Kirkko toistaa maakeskisen maailmankuvan virhettä

geosentrinen maailmankuva

Tekevätkö Raamatun luomisoppiin uskovat saman virheen kieltäessään darvinistisen kehitysopin, kuin roomalaiskatolinen kirkko teki keskiajalla maakeskisen opin kanssa? -Eivät tee! Roomalaiskatolinen kirkko omaksui Aristoteleen ja Ptolemaioksen virheellisen geosentrisen eli maakeskisen maailmankuvan lähinnä 1200-luvulla eläneen Tuomas Akvinolaisen vaikutuksesta. Ajatus ei ollut lähtöisin Raamatusta, vaan se oli ajan tiedemiesten enemmistön mielipide. Kirkko tulkitsi sen perusteella Raamattua eli liitti tulkintaan ei-kristillisiä oppeja.

Nyt, vuosisatoja myöhemmin, kirkko toistaa maakeskisen maailmankuvan virhettä omaksumalla darvinistisen kehitysopin, joka on syrjäyttänyt Raamatun kolme ensimmäistä lukua. Tämän tuoreen harha-askeleen vahingot ovat mittavia, sillä Raamatun arvovalta on rapistunut modernien käsitysten tieltä ja totuudesta on tullut suhteellista. Totuusrelativismi on erittäin haitallista yhteiskunnallisella tasolla, sillä sitä kannattivat kommunistit ja natsit 1900-luvun joukkomurhissa, kuten myös viime vuosikymmenen kouluammuskelijat Suomessakin. Kirkoissa niin ikään suhteellisuusajattelun myötä opista on tullut humanistista ja kulttuuriin perustuvaa, sen sijaan että oppi perustuisi muuttumattomaan Raamatun totuuteen.

Justus_Sustermans_-_Portrait_of_Galileo_Galilei,_1636

Raamattuun uskova Galileo Galilei vastusti geosentristä maailmankuvaa.

Galilein ensimmäiset lausunnot ovat vuodelta 1613 kirjeessä Letters on Sunspots, jossa hän kannatti kopernikaanista eli aurinkokeskistä maailmankuvaa. Galilein käsitys sai paljon tunnustusta myös kirkon kardinaaleilta, joiden joukossa oli kardinaali Barberini. Barberinista tuli myöhemmin paavi Urbanus VIII, joka tuomitsi Galilein vuonna 1633. Inkvisition tuomioistuin käsitteli Galilein kopernikaanista hypoteesia ja kielsi sen esittämisen tieteellisesti todistettuna teoriana. Kirkko ei kuitenkaan kieltänyt aurinkokeskistä hypoteesia, mitä vastustivat enemmän maalliset, kuten sen ajan tiede-eliitti.

Raamattua ei pidä lukea kuin tieteen oppikirjaa. Kehitysoppi antaa Raamatun luomiskertomusta paremman selityksen sille, miten eri kasvi- ja eläinlajit ovat syntyneet. Raamattu kertoo enemmän siitä, miten ihmiset ovat omana aikanaan asiat kokeneet ja miten he ovat pitäneet yhteyttä Jumalaan. Jos haluaa tietää lajien synnystä, kannattaa lukea Darwinia. -Seppo Simola, päätoimittaja, Kirkko ja kaupunki-lehti

On totta ettei Raamattu ole varsinaisesti tieteen oppikirja, mutta sen sisältö oikeassa tulkinnassa on yhtä totta tänä päivänä kuin se oli kaksi tai neljätuhatta vuotta sitten. Jotkut esittävät, että muun muassa Jobin kirjassa maailmankuva on maakeskinen. Raamatun vanhimmassa kirjassa, joka on noin 4000 vuotta vanha, kerrotaan vertauskuvallisesti esimerkiksi auringon noususta ja laskusta, kuten säätiedotuksissakin. Kirjassa kerrotaan myös tosiasioita, joita tiede on löytänyt vasta hiljattain:

Job. 26:10 Hän on vetänyt piirin (hepr. chuwg = pallo) vetten pinnalle, siihen missä valo päättyy pimeään.

Alkukielen mukaan maa oli pallo ja kirjassa kuvaillaan, kuinka ilmakehä päättyy avaruuteen.

 Job 26:7 .. ja maa riippuu tyhjän päällä.

Maa on avaruudessa tyhjiössä mutta ikään kuin riippuu kiertoradallaan painovoiman vaikutuksesta.

Job 28:5 Maasta kasvaa leipä, mutta maan uumenet mullistetaan kuin tulen voimalla.

Kirjassa kuvaillaan myös, kuinka maakuoren alla on laavaa. Jobin kirjan ihmeellistä listaa voisi jatkaa vaikka kuinka paljon. Tästä huomaamme, kuinka Raamatun sisältö ei riipu ajasta, vaan on sanansa mukaisesti muuttumaton. Siitä, kannattaako kristityn tukeutua luonnontieteessä Darwinin Lajien syntyyn, kuten Seppo Simola esittää, voi jokainen päätellä artikkelin 7 väärää tieteellistä väittämää pohjalta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s