Euron kriisillä kohti uuden järjestyksen merkantilismia

Käynnissä oleva globaali valtioiden velkakriisi on nihilistinen suunnitelma kumota nykyinen poliittinen ja taloudellinen järjestelmä. Globaalit vaikuttajat, kuten myös Suomen eliitti paljastavat tämän suunnitelman puheissaan. Globaalin muutosten jakson suunnitelmallisuutta ei voi kutsua vain salaliittoteoriaksi, sillä jokainen voi havaita poliittisten vaikuttajien puhuvan tästä suunnitelmasta päivittäin tiedotusvälineissä.

Tästä kriisistä, joka on nyt tulossa, nousee esiin uusi instituutio, joka ottaa enemmän vastuuta globaalista rahataloudellisista mekanismeista. -Angela Merkel, 2009 (sanatarkka käännös)

Angela Merkel - Hitler - triangle

Angela Merkel poseraa esittäen okkultistista kolmiomerkkiä kuten Adolf Hitler poseerasi.

Eurovaluutan suuri kriisi alkoi noin vuoden päästä Merkelin G8-maiden kokouksessa esittämästä lausunnosta:

Long_term_interest_rates

Lähde: Wikipedia.

Talouttaan vääristelleen Kreikan lainarahoittaminen on osa suunnitelmaa nopeuttaa kansallisvaltioiden velkaantumista, jonka myötä nykyisen rahajärjestelmän korvauksessa muutetaan koko poliittinen järjestys. Suomellakin alkaa olla niin suuri valtion velka, ettei sitä tulla koskaan maksamaan pois. Tästä syystä suunnitelmaa tukevat marionettipoliitikot vähättelevät lainanottoa ja kannustavat siihen. Koska mikään valtio ei kykene pian maksamaan velkojaan valuuttarahastoille tai Maailmanpankille, joudutaan koko rahajärjestelmä muuttamaan tulevina vuosina. Alexander Stubb julisti aikaisemmin Lontoossa rahakriisin suunnitelmaa osana kokonaisvaltaisesta nihilismistä:

Finanssikriisi ei ole pelkästään talouden kriisi; kyse on myös poliittisesta kriisistä.. Finanssikriisi oli hälytysmerkki kansainväliselle yhteisölle. Se saattaa olla verhottu siunaus..

Historoitsijat tulevat katsomaan tätä aikaa ja toteamaan että se ei ollut vain tavallista historiaa käänteentekevä hetki; ennennäkemätön jakso globaaleja muutoksia, aika jolloin yksi jakso päättyi ja uusi alkoi – valtioille, maanosille ja koko maailmalle. -Alexander Stubb, 2008

Puheessaan Stubb tiivisti useaan kertaan, kuinka kansallisvaltoiden aika on ohi ja politiikan tulee keskittyä globaaliin järjestelmään. Koska valtiot ja kansat eivät ole suostuneet vapaaehtoisesti luovuttamaan valtaansa ylikansalliselle maailmanunionille, on harmaan eliitin täytynyt luoda jokin pakote ajaa kehitys Uuteen maailmanjärjestyksen. Tätä suunnitelmaa on luotu vuosisatoja ja sen kokeiluihin on kuuluneet niin pankkikriisit kuin maailmansodatkin. Iso-Britannian entisen pääministeri Gordon Brownin mukaan jokaisella valtiolla on oma suunniteltu rooli globaalissa muutoksessa:

Globaalista uusijaosta, jonka vaikutukset voidaan ulottaa Afrikan kylistä Lontoon ja New Yorkin taloudellisten instituutioiden uudistamiseen – uusi jako – joka ainutlaatuisella tavalla tarjoaa turvaa ja varmuutta kaikkien maiden ja kaikkien kansojen ankaraa työtä tekeville perheille..

Tämä globaali uusi jako luo perustan kestävälle taloudelliselle toipumiselle uudelle kansainvälisen kumppanuuden aidolle aikakaudelle, jossa joka ainoalla kansakunnalla maapallolla on oma ennalta suunniteltu roolinsa. -Gordon Brown, 2009

gordon brown _ muurari

Gordon Brown tervehtii vapaamuurarikättelyllä George W. Bushia.

Brownin mainitsemaa uutta jakoa on valmisteltu jo 1960-luvulta lähtien Rooman klubin foorumissa. Vuonna 1973 julkaistiin Rooman klubin raportti nimeltä Regionalized and Adaptive Model of the Global World System eli Uskonnollisesti mukautettu malli globaalille maailmanjärjestykselle. Dokumentti paljastaa eliitin jakaneen maailman kymmeneen poliittis-taloudelliseen alueeseen:

IMG_20141002_061955

Entä mikä on tuo harmaa eliitti, joka suunnittelee ja toteuttaa globaalia nihilismiä? Maailman verhohallituksessa hääräilee monenlaisia instituutioita, ryhmittymiä ja seuroja. Heidän kattojärjestönsä katsotaan olevan Kolmensadan komitea, josta esimerkiksi 32. asteen vapaamuurari ja Yhdysvaltain presidentti Franklin D. Roosevelt on todennut:

Maailman kohtalosta päättää kolmesataa miestä, jotka eivät ole koskaan pettäneet toisiaan. -Franklin D. Roosevelt

Myös Saksan entinen pääministeri Rathenau on puhunut eliitin poliittisesta kattojärjestöstä:

Taloudellisen johdon työkentällä on yhden ihmisiän aikana muodostunut oligarkia, yhtä kiinteä kuin konsanaan Venetsiassa. Kolmesataa miestä, joista jokainen tuntee toisensa, johtaa mannermaan taloudellisia kohtaloita ja he etsivät seuraajansa omasta ympäristöstään. -Walter Rathenau

Suomalaisista Martti Ahtisaari on Kolmensadan komitean jäsen. Komitean väylinä toimii useita salaisia ryhmiä ja instituutioita, jotka järjestävät kokouksia valtion päättäjille ja taloudellisille vaikuttajille. Näitä ovat Bilderberg-ryhmä, Trilateraali komissio ja Rooman klubi. Ehkäpä merkittävimmän rekrytointiväylän eliitille muodostaa Vapaamuurarien veljeskunta, jonka jäseniä on lähes jokainen merkittävä vallankäyttäjä alasta huolimatta.

Erityisesti vapaamuurarit suosivat heidän pyramidijärjestöönsä ujutettua suunnitelmaa Uudesta maailmanjärjestyksestä. Tämän sananlähettiläs Henry Kissinger paljastaa suunnitelman päämäärän:

Saatamme hyvinkin olla todistamassa uuden järjestyksen syntyä, koska syvyyksiin katsovien ihmisten täytyy tulla siihen lopputulokseen, että jossakin kohdin täsmälliset odotukset täytyy palauttaa uuden erilaisen järjestelmän alaisuuteen..

Seuraavien neljän vuoden aikana tulemme näkemään uuden kansainvälisen järjestyksen esiinmarssi.. On todennäköistä, että tämä [järjestys] johtaisi uuteen merkantilismiin-Henry Kissinger, 2009

kissinger

Henry Kissinger näyttää pirunsarvia Molok-patsaan edessä.

Merkantilismi tarkoittaa kaupankäyntiä ja uuden järjestyksen suunnitelmaan kuuluu korvata nykyinen, osittain vielä fyysiseen rahaan perustuva järjestelmä. Käteisen ja korttien tilalle on suunniteltu kehoon upotettava siruimplantti, joka toimii maksuvälineenä ja henkilötunnisteena.

Tässä kohtaa jokainen muistaa edes jossain määrin Raamatun Ilmestyskirjan ennustuksen ostamiseen liittyvästä pedon merkistä. Tiedämme, että rahakriisi on varmuudella suunniteltu kehityskulku kohti jotain uutta. Kun ymmärrämme, mitkä ideologiat suunnitelmaa ajavien järjestöjen ja seurojen taustalla vaikuttaa, nivoutuvat kaikki aikamme merkit Raamatun viimeisiin lopun aikoihin liittyviin ennustuksiin. Huomaa, Raamatun viimeisiin ennustuksiin kaikista lopun aikoja koskevista ennustuksista. Raamatun eskatologian mukainen lopun aika alkoi 1900-luvulla, kun mm. Matteuksen 24. luvun lukuisat ennustukset alkoivat toteutumaan. Israelin valtio liittyy vahvasti kronolgiaan. Näistä löytyy tietoa muista artikkeleista, kuten myös monilta muilta profetaalisilta sivustoilta.

Jos et ole tietoinen aikamme merkeistä liittyen apostoli Johanneksen kirjaamiin tarkkoihin ennustuksiin, tulet yllättymään kuinka lähellä pedon merkin jakelu on sukupolveamme. Eliitin suunnittelemaan uuteen merkantilismiin liittyy siis siru, jota monet järjestöt Rooman klubin rinnalla ovat lobanneet vuosikymmenten ajan. Mikroelektroniikka ja yhteiskunta; Raportti Rooman klubille kertoi jo 1970-luvulla suunnitelmasta:

Siirtyminen yhteiskuntaan, jossa ei käytetä käteistä rahaa, näyttää väistämättömältä. Sen saa aikaan teknologinen kehitys, jonka tuo mikroelektroniikka ja sähköiseen rahojen siirtoon liittyvä huomattava kulujen säästö.

Tähän kehitykseen liittyvät muun muassa One World Web ja käsite Internet of things. Maksamiseen ja henkilötunnistamiseen käytettäviä siruimplantteja on asennettu jo tuhansiin ihmisiin koekäytössä. Mutta tämä ei ole vielä kokonaisuudessaan se pedon merkki, mistä Ilmestyskirja kertoo. Ilm. 18. luvussa kerrotaan ylöstempauksen jälkeisistä uskovista, jotka eivät voi käyttää merkkiä eli sirua kaupankäyntiin. Kohdassa listataan kaikenlaista kauppatavaraa, sekä viimeisenä kohtana ihmissielu. Miksi?

Ilm. 18:11-13 Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa, kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata ja .. ihmissieluja.

Sielun voisi määritellä, että se on ihmisen psyyke – ajattelu, tahto ja tunteet. Raamatun mukaan myös eläimillä on sielu. Iso-Britannian telejätti British Telecom puuhailee monenlaisen tutkimuksen parissa, mutta erityisen mielenkiintoinen on yhtiön tutkijan tohtori Chris Winterin projekti. Hän on kehittänyt työryhmineen silmän taakse hermoverkostoon kytketyn siruimplantin, joka kykenee siirtämään hermostosta kerättyä tietoa dataksi. Ennennäkemätöntä tutkimuksessa on se, että ensimmäistä kertaa aivojen toimintoa on voitu dekoodata ja muuttaa sähkötoiminnosta dataksi – eli toisinsanoen ajatuksista tietokoneella tunnistettavaksi!

Projektin nimi ei ole sen enempää profetaalinen, kuin Soul catcher 2025. Sirun keräämä tieto ei rajoitu pelkästään ajatusten lukemiseen, vaan sillä on kyetty myös muodostamaan datana luettavia kuvia silmien verkkokalvosta. Tästä Ilmestyskirja on myös ennustanut:

Ilm. 13:14-15 Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.

Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmaan kuuluu perustaa uuden kaupankäynnin lisäksi maailmanunioni, jonka johdossa olisi 12 miestä ja yksi maailman suvereeni johtaja. Tämän Raamattu esittelee Antikristuksena. Hänen rinnalleen asettuu Väärä profeetta, uskonnollinen johtaja, joka taivuttelee ihmiset ottamaan aivoja lukevan siruimplantin kaupankäynnin mahdollistamiseksi.

Jeesuksen seuraajat ovat tienneet jo vuosia tämänkin kehityskulun, koska Raamatun lupauksen mukaisesti Jumala ei ole tehnyt mitään ilmoittamatta siitä ensin profeetoilleen:

Aamos 3:7 Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.

Siksi Jeesukseen turvautuneet ja pelastetut voivat nostaa päänsä näiden merkkien ilmaantuessa, koska lupaus seurakunnan ylösotosta ja Jumalan valtakuntaan pääsemisestä on yhä lähempänä.

1. Tess. 5:4 Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia, me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkaamme pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.

Lähteenä käytetty: Salainen asiakirja no1 (2007), Leo Meller – Euro, Kreikka ja Suomi: näin pedon merkki tulee (2010), Beltsassarin media.

Advertisements

Viisi faktaa Euroopan unionista

Näin eduskuntavaalien alla on hyvä muistutella mieleen faktoja Euroopan unionista ja sopimuksista, joihin Suomen valtio on sitoutunut. Jos mielestäsi hyvinvoinnilla, taloudellisella vakaudella, demokratian ja sananvapauden toteutumisella tai suomalaisen kulttuurin ja arvojen säilymisellä on painoarvoa tulevaisuuden politiikassa, tulee sinun olla tietoinen seuraavassa esitetyistä faktoista.

Fakta 1: EU:ssa jäsenvaltio ei ole itsenäinen

Useimmille EU:n perussopimukset ovat täysin tuntemattomia, vaikka ne määrittelevät yhteiskuntaa siinä missä Suomen perustuslakikin. Lissabonin sopimus 2007/ C306/ 01/ artikla 2b:

Jäsenvaltiot sovittavat yhteen talouspolitiikkansa unionin puitteissa. Tätä varten neuvosto hyväksyy toimenpiteitä, erityisesti näiden politiikkojen laajat suuntaviivat.

Artikla 61b:

Eurooppa-neuvosto määrittelee lainsäädännön ja operatiivisen toiminnan eteenpäin viennin strategiset suuntaviivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella.

EU:n sopimukset ja yhtenäistämispolitiikka velvottavat jäsenmaita sisällyttämään EU-direktiivit aihepiiristä huolimatta kansalliseen lakiin. Tämän johdosta Eduskunta on joutunut hyväksymään kyseenalaisia lakeja, kuten urkintalain Lex Nokia. EU:n perussopimusten mukaan jäsenvaltio saa sanktioita, mikäli ei sisällytä direktiivejä lainsäädäntöön. Euroopan Komission lausumassa todetaan:

Tätä varten jäsenvaltiot luovuttavat unionille osan suvereniteetistaan ja antavat sen toimielimille valtuudet antaa säädöksiä (asetuksia, direktiivejä, päätöksiä), jotka ovat kansalliseen oikeuteen nähden ensisijaisia.

Koska EU:n perussopimukset ovat ristiriitaisia Suomen perustuslakiin nähden, lisättiin vuonna 2011 1. pykälään “Suomi on Euroopan unionin jäsen”, korvaamaan itsenäisyyden ja primaari(EU)-sekundääri(jäsenvaltio)-oikeuden ristiriidan.

Fakta 2: EU:n valtarakenne on epädemokraattinen

Koska EU:n lainsäädäntö on jäsenvaltioiden yläpuolella, on syytä tarkastella unionin valtarakennetta. Ensinnäkin Suomen väestö kattaa 1% EU:n kokonaisväestöstä, joten voi ymmärtää vaikutusmahdollisuuksien olevan sen mukaiset. Lisäksi kansan valitsemalta Euroopan Parlamentilta puuttuu lakialoiteoikeus ja se on vain neuvoa-antava elin valtarakenteessa. Todellinen päätösvalta on Komissiolla ja Neuvostolla, jotka yhdessä EKP:n ja tuomioistuimen kanssa toimivat irrallaan hallituksista, valitsevat itse seuraajansa kansalta tuntemattomin perustein sekä salaavat kirjanpitonsa ja päätöksentekonsa julkisuudelta vetoamalla “EU:n toimintakulttuuriin”. Sven-Olof Jakobsson kirjoittaa kirjassa Salainen asiakirja no1:

EU-parlamentti, eli Eduskunta, on käsittämätön määrä edustajia ilman päätösvaltaa. Se on vain Komission neuvoa-antava elin. Komissio, eli Hallitus, on epädemokraattisesti valittu suvereeni vallankäyttäjä jota parlamentti ei voi erottaa. Eli, EU-valtion rakenne on täsmälleen kopio vanhan Neuvostoliiton Duumasta. Perustuslain myötä (=Lissabon 2009) tulee EU:sta juridinen henkilö, Supervaltio, joka päättää muiden maiden kohtaloista enemmistöpäätöksin.

EU:n primaarioikeus ja valtarakenne ovat erittäin ristiriidassa Suomen perustuslain 2. pykälään “Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta”.

Fakta 3: EU-sopimukset luovat taloudellista epävakautta ja velkaannuttavat valtiota

EU:n sopimus perustuslaista 2005/ artikla 181/ 1 (vanha artikla 100/EY):

Tilinylitysoikeudet ja muut sellaiset luottojärjestelyt Euroopan keskuspankissa tai jäsenvaltioiden keskuspankeissa, jäljempänä “kansalliset keskuspankit”, unionin toimielinten, elinten tai laitosten, jäsenvaltioiden keskushallintojen, alueellisten, paikallisten tai muiden viranomaisten, muiden julkisoikeudellisten laitosten tai julkisten yritysten hyväksi ovat kiellettyjä samoin kuin se, että Euroopan keskuspankki tai kansalliset keskuspankit hankkivat suoraan niiltä velkasitoumuksia.

Vuonna 1992 voimaan astuneessa Maastrichtin sopimuksessa kiellettiin valtioiden suora keskuspankkirahoitus, jonka seurauksena unionijäsenvaltioilta kumottiin oikeus luoda ja kontrolloida rahaa. Tämä vähensi merkittävästi valtioiden autonomiaa ja keskuspankkirahoituksen välikädeksi tulivat liikepankit, joilta valtiot joutuvat lainaamaan rahaa velkana. Vanhaan malliin rahan määrää säädeltiin talouskasvun mukaan, nykyisin sen määrää luoton kysyntä, mikä taas aiheuttaa taloudellista epävakautta. Suomi liittyi Maastrichtin sopimukseen unionijäsenyyden myötä vuonna 1995, jonka jälkeen valtio on velkaantunut kiihtyvällä vauhdilla. Velan lisääntyessä pelkkä velkojen korkojen määrä on noussut niin suureksi, että sitä maksetaan vuodessa lähes yhtä paljon (2,2 mrd.) kuin millä rahoitetaan Suomen sotilaallista maanpuolustusta (2,4 mrd.) – turhaa rahaa. Velkojen ja maksettavan korkojen määrän alati noustessa julkista taloutta ja palveluita joudutaan jatkuvasti leikkaamaan veroja korottamaan, eikä kyseinen politiikka voi kestää enää kauaa. Keskuspankkiiri Bernand Lietaer selittää pankkiuudistuksen luoman ongelman seuraavasti:

Kun pankki myöntää sinulle 100 000$ asuntolainan, se luo lainan pääoman, jonka voit käyttää ja joka alkaa kiertää taloudessa. Pankki kuitenkin vaatii, että maksat takaisin 200 000$ seuraavan 20 vuoden aikana, mutta se ei luo tätä toista 100 000$ – eli koron osuutta. Sen sijaan pankki lähettää sinut kovaan maailmaan taistelemaan kaikkia muita vastaan, jotta voit saada haltuusi sen puuttuvan 100 000$.

Velkaantuneita maita “auttava” Kansainvälinen valuuttarahasto IMF tarjoaa elvytyslainoja, jotka kuitenkin sitovat lainaehdoilla valtiot a) yhtiöittämään valtion laitoksia b) yksityistämään c) myymään yrityksiä ulkomaisille sijoittajille. Lopputuloksena on maita, jotka eivät itse omista mitään eikä kansalla ole itsemääräämisoikeutta. Petollinen talousjärjestelmä tulee kaatamaan Euroopan kansallisvaltiot lähivuosina, jonka jälkeen sen harvainvalta ottaa suvereenin vallan käsiinsä.

Fakta 4: Sosiaalidarwinistinen järjestelmä luo ja ylläpitää köyhyyttä valtaosalle

Itävaltalainen valtiotieteen tohtori Karl Steinhauser havainnollistaa kirjassaan EU – huomispäivän super-Neuvostoliitto vapaata kilpailua seuraavasti:

Asian selventämiseksi valitsen urheilulajin, jota pidetään erityisen raakana: nyrkkeilyn. Tässä kaikkea muuta kuin kainossa lajissa olisi esimerkiksi EU:n harjoittaman kaltainen tuhoamiskilpailu täysin poissa laskuista. Se tarkoittaisi nimittäin sitä, että nyrkkeilijä saisi iskeä vastustajaansa, kunnes tämä on kuollut. Kuinka tarpeellinen jopa tällaiselle raa’alle urheilulajille on heikomman suojelu, on nähtävissä myös nyrkkeilijöiden jaossa painoluokkiin. Niinpä nyrkkeilijöitä ei jaeta ainoastaan kärpäs-, höyhen-, kevyt-, bantami-, puoliraskas- ja raskassarjalaisiin, vaan jopa painoluokassa on omat maan-, Euroopan- ja maailmanmestarinsa. Erotuksena EU:n taloudelliselle tuhoamiskilpailulle, missä höyhensarjan yritys ei millään ammattisaralla voi voittaa mestaruutta, koska sen tyrmää jo ensimmäisessä yhteenotossa alan raskaansarjan yritys. Eikä vain tajuttomaksi vaan niin pahasti, ettei se enää toivu tajuttomuuden tilastaan.

Margrit Kennedy toteaa kirjassaan Interest Free Society, että kun kaikki raha luodaan velasta ja kun kaikesta velasta maksetaan korkoa, sen seurauksena ainoastaan yhteiskunnan rikkain 10% saa enemmän tuloja koronmaksusta kuin joutuu korkoa maksamaan. Köyhimmälle 80% väestöstä koron maksamisella on selvästi köyhdyttävä vaikutus. Keskuspankkiiri Bernand Lietaer havainnollistaa, kuinka darwinistinen järjestelmä on keinotekoinen:

Ahneus ja kilpailu eivät ole kiinteä osa ihmisluonnetta.. Ahneutta ja puutteen pelkoa itse asiassa jatkuvasti luodaan ja vahvistetaan käyttämällämme rahajärjestelmällä.. Voimme selvästikin tuottaa enemmän kuin tarpeeksi ruokaa kaikille ja tässä maailmassa olisi selvästikin kaikille työtä tehtäväksi, mutta meillä ei ole tarpeeksi rahaa niiden maksamiseen. Niukkuus on meidän kansallisissa valuutoissamme. Itse asiassa, keskuspankkien tehtävä on luoda ja ylläpitää rahan niukkuutta. Tämän suorana seurauksena meidän on pakko jatkuvasti taistella toinen toistamme vastaan, jotta voimme selviytyä.

