Vain Luoja voi aikaansaada kosmoksen

maa

Termodynamiikan lait ovat nykykäsityksen mukaan vakioita eli universaaleja. Ensimmäisen termodynamiikan pääsäännön mukaan energian määrä on vakio, eikä sitä voi lisääntyä tai vähentyä luonnollisten prosessien kautta. Toisen pääsäännön mukaan järjestys ajautuu aina kaaokseen. Vain Luoja on siis voinut aikaansaada kosmoksen, jonka voimme havaita rapistuvan entropian kasvaessa. Aiemmin ajateltiin, että kosmos koostuus atomeista, mikä tuki naturalistista maailmankuvaa. Nyt tiedetään, että kaiken takaa löytyy aina myös informaatiota, eli atomejakaan ei voi olla olemassa ilman tietoa. Tunnetussa maailmassa tiedolla on aina lähde, joka nykykäsityksen mukaan on poikkeuksetta älykkyys. Niinpä on itsestäänselvää, että kaiken aineen, energian ja luonnonlakien takana on myös älykkyys – Logos.

Joh. 1:1-3 Alussa oli Sana (Logos), ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

Logos on kreikan kielen sana, joka tarkoittaa puhetta, sanaa, ajattelua, järkeä, periaatetta ja merkitystä. Uuden testamentin luomiskertomus Johanneksen evankeliumissa on hyvin merkittävä niin kristillisen teologian kuin luonnontieteellisen tutkimuksenkin kannalta, sillä Logoksella tarkoitetaan Jeesusta, joka tuli ihmiseksi (Joh. 1:14). Ennen maailmankaikkeuden olemassaoloa oli siis Logos; järkeä, ajattelua ja merkitystä. Tämä ajattelu muuttui luomistapahtumassa sanoista kosmokseksi:

1. Moos. 1:1 Alussa Jumala loi taivaan ja maan.

Kol. 2:2-3 Paavali kirjoittaa, kuinka ymmärryksen rikkaus ja tiedon ja viisauden aarteet ovat Kristuksessa. Jos kaikki on luotu Jeesuksen kautta ja pysyy voimassa, onkin ilmeistä, että vain hänen kautta voi saavuttaa ymmärryksen.

Lue myös:

Sivusto suosittelee myös tuoretta CMI:n dokumenttielokuvaa, jossa kristityt tiedemiehet kertovat evoluutioteorian tärkeimpien todisteiden pahimmat puutteet:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s