Kehitysopin pakanalliset juuret

Ja koska luonnollinen valinta vaikuttaa ainoastaan työskentelemällä kunkin eliön hyväksi, pyrkivät kaikki ruumiilliset ja sielulliset kyvyt kehittymään kohti täydellisyyttä. -Charles Darwin, Lajien synty s. 666

On hämmentävää, että juuri kehitysopista on muodostunut modernin länsimaalaisen järjellinen ja ylivertainen elämänkatsomus. Tieteellisissä piireissä kunnioitetaan suuresti Charles Darwinia ja hänen kirjaa Lajien synty – kehitysopin perusteosta. Harva on kuitenkaan tutustunut Darwinin filosofiaan tai vaikutteisiin, mistä tämä on muodostanut kehitysopillisen perustuksen.

  1. Tieteellinen evoluutio
  2. Teosofian vaikutukset Darwiniin
  3. Kehitysoppi uskontoantropologian valossa

1. TIETEELLINEN EVOLUUTIO

Evoluutio on havaittava ilmiö eliöiden perimässä, missä sukupolvien myötä ja ympäristön vaikutuksesta tapahtuu geneettisiä muutoksia eli mutaatioita. Mutaatiot voivat johtaa parempaan sopeutumiseen ympäristön muuttuessa, kuten Charles Darwin huomasi darwinsirkuista. Lisäksi Darwin uskoi ruumiillisten ja sielullisten kykyjen kehittymiseen, mistä hän päätteli, että jos:

  • mutaatio + valinta = muuntelu (sopeutuminen/ mikroevoluutio)

täytyy myös olla:

  • muuntelu + paljon aikaa = kokonaan uudenlaisia rakenteita ja toimintoja eli uusia lajeja (makro-/ megaevoluutio).

Luonnontieteen oppikirjoihin syntyi darvinismin levitessä upeita kehitysopillisia syntytarinoita biodiversiteetille, vaikkei kukaan koskaan esittänyt, kuinka makro- tai megaevoluutio käytännössä toimisi tai mikä todistaisi sellaisen mekanismin olemassaolon. Darvinistinen ongelma on, että vaikka jokin laji sopeutuu kuinka paljon tahansa ja näyttäsi saavan “uudenlaisia ominaisuuksia”, ei uutta geneettistä informaatiota synny. Muuntelu tapahtuu siis aina olemassaolevalla informaatiolla. Havaitut luonnon lainalaisuudet osoittavat käytännössä vahvasti darvinistista kehittymistä vastaan. Kehitysopin mukaan järjestys lisääntyy ajan kasvaessa, entropia taas osoittaa että kehitys on kohti epäjärjestystä. Kehitysoppia kannattava professori John Ross on tunnustanut tosiasian:

Ei tiedetä olevan mitään, mikä sotisi termodynamiikan toista pääsääntöä vastaan. Tavallisesti se yhdistetään suljettuihin järjestelmiin, mutta se soveltuu yhtä hyvin myös avoimiin järjestelmiin.. On jotenkin mielletty, ettei toisen pääsäännön tarvitsisi vaikuttaa laaja-alaiseen tasapainoon pyrkivän kentän joka kolkassa. On tärkeää varmistaa, ettei tämä harhakäsitys tee itsestään kuolematonta. -Chemical and Engineering News

Näin voidaan havaita, ettei kehitysoppi lainkaan pohjaudu empiiriseen tutkimukseen vaan uskomuksille mystisestä lainalaisuudesta, joka pyrkii kehittämään niin ruumiillisia kuin sielullisia kykyjä kohti “täydellisyyttä” – mitä se sitten tarkoittaakaan.

2. TEOSOFIAN VAIKUTUKSET DARWINIIN

Idän uskontojen tulkinnat jälleensyntymisestä näkivät sen eräänlaisena kahleena, josta ihminen pyrki vapauteen. Teosofia muodosti jälleensyntymisopista 1800-luvulla positiivisen asian, joka mahdollisti ihmisen fyysis-eetterisen ruumiin ja astraalis-mentaalisen sielun kehittymisen. Teosofia on pääasiassa H. P. Blavatskyn kokoama synkretismi, mikä koostuu palasista kaikista uskonnoista ja muodostaa niistä “viisaus-uskonnon” [1]. Blavatsky lainasi huomattavasti aikansa vapaamuurareita ja kabbalisteja, kuten Eliphas Leviä. Nämä puolestaan ottivat paljon vaikutteita Blavatskyn filosofiasta, mikä levisi nopeasti valistusta kannattavassa Vapaamuurarien veljeskunnassa.

