Matteuksen evankeliumi 24

2. Pietarin kirje 1:19-21 “Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.”

Matteuksen evankeliumissa luvussa 24 Jeesus kertoo lopunajan merkkejä. Vastaavat kohdat evankeliumeista löytyy Markuksen luvusta 13 ja Luukkaan luvusta 21. Opetuslapset kyselivät Matteuksen 24 luvussa kolmea asiaa Jeesukselta:

 1. Milloin temppeli hävitetään?
 2. Mikä on Herran tulemuksen merkki?
 3. Mikä on maailman lopun merkki?

Evankeliumit kirjoitettiin Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen toimesta sen mukaan, mitä he olivat kuulleet. Kolme ensimmäistä kirjoitettiin 43-64 jKr. ja Johanneksen noin 100 jKr. Tästä syystä tarkimman kuvan tapahtumista saa tarkastelemalla yhtenäisesti evankeliumeita ja niiden viitteitä. Yksityiskohtien poikkeavuudet selittyvät sillä mitä kirjoittajat kuulivat ja muistivat, ja sillä että Jeesus saattoi toistaa opetuksiaan useaan kertaan eri paikoissa. Kokonaisuus on kuitenkin yhtenäinen ja Jeesuksen profetiat nykyisen historiantuntemuksen valossa voidaan sijoittaa täsmällisesti eri ajankohtiin. Tässä artikkelissa tarkastellaan koko 24. luku, mitä Jeesuksen profetiat pitävät sisällään.

YeshuaMount

1-2 Temppelin hävitys

Matteus 24:1-2 “Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille: “Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta.”

Jerusalemin pyhäkkö eli Jumalan temppeli oli yksi aikansa mahtavimmista rakennuksista maailmassa. Ensimmäisen temppelin rakennutti kuningas Salomo 960-luvulla eKr., jonka tuhosi babylonialainen Nebukadnessar vuonna 586 eKr. Jeesuksen aikaan ollut temppeli oli Serubbaabelin aloittama toinen temppeli, jonka kunnosti Herodes Suuri 18 eKr. lähtien. Temppeli oli jo Jeesuksen aikaan vakuuttava rakennelma ja se valmistui lopulta vuonna 64 jKr. Kaksi vuotta myöhemmin vuonna 66, juutalaiset nousivat kapinaan roomalaisia vastaan josta alkoi seitsemän vuoden mittainen sota. Vuonna 70 jKr. roomalaiset valtasivat tuhoten Jerusalemin pyhäkön ja uhrasivat siellä sotapäällikkö Tiituksen johdolla uhreja jumalilleen. Tuhon jäljiltä ainoastaan pala länsimuuria eli itkumuuri jäi pystyyn.

Joidenkin mukaan profetia ei täyttynyt, kun itkumuuri säilyi. On kuitenkin muistettava, että Jeesus puhui usein vertauksin:

Matteus 5:30 “Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi menee helvettiin.”

‘Ei kiveä kiven päälle’ sinetöityi vuonna 135 jKr. bar Kokhban kapinassa, kun roomalaiset tuhosivat temppelin lopullisesti, tappoivat lähes 600 000 juutalaista ja myivät tuhansia heistä orjiksi. Roomalaiset perustivat paikalle Aelia Capitolina nimisen kaupungin, mistä lähtien pakanat hallitsivat Jerusalemia. Tästä alkoi diaspora eli juutalaisen kansan hajaannus, jonka Raamattu ennusti Vanhan testamentin kirjoissa. Näihin tapahtumiin palataan myöhemmin artikkelissa.

3-5 Ensimmäinen varoitus eksytyksestä

Matteus 24:3-5 “Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: “Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?” Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: “Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ‘Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta.”

Jeesus aloitti kertomalla eksyttäjistä, joita tulisi useita Hänen jälkeensä. Kristus tarkoitti juutalaisille uskonnollisen johtajan lisäksi myös poliittista johtajaa, joka johtaisi ihmiskunnan rauhan aikaan. Vääräoppisen papiston takia he hylkäsivätkin Messiaansa, vaikka Kirjoitukset kertoivat hyvin täsmällisesti, mitä Messiaan ensimmäinen saapuminen sisälsi.

