Miksi emme löydä elämää muualta avaruudesta?

Vieraan älyelämän on muun muassa epäilty välttelevän meitä, horrostavan jossain tai ehkäpä evoluutio ei vain etene. Siellä jossain.

Darvinistit tarjosivat jälleen hupia Ylen artikkelissa, jossa tutkijat ihmettelivät, miksei elämää löydy muualta avaruudesta. Tähän tutkimukseen on käytetty vuosikymmenten aikana mittaamattomia määriä aikaa ja rahaa, sillä kehitysopin mukaan elämää voi sattumalta syntyä elottomaan ympäristöön, ”kunhan olosuhteet sen sallivat”.

Aivan kaikki tutkijat eivät kuitenkaan käsitystä pureksimatta niele, esimerkiksi Dissent from Darwin-järjestön yli yhdeksän sataa allekirjoittanutta professoria pitää darvinismia kykenemättömänä selittämään maailmankaikkeuden syntyä ja olemassaoloa.

Tutkijat ovat listanneet valtavan määrän fysikaalisia, biologisia, geologisia sekä tähtitieteellisiä elämän mahdollistavia tekijöitä, jotka huomioiden teoreettinen todennäköisyys elämälle suotuisalle maailmankaikkeudelle on 1:10500. Siksi tunnetut satatuhatta miljoonaa galaksia ympärillämme, joissa kussakin on satatuhatta miljoonaa aurinkoa, ovat aivan liian pieni määrä aurinkokuntia, jotta toinen maan kaltainen planeetta olisi todennäköinen.

Ylen artikkeliin viitaten, evoluutio kyllä toimii, mutta ei niin kuin darvinisti haluaisi uskoa toimivan. Evoluutiossa tieteellisesti katsottuna tapahtuu

 1. elöiden geeneissä sukupolvien myötä mutaatioita, eli muutoksia tai virheitä; sekä
 2. luonnonvalintaa, jossa populaatioissa menestyy parhaiten ympäristöön sopivat eliöt.

Darvinistit ovat laskeneet, että jos

 1. mutaatio + valinta on muuntelua (ns. mikroevoluutio), täytyy myös
 2. muuntelun + paljon aikaa olla kokonaan uudenalaisten rakenteiden ja toimintojen eli uusien eliöiden syntyä (ns. makro/ megaevoluutio).

Ainoa miinus teoriassa on sen lähtökohdassa: mutaatio ei ole koskaan tehnyt uutta geneettistä koodia. Tutkijat ovat passivoineet tai aktivoineet jonkin eliön olemassa olevia geenejä, mutta mitään uutta ei ole syntynyt. Koko kehitysopillinen teoria nojaa puhtaasti Charles Darwinin kirjan Lajien synty pari vuosisataa vanhaan lausahdukseen:

Ja koska luonnollinen valinta vaikuttaa ainoastaan työskentelemällä kunkin eliön hyväksi, pyrkivät kaikki ruumiilliset ja sielulliset kyvyt kehittymään kohti täydellisyyttä. -Charles Darwin, Lajien synty, s. 666

Kukaan, parin vuosisadan aikana Charles Darwinista lähtien, ei ole nähnyt evoluution luovan mitään uutta, päin vastoin. Näemme luonnossa devoluutiota, eli olemassa olevan informaation katoamista. Eliöiden geneettinen koodi rapistuu, eikä esimerkiksi ihmislaji voi olla genetiikan tutkijoiden mukaan yli kymmentä tuhatta vuotta vanha. Luonnontieteiden isät uskoivat Raamatun kreationismiin, ja tekivät suuria löytöjä tieteen eteen. Nyt, kun darvinismi sanelee luonnontieteen tutkimuksen ehdot, tieteiden kehitys on pysähtynyt ja varoja käytetään valtavia määriä tyhjän päiväiseen elämän etsimiseen avaruudesta, vaikka se on teoreettisesti moneltakin kannalta täysin mahdotonta.

