HLBTIQ:n meteli mediassa on osa kokonaisvaltaista nihilismiä

Muutama päivä sitten uutisoitiin laajalti seksuaalivähemmistöjen huonosta kohtelusta terveydenhuollossa, kun Miss Gay Finlandiksi kruunattu MS-tautia sairastava Iina Karinen avautui tuntemuksistaan medialle. Klikkiotsikoiden takaa ei kuitenkaan löytynyt sen enempää tietoa kuin mitä otsikot huusivat. Ylen artikkelissa, johon muut mediat viittasivat, toistettiin vain otsikon tekstiä eri tavoin muotoiltuna lähes kymmenen kertaa, menemättä itse asiaan. Näin seksuaalivähemmistöt saatiin jälleen kerran puheenaiheeksi ja ihmisten alitajuntaan vailla asiasisältöä. Satis eloquentiae sapientiae parum. 

Valtamedia Suomessa on sitoutunut täysin HLBTIQ-liikkeen vanhaan kuuden askeleen ohjelmaan, joka esiteltiin vuonna 1987 artikkelissa The Overhauling of Straight America. Ohjelmalle ei ole riittänyt missään maassa pelkkä seksuaalivähemmistöjen asian ajaminen, vaan valta-aseman hakeminen ja muiden mielipiteiden mustamaalaaminen ja vaientaminen. Nihilismi on luotettavassa ja vapaassa mediassamme niin pitkällä, että ihmisiä lakkautetaan toimista poikkeavien mielipiteiden takia, vastoin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10. artiklaa. Euroopan unioinin perusoikeuskirjassa artiklassa 11 niin ikään sanotaan:

1. Jokaisella on oikeus sananvapauteen. Tämä oikeus sisältää mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta. 2. Tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta kunnioitetaan.

Nyttemmin lähes tulkoon kaikki uutisointi valtamediassa kristinuskoon liittyen kritisoi sen suhdetta seksuaalivähemmistöihin. Näin kaksi tuhatta vuotta kristinuskon perinnettä on poistettu päivittäisistä puheenaiheista aiheuttamasta synnintuntoa.

Laajemmalti tarkasteltuna HLBTIQ-liikkeen mielipideterrori on osa kokonaisvaltaista nihilismiä, mikä vaikuttaa ihmiskunnan kaikilla osa-alueilla. Tämä niin ikään kuuden askeleen ohjelma pyrkii lakkauttamaan ja korvaamaan kansallisvaltiot, isänmaallisuuden, yksityisomistamisen, perheinstituution sekä uskonnot Uudella maailmanjärjestyksellä, jota eliittiin kuuluvat suomalaispoliitikotkin ovat mainostaneet.

 Kyllä minulla on se käsitys, että tämä vuosituhannen alku jää maailmanhistoriaan Uuden maailmanjärjestyksen aikana. -Sauli Niinistö

Sivustolta löytyy tämän kokonaisvaltaisen nihilismin historiaa ja esimerkkejä Suomen valtion ja kulttuurin alasajamisesta, jollaista voimme tänä päivänä valitettavasti todistaa. Ahtaalle ajettujen kristittyjen ei tule kuitenkaan asiasta pelästyä, sillä vuosituhansia vanhan Raamatun mukaan kaiken tämän on tapahduttava, ennen kuin turmeltunut maailma uudistetaan Logoksen väliintulon kautta.

Luuk. 17:28-30 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

Advertisements

Euroopan unioni on troijan hevonen

maxresdefault

Poliittinen keskustelu ohjataan yhtenään toissijaisiin ja täysin merkityksettömiin aiheisiin, samalla kun valtapolitiikka toteuttaa nihilististä tehtäväänsä. Valtapolitiikkaan sitoutunut media syyttää unionikehitystä kritisoivia totuuden vääristelystä ja tarjoaa samalla itse selvää hölynpölyä  ylikansallisen integraation tueksi. Muun muassa viimeaikainen heiveröinen talouden kasvu on johtunut lähinnä yksityisten kulutuksen kasvusta, joka taas on perustunut kotitalouksien velkaantumiseen eikä suinkaan “rakenneuudistuksiin”, kuten valtamedia antaa ymmärtää.

Täysjäsenyys EU:ssa ei tarjoa mitään konkreettista etua, vaan päinvastoin heikentää merkittävästi itsenäisyyttä, demokratian toteutumista ja taloudellista hyvinvointia, minkä jokainen voi tosiasioita tarkastelemalla havaita. Kuten OP-Pohjolan entinen pääjohtaja professori Antti Tanskanen on kiteyttänyt, vaihtoehdot Suomelle ovat euro ja liittovaltio tai markka ja itsenäisyys. Rahaa pelkkään jäsenyyteen Euroopan unionissa on Suomelta palanut (vuosina 1995-2014) yli 4,6 mrd euroa. Suomi on ollut nettosaajana vain kolmena vuonna eli käytännössä on toiminut vain rahoittajana muille jäsenmaille. Tämän lisäksi EU:n perustuslakisopimuksen artikla 181/1 kieltää jäsenvaltion keskuspankkirahoituksen, mikä on kiihdyttänyt huimasti alijäämäisen Suomen velkaantumista. Liikepankeille velkaantumisen ansiosta Suomi on maksanut täysin turhia valtion velkojen korkoja yli 74 mrd euroa (vuosina 1990-2014). Jo yleissilmäyksellä voi havaita, että unionijäsenyys Suomelle on pelkästään taloudellisesti erittäin haitallista.

Varsinainen ongelma Euroopan integraatiossa on, ettei se muodostu eurooppalaisten kansojen pyrkimyksestä rauhaan tai taloudelliseen hyvinvointiin. Kehitystä ajaa pyrkimys kumota kansallisvaltiot ja luoda supervalta, joka integroidaan aikanaan yhteen maailmanvaltaan. Katsotaanpa vaikka kehitystä: Euroopan talousyhteisöstä on muodostunut jäsenvaltioiden lainsäädännön määrittelevä ylikansallinen toimielin, jolla on oma

 • perustuslaki
 • valuutta
 • parlamentti
 • korkein oikeus
 • ulko- ja sisäpolitiikka
 • kansallislaulu
 • sekä lippu.

Edellämainittujen lisäksi EU:n suvereeni vallankäyttäjä on epädemokraattisesti vallassa oleva Komissio, mikä tekee EU:n valtarakenteesta suoran kopion kommunistisen Neuvostoliiton duumasta ja politbyroosta. Jean Monnet, yksi Euroopan yhdentymisen merkittävimmistä käynnistäjistä,  kuvaili muistiinpanoissaan suunnitelmaa:

Ja itse Yhteisö on vain välietappi matkalla huomisen järjestettyyn maailmaan.

