Euroopan unioni on troijan hevonen

maxresdefault

Poliittinen keskustelu ohjataan yhtenään toissijaisiin ja täysin merkityksettömiin aiheisiin, samalla kun valtapolitiikka toteuttaa nihilististä tehtäväänsä. Valtapolitiikkaan sitoutunut media syyttää unionikehitystä kritisoivia totuuden vääristelystä ja tarjoaa samalla itse selvää hölynpölyä  ylikansallisen integraation tueksi. Muun muassa viimeaikainen heiveröinen talouden kasvu on johtunut lähinnä yksityisten kulutuksen kasvusta, joka taas on perustunut kotitalouksien velkaantumiseen eikä suinkaan “rakenneuudistuksiin”, kuten valtamedia antaa ymmärtää.

Täysjäsenyys EU:ssa ei tarjoa mitään konkreettista etua, vaan päinvastoin heikentää merkittävästi itsenäisyyttä, demokratian toteutumista ja taloudellista hyvinvointia, minkä jokainen voi tosiasioita tarkastelemalla havaita. Kuten OP-Pohjolan entinen pääjohtaja professori Antti Tanskanen on kiteyttänyt, vaihtoehdot Suomelle ovat euro ja liittovaltio tai markka ja itsenäisyys. Rahaa pelkkään jäsenyyteen Euroopan unionissa on Suomelta palanut (vuosina 1995-2014) yli 4,6 mrd euroa. Suomi on ollut nettosaajana vain kolmena vuonna eli käytännössä on toiminut vain rahoittajana muille jäsenmaille. Tämän lisäksi EU:n perustuslakisopimuksen artikla 181/1 kieltää jäsenvaltion keskuspankkirahoituksen, mikä on kiihdyttänyt huimasti alijäämäisen Suomen velkaantumista. Liikepankeille velkaantumisen ansiosta Suomi on maksanut täysin turhia valtion velkojen korkoja yli 74 mrd euroa (vuosina 1990-2014). Jo yleissilmäyksellä voi havaita, että unionijäsenyys Suomelle on pelkästään taloudellisesti erittäin haitallista.

Varsinainen ongelma Euroopan integraatiossa on, ettei se muodostu eurooppalaisten kansojen pyrkimyksestä rauhaan tai taloudelliseen hyvinvointiin. Kehitystä ajaa pyrkimys kumota kansallisvaltiot ja luoda supervalta, joka integroidaan aikanaan yhteen maailmanvaltaan. Katsotaanpa vaikka kehitystä: Euroopan talousyhteisöstä on muodostunut jäsenvaltioiden lainsäädännön määrittelevä ylikansallinen toimielin, jolla on oma

  • perustuslaki
  • valuutta
  • parlamentti
  • korkein oikeus
  • ulko- ja sisäpolitiikka
  • kansallislaulu
  • sekä lippu.

Edellämainittujen lisäksi EU:n suvereeni vallankäyttäjä on epädemokraattisesti vallassa oleva Komissio, mikä tekee EU:n valtarakenteesta suoran kopion kommunistisen Neuvostoliiton duumasta ja politbyroosta. Jean Monnet, yksi Euroopan yhdentymisen merkittävimmistä käynnistäjistä,  kuvaili muistiinpanoissaan suunnitelmaa:

Ja itse Yhteisö on vain välietappi matkalla huomisen järjestettyyn maailmaan.

Historioitsija E. B. Ashtonin mukaan fasismi on keinoja säännellä ihmisten toimintaa valtion palvelemiseksi. Aivan kuten kansallissosialistinen Saksa, vaatii Euroopan unioni nyt maanosan mittakaavassa kaiken talouden yksityistämistä, kontrolloiden sitä kuitenkin joka osalta. Euroopan integraation henki on siis sama kuin sosialismien voimakas ja tuhoisa nousu 1900-luvun alussa: ei-kansallinen vallankaappaus Uuden maailmanjärjestyksen luomiseksi. EU on siis kahden historian tuhoisimman ideologian yhdistelmä, jolla on edelleen sama päämäärä. Kun näiden tosiasioiden päälle otamme huomioon Raamatun eskatologian, johon liittyy Rooman vallan uudelleennousu ja maailman yhdentyminen, on ilmiselvää, että unionijäsenyys vie maatamme yhä kiihtyvämmällä vauhdilla kohti taloudellista, sosiologista sekä hengellistä turmiota.

PhotoGrid_1437874037254

Me olemme kaikki jesuiittoja.. -Herman van Rompuy, Katholiek Nieuwsblad

Lue myös:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s