Tämä auringon, planeettojen ja komeettojen muodostama mitä kaunein järjestelmä on voinut syntyä vain älykkään ja voimakkaan olennon suunnitelmasta ja hallinnasta.. Me tunnemme hänet vain hänen luomistekojensa viisaudesta ja erinomaisuudesta. -Isaac Newton

Advertisements

Vain Luoja voi aikaansaada kosmoksen

maa

Termodynamiikan lait ovat nykykäsityksen mukaan vakioita eli universaaleja. Ensimmäisen termodynamiikan pääsäännön mukaan energian määrä on vakio, eikä sitä voi lisääntyä tai vähentyä luonnollisten prosessien kautta. Toisen pääsäännön mukaan järjestys ajautuu aina kaaokseen. Vain Luoja on siis voinut aikaansaada kosmoksen, jonka voimme havaita rapistuvan entropian kasvaessa. Aiemmin ajateltiin, että kosmos koostuus atomeista, mikä tuki naturalistista maailmankuvaa. Nyt tiedetään, että kaiken takaa löytyy aina myös informaatiota, eli atomejakaan ei voi olla olemassa ilman tietoa. Tunnetussa maailmassa tiedolla on aina lähde, joka nykykäsityksen mukaan on poikkeuksetta älykkyys. Niinpä on itsestäänselvää, että kaiken aineen, energian ja luonnonlakien takana on myös älykkyys – Logos.

Joh. 1:1-3 Alussa oli Sana (Logos), ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

Logos on kreikan kielen sana, joka tarkoittaa puhetta, sanaa, ajattelua, järkeä, periaatetta ja merkitystä. Uuden testamentin luomiskertomus Johanneksen evankeliumissa on hyvin merkittävä niin kristillisen teologian kuin luonnontieteellisen tutkimuksenkin kannalta, sillä Logoksella tarkoitetaan Jeesusta, joka tuli ihmiseksi (Joh. 1:14). Ennen maailmankaikkeuden olemassaoloa oli siis Logos; järkeä, ajattelua ja merkitystä. Tämä ajattelu muuttui luomistapahtumassa sanoista kosmokseksi:

1. Moos. 1:1 Alussa Jumala loi taivaan ja maan.

Kol. 2:2-3 Paavali kirjoittaa, kuinka ymmärryksen rikkaus ja tiedon ja viisauden aarteet ovat Kristuksessa. Jos kaikki on luotu Jeesuksen kautta ja pysyy voimassa, onkin ilmeistä, että vain hänen kautta voi saavuttaa ymmärryksen.

Lue myös:

Sivusto suosittelee myös tuoretta CMI:n dokumenttielokuvaa, jossa kristityt tiedemiehet kertovat evoluutioteorian tärkeimpien todisteiden pahimmat puutteet:

YLE uutisoi totta evoluutiosta

evoluutio_yle

Kuva banaania syövästä miehestä on johdatteleva, mutta artikkelin sisältö kerrankin tieteellisen tarkastelun kestävää.

Turun yliopiston biologi Kari Kaunisto vastaili Ylen tuoreessa uutisartikkelissa Evoluutioteoria for dummies viiteen evoluutiota koskevaan kysymykseen.  Yllätykseksi evoluutiosta puhuttiin kerrankin tieteellisesti ilman pakonomaista neodarvinistista hapatusta.

1. Mitä evoluutio on?

– Se on prosessi, joka seuraa siitä, että on muuntelua, valintaa ja periytyvyyttä. Jos on maljallinen bakteereita ja päälle kaadetaan tehokasta antibioottia, seuraa keinotekoista luonnonvalintaa.

Kyseinen konsepti on tieteellinen ja luomistieteen hyväksymä. Muuntelu ja valinta tapahtuvat kuitenkin vain olemassa olevan informaation pohjalta, joten darvinistinen käsitys evoluution kautta syntyvistä uusista rakenteista ja lopulta uusista lajeista on kokeellisten havaintojen vastainen.

2. Tarkoittaako tämä sitä, että lajit kehittyvät koko ajan paremmiksi?

– Ei varsinaisesti. Evoluutiollahan ei ole varsinaista päämäärää. Lajit sopeutuvat muuttuviin ympäristöihin. Evoluution myötä ne pärjäävät paremmin muuttuvassa ympäristössä.