Historioitsija E. B. Ashtonin mukaan fasismi on keinoja säännellä ihmisten toimintaa valtion palvelemiseksi. Aivan kuten kansallissosialistinen Saksa, vaatii Euroopan unioni nyt maanosan mittakaavassa kaiken talouden yksityistämistä, kontrolloiden sitä kuitenkin joka osalta. Euroopan integraation henki on siis sama kuin sosialismien voimakas ja tuhoisa nousu 1900-luvun alussa: ei-kansallinen vallankaappaus Uuden maailmanjärjestyksen luomiseksi. EU on siis kahden historian tuhoisimman ideologian yhdistelmä, jolla on edelleen sama päämäärä. Kun näiden tosiasioiden päälle otamme huomioon Raamatun eskatologian, johon liittyy Rooman vallan uudelleennousu ja maailman yhdentyminen, on ilmiselvää, että unionijäsenyys vie maatamme yhä kiihtyvämmällä vauhdilla kohti taloudellista, sosiologista sekä hengellistä turmiota.

PhotoGrid_1437874037254

Me olemme kaikki jesuiittoja.. -Herman van Rompuy, Katholiek Nieuwsblad

Lue myös:

Natsi-Saksa oli jesuiittojen tuotos

large-magneettimedia

Magneettimedia on tullut tunnetuksi holokaustin kiistämisestä ja Siionin viisaiden pöytäkirjojen sanoman levittämisestä.

Historiallisen denialismin ohessa erityisesti holokaustin kiistäminen on kasvattanut suosiota Euroopassa viime vuosikymmeninä. Nämä revisionistit näkevät kansallissosialistisen Saksan patrioottina sodassa sionistista imperialismia vastaan. Eräässä Magneettimedian artikkelissa muun muassa vakuutellaan, kuinka Natsi-Saksa oli kristitty maa. Kyseinen artikkeli todistaa natsismin palvelleen katolista kirkkoa ja Vatikaania, muttei missään nimessä kristinuskoa sanan todellisessa merkityksessä. Natsi-Saksan nousun taustalla näkyy vahvasti jesuiittojen imperialistinen pyrkimys ja kansallissosialismi toimikin monilla tavoin esikuvana suunnitelmalle Uudesta maailmanjärjestyksestä. Paavi Pius XI paljasti Vatikaanin osallisuuden kansallissosialismin nousuun jo viimeiselle Saksan keisarikunnan keisarille Vilhelm II:lle:

Minusta oli mielenkiintoista, että paavi sanoi minulle tässä tilanteessa, että Saksasta on tultava katolisen kirkon miekka. Huomautin että vanhaa saksalais-roomalaista keisarikuntaa ei ollut enää olemassa ja että tilanne oli muuttunut. Mutta hän pitäytyi sanoissaan. -Keisari Vilhelm II, The Kaiser’s Memoirs

 1. Jesuiitat kansallissosialismin kulisseissa
 2. Antisemitismi ja eugeniikka
 3. Hitlerin populismi oli huijaus
 4. Natsi-Saksa toteutti osan Danielin kirjan profetiasta

1. JESUIITAT KANSALLISSOSIALISMIN KULISSEISSA

jesuit-lah

Hitlerin henkilökohtaisen eliittiturvajoukon Leibstandarte Adolf Hitler LAH:in kirjainten tunnus (vas. ja keskellä) oli melko suora kopio jesuiittajärjestön IHS tunnuksesta (oik.).

Kansallisosialistisen puolueen puhemiehen Hermann Rauschningin mukaan Hitler ihannoi katolista organisaatiota ja erityisesti jesuiittojen veljeskuntaa. Rauschningin kirjaa Keskusteluja Hitlerin kanssa on kritisoitu epäuskottavaksi, mutta lukuisat natsit ovat vahvistaneet jesuiittojen vaikutuksen natsismiin ja sen valtakoneistoon. Waffen-SS kenraalimajuri Walter Schellenberg vahvisti järjestönsä alkuperän:

Himmler organisoi SS:n jesuiittaveljeskunnan periaatteiden mukaan. Himmlerin mallina oli mahdollisimman tarkka jäljennös Ignatius Loyolan määräämistä hengellisistä harjoituksista ja ohjesäännöistä. Ehdoton tottelevaisuus oli suuri ohjenuora; jokainen käsky pitää toteuttaa kyselemättä. -Le chef du contre-espionnage nazi parle, 1957

Hitlerin hännystelijä ja hallituksen varakansleri Franz von Papen, joka oli myös Maltan ritari, tunnusti myös natsien palvelevan Vatikaania:

Kolmas valtakunta on ensimmäinen maailmanvalta, joka ei vain tunnusta, vaan panee myös täytäntöön paavinkirkon ylevät periaatteet. -Der Völkischer Beobachter, 1934

Kuten tiedetään, jesuiitat ovat ohjanneet Vatikaania vuodesta 1814 lähtien, kun paavi Pius VII pakotettiin perustamaan jesuiittajärjestön uudelleen. Paavinkirkon ylevät periaatteet ovat nimensä mukaisesti pyrkimys maailmanvaltiuteen (katholike = universaali). Kansallissosialismi ja kommunismi olivat Vatikaanin dialektisen mallin teesi ja antiteesi, joiden kamppailun päämääränä oli synteesi eli Uusi maailmanjärjestys. Niimpä ei ole ihme, että kansallissosialismin ideologian perusteoksen Taisteluni kirjoituksessa merkittävässä osassa toimi jesuiittapappi Bernhard Stempfle.

Isä Stempfle, erittäin oppinut pappi, Miesbachilaisen lehden päätoimittaja, vietti kuukausia kirjoittaen uudelleen ja muokaten Taisteluni-kirjaa. Hän poisti ilmeisimmät virheet ja ylettömän lapselliset latteudet. Hitler ei koskaan antanut anteeksi isä Stempflelle sitä, että hän sai tietää niin hyvin hänen heikkoutensa. Hän tapatti hänet “erikoiskuolemanpartiolla” kesäkuun 30. päivän iltana 1934. -Otto Strasser, Hitler and I, 1940

Ranskalainen lakimies ja kirjailija Frederic Hoffet kiteytti natsismin ja katolisen kirkon yhteyden kirjassaan:

Hitler, Goebbels ja Himmler, kuten myös suurin osa puolueen kantajoukosta, olivat katolilaisia.. Tämä yhteys kansallissosialismin ja katolilaisuuden on erityisen ilmeinen, kun tarkastellaan lähemmin puolueen propagandamenetelmiä ja sisäistä organisointia. Mikään ei ole tässä yhteydessä niin valaisevaa kuin Joseph Goebbelsin hengentuotteet. Tiedetään että hän kasvoi jesuiittayliopistossa.. Joka sivu ja rivi hänen kirjoituksissaan muistuttaa hänen oppi-isiensä opetuksista. Niin kuin hän painotti kuuliaisuutta, josta tuli kansallissosialismin ensisijainen hyve… totuuden halventamista.. “Jotkut valheet ovat yhtä hyödyllisiä kuin leipä!”, hän julisti nojaten moraaliseen relativismiin, joka oli ammennettu Ignatius Loyolan kirjoituksista. -L’Imperialisme protestant, 1948


2. ANTISEMITISMI JA EUGENIIKKA

Teen vain samaa kuin Rooman katolinen kirkko on tehnyt 1500 vuotta, ainoastaan tehokkaammin. -Adolf Hitler

Paavi Innocentius III sääti neljännessä lateraalikonsiilissa vuonna 1215, että juutalaisten tuli pukeutua eri tavalla kuin kristittyjen, jotta sekaantumiselta juutalaiseen rotuun vältyttiin. Pukeutumiseen liitettiin myös pyöreä merkki, jonka pukematta jättämisestä juutalaisia rankaistiin riistämällä tämän vaatteet. Kirkon säädösten toimesta juutalaisia suljettiin ghettoihin jo 1200-luvulla.

