Rooman katolinen kirkko osa 2 – Suuri Babylon

Osassa 1 tarkasteltiin katolisen kirkon oppeja ja kirkkotraditiota Raamatun sanaa vasten. Opit kiistatta osoittavat, ettei katolinen kirkko korvannut Rooman valtakunnan synkreettistä uskontoa, vaan liitti pakanallisiin traditioihin vain Raamatullisia elementtejä, mistä syntyi kirkkotraditio. Sen muodossa babylonialais-roomalainen uskonto on säilynyt muuttumattomana lähes 2000 vuotta vain eri elementeillä.

Raamatun apokalyptiset kirjat kertovat Rooman vallan ja babylonialaisen uskonnon voimakkaasta uudelleen noususta viimeisinä päivinä. Yksin Ilmestyskirjassa on 404 Antikristukseen ja sen valtakuntaan liittyvää jaetta, joista useimmat ovat symbolisia. Nämä merkit ovat hyvin täsmällisiä ja on laskettu, että seuraavassa esitettävien profetioiden täyttymisen todennäköisyys sattumalta olisi 10-17, eli yksi mahdollisuus 100 000 000 000 000 000:sta.

On silti tärkeää muistaa, että Raamatun profetiat ovat monikerroksisia ja saattavat sisältää monta täyttymystä, joten artikkeli ei pyri selittämään tyhjentävästi Ilmestyskirjan profetioita. On myös merkittävää, että kyseinen laittomuuden ilmiö oli vaikuttamassa jo apostolien ja alkuseurakunnan aikana.

Seitsemän vuorta

Ilm. 17:9 “Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta..”

Roomaa kutsuttiin nimellä De septem montibus virum eli Seitsemän kukkulan kaupungiksi. Katolinen tietosanakirja kertoo:

“Tämä merkitsee Roomaa, jota sanotaan Seitsemän kukkulan kaupungiksi, ja johon Vatikaanivaltio rajoittuu.”

Viimeinen pakanallinen Pontifex Maximus Symmachus esitteli kirjeessä erään ystävänsä toiselle kutsuen tätä nimityksellä De septem monibus virum – seitsemältä vuorelta kotoisin olevaksi mieheksi, tarkoittaen tällä Civem Romanum’ia eli Rooman kansalaista.

Nainen ja peto

Ilm. 17:3 “Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea.”

Dan. 7:17, 23 “Nuo suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat maasta.. Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat..”

Danielin kirjan profetian mukaan neljäs valtakunta oli erilainen kuin muut, eli ei pelkästään maallinen vaan myös kirkollinen valta. Nainen on roomalaiskatolinen kirkko ja peto on Rooman valtakuntaa jatkanut Vatikaanivaltio. On myös merkittävää, että Vatikaani tarkoittaa kirjaimellisesti ennustajakäärmettä (vati=ennustaja, can=käärme).

leo-xii-medal

Kuvassa on pronssinen paavin muistoraha, johon on kaiverrettu sanat SEDET SUPER UNIVERSUM, eli naisen valta on universaalinen. Kuvatun naisen yhdennäköisyys Vapaudenpatsaaseen on ilmeinen, sillä kyseessä on taivaan kuningatar-kultin luonut Babylonian Semiramis.

Suuri Babylon, porttojen ja kauhistusten äiti

Ilm. 17:5 “Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: “Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti.”

Katolisen kirkon oman todistuksen mukaan sakramentti on mysteeri. Kirkon kasteen ja vahvistuksen sakramentissa sakramentin vastaanottajan otsaan sivellään öljyllä ristinmerkki. Ei siis liene sattumaa, että Ilmestyskirjassa kuvatun Suuren Babylonin otsassa on myös kirjoitettu salaisuus – eli mysteeri.

Ilm 17:5 “et in fronte eius nomen scriptum mysterium (salaisuus) Babylon magna mater fornicationum et abominationum terrae” -Vulgata

Hengellinen porttous on väärien oppien sekoittamista alkukristilliseen uskoon, jonka kehitys huipentuu uskontojen yhdistymisessä. Tätä varten katolinen kirkko harjoittaa ekumeniaa, jonka katsotaan yhdistävän kristikunnan Jeesuksen rukoilemaan ykseyteen. Ekumenia sanana tarkoittaa maailmaa ja maanpiiriä, eikä ykseyttä, niinkuin useimmat luulevat.