Kun vainot alkuseurakuntaa kohtaan eivät hävittäneet Jeesuksen seuraajia ja evankeliumia, naamioitui pakanallisuus kristinuskoon 300-luvulta lähtien uuden Rooman valtionuskonnon myötä. Paavi asetettiin Kristuksen sijaiseksi (Vicarus Christi), joka pyrki olemaan kokonaisvaltainen johtaja niin politiikassa kuin hengellisissäkin kysymyksissä.

6-8 Kansa kansaa vastaan, synnytystuskien alku

Matteus 24:6-8 “Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.”

Reilun neljän tuhannen vuoden aikana ihmiskunnan ollessa jakautuneena eri  kansoihin, on ollut eri kokoisia ja pitusia sotia kaikkina aikoina. 1900-luvulla sotiminen nousi kuitenkin uudelle tasolle, niin että vuosisadan aikaina kuoli enemmän ihmisiä kuin koko historiassa sodissa on kuollut aikaisemmin. Toiseen maailmansotaan otti osaa Wikipedian mukaan seuraavat maat:

Albania, Alankomaat, Australia, Belgia, Brasilia, Bulgaria, Burma, Espanja, Etelä-Afrikka, Etiopia, Filippiinit, Indonesia, Intia, Irak, Iran, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itä-Timor, Itävalta, Japani, Jugoslavia, Kanada, Kiina, Korea, Kreikka, Kuuba, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malaiji, Malta, Meksiko, Neuvostoliitto, Mongolia, Newfoundland, Norja, Puola, Ranska, Ranskan Indokiina, Romania, Saksa, Suomi, Singapore, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tsekkoslovakia, Tyynenmeren saaret, Unkari, Uusi-Seelanti, Viro ja Yhdysvallat.

Näiden yli viidenkymmenen maan kansalaisia kuoli sodassa 62,5 miljoonaa. Maailmansodat siirsivät ihmiskunnan kohti viimeisiä aikoja ja sen jälkeen täyttyi monia Raamatun lopun aikoja koskevia profetioita. Danielin kirja, toinen apokalyptinen Raamatun kirja, sinetöidään lopun aikaan asti seuraavin sanoin:

Daniel 12:4 “Sinetöi se niin, ettei sitä ymmärretä ennenkuin lopun aikana, jolloin matkustaminen ja koulutus lisääntyy valtavasti.” (Living Bible)

Synnytystuskat tihenevät niin voimakkuudessa kuin intensiteetissä, millaista kutsutaan eksponenttikäyräksi. Lukuisat tilastot näyttävät käyränä juuri tällaiselta; väestönkehitys, tiedon kasvu, teknologia, matkustaminen, väkivalta, sodat, luonnonkatastrofit, vain muutamia mainitakseni. Lue lisää artikkelista Danielin kirja – Eksponentiaalinen kasvu merkkinä lopun ajasta.

katastrofit

Kuvassa on tilastoina luonnonkatastrofeja 1900-luvulta lähtien. Maanjäristyksistä aiheutuneet tsunamit ovat vieneet reilun kymmenen vuoden aikana useiden satojen tuhansien hengen.

9-13 Vainot ja laittomuuden nousu

Matteus 24:9-13 “Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.”

Aivan alkuseurakunnan ajasta asti Jeesuksen seuraajat ovat kokeneet valtavia vainoja. Roomalaisten vainojen aikaan seurakunta uskoi eläneensä lopun aikoja, kun uskovia poltettiin, ristiinnaulittiin, syötettiin eläimille ja hakattiin näytöksissä areenoilla. Katolinen kirkko jatkoi tätä roomalaista perinnettä vainoten kirkon oppien kyseenalaistavia uskovia. Myös 600-luvulla syntynyt uskonnollis-poliittinen islam on vainonnut koko historiansa ajan kristittyjä. Tällä hetkellä juuri muslimimaissa kristityt kokevat suurimpia vainoja, erityisesti hiljattain alkaneen arabikevään myötä. Ateistisissa kommunistimaissa vainot ovat olleet järjestelmällisiä ja ovat jatkuneet Aasiassa tähän päivään asti. Egyptiläisen Raymond Ibrahimin mukaan keskimäärin joka viides minuutti kristitty tapetaan jossain päin maailmaa vainojen takia.