Jewish_man_-_worms_-_16th_century

Keskiaikaisia kuvia juutalaisista, jotka ovat pukeutuneet katolisen kirkon määräämään keltaiseen tunnukseen.

Vuoden 1890 jesuiittojen virallisessa lehdessä La Civiltà Cattolica kuvailtiin juutalaisia muun muassa kuinka he olivat laiska kansa, joka ei tee työtä tai tuota mitään; joka elää toisten tekemän työn kustannuksella. Kansallissosialismin antisemitismi kumpusi Hitlerin kirjasta Taisteluni, jossa lähes kopioiden toistettiin jesuiittojen satoja vuosia julistamaa harhaoppia ihmisrotujen ja erityisesti juutalaisuuden alemmuudesta. Darvinismin periaate oli, että mikäli moraali on vain naturalistisen evoluution tulosta, ei ole olemassa objektiivista ja pysyvää moraalia, eikä täten oikeutusta ihmisoikeuksille. Natsit sovelsivat jesuiittojen kehittelemää darvinismia oikeutuksena elintilansa laajentamiselle ja pyrkimyksille tuhota ala-arvoisemmat ihmisrodut, mikä huipentui Adolf Eichmannin lopulliseen ratkaisun, holokaustiin. Natsien kansallismielisyys perustui juuri antisemitismiin, mikä toimi täydellisenä esikuvana Ilmestyskirjan viimeiselle pedolle eli Uudelle maailmanjärjestykselle. Ei siis ole tippaakaan epäselvyyttä, etteikö natsismi olisi jesuiittojen tuotosta.


3. HITLERIN POPULISMI OLI HUIJAUS

frei

Natsien julisteita. Vasemmalta alkaen, “Älä anna, uhraa”, “Saksa on vapaa!” sekä “Führer, me seuraamme sinua”.

Historioitsija E. B. Ashtonin mukaan fasismi  on keinoja säännellä ihmisten toimintaa valtion palvelemiseksi.  Hitlerin tullessa valtaan vuonna 1933 Saksa oli taloudellinen raunio. Hitler vetosi voimakkaasti patriotismiin ja uuteen yhteiskunnalliseen omaantuntoon. Kansallismielisyys ja vapaaehtoisuus nostivat Saksan hetkellisesti taloudellisesta rauniosta, mutta vain parin vuoden sisään vapaaehtoisuudesta muodostui lakimuutoksessa pakollista. Pian Hitlerin johtama Saksa oli

 • poliittisesti totaalinen diktatuuri
 • taloudellisesti fasistinen, jossa yksityiset sijoittajat omistivat tuotantovälineet ja -lähteet, mutta jota liittovaltio kontrolloi joka alalla
 • sekä hengellisesti diktaturismi, jossa natsismi muodosti ainoan oikean synkreettisen uskonnon katolilaisilla elementeillä.

Natsi-Saksan fasismin askeleet totalitarismiin on nähtävissä selvästi nyt Euroopan tasolla, missä valta keskittyy unionin epädemokraattisiin valtaelimiin, julkista taloutta pakotetaan yksityistämiseen velkaantumisen kautta ja missä ylikansallinen massakulttuuri ja synkretismi murtavat kansallisia identiteettejä ja erityisesti kristinuskoa. Eurooppalaiseen henkeen kuuluu myös neodarvinismin suosiminen, vaikka tiede on osoittanut evoluution olevan luomiskäsityksen mukaista devoluutiota (käänteinen evoluutio) eikä kehittymistä paremmaksi, kuten Charles Darwin uskoi. Natsi-Saksan taloudellisen raunion tapaan, lähes jokainen valtio on ylivelkaantunut ja ilmastonmuutos, terrorismi ja monikulttuurisuus pakottavat ihmisiä muuttumaan ja luopumaan oikeuksistaan. Kollektiivista mukautumista siivittää teknologian ylivalta ja zersetzung-protokolla, jossa ihmiset painostavat toisiaan muuttumaan haluttuun suuntaan. Hasbara, nykyaikainen propaganda, ei ainoastaan iskosta haluttuja teesejä, vaan myös manipuloi kognitiota edistäen tehokkaasti itsesensuuria. Neuvostoliiton viimeinen johtaja Mihail Gorbatšov totesi Time-lehden haastattelussa:

Vaihtoehto kapitalismille ja kommunismille on tulossa pian..

Vatikaanin dialektisesta oikeisto-vasemmisto-asettelusta on muodostumassa globaalissa murroksessa synteesi, Uusi maailmanjärjestys.


4. NATSI-SAKSA TOTEUTTI OSAN DANIELIN KIRJAN PROFETIASTA

kädet

Euroopan unioni on Saksan valtakuntien jatkumoa. Angela Merkel poseeraa kuvissa näyttäen vapaamuurarillista käsimerkkiä, kuten Adolf Hitlerkin teki.

Merkittävät lähihistorian tapahtumat ovat eskatologiselta kannalta hyvin mielenkiintoisia, sillä ne sisältävät usein lopun aikaa koskevia Raamatun käsitteitä. Hitlerin johtama kolmas valtakunta täytti osan Danielin kirjan ennustuksesta kolmannesta pedosta, josta näyn mukaan tuli muodostua vielä yksi valtakunta, sekä sen pohjalta viimeinen ja erilainen peto eli globaali maailmanvalta. Juurikin Saksa on johtanut maailmansotien jälkeen Euroopan integraatiota ja katolista pyrkimystä yhdentyneestä ihmiskunnasta.  Danielin kirjan 7. luvun näyn valtakuntiin liittyi esikuvat antiikin ajasta ja tämä on nähtävissä myös Natsi-Saksan kohdalla. Lue lisää artikkelista Ihmeellinen ennustus suurvalloista ja globalismista.