Fakta 5: Yhdentyvä Eurooppa – Troijan hevonen

Suomen perustuslakiin lisättiin vuonna 2011 94. ja 95. pykäliin lause

.. valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle..

Kaikesta päätellen tarkoitus ei ole jättää kehitystä “kauppayhteisön” tasolle. Euroopan Neuvoston perustamiskonferenssissa Haagissa kirjattiin vuonna 1949 seuraava ponsi (nr. 7):

Yhdistyneen Euroopan luomista tulee pitää tärkeänä askeleena kohti yhdistyneen maailman luomista.

Yhdentyvän Euroopan pääarkkitehti Jean Monnet hahmotteli muistiinpanoissaan samaan tapaan:

Ja itse Yhteisö on vain välietappi matkalla huomisen järjestettyyn maailmaan.

Yhdentyvän Euroopan tarkoitus ei ollut alkujaankaan toimia kauppayhteisönä, vaan luoda kansallisvaltiot korvaava supervaltio. Suunnitelma on jo niin pitkällä, että EU:lla on oma perustuslaki, ulkopolitiikka, ulkoministeri, valuutta, kansallislaulu ja lippu, jotka pienin askelin ovat korvaamassa kansallisia identiteettejä. Suunnitelma oli alusta alkaen taloudellis-poliittinen Troijan hevonen, jonka kehitys on mahdollistettu vain salaamalla tärkeimmät sopimukset ja esittämällä osatotuuksia niistä. Kehityksen mahdollistaviin tekijöihin liittyy organisaatiot, kuten Bilderberg-ryhmä, Trilateraalinen komissio, Yhdistyneet Kansakunnat ja Rooman klubi, joista voi lukea artikkelista Pyöreä pöytä – verhohallitusten verkosto. Koska EU on valheellisesti markkinoitu imperialistinen pyrkimys, joka ei todellisuudessa piittaa ihmisoikeuksista tai demokratiasta, on Suomen irtisanouduttava niin pian kuin mahdollista unionijäsenyydestä, eurovaluutasta ja niihin sitovista sopimuksista. Jatka artikkeliin Rooman valtakunnan uudelleen nousu.

Velkaantuminen – vallankaappauksen taktiikka

6a00d8354c0d2669e20168e63f0b29970c-pi

Vladimir Leninin kerrotaan sanoneen:

“Hyödylliset idiootit, nämä liberaalisissa demokratioissa elävät ihmiset, antamalla moraalisen ja taloudellisen tukensa totalitarismin ideoille, solmivat todellisuudessa omin käsin solmun naruun johon heidät tullaan hirttämään.”

”Kun minä rupean hirttämään kapitalisteja, nämä hyödylliset idiootit myyvät itse minulle sen narun ja vieläpä luotolla!”

Mitä Lenin tarkoitti hyödyllisillä idiooteilla? Ole hyvä ja tutustu ensin muutamaan faktaan vallitsevasta poliittisesta tilanteesta.

Faktoja velkaantumisesta

Vuonna 2006 tehty tutkimus paljasti, että jos koko ihmiskunta eläisi kuten me suomalaiset, tarvitsisimme 4,5 maapalloa luonnonvaroineen tyydyttämään ihmiskunnan tarpeet [1]. Uskomme, että mitä enemmän kulutamme, sitä paremmin yhteiskunta pyörii ja taloutemme on kasvussa. Tämän harhaluulon keskellä länsimaat ovat todellisuudessa vain velkaantuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suomessa valtionvelka on noussut viimeisen viiden vuoden aikana peräti 10 miljardia euroa joka vuosi. Velan suhde BKT:hen on käsittämättömät 600% [2]. Valtio, eli me veron maksajat maksamme pelkkiä valtionvelkojen korkoja lähes yhtä paljon kuin rahoitamme maamme puolustusvoimia [3]. Kaiken kukkuraksi Taloussanomien laskelmat paljastavat, että valtionvelasta lähes 90% on ulkomaalaista velkaa [4].

Thomas Jefferson, Yhdysvaltain 3. presidentti lausui aikanaan:

“Asetan säästäväisyyden ensimmäisten ja tärkeimpien hyveiden joukkoon ja valtionvelan suurimpien vaarojen joukkoon. Säilyttääksemme itsenäisyytemme me emme saa vallanpitäjiemme kuormittaa meitä jatkuvalla velalla”

Yhteiskunnan kannalta kullan arvoiset Jeffersonin sanat ovat unohtuneet täysin nykyaikaisesta politiikasta. Kuten tavallista kansaa viedään kuin litran mittaa kulutuksessa, on myös päättäjiä viety rahapoliittisissa muutoksissa. Merkittävin askel rahapolitiikassa on ollut rahan luonnin yksityistäminen. Yhdysvaltojen hallitus luovutti ovelan hankkeen toimesta jo vuonna 1913 rahan luonnin oikeuden “keskuspankki” FED:ille, mikä todellisuudessa on yksityisten omistama. Tutkija Sheldon Emry selitti FED:in tuomaa pankkiuudistusta 1960-luvulla seuraavasti:

”Kun valtiollisella Hallituksella on ollut suuremmat menot kuin mitä se on saanut kansalta verotuloja, on se joutunut lainaamaan, esimerkiksi miljardi dollaria. Koska Hallituksella ei ole rahoja ja Kongressi on puolestaan antanut pois itseltään oikeuden luoda rahaa, joutuu Hallitus pyytämään Federal Reserveltä lainaa miljardi dollaria. Mutta Federal Reserve on yksityinen yritys, eikä näin ollen anna mitään ilmaiseksi! Pankkiirit ovat valmiit antamaan Liittohallitukselle miljardi dollaria käteisenä ja luottona lupausta vastaan, että Hallitus sitoutuu maksamaan lainan takaisin – korkoineen! Niin saa valtiovarainministeriö kongressilta valtuudet painattaa valtionobligaatioita miljardin dollarin arvosta. Nämä obligaatiot toimitetaan Federal Reserven pankkiireille. Federal Reserve maksaa miljardin dollarin setelimäärän painattamisen kustannukset, eli noin 1000 dollaria, ja tekee vaihtokaupan. Hallitus käyttää saamansa rahat maksaakseen omat obligaationsa. Entä mikä on näin hullulta kuulostavan kaupan lopputulos?

No tietenkin se, että Hallitus on nyt maksanut dollarimiljardin mutta myös, että kansa on velkaantunut pankkiireille miljardi dollaria, minkä se joutuu maksamaan takaisin korkoineen.”

Pankkiuudistuksen perustan loivat eurooppalaiset pankkiiriveljekset Paul ja Felix Warburg, jotka edustivat Rothschildin pankkihuonetta. Euroopassa muutokset saatiin laajasti aikaan vasta unionin hahmottuessa 1990-luvulla. Vuonna 1992 solmittu Maastrichtin sopimus kielsi valtioiden keskuspankkirahoituksen, jolloin rahan luonnin oikeus siirtyi dollarin tapaan yksityisille pankeille. Suomi liittyi sopimukseen johdatellun kansanäänestyksen myötä vuonna 1995. Tästä alkoi dialektinen ongelma, jonka satoa niitämme tänä päivänä.

Koska rahaa luovat pankit ovat yksityisiä ja voittoa tavoittelevia yhtiöitä, ne eivät FED:in tapaan anna rahaa ilmaiseksi vaan perivät lainasta korkoa. Arviolta vain 5% eurosta on lähes korotonta keskuspankkirahaa ja 95% korollista liikepankkirahaa. Korkojen kasvaessa ja valtion menojen ollessa suurempia kuin verotulot, on aiheutunut velkakierre, missä valtiot ovat joutuneet velkojen myötä myöntymään myös erinäisiin lainanantajien ehtoihin.

Tästä saamme kiittää pääasiassa kahta järjestöä, Kansainvälistä valuuttarahastoa IMF:ää ja Maailmanpankkia. Järjestöt omaavat hyvin kyseenalaisen historian. Siinä missä ne ovat “rientäneet hätiin” velkaantuville valtioille, ne ovat myös saattaneet lainaehdoillaan valtiot pian miltei vararikkoon, kuten monet Afrikan maat 1960-luvulta lähtien osoittavat. Ei siis ihme, että IMF:ää ja Maailmanpankkia pidetään eniten vahinkoa aiheuttaneina ei-sotilaallisina järjestöinä maaimanhistoriassa. Lainan ohella IMF ja WB velvoittaa maata noudattamaan keskimäärin 110 lainaehtoa, minkä keskeisinä ajatuksina ovat:

1. Valtion laitosten yhtiöittäminen

2. Yksityistäminen

3. Yritysten saattaminen pörssin välityksellä ulkomaisille sijoittajille

Onkin ilmeistä, ettei ysikään selväjärkinen päättäjä yksityistä valtiota ja myy infrastruktuuria ja tuottavia yrityksiä ulkomaille, ellei se kuuluisi kansainvälisten lainanantajien ehtoihin. Esimerkiksi Argentiinan kohtalo osoittaa, kuinka lähes koko sen infrastruktuuri on kansainvälisen pääoman omistuksessa ja kontrollissa, lähtien vesihuollosta, sähkölaitoksista, kouluista ja sairaaloista aina maa-alueisiin. Viimeisimpänä IMF on toteuttanut valtioiden alasajoa Kreikassa ja Ukrainassa. Ketkä rahoittavat tämän toiminnan? Ironista kyllä, me veronmaksajat, sillä  myös Suomi on IMF:n jäsen.

Infrastruktuurin yksityistämiseksi on luotu myös erilaisia toimintamalleja, joista Suomessa toimii PPP eli Public-Private Partnership-yksityisrahoitusmalli. Tätä kutsutaan myös suomalaisittain nimellä Elinkaarimalli, mutta se on useimmille täysin tuntematon. Se toimii seuraavasti:

-Valtion ja kuntien velkaantumisen ja julkisten menojen leikkausten takia kaupungit tai kunnat eivät enää pysty tuottamaan palveluita.

-Elinkaarimalli tarjoaa rakennushankkeeseen yksityisen rahoituksen, missä rahoittaja omistaa rakennuskohteen ja jää vastaamaan sen toimintaa tukevista palveluista, kuten kiinteistöhoidosta. Rakennuskohteita voivat olla esimerkiksi koulut, sairaalat, vanhainkodit, uimahallit tai tiet.

-Kunnan ei tarvitse rahoittaa hanketta kertamenona, vaan maksaa ainoastaan vuokraa sovitun palvelussopimuksen ajan, esimerkiksi 30 vuotta. Kunta voi myös lunastaa kohteen kesken sopimuksen, mikä on kuitenkin hyvin epätodennäköistä tällä tulopohjalla.