Teosofian merkittäväksi opiksi koostui juuri ruumiillinen ja sielullinen kehittyminen, mistä Charles Darwinkin kertoo kirjassaan Lajien synty. Teosofian vaikutukset Darwiniin ovat erittäin todennäköisiä, sillä hänen sukunsa linkittyy vahvasti vapaamuurareihin. Charlesin isoisä Erasmus, kuuluisan skotlantilaisen Kilwinningin vapaamuurarilooshin jäsen, hahmotteli kehitysopillista elämänkatsomusta kirjassaan Zoonomia (1794), mikä vaikutti merkittävästi Charlesin filosofiaan ja elämäntyöhön [2].

Itämaisissa uskonnoissa karma on jonkinlainen sokea luonnon voima, mutta teosofian perusopissa karmanlaki on maailman järki. Charles Darwin toi esiin ajatuksen, että luonnonvalinta on luonnon eteenpäin vievä voima, joka toimii yksilöiden hyväksi. Darwinin esittämä luonnonvalinta on vähintäänkin yhtä mysteerinen kuin teosofian karmanlaki. Falsifikationismin periaatten luonut filosofi Karl Popper on tiivistänyt tosiasian:

Luonnonvalinta on naurettava termi, koska oikeastaan se ei sano yhtään mitään.. Sattumanvaraisuus ei voi valita mitään hyödyllistä, positiivista tai kehittyvää. Luonnollisesti sopivimmat jäävät eloon, mutta se ei todista evoluutiosta.

Darwinin populisoima vaiheittainen kehittyminen kohti täydellisyyttä ja luonnonvalinnan mystinen laki olivat todellakin lainausta okkultisti H. P. Blavatskyn synkretismiuskonnosta, mikä taas koostui kaikista spritismin ja okkultismin muodoista ja pakanauskomuksista.

3. KEHITYSOPPI USKONTOANTROPOLOGIAN VALOSSA

Uskontoantropologiassa on harvinaisen selvää, että maailman uskonnot ovat kehittyneet Lähi-idässä vallinneesta muinaisesta kantauskonnosta. Tästä syystä Lähi-idän, Aasian, Etelä-Amerikan kuin Skandinaaviankin pakanauskonnoissa on löydettävissä monia samankaltaisuuksia. Moderni naturalistinen elämänkatsomus – evoluutioteorian kannattaminen ei sinänsä tuonut mitään uutta elämänkatsomuksiin. Maailman synnyn sekava alkumyllerrys on havaittavissa muun muassa hindulaisuudessa ja mayojen myyteissä, kehittyvä elämä taas löytyy esimerkiksi Koraanista:

Suura 71:14 Totisesti, Hänhän on luonut teidät eri vaiheiden kautta.

Kehitysoppi on siis vain uudelleen kasattu kyhäelmä jälleensyntymisoppia ja alkukantaista animalismia (jumaluus luonnossa). Kehitysoppi vääristelee myös tästä syystä räikeästi tieteellistä tutkimusta. Siksi kristityn tulee hylätä kyseinen totuuden irvikuva, vaikka luopiokirkot ovatkin sallineet sen nihilistisen jalan ovensa väliin.

[1] https://fi.wikipedia.org/wiki/Teosofia

[2] http://freemasonry.bcy.ca/biography/darwin_e/darwin_e.html

Advertisements

3 thoughts on “Kehitysopin pakanalliset juuret

  1. Pingback: 8 Raamatun ennustamaa tapahtumaa ajastamme | BELTSASSAR

  2. Pingback: Faktoja ilmastonmuutoksesta | BELTSASSAR

  3. Pingback: Natsi-Saksa oli jesuiittojen tuotos | BELTSASSAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s