Viimeisen sukupolven aika

fig-tree-31

Luukas 21:29 .. rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.

Vaikkei tulevaisuuden aikamääreitä tiedä kuin Jumala itse, annetaan viimeisten päivien uskoville hämmästyttävän tarkat puitteet ylöstempaukselle, antikristuksen ajan alkamiselle ja Messiaan toiselle tulemukselle. Öljymäen profetaalisessa puheessa Jeesus kertoi viimeisten päivien merkkejä, jotka – eivät yksittäisinä – vaan yhdessä olisivat merkkeinä viimeisille sukupolville. Puheessaan Jeesus kertoi erityisen vertauskuvan Israelista, joka toimii kellona viimeisten päivien tapahtumille.

Luukas 21:29-33 Ja hän puhui heille vertauksen: Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

Viikunapuulla kuvataan halki Raamatun alueellista Israelia (Hoos. 9:10, Miika 4:4, 1.Kun. 4:25). Koska Israel hylkäsi etsikkoaikansa ja messiaansa, kohtasi sitä profeettojen varoittama tuomio – Israelin diaspora (Luuk. 14:5-7, 5. Moos. 4:27, Luuk. 19:41-44). Israelin oli kuitenkin määrä palata aikojen lopulla takaisin luvatulle maalle, mistä ennusti muun muassa Daniel (Dan. 4:10-12), Hesekiel (Hes. 36:33-34) ja Jesaja (Jes. 11:11).

Niinpä viikunapuu puhkesi lehteen Israelin valtionjulistuksessa 14.5.1948 ja se oli YK:n 59. jäsenvaltio. Nyt jäsenvaltioita on 193 eli muutkin puut ovat puhjenneet lehteen samaan aikaan ja viikunapuun jälkeen hyvin tiheään tahtiin.

israelin valtio

Jeesus täsmensi, ettei viikunapuun merkin nähnyt sukupolvi tule katoamaan, ennen kuin kaikki Kirjoitusten viimeisten päivien ennustukset täyttyvät.

Psalmit 90:10 Meidän elinpäivämme ovat seitsemänkymmentä vuotta, ja jos voimamme kestää, kahdeksankymmentä vuotta. Ja parhaimmillaankin ne ovat vaivaa ja turhuutta, sillä ne kiitävät ohi, ja me lennämme pois. (Raamattu kansalle)

Myös Psalmit sisältävät runsaasti profetaalisia viittauksia Raamatun monikerroksisen sanoman tapaan. Kun lasketaan Raamatun ilmoittama sukupolven mitta 70 vuotta viikunapuun merkkiin, päädymme laskutoimituksella 1948+70 vuoteen 2018. Psalmin jakeen mukaan jos Kristuksen seurakunnan voima kestää, mahdollisesti viimeinen sukupolvi elää jopa 80 vuotta, eli vuoteen 2028 asti. Jakeeseen liittyy myös lisäys lennämme pois, millä viitataan Kristuksen seurakunnan ylöstempaukseen.

Matteus 24:22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

Matteus 24:44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

Ilmestyskirja 16:15 Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi!

Maailmaa rakastaville, jotka ovat torjuneet iankaikkisen pelastuksen lahjan, koittaa tuska ja turmio kun synti saa palkkansa.

Jesaja 24:5-6 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

Kuulutko sinä pelastettuihin, jotka lentävät pois synnin tuhosta ja ahdistuksesta?

Advertisements

2 thoughts on “Viimeisen sukupolven aika

  1. Pingback: Nooan päivät | BELTSASSAR

  2. Pingback: Albert Piken kolme maailmansotaa | BELTSASSAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s