Luuk 4:5 “Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman (=oikumene) valtakunnat.”

Apt 19:27 “Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään ja että hän menettää mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri (= oikumene) palvelee.”

Ilm 12:9 “Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin (=oikumene) villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.”

Samaan aikaan kun katolisen äitikirkon ekumeeninen liike pyrkii saattamaan yhteen hajallaan olevan kristikunnan, pyrkivät paavit yhdistämään katolisen kirkon alle myös muutkin uskonnot. Uskontojen yhdistymistavoitteesta sovittiin Kirkkojen maailmanneuvostossa 26. kesäkuuta vuonna 2000. Ekumenia nimensä mukaisesti siis kokoaa koko maailmaa yhteen Uuden maailmanjärjestyksen aikaa varten!

PhotoGrid_1419033740634

2. Kor. 6:14-18 “Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sentähden: Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias.”

milingo

Kauhistusten äiti taas viittaa Vatikaanin kätkemiin hirmutöihin. Kansainvälinen valtion ja kirkon rikostuomioistuin ITCCS on nostanut useita Vatikaanin piispoja ja pappeja vastaan syytteitä muun muassa järjestelmällisestä lapsiin kohdistuvasta hyväksikäytöstä ja rituaalimurhaamisesta. Kun syytökset nostettiin paavi Benedictus XVI ja jesuiittajohtaja Adolfo Nicolas Pachon vastaan, erosivat molemmat lyhyen ajan sisään viroistaan. Vatikaanin mustasta sisäpiiristä on tuonut julki tietoja muun muassa jesuiittapapit Malachi Martin ja Alberto Rivera, arkkipiispa Milingo, piispa Gerard Bouffard, kirjailija Eric Phelps ja pastori ja kirjailija Bill Hughes.

Vatikaani on jatkanut luciferisessa Corona Novem-seurassaan babylonialaista uhrikulttia, mitä suoritettiin Lähi-idän pakanauskonnoissa Molok-jumalalle. Raamatussa kerrotaan, kuinka kuningas Joosia tuhosi Molokin uhripaikan ja muutti alueen kaatopaikaksi.

PhotoGrid_1419154956397

Kauheudet katolisessa kirkossa ovat myös Vatikaanin sisäpiirien ulkopuolella oleva ilmilö; pelkästään Amerikassa on epäilty neljän vuosikymmenen aikana kuuttakymmentä tuhatta katolista pappia tai piispaa hyväksikäytöstä ja tuomittu yli 4000. Noin 90 prosenttia pedofiliatapauksista on kohdistunut poikien hyväksikäyttöön.

Mitä tulee äitiyteen, alla on kaiverrus pyhän Johanneksen lateraalisen katedraalin pääovesta:

materetcaput

Siinä lukee: Pyhä lateraalinen kirkko, äiti ja pää kaikkien kaupunkien kirkoissa maailmassa.

Ihmisen luku

Ilm. 13:18 “Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.”

Katoliset tietolähteet selittävät:

“Paavin arvonimi Vicarius Filii Dei tulee latinan kielestä ja merkitsee: Jumalan pojan sijainen. Kirkolla, joka on näkyvä yhteisö, täytyy olla näkyvä pää. Kristus antoi ennen ylösnousemustaan Pietarin tehtäväksi toimia hänen edustajanaan.. tähän perustuen Rooman piispalle on annettu arvonimi Kristuksen sijainen.