Rahapulassa Elinkaarimalli saattaa kuullostaa taivaan lahjalta, mutta on yhtä huono vaihtoehto kuin varattoman osamaksuostokset. Ensinnäkin se tulee kalliimmaksi kokonaisuudessaan kuin kertamenona, kuten monet rakennushankkeet ovat osoittaneet. Toisekseen jokaisen kansainväliseltä pääomalta lainatun euron myötä valta siirtyy pois poliitikoilta joille jää vain sivustaseuraajan osa. Samoin käy myös asukkaille, jotka saavat tiedon hankkeista vasta kun kaikesta on jo päätetty.

Argentiinan ja monen muun surullisen tapauksen tapaan Suomen valtiovaltaa ollaan eliminoimassa yksityistämisellä ja yhtiöiden siirtyessä kansainväliseen omistukseen. Valtion kassan tyhjentyessä myös Suomen pohjavesistä ollaan käyty kauppaa. Napoleon Bonaparte muistutti pankkien luonteesta:

”Kun Hallitus tulee riippuvaiseksi yksityisistä pankeista, silloin pankit kontrolloivat asioita, eivät kansan valitsemat johtajat. Muistakaa, että käsi joka antaa, on aina ylempänä kättä joka ottaa vastaan. Suurpääoma ei koskaan ole tuntenut isänmaallisuutta eikä kunniallisuutta.”

Vallankaappauksen taktiikka

Friedrich Hegel esitti vuonna 1823 dialektisen mallin, missä on yhteiskuntajärjestelmä, jolle luodaan vastakkainen järjestelmä, ja jos kumpikaan järjestelmä ei pääse valtaan, sulautuvat ne yhteen uudeksi yhteiskuntajärjestelmäksi [5]. Marxilaisen kommunismin isä Karl Marx uskoi dialektiseen kehitykseen. Hegelin mallista on tullut politiikkaa ohjaava taktiikka ja sen valossa historialliset tapahtuvat ja kehitys voidaan ymmärtää paremmin.

Dialektinen malli on seuraavanlainen:

1. Teesi – luodaan ongelma

2. Antiteesi – ongelmalla aiheutetaan pelkoa

3. Synteesi – tarjotaan ongelmalle ratkaisua, johon kukaan ei suostuisi ilman keksityn ongelman olemassaoloa.

Valtioiden velkakierteen myötä valtiovaltaa on eliminoitu merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Ilman velkaa ei lainaehtoja ja valtion rakenteiden purkua oltaisi saatu käynnistettyä. Sitähän lännen ihannoima kapitalismi edustaa, laissez-faire eli antakaa tehdä. Todellisuudessa kapitalismi on toteuttanut teesi-antiteesi-taistelua ja nihilismiä eliminoiden kansallisvaltioihin perustuvan järjestelmän, ja on nyt tulossa valtioiden romahtaessa tiensä päähän. Kuuntele, mitä Mikhail Gorbachov lausui Time-lehdessä vuonna 1992:

”Vaihtoehto kapitalismille ja kommunismille on tulossa pian..”

Pankkiiri David Rockefeller valaisi myös nihilististä pyrkimystä:

”Olemme maailmanlaajuisen muutoksen kynnyksellä. Tarvitsemme vain sopivan suuren kriisin ja kansakunnat tulevat hyväksymään Uuden maailmanjärjestyksen.”

Toistetaanpa vielä myös alussa esitetyt Leninin sanat:

“Hyödylliset idiootit, nämä liberaalisissa demokratioissa elävät ihmiset, antamalla moraalisen ja taloudellisen tukensa totalitarmismin ideoille, solmivat todellisuudessa omin käsin solmun naruun johon heidät tullaan hirttämään.”

Liberalistisen haihattelun taustalla olemme luovuttaneet myös lainsäädännöllisen vallan Leninin mainitsemalle totalitarismille. EU:n jäsenenä maamme on alistettuna primaarioikeudella Euroopan perustuslain ja sen suvereenin vallankäyttäjän Euroopan Komission alle. Unionin valtarakenne on kopio kommunistisen Neuvostoliiton duumasta, missä Politbyroon tapaan Komissio valitsee itse jäsenensä ja kansan valitsema parlamentti on vain Komissiolle neuvoa-antava elin.

Kansallamme on ollut liian kiire kulutuksessa ja materialismin himossa ja samalla muutamat Bilderberg-ryhmän ja Trilateraalisen komission ohjeistamat vapaamuuraripoliitikkomme ovat aloittaneet tämän kansallisvaltion nihilismin, jota me veronmaksajat maksamme yhä kasvavilla kuluilla. Unionijäsenyyden petollisuus ei tullut keskeisimmille päättäjillemme yllätyksenä. Monet varoittivat heitä ja monet uskovat vetosivat muun muassa pääministeri Esko Ahoon päätöksissä, mutta tällä tiellä valtiomme kulkee.

Kuuntele, mitä 1900-vuotta vanha Raamatun Ilmestyskirja ennusti tapahtuvasta mullistuksesta:

Ilmestyskirja 13:3-4, 7 “Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.. ja kumarsivat petoa sanoen: “Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?”

.. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.”

Ilmestyskirja 16:13-14 “Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.”

Vain harvat päättäjät ovat uskaltaneet nousta tätä kehitystä vastaan. Useimmat ovat pelon hengessä ja oman edun tavoittelussa hyväksyneet hiljaisesti vallitsevan kehityksen. On myös joukko päättäjiä, jotka toivottavat nousevan pedon valtakunnan tervetulleeksi. Kuuntele, mitä pääministeri Alexander Stubb sanoi Yhdysvalloissa pitämässään puheessa vuonna 2008:

“Olen todellinen Euroopan federalisti, yksi harvoista vielä olemassa olevista ja haluaisin nähdä EU:n muuttuvan supervallaksi.. meidän täytyy ymmärtää, että vaihtoehtoja Euroopan yhdentymiselle ei ole, ei ainoatakaan vaihtoehtoa, jota voisi harkita vakavasti. Tällä on tietenkin vaikutuksia asiaan, jota voidaan kutsua Uudeksi maailmanjärjestykseksi, tai uudeksi kansainväliseksi järjestelmäksi.”

Onko meillä enää vaihtoehtoja taloudellisen hirttosilmukan kiristyessä?

2. Aik. 7:14 “.. mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi”

Lähteet:

Pekka Lahtinen – Verkko kiristyy (1999)

Sven-Olof Jakobsson – Salainen asiakirja no1 (2009)

[1] http://fi.wikipedia.org/wiki/Ekologinen_jalanj%C3%A4lki

[2] http://www.awarablogs.com/valtava-velkaantuminen-katkee-totuuden-negatiivisesta-bktsta-suomessa-ja-muissa-lansimaissa/

[3] http://www.talousdemokratia.fi/tiedostot/valtion%20menoarvio%20vuodelle%202010%20menoerittain.png

[4] http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2013/08/22/suomi-otti-meille-velkaa-kenelle-maksamme/201311480/12?rss=13

[5] http://fi.wikipedia.org/wiki/Dialektiikka

Jesuiittojen Euroopan unioni

Vaikkei luottamus poliitikkoihin ole vuosikymmeniin ollut hyvä, ovat useimmat autuaan tietämättömiä nykyisen valtarakenteen todellisesta luonteesta. Koska Suomi on osa Euroopan unionia ja lainsäädännöllisesti alistettu EU:n perustuslain alle, on tärkeä ymmärtää missä kansalaisina olemme mukana.

Katholiek Nieuwsblad-lehti lainasi ylpeänä Euroopan neuvoston pysyväksi valittua puheenjohtajaa Herman van Rompuy’ta vuonna 2012 [1]:

“Olemme kaikki jesuiittoja.”

Lauseella hän viittasi Euroopan unionin komissaareihin ja merkittäviin vallankäyttäjiin. Näitä ovat van Rompuyn lisäksi muun muassa Jose Manuel Barroso, Jean-Claude Juncker, Mario Draghi, Mario Monti ja Mariano Rajoy. Ei tarvitse mennä paljoa ajassa taakse, kun termi jesuiitta olisi aiheuttanut useimmalle kylmänväreet. Kuinka tähän ollaan tultu?

Katsaus jesuiittojen historiaan

Jesuiittojen historiaa on viime vuosikymmenet pesty puhtaaksi ja harva enää tietää, kuinka pimeä historia veljeskunnalla on. Vanhoissa sanakirjoissa sana jesuiitta tarkoittaa salamurhaajaa tai kavalaa henkilöä. Kun tarkastelemme veljeskunnan historiaa, osuu määritelmä oikeaan. Kerettiläiseen Alumbrados-seuraan  (esp. alum brados, illuminated, valaistunut) kuulunut espanjalainen baski Ignatius Loyola perusti Jesuiittojen veljeskunnan vuonna 1534. Seuran jäsenet vannoivat munkkilupauksen ja sitoutuivat veljeskunnan tavoitteisiin. Paavi Paavali III antoi bullan hyväksyen jesuiitat roomankatolilaisen kirkon uskonnolliseksi järjestöksi. Tämä on merkittävää, koska Loyola oli temppeliritarien tapaan okkultisti ja hänen kerrotaan muun muassa levitoineen meditoidessa.

Jesuiitoista tuli 1500-luvun vastauskonpuhdistusten myötä paavin salainen armeija, mutta myös erittäin tehokas vakoilujärjestö. Jesuiittavalan mukaan jäsen oli kuuliainen suoraan jesuiittakenraalille, vaikka he nimellisesti olivat paavin alaisia. Pian he saivat juonillaan koko Vatikaanin hallintaansa ja sekaantuivat myös politiikkaan. Tämä johdosta jesuiittoja alettiin vainoamaan ja ajamaan pois useista maista ja lopulta veljeskunta lakkautettiin okkultististen palvontamenojen päädyttyä julkiseen tietoon. Lakkauttamisen julistanut paavi Klemens XIV maksoi tehtävästään hengellään.

Illuminatia

Vaikka veljeskunta oli lakkautettu 1700-luvun lopulla, jesuiitta Adam Weishaupt kokosi salaisen ryhmän ympärilleen, joka nimettiin Valaistuneiden veljeskunnaksi (der Illuminatenorden) [2]. Weishaupt esitti toukokuun 1. päivänä 1776 suunnitelman, johon kuului monarkioiden, valtioiden ja niiden rajojen, kansallisuuksien ja isänmaallisuuden, yksityisomistamisen, perheinstituution sekä uskontojen lakkauttaminen ja korvaaminen Novus Ordo Seclorum’illa eli Uudella Sekulaarilla Maailmanjärjestyksellä, jota johtaisi pieni eliitti maailmanhallituksessa. Jesuiittojen soluttama vapaamuurarien veljeskunta sitoutui Weishauptin suunnitelmaan, joka käynnistyi Ranskan vallankumouksella vuonna 1789. Vapaamuurari Napoleon Bonaparte vangitsi paavi Pius VII:n ja pakotti myöhemmin luomaan Loyolan perustaman veljeskunnan Vatikaaniin uudelleen.