Siinä missä yli 100 miljoonaa kristittyä elää vainoissa ja ahdistuksessa, on länsimaissa kristikunta vajonnut kulttuurihegemonian mukana sekularismiin. Monien kristityksi itseään kutsuvien kirkkojen ensisijaiseksi tehtäväksi on muodostunut ihmisoikeuksien puolustaminen samalla jyräten yli Raamatullisen moraalin ja lain. Synti, armo ja ristinsovitus ovat epäsuosiossa monissa länsimaisissa kirkoissa, koska ihmiset haluavat kuunnella mielummin menestysteologiaa ja harrastaa kulttuuria. Todellisen ristinsanoman ja Jumalan käskyjen noudattamisen eroosiossa rakkaus seurakunnissa ja yhteisöissä on kylmentynyt, kuten Jeesus profetoi. Antikristillinen kulttuuri alkaa myös olemaan yhä vihamielisempi Raamatullisia arvoja puolustavia kohtaan. Muun muassa Petri Paavolalta poistettiin hiljattain Uusi Suomi-palvelusta blogi hänen kirjoitettuaan homoseksuaalisuuden terveyshaitoista.

Jeesus varoitti uudelleen vääristä profeetiosta ja eksyttäjistä. Kristikunta on lahkoutunut moniin eri kirkkoihin ja seurakuntiin ja jotkut ovat luoneet kokonaan uuden opin, kuten jehovan todistajat ja mormonit. Myös ekumeeninen liike vaikuttaa yhä voimakkaammin yhdistäen kirkkoja ja seurakuntia, mutta myös muita uskontoja. Ekumenia sanana tarkoittaa maanpiiriä, jota Vatikaani ja paavi yhdistävät tulevaa pedon ajan valtakuntaa varten.

14 Evankeliumin leviäminen

Matteus 24:14 “Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.”

Raamatun käännöksiä on valmistunut eri kielille 2100 ja osittain käännettynä 1900. Evankeliumin leviäminen ateistisiin ja muslimimaihin on kasvanut valtavasti television ja internetin myötä. Yhä enemmän pieniä heimoja tavoitetaan ilosanomalla Afrikassa ja Etelä-Amerikassa, kun uskovien seurakuntia vakiintuu alueille. Vain yksittäisiä heimoja lukuunottamatta evankeliumi on levinnyt ympäri maailman ja on oletettavaa, että aivan seuraavina vuosina tai kymmeninä evankeliumi on levinnyt kirjaimellisesti joka kolkkaan.

15-20 Hävityksen kauhistus

Matteus 24:15-20 “Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa — joka tämän lukee, se tarkatkoon — silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.”

Luukas 21:20 “Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä.”

Jeesus palasi uudestaan temppelin hävitykseen, mikä tapahtui vuonna 70 jKr. roomalaisten toimesta. Raamatun profetioille ominaiseen tapaan myös tällä useita täyttymyksiä. Temppeli häväistiin kaksi kertaa roomalaisia aikaisemmin, vuonna 586 eKr. babylonialaisen Nebukadnessarin toimesta, ja vuonna 167 eKr. kreikkalaisen Antiokus Epifaneen toimesta.

Rooman valtakunnan hajottua kalifi Omar I valtasi Jerusalemin vuonna 638 jKr., minkä myötä muslimit rakennuttivat Kalliomoskeijan temppelivuorelle vuonna 691. Näin temppelivuorella on palvottu muslimien toimesta tähän päivään asti pakanallista Kaaban Al-ilah’ia eli Allah-kuunjumalaa.

