Faktoja ekumeniasta

1417539741640

Kirkkojen maailmanneuvosto on aivan välttämätön. Yksikään kirkko ei voi tässä maailmassa elää yksinään joutumatta eksyksiin. Ellei Kirkkojen maailmanneuvostoa olisi ollut olemassa, meidän olisi ollut pakko perustaa se.

Porto Alegrea ei ehkä tulla lukemaan yhdeksi “suurista” yleiskokouksista, mutta se oli tärkeä, koska sillä oli uudenlainen ja entistä realistisempi ote niin suhteessa globaaliin yhteiskuntaan, maailmanuskontoihin kuin kirkkoperheisiin. -Piispa Jonas Jonson, 2006

Yksi viimeisten päivien merkeistä on voimakkaiden eksytysten ilmaantuminen kristikuntaan. Yhtä varmasti kuin viimeinen suuri herätys on tulossa (Jaak. 5:7-8), myös viimeiset pimeän hengellisen regimentin hyökkäykset eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin (Matt. 24:24). Ekumeeninen liike esiintyy Jeesuksen rukoileman ykseyden välttämättömänä edistäjänä:

Ekumenian tavoitteena on hajallaan elävän kristikunnan saattaminen keskinäiseen yhteyteen. Kristittyjen yhteys on sekä uskon että elämän yhteyttä. -Suomen ekumeeninen neuvosto SEN

Ekumeeninen liike ei tyydy ainoastaan kristillisten kirkkojen ykseyteen, vaan muidenkin uskontojen yhteyteen:

Eri uskontojen yhteydenpito on erityisen tärkeää yhteiskunnassa, joka pyrkii entistä suurempaan avoimuuteen ja monimuotoisuuteen. Oman uskonnon juurien tunteminen helpottaa eri uskontoihin kuuluvien ihmisten kohtaamista. Ekumeenisen liikkeen päämäärä on kristittyjen ykseys, mutta se palvelee myös kaikkien uskovien vuoropuhelua ja koko ihmiskunnan yhteyttä. -SEN

Ekumeeninen liike on luikerrellut moniin kirkkoihin ja herätysliikkeisiin kaunopuheisilla valheilla, vaikka Messias Jeesus varoitti kolme kertaa eksytyksestä lopun aikoja koskevassa puheessaan (Matt. 24). Artikkelissa tarkastellaan neljää faktaa ekumeniasta, joiden keskiössä on katolinen kirkko. Katolisen kirkon oppien eroavaisuuksia Raamattuun voi tarkastella artikkeleista Rooman katolinen kirkko osa 1 – traditiot vastaan Raamattu ja osa 2 – Suuri Babylon

 1. Ekumenia pyrkii kristinuskon katolisoimiseen
 2. Ekumeeninen liike väärentää Raamattua
 3. Ekumenia pyrkii yhteen maailmanuskontoon
 4. Ekumenia tukee maailman yhdentymistä

1. EKUMENIA PYRKII KRISTINUSKON KATOLISOIMISEEN

Sitä paitsi katolisen kirkon näkyvien rajojen ulkopuolella ”esiintyy monia pyhityksen ja totuuden aineksia”: ”kirjoitettu Jumalan sana, armon elämä, usko, toivo ja rakkaus sekä muita Pyhän Hengen sisäisiä lahjoja ja näkyviä aineksia.” Kristuksen Henki käyttää näitä kirkkoja ja kirkollisia yhteisöjä pelastuksen välikappaleina. Ne saavat voimansa siitä armon ja totuuden täyteydestä, jonka Kristus on uskonut katoliselle kirkolle. Kaikki nämä hyvyydet ovat peräisin Kristuksesta, johtavat hänen luokseen ja itsessään kannustavatkatolista ykseyttä kohti”. -Katolinen katekismus: 819

Ekumenia viittaa jo terminä katolilaiseen imperialismiin; sana oikumene tarkoittaa maanpiiriä, katholikos taas yleistä ja universaalia. Raamatussa sanaa oikumene ei käytetä koskaan kuvaamaan Jeesuksen seuraajia, vaan koko maailmaa:

Ilm 12:9 “Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin (=oikumene) villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

Katolinen kirkko esiintyy alkuseurakunnan jatkumona ja Pyhän Raamatun kokoajana ja vaalijana, vaikka todellisuudessa se poltti Kirjoituksia ja vainosi Jeesuksen seuraajia yli tuhannen vuoden ajan. Katolinen uskonto ei ole koskaan sitoutunut Pyhään Raamattuun, vaan liittänyt Rooman valtakunnassa vallinneeseen babylonialais-roomalaiseen synkretismiuskontoon Raamatullisia elementtejä. Kaikki alkuseurakunnan teologiset perustat on muutettu hienovaraisesti pakanalliseksi, esimerkiksi henkilökohtaisen uudestisyntymisen korvaaminen lapsikasteella ja jäsenmatrikkelilla.

