Euroopan unioni on troijan hevonen

maxresdefault

Poliittinen keskustelu ohjataan yhtenään toissijaisiin ja täysin merkityksettömiin aiheisiin, samalla kun valtapolitiikka toteuttaa nihilististä tehtäväänsä. Valtapolitiikkaan sitoutunut media syyttää unionikehitystä kritisoivia totuuden vääristelystä ja tarjoaa samalla itse selvää hölynpölyä  ylikansallisen integraation tueksi. Muun muassa viimeaikainen heiveröinen talouden kasvu on johtunut lähinnä yksityisten kulutuksen kasvusta, joka taas on perustunut kotitalouksien velkaantumiseen eikä suinkaan “rakenneuudistuksiin”, kuten valtamedia antaa ymmärtää.

Täysjäsenyys EU:ssa ei tarjoa mitään konkreettista etua, vaan päinvastoin heikentää merkittävästi itsenäisyyttä, demokratian toteutumista ja taloudellista hyvinvointia, minkä jokainen voi tosiasioita tarkastelemalla havaita. Kuten OP-Pohjolan entinen pääjohtaja professori Antti Tanskanen on kiteyttänyt, vaihtoehdot Suomelle ovat euro ja liittovaltio tai markka ja itsenäisyys. Rahaa pelkkään jäsenyyteen Euroopan unionissa on Suomelta palanut (vuosina 1995-2014) yli 4,6 mrd euroa. Suomi on ollut nettosaajana vain kolmena vuonna eli käytännössä on toiminut vain rahoittajana muille jäsenmaille. Tämän lisäksi EU:n perustuslakisopimuksen artikla 181/1 kieltää jäsenvaltion keskuspankkirahoituksen, mikä on kiihdyttänyt huimasti alijäämäisen Suomen velkaantumista. Liikepankeille velkaantumisen ansiosta Suomi on maksanut täysin turhia valtion velkojen korkoja yli 74 mrd euroa (vuosina 1990-2014). Jo yleissilmäyksellä voi havaita, että unionijäsenyys Suomelle on pelkästään taloudellisesti erittäin haitallista.

Varsinainen ongelma Euroopan integraatiossa on, ettei se muodostu eurooppalaisten kansojen pyrkimyksestä rauhaan tai taloudelliseen hyvinvointiin. Kehitystä ajaa pyrkimys kumota kansallisvaltiot ja luoda supervalta, joka integroidaan aikanaan yhteen maailmanvaltaan. Katsotaanpa vaikka kehitystä: Euroopan talousyhteisöstä on muodostunut jäsenvaltioiden lainsäädännön määrittelevä ylikansallinen toimielin, jolla on oma

 • perustuslaki
 • valuutta
 • parlamentti
 • korkein oikeus
 • ulko- ja sisäpolitiikka
 • kansallislaulu
 • sekä lippu.

Edellämainittujen lisäksi EU:n suvereeni vallankäyttäjä on epädemokraattisesti vallassa oleva Komissio, mikä tekee EU:n valtarakenteesta suoran kopion kommunistisen Neuvostoliiton duumasta ja politbyroosta. Jean Monnet, yksi Euroopan yhdentymisen merkittävimmistä käynnistäjistä,  kuvaili muistiinpanoissaan suunnitelmaa:

Ja itse Yhteisö on vain välietappi matkalla huomisen järjestettyyn maailmaan.

Historioitsija E. B. Ashtonin mukaan fasismi on keinoja säännellä ihmisten toimintaa valtion palvelemiseksi. Aivan kuten kansallissosialistinen Saksa, vaatii Euroopan unioni nyt maanosan mittakaavassa kaiken talouden yksityistämistä, kontrolloiden sitä kuitenkin joka osalta. Euroopan integraation henki on siis sama kuin sosialismien voimakas ja tuhoisa nousu 1900-luvun alussa: ei-kansallinen vallankaappaus Uuden maailmanjärjestyksen luomiseksi. EU on siis kahden historian tuhoisimman ideologian yhdistelmä, jolla on edelleen sama päämäärä. Kun näiden tosiasioiden päälle otamme huomioon Raamatun eskatologian, johon liittyy Rooman vallan uudelleennousu ja maailman yhdentyminen, on ilmiselvää, että unionijäsenyys vie maatamme yhä kiihtyvämmällä vauhdilla kohti taloudellista, sosiologista sekä hengellistä turmiota.

PhotoGrid_1437874037254

Me olemme kaikki jesuiittoja.. -Herman van Rompuy, Katholiek Nieuwsblad

Lue myös:

Advertisements

Jesajan kirja, kuin pienoisraamattu

Jesajan kirja on yksi Raamatun Vanhan Testamentin profetaallisista kirjoista ja juutalaisten Tanakhin Nevi’imin seitsemäs kirja. Aina 1800-luvulle asti juutalainen synagooga ja kristityt pitivät Jesajan kirjaa yhtenäisenä kirjana. Naturalistisen valistusaatteen levitessä kirkot alkoivat tutkimaan skeptisesti Raamatun kirjoja, ja jotkut esittävät että luvut 40-55 ovat Deuterojesajan kirjoittamia (toinen Jesaja) ja 55-66 Tritojesajan kirjoittamia (kolmas Jesaja). Sen sijaan että tarkastelisi näiden väitteiden uskottavuutta, on hyvä muistaa, että Qumranista löydetty vanhin yhtenäinen VT:n kirja on juuri Jesajan käärö vuodelta 100 eKr. Itseasiassa Jesajan kirja sisältää voimakkaan profetaallisen merkin, joka todistaa Pyhän Hengen vaikutuksen Raamatun kokonaisuuden syntyyn.

KUIN PIENOISRAAMATTU

jesajan kirja

Raamattu sisältää yhteensä 66 kirjaa, kuten myös Jesajan kirja 66 lukua. Raamattu jakautuu Vanhaan Testamenttiin (39 kirjaa) sekä Uuteen Testamenttiin (27 kirjaa), ja myös Jesajan kirja voidaan jakaa sanomaltaan kahteen pääosaan. Luvut 1-39 kertovat pääosin paatumuksesta ja tuomiosta. Lukujen sanoma synnistä on niin ehdoton, ettei sieltä löydy montaakaan yksin armoon perustuvaa rohkaisun sanaa. Luvut 40-66 sen sijaan sisältävät paljon lohdutuksen sanomaa ja Jesaja ikään kuin alkaa puhua myös meille Uuden liiton ajan ihmisille.

Uusi Testamentti liittyy monin tavoin Jesajan sanomaan, ja niiden väliseen suhteeseen sopii vanha totuus: Uusi Testamentti sisältyy Vanhaan, Vanha Testamentti selittyy Uudessa. On laskettu, että Uudessa Testamentissa on 80 suoraa lainausta Jesajan kirjasta ja viittauksia kaikkiaan noin 100.

JESAJA – VANHAN TESTAMENTIN EVANKELISTA

jesaja

Ei ihme, että Jesajaa on kutsuttu Vanhan Testamentin evankelistaksi. Jesajan sanoma sopii kaikille kansoille. Hän opetti paljon uskonkilvoittelusta ja ne sopivat hyvin myös aikaamme 2700 vuotta myöhemmin. Esimerkiksi uupuneelle ja turhautuneelle Jesaja julistaa:

Jes. 40:28-31 Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret? Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimatonHän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy.

Kuin suoraan tälle ajalle, Jesajan kirja kehoittaa maltillisuuteen ja varoittaa levottomuudesta ja hätäilystä:

Jes. 30:15 Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte, rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne..

Jes. 30:19 Hän on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat; sen kuullessaan hän vastaa sinulle kohta.

Jes. 7:9 Ellette usko, niin ette kestä.