Kaunisto osuu naulan kantaan. Pärjääminen ja uusien rakenteiden ja ominaisuuksien syntyminen ovat täysin eri asioita. Kun antibioottihoidossa joillakin bakteereilla on antibioottiresistenssigeeni ja seuraavassa bakteeripopulaatiossa on enemmän tämän geenin kantajia, ei evoluutiossa ole tapahtunut mitään mystistä ihmettä, vaan tapahtuman myötä resistanssigeenin omaavat bakteerit ovat yleisempiä kuin ilman sitä olevat. Mitään kehitystä ei siis tapahdu, koska mitään uutta ei synny. Sopeutuminen eli geneettisten ominaisuuksien käyttöön ottaminen ei tee myöskään mitään uutta, minkä biologia on todistanut.

3. Voiko käydä myös nurin päin? Jos tyhmyys on lajin kannalta oleellista, voiko meistä tulla myös tyhmempi laji kuin me nyt olemme?

– Ei se välttämättä evoluution mukaisesti mene. Ihmisellä on myös kulttuurievoluutiota. En usko, että ihminen tulee tyhmentymään evoluution seurauksena.

Kuten Kaunisto toteaa, liittyy tyhmyyden kasvu pikemminkin vallitseviin kulttuureihin kuin perimän muutoksiin. Toisaalta jokainen sukupolvi tuo mukanaan noin sata sairautta, millä saattaa olla vaikutusta tyhmyyden lisääntymiseen. Tieteellinen evoluutio on kuitenkin täysin päin vastaista kuin kehitysopillinen käsitys; informaatiota katoaa sukupolvien myötä ja kaikki eliöt kuolevat jossain kohtaa sukupuuttoon. Tätä kutsutaan tieteessä geneettiseksi entropiaksi ja Raamatussa syntiinlankeemukseksi.

4. Eikö evoluutio pääty koskaan?

– Evoluutio on jatkuva prosessi ja sitä tapahtuu kaikkialla koko ajan. Tämä on ollut yleisesti hyväksytty teoria jo pitkään.

Millaista evoluutio oikeasti on, sitä oppikirjat tai useimmat tiedejulkaisut eivät paljasta. Kuten sanottu, yleismaallinen entropia johtaa kaiken hajoamiseen ja sukupuuttoon, eikä tälle ole löydetty yhtäkään poikkeusta. Charles Darwinin pseudotiede taas perustui teosofiaan:

Ja koska luonnollinen valinta vaikuttaa ainoastaan työskentelemällä kunkin eliön hyväksi, pyrkivät kaikki ruumiilliset ja sielulliset kyvyt kehittymään kohti täydellisyyttä. -Lajien synty, s. 666

Teosofia perustuu jälleensyntymisoppiin, mikä on sekin todistettu vääräksi. Jos buddhalainen reinkarnaatio-oppi olisi totta, olisi ihmiskunta tai ainakin buddhalaiset vapautuneet jo hyvien tekojen kautta elämän kiertokulusta tuhansien vuosien aikana. Tilastot taas osoittavat, että pahuus on lisäntynyt monilla mittareilla ajan saatossa. Ihminen ei siis pelasta itse itseään, vaan Jeesus on ainoa tie, totuus ja elämä. Tieteen kannalta mielenkiintoista on yksi Jeesuksen nimistä Raamatussa, Logos, mikä tarkoittaa sanaa ja tietoa. Ainoa termodynamiikan 1. ja 2. pääsääntöjen mukainen maailman syntyteoria löytyy Raamatusta, missä maailmankaikkeus luotiin Sanalla ja Sanan kautta, ja pysyy Siinä koossaan (universumista puuttuu 95% massasta, “pimeä aine”). Kaikkien elävien eliöiden perimästä löytyy myös sinne asetettu tieto, informaatio, eli Logos. Tieteellisten havaintojen kannalta järkevin selitys siis on, että universumi ja eliöt on luotu juuri Sanalla.

5. Voidaanko evoluutiota havainnoida?

– Bakteeriesimerkki on hyvä. Jotkut lajit jakautuvat jo muutaman kymmenen minuutin jälkeen. Toisaalta vaikkapa koiranjalostajat tietävät hyvin, että jos otetaan aina vaan isompikorvaisempia jälkeläisiä, saadaan muodostumaan eri koirarotuja.

