Maailma on pahan vallassa

1.Joh. 5:19-21 .. ja koko maailma on pahan vallassa. Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen.. Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia.

Monet hyvän asian puolesta esiintyvät tahot tänä päivänä edustavat täysin avoimesti satanismia ja okkultismia. Tässä artikkelissa tarkastellaan kahta hyvin vaikutusvaltaista organisaatiota, jotka väittävät rakentavansa rauhaa, mutta toimivat päinvastaisesti salaten todelliset tarkoitusperänsä.

YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN LUSIFERILAISUUS

3

YK on lopulta symboli maailmanjärjestykselle, joka tullaan rakentamaan jonakin päivänä. -Rockefeller-säätiö, 1958

Useimmat tuntevat YK:n ihmisoikeussopimuksista ja rauhanturvatehtävistä, mutta järjestön todelliset tarkoitusperät ovat vallan päinvastaiset. YK:n agenda 21 on toimintamalli, jolla maailmaa ja ihmiskuntaa muokataan Uutta maailmanjärjestystä varten. Agenda 21-sopimuksen mukaisesti YK ohjaa maailmanlaajuisesti taloudellisten resurssien uusjakoa ja väestöjen uudelleensiirtoja. Sopimus on sisällöltään kuin ekofasistinen muokkaus  Karl Marxin manifestistä tai Adam Weishauptin kuuden kohdan ohjelmasta. Tätä tarkoitus pyhittää keinot-toimintamallia ohjaa YK:n jäsenistössä avoimesti satanistiset järjestöt ja henkilöt.

4

Blavatsky ja teosofian synkreettinen tunnus.

YK:n talous- ja sosiaalineuvoston jäsenenä toimii Lucis Trust-niminen järjestö, joka syntyi alunperin nimellä Lucifer Publishing Company. Tunnettu okkultisti Alice Bailey perusti järjestön jatkamaan Teosofiaseuran perustajan H. P. Blavatskyn henkistä perintöä. Blavatskya pidetään New agen äitinä ja hän oli tunnustava satanisti:

Saatana, Genesiksen Käärme on todellinen luoja ja hyväntekijä, hengellisen ihmiskunnan isä, sillä se oli hän joka avasi Aadamin silmät ja hän joka oli ensimmäinen joka kuiskasi: Sinä päivänä kun te syötte tästä puusta, te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. -H. P. Blavatsky

Blavatskyn tavoin Alice Bailey ylistää menneitä diktaattoreita, jotka tämän mukaan johdattivat ihmiskuntaa Valaistulla tiellä:

Miehet jotka antoivat innoituksen Ranskan vallankumoukseen; valloittaja Napoleon; kansakunnan luoja Bismarck; kansansa uudelleenluoja Mussolini; Hitler joka nosti ahdistuneen kansan harteilleen; idealisti Lenin; Stalin ja Franco ovat kaikki Shamballa-voiman ja tiettyjen huonosti ymmärrettyjen energioiden ilmentymiä. Nämä ovat aikaansaaneet merkittäviä muutoksia omana aikanaan..

Samaan aikaan he ovat kohtalon lähettiläitä, uuden järjestyksen luojia ja uuden sivilisaation alullepanijoita; he ovat sen tuhoajia, joka on tuhottava, ennen kuin ihmiskunta voi mennä eteenpäin Valaistulla Tiellä.
-Alice Bailey, The Externalisation of the Hierarchy

Alice Baileyn perustama Lucis Trust jatkaa nykyään Blavatskyn perintöä World Goodwill nimisen järjestön kautta, joka on merkittävänä toimijana muun muassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden suunnittelussa. Järjestö antaa myös suuntaa esimerkiksi YK:n globaalille koulutusohjelmalle. Monet keskeiset vaikuttajat YK:ssa ovat Balavatskyn ja Baileyn opetuslapsia. Donald Keys, joka on toiminut muun muassa puheenkirjoittajana ja eri toimialojen johtajana, on vaalinut YK:n teosofista kulttuuria:

YK on Jumalan valittu instrumentti; valittuna instrumenttina oleminen tarkoittaa sitä, että on jumalallinen sanansaattaja, joka kantaa Jumalan sisäisen maailman ja ulkoisen ilmentymän lippua. Jonain päivänä maailma tulee.. vaalimaan YK:n sielua ihka omanaan ylpeydellä, sillä tämä sielu on kaikkirakastava, kaikkiravitseva ja kaikkitäyttävä.
-Donald Keys

David Spangler, Planetary Initiativen perustaja ja Baileyn seuraaja, on kirjoittanut YK:n vaalimasta Uudesta ajasta muun muassa seuraavasti:

Kukaan ei astu Uuteen maailmanjärjestykseen, ellei sitoudu Luciferin palvontaan. Kukaan ei astu Uuteen Aikaan, ellei hän vihkiydy Luciferille. -David Spangler