“He [jesuiitat] ovat niin jatkuvasti sekaantuneet hovin ja valtion juonitteluihin, että heitä voi oikeudenmukaisesti syyttää maailmanvaltaan pyrkimisestä. He aiheuttavat kuninkaille kuoleman, ei mestauslavalla, vaan salamurhan kautta, ja yhtä vahingollisina kuin Illuminati-seura; he olivat ensimmäisenä joukossa kaikissa tapahtumissa ylistämässä murhanäytöksiä Pariisissa [Ranskan vallankumouksen aikoihin]. He ryöstivät valtioilta niiden kyvykkäimmät nuoret, jotka he houkuttelivat instituutioihinsa ja hankkivat itselleen koulutusmonopolin avulla katolisissa maissa suhteettoman ja kohtuuttoman suuren vaikutusvallan kaikkiin mielipiteisiin. Heillä oli käsissään kaikki työkalut ihmiskunnan hyväksi toimimiseksi; rahaa, suojelusta, rippituoleja ja muita keinoja oli yllin kyllin heidän käytettävissään. He voisivat siten tehdä hyvää, jos niin tahtoisivat, mutta he toimivat vain esimiestensä tahdon mukaisesti omaksi hyväkseen välittämättä tippaakaan ihmiskunnan hyvinvoinnista; ja siten on mahdotonta tulla vakuuttuneeksi siitä, että jesuiittaveljeskunnan uudelleen perustaminen voisi olla hedelmällistä tai millään tavalla hyödyksi.” -Itävallan arkkiherttua Maximilian Franz (1756-1801) (The Jesuits in History, Hector Macpherson, 1914, s. 126-127)

Sosialismi ja fasismi

On merkittävää, että jesuiitat kehittelivät kommunismia muistuttavaa yhteiskuntamallia jo vuodesta 1609 eteenpäin Paraguayssa [3]. Siihen kuului rotuerottelu luokittelemalla intiaanit kerettiläisenä elämään kolhooseissa. Jesuiittojen kouluttama vapaamuurari Karl Marx kehitteli marxilaisen kommunismin juuri Adam Weishauptin suunnitelmien pohjalta ja uskoi yhteiskuntajärjestyksen kehittyvän Hegelin tapaan dialektisesti teesin ja antiteesin taistellessa. Dialektinen filosofia on jesuiittojen ja vapaamuurarien suosima kehitysmalli, jota symboloidaan monissa tunnuksissa kaksipäisenä lintuna. Venäjän vallankumous oli Ranskan tapaan ei-venäläinen vallankumous, missä illuminaatit riistivät vallan ja asettivat Tbilisin jesuiittaseminaarissa opiskelleen vapaamuurari Josif Stalinin diktaattoriksi. Myös Natsi-Saksa oli hyvin läheisissä väleissä Vatikaanin kanssa. Hitlerin ollessa vankilassa kirja Mein Kampf syntyi jesuiittapappi Bernhard Stempflen avustuksella.

“Olen oppinut kaikkein eniten jesuiitoista.. Tähän päivään asti maan päällä ei ole ollut mitään niin kunnioitusta herättävää kuin katolisen kirkon hierarkkinen organisaatio. Olen tuonut siitä paljon mukaan omaan puolueeseeni. Katolinen kirkko pitää nostaa esimerkiksi.. Himmlerissä näen meidän Ignatius Loyolan.” -Adolf Hitler

Himmler kertoikin myös ihannoivansa jesuiittoja ja loi veljeskunnan periaatteiden mukaisesti SS:n. Kun tarkastelee vastakkain sotineita sosialismeja, voi havaita niistä hyvin samankaltaisia piirteitä esimerkiksi propagandassa ja symboliikassa. Natsit tappoivat miljoonia näiden rodun perusteella ja kommunistit miljoonia näiden yhteiskuntaluokan perusteella. Molemmissa ismeissä juutalaiset kokivat erityistä vihaa mikä on merkittävää, koska jesuiitat ovat aina vihanneet juutalaisia.

Kohti yhdentymistä

Maailmansodat ja ääreensä vedetty nationalismi toteuttivat dialektista kehitysmallia, missä teesi (kansallissosialismi) ja antiteesi (sosialismi) loivat synteesin.

“Näky yhtyneestä Euroopasta syntyi kaipauksesta rauhaan ja varallisuuteen mantereella, joka ei vain aivan liian usein ollut sisäisten konfliktien rikki repimä, vaan myös veti muun maailman kahteen sotaan.” -Wim Duisenberg, Euroopan keskuspankin johtaja ja Kolmensadan komitean jäsen

Wienin suurloosin suurmestari Richard Schlesinger kehoitti kaikkia Euroopan vapaamuurareita tukemaan jesuiitta Joseph Retingerin luomaa Eurooppa-liikettä. Retinger järjesti ensimmäisen Euroopan konferenssin Haagissa vuonna 1948, josta sai alkunsa Euroopan neuvosto. Tähän suunnitelmiin kuului myös, että tärkeiden henkilöiden tulisi kokoontua epävirallisesti. Vuonna 1954 Alankomaiden prinssi Bernhard järjesti valituille henkilöille salaisen konferenssin Hollantiin, Oosterbeckin kaupunkiin Bilderberg-nimiseen hotelliin, josta ryhmä sai nimensä. Prinssi Bernhardista tuli bilderbergiläisten ensimmäinen puheenjohtaja. Hänen on mainittu sanoneen:

“Ihmisiä, jotka on kasvatettu kansallismielisyyteen, on vaikea uudelleenkouluttaa ajatukseen luovuttaa osa itsenäisyydestään ylikansalliselle järjestölle. Tämä on tragedia.” -Prinssi Berhard, 1954

Bilderberg-ryhmästä muodostui Yhdysvaltojen ulkomaansuhteiden neuvostoa vastaava organisaatio Pyöreän Pöydän verkostoon [4]. Vuonna 1955 Bilderbergin neuvottelusta vuosi julkisuuteen seuraava julkilausuma:

“Tunnustettiin yleisesti, että on yhteinen vastuumme päästä mahdollisimman lyhyessä ajassa korkeimman asteen integraatioon aloittaen Euroopan yhteisestä markkina-alueesta.”

Suunnitelman Euroopan integraatiolle loi katolilainen Jean Monnet, jonka mukaan Euroopan unioinin kehittymistä vieläkin kutsutaan Monnet-suunnitelmaksi. Hän kutsui päämääräänsä Euroopan Yhdysvalloiksi, jolla viitataan federalismikehitykseen. Todellisuudessa nimellä viitattiin myös jesuiittojen valtaan Yhdysvalloissa, jonka hallitus on ollut alusta asti jesuiittojen kontrolloima. Harvat ovat tietoisia, että tälläkin hetkellä presidentti Obaman hallinto on lähes kokonaan jesuiittojen kouluttamien istuttama, erityisesti ulkopolitiikassa. Washingtonin kaupungin etymologia ja suunnittelu ilmentää jesuiittojen valtaa Amerikassa. Se perustettiin alueelle, joka lohkaistiin Virginian ja Marylandin osavaltioista, mistä muodostuu Virgin Mary eli Neitsyt Maria. Yhdysvaltain kongressi sijaitsee myös paikalla nimeltä Capitol Hill, joka on käännetty muinaisen Rooman senaatista Capitolium-kukkulasta.

PhotoGrid_1416357971193

Capitol-rakennus Washingtonissa ja Pietarin kirkko Vatikaanissa. Huomaa molemmissa pakanalliset obeliskit.

PhotoGrid_1416357905537

Yhdysvaltain asevoimien hallintorakennus Pentagon ja protestantismia vastaan käydyn sodan komentokeskus Villa Farnese.

Maailmansodista lähtien Yhdysvallat ja Eurooppa muodostivat läntisen valtaliiton, jota lujitettiin erilaisilla organisaatioilla, kuten Pohjois-Atlantin puolustusliitolla, minkä senkin takaa löytyy Pyöreän Pöydän järjestöjen jäseniä sekä yhtenäistä Eurooppaa luoneet katolilaiset Robert Schumann ja Konrad Adenauer. Puolalainen jesuiitta Zbigniew Brzezinski jatkoi Retingerin ja Monnetin luomaa Eurooppa-integraatiota luomalla kapitalististen valtioiden salaryhmän nimeltä Trilateraalinen komissio vuonna 1973. Siihen liittyi jäseniä pääosin Yhdysvalloista, Euroopasta ja Japanista. Brzezinskin mukaan kommunistisissa maissa oli jo tarpeeksi hyvä kontrolli taloudessa ja politiikassa. Amerikkalaisen senaattori Barry Goldwaterin varoitukset Trilateraalisesta komissiosta paljastavat sen jatkavan jesuiittojen perintöä:

“Mielestäni Trilateraalinen komissio edustaa taitavaa, rinnastettua yritystä käyttää hyväkseen kontrollia ja yhdistää kokonaisuudeksi neljä valtakeskusta – poliittinen, rahallinen, henkinen ja kirkollinen.. Järjestelmän johtajina ja luojina he tulevat hallitsemaan tulaveisuutta.” -Barry Goldwater, 1979, kirjassa With No Apologies

“Trilateraalisen komission jäsenet olivat tärkeässä osassa Euroopan unionin luomisessa. EU on esikuva maailmanhallitukselle, joka tulee muuttamaan pian kansainvälisiä suhteita.” -Trilateraalinen komissio

Kuten kehitys on osoittanut, kauppayhteisöstä on muodostunut salakavalasti suvereeni liittosupervaltio, jolla on oma presidentti, ulkoministeri ja ulkopolitiikka, parlamentti, korkein oikeus, lippu, kansallislaulu ja valuutta. Trilateraalisen komission julkilausuman mukaan integraatio on esikuvana muodostuvalle maailmanhallitukselle. Luovutetaanko valta lopulta Yhdistyneille kansakunnille? YK:n toiminta on edesauttanut rauhanprojektiksi itseään kutsuvaa Euroopan integraatiota, eikä ole mikään ihme, että Jean Monnet hääräsi myös YK:ta edeltäneen Kansainliiton taustalla. On myös merkittävää, että YK:n peruskirjan artiklat loi jesuiitta Pierre Teilhard de Chardin, joka paleontologina on myös evoluutioteoriaa “todistaneiden” Piltdownin sekä Pekingin ihmisten väärennettyjen löytöjen takana.

Jesuiittojen näköinen Euroopan unioni

Dolci_Madonna

EU:n lipun 12 tähteä, joka alunperin oli Eurooppa-neuvoston tunnus, tulee katolilaisesta Maria-ikonista.

Monet näkivät talousyhteisöksi itseään kutsuvan yhdentymishankkeen kulissin läpi jo vuosikymmeniä sitten ja varoittivat liittymästä sen jäseneksi. Suomessakin jäsenyyttä markkinoitiin täysin valheellisin mielikuvin. Kun nyt tarkastelemme EU:n valtarakennetta, voimme havaita sen olevan kopio kommunistisen Neuvostoliiton duumasta, jossa kansan valitsema parlamentti on pelkkä neuvoa-antava toimielin. Vallankäyttäjä sensijaan on Euroopan Komissio, joka on epädemokraattisesti valittu eikä parlamentti voi sitä erottaa. EU:n peruskirja määrittelee Komission jäsenen seuraavasti:

“Artikla 9d: Komission jäsenet valitaan heidän yleisen pätevyytensä ja Euroopan asiaan sitoutumisensa perusteella henkilöistä, joiden riippumattomuus on kiistaton.”