Evoluutio tapahtuu todellakin vain olemassa olevalla perimän informaatiolla. Koirajalostus on yksi esimerkki neodarvinismin valheellisuudesta; mitä enemmän lajeja jalostetaan, sitä enemmän tietoa katoaa perimästä ja sairauksia lisääntyy populaatiossa, eli geneettinen entropia toimii juuri kuten luomistiede opettaa. Miksi oppikirjat sitten opettavat pseudotieteellistä neodarvinistista hapatusta?

Evoluutioteorian opettaminen johtuu täysin poliittisista syistä. Ilman darvinismia ei olisi sekulaaria liberalismia. Relativismi taas toteuttaa tasan tarkkaan sitä mitä Jeesus kutsui Nooan ja Lootin päiviksi; aikaa juuri ennen uskovien ylösottamista ja Ilmestyskirjan tuomioiden alkamista.

Kaikkivoipaisuuden paradoksi

beautiful-eart-wallpaper-hd-79

Yksi ateistien argumenteista Raamatun Jumalan olemassaoloa vastaan on kaikkivoipaisuuden paradoksi, mikä esitetään yleensä seuraavasti:

Voiko Jumala luoda niin suuren kiven, ettei hän itsekään voi sitä nostaa?

Kysymyksen kummassakin tapauksessa on teko, jota Jumala ei kykene tekemään, mikä ateistien mukaan kieltää kaikkivoipaisuuden. Vuoden 1933/38 käännöksen mukaan Raamatussa mainitaan 59 jakeessa Jumalan olevan kaikkivaltias. Voiko ihminen luoda siis Luojalleen ongelman, johon kaikkivaltius rajoittuu? Mietitäänpä. Voiko Jumala luoda nelikulmaisen ympyrän? Onko mahdotonta olemassa? Peruslogiikan pohjalta Jumala ei voi tukistaa kaljua, koska se on mahdotonta eikä mahdotonta ole olemassa. Ludwig Wittgensteinin mukaan kysymys, johon ei millään keinolla voida saada järkevää vastausta, on itsessään epälooginen ja virheellinen. Narnia-kirjasarjasta tuttu C. S. Lewis on myös sanonut:

Hölynpöly pysyy hölynpölynä myös silloin kun se yritetään liittää Jumalaan.

Jumala ilmoittaa itsensä luomisteon kautta, joten fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten järjestelmien pohjalta on loogista ajatella, että Jumala on erittäin looginen. Se ei silti tarkoita, että ajan ulkopuolella Jumalan täytyisi rajoittua peruslogiikan sääntöihin. Tällöin Jumala kykenee tekemään asioita, jotka ovat hänelle mahdottomia siitä yksinkertaisesta syystä, että hän pystyy mihin vain. Miten se tapahtuu, ei ihmisen tarvitse ymmärtää, koska sen ei tarvitse olla loogisesti mahdollista. Jumalan kaikkitietävyyttä ei Raamatun mukaan selvästikään rajoita ihmisen vapaa tahto, sillä Jumala tietää huomisen samalla tavalla kuin ihminen muistaa eilisen. Ateistien loogisesti katsottuna epälooginen kysymys ei siis voi horjuttaa Jumalan kaikkivaltiutta. Kehäpäätelmien pallon voisi heittää takaisin; ateisteillä itsellään on naturalismin paradoksi, mikä poissulkee itsensä. Naturalisti olettaa, että todellisuus koostuu tai on palautettavissa vain aineeseen, aineellisiin voimiin tai fysikaalisiin tapahtumiin. Termodynamiikan

 1. pääsäännön mukaan energia on vakio eli mikään luonnollinen prosessi ei voi synnyttää energiaa.
 2. pääsäännön mukaan entropia voi vain kasvaa eikä koskaan vähetä eli ajan lisääntyessä epäjärjestys kasvaa.

1. pääsäännön mukaan maailmankaikkeuden on oltava ikuinen, ellei sillä ole ei-luonnollista aiheuttajaa. 2. pääsäännön kohdalla naturalisti joutuu täydelliseen kehäpäätelmään; koska alkuräjähdysteorian mukaan aine oli aluksi maksimaalisen entropian tilassa, miten entropia voi siis jatkaa kasvuaan alkuräjähdyksen jälkeen? Kansan kielellä; aloitetaan siis huipulta ja jatketaan ylöspäin. Termodynamiikan kahdelle ensimmäiselle pääsäännölle ei ole löytynyt poikkeuksia tieteellisen tutkimuksen historiassa. Ne myös kertovat, että maailmankaikkeus on luotu älykkään suunnittelijan toimesta täydelliseksi, ja että jokin on aloittanut luomakunnan rappeutumisen.