Jeesus viittaa kohdassa myös Danielin kirjan profetiaan, mitä pidetään seuraavina jakeina:

Daniel 9:26-27 “.. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki.. ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse.”

Profetia sopii roomalaisiin, jotka hyökkäsivät Jerusalemiin, uhrasivat pyhäkössä jumalilleen ja tuhosivat itkumuuria vaille koko temppelin. Daniel kuvaili hyökkääjien tulevan kauhistuksen siivin, mikä viittaa roomalaisten lipuissa oleviin kotkan tunnuksiin.

Hävityksen kauhistuksella viitataan myös viimeisiin päiviin, milloin Jerusalem jaetaan ja pyhäkkö häväistään uudelleen. Näihin on viitattu muun muassa Sakarjan ja Jooelin kirjassa:

Sakarja 14:1-2 “Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista.”

Jooel 3:1-4, 9 “Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani ja heittäneet minun kansastani arpaa; ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet. Mitä on teillä sanomista minulle, teilläkin, Tyyro ja Siidon ja kaikki filistealaisten alueet? ..

Julistakaa tämä pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota, innostakaa sankareita, lähestykööt, hyökätkööt kaikki soturit.”

Jooelin kirjan kohdassa mainitaan pyhä sota, mikä arabiaksi on jihad, sekä filistealaiset, minkä mukaan alue nimettiin Palestiinaksi. Palestiinan peruskirjaan on muslimimaille yleiseen tapaan kirjattu artikloihin Israelin kartalta hävittäminen ja juutalaisten tuhoaminen. Yli sata maata kannattaa Palestiinan valtion perustamista ja Jerusalemin jakamista, vaikka Palestiinan hallitukseen kuuluu terrorijärjestö Hamas.

Palestiinan tilanne pidetään keinotekoisesti yllä, eivätkä arabit halua ratkaista Israel-Palestiina-konfliktia. Israelin mandaatin lisäksi alueelle perustettiin Syyrian, Libanonin ja Jordanin mandaatit, joista juutalaiset muuttivat pois, osittain vainottuna niin että joutuivat jättämään maallisen omaisuutensa taakseen. Israelin mandaatin arabeja ei sen sijaan haluttu ottaa arabimaihin vastaan, mikä on sama, kuin Suomi olisi kieltäytynyt ottamasta karjalalaisia vastaan Venäjän otettua alueet.

Sakarja 12:2-3 “Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri.. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.”

Sakarjan kirja ennustaa, että Jerusalemista tulee viimeisinä päivinä maailman huomion keskipiste. YK:n päätöslauselmista ylivoimaisesti suurin osa on annettu Israelille Palestiina-konfliktin takia. Näiden myötä YK on jättänyt huomioimatta monet kansanmurhat ja Israel on ainoana maana neuvoston pysyvässä käsittelyssä.

21-22 Ennennäkemätön ahdistus

Matteus 24:21-22 “Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.”

Vielä ensimmäisen maailmansodan aikaan hyökkäykset pysähtyivät pian vähäisen tulivoiman takia. Sadan vuoden jälkeen ainoastaan yhdessä ydinsukellusveneessä on mahdollista olla enemmän tulivoimaa kuin toisessa maailmansodassa tiputetuissa pommeissa oli yhteensä. Maailman sotamahtien ydinasearsenaalilla kyettäisiin tuhoamaan kaikki elämä maapallolta ja siirtämään sen kiertorataa. Luukas tarkentaa Jeesuksen sanoja:

Luukas 21:24 “.. ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa.”

Myös ihmistekoiset järjestelmät, kuten talousjärjestelmä horjuu synnytystuskien keskellä koskettaen taloudellisesti lähes jokaista ihmistä. Asiantuntijat ja poliitikot lupaavat parempia aikoja, vaikka tilastojen mukaan länsimaat velkaantuvat valtavaa vauhtia. Suomessa valtio on velkaantunut 600% suhteessa BKT:n kasvuun viimeisen viiden vuoden aikana, eikä velkakierteessä ole matemaattisesti mahdollista muuta kuin pitkittää sitä “pikavipeillä”. Edesmennyt David Wilkerson kirjoitti aiheen tiimoilta kirjan Näky (1974), jossa ennustettiin 40 vuotta sitten nähtyjen näkyjen mukaan hyvin tarkasti nykyhetken taloudelliset, sosiaaliset ja hengelliset tapahtumat ja kehitys.