Jesajan kirja varoittaa ylpeydestä ja kapinamielestä:

Jes. 10:15 Korskeileeko kirves hakkaajaansa vastaan, tai suurenteleeko saha heiluttajaansa vastaan? Ikäänkuin vitsa heiluttaisi kohottajaansa ja sauva saisi koholle sen, joka ei ole puuta!

Aikamme panteistiselle neodarviniuskonnolle Jesajan kirja sanoo:

Jes. 29:16 Onko savi savenvalajan veroinen? Ja sanooko työ tekijästään: ‘Ei hän ole minua tehnyt’, tai sanooko kuva kuvaajastaan: ‘Ei hän mitään ymmärrä’?

Jes. 45:9 Voi ihmistä, joka riitelee Luojaansa vastaan.

JESAJAN PROFETIAT MESSIAASTA

isaiah

Jesaja antoi hyvin tarkkoja kuvauksia Messiaasta 700 vuotta ennen ajanlaskun alkua ja Jeesuksen inkarnaatiota:

Jes. 7:14 Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

Jes. 9:5-6 Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti.

Jeesuksen maanpäällinen toiminta alkaa:

Jes. 40:3 Huutavan ääni kuuluu: Valmistakaa Herralle tie erämaahan..

Matt. 3:3 Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: Huutavan ääni kuuluu erämaassa: Valmistakaa Herralle tie..

Jesaja profetoi, kuinka Jeesuksesta tulee Siioniin laskettu perustuskivi, kulmakivi, mutta samalla kompastuskivi kansoille:

Jes. 8:14 Ja hän on oleva pyhäkkö, hän loukkauskivi ja kompastuksen kallio molemmille Israelin huonekunnille, paula ja ansa Jerusalemin asukkaille.

Jeesuksen vangitseminen ja ristintyö Jesajan profetioissa:

Jes. 53:12 Hänet luettiin rikollisten joukkoon

Jes. 53:7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.

Jes. 53:8-9  ..minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.

JESAJAN VOI-HUUDOT JUMALATTOMALLE KANSALLE

Raamatussa voi-huudot (hepr. howy, kr. ouai) kuvaavat surua ja ne esiintyvät viimeisinä varoituksina ennen tuomiota, kuten Ilmestyskirjassa kolme viimeistä trumpettia. Matt. 23 löytyy Jeesuksen voi-huudot epäpyhälle papistolle. Seuraavassa on Jesajan voi-huudot jumalattomalle kansalle, ja ne sopivat hyvin aikaamme länsimaissa:

Jes. 5:8 Voi niitä, jotka liittävät talon taloon, yhdistävät pellon peltoon, kunnes ei jää enää tilaa ja te yksin asutte maassa!

Jesaja kuvaa ahneutta yhä suuremmilla taloilla ja pelloilla. Kulutusyhteiskunta ja kaiken helppo saatavuus koukuttaa ihmiset haluamaan yhä enemmän, suurempaa ja kalliimpaa, mutta ihminen ei tule siitä tyydytetyksi. Tuomio tälläiselle yli varojen elävälle ihmiskunnalle on Totisesti, ne monet talot tulevat autioiksi, ne suuret ja kauniit asujattomiksi (Jes.5:9). Monissa maissa kaupunkeja on tyhjentynyt ylivelkaantumisen vuoksi ja ihmiset ovat muuttaneet lähistölle slummeihin tai telttakaupunkeihin.

Jes. 5:11 Voi niitä, jotka aamuvarhaisesta väkijuoman jäljessä juoksevat ja iltamyöhään viipyvät viinistä hehkuvina!

Tämän päivän ilonpito useille koostuu biletyksestä ja päihteiden käytöstä ja varsinkin Suomessa isolle osalle viikon kohokohdaksi on muodostunut perjantaipullo. Tuomio näille juopottelijoille on masennus: Sentähden tuonela levittää kitansa ammolleen, avaa suunsa suunnattomaksi; ja sinne menee sen loisto, sen remuava ja pauhaava joukko, kaikki sen ilonpitäjät. Silloin ihminen masentuu ja mies painuu maahan, maahan painuvat ylpeitten silmät.. (Jes. 5:14-15). Runsas päihteiden käyttö heijastuu väkivalta- ja itsemurhatilastoissa. Tuomio jumalattomasta elämästä on: .. ja vieraat syöttävät rikkaitten rauniosijoja.. (Jes. 5:17). Johtuen hedonistisesta ja jumalattomasta elämästä, eurooppalaiset ovat kuolemassa sukupuuttoon ja maahanmuuttajat asuttavat maat pohjoiseen asti.

Jes. 5:18-19 Voi niitä, jotka vetävät perässänsä rangaistusta turhuuden köysillä, synnin palkkaa kuin vaunujen valjailla; niitä, jotka sanovat: “Joutukoon pian hänen tekonsa, että me sen näemme; täyttyköön ja tapahtukoon Israelin Pyhän aivoitus, että me sen tiedämme!

Raamatussa monessa kohdassa nähdään, kuinka ihmiset pilkkaavat varoituksia tulevasta tuomiosta. Kuten Nooan aikaan, niin myös tänäkin päivänä ihmiset nauravat tulevalle tuomiolle ja näin vahvistavat tulevaa tuomiotaan.

Jes. 5:20 Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi!

Hyvistä arvoista on tehty vanhoja ja syrjiviä ja näin on hyväksytetty syntinen elämäntapa. Myös kirkot ovat lähteneet mukaan Sodoman ajan synteihin ja johtavat kristinuskon nimissä ihmisiä harhaan. David Wilkerson näki näyssään, kuinka uskontovapaissa länsimaissa nousee äkkiarvaamatta uskovien vaino, kun ihmiset eivät enää halua kuunnella synnistä ja vastuusta. Maailmankirkoksi nouseva katolinen kirkko muistuttaa yhä enemmän ahdistuksen aikaan kuvailtua antikristillistä valtaa, joka sotii kristinuskontoon puettuna todellisia Jeesuksen seuraajia vastaan. Darvinismin nousu on yksi lopunajan merkeistä ja suurimmista taustavaikuttajista, kun paha muutetaan hyväksi.

Jes. 5:21 Voi niitä, jotka ovat viisaita omissa silmissään ja ymmärtäväisiä omasta mielestänsä!

Tämän päivän ihmiset pitävät itseänsä viisaina ja edistyksellisempinä kuin ennen, vaikka tutkimukset osoittavat, kuinka ihmiset 1800-luvulla olivat älykkäämpiä. Kaikki ratkaisut on tarjottimella internetin ihmeellisessä maailmassa, eikä nykyihminen käytä luovuuttaan enää juurikaan. Ajatus, että älykäs järjestelmä voisi syntyä ilman Suunnittelijaa, osoittaa tämän päivän vähäjärkisyydestä, kun vertaa vaikkapa luonnontieteen perustajiin, kuten Bacon, Galilei, Newton, Leibniz, Pascal, Faraday tai Maxwell, jotka pitivät Luomista lähtökohtana tieteelle. Nykyaikainen “tiede” onkin pysähtynyt suurelta osin 1900-luvun alkuun.

Jes. 5:22-23 Voi niitä, jotka ovat urhoja viinin juonnissa ja aimomiehiä väkijuoman sekoittamisessa, jotka lahjuksesta julistavat syyllisen syyttömäksi ja ottavat oikeuden siltä, joka oikeassa on!

Useimmilla työpaikoilla maanantaisin kisaillaan, kuka joi eniten alkoholia ja kuka hölmöili eniten päihtyneenä. Vanhurskauden puute näkyy alhaisena moraalina, missä verojen kiertäminen, oman edun saavuttaminen varastamalla tai muiden kustannuksella, nettipiratismi ja niin edelleen ovat arkipäivää eivätkä lainkaan moraalisia valintoja tai vääryyttä.

Jesaja oli yksi Vanhan Testamentin suurimmista profeetoista, ja hänen kirjoituksistaan ja varoituksistaan kannattaa ottaa vaari.

