmassa, ja tuonpuoleisessa heitä odottaa ankara rangaistus, – paitsi niitä jotka katuvat (kääntyvät islamiin) ennen kuin olette saaneet heidät valtaanne.”

Jopa muslimit itse kammoksuvat tätä luciferista uskontoa, mutta ovat alistetut ehdottomalle poliittis-uskonnolliselle järjestelmälle. Vatikaanilla ja islamilla on ollut koko historiansa ajan hyvin läheinen suhde, mistä edesmennyt katolinen kardinaali ja jesuiitta August Bea kommentoi:

“Molemmilla tahoilla (Vatikaani ja ajatollahit) on niin paljon tietoa toisistaan, että sen paljastumisen aikaansaama skandaali johtaisi molempien uskontojen tuhoon.”

Mikä on muhamettilaisten osuus Euroopassa viimeisten päivien ennustuksissa? Ainakin Hes. 38 kuvattu antikristillinen liittouma yhdistää muslimikansat Israeliin hyökkäävään liittoumaan.

7. Ilmestyskirjan symbolit

Euroopan unioni on ottanut käyttöönsä tunnuksia, jotka ovat hyvin merkittäviä profetian valossa. EU:n lippu, jossa on 12 tähteä sinisellä taustalla, viittaa kahteentoista tähteen Marian pään ympärillä katolisissa ikoneissa.

 Ilm. 12:1 “Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä.”

Dolci_Madonna

Eurooppa-Neuvoston rakennuksen ulkopuolella Brysselissä on veistos, missä nainen ratsastaa pedolla. Patsas on kreikkalaisen myytin esitys Euroopasta, jota Zeus ylijumala kantaa pois härän hahmossa. On merkittävää, että härällä on kuunsirpin muotoiset sarvet yhdistäen patsaan roomalaiskatolilaisuuteen (nainen) ja islamiin (kuunsirppi).

 Ilm. 17:3 “Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä..”

download

EU:n parlamenttirakennus Strasbourgissa on tarkoituksella mallinnettu Brueghelin maalauksesta Baabelin torni. Kun eräs lehtimies taannoin kysyi, miksi juuri Baabelin torni?, vastasi EU:n virkamies: Mikä heiltä jäi kesken 3000 vuotta sitten, sen me Euroopassa viemme nyt päätökseen.

PhotoGrid_1418880371554

8. Pyrkimys Lähi-idän rauhaan

Yksi viimeisten päivien merkeistä on, kun Jerusalemista tulee maailman huomion keskipiste (Sak.12). EU on jäsenenä Yhdysvaltojen, Venäjän ja YK:n kanssa kvartetissa, joka kannattaa Tiekartta-rauhansuunnitelmaa Lähi-itään. EU:n tavoite on jakaa Jerusalem Palestiina-valtion kanssa, mikä käsittäisi arabien hallinnan myös alueelle. Palestiinalaisten peruskirjassa vannotaan juutalaisten karkoittaminen ja tuhoaminen, mikä on muslimien ehdoton tavoite. Onkin ilmeistä, että Palestiinan valtion perustaminen tietää juutalaisille vaikeita aikoja. EU:n tavoitteleman väärän rauhansopimuksen luo Raamatun mukaan itse Antikristus.

Rauhan asialla hääräilee myös esimerkiksi Espanjan entinen kuningas Juan Carlos, tunnettu Euroopan kannattaja, joka omistaa arvonimen Jerusalemin pyhien paikkojen suojelija, ja työskentelee Vatikaanin kanssa ajaakseen heidän etujaan Lähi-idässä.

9. Uusi yhteinen massakulttuuri

EU:n perussopimus 2007/ C306/ 01/ artikla 2:

Unionin päämääränä on edistää rauhaa, omia arvojaan ja kansojensa hyvinvointia.

Unioni .. huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä.”

Euroviisut ovat yksi esimerkki, kuinka laulukulttuurit on sulautettu yhdeksi vapaata seksuaalisuutta, väkivaltaa ja okkultismia ylistäväksi massakulttuuriksi. Laulukilpailuissa ja hittikappaleissa ajetaan moraalitonta agendaa lähes poikkeuksetta. Omaperäiset kansalliset kulttuurit on korvattu yhteiskulttuurilla, minkä taustalla vaikuttaa voimakas antikristillinen henki. Tämän toimesta on lisääntynyt valtavasti Nooan päivien väkivalta ja Lootin päivien haureus, kuten Jeesus ennusti Luuk. 17:26-29. Lopussa tämä okkultistinen kulttuuri saa Antikristuksen vainoamaan, ei vain todellisia Jeesukseen uskovia, vaan myös tuhoamaan väärän babylonialaisen uskonnollisen liiton Ilm.17:16-17, jonka jälkeen palvotaan Saatanaa kumartamalla Antikristusta maan päällä viimeiset 3 ½ vuotta ennen Jeesuksen toista paluuta.

10. Etsimässä johtajaa

Euroopan unioni etsii uskottavaa ja vaikutusvaltaista presidenttiä superliittovaltiolleen. Tämän rinnalla Euroopan yhdentymiseen vaikuttaneen Henri Spaakin puheissa on profetaallinen kaiku:

“Me emme halua uutta komiteaa, meillä on niitä jo liikaa. Mitä haluamme, on riittävän vaikutusvaltainen mies, johon kaikki voivat luottaa ja joka nostaa meidät tästä taloudellisesta suosta, johon olemme vajoamassa. Antakaa meille sellainen mies, olkoon hän Jumala tai paholainen, me hyväksymme hänet!” -Henri Spaak, 1957

Tuleva talouden ja sodan kriisi pakottaa valtiot maailmanhallitukseen, jonka mallina EU on. Poliitikkojen menetettyä viimeisetkin kansan luottamuksensa, nousee johtaja, jolla on yliluonnolliset kyvyt käytössään kansojen sokaisemiseksi. Kun ihmiset etsivät uutta Messiasta ajallemme, hän onkin se, joka vie vääryyttä rakastavan maailman petokseen kumartamaan paholaista Jumalana.

Advertisements

3 thoughts on “Rooman valtakunnan uudelleen nousu

  1. Pingback: Ihmeellinen ennustus suurvalloista ja globalismista | BELTSASSAR

  2. Pingback: Viisi faktaa Euroopan unionista | BELTSASSAR

  3. Pingback: Suomen tulevaisuus | BELTSASSAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s