23-26 Väärät kristukset ja väärät profeetat

Matteus 24:23-26 “Jos silloin joku sanoo teille: ‘Katso, täällä on Kristus’, tahi: ‘Tuolla’, niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sentähden, jos teille sanotaan: ‘Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ‘Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko.”

Jeesus varoittaa kolmannen kerran eksytyksestä ja erottelee väärät kristukset ja väärät profeetat. On ilmeistä, että kristuksella viitataan poliittisiin johtajiin, kuten juutalaiset silloin ajattelivat, ja profeetoilla uskonnollisiin johtajiin. Usein varoituksilla viitataan vain hengelliseen eksytykseen ja liian usein myös kristityt ovat antaneet tukensa antikristuksille, kuten Adolf Hitlerille ja Natsi-Saksalle.

Aikamme ei tee poikkeusta. Poliittiset johtajamme ovat rakentamassa yhteishengessä Uutta maailmanjärjestystä, minkä edeltä korvataan valtiot, uskonnot, perhemalli ja moraalikäsitykset, kuten jesuiitta Adam Weishaupt suunnitteli 1700-luvulla. Tähän liittyy mantereiden ja koko maailman yhdentyminen, mistä Ilmestyskirja (Ilm. 13, 16) kertoo.

Jeesuksen mainitsemat erämaa ja kammio voivat viitata katoliseen kirkkoon ja Vatikaaniin, kauhistusten äitiin, jonka kautta moni paha on saanut alkunsa vajaan kahden tuhannen vuoden aikana. Suuren Babylonin sanotaan Ilmestyskirjassa olevan juuri erämaassa. Kammiolla taas voidaan viitata katolisen kirkon säilytyshuoneeseen (tameion=kammio, säilytyshuone), missä pidetään ehtoollisleipiä. Katoliset uskovat heidän messu-uhrissa olevan sama Kristus, joka uhrataan joka ehtoollisella taivaalliselle Isälle. Oppi on yksi kirkon lukuisista harhaopeista, jonka eksytyksessä miljoonat kristityt ovat. Oppi lapsikasteesta ja kristityksi tulemisesta valtiouskonnon jäsenenä on vääristänyt Jeesuksen opetukset ja Hänen seuraamisensa koko periaatteen, henkilökohtaisen uskon ja parannuksen tekemisen.

Kristityt kirkot ja seurakunnat ovat kumbayan hengessä yhdistymässä ekumenialiikkeen kautta äitikirkkoon, mikä todellisuudessa on sielunvihollisen suunnitelma uskontojen yhteensulattamiseksi. Tästä onkin kyettävä erottamaan aito seurakuntarajat rikkova Jeesuksen ruumiin ykseys ja katala äitikirkon yhdentymispyrkimys. Mitä tulee kirkon yhteyteen, Ilmestyskirjassa kehoitetaan lähtemään pois Suuresta Babylonista, ettei tulisi osalliseksi sen synneistä.

27-31 Herran tulemus

Matteus 24:27-31 “Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.”

