Kiina koeajaa tulevaa valvontajärjestelmää

all-seeing_eye2-700x410

Viimeisen vuosisadan ajan Kiina on toiminut globalisteille tärkeänä koekenttänä erityisesti sosialismin ja ateismin saralla. Maan hallitusmuotoa ja talousjärjestelmää luotsaa edelleen jesuiittojen luoma marxismi, mitä symboloi myös Kiinan lipun viisi viisisakaraista tähteä. Luku viisi merkitsee gematriassa keskeneräisyyttä ja epätäydellisyyttä, viisisakarainen tähti taas kommunisteille maapallon viittä mannerta ja viittä valtamerta eli koko maanpiiriä. Toisin kuin monissa muissa maissa, kommunistinen tiukka kontrolli on säilynyt Kiinassa Mao Zedongin ajasta tähän päivään. Nyt sosiaalinen kontrollointi on kehittymässä hienovaraisemmaksi ja tehokkaammaksi, vaikka siinä yhdistyvät varhaiset KGB:n ja Stasin aikaset keppi ja porkkana:

  • sosiaalisen arvon alenemisen ja eristymisen uhka, tai;
  • arvostuksen ja etuuksien lisääntyminen.

Tuore direktiivi on muokkaamassa kiinalaista luottotietorekisteriä kansalaisten pisteytysjärjestelmäksi, missä kansalaisten ostokäyttäytyminen ja yhteiskunnallinen toiminta määrittävät kansalaispisteitä 360-950 asteikolla. Ostopäätösten, poliittisten mielipiteiden sekä mielenkiinnon kohteiden lisäksi pisteisiin vaikuttavat myös lähipiirin pisteet, myönteisesti tai negatiivisesti. Direktiivin mukaan järjestelmä rakentaa luottamustietokannan, mihin sisältyy myös palkkioita luottamusrikkomuksia paljastaville. Kyseessä on siis uudistettu versio yhteisövainoamisesta (gang stalking), minkä protokollan Stasi loi toisinajattelijoiden eliminoimiseksi. Oxfordin yliopistossa Kiinaa tutkivan Rogier Creemerin mukaan vanhat valvontajärjestelmät pyrkivät vain estämään kapinaliikkeiden muodostumisen, kun taas Kiinan uusi järjestelmä pyrkii luomaan kokonaan uudenlaisen kansalaisen. Lainan tai työpaikan saamiseen vaikuttaakin muutoksen myötä myös kansalaisten somekäyttäytyminen, mistä mainitaan heikentävästi muun muassa huhujen välittäminen. Direktiivin mukaan järjestelmä luo rehellisyyden kulttuurin, mikä ohjaa kansalaisia käyttäytymään paremmin.

Contactless_E00KA8_3182041b

Jo nyt tavallinen kaupankäynti tapahtuu pedon luvulla; kaikki tietoliikenne tapahtuu maailmanlaajuisen tietoverkon kautta, jonka tunnus www on hepreaksi 666. Myös EAN-viivakoodissa on korostettu luku 666. Pisteytysjärjestelmä perustuu näin antikristuksen talousjärjestelmään.

Kiina on edelläkävijä pisteytysjärjestelmän käyttöönotossa, mutta myös länsimaissa idea on nousemassa trendiksi. Esimerkiksi konsultointiyritys 15/30 Research kirjoittaa aiheesta:

Pelillistyminen on yksi 2010-luvun mielenkiintoisimmista trendeistä. Pelillistyminen (gamification) tarkoittaa pelaamisen logiikan soveltamista elämänalueille, joita ei yleensä pidetä pelinä. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisia digitaalisia sovelluksia, jo[i]ssa on kilpailuelementti […] Erityisen mielenkiintoisia mahdollisuuksia pelillistäminen tarjoaa nuoremman sukupolven ohjaamisessa ja motivoinnissa.

Länsimaissa saatetaan vielä naureskella sosialistiselle kollektiivisuus ennen yksilöä-aatteelle, mutta myös YK, Euroopan unioni ja kaikki muutkin internationalistiset organisaatiot perustavat loppuviimein samaan jesuiittalähtöiseen sosialismiin. Onhan Yhdistyneiden kansakuntienkin tunnus vain muunnos Neuvostoliiton tunnuksesta. Liberalistisessa lännessä sosiaalinen paine on muokkaamassa yhtälailla massoja, vain ilmastonmuutoksen nimissä. Eipä olisi mikään ihme, jos samanlainen pisteytysjärjestelmä luotaisiin länsimaihinkin “valvomaan hiilijalanjälkeä”, nyt kun YK ohjaa ilmastonmuutoksen nimissä väestöjä ja resursseja maailmanlaajuisesti ja jopa paavikin julistaa sitä.

Dan. 7:8 Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui.

Raamatun eskatologiset merkit ovat ilmiselviä:

  • sarvella tarkoitetaan valtaa eli tässä yhteydessä tulevaa maailmanhallitusta;
  • silmät merkitsevät valvontaa, sekä;
  • herjaava suu valheita, joita massoille kerrotaan Uuden maailmanjärjestyksen nimissä.

Koska kaikki tiet vievät Roomaan, onkin odotettavissa tulevina vuosina Kiinan kaltaista kehitystä myös täällä länsimaissa. Maranata.

Lähteet:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s