Messias-ennustusten todennäköisyys

YeshuaMount

Henkilö, joka ei hyväksy Jeesusta Kristusta Jumalan Poikana, hylkää faktan, joka on todistettu ehkä absoluuttisemmin kuin mikään muu fakta maailmassa. -Professori Peter W. Stoner

Professori Peter W. Stoner tutki Vanhan Testamentin niin sanottuja Messias-ennustuksia ja laski niiden pohjalta yleisesti käytetyillä todennäköisyysmenetelmillä, mikä on Jeesus Nasaretilaisen elämässä toteutuneiden kahdeksan ennustuksen satunnaisen toteutumisen mahdollisuus. Kaikkiaan ennustuksia Messiaasta on Vanhassa Testamentissa yli 300 ja ne olivat kirjattuna satoja vuosia ennen ajanlaskua Tooran kirjoihin.

Stonerin laskelmat julkaistiin teoksessa Science Speaks, An Evaluation of Certain Christian Evidences vuonna 1957. American Scientific Affiliation on tutkinut laskelmat ja todennut ne asianmukaisiksi ja tieteellisiä tutkimustietoja vastaaviksi.

Miika 5:1 Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

1. Jakamalla Beetlehemin arvioitu asukasluku Miikan ajoista lähtien maailman väkiluvulla vastaavana ajanjaksona, saadaan todennäköisyys 1:28 000.

Malakia 3:1 Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni.

2. Kuinka monella Beetlehemissä syntyneellä oli edeltäkävijä hänen tuloaan ja toimintaansa varten? Stonerin varovainen arvio on 1 : 1000.

Sakarja 9:9 Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. 

3. Kuinka moni mies niistä, jotka olivat syntyneet Beetlehemissä ja joilla oli edelläkävijä, on saapunut Jerusalemiin aasilla ratsastaen? Koska kysymys on liian rajoittava, laajennetaan sitä muotoon “Kuinka moni niistä, jotka ovat saapuneet Jerusalemiin hallitsijana, ovat ratsastaneet aasilla?” Arvio: 1:100.

Sakarja 13:6 Ja jos häneltä kysytään: “Mitä ovat nuo haavat sinun käsissäsi?” vastaa hän: “Ne lyötiin minun ystäväni huoneessa”. (sanatarkka käännös)

4. Kuinka moni mies sen ajan väestöstä tuli ystävänsä pettämäksi ja sai sen tuloksena haavat käsiinsä? Arvio 1:100.

Sakarja 11:12 Sitten minä sanoin heille: “Jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa antamatta”. Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa.

5. Kuinka moni mies, joka tuli petetyksi, petettiin tarkalleen 30 hopearahasta? Arvio 1:1000.

Sakarja 11:13 Ja Herra sanoi minulle: “Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet”. Niin minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvalajalle.

6. Juudaksen kolmeakymmentä hopearahaa ei voitu laittaa takaisin temppelirahastoon, koska ne olivat vilpillisesti hankittuja. Sen sijaan papit ostivat niillä savenvalajalta pellon vähävaraisten hautausmaaksi (Matt. 27:4-10). Arvio 1:100 000.

Jes. 53:7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.

7. Todennäköisyys sille, että syytön mies, joka on kavallettu, ahdistettu ja on oikeudenkäynnissään, ei avaa suutaan puolustaakseen itseään: Arvio 1:1000.

Psalmi 22:16 Koirien lauma saartaa minut, minut ympäröi vihamiesten piiri.
Käteni ja jalkani ovat runnellut. (sanatarkka suomennus)

8. Daavidin kirjoittaessa tätä ristiinnaulitsemista ei vielä tunnettu. Kuinka moni Daavidin ajoista lähtien ristiinnaulittiin? Arvio 1:10 000.

Jos nämä arviot ovat lähellä totuutta, kuinka moni mies maailmassa olisi voinut täyttää nämä kahdeksan ennustusta: yksi luvusta 28 000 x 1000 x 100 x 1000 x 1000 x 100 000 x 1000 x 10 000 = 1:1028 eli 1:10 000 000 000 000 000 000 000 000 000.

Mikä on mahdollisuus sille, että kukaan näiden profetioiden jälkeen elänyt mies olisi voinut täyttää nämä profetiat? Kun edellä saatu luku 1028 jaetaan maailman väkiluvulla siitä asti, arviolta 8,8 miljardilla, on todennäköisyys 1:1017.

Tällaisen todennäköisyyden voi havainnollistaa seuraavasti: Teksasin kokoinen alue peitetään noin 0,6 metrin paksuisella kerroksella kolikoita. Yksi kolikoista merkitään. Mahdollisuus sille, että joku silmät sidottuina löytää oikean kolikon ensi yrittämällä, on 1:1017.

On merkittävää, että Vanhassa Testamentissa on 300-350 profetiaa Messiaan henkilöllisyydestä. 48 ennustuksen toteutumisen todennäköisyys olisi 1:10157. Kolikko on nyt liian iso käytettäväksi havainnollistamisessa. Maailmankaikkeus on liian pieni, että sen avulla voisi havainnollistaa sattumanvaraisen todennäköisyyden sille, että Jeesus täytti 48 Vanhan Testamentin yli kolmestasadasta Messias-ennustuksesta.

Lähde: http://www.bereanpublishers.com/the-odds-of-eight-messianic-prophecies-coming-true/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s