Roomalaisilla kirjaimilla oli kullakin oma lukuarvo: V=5, I=1; C=100, L=50, D=500, muut =0. Tästä laskettuna:

-Vicarius = 112

-Filii = 53

-Dei = 501

Yhteensä = 666

Arto Pöllänen kirjoittaa kirjassaan Viimeinen elonkorjuu – Ilmestyskirjan sanoma paavista:

Paavi otti 370 -luvulla yhdeksi arvonimekseen Rooman pakanauskontojen ylipapin nimen Pontifex Maximus
(Suuri sillanrakentaja). Keskiajalla hän otti arvonimen Vicarus Filii Dei (Jumalan Pojan Viransijainen). Kun
nimet Vicarus Filii Dei ja Sacramentum olivat joutuneet huonoon valoon, alettiin paavista 1900 -luvulla
käyttää arvonimeä Vicarus Christi, Kristuksen Viransijainen, joka virallistettiin vuoden 1983 Kanonisessa
laissa. Kohtalon iva luo oman satiriisen glooriansa senkin ylle: kuten keisarin viransijaisen (Vicarus Caesari)
kreikankielinen nimi oli Antikaisaros, niin Vicarius Christi on kreikaksi Antikhristos! Vatikaani on melko äsken
julkaissut kuvien kera kaikkien paavien luettelon otsikolla Rooman Ponteficien summa. Se perustuu
irlantilaisen pappismunkin profetiaan vuodelta 1138. Sen mukaaan tuon ajan jälkeen tulisi vielä 103 paavia.
Rooman mukaan nykyinen paavi Benidictus XVI on tuon paavien sarjan toiseksi viimeinen. Pappi Malakia
sanoo profetiassa (1138) hämmästyttävästi, että toiseksi viimeisen paavin aikana ´kaikki ikään kuin
pyörremyrsky kiertyy Jerusalemin ympärille´. Jerusalemin asema voikin nousta pääkiistakapulaksi
rauhanneuvotteluissa. Viimeinen paavi asettaa profetian mukaan päähänsä jälleen tiaran (jota ei ole
käytetty 1960-luvun jälkeen) ja on nimeltään Piatari. Hän johtaa kaikki uskonnot yhteen. Hän olisi siis
´ekumeenisen ihmeen´ aikaansaaja, jota monet ovat odottaneet. Jos niin käy, hän saisi kirkkojen ja eri
uskontojen johtajana sellaisen vaikutusvallan, jota ei ole ennen nähty . Jos tuollainen Pontifex nousee, hän
täyttäisi karitsansarvisen pedon ja väärän profetan tuntomerkit kansojen eksyttäjänä. Hän olisi myös
Rooman pakanaylipapin nimen mukaisesti todella kaikkien uskontojen ylipappi, Pontifex maximus. Toinen
peto saa maan asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa ja ottamaan sen merkin, mikä sinetöi heidän
kadotustuomionsa (Ilm. 13:12) Hän saa aikaan myös sen, että ne, jotka eivät kumarra pedon kuvaa tapetaan.

Paavit laulavat vuotuisessa pääsisäisyön messussa seuraavan värssyn:

“Flammas eius lucifer matutinus inveniat ille inquarn lucifer qui nescit occasum Christus Filius tuus” (suom. Liekehtivä lucifer löytää ihmiskunnan. Minä sanon, oi lucifer sinua ei koskaan voiteta, Kristus on sinun poikasi.)

Apostoli Johannes määritteli antikristuksen ensimmäisessä kirjeessään:

1. Joh. 2:22 “Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.“

Ajat ja lait

Dan. 7:25 “Hän muuttaa ajat ja lain..”

Vatikaani selittää:

“Paavilla on valta muuttaa aikoja ja poistaa tai kumota lakeja.. Hänellä on suuri valta ja auktoriteetti muuttaa, selittää tai tulkita jopa jumalallisia lakeja..”

Erään paavin mukaan:

“Raamattu kehoittaa pitämään sapatin, mutta katolinen kirkko sanoo: Ei! Jumalallisella vallalla minä lakkautan sapatin ja käsken viettämään viikon ensimmäistä päivää.. Ja koko maailma on velvollinen noudattamaan tätä katolisen kirkon ohjetta..”

Paavali kirjoitti kirjeessään Tessalonikalaisille:

2. Tess. 2:7 “Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa..”

Rooman seurakunnan pakanuudesta kääntyneet kristityt vaihtoivat jo Paavalin aikaan sapatin auringonpäivään, välttyäkseen juutalaisiin kohdistuvilta vainoilta. Myöhemmin katolinen kirkko vakiinnutti muutetut ajat ja lait:

-Sapatti – vuonna 364 kirkko vaihtoi vapaapäivän virallisesti auringonpäiväksi (sunday).