Ilm. 3:19-22 Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa. Jolla on korva, se kuulkoon..

Vain Luoja voi aikaansaada kosmoksen

maa

Termodynamiikan lait ovat nykykäsityksen mukaan vakioita eli universaaleja. Ensimmäisen termodynamiikan pääsäännön mukaan energian määrä on vakio, eikä sitä voi lisääntyä tai vähentyä luonnollisten prosessien kautta. Toisen pääsäännön mukaan järjestys ajautuu aina kaaokseen. Vain Luoja on siis voinut aikaansaada kosmoksen, jonka voimme havaita rapistuvan entropian kasvaessa. Aiemmin ajateltiin, että kosmos koostuus atomeista, mikä tuki naturalistista maailmankuvaa. Nyt tiedetään, että kaiken takaa löytyy aina myös informaatiota, eli atomejakaan ei voi olla olemassa ilman tietoa. Tunnetussa maailmassa tiedolla on aina lähde, joka nykykäsityksen mukaan on poikkeuksetta älykkyys. Niinpä on itsestäänselvää, että kaiken aineen, energian ja luonnonlakien takana on myös älykkyys – Logos.

Joh. 1:1-3 Alussa oli Sana (Logos), ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

Logos on kreikan kielen sana, joka tarkoittaa puhetta, sanaa, ajattelua, järkeä, periaatetta ja merkitystä. Uuden testamentin luomiskertomus Johanneksen evankeliumissa on hyvin merkittävä niin kristillisen teologian kuin luonnontieteellisen tutkimuksenkin kannalta, sillä Logoksella tarkoitetaan Jeesusta, joka tuli ihmiseksi (Joh. 1:14). Ennen maailmankaikkeuden olemassaoloa oli siis Logos; järkeä, ajattelua ja merkitystä. Tämä ajattelu muuttui luomistapahtumassa sanoista kosmokseksi:

1. Moos. 1:1 Alussa Jumala loi taivaan ja maan.

Kol. 2:2-3 Paavali kirjoittaa, kuinka ymmärryksen rikkaus ja tiedon ja viisauden aarteet ovat Kristuksessa. Jos kaikki on luotu Jeesuksen kautta ja pysyy voimassa, onkin ilmeistä, että vain hänen kautta voi saavuttaa ymmärryksen.

Lue myös:

Sivusto suosittelee myös tuoretta CMI:n dokumenttielokuvaa, jossa kristityt tiedemiehet kertovat evoluutioteorian tärkeimpien todisteiden pahimmat puutteet:

Natsi-Saksa oli jesuiittojen tuotos

large-magneettimedia

Magneettimedia on tullut tunnetuksi holokaustin kiistämisestä ja Siionin viisaiden pöytäkirjojen sanoman levittämisestä.

Historiallisen denialismin ohessa erityisesti holokaustin kiistäminen on kasvattanut suosiota Euroopassa viime vuosikymmeninä. Nämä revisionistit näkevät kansallissosialistisen Saksan patrioottina sodassa sionistista imperialismia vastaan. Eräässä Magneettimedian artikkelissa muun muassa vakuutellaan, kuinka Natsi-Saksa oli kristitty maa. Kyseinen artikkeli todistaa natsismin palvelleen katolista kirkkoa ja Vatikaania, muttei missään nimessä kristinuskoa sanan todellisessa merkityksessä. Natsi-Saksan nousun taustalla näkyy vahvasti jesuiittojen imperialistinen pyrkimys ja kansallissosialismi toimikin monilla tavoin esikuvana suunnitelmalle Uudesta maailmanjärjestyksestä. Paavi Pius XI paljasti Vatikaanin osallisuuden kansallissosialismin nousuun jo viimeiselle Saksan keisarikunnan keisarille Vilhelm II:lle:

Minusta oli mielenkiintoista, että paavi sanoi minulle tässä tilanteessa, että Saksasta on tultava katolisen kirkon miekka. Huomautin että vanhaa saksalais-roomalaista keisarikuntaa ei ollut enää olemassa ja että tilanne oli muuttunut. Mutta hän pitäytyi sanoissaan. -Keisari Vilhelm II, The Kaiser’s Memoirs

 1. Jesuiitat kansallissosialismin kulisseissa
 2. Antisemitismi ja eugeniikka
 3. Hitlerin populismi oli huijaus
 4. Natsi-Saksa toteutti osan Danielin kirjan profetiasta

1. JESUIITAT KANSALLISSOSIALISMIN KULISSEISSA

jesuit-lah

Hitlerin henkilökohtaisen eliittiturvajoukon Leibstandarte Adolf Hitler LAH:in kirjainten tunnus (vas. ja keskellä) oli melko suora kopio jesuiittajärjestön IHS tunnuksesta (oik.).

Kansallisosialistisen puolueen puhemiehen Hermann Rauschningin mukaan Hitler ihannoi katolista organisaatiota ja erityisesti jesuiittojen veljeskuntaa. Rauschningin kirjaa Keskusteluja Hitlerin kanssa on kritisoitu epäuskottavaksi, mutta lukuisat natsit ovat vahvistaneet jesuiittojen vaikutuksen natsismiin ja sen valtakoneistoon. Waffen-SS kenraalimajuri Walter Schellenberg vahvisti järjestönsä alkuperän:

Himmler organisoi SS:n jesuiittaveljeskunnan periaatteiden mukaan. Himmlerin mallina oli mahdollisimman tarkka jäljennös Ignatius Loyolan määräämistä hengellisistä harjoituksista ja ohjesäännöistä. Ehdoton tottelevaisuus oli suuri ohjenuora; jokainen käsky pitää toteuttaa kyselemättä. -Le chef du contre-espionnage nazi parle, 1957

Hitlerin hännystelijä ja hallituksen varakansleri Franz von Papen, joka oli myös Maltan ritari, tunnusti myös natsien palvelevan Vatikaania:

Kolmas valtakunta on ensimmäinen maailmanvalta, joka ei vain tunnusta, vaan panee myös täytäntöön paavinkirkon ylevät periaatteet. -Der Völkischer Beobachter, 1934

Kuten tiedetään, jesuiitat ovat ohjanneet Vatikaania vuodesta 1814 lähtien, kun paavi Pius VII pakotettiin perustamaan jesuiittajärjestön uudelleen. Paavinkirkon ylevät periaatteet ovat nimensä mukaisesti pyrkimys maailmanvaltiuteen (katholike = universaali). Kansallissosialismi ja kommunismi olivat Vatikaanin dialektisen mallin teesi ja antiteesi, joiden kamppailun päämääränä oli synteesi eli Uusi maailmanjärjestys. Niimpä ei ole ihme, että kansallissosialismin ideologian perusteoksen Taisteluni kirjoituksessa merkittävässä osassa toimi jesuiittapappi Bernhard Stempfle.