Kotka on vallan ja sotilaallisen mahdin symboli. Sitä ovat käyttäneet tunnuksenaan monet suurvallat, kuten Rooman valtakunta, Espanja, Venäjä, Natsi-Saksa, Saksa ja Yhdysvallat. Sitä käyttävät myös vapaamuurarit, joille tärkeässä elementissä on Jerusalemin kolmannen temppelin rakentaminen. Hesekielin kirja 38 ennustaa lopun aikana Jerusalemiin hyökkäävän Googin liittouman luetellen alueilla asuneet esi-isät, joista osa ovat niminä säilyneet yhä periytyneille kansoille. Heimot nykyisinä valtioina ovat:

 • Roos – Rossija eli Venäjä (Roos = pää, arvatenkin liittouman johtaja)
 • Maagog – Ukraina ja Mongolia
 • Mesek – Turkki ja Azerbaitsan
 • Tuubal – Turkki
 • Persia – Iran, Irak ja Kurdistan
 • Etiopia – Etiopia
 • Kuus – Sudan, Somalia, ja Jemen
 • Puut – Libya ja Egypti
 • Goomer – Germaanit eli Saksa
 • Toogarma – Armenia, Turkmenistan ja Georgia

Hyökkäyksen lisäksi merkittävä tapahtuma lopun ajalle on Jerusalemin jakaminen pakanoiden kesken, jota YK, Venäjä, Yhdysvallat ja EU tavoittelee Tiekartta-suunnitelmalla. Tämä on ennustettu edellä mainitussa Sakarjan kirjassa. Yleisen käsityksen mukaan Googin hyökkäys on osa kolmatta maailmansotaa, jonka jälkeen alkaa seitsemän vuotinen antikristuksen aika, jolloin kolmas temppeli rakennetaan ja antikristus istuu hallitsemaan koko maailmaa.

Ydinaseiden käyttö tulevassa sodassa voi nostattaa auringon pimentävän pölypilven, millaista kutsutaan ydintalveksi. Myös tulivuoren tai supertulivuoren purkautuminen voi peittää kokonaisen mantereen pölyyn. Yhdysvalloissa Yellowstonen kansallispuistossa olevassa supertulivuoressa on havaittu aktiivisuutta ja sen purkautuminen koko laajuudessaan tuhoaisi lähes koko valtion. Tähtien tippumisella taas viitataan asteroidisateeseen. Raamatun mukaan Jeesuksen omat pelastetaan Jumalan vihan tuomioilta, kun taas maailmaa ja syntiä rakastaville aika on ennennäkemättömän ahdistuksen ja tuhon aikaa.

32-34 Vertaus viikunapuusta

Matteus 24:32-34 “Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.”

Kuten aikaisemmin havaittiin, sinetöitiin Danielin kirja lopun aikaan asti, kunnes tieto ja matkustaminen kasvaisi valtavasti. Tämä alkoi maailmansotien aikaan ja jälkeen. Sinetöinnin yhteydessä mainitaan myös seuraavasti:

Daniel 12:7 “Ja kuin pyhän kansan hajoitus saa lopun, silloin kaikki nämät tapahtuvat.” (Biblia)

Yksi lopun aikojen alkamisen merkittävistä tapahtumista on Israelin kansan paluu takaisin luvatulle maalleen. Jeesus profetoi tapahtuman puhuen siitä vertauskuvallisesti. Viikunapuu halki kirjoitusten tarkoittaa Israelin maallista aluetta  (1. Kun. 4:25, Miika 4:4). Kun juutalaiset eivät ottaneet Jeesusta vastaan Messiaana, kirosi Hän viikunapuun vertauskuvallisesti:

Matt. 21:19-20 “Ja nähdessään tien vieressä viikunapuun hän meni sen luo, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin pelkkiä lehtiä; ja hän sanoi sille: “Älköön sinusta ikinä enää hedelmää kasvako”. Ja kohta viikunapuu kuivettui. Kun opetuslapset tämän näkivät, ihmettelivät he ja sanoivat: “Kuinka viikunapuu niin äkisti kuivettui?”

Jeesuksen kantaessa poikkipuuta Golgatalle, itkivät monet nähdessään hänet:

Luuk. 23:27-31 “Ja häntä seurasi suuri joukko kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä. Niin Jeesus kääntyi heihin ja sanoi: “Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsianne.. Sillä jos tämä tehdään tuoreelle puulle, mitä sitten kuivalle tapahtuu?”

Israelin kansan tuho ennustettiin monissa kohdissa Raamattua, mutta myös että se tullaan kerran kokoamaan takaisin alueelleen.