-Kristuksen syntymä – vuonna 354 kirkko määräsi sen olevan babylonialaisen yule-juhlan aikana, milloin juhlittiin Tammuksen syntymää. Sana christmas tarkoittaa nimensä mukaisesti Kristus-messua, missä katolisen opin mukaan uhrataan Kristus ehtoollisessa.

-Pääsiäinen, pesach – vuonna 325 kirkko julisti Jeesuksen kuolleen perjantaina, vaikka päivä oli keskiviikko. Pääsiäiseen liitettiin Ishtarin (easter) eli Semiramiksen kunniaksi vietetty babylonialainen juhlaperinne, mihin liittyi muun muassa hedelmällisyyttä kuvastava pääsiäismuna.

-Kymmenen käskyä – vuonna 787 kirkko hyväksyi jumalkuvien tekemisen ja niiden rukoilun, sekä kirosi näiden uusien käskyjen kieltäjät.

Pilkkaavia nimiä

Ilm. 13:1 “Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.”

Pilkkaamisesta Raamattu kertoo muun muassa:

Joh. 10:33 “Juutalaiset vastasivat hänelle: Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi.”

Luuk. 5:21 “Niin kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan: Kuka tämä on, joka puhuu Jumalan pilkkaa? Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin?”

Paavi, konklaavin valitsema ihminen väittää olevansa jumala. Muun muassa Paavi Bonifacius VIII väitti:

“Rooman paavi tuomitsee kaikkia ihmisiä, mutta häntä ei tuomitse kukaan. Me selitämme, määritämme ja teemme tiedoksi: kuuliaisuus Rooman paaville on välttämätön jokaisen.. pelastukselle.. Jeesus on sanonut olevansa kuningasten kuningas ja kaikkien yläpuolella.. joten hänen sijaisenaan tulen siihen johtopäätökseen, että voin tehdä kaiken, mitä Jumalakin.”

Vatikaanin tietolähteet kertovat:

“Paavi ja Jumala ovat yksi ja sama, joten hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä!” -Paavi Pius V

Ja eräs katolinen julkaisu sanoo:

“Paavi ei ole ainoastaan Kristuksen edustaja, hän on itse Jeesus Kristus!”

Katolinen tietosanakirja kertoo:

“Tämä juridinen auktoriteetti sisältää myös vallan antaa synnit anteeksi.”

Sekä pappien velvollisuuksista:

“Jumala itse velvoittaa pitämään kiinni pappiensa oikeudesta paitsi antaa anteeksi myös kieltää tai tarjota synninpäästön..”

Apostoli Johannes kertoi laittomuuden vallan noususta:

1. Joh. 4:3 “.. ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.”

Valtakunta joka oli, ei ollut ja on jälleen

Ilm. 17:8 “Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva.”

1. Katolisen kirkon valtaannousu vuonna 538:

“Kirkkohistorian kannalta vuosi 538 on kuitenkin erittäin tärkeä, koska silloin ostrogoottien uskonnollinen johto (heidän oma paavinsa) oli lopullisesti syösty vallasta ja paavi Vigilius (paavina 538-555) nousi valtaistuimelle. Näin alkoi paavin yksinvaltius, koska nyt Justinianuksen laki tuli käytäntöön. Paavilla oli tästä lähtien avoimet kädet myös politiikan alalla. Justinianus perusti kristillisen imperiumin, ja hänen lakikokoelmastaan tuli siitä lähtien määräävä perusta länsieurooppalaiselle oikeuskäsitykselle ja poliittiselle ajattelulle (Christensen & Göransson, Kirkkohistoria 1, s. 193; Philip Schaff, History of the Christian Church vol. 3).” -Totuudensanat.com

Valta lujitettiin vuonna 751 asiakirjaväärennöksellä:

“Rooman valtakunnan romahdettua paavit perustivat oman kirkkovaltion niin sanotun Konstantinuksen lahjakirjaan vedoten. Vuonna 751 tämä oikeus vahvistettiin. Lahjakirjassa keisari Konstantinus antaa paavi Sylvester I:lle ja hänen seuraajilleen vallan Roomaan ja Länsi-Rooman kaupunkeihin. Tämä oli niin sanottu Pyhän Pietarin perintö. Lisäksi asiakirjan mukaan paaville annettiin keisarin arvomerkit ja papeille senaattorin arvo.” -Wikipedia, artikkeli Vatikaanivaltio