Isä Stempfle, erittäin oppinut pappi, Miesbachilaisen lehden päätoimittaja, vietti kuukausia kirjoittaen uudelleen ja muokaten Taisteluni-kirjaa. Hän poisti ilmeisimmät virheet ja ylettömän lapselliset latteudet. Hitler ei koskaan antanut anteeksi isä Stempflelle sitä, että hän sai tietää niin hyvin hänen heikkoutensa. Hän tapatti hänet “erikoiskuolemanpartiolla” kesäkuun 30. päivän iltana 1934. -Otto Strasser, Hitler and I, 1940

Ranskalainen lakimies ja kirjailija Frederic Hoffet kiteytti natsismin ja katolisen kirkon yhteyden kirjassaan:

Hitler, Goebbels ja Himmler, kuten myös suurin osa puolueen kantajoukosta, olivat katolilaisia.. Tämä yhteys kansallissosialismin ja katolilaisuuden on erityisen ilmeinen, kun tarkastellaan lähemmin puolueen propagandamenetelmiä ja sisäistä organisointia. Mikään ei ole tässä yhteydessä niin valaisevaa kuin Joseph Goebbelsin hengentuotteet. Tiedetään että hän kasvoi jesuiittayliopistossa.. Joka sivu ja rivi hänen kirjoituksissaan muistuttaa hänen oppi-isiensä opetuksista. Niin kuin hän painotti kuuliaisuutta, josta tuli kansallissosialismin ensisijainen hyve… totuuden halventamista.. “Jotkut valheet ovat yhtä hyödyllisiä kuin leipä!”, hän julisti nojaten moraaliseen relativismiin, joka oli ammennettu Ignatius Loyolan kirjoituksista. -L’Imperialisme protestant, 1948


2. ANTISEMITISMI JA EUGENIIKKA

Teen vain samaa kuin Rooman katolinen kirkko on tehnyt 1500 vuotta, ainoastaan tehokkaammin. -Adolf Hitler

Paavi Innocentius III sääti neljännessä lateraalikonsiilissa vuonna 1215, että juutalaisten tuli pukeutua eri tavalla kuin kristittyjen, jotta sekaantumiselta juutalaiseen rotuun vältyttiin. Pukeutumiseen liitettiin myös pyöreä merkki, jonka pukematta jättämisestä juutalaisia rankaistiin riistämällä tämän vaatteet. Kirkon säädösten toimesta juutalaisia suljettiin ghettoihin jo 1200-luvulla.

Jewish_man_-_worms_-_16th_century

Keskiaikaisia kuvia juutalaisista, jotka ovat pukeutuneet katolisen kirkon määräämään keltaiseen tunnukseen.

Vuoden 1890 jesuiittojen virallisessa lehdessä La Civiltà Cattolica kuvailtiin juutalaisia muun muassa kuinka he olivat laiska kansa, joka ei tee työtä tai tuota mitään; joka elää toisten tekemän työn kustannuksella. Kansallissosialismin antisemitismi kumpusi Hitlerin kirjasta Taisteluni, jossa lähes kopioiden toistettiin jesuiittojen satoja vuosia julistamaa harhaoppia ihmisrotujen ja erityisesti juutalaisuuden alemmuudesta. Darvinismin periaate oli, että mikäli moraali on vain naturalistisen evoluution tulosta, ei ole olemassa objektiivista ja pysyvää moraalia, eikä täten oikeutusta ihmisoikeuksille. Natsit sovelsivat jesuiittojen kehittelemää darvinismia oikeutuksena elintilansa laajentamiselle ja pyrkimyksille tuhota ala-arvoisemmat ihmisrodut, mikä huipentui Adolf Eichmannin lopulliseen ratkaisun, holokaustiin. Natsien kansallismielisyys perustui juuri antisemitismiin, mikä toimi täydellisenä esikuvana Ilmestyskirjan viimeiselle pedolle eli Uudelle maailmanjärjestykselle. Ei siis ole tippaakaan epäselvyyttä, etteikö natsismi olisi jesuiittojen tuotosta.


3. HITLERIN POPULISMI OLI HUIJAUS

frei

Natsien julisteita. Vasemmalta alkaen, “Älä anna, uhraa”, “Saksa on vapaa!” sekä “Führer, me seuraamme sinua”.

Historioitsija E. B. Ashtonin mukaan fasismi  on keinoja säännellä ihmisten toimintaa valtion palvelemiseksi.  Hitlerin tullessa valtaan vuonna 1933 Saksa oli taloudellinen raunio. Hitler vetosi voimakkaasti patriotismiin ja uuteen yhteiskunnalliseen omaantuntoon. Kansallismielisyys ja vapaaehtoisuus nostivat Saksan hetkellisesti taloudellisesta rauniosta, mutta vain parin vuoden sisään vapaaehtoisuudesta muodostui lakimuutoksessa pakollista. Pian Hitlerin johtama Saksa oli

 • poliittisesti totaalinen diktatuuri
 • taloudellisesti fasistinen, jossa yksityiset sijoittajat omistivat tuotantovälineet ja -lähteet, mutta jota liittovaltio kontrolloi joka alalla
 • sekä hengellisesti diktaturismi, jossa natsismi muodosti ainoan oikean synkreettisen uskonnon katolilaisilla elementeillä.

Natsi-Saksan fasismin askeleet totalitarismiin on nähtävissä selvästi nyt Euroopan tasolla, missä valta keskittyy unionin epädemokraattisiin valtaelimiin, julkista taloutta pakotetaan yksityistämiseen velkaantumisen kautta ja missä ylikansallinen massakulttuuri ja synkretismi murtavat kansallisia identiteettejä ja erityisesti kristinuskoa. Eurooppalaiseen henkeen kuuluu myös neodarvinismin suosiminen, vaikka tiede on osoittanut evoluution olevan luomiskäsityksen mukaista devoluutiota (käänteinen evoluutio) eikä kehittymistä paremmaksi, kuten Charles Darwin uskoi. Natsi-Saksan taloudellisen raunion tapaan, lähes jokainen valtio on ylivelkaantunut ja ilmastonmuutos, terrorismi ja monikulttuurisuus pakottavat ihmisiä muuttumaan ja luopumaan oikeuksistaan. Kollektiivista mukautumista siivittää teknologian ylivalta ja zersetzung-protokolla, jossa ihmiset painostavat toisiaan muuttumaan haluttuun suuntaan. Hasbara, nykyaikainen propaganda, ei ainoastaan iskosta haluttuja teesejä, vaan myös manipuloi kognitiota edistäen tehokkaasti itsesensuuria. Neuvostoliiton viimeinen johtaja Mihail Gorbatšov totesi Time-lehden haastattelussa:

Vaihtoehto kapitalismille ja kommunismille on tulossa pian..

Vatikaanin dialektisesta oikeisto-vasemmisto-asettelusta on muodostumassa globaalissa murroksessa synteesi, Uusi maailmanjärjestys.


4. NATSI-SAKSA TOTEUTTI OSAN DANIELIN KIRJAN PROFETIASTA

kädet

Euroopan unioni on Saksan valtakuntien jatkumoa. Angela Merkel poseeraa kuvissa näyttäen vapaamuurarillista käsimerkkiä, kuten Adolf Hitlerkin teki.

Merkittävät lähihistorian tapahtumat ovat eskatologiselta kannalta hyvin mielenkiintoisia, sillä ne sisältävät usein lopun aikaa koskevia Raamatun käsitteitä. Hitlerin johtama kolmas valtakunta täytti osan Danielin kirjan ennustuksesta kolmannesta pedosta, josta näyn mukaan tuli muodostua vielä yksi valtakunta, sekä sen pohjalta viimeinen ja erilainen peto eli globaali maailmanvalta. Juurikin Saksa on johtanut maailmansotien jälkeen Euroopan integraatiota ja katolista pyrkimystä yhdentyneestä ihmiskunnasta.  Danielin kirjan 7. luvun näyn valtakuntiin liittyi esikuvat antiikin ajasta ja tämä on nähtävissä myös Natsi-Saksan kohdalla. Lue lisää artikkelista Ihmeellinen ennustus suurvalloista ja globalismista.

 

Yksityistäminen valmistaa Suomea Uuteen maailmanjärjestykseen

Suomi laiva

Natsi-Saksa sovelsi aikoinaan ideaa, että kun valhe on tarpeeksi suuri ja törkeä, on ihmisten pakko uskoa se. Samaan ideaan on perustunut myös Euroopan unionin aikainen poliittinen nihilismi. Nykyinen Suomen valtion ja kuntien taloudellinen ahdinko on tahallisen ja johdonmukaisen politiikan satoa, mikä oli nähtävissä jo 1990-luvun alussa yksityistämisen ja kansainvälistämisen rantautuessa vahvasti Suomeen. Nyt 25 vuotta myöhemmin EU-politiikka on saavuttamassa laajasti todelliset intressinsä, kun julkinen sektori on muuttumassa yksityiseksi ja valumassa ylikansalliseen omistukseen.