EU:n valtaa käyttävät toimielimet toimivat täysin salassa julkisuudelta, kuten Euroopan Keskuspankin neuvosto. 23-henkinen jäsenistö on epädemokraattisesti valittu, se ei ole tilivelvollinen parlamentille ja sen pöytäkirjat ovat salaisia. Miljardien eurojen arvoisia päätöksiä tekevä EKP toimii siis täysin salaten tavoitteensa ja toimintatapansa.

EU:n jesuiittajohtajat julistavat taajaan suvereeniuttaan, eivätkä anna sijaa vaihtoehtoisille näkemyksille poliittisessa kehityksessä.

“Meidän täytyy yhdessä taistella uudenlaisen euroskeptisismin uhkaa vastaan. Tämä ei enää ole vain muutaman maan yksinoikeus. Jokaisessa jäsenvaltiossa on ihmisiä, jotka uskovat, että heidän maansa voi selvitä yksin globalisoituneessa maailmassa. Se on enemmän kuin illuusio: se on valhe.” -Herman Van Rompuy vuonna 2010

Samanlaista kampanjaa kävi myös jesuiitta Mario Monti, jonka mukaan kansallisten parlamenttien ei pitäisi tukkia EU:n johtajien tietä.

Paavi ja katolilaiset jesuiittojen asialla

Pope-Francis-and-Adolfo-Nicolas

Paavi ja Musta paavi.

“Paavi on erehtymätön, kun hän koko kirkon korkeimpana paimenena ja opettajana uskon ja siveysopin asioissa antaa koko kirkkoa tarkoittavan päätöksen..
Kirkollisella opetusviralla on erehtymättömyyden lahja, s.o., se ei voi uskon ja siveydenopin asioissa erehtyä.” -Katolinen katekismus

Katekismuksen oppi paavin erehtymättömyydestä tekee katolisen kirkon jäsenistä erityisen vaikuttajan politiikkaan. Vuonna 1890 paavi Leo XIII laatii paimenkirjeen, jossa kerrottiin seuraavasti:

”Kaikkien katolilaisten täytyy tulla aktiivisiksi tekijöiksi päivänpolitiikassa. Jokaisen katolilaisen täytyy käyttää valtaansa avustaakseen kansakuntien perustuslakien muuttamista Pyhän kirkon periaatteiden mukaisiksi.”

Euroopan unionista on muodostunut pakkomielle paaveille, jotka kehottavat antamanaa tuen Euroopan kehitykselle. On siis ilmeistä, että entisen katolilaisen piispan Gerard Bouffardin paljastukset Mustan paavin eli jesuiittakenraalin vallasta pitävät paikkansa. Paavi on siis jesuiittojen nukkehallitsija Vatikaanissa, minkä on vahvistanut monet muutkin tahot, kuten Alberto Rivera ja Eric John Phelps.

“[Yhdentynyt Eurooppa tulee olemaan] mahtavin katolinen suurvaltio, minkä maailma on koskaan tuntenut.. suurin yksittäinen ihmismahti, mikä koskaan on nähty.” -paavi Johannes XXIII vuonna 1963

“Me rukoilemme sen puolesta, että Euroopan unioni toteutuu viipymättä koko laajuudessaan ja toivomme, että sen rajoja siirretään itään päin.” -paavi Johannes Paavali II vuonna 1995

Katolilaiset muodostavat Euroopan unionissa enemmistön, eikä ole ihme, että parlamentissa eu-kriittiset puolueet, kuten EFD-puolue, on estetty nousemasta johtopaikoille. Ei lienee ole yllättävää, että Suomessakin EU-vastaisen politiikan opposition johtajana on roomalaiskatolilainen Timo Soini, jonka lähipiirissä vaikuttaa muun muassa Opus Dei-seuran jäsen.

“Yhteismarkkinat itse syntyivät katolisten poliitikkojen, kuten saksalainen Adenauerin, Paul Henri Spaakin, Jean Monnetin ja Robert Schumanin innoituksesta… EY:n sosiaalinen peruskirja ja Jacques Delorsin (Euroopan komission puheenjohtajan) sosialismi on kyllästetty katolisella sosiaaliopilla. Jos eurooppalainen federalismi voittaa, EY:stä todella tulee imperiumi. Sillä ei ole keisaria, mutta sillä on paavi. On vaikeaa olla ajattelematta, että [Karol] Wojtyla tiedostaa sen.” -Richard Bennett ja Michael de Semlyen, Papal Rome and the European Union

[1] http://www.djeppink.eu/en/blog/we-are-all-jesuits

[2] http://fi.wikipedia.org/wiki/Illuminati

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Jesuit_reduction

[4] http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=2031

Hyvää 97. itsenäisyys.. muistopäivää?

6.12.2014 ei ole Suomen 97. itsenäisyyspäivä, koska Suomi ei ole itsenäinen valtio.

Suomen hallitusmuoto 17.7.1919/94:

1§ Suomi on täysvaltainen tasavalta, jonka valtiosääntö on vahvistettu tässä hallitusmuodossa..

2§ Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle..

Lissabonin sopimus 2007/ C306/ 01:

Artikla 2 .. ainoastaan unioni voi toimia lainsäätäjänä ja antaa oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä, kun taas jäsenvaltiot voivat tehdä näin ainoastaan unionin valtuuttamina tai unionin antamien säädösten täytäntöön panemiseksi.

Jäsenvaltiot sovittavat yhteen talouspolitiikkansa unionin puitteissa.

Mauno Koiviston presidenttikausina alkoi liike, minkä seurauksena mitätöitiin Suomen täysvaltainen tasavalta valtiopetoksella. Hallitus sopeutti salassa perustuslakia Maastrichtin sopimusta varten toisin kuin Ruotsi, joka huomasi perustuslakien ristiriitaisuudet. Poliittinen nihilismi oli niin suvereenia, että sitä vastustanut suoraselkäinen ministeri Toimi Kankaanniemi joutui eroamaan paikaltaan.

“Kun kesäkuun lopulla 1994 valtioneuvosto päätti antaa liittymistä koskevan esityksen eduskunnalle, ilmoitin, että äänestän sitä vastaan. Pääministeri ilmoitti, että se ei käy ja sanoi, että yksikään ministeri ei voi näin tärkeässä asiassa olla vastaan, vaan vastustajan on erottava. Niinpä sitten hallitustyö osaltani päättyi 28.6.1994.

Siis “uhrasin” ministerin paikan EU-jäsenyyden takia ja vastustin euroon liittymistä. Mitä olisin voinut enemmän tehdä, kun Keskusta, Kokoomus, Sdp, Vasemmistoliitto ja Vihreät olivat Suomen itsenäisyyden luovuttamisen kannalla?” -Toimi Kankaanniemi

Vastoin kansanäänestyslain 3. §:ää kansa äänesti unionijäsenyydestä tuntematta lainkaan neuvoteltua sopimusta. Suomen perustuslaki rajoitettiin maanpetoksen määritelmin Euroopan unionin alaisuuteen.

Maanpetoksesta, 6 § (18.10.1939/343):

Jos se, jolle Suomen puolesta on uskottu sopimuksen tekeminen tai siitä neuvotteleminen vieraan valtion kanssa, tahallansa väärinkäyttää tätä luottamusta Suomen ilmeiseksi vahingoksi; rangaistakoon [kuritushuoneella] määräajaksi tai elinkaudeksi.

Yhdentymiseen tähtäävän poliittisen nihilismin myötä demokratia on vaihtunut despotiaan. Euroopan parlamentissa 751:stä jäsenestä vain 13 on suomalaisia, eikä parlamentilla ole edes oikeutta tehdä lakialoitetta. Valtarakenne EU:ssa on kopio kommunistisen Neuvostoliiton duumasta, minkä oligarkiaa Politbyroota voi verrata Euroopan komissioon. Suvereenit komissaarit valitsevat itse jatkajansa ja perustuslaki velvoittaakin näitä uskolliseksi EU:n nihilistiseen agendaan. Suomen eduskunta joutuu näin hyväksymään kaikki järjettömimmät direktiivit kurkkujen käyryydestä aina kansalaisten urkintalakeihin, koska EU:n primaarioikeus niin velvoittaa.

Suomi liittyi EU-jäsenyyden myötä kärpässarjalaisena mukaan sosiaalidarwinistiseen vapaakauppa-alueeseen, missä raskassarjalaiset moukaroivat alas erityisesti pienyrittäjyyden. Muutosten myötä myös Suomen pankin kontrolloima rahajärjestelmä vaihdettiin velkaan perustuvaksi yksityisille pankeille. Velallisesta rahasta (~95% kaikesta rahasta) täytyy maksaa korkoa, minkä vuoksi pankkikartelli tekee mieletöntä voittoa veronmaksajien kustannuksella. 1990-luvun alusta esimerkiksi valtion velka on lähes kymmenkertaistunut. Tutkimukset osoittavat, että nykyinen rahajärjestelmä hyödyttää rikkainta kymmentä prosenttia, samalla kun se selvästi köyhdyttää kahdeksaakymmentä köyhimpää prosenttia.

Nämä ovat vasta nykyisiä ongelmia. Mitä tulevaisuus on tuodakseen?

Alexander Stubb paljasti poliittisen nihilismin luonteen ja päämäärän puheessaan vuonna 2008:

“Valitettavasti, korostan valitettavasti kansainvälinen järjestelmä perustuu edelleen valtioihin, eli kansallisvaltioihin.. Olen todellinen Euroopan federalisti, yksi harvoista vielä olemassa olevista ja haluaisin nähdä EU:n muuttuvan supervallaksi..

Olen sitä mieltä, että olemme heikkoja kolmesta syystä. Joillakin mailla on edelleen pakkomielle, jota kutsun “kansallisvaltion nostalgiaksi”. He uskovat, että valtio on järjestelmän ydin.. Mutta kansallisvaltio, minun mielestäni se ei ole EU:ssa enää keskeisessä asemassa..

Sitten lopuksi, tarvitsemme mielestäni muutoksen mielialaan Euroopan unionin sisällä. Sanoisin että valitettavasti. Sillä Nizzan neuvotteluista lähtien ja perustuslaillisen ongelman kanssa, tunnelma Euroopassa on kääntynyt happamaksi, enkä pidä siitä. En pidä siitä vähääkään. Ja asialle on tehtävä jotain.

Minulla ei ole yksinkertaista ratkaisua, mutta me Euroopan valtiot, mukaan lukien Euroopan ulkoministerit, meidän täytyy ymmärtää, että vaihtoehtoja Euroopan yhdentymiselle ei ole, ei ainoatakaan vaihtoehtoa, jota voisi harkita vakavasti. Tällä on tietenkin vaikutuksia asiaan, jota voidaan kutsua Uudeksi maailmanjärjestykseksi, tai uudeksi kansainväliseksi järjestelmäksi.

.. Ja vaihtoehtoja Euroopan yhdentymiselle ei ole.”