Daniel 4:11-12 “Hän huusi voimallisesti ja sanoi näin: hakatkaa puu poikki ja karsikaa sen oksat, riipikää sen lehvät ja hajottakaa sen hedelmät. Paetkoot eläimet sen alta ja linnut sen oksilta. Mutta sen kanto juurineen jättäkää maahan, rauta- ja vaskikahleissa kedon ruohikkoon.”

Hes. 36:33-34 “Sinä päivänä, jona minä teidät puhdistan kaikista pahoista teoistanne, minä asutan kaupungit, ja rauniot rakennetaan jälleen, ja autiomaa viljellään, sen sijaan että se on ollut autiona jokaisen ohitsekulkijan silmäin edessä.”

Viikunapuun lehteen puhkeamisella Jeesus tarkoitti Israelin valtion perustamista, mikä lopulta täyttyi vuonna 1948. Luukas vielä tarkentaa:

Luukas 21:29 “Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.”

Israel oli YK:n 59. valtio itsenäistyessään. Nykyään valtioita on lähes kaksisataa. Viimeinen itsenäistyneiden valtioiden buumi tapahtui Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. Jeesus tarkentaa vielä, että tapahtuman nähnyt sukupolvi ei tule katoamaan ennen Hänen tulemustaan. Tämä vetääkin aikarajan 2030 vuoden tietämille, mikä on noin 80 vuotta Israelin valtion julistuksesta (Suomessa elinajanodote 77,5 vuotta). Tällöin tulee myös kuluneeksi noin 2000 vuotta Jeesuksen taivaaseen astumisesta.

35-36 Ajat

Matteus 24:35-36 “Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.”

Vaikka Jeesus kertoi tulevia tapahtumia, painotti Hän kuitenkin, että ainoastaan Isä tietää hetken jolloin Hän saapuu pyhien kanssa hallitsemaan maailmaa. Tätä edeltää myös Morsiamen eli seurakunnan ylöstempaus pois vaivanajasta, jonka hetki on myös tuntematon. Voimme ainoastaan ymmärtää olevamme näiden hetkien kynnyksellä.

37-39 Nooan ja Lootin päivät

Matteus 24:37-39 “Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.”

Jeesus vertaa viimeisiä aikoja ennen tulemustaan Nooan päiviin, mitkä ovat tunnetut väkivallasta ja himossa elämisestä. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan samaan aikaan kun väestönkasvu oli 67%, kasvoi väkivaltaisuus 430% viidenkymmenen vuoden aikana. Väkivallan ihannointi viihteessä on saanut aikaan suuria kieroutumia kasvavissa sukupolvissa, mitkä ilmenevät väkivaltaisena käyttäytymisenä varsinkin päihteiden vaikutuksessa.

Nooan päivillä on myös vertauskuvallinen merkitys. Vedenpaisumuksesta varoitettiin, mutta kukaan ei tiennyt sen ajankohtaa. Nooa on seurakunta, joka varoittaa aikamme ihmisiä tulevasta tulvasta. Arkki on Jeesus Kristus, jonka valitsemisen jokainen päättää itse. Tulva taas on seitsemän vuotinen vaivanaika, jolloin Ilmestyskirjan kuvaamat Jumalan vihan maljat kaadetaan syntisen ihmiskunnan tuhoksi.

Nooan päiviin liittyy lisäksi erittäin voimakas profetaallinen merkitys, kun vuoden 1948 toukokuussa Turkin Araratin vuorilla tapahtui maanjäristys, mikä nosti esiin laivan kivettyneen muodon. Myöhemmissä tutkimuksissa laivan muoto osoittautui Mooseksen kirjassa ilmoitettujen mittojen täyttäväksi Nooan arkiksi. Seppo Tuominen on kirjoittanut aiheesta kirjan Mullistava löytö Araratin vuoristossa (1995). Merkittävää on arkin esiin ilmaantumisen ajankohta; maanjäristyksen nähnyt paimen Ali Oglu Resit Sarihan kertoi tapahtuman olleen toukokuun puolessa välissä vuonna 1948, kun 14. päivänä myös Israelin valtio julistautui itsenäiseksi.