Valtionrautatiet perustettiin ja ylläpidettiin verorahoilla, mutta jaettiin ja yhtiöitettiin internationalisti Esko Ahon hallituksen aikana. Voiton tavoittelun myötä junayhteyksiä järjestetään pääosin vilkkailla rataosuuksilla ja samalla lakkautetaan haja-asutusalueilta. Yksityistäminen on näkynyt palveluhinnoissa, eivätkä suomalaiset enää ole yhdenvertaisia junayhteyksien loppuessa maaseudulta.

Postilaitos jaettiin ja yhtiöitettiin niin ikään 90-luvulla. Yhtiöittämisen myötä palvelun tuottaa yhä useammin yksityiset yritykset, mikä on myös nostanut palveluhintoja. Pienemmillä paikkakunnilla ja maaseudulla postitoimistot on lakkautettu vallan.

Markka-aikaan ennen EU-jäsenyyttä Suomen valtio kontrolloi keskuspankin kautta valtionvelkojen korkoja, joista osa palautui takaisin valtiolle. Maastrichtin sopimuksen myötä valtion keskuspankkirahoitus kiellettiin, minkä seurauksena valtio joutuu lainaamaan yksityisiltä sijoittajilta ja pankeilta, jotka myös sanelevat velkojina reunaehtoja poliittiselle päätöksenteolle. Jos Suomi olisi velkaantunut ainoastaan itselleen vuosina 1990-2014, olisi valtiolla velkaa 78 % vähemmän eli 95 mrd. euron sijasta ainoastaan 21 mrd. euroa (korkokulut 74 mrd. euroa 1990-2014)!

Elinkaarimallihankkeissa yksityiset rahoittajat, yleensä ylikansalliset rakennusyhtiöt, rakennuttavat ja ylläpitävät kunnallisia tai valtiollisia palveluita, jolloin kunta tai valtio maksaa rakennuksista ainoastaan vuokraa palvelusopimuksen ajan. Mallia on käytetty muun muassa koulujen, terveydenhuollon palveluiden, vanhushuollon, uimahallien ja teiden rakennuttamiseen. Monet hankkeet ovat osoittaneet, että elinkaarimalli tulee paljon kalliimmaksi kuin kertamenona maksaminen ja tavalliset ihmiset jäävät vain sivustaseuraajiksi, kun päätökset tapahtuvat isojen firmojen toimesta kansainvälisellä pääomalla.

Metsähallitusta ollaan parhaillaan jakamassa ja yhtiöittämässä EU:n kilpailulainsäädännön nimissä. Näin ollen metsätalous siirtyisi osakeyhtiöön ja parhaillaan olevan vesilain muutoksen kanssa pohjavesistäkin voisi tulla kauppatavaraa, kuten monissa maissa on nähty. Myös IMF:n lainaehdoissa yhtenä kohtana vaaditaan pohjavesien yksityistämistä.

Kunnallisen liikelaitoksen EU:n määräämä yhtiöittämispakko on viemässä päätösvaltaa kauaksi ihmisistä ja piilottamasta toimintaa liikesalaisuuden nojalla pois julkisuudesta. Saksan, Ranskan ja Italian tapaukset ovat osoittaneet, että vesilaitoksien yksityistäminen on nostanut merkittävästi veden hintaa ja huonontanut veden laatua.

Sote-uudistuksen yhtenä kohtana on perusterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon yksityistäminen. Uudistuksen myötä kuntien merkitys vähenee huomattavasti ja julkinen terveydenhuolto muutetaan voittoa tavoittelevaksi yritystoiminnaksi. Päätösvalta siirtyy niin ikään kauemmaksi ihmisistä ja etenkin köyhien terveydenhuolto heikkenee. Edellisten esimerkkien perusteella ei ole vaikea arvata, mitä sote-uudistus tekee maaseuduille ja haja-asutusalueille.

sauli-niinisto-ameriikassa

Kyllä minulla on se käsitys, että tämä vuosituhannen alku jää maailmanhistoriaan Uuden maailmanjärjestyksen aikana. Kehittyvät taloudet ovat tulleet paitsi taloudessa, ne tulevat myöskin valtapolitiikassa. -Sauli Niinistö

Kuntien ja julkisen sektorin ahdinko on suunnitelmallista ja tarkoituksellista. Se on enemmin ideologista kuin taloudellista. Suomen hyvinvointiyhteiskunnan rappio alkoi Holkerin hallituksen aikaan, joka käynnisti “hallitun rakennemuutoksen”. Tätä valtiolle tuhoisaa ideologiaa ovat kantaneet 1980-luvulta asti ylikansallismielinen valtaeliitti, jota Bilderbergin ja Trilateraalisen komission konferensseissa on ohjeistettu. Soini-ilmiö on silkkaa teatteria, eikä Suomen virallinen EU-kriitikko ole edes ikinä kertonut haluavansa eroa EU-jäsenyydestä.

Näiden ilmiöiden valossa ei ole ihme, miksi Ilmestyskirjan kirjoittaja kertoo ihmisten vain ihmettelevän nousevaa petoa. Uuden maailmanjärjestyksen petos on niin valtava ja törkeä, että ihmisten on vain pakko uskoa se.

Efesolaiskirje 5:14-16 Sentähden sanotaan: Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee! Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.

Timo Soini on kameleontti

Soini T

Wikipedia kuvailee kameleonttia näin:

Ne tunnetaan värinvaihtokyvystään, venyvästä tahmeasta kielestään ja silmistä, jotka pystyvät liikkumaan eri suuntiin.

Mediassa Suomen virallisena EU-kriitikkona esiintynyt Timo Soini on vaihtanut viime vuosina väriään ja ohjannut nationalistisen puolueensa osaksi ylikansallista valtapolitiikkaa. Puoluejäsentensä kritiikkiin puheenjohtaja Soini on vastannut ivallisesti:

Mihinkä ne nyt menisivät? Ei niillä ole mitään, minne mennä. Ei siellä maantiellä mukavaa ole. [1]

Soini on vaihtanut unionikehityksen kritisoimisen globalistiseen kumbayaan ja kommentoinut muun muassa Nobelin rauhanpalkintoa Euroopan unionille seuraavasti:

Rauha on iloinen ja hyvä asia. Siitä voi onnitella. Myös EU:ta.. [2]

Virallisen kansainvälistymiskriitikon mukaan terrorismin torjumiseksi tarvitaan niin ikään poliittista globalismia:

Kyllä uskoisin, että tätä se tarkoittaa tämä globaali maapalloistuminen. Ei ole enää katsomopaikkoja tyyliin tämä ei koske meitä, tämä tapahtuu niin kaukana. Näitä verkostoja ja soluja voi olla eri puolella maailmaa. Jotkut voivat olla lepäämässä, jotkut rekrytoimassa. Tästä ei kukaan selviä yksin, tässä tarvitaan kansainvälistä yhteisöä.. [3]

Kritisoimisesta huolimatta Soini ei itseasiassa ole ikinä ehdottanut eroamista unionisopimuksista eikä itsenäisyyden palauttamista Suomen perustuslain toisen pykälän mukaiseksi. Hänen taustat tuntien ei ollutkaan kuin ajan kysymys, milloin kameleontin väri vaihtuu kirkon periaatteiden mukaiseksi. Hänen poliittisessa lähipiirissään on vaikuttanut muun muassa Vatikaanin järjestö Opus Dein jäsen. Myös Soini itsekin on käynyt luennoimassa Suomen Opus Dein keskuksessa aiheenaan poliittinen palveleminen, mikä muistuttaa kovasti paavi Leo XIII:n paimenkirjettä katolilaisten osallistumisesta politiikkaan. Timo Soini siis kannattaa universaalisuutta (katholike = yleinen, universaali) eli globalismia, mikä on täysin vastakohta nationalismille. Tähänhän roomalaiskatolinen organisaatio on pyrkinyt historiansa ajan; maailman valtiuteen. Tunnettu kirjailija Fjodor Dostojevski on sanonut:

Jesuiittaveljeskunta.. on yksinkertaisesti Rooman armeija, tehtävänään tuoda paavinistuimelle maallinen yksinvalta maailman keisarina.. Se mitä he himoitsevat, on vain valta, saastainen maallinen hyöty ja ylivalta, jonkinlainen universaali maaorjuus, jossa itse ovat herroja, siinä koko heidän kuvansa. He eivät kenties edes usko Jumalaan.

