Ihmeellinen ennustus suurvalloista ja globalismista

Vertauskuvista huolimatta Raamattu puhuu hämmästyttävän tarkasti ajastamme. Noin 2500 vuotta vanha Danielin kirja puhuu neljästä aikamme suurvallasta, joilla on esikuvat muiniaisissa valtakunnissa. Yli 5oo vuotta myöhemmin kirjoitettu Ilmestyskirja jatkaa Danielin ennustuksia ja kertoo hyvin tarkasti, mitä lähitulevaisuudessamme tulee tapahtumaan. Danielin kirjassa on kaksi suurta näkyä, mistä ensimmäisen (luku 2) kerrotaan tarkoittavan Babyloniaa seuranneita valtakuntia; Persiaa, Kreikkaa ja Roomaa. Toinen näky (luku 7) kuvastaa esikuvallisesti edellisiä muinaisia valtoja ja erityisesti aikamme suurvaltoja. Artikkelissa tarkastellaan jälkimmäistä näkyä ja Ilmestyskirjan luvun 13 näkyä.

Dan. 7:2-3 Minä näin yöllä näyssäni, ja katso, taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta. Ja merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen.

Meri kuvastaa Raamatussa kansojen paljoutta ja pedot valtakuntia.

Peto 1 – Leijona jolla on kotkan siivet

englantiusa

Dan. 7:4 Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän.

Yli yhdeksänsadan vuoden ajan Englannin vaakunaa on koristanut leijona, jonka mukaan useat sen kuninkaistakin on nimetty. Kuten esikuvansa Babylonia, oli Britannia siirtomaiden aikaan maailman suurin ja vaurain imperiumi. Sanottiin, ettei aurinko laskenut ikinä Britannian yltä.

Kotkan siivet kuvastavat Yhdysvaltoja, joka irrottautui vuonna 1783 päättyneen vapaussodan johdosta Englannin vallan alta. 1900-luvulla Yhdysvallat nousi maailmanmahdiksi siinä missä Englannin valta heikkeni huomattavasti. Myös Yhdysvallat on asettumassa kahdelle jalalle eli heikkenemässä ennustuksen toteutuessa, mitä tarkastellaan neljännen pedon kohdalla.

Ihmisen sydämellä kuvataan Raamatun tapaan petollisuutta. Hyvinvoinnin ja siunauksien keskeltä juuri Englannista populisoitiin naturalistinen ateismi ja Yhdysvalloista lähes kaikki muu moraalittomuus. Nämä kaksi maata johtavat myös ylikansallista Pyöreän pöydän varjohallitusten verkostoa.

Peto 2 – Karhu toisella kyljellään

venäjä

Dan. 7:5 Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: “Nouse ja syö paljon lihaa”.

Aivan kuten esikuvansa Persian kuningaskunta, niin myös Venäjän tsaariperhe surmattiin yllättäen vallankumouksessa vuonna 1917, jonka seurauksena Venäjä kääntyi vasemmistolaiseen kommunismiin – eli toiselle kyljelleen.

Kolme kylkiluuta merkitsevät kolmea maailmansotaa, joista kaksi on ollut. Venäjä mainitaan Hesekielin kirjassa luvussa 38 Israeliin viimeisinä päivinä hyökkäävässä sotaliittoumassa nimellä Roos (ven. Rossija, suom. johtaja, pää).

Paljo lihansyönti kuvastaa toisen pedon aiheuttamaa tuhoa, kuten Neuvostoliiton yli 60 miljoonaa uhria yhteiskuntaluokkiin perustuneissa puhdistuksissa ja sodissa.

Peto 3 – Nelipäinen pantteri jolla on linnun siivet

Coat_of_Arms_of_the_German_Empire ranska

Dan. 7:6 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli taas toinen peto, pantterin kaltainen, ja sen selässä oli neljä linnunsiipeä. Sillä pedolla oli neljä päätä, ja sille annettiin valta.

Kuten esikuvansa Kreikan Aleksanteri Suuri, hallitsi myös Natsi-Saksaa johtanut Adolf Hitlerkin vain 12 vuotta. Kuten kreikkalaisetkin aikanaan, käyttivät myös natsit ennennäkemätöntä salamasotastrategiaa, Blietzkriegiä. Saksan sotilaskalusto niin ikään nimettiin panttereiksi ja leopardeiksi.

Neljä pedon päätä viittaavat Saksan neljään vaiheeseen, jotka olivat Pyhä saksalais-roomalainen valtakunta (843 – 1806), Pyhä Saksan keisarikunta (1871 – 1918), Natsi-Saksa (1933 – 1945) ja Euroopan unionin aika (1948 – …).

Linnunsiivet kuvastavat Ranskaa, jonka kanssa Saksa on ajanut voimakkaasti Euroopan yhdentymistä Raamatun ennustusten kannalta merkittävän 1900-luvun aikana. Vallan antaminen liittyy olennaisesti seuraavaan, neljänteen petoon.

