Euron kriisillä kohti uuden järjestyksen merkantilismia

Käynnissä oleva globaali valtioiden velkakriisi on nihilistinen suunnitelma kumota nykyinen poliittinen ja taloudellinen järjestelmä. Globaalit vaikuttajat, kuten myös Suomen eliitti paljastavat tämän suunnitelman puheissaan. Globaalin muutosten jakson suunnitelmallisuutta ei voi kutsua vain salaliittoteoriaksi, sillä jokainen voi havaita poliittisten vaikuttajien puhuvan tästä suunnitelmasta päivittäin tiedotusvälineissä.

Tästä kriisistä, joka on nyt tulossa, nousee esiin uusi instituutio, joka ottaa enemmän vastuuta globaalista rahataloudellisista mekanismeista. -Angela Merkel, 2009 (sanatarkka käännös)

Angela Merkel - Hitler - triangle

Angela Merkel poseraa esittäen okkultistista kolmiomerkkiä kuten Adolf Hitler poseerasi.

Eurovaluutan suuri kriisi alkoi noin vuoden päästä Merkelin G8-maiden kokouksessa esittämästä lausunnosta:

Long_term_interest_rates

Lähde: Wikipedia.

Talouttaan vääristelleen Kreikan lainarahoittaminen on osa suunnitelmaa nopeuttaa kansallisvaltioiden velkaantumista, jonka myötä nykyisen rahajärjestelmän korvauksessa muutetaan koko poliittinen järjestys. Suomellakin alkaa olla niin suuri valtion velka, ettei sitä tulla koskaan maksamaan pois. Tästä syystä suunnitelmaa tukevat marionettipoliitikot vähättelevät lainanottoa ja kannustavat siihen. Koska mikään valtio ei kykene pian maksamaan velkojaan valuuttarahastoille tai Maailmanpankille, joudutaan koko rahajärjestelmä muuttamaan tulevina vuosina. Alexander Stubb julisti aikaisemmin Lontoossa rahakriisin suunnitelmaa osana kokonaisvaltaisesta nihilismistä:

Finanssikriisi ei ole pelkästään talouden kriisi; kyse on myös poliittisesta kriisistä.. Finanssikriisi oli hälytysmerkki kansainväliselle yhteisölle. Se saattaa olla verhottu siunaus..

Historoitsijat tulevat katsomaan tätä aikaa ja toteamaan että se ei ollut vain tavallista historiaa käänteentekevä hetki; ennennäkemätön jakso globaaleja muutoksia, aika jolloin yksi jakso päättyi ja uusi alkoi – valtioille, maanosille ja koko maailmalle. -Alexander Stubb, 2008

Puheessaan Stubb tiivisti useaan kertaan, kuinka kansallisvaltoiden aika on ohi ja politiikan tulee keskittyä globaaliin järjestelmään. Koska valtiot ja kansat eivät ole suostuneet vapaaehtoisesti luovuttamaan valtaansa ylikansalliselle maailmanunionille, on harmaan eliitin täytynyt luoda jokin pakote ajaa kehitys Uuteen maailmanjärjestyksen. Tätä suunnitelmaa on luotu vuosisatoja ja sen kokeiluihin on kuuluneet niin pankkikriisit kuin maailmansodatkin. Iso-Britannian entisen pääministeri Gordon Brownin mukaan jokaisella valtiolla on oma suunniteltu rooli globaalissa muutoksessa:

Globaalista uusijaosta, jonka vaikutukset voidaan ulottaa Afrikan kylistä Lontoon ja New Yorkin taloudellisten instituutioiden uudistamiseen – uusi jako – joka ainutlaatuisella tavalla tarjoaa turvaa ja varmuutta kaikkien maiden ja kaikkien kansojen ankaraa työtä tekeville perheille..

Tämä globaali uusi jako luo perustan kestävälle taloudelliselle toipumiselle uudelle kansainvälisen kumppanuuden aidolle aikakaudelle, jossa joka ainoalla kansakunnalla maapallolla on oma ennalta suunniteltu roolinsa. -Gordon Brown, 2009

gordon brown _ muurari

Gordon Brown tervehtii vapaamuurarikättelyllä George W. Bushia.