Katolisen kirkon epäonnistuttua vastauskonpuhdistuksessa 1500-luvulla, Vatikaani vaihtoi taktiikkaa ekumeniaksi eli salakavalaksi yhteyden rakentamiseksi. Ekumeeninen liike vakuuttaa julkisessa keskustelussa, ettei yhdentymisellä pyritä muuttamaan kirkkojen tai liikkeiden eri oppinäkemyksiä, vaikka ekumeenisissa sopimuksissa painotetaan pyrkimystä katoliseen ykseyteen:

Me sitoudumme raivaamaan Pyhän Hengen voimassa tietä kohti Jeesuksen Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä yhdessä uskossa, joka saa ilmauksensa kasteen vastavuoroisessa tunnustamisessa, eukaristisessa yhteydessä samoin kuin yhteisessä todistuksessa ja palvelussa. -Charta Oecumenica, 2001

Eukaristia-auringon palvontapagan popepope-francis-sun-ring

Katolisen eukaristian riitit periytyvät suoraan babylonialaisesta auringonpalvonnasta.

Eukaristia on koko kristillisen elämän lähde ja huippu. -Katolinen kirkko

Pyhä Raamattu vastaa yksiselitteisesti kristinuskon katolisoimiseen:

2. Kor. 6:14-18 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: “Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani”. Sentähden: “Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias”.

former-hillsong-ccm-singer-worship-pastor-darlene-zchech-sings-for-pope-francis-vatican-rome-renewal-holy-spirit

Hillsong seurakunnan ylistyspastori Darlene Zshcech iloitsi paavin kutsusta Vatikaaniin.

2. EKUMEENINEN LIIKE VÄÄRISTÄÄ RAAMATTUA

Katolinen kirkko yhdessä maallistuneen luterilaisen kirkon kanssa ovat jo vuosikymmeniä olleet ateistisen kehitysopin puolustajia hyläten Raamatullisen luomiskertomuksen. Näin ekumeeninen yhteys on toteuttanut Ilmestyskirjan ennustuksen Laodikean seurakuntajaksosta, millä viitataan liberaaliteologian aikaan. Kalajumala Dagonin hattuihin sonnustautuneet piispat kieltävät Jumalan luomistyön taikauskona, samalla kun he itse väittävät luonnolla tai aineella olevan jumalallisia luomiskykyjä – eli kannattavat varhaispakanallista animalismia. Kommunistien vainoissa uskonsa puolesta kärsinyt romanialainen baptistipastori Josef Ton on todennut:

Olen tullut siihen johtopäätökseen, että on kaksi tekijää, jotka tuhosivat kristinuskon Länsi-Euroopasta. Toinen oli evoluutioteoria ja toinen oli liberaaliteologia.. Liberaaliteologia on evoluutioteorian soveltamista Raamattuun ja uskoon.

Luomisopin kieltämisellä Raamatusta on tehty suhteellisen totuuden kirja, jonka myötä seurakunta on haalistunut ja rakkaus kylmentynyt, aivan kuten Ilmestyskirja ennusti.

Lutheran-Archbishop-of-Finland-Pope-Francis

Arkkipiispa Kari Mäkinen iloitsee yhä tiiviimmästä ekumeenisesta yhteydestä Vatikaaniin.

Ekumeeninen liike on levittänyt myös valheita Uuden liiton mukaisesta seurakuntajärjestyksestä. Herätysliikkeissä on pyritty muuttamaan seurakunnat pakanalliseksi kirkko-instituutioksi, vaikka Raamatun mukaan Jeesuksen seuraajat ovat ekklesias – uloskutsutut eli seurakunta. Kirkko-käsitteen alkuperää on tarkasteltu artikkelissa Rooman katolinen kirkko – traditiot vastaan Raamattu.

Ekumeeniseen liikehdintään mukaan lähteneet herätysliikkeen pastorit ovat pikemminkin jakaneet seurakuntia kuin yhdistäneet uskovia. Eräs helluntaikirkon pastori julisti Paimen plus-lehdessä taannoin nikolaitistista oppia:

Tasapäinen seurakunnan johtaminen ei ole raamatullista. Jumala asetti niin vanhassa kuin uudessa testamentissa johtajia, joiden kautta hän puhui kansalle.. Maalliset organisaatiot edellyttävät selkeää johtamista ja johtamisjärjestystä. Tähän viittaa Raamatun opetus esivallan tärkeydestä ja sen kunnioittamisesta. Johtajuutta ei pidä pelätä, se on Jumalasta!