Huomattavaa on myös, että kukin suurvalloista hallitsi esikuviensa alueita maailmansotien aikaan, jolloin lopun ajan profetiat alkoivat yksi toisensa jälkeen täyttymään;

• Englanti hallitsi Babylonian aluetta, minkä mandaatille Irak perustettiin

• Neuvostoliitto hallitsi Persian aluetta, minkä mandaatille Iran perustettiin

• Natsi-Saksa miehitti Kreikkaa.

Myös neljäs peto linkittyy Raamatun ihmeellisten ja monikerroksisten profetioiden tapaan alueellisestikin esikuvaansa, kuten seuraavassa tullaan näkemään.

Peto 4 – Hirmuinen ja erilainen kuin kaikki edelliset

PhotoGrid_1416269197696

Dan. 7-8 Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea. Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui.

Neljännen pedon esikuva oli Rooman valtakunta, joka söi kaikki edeltäneet vallat hirmuisessa laajenemisessaan. Se tulee siis liittämään itseensä edellä mainitut valtakunnat ja “tähteet”, kuten Danielin näky kertoo. Kyseessä on maailmanhallitus, suunnitelma Uudesta maailmanjärjestyksestä, mitä johtavat poliitikot tänä päivänä mainostavat.

Vaikkei neljäs peto ole vielä täydessä vallassa, on merkittävää kuinka lähellä se on täyteen valtaan muodostumista. Hämmästyttävän tarkka Danielin ennustus jatkuu Johanneksen ilmestyksessä:

Ilm. 13:1-2 Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.

Sarvi kuvastaa Raamatussa valtaa ja molemmissa näyissä kuvatut kymmenen sarvea kuvastavat kymmentä valtapiiriä. Rooman Klubi julkaisi vuonna 1973 raportin nimeltä Regionalized and Adaptive Model of the Global World System – Uskonnollisesti mukautettu malli globaalille maailmajärjestykselle, joka paljastaa Klubin jakaneen maailman kymmeneen poliittis-taloudelliseen alueeseen:

IMG_20141002_061955

Valtapiirit ovat hamottumassa talous- tai tulliunionien nimillä, joille Euroopan unionin kehitys viitoittaa tietä.

EU on esikuva maailmanhallitukselle, joka tulee pian muuttamaan kansainvälisiä suhteita. -Trilateraalinen komissio

Johannes kuvaa, kuinka viimeinen peto koostuu Danielin näyn pedoista:

Leopardin näkö – Maailmanhallituksen ydinalueeksi tulee Euroopan unioni. Antikristuksen diktatuuri tulee muistuttamaan myös kansallissosialistista Natsi-Saksaa.

Karhun jalat – Venäjä omaa mahdollisesti suurimman sotilasmahdin, minkä se luovuttaa maailmanhallitukselle. Yhteiskuntajärjestys tulee rakentumaan myös Neuvostoliiton aikaisen ateistisen sosialismin tapaan.

Leijonan kita – Kita eli suu tarkoittaa kommunikointia, eli englannin kieli tulee olemaan yhdentyneen maailman virallinen kieli. Peto rakentuu myös vahvasti länsimaisen markkinatalouden ja teknologian varaan.

Lohikäärme – Danielin kirja ei mainitse tätä petoa, sillä sen ajan tunnetussa maailmassa ei tunnettu Lohikäärmeen valtakuntaa eli Kiinaa. Viime vuosina maailman suurimmiksi talousmahdeiksi kasvanut Kiina tulee myös luovuttamaan valtansa ja valtavan, ehkäpä maailman runsaslukuisimman armeijansa maailmanhallitukselle.

666

Danielin näyn pedot YK:n kokouksessa. Taustalla ihmisenluku 666.

Danielin näyssä puhutaan sarvesta, jolla on silmät ja suu, mikä merkitsee valtaa, joka valvoo ja ohjaa propagandallaan ihmisiä. Vielä 2. maailmansodan valtojen aikaan valvonta ja propaganda olivat täysin alkeellista verrattuna aikamme tietoon ja teknologiaan, jonka avulla jokaista älyteknologiaa kantavaa voidaan seurata sijainnin, kontaktien ja jopa kehon elintoimintojen tarkkuudella reaaliaikaisesti. Myös vanhan propagandan on korvannut moderni mielenmuokkaus hasbara.

Neljännen pedon muodostumien ajassamme

Ilm. 13:3-4 Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: “Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?”

Kuten Ilmestyskirjassa, myös maailmanhallituksen suunnitelmissa puhutaan paljon taloudesta ja sen merkityksen tärkeydestä. Globalismin eli yhdentyvän maailman esiintulo on tapahtunut voimakkaasti talouden myötä, mistä presidentti Sauli Niinistö lausuikin:

Ilman muuta selvää on, että maailmassa järjestys on muuttumassa. Talous on vetänyt edellä siinä ja sitten kyllä valtapolitiikassakin tapahtuu muutoksia, nuodattavat tuota talouden kaavaa.

