1900-luku lopun ajan ennustuksissa

Raamatussa kerrotaan lukuisia tapahtumia ja merkkejä ajasta, jotka edeltävät antikristuksen hallinta-aikaa ja Messiaan toista tulemusta. Tätä ajanjaksoa kristinuskon eskatologiassa kutsutaan lopun ajaksi. Erityisesti Messias Jeesuksen kuvaukset Matteuksen evankeliumin luvussa 24 kertovat tästä lopun ajasta. Näiden kuvausten valossa 1900-luku on merkittävä, koska silloin täyttyi ennustuksia ennustusten perään ja eräänlainen profetaalinen kello alkoi tikittämään.

1. Maailmansodat

Matteus 24:6-8 Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.

Vaikka läpi historian on ollut erilaisia sotia ja selkkauksia, saavutti sotiminen toisessa maailmansodassa täysin uudet puitteet. Sotaan ajautui yli viisikymmentä valtiota ympäri maailmaa ja se vaikutti lähes jokaiseen valtioon. Tutkijat ovat arvioineet, että 1900-luvulla sodissa kuoli enemmän ihmisiä kuin sitä edeltävissä kaikissa sodissa historiassa on yhteensä kuollut. Maailmansotien jälkeisen itä-länsi-asettelun ja terrorismin vuoksi sotien melske ja sanomat sodista ovat olleet arkipäivää maailman uutisissa.

2. Matkustamisen ja tiedon eksponentiaali kasvu

PhotoGrid_1415912021563PhotoGrid_1415923294130

Daniel 12:4 Sinetöi se niin, ettei sitä ymmärretä ennenkuin lopun aikana, jolloin matkustaminen ja koulutus lisääntyy valtavasti. (Living Bible)

Apokalyptisessä Danielin kirjassa on mielenkiintoinen sinetti viimeisessä luvussa, missä kirjan sisältö salataan lopun aikaa varten – aikaan jona tilastot kasvavat valtavasti. Lähtien 1900-luvulta, matkustaminen, väestönkehitys, kommunikointi, tieto, teknologia, sotiminen ja monet muut tilastot ovat kasvaneet eksponentiaalisesti. Kuten Danielin kirja lupaa, myös sen sanoma on auennut Raamatun tutkijoille ennennäkemättömällä tavalla.

Myös Jeesus puhui eksponentiaalisen kasvun ajasta vertauskuvin synnytystuskien aikana. Synnytystuskat tihenevät loppua kohden niin voimakkuudessa, kuin tiheydessäkin. Viimeisen vuosisadan valtava kehitys kaikilla alueilla on voimakas Raamatun ajan merkki.

3. Israelin valtion perustaminen

israelin valtio

 Hes. 36:33-34 Sinä päivänä, jona minä teidät puhdistan kaikista pahoista teoistanne, minä asutan kaupungit, ja rauniot rakennetaan jälleen, ja autiomaa viljellään, sen sijaan että se on ollut autiona jokaisen ohitsekulkijan silmäin edessä.

Jes. 11:11 Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen..

Daniel 12:7 Ja kuin pyhän kansan hajoitus saa lopun, silloin kaikki nämät tapahtuvat. (Biblia)

Yhtä tarkasti kuin Jerusalemin hävitys ja juutalaisten karkoitus ennustettiin Kirjoituksissa, ennustettiin myös aikojen lopulla tapahtuva paluumuutto takaisin luvatulle maalle. Kuten myös ennustettin, oli Palestiinaksi nimitetty maa raunioita ja autiomaata, minkä juutalaiset paluumuuttajat jälleenrakensivat asutettavaksi. Halki Raamatun Israelista käytetään termiä viikunapuu ja tähän liittyviä vertauskuvallisia ennustuksia on lukuisia.

me_22_indep

Matt. 24:32-33 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.

Jeesus puhui lopun aikojen kuvauksissa viikunapuun ja kaikkien puiden (Luuk. 21:29) lehteen puhkeamisesta. Sillä Hän tarkoitti Israelin valtion itsenäistymistä vuonna 1948, jonka jälkeen yli sata valtiota on julistautunut itsenäiseksi. Jeesus jatkoi myös samassa puheessaan:

Matt. 24:37 Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva..

Israelin valtion itsenäistyminen oli monen lopun ajan profetian täyttymys, mutta sen lisäksi samana ajankohtana tapahtui myös toinen hyvin selkeä ajan merkki. Silminnäkijäkuvauksen mukaan tasan samana ajankohtana toukokuussa 1948, Turkin Araratin vuoristossa Masher-vuorella nousi maanjäristyksessä esiin kivettynyt laivan muoto, joka myöhemmin tutkimuksissa osoittautui Mooseksen kirjan mitoittamaksi Nooan arkiksi.

noah-ark-grass

4. Moraalittomuuden tulva

Matteus 24:37-39 Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.