Epäselvä johtajuus luo valtatyhjiön, jonka joku aina valtaa – mutta ilman valtuutusta tai tehtävään asettamista.

Raamattu ei tunne vanhimmisto-käsitettä. Vanhimmisto instituutiona ei ole raamatullinen. Väite kuulostaa ehkä äkkiseltään radikaalilta. Vanhimmat ovat kyllä raamatullisia, samoin vanhimman rooli ja asema. Useissa helluntaiseurakunnissa johtajat ovat todenneet vanhimmisto-käsitteen epäraamatullisuuden.. Jumalan sanan opettaminen on voimakasta johtamista..

Ilmestyskirjan 1. ja 2. luvuissa Jeesus nuhtelee seurakuntia nikolaitismin (nikao = alistaa, laos = kansa) eli hierarkiaopin tuomisesta Kristuksen seurakuntaan. Raamatun mukaan Uuden liiton seurakuntajärjestyksen kaitsijoiksi kuuluvat vanhinten joukko eli vanhimmisto, ei pappis-, piispa- eikä paaviusjärjestys:

1. Piet.5:1-4 Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin (=sympresbyteros) ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä: kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

Alkuseurakunnassa vanhimmat olivat tasavertaisia kaitsijoita ja paimenia:

Apt 20:17-18, 28-30 Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja kun he saapuivat hänen tykönsä, sanoi hän heille: “Te tiedätte ensimmäisestä päivästä asti, kun minä Aasiaan tulin, miten minä kaiken aikaa olen ollut teidän kanssanne.. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.”

3. EKUMENIA PYRKII YHTEEN MAAILMANUSKONTOON

PhotoGrid_1419033740634

Vatikaani on tehnyt jo vuosikymmeniä ekumeenista työtä muun muassa buddhalaisten, hindujen ja muslimien uskonnollisten johtajien kanssa. Pisimmällä katolisen kirkon synkreettinen yhdentyminen on islamin kanssa, jonka paavi ja Vatikaani ovat jo yhdistäneet “pelastussuunnitelmaansa”:

Pelastussuunnitelma käsittää nekin, jotka tunnustavat Luojan, niiden joukossa ennen kaikkea muslimit, jotka tunnustavat pitävänsä kiinni Abrahamin uskosta ja yhdessä meidän kanssamme palvovat yhtä ainoata, laupiasta Jumalaa, joka on tuomitseva ihmiset viimeisenä päivänä. -Katolinen katekismus, 841. Kirkon suhde muslimeihin

Paavi Franciscus rukoilee imaamin kanssa Vatikaanissa ja julistaa ykseyttä muslimien kanssa.

Paavit ovat käyttäneet mahdollisimman paljon nimitystä Jumala tai Luoja Jeesuksen sijaan uskontojen yhdentymisen edistämiseksi. Tämä ei ole yllätys, sillä viimeiset paavit 1950-luvulta lähtien ovat kuuluneet synkreettiseen vapaamuurarien veljeskuntaan (mm. Secret Terrorists 2002, The Enemy Unmasked 2004). Liberaalein paavi historiassa, jesuiittapaavi Franciscus on kertonut ateistienkin pelastuvan hyvien tekojen kautta. Katolinen kirkko on riisunut viimeisetkin kristilliset naamionsa Suurena Babylonina.

4. EKUMENIA TUKEE MAAILMAN YHDENTYMISTÄ

Kirkot tukevat Euroopan integraatiota. Yhteys ei voi kestää ilman yhteisiä arvoja. -Charta Oecumenica, 2001

Ekumeenisen liikkeen antikristillisyyden voi havaita sen suhtautumisesta aikaan; samalla kun analogia Ilmestyskirjan ja poliittis-taloudellisen globaalin muutoksen edetessä täyttää eskatologisia ajan merkkejä toisensa jälkeen, pohtii Ekumeeninen liike vain tapoja tukea integroitumista ja globalisoitumista. Ekumenia on siis uskonnoille sama, kuin mitä globalisaatio on taloudelle, yhdentymistä kohti viimeistä Petoa, Uutta maailmanjärjestystä.

Ilm. 16:13-15 Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. “Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi!”

Lähteet:

 • Suomen ekumeeninen neuvosto SEN
 • Charta Oecumenica
 • Katolisen kirkon katekismus 2011
 • Petri Paavola
 • Raamattu 33/38
 • Beltsassar media
Advertisements

3 thoughts on “Faktoja ekumeniasta

 1. Pingback: Ortodoksien Pokrova ja Semiramis-kultti | BELTSASSAR

 2. Pingback: Maailma on pahan vallassa | BELTSASSAR

 3. Pingback: Musta ja valkoinen Daesh | BELTSASSAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s