Alexander Stubb kuvaili Euroopan yhdentymistä kriisien kautta tapahtuvana yhdentymisenä. Maailman talous on menossa jyrkästi alaspäin, jonka jälkeen elitistien suunnitelmana on nostaa Uusi maailmanjärjestys eli maailmanhallitus talouden raunioista. Sen symboliksi onkin valittu mytologinen fenix-lintu, joka tarinassa kuolee, mutta nousee tuhkasta uudelleen. Peto näyttää siis kuolevalta, mutta paranee ja saavuttaa sitä kautta täyden valtansa.

Mutta me Euroopan valtiot, mukaan lukien Euroopan ulkoministerit, meidän täytyy ymmärtää, että vaihtoehtoja Euroopan yhdentymiselle ei ole, ei ainoatakaan vaihtoehtoa, jota voisi harkita vakavasti. Tällä on tietenkin vaikutuksia asiaan, jota voidaan kutsua Uudeksi maailmanjärjestykseksi.. -Alexander Stubb

Olennaista viimeiselle petovallalle on, että se syntyy täysin suvereenisti, niin että ihmiskunta vain ihmettelee sen nousua. Yksi toisensa jälkeen poliittiset vaikuttajat ovat vain vaienneet vastustamasta globalismiksi kutsuttua kehitystä.

Nousevaan neljänteen petoon liittyy valtava määrä suunnittelua, päätöksentekoa, järjestöjä ja monia ilmiöitä, joita maailman verhohallitus on harjoittanut menneiden vuosisatojen aikana. Siihen liittyy muun muassa

Jesuiitat ja ajatus yhdestä vallasta

Illuminatia ja 1700-luvulta alkanut moderni aikakausi

Vapaamuurarit – rekrytointikanava

Maailman verhohallitus

Taloudellinen vallankaappaus

Pedon merkki

Ehkä tunnetuin Ilmestyskirjan ennustus on merkistä, jota käyttämällä ainoastaan viimeisen antikristuksen valtakunnan ihmiset voivat käydä kauppaa.

Ilm. 13:16-17 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.

Jo nyt useat henkilöt ympäri maailmaa ovat ottaneet ihonsa alle siruimplantin, jota voidaan käyttää sähköisenä passina ja maksuvälineenä. Sitä markkinoidaan varkaussuojattuna lompakkona, missä varmistus otetaan henkilön yksilöllisestä pulssista. Raamatun profetioiden tarkkuus hämmästyttää jälleen kerran; tutkimusten mukaan otollisimmat kohdat lämpövaihteluenergian kannalta sirulle ovat oikeassa kädessä ja ohimossa.

RFID_Chip2

Sirusta kieltäytyminen tai henkilön väärä käytös poistaa armottomasti kyvyn käydä kauppaa, sillä siru voidaan kytkeä pankissa pois päältä etäkäytöllä. Siru myös mahdollistaa ympärivuorokautisen sijainnin tarkkailun ja uudella hermoimplanttiteknologialla kyetään jopa vaikuttamaan ihmisen hermoihin aiheuttamalla haluttuja hermoimpulseja.

Ilm. 13:18 Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

Jo nyt lähes kaikki ostaminen ja myyminen tapahtuu käyttäen pedon lukua. EAN-viivakoodi sisältää jostain syystä kolme kuutosta reunoilla ja keskellä, muodostaen pedonluvun. Myös IBAN-tunnus muodostuu kolmesta kuuden numeron sarjasta. Näiden lisäksi, internetin www-tunnus hepreankielellä tarkoittaa lukua 666.

barcodecolormap

Viivakoodin numerot.

viivakoodi

Esimerkki tavallisesta viivakoodista, missä korostettuna 666.

www

Internetin www-tunnus.

Viimeinen, ikuinen valtakunta

behold_he_comes_danny_hahlbohm__37713_zoom

Dan. 7:26-28 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset. Tähän loppuu kertomus.

Raamatun lupausten täyttymys on pedon vallan kukistaminen ja maailmanjärjestyksen lakkauttaminen, jonka jälkeen satojen ennustusten Messias asettuu hallitsemaan oikeudenmukaista valtakuntaa, jonka valta on ikuinen.

Monet versiot pyrkivät vääristämään Messiaan konkreettista väliintuloa väittäen ihmisten rakentavan maailmanjärjestyksen. Raamattu kuitenkin ilmoittaa selvästi antikristillisen vallan huipentumisesta, minkä Messias taivaallisine sotajoukkoinaan itse kukistaa.

Matt. 24:25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.

Advertisements

8 thoughts on “Ihmeellinen ennustus suurvalloista ja globalismista

  1. Pingback: Suomen tulevaisuus | BELTSASSAR

  2. Pingback: Paavi Franciscus – viimeinen paavi | BELTSASSAR

  3. Pingback: Eliitti varmana Uuden maailmanjärjestyksen toteutumisesta | BELTSASSAR

  4. Pingback: Ilmestyskirja 17 – Nainen pedon selässä | BELTSASSAR

  5. Pingback: Faktoja ilmastonmuutoksesta | BELTSASSAR

  6. Pingback: Natsi-Saksa oli jesuiittojen tuotos | BELTSASSAR

  7. Pingback: Euroopan unioni on troijan hevonen | BELTSASSAR

  8. Pingback: Albert Piken kolme maailmansotaa | BELTSASSAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s