Luukas 17:28-30 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

Israelin valtion julistus ja Nooan arkin löytyminen saivat jatkoa profetaalisessa kronologiassa, kun 1950-vuoden tietämillä kehitysoppi saatettiin kouluopetukseen, missä Darwinien julkaisemat teoriat vaihtoivat Jumalan sattumaan ja luomisen itsestään kehityymiseen. Harvoin huomioitu näkökulma opista on nominalismin “tieteellistäminen”, missä arvot ja moraali väitettiin olevan mielikuvituksen tuotosta eikä Luojan asettamia lainalaisuuksia.

Jo muutamien kymmenen vuoden jälkeen naturalismin dramaattiset seuraamukset alkoivat näkyä kasvaneissa väkivaltatilastoissa ja arvojen eroosiossa. Kuten Raamattu ennusti, on Nooan päivien väkivaltaisuus ja Lootin päivien haureus juurtunut yhteiskuntaamme. Jeesus kertoi myös rakkauden kylmenemisestä, mitä voimme todellakin havaita muun muassa avioerotilastoissa.

5. Luonnon tasapainon järkkyminen

Kuten aikaisemmin havaittiin Matt. 24:8 .. ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin, ovat epätavalliset ja voimistuvat luonnonmullistukset myös merkkinä lopun ajasta. Brittiläisen Oxfamin tekemän tutkimuksen mukaan luonnonkatastrofit ovat ainakin nelinkertaistuneet kahdessakymmenessä vuodessa. Tilastoituna sadan vuoden aikana raportoidut luonnonmullistukset näyttävät seuraavalta:

katastrofit

Luonnon tasapainon järkkymistä on kiihdyttänyt teollistuminen, mutta erityisesti myös luonnon manipuloiminen vaikuttamalla ionisfääriin ja kemikaalilennot.

6. Sudet lampaiden vaatteissa

Matt. 24:24-25 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.

Jeesus varoitti eksytyksestä kolmeen kertaa puheessaan lopun ajoista. Kuten juutalaiset, myös muutkin uskonnot käsittävät kristuksen poliittisena johtajana, joka saa aikaan rauhan. Ei siis ihme, että Jeesus erittelee väärät kristukset ja profeetat. Niillä viitataan vilpillisiin poliittisiin ja hengellisiin johtajiin, jotka eksyttävät myös uskovat tukemaan vääryyttä.

Historiassa on lukuisia esimerkkejä, kuinka krisityt ovat antaneet tukensa antikristillisille imperialisteille, jotka ovat puhuneet kauniita ja toteuttaneet hirmutöitä. Lukuisista lopun ajan merkeistä huolimatta monet kristityt antavat yhä tukensa maamme poliittiselle eliitille ja kansainvälisille johtajille, jotka kuitenkin oman suunsa tunnustuksella palvelevat nousevaa pedon valtaa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ilmestyskirjassa ennustetaan seurakuntien ajanjaksot alkuseurakunnasta alkaen, missä viimeinen jakso on Laodikea – kirjaimellisesti ihmisten oikeudet, mistä onkin muodostunut valtion kirkkojen opin perusta. Kulttuurimme vääristyneet arvot ovat hiipineet maallistuneisiin kirkkoihin ja turmelleet Raamatun auktoriteetin lisäksi koko kristinuskon ydinsanoman.

7. Viimeinen sukupolvi

Matt. 24:32-35 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.

Kuten aikaisemmin havaitsimme, liittyi viikunapuun ja muidenkin puiden lehteen puhkeaminen Israelin ja yli sadan valtion itsenäistymiseen. Kesä taas kuvaa kuumuutensa vuoksi ahdistuksen aikaa, jonka edeltä uskovat otetaan pois maan päältä. Raamatun mukaan sukupolven mitta on 70-80 vuotta (Ps. 90:10) ja kun vuonna 1948 Israel ilmestyi jälleen maailmankartalle kahden tuhannen vuoden jälkeen, syntyi viimeinen sukupolvi. Tämä asettaa lopun ajan takarajaksi vuodet 2018-2028.

Jeesuksen lupausta tukee lukuisat profetiat satojen vuosien ajalta, kuten Piispa Malakian ennustus viimeisestä paavista (1595), munkki Makhloufin ennustus (1828-1898) ja David Wilkersonin kirja Näky (1974).

Luuk. 21-28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.

Luuk. 21-34-35 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.

Advertisements

3 thoughts on “1900-luku lopun ajan ennustuksissa

  1. Pingback: Ihmeellinen ennustus suurvalloista ja globalismista | BELTSASSAR

  2. Pingback: Viikunapuun merkki ja viimeinen sukupolvi | BELTSASSAR

  3. Pingback: Viimeisen sukupolven aika | BELTSASSAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s