Soini on vain siis yksi Suomen poliittisen eliitin marionettinukeista ja ajaa lusiferista jesuiitta-agendaa nationalismin lakkauttamisesta sekä Uuden globaalin maailmanjärjestyksen luomisesta, jota kohti Suomenkin raiskattu valtio pikku hiljaa vajoaa. Soinin työ on lisäksi ainutlaatuista nationalismin ja patriotismin naurunalaiseksi saattamisessa.

Lähteet:

 1. http://mvlehti.net/2015/10/06/timo-soini-naureskelee-psn-jasenten-kritiikille-ei-niilla-ole-mitaan-minne-menna/
 2. http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000000548220.html
 3. http://yle.fi/uutiset/soini_brutaali_hyokkays_demokratiaa_ja_koko_eurooppaa_vastaan/8455569

Lue myös:

Kun meri jakautui kahtia

79810-adapt-1190-1

Miten muuten normaalit ja järkevät ihmiset voivat lopettaa silmiensä, korviensa ja aivojensa käytön, kun puheeksi otetaan Raamatun kirjoitukset. -Esko Valtaoja

Tieteellinen tutkimus on osoittanut kerta toisensa jälkeen aiheettomaksi Esko Valtaojan kaltaisten vapaa-ajattelijoiden kritiikin Raamatun historiallisuudesta ja ihmeistä. Yksi hiljattain todistetuista ihmeistä on Mooseksen kirjan tapahtuma meren jakautumisesta ja egyptiläisen armeijan hukkumisesta.

Kairon yliopiston arkeologit löysivät taannoin Suezinlahden pohjasta yli 400 luurankoa, satoja aseita, haarniskan paloja sekä kahdet sotavaunut. Tutkijoiden hämmästykseksi yli viidentuhannen esineen löytöalueelta ei löytynyt kuitenkaan lainkaan laivoja tai laivan osia. Havainnot viittasivatkin armeijan kuolleen ja hautautuneen muta- ja vesivyöryyn, mistä professori Abdel Muhammad Gader työryhmineen yhdistivät löydön toisen Mooseksen kirjan 14. luvun tapahtumiin.

2. Moos. 14:22-23, 27-28 Ja israelilaiset kulkivat meren poikki kuivaa myöten, ja vesi oli heillä muurina sekä oikealla että vasemmalla puolella. Ja egyptiläiset, kaikki faraon hevoset, hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä, ajoivat heitä takaa ja tulivat heidän perässänsä keskelle merta..

.. ja aamun koittaessa meri palasi paikoillensa, egyptiläisten paetessa sitä vastaan; ja Herra syöksi egyptiläiset keskelle merta. Ja vedet palasivat ja peittivät sotavaunut ja ratsumiehet, koko faraon sotajoukon, joka oli seurannut heitä mereen; ei yksikään heistä pelastunut.

Khopesh

Suezinlahden pohjasta löytyi muun muassa kopesh-miekka, jollaista egyptiläiset sotilaat käyttivät 1400-luvulla eKr.

Amerikkalaistutkijat ovat luoneet niinikään tietokonemallinnuksen, joka on osoittanut kovan tuuleen pystyvän jakamaan vesistön kahtia useiden kilometrien matkalta. Raamatun tapahtumien mukaisesti luotu mallinnus osoitti, että kahdentoista tunnin ajan 30m/s puhaltanut tuuli olisi voinut jakaa veden ja luoda maasillan, joka olisi ollut noin kolme kilometriä pitkä ja viisi kilometriä leveä. Tuulen laannuttua vedet olisivat virranneet paikoilleen vuoksiaallon lailla.

2. Moos. 14:21 Niin Herra saattoi vahvalla itätuulella, joka puhalsi koko yön, meren väistymään ja muutti meren kuivaksi maaksi; ja vesi jakautui kahtia.

Kuten arvostettu arkeologi William F. Albright on todennut:

Merkittävä 18. ja 19. vuosisatojen Raamattuun kohdistunut skeptisyys, jonka kaltaista esiintyy vieläkin, on kerta toisensa jälkeen osoittautunut aiheettomaksi. Löydös toisensa jälkeen on vahvistanut lukemattomien yksityiskohtien oikeellisuuden ja nostanut Raamatun arvostusta historiallisena tietolähteenä.

 

Lähteet:

Maltillinen islam

Länsimainen media ja julkisuudessa esiintyvät suomalaiset muslimit väittävät islamin olevan pohjimmiltaan rauhanomainen uskonto, joka kykenee suvaitsevaisuuteen. Tämä maltillinen kalam  on kuin keisarin uudet vaatteet, jonka väitetään olevan olemassa, mutta jota kukaan ei ole nähnyt. Ja aivan satuklassikon mukaisesti, ne jotka eivät näe maltillista islamia ovat typeriä. Suomen Islamilaiseen Neuvostoon kuuluva Pia Jardi kuitenkin allekirjoittaa, että pakanaakin pahemman tuomion saa munāfiq eli tekopyhä muslimi. Allahin Lähettilään mukaan tekopyhyys on jihadin, mujahidin ja hijran kieltämistä.

 • Islamilaisessa perinteessä on olemassa vain 1. islamin alue (dar al-islam) sekä 2. sodan alue (dar al-harb). Ei ole vaikea arvata, mitä jihad tarkoittaa. Koraanissa sana liitetään pääosin islamin aseelliseen puolustamiseen ja vahvistamiseen, mikä muodostaa keskeisen osan Allahin Lähettilään perinnöstä.
 • Mujahidin tarkoittaa jihadia käyvää islamilaista taistelijaa.
 • Hijra on Allahin Lähettilään muutto Medinaan vuonna 622, jolloin islamista muodostui poliittis-uskonnollinen despotismi.

Tekopyhä muslimi kieltää sen islamin, jonka Allahin Lähettiläs jätti seuraajilleen. Sekulaareimman muslimivaltion Turkin presidentti Recep Erdoğan, jota pidetään yhtenä vaikutusvaltaisimpana muslimina, kiteytti hiljattain islamin olemuksen:

Ei ole mitään maltillista tai äärimmäistä islamia. On vain islam. -Recep Tayyip Erdoğan

Mihin siis rauhanomaista islamia tarvitsee, jos se on vain valehtelua?

Lehmän suura 2:193 Taistelkaa heitä vastaan, kunnes pakanuuden viettelys lakkaa ja keskuudessamme vakiintuu ainoan Jumalan palveleminen.

islam4kids

Missä on inhimillisyys? Vapauttakaa Gaza ja Palestiina! (vihreä propagandalause mediassa)

Lue myös Juha Ahvion hyvä kirjoitus Ovatko arvokonservatiiviset kristityt ja muslimit seksuaalieettisesti samalla puolella? 