Brownin mainitsemaa uutta jakoa on valmisteltu jo 1960-luvulta lähtien Rooman klubin foorumissa. Vuonna 1973 julkaistiin Rooman klubin raportti nimeltä Regionalized and Adaptive Model of the Global World System eli Uskonnollisesti mukautettu malli globaalille maailmanjärjestykselle. Dokumentti paljastaa eliitin jakaneen maailman kymmeneen poliittis-taloudelliseen alueeseen:

IMG_20141002_061955

Entä mikä on tuo harmaa eliitti, joka suunnittelee ja toteuttaa globaalia nihilismiä? Maailman verhohallituksessa hääräilee monenlaisia instituutioita, ryhmittymiä ja seuroja. Heidän kattojärjestönsä katsotaan olevan Kolmensadan komitea, josta esimerkiksi 32. asteen vapaamuurari ja Yhdysvaltain presidentti Franklin D. Roosevelt on todennut:

Maailman kohtalosta päättää kolmesataa miestä, jotka eivät ole koskaan pettäneet toisiaan. -Franklin D. Roosevelt

Myös Saksan entinen pääministeri Rathenau on puhunut eliitin poliittisesta kattojärjestöstä:

Taloudellisen johdon työkentällä on yhden ihmisiän aikana muodostunut oligarkia, yhtä kiinteä kuin konsanaan Venetsiassa. Kolmesataa miestä, joista jokainen tuntee toisensa, johtaa mannermaan taloudellisia kohtaloita ja he etsivät seuraajansa omasta ympäristöstään. -Walter Rathenau

Suomalaisista Martti Ahtisaari on Kolmensadan komitean jäsen. Komitean väylinä toimii useita salaisia ryhmiä ja instituutioita, jotka järjestävät kokouksia valtion päättäjille ja taloudellisille vaikuttajille. Näitä ovat Bilderberg-ryhmä, Trilateraali komissio ja Rooman klubi. Ehkäpä merkittävimmän rekrytointiväylän eliitille muodostaa Vapaamuurarien veljeskunta, jonka jäseniä on lähes jokainen merkittävä vallankäyttäjä alasta huolimatta.

Erityisesti vapaamuurarit suosivat heidän pyramidijärjestöönsä ujutettua suunnitelmaa Uudesta maailmanjärjestyksestä. Tämän sananlähettiläs Henry Kissinger paljastaa suunnitelman päämäärän:

Saatamme hyvinkin olla todistamassa uuden järjestyksen syntyä, koska syvyyksiin katsovien ihmisten täytyy tulla siihen lopputulokseen, että jossakin kohdin täsmälliset odotukset täytyy palauttaa uuden erilaisen järjestelmän alaisuuteen..

Seuraavien neljän vuoden aikana tulemme näkemään uuden kansainvälisen järjestyksen esiinmarssi.. On todennäköistä, että tämä [järjestys] johtaisi uuteen merkantilismiin-Henry Kissinger, 2009

kissinger

Henry Kissinger näyttää pirunsarvia Molok-patsaan edessä.

Merkantilismi tarkoittaa kaupankäyntiä ja uuden järjestyksen suunnitelmaan kuuluu korvata nykyinen, osittain vielä fyysiseen rahaan perustuva järjestelmä. Käteisen ja korttien tilalle on suunniteltu kehoon upotettava siruimplantti, joka toimii maksuvälineenä ja henkilötunnisteena.

Tässä kohtaa jokainen muistaa edes jossain määrin Raamatun Ilmestyskirjan ennustuksen ostamiseen liittyvästä pedon merkistä. Tiedämme, että rahakriisi on varmuudella suunniteltu kehityskulku kohti jotain uutta. Kun ymmärrämme, mitkä ideologiat suunnitelmaa ajavien järjestöjen ja seurojen taustalla vaikuttaa, nivoutuvat kaikki aikamme merkit Raamatun viimeisiin lopun aikoihin liittyviin ennustuksiin. Huomaa, Raamatun viimeisiin ennustuksiin kaikista lopun aikoja koskevista ennustuksista. Raamatun eskatologian mukainen lopun aika alkoi 1900-luvulla, kun mm. Matteuksen 24. luvun lukuisat ennustukset alkoivat toteutumaan. Israelin valtio liittyy vahvasti kronolgiaan. Näistä löytyy tietoa muista artikkeleista, kuten myös monilta muilta profetaalisilta sivustoilta.