Päämääränä Uusi maailmanjärjestys

Yhdysvaltain dollarin seteliin on kirjattu latinankielinen lause NOVUS ORDO SECLORUM eli Uusi sekulaari maailmanjärjestys, sekä lause E PLURIBUS UNUM eli monesta yhdeksi. Lauseet viestivät suunnitelmasta, jonka päämääränä on nimen mukaisesti yhdistää ihmiskunta maailmanhallituksen alle. Tavoite on sisällytetty myös Lissabonin sopimukseen artikla 10a:han, johon myös Suomi on sitoutunut.

Tuon päämäärän saavuttamiseksi valtiot, valtioiden rajat, kansallisuudet ja kansallismielisyys, omistusoikeus, perheinstituutio ja uskonnot tullaan kumoamaan ja korvaamaan Uudella sekulaarilla maailmanjärjestyksellä. Euroopan unionin suunnittelijoiden mukaan EU on esikuva maailman yhdentymiselle, joka kumoaa kaiken olemassa olevan.

97 vuotta sitten Suomi julistautui täysvaltaiseksi tasavallaksi, joka kiinnitti perustuslain Raamatulliseen moraaliin. Sen merkiksi valittiin lippuun risti ja vaakunaan leijona (Jeesus Kristus), joka pitää kaksiteräistä miekkaa kädessään (puolustusase) ja polkee käyrää sapelimiekkaa (hyökkäysase, kiero saatanan työ).

Nyt voimme havaita, että olemme hyvin kaukana kaikesta siitä, minkä Suomen hyvinvointivaltiota rakentaneet isämme ja isoisämme katsoivat hyväksi. Lukuna 97 kuvastaa heprealaisessa gematriassa aikaa, ajanjaksoa ja aterialle kutsumista. Sanoilla on suuri merkitys Raamatullisessa eskatologiassa eli lopun aikoja koskevissa ennustuksissa. Oletko tietoinen niistä? Olisiko Suomen kansan aika herätä vielä kun on mahdollisuus?

Jatka artikkeleihin

Jesuiittojen Euroopan unioni

Illuminatia

Ilmestyskirja 16 – Globalismi ajan merkkinä

Homoagenda osana nihilismiä

Huom! Kirjoitus ei ole hyökkäys homoseksuaaleja vastaan vaan suoraa tekstiä homoaktivismin todellisesta luonteesta ja Raamatun suhtautumisesta homoseksuaalisuuteen!

28. marraskuuta 2014 äänestettiin Arkadianmäellä sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta. Lakiehdotuksen kannattajat juhlivat äänestystulosta ihmisoikeuksien voittona. Samassa täysistunnossa äänestettiin homoaktivismin varjossa myös lapsilisän muutoksesta. Vähennys hyväksyttiin laskien kaikkia lapsilisän tasoja 8,1 prosenttia.

Vihreälle liikkeelle viime perjantai oli onnen päivä. Liikuttuneina halasimme eduskuntaryhmässä toisiamme äänestystuloksen tultua julki. Monet meistä jatkoivat juhlintaa eri kansalaisryhmissä ja läheistensä kanssa pitkin iltaa. -Ville Niinistö, vihr.

Ei uutta auringon alla

Lapsiperheiden, vanhusten ja rajoitteisten oikeudet ovat saaneet jäädä taka-alalle, kun homoaktivismi on vallannut median. Homous on esitetty luonnollisena huolimatta järkyttävistä tilastoista homoseksuaaleilla:

 • Homo- ja bi-seksuaalimiehillä on 17-kertainen riski sairastua rektaalisyöpään papilloomaviruksen kautta (Centers for Disease Control and Prevention).
 • Useissa tutkimuksissa ympäri maailmaa enemmän kuin 60% HIV:iin sairastuneista miehistä oli homoseksuaaleja. THL kutsuu HIV:iä homojen kansantaudiksi.
 • 25 vuoden tutkimuksen tuloksena havaittiin, että Euroopassa opettajien pedofiilisista oppilaiden hyväksikäytöistä 71% tapauksista oli homoseksuaalista hyväksikäyttöä (Family Research Institute).
 • Homoseksuaaleilla havaitaan huomattavasti enemmän mielenterveysongelmia ja itsetuhoisuutta, myös maissa joissa homo- ja transseksuaalisuus on ollut hyväksyttyä vuosikymmenet.

Homoseksuaalisuus ei ole ihmiselle luonnollista, sillä kaksi kertaa historiassa sen laaja hyväksyminen on johtanut korkeakulttuurin rappeutumiseen:

Länsimaiden historiassa perheen biologinen perusta on vastaavalla tavalla hajotettu jo kaksi kertaa aikaisemmin: ensin antiikin Kreikassa ja myöhemmin antiikin Roomassa. Molemmissa tapauksissa tällainen perheen atomisoituminen johti vähitellen korkeakulttuuriin rappeutumiseen, koska atomistinen perhe ei lopulta pysty riittävällä tavalla turvaamaan lapsen kehitysedellytyksiä. -Kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka

People can change, puolueeton opetusjärjestö, teki tutkimuksen vuonna 2004, missä tuloksena selvisi, että

 • 97% sanoi homoseksuaalisten halujen johtuvan isä-poika suhteen ongelmista ja 90%:lla oli äitisyndrooma
 • puolet kokivat olevansa liian laihoja, lihavia, rumia, epäurheilullisia jne. sukupuolensa edustajaksi
 • 48% oli joutunut homoseksuaalisen hyväksikäytön uhriksi.

 Homoaktivismi osana nihilismiä

Monilla on käsitys, että ihmiskunta ja kulttuuri kehittyvät jonkin sattumanvaraisen luonnonvoiman kautta eteenpäin. Tämä on istutettu ja haluttu ajattelutapa. Todellisuudessa vallalla oleva läntinen kulttuurihegemonia on hyvinkin suunnitelmallista, päämäärätietoista ja kontrolloitua. Homoaktivismi ei tee poikkeusta. Sen perusta kirjattiin ylös marraskuussa 1987 Guide-lehden artikkelissa The Overhauling of Straight America. Kuuden askeleen strategia propagandan levittämiseen oli

 • Puhu homoudesta äänekkäästi ja niin usein kuin mahdollista
 • Esitä homot uhreina, ei aggressiivisina hyökkääjinä
 • Anna myötämielisille perusteita
 • Esitä homot hyvinä
 • Esitä vastustajat pahoina
 • Rahoita kampanjaa

Todellisuudessa homoaktivismi ei aja ihmisoikeuksia, vaan pirstaloi perhemallia, kulttuuri-identiteettiä ja moraalia. Kommunismilähtöisen feministiliikkeen tapaan se saattaa näyttää oikeudenmukaiselta, mutta todellisuudessa se vihaa ihmisyyttä, mieheyttä, naiseutta ja perhemallia. Feministiliikkeen ansiosta nainen teollistettiin ja perhemalli hajotettiin lapsen joutuessa valtiolliseen kasvatukseen. Perhemallin lakkauttaminen on osa Uuden sekulaarin maailmanjärjestyksen suunnitelmaa, joka pyrkii korvaamaan yhteiskuntajärjestyksen kokonaisvaltaisesti.

Homoaktivismin todellinen päämäärä ei ole saada vain sukupuolineutraalia avioliittolakia, kuten Yhdysvaltojen ja Hollannin tapaukset osoittavat. Murretun arvoperustan jälkeen myös muu luonnottomuus, kuten sadomasokismi, transseksuaalisuus ja pedofilia ovat nousseet keskusteluun, kun homoseksuaalisuus on hyväksytty osaksi perhemallia.

Yhdysvalloissa ILGA:n (International Lesbian and Gay Association) jäsenenä on NAMBLA (North American Man-Boy Love Association), joka kannattaa avoimesti pedofilian hyväksymistä. Hollannissa toiminut PNVD-puolue ajoi pedofilian ja huumeiden laillistamista sekä pornografian ympärivuorokautista näyttämistä televisiossa. Huomattava osa homoaktivismin uranuurtajista on paljastunut pedofiileiksi, kuten Larry Brinkin. Myös homoaktivismin kirjallisuus pohjautuu pedofiilien julkaisuihin, kuten Alfred Kinseyn raporteille.

Homoseksuaalien eheytyminen heteroksi kiistetään julkisessa keskustelussa, vaikka sadat todistukset kertovat homojen päässeen rakentavan hoidon kautta pois väärästä identiteetistä ja itsetunto-ongelmista.

Homoseksuaalisuus ja Raamattu

Tasa-arvoinen avioliittolaki on  lapsen oikeus. -Anni Hakolampi, SDPL ry

En ymmärrä, miten yhteiskunnan perustaa voi murentaa ihmisten halu rakastaa, solmia avioliitto ja huolehtia lapsistaan. -Jari Tervo

Homoseksuaalisuus pyritään esittämään mediassa osana kristillistä rakkautta. Se toteuttaa kuitenkin ovelasti kuuden askeleen homopropagandan levittämistä. Raamatun mukaan ihmisen Luoja rakastaa luomaansa ihmistä, mutta vihaa syntiä. Homoseksuaalisuus on todistetusti opittu tapa eikä synnynnäinen ominaisuus. Raamatun mukaan homoseksuaalinen kanssakäyminen on syntiä.

3. Moos. 18:22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.

1. Kor. 6:9-10 Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset (arsenokoitēs=mies joka makaa miehen kanssa), eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

Room. 1:21-32 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

Laaja homoseksuaalisuuden hyväksyminen liittyy vahvasti kristilliseen eskatologiaan eli lopun aikoihin. Jeesus kuvaili viimeisten päivien ihmisiä vertaamalla heitä Sodoman asukkaisiin, jotka tunnettiin vääristyneistä arvoista.

Luuk. 17:28-30 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

On merkittävää, kuinka hyvin Jeesuksen profetia lopun ajasta kuvaa aikaamme:

• ..he söivät, joivat.. Humanismi opettaa pyrkimystä oman elämän onnellisuuteen. Tästä seuraa hedonismia, missä nautinnon ja mielihyvän hakeminen muodostuu keskeiseksi osaksi elämää. Kaikenlaisesta tunnesyömisestä, roskaruoasta ja päihteiden suurkulutuksesta on tullut valtava ongelma läntiselle yhteiskunnalle.

• ..ostivat, myivät.. Talous perustuu kulutusyhteiskuntaan, missä tärkeää on kuluttaa mahdollisimman paljon talouden pitämiseksi pystyssä. Rahan ja materialismin palvonta määrittää monilta osin, mikä on oikein ja mikä väärin, niin että jopa lapsia tapetaan aborteissa yli 90%:a sosiaalisten eli rahallisten ja itsekkäiden syiden takia. Hedonistinen tuhlailu on osaltaan luonut keinotekoisen nälänhädän maailmaan.

• ..rakensivat.. Johtuen eksponentiaalisesta väestönkasvusta, ihmiset rakentavat kiihtyvällä tahdilla. Ihmisen rakentama kestää vain muutaman vuosikymmenen, minkä takia rakentaminen on kasvavaa.