Lähde:

Barack Obama edeltäjä Antikristukselle?

obama 3

Meedio Jeane Dixon näki aikoinaan näyn, jonka mukaan maailmaan syntyisi suuri johtaja 5. helmikuuta vuonna 1962. Näyn mukaan tämä johtaja tulisi perustamaan “uuden kristinuskon” ja jakamaan yliluonnollista viisautta ja voimaansa ihmiskunnalle. Jos tämä okkultistinen näky on toteutunut, kyseessä on mitä ilmeisemmin Raamatun kuvailema kadotuksen lapsi – Antikristus. Yhdysvaltain 44. presidenttiä Barack Hussein Obamaa on kutsuttu mediassa leikkimielisesti messiaaksi, viitaten hänen poliittisiin kantoihin ja lupauksiin. Kiistellyn miehen syntymätodistus kertoo, että tämä olisi syntynyt 4. elokuuta vuonna 1961 – täsmälleen kuusi kuukautta ennen okkultisti Dixonin mainitsemaa suurjohtajaa. Kuten Johannes Kastaja syntyi täsmälleen kuusi kuukautta ennen Messias Jeesusta, onko siis Obama edeltäjä tulevalle valekristukselle?

Barack Obama on minulle messiaan sanansaattaja. Barack Obama on kuin trumpetti, joka hälyttää jostain uudesta, jostain paremmasta. -Louis Farrakhan, Nation of Islam

obama-farrakhan

Hänen [Obaman] vastaanotto on ollut poikkeuksellista ympäri maailmaa. Hänen tehtävänään on kehittää kokonaisvaltainen suunnitelma Amerikalle tälle ajalle, kun Uusi maailmanjärjestys todella voidaan luoda [1]. -Henry Kissinger, 2009

Media on kiinnittänyt huomion presidentti Obamassa täysin toispuoleisiin seikkoihin, samalla kun tämä on toteuttanut sekulaaria nihilismiään maansa kohtaloksi. Seuraavassa on listattuna kuusi esimerkkiä, kuinka Obama edustaa ilmiselvästi antikristillisyyttä ja Uutta maailmanjärjestystä.

YHDYSVALLAT KOHTI TOTALITARISMIA

fema leiri

Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2009 vastaanottanut Obama on jatkanut edeltäjiensä tapaan totalitaristisen poliisivaltion luomista. Obaman presidenttikausina muun muassa seuraavat lait ovat astuneet voimaan:

 • HR347 kriminalisoi häiriökäyttäytymisen poliittisessa tilaisuudessa – toisin sanoen antaa syyn poistattaa eri mieltä olevat politiikasta ja rankaista.
 • CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act) on internetsensuurilaki, joka mahdollistaa viranomaisille entistä laajemman kansalaisseurannan ja valtuudet sivustojen sulkemiselle.
 • NDAA (National Defence Authorizayion Act) mahdollistaa kansalaisten pidättämisen määräämättömäksi ajaksi, ja jopa myös pidätyksestä valittavan omaisen. Se myös velvoittaa nostamaan Fema-vankileirien valmiuden 72 tunnissa, mikäli totalitaristinen poikkeustila julistetaan.
 • MAP-21 on laaja lakipaketti, joka velvoittaa muun muassa asennettavaksi kaikkiin yhdysvaltalaisiin autoihin paikannustallentimet eli ns. mustan laatikon.

Obama lupasi muutosta vaalikampanjassaan, jota todellakin on tapahtunut – kohti totalitarismia.

OBAMA ON PIILOMUSLIMI

obama 1

Niillä, jotka tahraavat islamin profeetan nimen, ei saa olla tulevaisuutta. -Barack Hussein Obama

Mediassa maltilliseksi kristityksi tituleerattu Obama on pöyristyttänyt kansalaisiaan islamistisilla lausahduksillaan. Barackin vaimo Michelle Obama antoi vuonna 1992 tälle sormuksen, johon on kaiverrettuna šahadan ensimmäinen osa Ei ole muuta jumalaa kuin Allah. Obama on myös esiintynyt islamilaisen kirjallisuuden kanssa julkisesti, kuten yllä kuvassa Fareed Zakarian kirjan The Post-American World kanssa.

Kaunein ääni, jonka tiedän, on islamilainen rukouskutsu. -Barack Hussein Obama

Ei riitä, että Obama tunnustaa ihailevansa islamilaista uskontoa. Hiljattain paljastui, että Obamalla on hallituksessaan neuvonantajina kuusi muslimiveljeskunnan jäsentä, joiden henkilöllisyydet egyptiläinen lehti toi hiljattain julkisuuteen [2].

obama 2

Obaman muslimiveljeskuntaan kuuluvia neuvonantajia, vasemmalta Arif Alikhan, Mohammed Elibiary, Rashad Hussain, Salam al-Marayati, imaami Mohamed Magid sekä Eboo Patel.

Valkoisen talon tiedottaja Bernadette Meehan kieltäytyi ehdottomasti kommentoimasta paljastusta.

HOMOLIIKKEEN TRIUMFI

ShowImage

Jos meidät on todella luotu tasa-arvoisiksi, tulee myös jakamamme rakkauden olla tasa-arvoista. -Barack Hussein Obama

Toisin kuin edeltäjänsä, Obama ei edes pyri esiintymään konservatiivina. Viime presidenttikausina on nähty ennennäkemätön sodomian esiintulo Yhdysvalloissa, joka huipentui vuoden 2015 kesäkuussa homoavioliittojen hyväksymiseen koko maassa. Homoliikkeen ilojuhlan kunniaksi myös Valkoinen talo valaistiin prideliikkeen tunnusväreihin. Obama on vaatinut homojen eheyttämishoitojen lakkauttamista koko maassa. Hallituksen toimesta myös lapsia indoktrinoidaan homoseksuaaliseen elämäntapaan kouluopetuksessa esimerkiksi esittämällä kuvia homoaktista.

YHDYSVALTOJEN KASVAVA ISRAEL-VASTAISUUS

barack_obama_and_pope_franciscus_famous_ultra_3840x2160_hd-wallpaper-1731468

Obama ja paavi Franciscus ovat löytäneet yhteisen sävelen palestiinalaisvaltion havittelusta ja ilmastonmuutoksesta.

USA on sitoutunut palestiinalaisvaltion luomiseen. -Barack Hussein Obama

Obaman hallituksen neuvonantaja James Jones kertoi vuonna 2010, että Yhdysvallat on suunnittelemassa Israelin vastaista koalitiota arabien ja eurooppalaisten kanssa pakottaakseen Israelia luovuttamaan Juudean, Samarian ja Jerusalemin palestiinalaisille. Obaman hallitus on sittemmin harkinnut pakkotteiden asettamista Israelille, pitäen maata syyllisenä Lähi-idän ongelmiin. Israelin lähettiläs Ron Prosor ripitti taannoin Yhdistyneitä Kansakuntia ja Yhdysvaltoja kasvavasta antisemitistisestä politiikasta:

Konfliktimme ei milloinkaan ole koskenut Palestiinan valtion perustamista. Se on aina koskenut juutalaisvaltion olemassaoloa.. Haastan teitä täällä tänä päivänä nousemaan ja tekemään jotakin muutoksen puolesta, julkisesti tuomitsemaan väkivallan, kiihotuksen ja vihan kulttuurin. -Israelin YK:n lähettiläs Ron Prosor

Huolimatta palestiinalaisten peruskirjan antisemitistisestä ja väkivaltaisesta sisällöstä, Israel on jäämässä yksin Yhdysvaltojenkin jäädyttäessä suhteensa pitkäaikaiseen liittolaiseensa. Palestiinan ja Hamasin edesmennyt turvallisuuspäällikkö Jamal Abu Samhadanan on kiteyttänyt Obaman havitteleman “Palestiinan kansan” tehtävän:

Meillä on vain yksi vihollinen – juutalaiset. Meillä ei ole muita vihollisia. Tulen jatkuvasti kantamaan mukanani kivääriä ja vetämään liipaisinta aina tarvittaessa.