Share International-järjestön perustaja Benjamin Creme on jatkanut Blavatskyn ja Baileyn satanismioppia ja kirjoittanut tulevasta Maitreyasta, Uuden ajan ja maailmanjärjestyksen johtajasta:

Näistä olemassa olevista [New Age-]ryhmistä kaikilla elämänaloilla – politiikan, uskonnon, yhteiskunnan, tieteen, koulutuksen ja kulttuurin – tulee muodostumaan ydinjoukko, jota Mestari itse suoraan valmentaa. Vähitellen heitä kutsutaan apuun hallinnollisten virastojen toimesta, ja heidän vaikutusvaltansa hallinnollisiin päätöksiin lisääntyy. He voivat täten suoraan luoda perustan Uudelle maailmanjärjestykselle.
-Benjamin Creme, The Reappearance of The Christ and the Masters of Wisdom

YK:n edustama lusiferilaisuus on ollut kiistatonta jo järjestön alusta alkaen. Kanadan tiedustelupalvelussa työskennellyt komentaja William Guy Carr uskoi maailmanhallituksen olevan vastaus useimpiin suuriin ongelmiin, kunnes päätyi työskentelemään lähelle internationalistista eliittiä. Sävähtyneenä kokemastaan, Carr kirjoitti useita kirjoja, joissa hän paljasti lusiferilaisuuteen kytkeytynyttä globalistista ideologiaa:

Vasta sitten kun pääsin henkilökohtaiseen kosketukseen miesten kanssa jotka auttoivat organisoimaan Yhdistyneet Kansakunnat, aloin epäillä, että jotakin oli vialla.. Yleisesti puhuen, enemmistö Uuden maailmanjärjestyksen sisäpiiristä on satanisteja.. He olivat ilmiselvästi Albert Piken Palladian Riten tai Orient Masonryn opetuslapsia. Kun he olivat juomassa upseerien messissä, huomasin, että he käyttivät käsimerkkejä, joita edes vapaamuurarit tai Kolumbuksen ritarit eivät ymmärtäneet. -William Guy Carr

Muun muassa näiden tietojen valossa ei ole yllättävää, että agenda 21 onkin epäinhimillinen toimintamalli Uuden maailmanjärjestyksen perustamiseksi. YK on kytkeytynyt vahvasti myös toiseen merkittävään vallankäyttäjään, katolisen kirkon keskukseen Vatikaaniin.

Miten on mahdollista, että vaikka YK:n peruskirja ja keskeiset sopimukset hyväksytään maailmanlaajuisesti, ei silti saada perustettua todellista ja oikeudenmukaista maailmanhallitusjärjestelmää? -Dominique Mamberti, Vatikaanin ulkoministeri, 2012

VATIKAANIN SALAINEN KÄSI

yk1

YK:n edistäessä poliittista ja taloudellista yhdentymistä, Vatikaani on ottanut hoitaakseen maailman uskontojen yhdentymisen eli ekumenian.

Vieraillessaan Vatikaanissa aiemmin tänään, Peres pyysi paavi Franciscusta johtamaan YK:n kaltaista ”Yhdistyneitä uskontoja” uskonnollisten ääriliikkeiden vastustamiseksi tämän päivän maailmassa. Peresin mukaan YK:lla ja sen rauhanturvaajilla ei ole minkään paavin saarnojen voimaa ja vaikuttavuutta, jotka voivat kerätä jopa puoli miljoonaa ihmistä pelkästään Pietarinaukiolle. -Catholic Herald

Pienellä Vatikaani-valtiolla on käsittämättömän paljon enemmän valtaa, kuin mitä yleensä luullaan, eikä vähiten siksi, että katolinen kirkko on yksi rikkaimmista organisaatioista maailmassa. Vatikaanista johdetaan lukuisia esoteerisia järjestöjä, kuten Jesuiittojen veljeskuntaa, Maltan ritarikuntaa, Opus Deitä ja Kolumbuksen ritareita. Niillä on vahvoja kytköksiä vapaamuurariuteen ja järjestöjen jäseniä istuu miljoonia ympäri maailmaa hallituksien kaikilla tasoilla.

Entinen katolinen piispa Gerard Bouffard työskenteli kuusi vuotta Vatikaanissa läheisesti paavin ja jesuiittajohtajien kanssa. Tutkijoiden Bill Hughes ja Eric John Phelps tapaan, myös Bouffard paljasti mustan paavin eli jesuiittajärjestön johtajan kontrolloivan Vatikaanin tärkeitä päätöksiä, myös paavia ja katolista kirkkoa. Bouffard työskenteli Vatikaanissa paavi Johannes Paavali II aikana ja huomasi, kuinka myös katolinen kirkko on vihkiytynyt Uudelle maailmanjärjestykselle.