 

Yksityistäminen valmistaa Suomea Uuteen maailmanjärjestykseen

Suomi laiva

Natsi-Saksa sovelsi aikoinaan ideaa, että kun valhe on tarpeeksi suuri ja törkeä, on ihmisten pakko uskoa se. Samaan ideaan on perustunut myös Euroopan unionin aikainen poliittinen nihilismi. Nykyinen Suomen valtion ja kuntien taloudellinen ahdinko on tahallisen ja johdonmukaisen politiikan satoa, mikä oli nähtävissä jo 1990-luvun alussa yksityistämisen ja kansainvälistämisen rantautuessa vahvasti Suomeen. Nyt 25 vuotta myöhemmin EU-politiikka on saavuttamassa laajasti todelliset intressinsä, kun julkinen sektori on muuttumassa yksityiseksi ja valumassa ylikansalliseen omistukseen.

Valtionrautatiet perustettiin ja ylläpidettiin verorahoilla, mutta jaettiin ja yhtiöitettiin internationalisti Esko Ahon hallituksen aikana. Voiton tavoittelun myötä junayhteyksiä järjestetään pääosin vilkkailla rataosuuksilla ja samalla lakkautetaan haja-asutusalueilta. Yksityistäminen on näkynyt palveluhinnoissa, eivätkä suomalaiset enää ole yhdenvertaisia junayhteyksien loppuessa maaseudulta.

Postilaitos jaettiin ja yhtiöitettiin niin ikään 90-luvulla. Yhtiöittämisen myötä palvelun tuottaa yhä useammin yksityiset yritykset, mikä on myös nostanut palveluhintoja. Pienemmillä paikkakunnilla ja maaseudulla postitoimistot on lakkautettu vallan.

Markka-aikaan ennen EU-jäsenyyttä Suomen valtio kontrolloi keskuspankin kautta valtionvelkojen korkoja, joista osa palautui takaisin valtiolle. Maastrichtin sopimuksen myötä valtion keskuspankkirahoitus kiellettiin, minkä seurauksena valtio joutuu lainaamaan yksityisiltä sijoittajilta ja pankeilta, jotka myös sanelevat velkojina reunaehtoja poliittiselle päätöksenteolle. Jos Suomi olisi velkaantunut ainoastaan itselleen vuosina 1990-2014, olisi valtiolla velkaa 78 % vähemmän eli 95 mrd. euron sijasta ainoastaan 21 mrd. euroa (korkokulut 74 mrd. euroa 1990-2014)!

Elinkaarimallihankkeissa yksityiset rahoittajat, yleensä ylikansalliset rakennusyhtiöt, rakennuttavat ja ylläpitävät kunnallisia tai valtiollisia palveluita, jolloin kunta tai valtio maksaa rakennuksista ainoastaan vuokraa palvelusopimuksen ajan. Mallia on käytetty muun muassa koulujen, terveydenhuollon palveluiden, vanhushuollon, uimahallien ja teiden rakennuttamiseen. Monet hankkeet ovat osoittaneet, että elinkaarimalli tulee paljon kalliimmaksi kuin kertamenona maksaminen ja tavalliset ihmiset jäävät vain sivustaseuraajiksi, kun päätökset tapahtuvat isojen firmojen toimesta kansainvälisellä pääomalla.

Metsähallitusta ollaan parhaillaan jakamassa ja yhtiöittämässä EU:n kilpailulainsäädännön nimissä. Näin ollen metsätalous siirtyisi osakeyhtiöön ja parhaillaan olevan vesilain muutoksen kanssa pohjavesistäkin voisi tulla kauppatavaraa, kuten monissa maissa on nähty. Myös IMF:n lainaehdoissa yhtenä kohtana vaaditaan pohjavesien yksityistämistä.

Kunnallisen liikelaitoksen EU:n määräämä yhtiöittämispakko on viemässä päätösvaltaa kauaksi ihmisistä ja piilottamasta toimintaa liikesalaisuuden nojalla pois julkisuudesta. Saksan, Ranskan ja Italian tapaukset ovat osoittaneet, että vesilaitoksien yksityistäminen on nostanut merkittävästi veden hintaa ja huonontanut veden laatua.

Sote-uudistuksen yhtenä kohtana on perusterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon yksityistäminen. Uudistuksen myötä kuntien merkitys vähenee huomattavasti ja julkinen terveydenhuolto muutetaan voittoa tavoittelevaksi yritystoiminnaksi. Päätösvalta siirtyy niin ikään kauemmaksi ihmisistä ja etenkin köyhien terveydenhuolto heikkenee. Edellisten esimerkkien perusteella ei ole vaikea arvata, mitä sote-uudistus tekee maaseuduille ja haja-asutusalueille.

sauli-niinisto-ameriikassa

Kyllä minulla on se käsitys, että tämä vuosituhannen alku jää maailmanhistoriaan Uuden maailmanjärjestyksen aikana. Kehittyvät taloudet ovat tulleet paitsi taloudessa, ne tulevat myöskin valtapolitiikassa. -Sauli Niinistö

Kuntien ja julkisen sektorin ahdinko on suunnitelmallista ja tarkoituksellista. Se on enemmin ideologista kuin taloudellista. Suomen hyvinvointiyhteiskunnan rappio alkoi Holkerin hallituksen aikaan, joka käynnisti “hallitun rakennemuutoksen”. Tätä valtiolle tuhoisaa ideologiaa ovat kantaneet 1980-luvulta asti ylikansallismielinen valtaeliitti, jota Bilderbergin ja Trilateraalisen komission konferensseissa on ohjeistettu. Soini-ilmiö on silkkaa teatteria, eikä Suomen virallinen EU-kriitikko ole edes ikinä kertonut haluavansa eroa EU-jäsenyydestä.

Näiden ilmiöiden valossa ei ole ihme, miksi Ilmestyskirjan kirjoittaja kertoo ihmisten vain ihmettelevän nousevaa petoa. Uuden maailmanjärjestyksen petos on niin valtava ja törkeä, että ihmisten on vain pakko uskoa se.

Efesolaiskirje 5:14-16 Sentähden sanotaan: Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee! Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.

Timo Soini on kameleontti

Soini T

Wikipedia kuvailee kameleonttia näin:

Ne tunnetaan värinvaihtokyvystään, venyvästä tahmeasta kielestään ja silmistä, jotka pystyvät liikkumaan eri suuntiin.