OBAMACARE MÄÄRÄÄ IHMISTEN SIRUTTAMISEN

1401x788-20141007_obama_x1401

Obama allekirjoitti vuonna 2010 pitkään suunnitellun terveydenhoitouudistuksen, joka kokosi kaikki yhdysvaltalaiset saman lain alaisuuteen. Kauniiden lupausten ja nälkävuoden mittaisen lakipaketin välistä löytyi myös laki HR3200, joka määrää kaikki kansalaiset mikrosirutettavaksi! ObamaCare on vastustuksesta huolimatta astunut askel askeleelta voimaan ja joidenkin mukaan sirutus tulisi olla valmis vuoteen 2017 mennessä [3].

YHTEENSATTUMAT OBAMASSA

Edellä mainittujen lisäksi Obamaan liittyy lukuisia yhteensattumia, jotka yhdistävät tämän antikristillisyyteen.

 • Obaman vaalilause Yes We Can kuullostaa väärinpäin erehdyttävästi Thank You Satan‘ilta, jota massat hokivat kuin hypnotisoituina vaalikiertueen aikana.
 • Barack tarkoittaa hepreaksi salamaa.

Luukas 10:18 Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman..

 • Obaman panssariauton lempinimi on The Beast eli Peto.
 • Obaman vaalikiertueella käytettiin Pergamonin temppelin alttaria muistuttavaa lavastetta, jollaista käytti myös Adolf Hitler Nürnbergissä. Ilmestyskirja 2:12 mukaan Pergamonin Zeuksen temppeli oli Saatanan valtaistuin.

zeus 1zeus 3

 • Obaman kotiosoitteen postinumero oli presidentiksi valittaessa 606060.

Oli Barack Obama edeltäjä Antikristukselle tai ei, toteuttaa hänen presidenttikausinaan harjoitettu politiikka ilmiselvää antikristillisyyttä ja Uuden maailmanjärjestyksen esiintuloa. Kuinka hyvin sopiikaan Danielin kirjan näyn kuvaus viimeisten päivien röyhkeästä johtajasta presidentti Obamaan:

Daniel 8:23-26 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava. Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle. Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan. Ja näky illoista ja aamuista, josta oli puhe, on tosi. Mutta sinä lukitse näky, sillä se tarkoittaa kaukaista aikaa.”

Lähteet:

Kansankirkko mätänee sisältäpäin

kari mäkinen

Antinomismi ja ekumenia – kaksi tunnusmerkkiä viimeisten päivien kirkosta, kuvaili arkkipiispa Gustaf Johansson noin sata vuotta sitten. Antinomismi kieltää synnin ja hengellisen lain, ekumenia taas rakentaa siltaa maailmanuskontoihin. Tutkija Paul A. Fisher on todennut:

On ilmeistä, että kansainvälinen vapaamuurarius on .. organisoitu edistämään maailmanlaajuista kabbalistista gnostisismia, kaivamaan maata kristinuskon alta ja, mikäli mahdollista, tuhoamaan sen sekä tartuttamaan hallinnon keskeiset rakenteet vapaamuurarillisella ajattelulla.

Vapaamuurariuden mädän hedelmän voi nähdä luterilaisen kirkon viime aikaisista kannanotoista, joissa on annettu hyväksyntä muun muassa homoseksuaaliselle elämäntavalle, Koraanin mukaiselle islamille sekä neodarvinistiselle relativismille. Kirkkoa kohti täydellistä luopumusta on johtanut erityisesti kylmän viileä arkkipiispa Kari Mäkinen. Kirkon mädän hedelmän alkuperää ei tarvitse liiemmin veikkailla, sillä Mäkinen ja hänen hengenheimolaisensa ilmoittivat sen itse varsin selvästi. Entinen mestarimuurari Juhani Julin nostatti julkisuuteen keskustelun kirkon työntekijöiden osallisuudesta vapaamuurariuteen, muttei yksikään piispa vastannut keskusteluun tai Julinin yhteydenottopyyntöihin. Huolimatta edes Seurakuntalainen.fi sivuston yli kahdentuhannen lukijan vetoomuksesta.

Leppävaaran_kirkko_12

Espoon Leppävaaran kirkon alttarin risti vaihdettiin kaikkinäkevään silmään – tunnukseen, joka symboloi vapaamuurareille synkreettistä jumalaa Jahbulonia.

Kirkon ja useimpien sen työntekijöiden kanta asiaan on surullisen naiivi. Ainoa julkaisu löytyy Kirkon tutkimuskeskukselta vuodelta 1995, missä todetaan vain vapaamuurarien olevan muita suomalaismiehiä aktiivisempia raamatunlukijoita ja kirkossa kävijöitä, sekä että vapaamuurarius on erittäin sitoutunutta kirkkoon ja kristinuskoon. Julkaisun painoarvo on mitätön, sillä sen toimittanut Harri Heino tutustui vain siniseen loosiin, joka kattaa kolme alinta vapaamuurariuden astetta. Entinen 30. asteen vapaamuurari Pentti Jotuni kommentoi vuonna 1986 Iltalehden haastattelussa olemuksensa salaavaa järjestöä seuraavasti:

Vapaamuurareiden ajatusrakennelma on elitistinen ja röyhkeä; toiminnan taustalla on rangaistuksen pelko, ei persoonallinen tunne siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Vapaamuurareiden opetuksissa sanotaan muun muassa, että Jeesuksen nimi on tuhottava.

Koska vapaamuurariuden asteet salaavat sisältönsä ja oppinsa alemmilta asteilta ja ulkopuolisilta, ei edes valtaosa vapaamuurareista (sinisen loosin muurarit) tunne lainkaan järjestön todellisia tarkoitusperiä – ei vaikka jäsen vannoo liityttyessään elinikäisen vapaamuurarivalan järjestölle! Vapaamuurarien keskuudessa arvostettu kirjailija ja 33. asteen muurari Albert Pike kirjoittaa:

Raamattu on välttämätön osa loosin varustusta kristityssä loosissa vain, koska se on kristinuskon pyhä kirja .. jotta [kokelas] näin pitäisi sitä (rituaalia) juhlallisempana ja sitovampana.

Islamilaisessa loosissa alttarilla on Koraani, hindulaisessa Veda-kirjat ja niin edelleen. Coil’s Masonic Encyclopedia kertoo:

Toistaiseksi ainoakaan luotettava [vapaamuurarillinen] asiantuntija ei ole ollut sitä mieltä että vapaamuurarin pitäisi uskoa Raamattuun tai mihinkään osaan siitä.. Kaikki ihmiset ovat jumalan lapsia, mutta meidän isämme, joka on taivaissa, on myös jokaisen kunnon vapaamuurarin sydämessä.. hän on määrännyt meidät tulevaan elämään, päättymättömään kehitykseen kohti täydellisyyttä ja tietoisuuteen itsestämme.

Vapaamuurarin tietosanakirja todistaa opin olevan loppuviimein kabbalistista gnostisismia, jonka juuret ovat syvällä satanismissa. Vapaamuurarikirjailija Manly P. Hall kirjoittaa:

Kun vapaamuurari ymmärtää, että avain soturiuteen on elävän voimanlähteen oikea käyttöönotto, hän on oppinut tuntemaan vapaamuurariuden salat. Luciferin voimavarat ovat hänen käsissään.

Tämän piilosatanistisen järjestön jäseninä myös luterilaisen kirkon johtajat kuljettavat sokeita lampaitaan kohti viimeisten päivien luopumusta. Nihilisti Kari Mäkinen tunnustaa päämääriensä lisäksi globalistisen ideologiansa:

Kirkko nationalistisena instituutiona on historiaa.

kari mäkinen - paavi franciscus

Kari Mäkinen hieromassa ekumeniaa jesuiittapaavi Franciscuksen kanssa Vatikaanissa.