2. Kirkon luopuminen vallasta Ranskan vallankumouksessa vuonna 1798:

“Vuonna 1798 kenraali Berthier hyökkäsi Roomaan, lakkautti paavillisen hallituksen ja perusti tilalle maallisen..” -Encyclopedia Britannica

“Vuonna 1798 Ranskan vallankumouksen vaikutuksesta se julistettiin kuitenkin tasavallaksi, jonka alueet liitettiin vuonna 1808 Italian kuningaskuntaan.” -Wikipedia, artikkeli Vatikaanivaltio

3. Katolisen kirkon uudelleen nousu valtaan vuonna 1929:

“Vuonna 1922 paaviksi valittu Pius XI halusi lopettaa Italian ja Pyhän istuimen välisen riidan ja onnistuikin tässä..

Pius XI kävi 1929 virallisia neuvotteluja fasistisen Italian johtajan Benito Mussolinin kanssa. Neuvottelujen tuloksena solmittiin samana vuonna lateraanisopimukset, jotka takasivat Vatikaanille itsenäisyyden ja katoliselle kirkolle suosituimmuusaseman Italiassa. Sopimukset siis perustivat Vatikaanin valtion, ja ne antoivat myös takaisin paavinistuimen riippuvuuden ja paaville määräysvallan Vatikaanissa. Lateraanisopimuksissa sovittiin myös konkordaatista Italian ja paavinistuimen välillä. Konkordaatin seurauksena katolisuudesta tehtiin valtionuskonto ja kouluissa alettiin opettaa uskontoa katolisen kirkon mukaisesti. Paavinistuin sai lisäksi korvauksia sitä kohtaan Italian ja paavinistuimen kiistassa saamistaan vääryyksistä. Korvausten summa oli 1 750 miljoonaa Italian liiraa. Paavi joutui tekemään itsekin vastapalveluksen Mussolinille, kuten esimerkiksi lopettamaan fasisteja vastustavan kristillisdemokraattisen puolueen tukemisen.” -Wikipedia, artikkeli Vatikaanivaltio

Vatikaani oli siis vallassa vuosina 538 – 1798, ei ollut vallassa 1798 – 1929, oli jälleen vallassa vuodesta 1923 lähtien.

1260 vuotta

Ilm. 11:2-3 “.. ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan.”

42 kuukautta on 1260 päivää. Päivä muutettuna vuodeksi, voidaan laskea vuodesta 538 eteenpäin 1260 vuotta, jolloin ajanjakso päättyy Vatikaanin kukistukseen vuonna 1798 Napoleonin kenraali Berthierin toimesta. Tänä aikana kirkko kävi sotaa “harhaoppisia vastaan”.

Vasta paavi Johannes Paavali II myönsi kirkon tekemät vääryydet. Katolisen kirkon sodassa pyhiä eli tosi kristittyjä vastaan on arvioitu kuolleen yli 100 miljoonaa marttyyria.

Kymmenen kuningasta

IMG_20141002_061955

Ilm.17:12 “.. ne kymmenen kuningasta.. saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa.”

Kymmenen kansakunnan edustajat kokoontuivat huhtikuussa 1968 Rooman klubin konferenssissa pohtimaan ratkaisua maailman rauhaan ja turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Sen tehtäväksi tuli myös valvoa uskontojen yhdistämispyrkimyksiä. Rooman Klubi julkaisi 17.9.1973 raportin nimeltä Regionalized and Adaptive Model of the Global World System – Uskonnollisesti mukautettu malli globaalille maailmajärjestykselle. Dokumentti paljastaa Klubin jakaneen maailman kymmeneen poliittis-taloudelliseen alueeseen, joihin viitataan kuningaskuntina (kuvassa ylhäällä).

 Yhteenveto

popeSermon_1719168c

Ilm. 17:4 “Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia.”