Mediassa Suomen virallisena EU-kriitikkona esiintynyt Timo Soini on vaihtanut viime vuosina väriään ja ohjannut nationalistisen puolueensa osaksi ylikansallista valtapolitiikkaa. Puoluejäsentensä kritiikkiin puheenjohtaja Soini on vastannut ivallisesti:

Mihinkä ne nyt menisivät? Ei niillä ole mitään, minne mennä. Ei siellä maantiellä mukavaa ole. [1]

Soini on vaihtanut unionikehityksen kritisoimisen globalistiseen kumbayaan ja kommentoinut muun muassa Nobelin rauhanpalkintoa Euroopan unionille seuraavasti:

Rauha on iloinen ja hyvä asia. Siitä voi onnitella. Myös EU:ta.. [2]

Virallisen kansainvälistymiskriitikon mukaan terrorismin torjumiseksi tarvitaan niin ikään poliittista globalismia:

Kyllä uskoisin, että tätä se tarkoittaa tämä globaali maapalloistuminen. Ei ole enää katsomopaikkoja tyyliin tämä ei koske meitä, tämä tapahtuu niin kaukana. Näitä verkostoja ja soluja voi olla eri puolella maailmaa. Jotkut voivat olla lepäämässä, jotkut rekrytoimassa. Tästä ei kukaan selviä yksin, tässä tarvitaan kansainvälistä yhteisöä.. [3]

Kritisoimisesta huolimatta Soini ei itseasiassa ole ikinä ehdottanut eroamista unionisopimuksista eikä itsenäisyyden palauttamista Suomen perustuslain toisen pykälän mukaiseksi. Hänen taustat tuntien ei ollutkaan kuin ajan kysymys, milloin kameleontin väri vaihtuu kirkon periaatteiden mukaiseksi. Hänen poliittisessa lähipiirissään on vaikuttanut muun muassa Vatikaanin järjestö Opus Dein jäsen. Myös Soini itsekin on käynyt luennoimassa Suomen Opus Dein keskuksessa aiheenaan poliittinen palveleminen, mikä muistuttaa kovasti paavi Leo XIII:n paimenkirjettä katolilaisten osallistumisesta politiikkaan. Timo Soini siis kannattaa universaalisuutta (katholike = yleinen, universaali) eli globalismia, mikä on täysin vastakohta nationalismille. Tähänhän roomalaiskatolinen organisaatio on pyrkinyt historiansa ajan; maailman valtiuteen. Tunnettu kirjailija Fjodor Dostojevski on sanonut:

Jesuiittaveljeskunta.. on yksinkertaisesti Rooman armeija, tehtävänään tuoda paavinistuimelle maallinen yksinvalta maailman keisarina.. Se mitä he himoitsevat, on vain valta, saastainen maallinen hyöty ja ylivalta, jonkinlainen universaali maaorjuus, jossa itse ovat herroja, siinä koko heidän kuvansa. He eivät kenties edes usko Jumalaan.

Soini on vain siis yksi Suomen poliittisen eliitin marionettinukeista ja ajaa lusiferista jesuiitta-agendaa nationalismin lakkauttamisesta sekä Uuden globaalin maailmanjärjestyksen luomisesta, jota kohti Suomenkin raiskattu valtio pikku hiljaa vajoaa. Soinin työ on lisäksi ainutlaatuista nationalismin ja patriotismin naurunalaiseksi saattamisessa.

Lähteet:

 1. http://mvlehti.net/2015/10/06/timo-soini-naureskelee-psn-jasenten-kritiikille-ei-niilla-ole-mitaan-minne-menna/
 2. http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000000548220.html
 3. http://yle.fi/uutiset/soini_brutaali_hyokkays_demokratiaa_ja_koko_eurooppaa_vastaan/8455569

Lue myös:

Faktoja ilmastonmuutoksesta

Ilmastonmuutos on kaiken arvostelun yläpuolelle koroitettu populistinen ilmiö, minkä nimissä politiikkaa harjoitetaan kansankiihoituksellisin keinoin. Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan ilmakehän ja merien lämpötilan nousua, joka IPCC:n mukaan johtuu 95% ihmiskunnan aiheuttamista kasvihuonepäästöistä. Ilmaston lämpenemisestä maalaillaan niin kamalia uhkakuvia, että sen nimissä hyvin kyseenalainenkin politiikka on sallittua.

MALLINNOKSET VS. MITTAUKSET

Ilmastonmuutos perustellaan yleensä auktoriteettiin vetoamalla ilman, että itse asiaa tarkasteltaisiin. Sekaan ujutetaan fiktiivisiä mallinnuksia, valikoituja ja universalisoituja mittauksia sekä suoraa valehtelua. Ensinnäkin, median toistama mantra ilmaston lämpötilan nousun jatkumisesta perustuu näennäistieteelliseen mallintamiseen, joka on kuvattuna grafiikassa:

Ilmastomittaukset

Sinisellä on kuvattuna mittaustulokset ilmakehästä, joiden perusteella ilmasto olisi päinvastoin kylmenemässä. Tästä johtuen merijään pinta-ala globaalisti tarkasteltuna ei ole vähentynyt eikä merenpinta ole noussut. Vanhoja toteutumattomia ennustuksia ei olla suinkaan korjattu, vaan ne ovat jääneet kansan keskuuteen myyteiksi. Mallinnokset perustuvat kaupunkisaarekevaikutuksen (UHI) vaikuttamiin mittauksiin, jotka yleistetään globaaleiksi mittaustuloksiksi. Climategate-tietovuoto paljasti CRU-ilmastotutkimusyksikön muokanneen aineistoa IPCC:n tarpeisiin osoittamaan jatkuvaa lämpiämistä. Tietovuodon aiheuttaman kohun takia CRU on korjannut käyriään, jotka osoittavat yllä olevan kuvan mukaisesti mallinnosten johtavan räikeästi harhaan. Mediassa esiintyy harhakuva ilmastokonsensuksesta, jonka mukaan lähes kaikki tutkimus parinkymmenen vuoden ajalta todistaa ihmisen päästöjen olleen syynä globaaliin ilmastonmuutokseen, vaikka todistetusti vain alle prosentti on puoltanut nykyistä populistista käsitystä.

JULKISUUSKUVA ILMASTONMUUTOKSESTA

Koska harhakuvaa ilmastokonsensuksesta tai edellämainittuja valheita ei ole korjattu isossa mediassa, pysyvät myytit suurten massojen faktana ohjaamassa keskustelua. Median sensuuri kattaa monen muun aiheen lisäksi myös ilmaston lämpenemisen kritiikin, minkä takia Argumentum ad auctoritatem eli auktoriteettiin vetoaminen riittää todisteeksi ilmastonmuutokselle.

jääkarhu

Jäätikön sulamisen takia uhanalainen jääkarhu vihreässä propagandassa, oikealla tilasto jääkarhupopulaatiosta.

lintu

Ekologinen tuulivoima tappaa vuosittain tuhansia rauhoitettuja muuttolintuja, etkä varmasti ole nähnyt näitä kuvia lehdessä.

 TEKOSYY MAAILMANHALLITUKSEN PERUSTAMISELLE

Euroopan unioni pyrki äskettäin pidetyn Pariisin ilmastokokouksen myötä – omien sanojen mukaan – luomaan kaikkia maita koskevan globaalin kehyksen, joka perustuu kehittyvään maailmantalouteen. Samaa yhdentymisen mantraa hokevat lähes kaikki merkittävät vaikuttajat, esimerkiksi Bill Gatesin mukaan maailmanhallitus on ainoa keino puolustaa ilmastonmuutoksen uhkaa (Suddeutche Zeitung).