Voimat, jotka ovat ajaneet nämä ihmiset huipulle, mukaanlukien minut, ovat täsmälleen samat voimat, jotka ajavat meitä kohti yhtä maailmanhallitusta. Nuo voimat eivät muutu huolimatta siitä, että meidän johtajamme vaihtuvat. -Paavi Johannes Paavali II

Jesuiittojen veljeskunta syntyi Alumbrados(=valaistuneet)-seuraan kuuluneen Ignatius Loyolan toimesta, jonka seuraajat vannoivat uskollisuuden järjestölle. Paavi Paavali III antoi Loyolalle bullan hyväksyen jesuiitat roomalaiskatolilaisen kirkon järjestöksi. Jesuiitat käyttivät kirkkoa päästäkseen neuvonantajiksi valtioiden hoveihin, mutta ennen pitkää juoni paljastui ja jesuiittoja alettiin vainoamaan Euroopassa. Paavi Klemens XIV lakkautti hovien painostuksesta veljeskunnan ja maksoi päätöksestä hengellään kuollen myrkytettynä vuonna 1774. Samoihin aikoihin jesuiitat perustivat uuden Illuminaattien (=valaistuneet) veljeskunnan Saksaan. Jesuiitta Adam Weishauptin ohjelma keräsi kannatusta ja näin illuminaatit soluttautuivat Vapaamuurarien valtavaan veljeskuntaan keräten suosiota Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmalle.

21

He [jesuiitat] ovat niin jatkuvasti sekaantuneet hovin ja valtion juonitteluihin, että heitä voi oikeudenmukaisesti syyttää maailmanvaltaan pyrkimisestä. He aiheuttavat kuninkaille kuoleman, ei mestauslavalla, vaan salamurhan kautta, ja yhtä vahingollisina kuin Illuminati-seura; he olivat ensimmäisenä joukossa kaikissa tapahtumissa ylistämässä murhanäytöksiä Pariisissa [Ranskan vallankumouksen aikoihin]. He ryöstivät valtioilta niiden kyvykkäimmät nuoret, jotka he houkuttelivat instituutioihinsa ja hankkivat itselleen koulutusmonopolin avulla katolisissa maissa suhteettoman ja kohtuuttoman suuren vaikutusvallan kaikkiin mielipiteisiin. Heillä oli käsissään kaikki työkalut ihmiskunnan hyväksi toimimiseksi; rahaa, suojelusta, rippituoleja ja muita keinoja oli yllin kyllin heidän käytettävissään. He voisivat siten tehdä hyvää, jos niin tahtoisivat, mutta he toimivat vain esimiestensä tahdon mukaisesti omaksi hyväkseen välittämättä tippaakaan ihmiskunnan hyvinvoinnista; ja siten on mahdotonta tulla vakuuttuneeksi siitä, että jesuiittaveljeskunnan uudelleen perustaminen voisi olla hedelmällistä tai millään tavalla hyödyksi. -Itävallan arkkiherttua Maximilian Franz

Ranskan vallankumous oli pitkälti illuminaattien vehkeilemä ja sen jälkimainingeissa vallankumoukselliset kaappasivat vallan myös Vatikaanissa. Paavi Pius II pakotettiin perustamaan uudelleen Jesuiittojen veljeskunnan Vatikaanin sisälle ja näin jesuiitat saivat vallan koko Vatikaanin käsittämättömästä organisaatiosta.  Katolinen kirkko on edistänyt paavin paimenkirjeiden avulla Weishauptin ohjelmaa ja maailman yhdentymistä, sillä Euroopan integraatio on lähes pelkästään katolilaisten ja jesuiittojen aikaansaannosta.

212

Musta paavi Adolfo Pachon ja jesuiitta Jorge Mario Bergoglio eli paavi Franciscus.

Yhdistyneet Kansakunnat ja Vatikaani ovat merkittäviä toimijoita maailman muutoksessa, jotka valmistelevat Raamatun ennustamaa ihmiskunnan viimeistä aikaa ja järjestystä. Kummatkin organisaatiot edustavat avoimesti lusiferilaisuutta, mistä apostoli Johannes profetaalisesti kirjoitti kirjeessään:

1.Joh. 4:3-6 .. yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

Advertisements

4 thoughts on “Maailma on pahan vallassa

  1. Pingback: Pontifex Maximus – Karitsansarvinen peto | BELTSASSAR

  2. Pingback: Velkaantumisesta ei ole paluuta | BELTSASSAR

  3. Pingback: Albert Piken kolme maailmansotaa | BELTSASSAR

  4. Pingback: Kolmas maailmansota on jo päätetty | TAAKKA.NET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s