Pahin yhtäläisyys Sodomaan on luopumus totuudesta, minkä varjolla todellinen rakkaus ja Luojan absoluuttinen moraali unohdetaan hetkellisten nautintojen takia. Ihmisoikeus käsittää enemmän seksuaalivääristymiä kuin vähäosaisten tai rajoittuneiden ongelmia. Onko sattumaa, että homoaktivistit kutsuvat liikettään nimellä Pride, eli ylpeys?

Hes. 16:49 Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut.

Juud. 1:7 .. samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

2. Piet. 2:6 Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.

Raamatun mukaan Sodoma on esikuvana rappeutuvalle yhteiskunnalle, jonka synnin tie vie turmioon. David Wilkerson kuvaili profetaalisessa kirjassaan Näky (1974) hämmästyttävän tarkasti, kuinka talous tulee taantumaan voimakkaasti ennen länsimaisen yhteiskunnan romahtamista ja suursotaa. Wilkerson kutsui tätä viimeisten päivien synnytystuskiksi, missä Jumala ravistelee syntistä ihmiskuntaa heräämään ennen antikristuksen valtakunnan tuhoamista ja jumalattomien tuomiota. Hänen mukaansa homoseksuaalisuuden laaja hyväksyntä kirkoissa ja valtion osalta on ajanmerkkinä, jonka jälkeen profetaalisen näyn tapahtumat alkavat toteutua.

Jokainen samalla viivalla

Raamatun mukaan jokainen ihminen on syntiä tehnyt ja Jeesuksen sanat mene, äläkä enää syntiä tee (Joh. 8:12) koskee ihan jokaista.

Luuk. 9:24-25 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon?

Room. 10:13 Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.

EU:n perussopimukset ja agenda

Tähän artikkeliin on koottu muutamia Euroopan unionin toimielinten julkilausumia sekä otteita Lissabonin sopimuksesta. Näitä tarkastellessa voimme havaita Euroopan unionin olevan väriä vaihtava kameleontti, jonka julkisuuskuva talousyhteisöstä on ollut alun perinkin vain askel kohti federalismia.

Euroopan komissio ilmoittaa EU:n sopimusten päämäärän seuraavasti:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja aiempien perussopimusten ensisijainen tavoite on toteuttaa Euroopan valtioiden vaiheittainen yhdentyminen ja luoda sisämarkkinat neljän liikkumisvapauden (tavarat, henkilöt, pääomat ja palvelut) pohjalta ja talouspolitiikan vaiheittaisen yhdentymisen kautta.

Tätä varten jäsenvaltiot luovuttavat unionille osan suvereniteetistaan ja antavat sen toimielimille valtuudet antaa säädöksiä (asetuksia, direktiivejä, päätöksiä), jotka ovat kansalliseen oikeuteen nähden ensisijaisia.

Johdettu oikeus on kolmas tärkeä unionin oikeuden lähde perussopimusten (primaarioikeuden) ja kansainvälisten sopimusten ohella. -Euroopan komissio [1]

EU:ta edeltäneiden yhteisöjen perustamissopimukset olivat alkujaan jo kansallisen määräämisoikeuden korvaavaa poliittista nihilismiä:

Toisin kuin tavanomaisilla kansainvälisillä sopimuksilla, ETY:n perustamissopimuksella on perustettu oma oikeusjärjestys, joka on sisällytetty jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksiin ja jota jäsenvaltioiden tuomioistuinten on sovellettava. Perustamalla rajoittamattomaksi ajaksi yhteisön, jolla on omat toimielimet, oikeushenkilöllisyys, oikeuskelpoisuus, kelpoisuus edustaa itseään kansainvälisissä yhteyksissä ja todellista toimivaltaa, joka perustuu jäsenvaltioiden toimivallan rajoittamiseen tai siirtämiseen yhteisölle, jäsenvaltiot ovat rajoittaneet suvereeneja oikeuksiaan ja luoneet säännöstön, jota sovelletaan niiden kansalaisiin sekä jäsenvaltioihin itseensä. (C-26/62 Van Gend en Loos Kok. 1963, 1)

EU:n oikeusjärjestys jaetaan primääriseen ja sekundääriseen oikeuteen. Hierarkiasuhteessa primäärinen oikeus (EU) perustaa tulkinnan ja pätevyyden sekundääriselle (jäsenvaltio) oikeudelle. Jos tulkinnat ovat ristiriidassa, sekundäärinen oikeus on pätemätön. EU:n sopimuksissa ja julkilausumissa puhutaan paljon demokraattisuuden lisäämisestä, kuten Lissabonin sopimuksen esittelyssä:

EU:n toiminnan demokraattisuuden ja tehokkuuden lisääminen ja EU:n yhteisen äänen vahvistaminen. [2]

Satis eloquentiae, sapientiae parum, itse sopimus koroittaa EU:n suvereeniutta yli kansallisen lainsäädännön, erityisesti Eurooppa-Neuvoston asemaa hierarkian huipulla. Kuten tiedämme, komission ja neuvoston jäseniä ei valita vaaleilla, emmekä voi puhua missään nimessä demokraattisesta yhteiskuntajärjestyksestä.

Lissabonin sopimus [3] 2007/ C306/ 01:

Unionin tavoitteet ja toimintatavat

Artikla 1:

.. jolle jäsenvaltiot antavat toimivaltaa yhteisten tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Unioni pyrkii tavoitteisiinsa asianmukaisin keinoin unionille perussopimuksissa annetun toimivallan mukaisesti.

Artikla 2:

Unionin päämääränä on edistää rauhaa, omia arvojaan ja kansojensa hyvinvointia.

Unioni kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta ja monimuotoisuutta sekä huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä.

Artikla 3b:

Unionin toimivalta määräytyy annetun toimivallan periaatteen mukaisesti. Unioni käyttää toimivaltaansa toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

.. Annetun toimivallan periaatteen mukaisesti unioni toimii ainoastaan jäsenvaltioiden sille perussopimuksissa antaman toimivallan rajoissa ja kyseisissä sopimuksissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimivalta, jota perussopimuksissa ei ole annettu unionille, kuuluu jäsenvaltioille.

.. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla taikka alueellisella tai paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla.

Artikla 61b

Kansalliset parlamentit valvovat, että luvun 4 ja 5 mukaisesti tehdyissä säädösehdotuksissa ja -aloitteissa noudatetaan toissijaisuusperiaatetta toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan mukaisesti.

Artikla 9a

Euroopan parlamentin jäsenet valitaan yleisillä, välittömillä, vapailla ja salaisilla vaaleilla viiden vuoden pituiseksi toimikaudeksi.

Artikla 188b

Perustamalla 23–27 artiklan mukaisesti tulliliiton unioni edistää yhteisen edun mukaisesti maailmankaupan sopusointuista kehitystä, kansainvälistä kauppaa ja ulkomaisia suoria sijoituksia koskevien rajoitusten asteittaista poistamista sekä tulli- ja muiden esteiden purkamista.

Artikla 10a

Unioni määrittelee ja toteuttaa yhteistä politiikkaa ja toimintaa sekä pyrkii saamaan aikaan pitkälle menevää yhteistyötä kaikilla kansainvälisten suhteiden aloilla tavoitteenaan .. kannustaa kaikkien maiden yhdentymistä maailmantalouteen, muun muassa poistamalla asteittain kansainvälisen kaupan esteitä .. edistää kansainvälistä järjestelmää, joka perustuu entistä tiiviimpään monenväliseen yhteistyöhön, ja maailmanlaajuista hyvää hallintotapaa

Artikla 11

Unionin toimivalta yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla käsittää kaikki ulkopolitiikan osa-alueet ja kaikki unionin turvallisuuteen liittyvät kysymykset, muun muassa asteittain määriteltävän yhteisen puolustuspolitiikan, joka voi johtaa yhteiseen puolustukseen.

Artikla 2a

Kun perussopimuksissa annetaan unionille yksinomainen toimivalta tietyllä alalla, ainoastaan unioni voi toimia lainsäätäjänä ja antaa oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä, kun taas jäsenvaltiot voivat tehdä näin ainoastaan unionin valtuuttamina tai unionin antamien säädösten täytäntöön panemiseksi.

Artikla 2b

Jäsenvaltiot sovittavat yhteen talouspolitiikkansa unionin puitteissa. Tätä varten neuvosto hyväksyy toimenpiteitä, erityisesti näiden politiikkojen laajat suuntaviivat.

Artikla 176d

Unionin oikeuden tehokasta täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, mikä on keskeistä unionin moitteettoman toiminnan kannalta, pidetään yhteistä etua koskevana asiana.

Unioni voi tukea jäsenvaltioiden ponnisteluja parantaa hallinnollista valmiuttaan panna unionin oikeus täytäntöön. Tähän toimintaa voi erityisesti kuulua tietojenvaihdon ja virkamiesvaihdon helpottaminen sekä koulutusohjelmien tukeminen. Jäsenvaltio ei ole velvollinen ottamaan vastaan tällaista tukea. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla tätä varten tarvittavista toimenpiteistä, jotka eivät käsitä jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista.

Tämä artikla ei rajoita jäsenvaltioiden velvollisuutta panna unionin oikeus täytäntöön eikä komission oikeuksia ja velvollisuuksia. Tämä artikla ei myöskään rajoita perussopimusten muiden sellaisten määräysten soveltamista, jotka koskevat hallinnollista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja unionin välillä

Eurooppa-neuvoston ja komission suvereeniteetti

Artikla 7 korvataan 2 kohdassa ilmaisu

”valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuva neuvosto voi yksimielisesti” ilmaisulla ”Eurooppa-neuvosto, joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti..

Artikla 9b

Eurooppa-neuvosto antaa unionille sen kehittämiseksi tarvittavat virikkeet ja määrittelee sen yleiset poliittiset suuntaviivat ja painopisteet.

Artikla 9d

Komission jäsenet valitaan heidän yleisen pätevyytensä ja Euroopan asiaan sitoutumisensa perusteella henkilöistä, joiden riippumattomuus on kiistaton.

Artikla 10b

Eurooppa-neuvosto määrittää unionin strategiset edut ja tavoitteet 10 a artiklassa lueteltujen periaatteiden ja tavoitteiden pohjalta. Eurooppa-neuvoston päätökset pannaan täytäntöön perussopimuksissa määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

Artikla 14

Kun kansainvälinen tilanne edellyttää unionin operatiivista toimintaa, neuvosto tekee tarvittavat päätökset.

Artikla 61a

Eurooppa-neuvosto määrittelee lainsäädännön ja operatiivisen toiminnan eteenpäin viennin strategiset suuntaviivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella.

Artikla 188n

Neuvosto antaa luvan neuvottelujen aloittamiselle, vahvistaa neuvotteluohjeet, antaa luvan sopimusten allekirjoittamiseen ja tekee sopimukset.

Euroopan unionin hierarkiassa Komissio ja Neuvosto ovat selkeästi vaaleilla valittavan parlamentin yläpuolella. Kirjailija Sven-Olof Jakobsson vertaa kirjassaan Salainen asiakirja no1 Euroopan unioinin mallia Neuvostoliiton aikaiseen duumaan.

eu_work_together_203

 

Ei omena kauas puusta pudonnut!

[1] http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/treaty_fi.htm

[2] http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_fi.htm

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:12007L/TXT&from=FI