PhotoGrid_1416269197696

YK:n globaalin kehitysverkoston UNDP:n päämäärä on omien sivustojen mukaan edistää ympäristönmuutokseen liittyviä mukautumistoimia, jotka nopeuttavat globaaleja sosioekonomisia prosesseja. Nämä “prosessit” löytyvät vuonna 1992 allekirjoitetusta Agenda 21:stä, joka on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma alkaneelle vuosituhannelle. Sisällöltään se muistuttaa melkoisesti Karl Marxin manifestia tai Adam Weishauptin kuuden kohdan ohjelmaa, sillä Vihreän Päämäärän mukaan kestävää kehitystä heikentäviä ovat esimerkiksi yksityisomistus, yksityisyrittäminen, maanviljely, laidunmaat sekä perheet! Se esittääkin toteutettavaksi taloudellisten resurssien uusjakoa ja ihmisten uudelleensijoittamista laajassa mittakaavassa. YK:lle siirtyy jokaisen ilmastosopimuksen myötä lisää vaikutusvaltaa ohjata maailmaa poliittisesti ja taloudellisesti todellisten päämääriensä mukaisesti.

YK on lopulta symboli maailmanjärjestykselle, joka tullaan rakentamaan jonakin päivänä. -Rockefeller-säätiö

Maailmanhallitus on Uuden maailmanjärjestyksen määränpää ja täyttymys, joka on ennustettu Raamatun Ilmestyskirjassa tämän aionin viimeiseksi valtakunnaksi.

ILMASTOUSKO JOHTAA UUDEN MAAILMANJÄRJESTYKSEN SYNKRETISMIIN

1-e1366716399975

Global oneness day edustaa petollista ja kontrolloitua uuden ajan (new age) kulttuuria, joka leviää hyväntahtoisten ja naiivien massojen keskuudessa. Se puolestapuhuu suvaitsevaisuutta, mutta edustaa todellisuudessa vain relativismia eli tiedollista ja moraalista tyhjiötä. Kulttuurin mukaan kaikki planeetalla ovat yhtä, mutta yhtäältä puhutaan liikakansoituksesta ja depopulaatiosta eli väestön rajoittamisesta. Uutta maailmanjärjestystä ajavan Rooman klubin raportissa Global Future a Time to Act esitettiin toimenpiteitä, kuten syntyvyyden säännöstelyä sekä tieteellisen kehityksen ja tekniikan siirron jarruttamista kehitysmaihin, samalla kun järjestön raportteja lainaavat kehitys- ja ympäristöjärjestöt keräävät miljardeja kehitysmaiden auttamiseen.

world-map-texas

Kaikki maailman ihmiset mahtuisivat laskennallisesti Texasin osavaltion kokoiselle alueelle niin, että jokaisella olisi 100m2 tontti – vauvasta vaariin (vrt. liikakansoitus).

Hyväntahtoiset mutta naiivit massat eivät ainoastaan mukaudu haluttuun vihreän uskonnon muottiin, vaan jopa kiivailevat sen puolesta. Neodarvinismi ja ilmastousko ovat melko varmasti se suuri viimeisten päivien eksytys, josta Raamattu kertoo (2. Tes. 2:11-12).

Ilmastonmuutos on globaali ongelma, jonka ratkaiseminen riippuu siitä, ylitämmekö kansalliset kytköksemme ja tulemmeko yhteen yhteisen hyvän vuoksi.. Katolinen kirkko, joka työskentelee muiden uskontojen johdon kanssa, voi nyt ottaa ratkaisevan roolin mobilisoimalla julkisen mielipiteen ja julkisia varoja.. Sellainen maailmanuskontojen rohkea ja humanitaarinen toiminta, joka toimii yksiäänisesti, varmasti vauhdittaa julkista keskustelua siitä, kuinka voimme integroida yhteiskunnallisia valintoja priorisoituina YK:n kestävän kehityksen päämäärien alla. -Ilmastonmuutos ja yhteinen hyvä, Paavillinen Tiedeakatemia

Ilmastonmuutokseen uskominen johtaa ihmisiä omaksumaan maakeskeisiä ja panteistisia uskomuksia, jotka johdattavat uuden ajan synkreettiseen maailmankuvaan. Katolinen kirkko ja paavi ovat merkittäviä toimijoita uskontojen välisessä vuoropuhelussa eli ekumeniassa, joka nimensä mukaisesti tähtää yhteen maailmanuskontoon. Se tulee olemaan hyvin todennäköisesti jotain teosofian kaltaista, missä on rippeitä kaikista maailmanuskonnoista, mutta ytimessä teosofian luoneen okkultisti H. P. Blavatskyn sanoin:

Saatana, Genesiksen Käärme on todellinen luoja ja hyväntekijä, hengellisen ihmiskunnan isä, sillä se oli hän joka avasi Aadamin silmät ja hän joka oli ensimmäinen joka kuiskasi: Sinä päivänä kun te syötte tästä puusta, te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. -H. P. Blavatsky

Lue myös:

Kiina koeajaa tulevaa valvontajärjestelmää

all-seeing_eye2-700x410

Viimeisen vuosisadan ajan Kiina on toiminut globalisteille tärkeänä koekenttänä erityisesti sosialismin ja ateismin saralla. Maan hallitusmuotoa ja talousjärjestelmää luotsaa edelleen jesuiittojen luoma marxismi, mitä symboloi myös Kiinan lipun viisi viisisakaraista tähteä. Luku viisi merkitsee gematriassa keskeneräisyyttä ja epätäydellisyyttä, viisisakarainen tähti taas kommunisteille maapallon viittä mannerta ja viittä valtamerta eli koko maanpiiriä. Toisin kuin monissa muissa maissa, kommunistinen tiukka kontrolli on säilynyt Kiinassa Mao Zedongin ajasta tähän päivään. Nyt sosiaalinen kontrollointi on kehittymässä hienovaraisemmaksi ja tehokkaammaksi, vaikka siinä yhdistyvät varhaiset KGB:n ja Stasin aikaset keppi ja porkkana:

 • sosiaalisen arvon alenemisen ja eristymisen uhka, tai;
 • arvostuksen ja etuuksien lisääntyminen.