Kohdat ilmeisen selvästi osoittavat, kuinka katolinen kirkko peri Babylonian perinnön ja on kantanut sitä Rooman hajottua aina päiviimme asti. Porttokirkosta tulee nousemaan Raamatun ennustama Väärä profeetta, joka viittaa uskonnolliseen johtajaan, ja joka luovuttaa vallan viimeiselle Antikristukselle.

Ilm. 17:16 “Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa.”

Rooman klubin suunnittelemat kymmenen valtapiiriä ja peto – maallinen valta ja poliittinen johtaja Antikristus – tulevat hävittämään porttokirkon ja Väärän profeetan. Nämä merkit viittaisivat Jesuiittoihin ja heidän johtajaansa, Loyolan seuraajaan. Tämä piilossa pysynyt järjestö on ollut lähes kaiken antikristillisen liikehdinnän takana viimeiset vuosisadat. Jesuiitat muun muassa

-loivat kommunismin jo 1600-luvulla Paraquayssa

-kehittivät vapaamuurarien useimmat riitit

-loivat illuminatian jesuiitta Adam Weishauptin kautta

-loivat liberalismin ja kapitalismin Ranskan vallankumouksen kautta

-kaappasivat täyden vallan Vatikaanista vuonna 1814 lamauttamalla katolisen kirkon Napoleonin toimesta (esikuva Ilm. 17:16)

-mahdollistivat naturalistis-ateistisen vallankumouksen ja tukivat kehitysoppia väärennetyillä löydöillä

-levittivät kommunismin Venäjälle, Kiinaan ja moniin muihin maihin vapaamuurariveljien kautta dialektiseksi vastapainoksi kapitalismille

-loivat jesuiitta Bernhard Stempflen kautta Adolf Hitlerin Mein Kampfin ja mahdollistivat kansallissosialismin nousun Saksassa

-loivat jesuiitta Joseph Retingerin kautta Eurooppa-Neuvoston ja miehittävät tänään jesuiitoilla Euroopan unionin vallankäyttäjät

-miehittävät nykyään kouluttamillaan maallikkoapureilla Yhdysvaltain hallituksen

-ylläpitävät useita satoja kouluja ja yliopistoja ympäri maailmaa ja vaikuttavat kasvatustieteessä; he ovat indoktrinoinnin edelläkävijöitä

-levittävät arabimaissa tänä päivänä antisemitismiä lietsovia väärennöksiään, kuten Siionin viisaiden pöytäkirjoja, saadakseen muhamettilaiset uudestaan hyökkäämään eräänä päivänä Jerusalemiin kuten katolinen kirkko sai 1400 vuotta sitten.

Kuten Adolf Hitler tanssi Dietrich Eckartin sävelmän mukaan, toimii maailman todellista valtaa käyttävä eliitti ja paavi jesuiittojen sävelmän mukaan. Myös paavi Franciscus I on jesuiittana vannonut ehdottoman kuuliaisuutensa veljeskunnalleen ja kenraalilleen.

Lopuksi

On tärkeä ymmärtää, että antikristilliset merkit olivat nähtävissä jo Paavalin aikana. Jo siihen aikaan oli uskovia, jotka hätääntyivät antikristillisistä merkeistä. Paavali kehoitti kuitenkin:

2. Tess. 2:2-4 “.. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.”

Lähteet:

http://totuudensanat.com/category/paaviuden-nousu-kirkkohistoriassa/

http://fi.wikipedia.org/wiki/Vatikaanivaltio

https://www.netikka.net/mpeltonen/antikristus.htm

Advertisements

7 thoughts on “Rooman katolinen kirkko osa 2 – Suuri Babylon

  1. Pingback: Rooman valtakunnan uudelleen nousu | BELTSASSAR

  2. Pingback: Paavi Franciscus – viimeinen paavi | BELTSASSAR

  3. Pingback: Faktoja ekumeniasta | BELTSASSAR

  4. Pingback: Ortodoksien Pokrova ja Semiramis-kultti | BELTSASSAR

  5. Pingback: Maailma on pahan vallassa | BELTSASSAR

  6. Pingback: Timo Soini on kameleontti | BELTSASSAR

  7. Pingback: Musta paavi Franciscus ja Vatikaanin pimeä sisäpiiri | BELTSASSAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s