Tämä auringon, planeettojen ja komeettojen muodostama mitä kaunein järjestelmä on voinut syntyä vain älykkään ja voimakkaan olennon suunnitelmasta ja hallinasta.. Me tunnemme hänet vain hänen luomistekojensa viisaudesta ja erinomaisuudesta. -Isaac Newton

Ateismin kehäpäätelmiä iskostetaan myös musiikilla

dawkins-nightwish

Suomalainen metallimusiikin maailmanmenestys Nightwish julistaa kehitysoppia uudella levyllään Endless forms most beautiful, jonka nimi on valittu Charles Darwinin mukaan kunnioittamaan elämän kauneutta, luontoa, tiedettä ja järkeä. Levyn nimikkokappaleen alkusanat lausuu ehkäpä tunnetuin kehitysopin sanansaattaja, ateisti Richard Dawkins. Yhtyeen sanoittaja Tuomas Holopainen lainaa ylpeänä Dawkinsia:

Jos joku kieltää evoluution, hän on joko kouluttamaton tai typerys.

Holopaisen mukaan albumin pyrkimyksenä on herättää avointa ja sivistynyttä keskustelua tiedepohjaiselle maailmankatsomukselle.  Kyseinen avoin ja sivistynyt keskustelu aukeaa yllättäen Dawkinsille tyypilliseen tapaan haukkumalla tyhmiksi kehitysopin kyseenalaistavat. Tämä yleinen argumentointivirhe syntyy vain ateistien epävarmuudesta omaan elämänkatsomukseen. Tunnetut ateistiset tiedemiehet nimittäin hiljaisesti tietävät, että luonnon lainalaisuudet sulkevat pois naturalismin eli käsityksen kaikkeudesta ilman yliluonnollista ja älyllistä Luojaa. Termodynamiikan 1. pääsäännön mukaan mikään luonnollinen prosessi ei voi synnyttää energiaa. 2. pääsäännön mukaan taas ajan kasvaessa epäjärjestys lisääntyy, muttei koskaan toisin päin; eli ikuinen tai vaiheittain kehittyvä käsitys maailmankaikkeudesta on luonnon vastainen. Kahdelle termodynamiikan pääsäännölle ei ole löytynyt yhtäkään poikkeusta tieteen historiassa. Nightwishin kappaleiden Weak Fantasy ja Yours is an Empty Hope ateistisesta ilosanomasta siirrytään loogisesti Dawkinsin lukemaan lyhennettyyn lainaukseen Darwinin kirjasta Lajien synty, josta vain korostettu osa esitetään kappaleessa:

Jotakin suuremmoista on tässä ajatuksessa, että Luoja on puhaltanut elämän ja sen voimat aluksi vain muutamiin harvoihin tai yhteen ainoaan muotoon ja että kiertotähtemme kiertäessä rataansa järkähtämättömän painolain mukaisesti tuosta yksinkertaisesta alusta on kehittynyt ja edelleen kehittyy mitä kauneimpia ja ihmeellisimpiä muotoja.

Darwin ei itse koskaan kieltänyt Luojan olemassaoloa, vaan muodosti elämänkäsityksensä pitkälti teosofian pohjalta. Darwinin ja H. P. Blavatskyn filosofiat ovat vallan samankaltaiset:

 • Kaikki ruumiilliset ja sielulliset kyvyt pyrkivät kehittymään kohti täydellisyyttä (Lajien synty, s. 666).

vrt.

 • Jälleensyntyminen mahdollistaa ihmisen fyysis-eetterisen ruumiin ja astraalis-mentaalisen sielun kehittymisen kohti täydellisyyttä (Ruusuristi Ry/ Teosofia).

Sekä:

 • Luonnonvalinta on eteenpäin työntävä voima, joka vaikuttaa ainoastaan työskentelemällä kunkin eliön hyväksi (Lajien synty).

vrt.

 • Teosofian perusoppi karmanlaki on maailman järki ja kullekin yksilölle hyväksi (Ruusuristi Ry/ Teosofia).