Jos et ole tietoinen aikamme merkeistä liittyen apostoli Johanneksen kirjaamiin tarkkoihin ennustuksiin, tulet yllättymään kuinka lähellä pedon merkin jakelu on sukupolveamme. Eliitin suunnittelemaan uuteen merkantilismiin liittyy siis siru, jota monet järjestöt Rooman klubin rinnalla ovat lobanneet vuosikymmenten ajan. Mikroelektroniikka ja yhteiskunta; Raportti Rooman klubille kertoi jo 1970-luvulla suunnitelmasta:

Siirtyminen yhteiskuntaan, jossa ei käytetä käteistä rahaa, näyttää väistämättömältä. Sen saa aikaan teknologinen kehitys, jonka tuo mikroelektroniikka ja sähköiseen rahojen siirtoon liittyvä huomattava kulujen säästö.

Tähän kehitykseen liittyvät muun muassa One World Web ja käsite Internet of things. Maksamiseen ja henkilötunnistamiseen käytettäviä siruimplantteja on asennettu jo tuhansiin ihmisiin koekäytössä. Mutta tämä ei ole vielä kokonaisuudessaan se pedon merkki, mistä Ilmestyskirja kertoo. Ilm. 18. luvussa kerrotaan ylöstempauksen jälkeisistä uskovista, jotka eivät voi käyttää merkkiä eli sirua kaupankäyntiin. Kohdassa listataan kaikenlaista kauppatavaraa, sekä viimeisenä kohtana ihmissielu. Miksi?

Ilm. 18:11-13 Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa, kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata ja .. ihmissieluja.

Sielun voisi määritellä, että se on ihmisen psyyke – ajattelu, tahto ja tunteet. Raamatun mukaan myös eläimillä on sielu. Iso-Britannian telejätti British Telecom puuhailee monenlaisen tutkimuksen parissa, mutta erityisen mielenkiintoinen on yhtiön tutkijan tohtori Chris Winterin projekti. Hän on kehittänyt työryhmineen silmän taakse hermoverkostoon kytketyn siruimplantin, joka kykenee siirtämään hermostosta kerättyä tietoa dataksi. Ennennäkemätöntä tutkimuksessa on se, että ensimmäistä kertaa aivojen toimintoa on voitu dekoodata ja muuttaa sähkötoiminnosta dataksi – eli toisinsanoen ajatuksista tietokoneella tunnistettavaksi!

Projektin nimi ei ole sen enempää profetaalinen, kuin Soul catcher 2025. Sirun keräämä tieto ei rajoitu pelkästään ajatusten lukemiseen, vaan sillä on kyetty myös muodostamaan datana luettavia kuvia silmien verkkokalvosta. Tästä Ilmestyskirja on myös ennustanut:

Ilm. 13:14-15 Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.

Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmaan kuuluu perustaa uuden kaupankäynnin lisäksi maailmanunioni, jonka johdossa olisi 12 miestä ja yksi maailman suvereeni johtaja. Tämän Raamattu esittelee Antikristuksena. Hänen rinnalleen asettuu Väärä profeetta, uskonnollinen johtaja, joka taivuttelee ihmiset ottamaan aivoja lukevan siruimplantin kaupankäynnin mahdollistamiseksi.

Jeesuksen seuraajat ovat tienneet jo vuosia tämänkin kehityskulun, koska Raamatun lupauksen mukaisesti Jumala ei ole tehnyt mitään ilmoittamatta siitä ensin profeetoilleen:

Aamos 3:7 Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.

Siksi Jeesukseen turvautuneet ja pelastetut voivat nostaa päänsä näiden merkkien ilmaantuessa, koska lupaus seurakunnan ylösotosta ja Jumalan valtakuntaan pääsemisestä on yhä lähempänä.

1. Tess. 5:4 Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia, me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkaamme pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.

Lähteenä käytetty: Salainen asiakirja no1 (2007), Leo Meller – Euro, Kreikka ja Suomi: näin pedon merkki tulee (2010), Beltsassarin media.

Advertisements

One thought on “Euron kriisillä kohti uuden järjestyksen merkantilismia

  1. Pingback: Velkaantumisesta ei ole paluuta | BELTSASSAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s