Luukas 17:28-30 “Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.”

Luukas lisää Nooan päiviin myös vertauksen Lootin päivistä, missä ihmiset elivät yltäkylläisyydessä toteuttaen omia himojaan. Aivan viime vuosina länsimaissa on tapahtunut voimakas homoseksuaalisuuden ja transseksuaalisuuden esiinmarssi, minkä seurauksena monet vaativat näiden tasavertaistamista perhemalliin. Hesekiel kuvaa Sodoman aikaa kuin juuri aikaamme:

Hesekiel 16:49 “Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut.”

Homoliike käyttää nimeä Pride eli ylpeä ja sodomismin kiihkossa kannattajilta unohtuu todellinen epätasa-arvoisuus, minkä kohteina ovat köyhät, vanhukset ja rajoitteiset. Suomen eduskunnan istunnossa, jossa hyväksyttiin sukupuolineutraali avioliittolaki, äänestettiin samalla myös lapsilisän leikkauksien puolesta. Vihreiden Ville Niinistö kommentoi istuntoa ilon päiväksi, ilmoittaen huolensa vähävaraisten lapsiperheiden puolesta.

40-44 Kehoitus valvomaan

Matteus 24:40-44 “Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.”

Jeesuksen sanat uskovien ylöstempauksesta voivat viitata siihen, että jossain päin maailmaa on yhä rauha. Yleinen näkökulma on, että Kristuksen todelliset seuraajat näkevät pedon vallan nousun, mutta eivät jää seitsemän vuotiseen vaivan aikaan.

Valvomisella tarkoitetaan sydämen valvomista, jottei päästä maailmaa ja pahuutta juurtumaan omaan elämään. Aikanamme helpommin kuin koskaan koukuttuu harrastuksiin ja viihteeseen, unohtaen ruokkia hengellistä ravintoa eli Jumalan sanaa. Jeesus kertoi vertauksen viisaasta ja tyhmästä talonrakentajasta, missä hiekalle rakennettu talo sortui myrskyn tullen. Tämän ajan arvoihin, käsityksiin ja talouteen perustuva elämä tulee romahtamaan hyvin pian, mutta joka on kaivanut kallioon asti eli perustanut elämänsä Jeesukseen ja Raamatun sanaan ja lupauksiin, hänen elämä kestää kun maailman ihmistekoiset pilarit romahtavat. Elämä Jeesuksessa kestää yli kuoleman, eli Jeesuksen seuraaminen on jo iankaikkista elämää.

Luukas 21:34 “Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta”

Taloudellisen taantumuksen aikana ahdistus toimeentulosta vaivaa useimpia. Tämän johdosta on houkutus sortua päihteiden käyttöön, mutta Raamatun lupausten mukaan taivaallinen Isä pitää omistaan huolen.

Matteus 6:26 “Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?”

45-51 Uskollinen palvelija

Matteus 24:45-51 “Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: ‘Minun herrani viipyy’, ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.”

Ihmisillä on eri lähtökohdat elämään ja toimeentuloon. Jeesus vertaa uskolliseen palvelijaan sitä, joka käyttää elämänsä itsensä kestävään rakentamiseen sekä läheistensä auttamiseen. Tämä oli keskeinen periaate alkuseurakunnan aikaan. David Wilkerson näki hyvinvoinnin hyvin petollisena läntiselle yhteiskunnalle, missä unohdutaan yltäkylläisyydessä tyydyttämään vain omia haluja ja tarpeita.

Matteus 10:39 “Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.”

Matteus 22:37-40 “Niin Jeesus sanoi hänelle: ‘Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat.”

Advertisements

2 thoughts on “Matteuksen evankeliumi 24

 1. Pingback: Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa | BELTSASSAR

 2. Pingback: Viikunapuun merkki ja viimeinen sukupolvi | BELTSASSAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s