Tuore direktiivi on muokkaamassa kiinalaista luottotietorekisteriä kansalaisten pisteytysjärjestelmäksi, missä kansalaisten ostokäyttäytyminen ja yhteiskunnallinen toiminta määrittävät kansalaispisteitä 360-950 asteikolla. Ostopäätösten, poliittisten mielipiteiden sekä mielenkiinnon kohteiden lisäksi pisteisiin vaikuttavat myös lähipiirin pisteet, myönteisesti tai negatiivisesti. Direktiivin mukaan järjestelmä rakentaa luottamustietokannan, mihin sisältyy myös palkkioita luottamusrikkomuksia paljastaville. Kyseessä on siis uudistettu versio yhteisövainoamisesta (gang stalking), minkä protokollan Stasi loi toisinajattelijoiden eliminoimiseksi. Oxfordin yliopistossa Kiinaa tutkivan Rogier Creemerin mukaan vanhat valvontajärjestelmät pyrkivät vain estämään kapinaliikkeiden muodostumisen, kun taas Kiinan uusi järjestelmä pyrkii luomaan kokonaan uudenlaisen kansalaisen. Lainan tai työpaikan saamiseen vaikuttaakin muutoksen myötä myös kansalaisten somekäyttäytyminen, mistä mainitaan heikentävästi muun muassa huhujen välittäminen. Direktiivin mukaan järjestelmä luo rehellisyyden kulttuurin, mikä ohjaa kansalaisia käyttäytymään paremmin.

Contactless_E00KA8_3182041b

Jo nyt tavallinen kaupankäynti tapahtuu pedon luvulla; kaikki tietoliikenne tapahtuu maailmanlaajuisen tietoverkon kautta, jonka tunnus www on hepreaksi 666. Myös EAN-viivakoodissa on korostettu luku 666. Pisteytysjärjestelmä perustuu näin antikristuksen talousjärjestelmään.

Kiina on edelläkävijä pisteytysjärjestelmän käyttöönotossa, mutta myös länsimaissa idea on nousemassa trendiksi. Esimerkiksi konsultointiyritys 15/30 Research kirjoittaa aiheesta:

Pelillistyminen on yksi 2010-luvun mielenkiintoisimmista trendeistä. Pelillistyminen (gamification) tarkoittaa pelaamisen logiikan soveltamista elämänalueille, joita ei yleensä pidetä pelinä. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisia digitaalisia sovelluksia, jo[i]ssa on kilpailuelementti […] Erityisen mielenkiintoisia mahdollisuuksia pelillistäminen tarjoaa nuoremman sukupolven ohjaamisessa ja motivoinnissa.

Länsimaissa saatetaan vielä naureskella sosialistiselle kollektiivisuus ennen yksilöä-aatteelle, mutta myös YK, Euroopan unioni ja kaikki muutkin internationalistiset organisaatiot perustavat loppuviimein samaan jesuiittalähtöiseen sosialismiin. Onhan Yhdistyneiden kansakuntienkin tunnus vain muunnos Neuvostoliiton tunnuksesta. Liberalistisessa lännessä sosiaalinen paine on muokkaamassa yhtälailla massoja, vain ilmastonmuutoksen nimissä. Eipä olisi mikään ihme, jos samanlainen pisteytysjärjestelmä luotaisiin länsimaihinkin “valvomaan hiilijalanjälkeä”, nyt kun YK ohjaa ilmastonmuutoksen nimissä väestöjä ja resursseja maailmanlaajuisesti ja jopa paavikin julistaa sitä.

Dan. 7:8 Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui.

Raamatun eskatologiset merkit ovat ilmiselviä:

 • sarvella tarkoitetaan valtaa eli tässä yhteydessä tulevaa maailmanhallitusta;
 • silmät merkitsevät valvontaa, sekä;
 • herjaava suu valheita, joita massoille kerrotaan Uuden maailmanjärjestyksen nimissä.

Koska kaikki tiet vievät Roomaan, onkin odotettavissa tulevina vuosina Kiinan kaltaista kehitystä myös täällä länsimaissa. Maranata.

Lähteet:

Musta ja valkoinen Daesh

Musta ja valkoinen Daesh. Ensimmäinen viiltää kurkut auki, tappaa, kivittää, leikkaa kädet irti, tuhoaa ihmiskunnan yhteistä perintöä sekä pitää halpana arkeologiaa, naisia ja ei-muslimeita. Jälkimmäinen on paremmin pukeutunut ja siistimpi, mutta tekee samoja asioita; Islamilainen valtio ja Saudi-Arabia. -Kamel Daoud, The New York Times

Liippu

Islamilaisen valtion ja Saudi-Arabian liput, joissa kummassakin islamilainen šahada.

Saudi-Arabian mukaan 34 arabi- ja Afrikan valtiota on perustanut liittouman islamilaisen terrorismin torjumiseksi. Sen hallinnollinen keskus sijoitetaan Saudi-Arabian pääkaupunkiin Riadiin ja maan puolustusministerin mukaan liittouma tekee yhteistyötä kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Länsimaat ovat pitäneet hinnalla millä hyvänsä suhteita yllä maailman suurimpaan öljyntuottajaan Saudi-Arabiaan, joka valittiin myös hiljattain YK:n ihmisoikeusneuvoston johtoryhmään. Samalla teokraattinen maa toimii vanhoillisen islamin tärkeimpänä ideologisena ja rahallisena sponsorina. UN Watchin mukaan Saudi-Arabia on mestannut enemmän kuin Isis, sillä kuolemantuomio on yleinen rangaistus väkivalta-, huumausaine- ja siveysrikoksista sekä vääräuskoisuudesta.

ruoskinta

Keskellä Raif Badawi, joka sai rangaistukseksi 10 vuotta vankeutta ja 1000 raipan iskua islamin arvostelemisesta.

The New York Times-lehdessä kirjoittaneen toimittaja ja kirjailija Kamel Daoudin mukaan Isis on pikemminkin kulttuuri kuin sotajoukko, jota ei voiteta sodalla terrorijärjestöä vastaan. Vaikka Isisin joukot kukistettaisiin, ongelman perimmäiset syyt eivät silti ratkeaisi. Sen Daoud kiteyttääkin;

Saudi-Arabia on ISIS, joka onnistui.

Länsimaat eivät tyydy ainoastaan valkoisen Daeshin eli Saudi-Arabian kanssa veljeilyyn. Esimerkiksi Yhdysvaltain senaattori John Mc Cainista on levinnyt kuvia yhdessä Islamilaisen valtion nykyisen kalifi Abu Bakr al-Baghdadin kanssa.

John mcCain

Yhdysvalloissa Judicial Watch vuosi hallituksen sisäisiä raportteja, joissa ennustettiin Islamilaisen valtion syntyminen osana strategiaa Syyrian hallinnon heikentämiseksi.

Vuodettu asiakirja paljastaa lännen tukeneen väkivaltaisia islamistiryhmiä yhteistyössä Turkin ja muiden maiden kanssa Syyrian presidentti Assadin heikentämiseksi, vaikka he samalla ennustivan sen johtavan ‘Islamilaisen valtion’ syntyyn Irakissa ja Syyriassa (ISIS). -Nafeez Ahmed

Pentagonin Non-Integrating Gap-suunnitelmaa eli muhamettilaisuuden tukemista ja tökkimistä käytetään myös länsimaissa sujuvasti poliittisen nihilismin astinlautana, kun terrorismin pelossa valvontaa lisätään ja kansalaisoikeuksia heikennetään. Ei ole myöskään ihme, että Saudi-Arabian kuningasperhe kytkeytyy jesuiittoihin. Esimerkiksi Turki bin Faisal Al Saud valmistui Georgetownin jesuiittayliopistosta ulkopolitiikan laitoksesta vuonna 1968, kurssikaverinaan Bill Clinton.

jesuitdictionary

Lue myös:

Lähteet:

Velkaantumisesta ei ole paluuta

2 euro

Kahden euron kolikossa teemana mytologia Europa-neidon raiskauksesta.

Suomen valtiolla on nyt sadan miljardin euron velka ja valtio jatkaa velan ottoa (laskennallisesti) noin 15 miljoonaa euroa päivässä. Valtiovalta ei ole hätäillyt matemaattisesti mahdotonta velkaantumista, sillä HS:n sanoin velkaantumista on helppo jatkaa, koska Suomelle suorastaan syydetään rahaa [1].  Internationalismin haihattelussa useimmat päättäjät ovat unohtaneet, että valtion velasta noin 90% on ulkomaista velkaa. Jo Napoleon Bonaparte tunnisti tosiasian:

Kun hallitus tulee riippuvaiseksi yksityisistä pankeista, silloin pankit kontrolloivat asioita, eivät kansan valitsemat johtajat. Muistakaa, että käsi joka antaa, on aina ylempänä kättä joka ottaa vastaan. Suurpääoma ei koskaan ole tuntenut isänmaallisuutta eikä kunniallisuutta.

Vallankäyttäjiä ei ole häirinnyt Suomen taloudellinen yksityistäminen, eikä liiemmin EU:n poliittinen vallankaappauskaan, minkä johdosta Suomen perustuslain 2§:n mukainen valtiomuoto on kumoutunut. EU:n puuhamies Jean-Claude Juncker kiteytti taannoin vallitsevan velkaantumisen ilmiön:

Me päätämme jotain, jätämme sen lojumaan ja odotamme mitä tapahtuu. Ellei kukaan nosta meteliä, koska useimmat ihmiset eivät ymmärrä mitä on päätetty, me jatkamme askel askeleelta, kunnes ei ole paluuta.

Velkaantuminen on suunniteltu kriisi Euroopan ja maailman yhdentymiseksi, josta valtiovarainministeri Alexander Stubb kertoi vuonna 2008:

Finanssikriisi ei ole pelkästään talouden kriisi; kyse on myös poliittisesta kriisistä.. Se saattaa olla verhottu siunaus.. Historoitsijat tulevat katsomaan tätä aikaa ja toteamaan että se ei ollut vain tavallista historiaa käänteentekevä hetki; ennennäkemätön jakso globaaleja muutoksia, aika jolloin yksi jakso päättyi ja uusi alkoi – valtioille, maanosille ja koko maailmalle.

Velkaantumisen päämääränä on Henry Kissingerin mukaan uusi maailmanjärjestys ja uusi rahajärjestelmä:

Tulemme näkemään uuden kansainvälisen järjestyksen esiinmarssin.. On todennäköistä, että tämä [järjestys] johtaisi uuteen merkantilismiin.

Rooman klubi on vahvistanut suunnitelmissaan, että tuleva rahajärjestelmä tulee perustumaan täysin sähköiseen, subkutaaniseen eli ihonalaiseen maksujärjestelmään. Tarvitseeko muuta sanoa?

Ilm. 13:7-8, 16-18 .. ja sen [maailmanhallitus] valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan..

Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

 • [1] http://www.hs.fi/talous/a1424758255339
 • [2] http://yle.fi/uutiset/synkka_tragedia_vai_julma_farssi__kreikan_kriisin_paahenkilot/8143567

Lue myös:

Eliitti varmana Uuden maailmanjärjestyksen toteutumisesta

greek-deal

Suunnitelma Uudesta maailmanjärjestyksestä on jo niin pitkällä, että kehitystä tukevat marionettipoliitikot voivat puhua mitä tahansa tiedotusvälineille aiheuttamatta vahinkoa suunnitelmalle. Yle julkaisi The Economist-lehden kommentin, missä EU-Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kiteytti unionikehityksen todellisen luonteen:

Me päätämme jotain, jätämme sen lojumaan ja odotamme mitä tapahtuu. Ellei kukaan nosta meteliä, koska useimmat ihmiset eivät ymmärrä mitä on päätetty, me jatkamme askel askeleelta, kunnes ei ole paluuta. [1]

Euroopan vaiheittainen yhdentyminen on tie kohti Uutta järjestystä, mistä jo Jean Monnet kirjoitti muistiinpanoissaan:

Ja itse [Euroopan] Yhteisö on vain välietappi matkalla huomisen järjestettyyn maailmaan.

Euroopan Neuvoston perustamiskonferenssissa Haagissa vuonna 1949 kirjattiin ponsi numero seitsemään seuraavasti:

Yhdistyneen Euroopan luomista tulee pitää tärkeänä askeleena kohti yhdistyneen maailman luomista.

Uuden maailmanjärjestyksen yksi vankimmista suomalaiskannattajista, Alexander Stubb julisti suunnitelman ehdotonta toteutumista Lontoossa 2008:

Mutta me Euroopan valtiot, mukaan lukien Euroopan ulkoministerit, meidän täytyy ymmärtää, että vaihtoehtoja Euroopan yhdentymiselle ei ole, ei ainoatakaan vaihtoehtoa, jota voisi harkita vakavasti. Tällä on tietenkin vaikutuksia asiaan, jota voidaan kutsua Uudeksi maailmanjärjestykseksi..

tower-of-babel-eu-poster

Euroopan yhteisön juliste vuodelta 1992.

Kehitys alkaa askel askeleelta näyttää yhä enemmän “sekulaaria” eli antikristillistä olemustaan. Raamatun eskatologiaa tunteville kehitys tietysti on ollut pitkään selvillä, kertoohan yli 1900 vuotta vanha Ilmestyskirja siitä:

Ilm. 13:1-4 Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: “Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?” 

Artikkelissa Ihmeellinen ennustus suurvalloista ja globalismista kerrotaan mitä Ilmestyskirjan symbolit tarkoittavat. Kun tunnemme kokonaisuutena globaalisti vaikuttavan nihilismin, ymmärrämme myös miksi apostoli Johannes kirjoittaa:

1. Joh. 5:19-20 .. ja koko maailma on pahan vallassa. Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen..

Onko sinun ymmärryksesi ja turvasi tässä ajassa vai maailmankaikkeuden Luojassa, Jeesuksessa Kristuksessa?

[1] http://yle.fi/uutiset/synkka_tragedia_vai_julma_farssi__kreikan_kriisin_paahenkilot/8143567