Tällaista “järkevää” ja “kehittävää” lainalaisuutta ei ole koskaan löydetty luonnosta, mistä falsifikationismin periaatteen kehittänyt filosofi Karl Popper sanookin:

Luonnonvalinta on naurettava termi, koska oikeastaan se ei sano yhtään mitään.. Sattumanvaraisuus ei voi valita mitään hyödyllistä, positiivista tai kehittyvää. Luonnollisesti sopivimmat jäävät eloon, mutta se ei todista evoluutiosta.

Ateistit, Nightwish yhtyeineen mukaan lukien, uskovat siis naturalismiin, joka sulkee pois naturalismin mahdollisuuden, ja siteeraavat samalla okkultisti H. P. Blavatskya lainannutta Charles Darwinia, joka hyvin todennäköisesti käsitti “Luojansa” Blavatskyn tavoin:

Saatana, Genesiksen Käärme on todellinen luoja ja hyväntekijä, hengellisen ihmiskunnan isä, sillä se oli hän joka avasi Aadamin silmät ja hän joka oli ensimmäinen joka kuiskasi: Sinä päivänä kun te syötte tästä puusta, te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. -H. P. Blavatsky

Ateisti Richard Dawkins on todennut hyvinkin ironisesti:

Näennäistieteen harjoittaminen johtuu joko lapsellisesta tai alkeellisesta tiedekäsityksestä tai pahimmillaan petoksesta, jolla tavoitellaan taloudellista tai poliittista hyötyä.

Holopaisen ja Dawkinsin mielipiteet maailmankatsomuksista jätettäköön omaan arvoonsa, mutta kyseisestä antiteistisestä julistustyöstä tulee väkisinkin mieleen Jeesuksen sanat:

Matt. 18:6-7 Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee.

Lähteet:

7 väärää tieteellistä väittämää

title _ thinking

Artikkelisarja sisältää seitsemän yleistä tieteen nimissä esitettyä väittämää, joita tarkastellaan kutakin luonnontieteellisten havaintojen valossa. Jos Richard Dawkins pyrkii kirjallaan Jumalharha tekemään jumaluskoisista ateisteja, pyrkii tämä artikkelisarja saada lukijan ajattelemaan ja päättelemään ihan itse.

 1. Luonnontiede ei tarvitse Jumalaa
 2. Maailmankaikkeus syntyi alkuräjähdyksessä
 3. Elämä syntyi elottomasta
 4. Evoluutio on kehittänyt luonnon monimuotoisuuden
 5. Samanlainen geeniperimä on todiste yhteisestä esi-isästä
 6. Evoluutioteoria pyrkii tieteelliseen käsitykseen
 7. Jumalan olemassaololle ei ole järkeviä perusteita

Luomisoppia käsitteleviä ohjelmia

Luomisoppia ei ole hyväksytty poliittisista syistä länsimaisiin tiedejulkaisuihin. Siitä huolimatta myös Suomessa toimii monia akateemisia tutkijoita, jotka eivät pelkää kertoa totuutta tiedettä räikeästi vääristelevästä hegemoniasta. Youtubessa on paljon hyviä ohjelmasarjoja, missä evoluutioteorian myytit murretaan ja tieteen annetaan tulkita luomakuntaa, ei määritellä sitä.

Televisio ja aivoaallot

Tohtori Herbert Krugman tutki jo varhain 1960-luvulla television vaikutusta aivoihin ja havaitsi jotain hyvin merkittävää. Hän osoitti aivojen asettuvan pasiiviseen mutta oppivaan tilaan jo muutamassa kymmenessä sekuntissa henkilön altistuessa television katselulle.

Aivoaallot ja ihmisen aktiviteetti

Aivojen hermosolut tuottavat sähköimpulsseja tietyissä värähtelyrytmeissä, joita kutsutaan aivoaalloiksi. Nämä rytmit säätelevät vaihtelevilla tavoilla ajattelua, tunnetiloja, mielialoja sekä kehon biokemiaa. Aivosähkökäyrän eli EEG:n havaitsemilla aaltomuodoilla ja niiden muutoksilla pystytään tulkitsemaan aivotoiminnan luonnetta ja taajuutta. Tämän perusteella ihmisen henkinen aktiviteetti on jaettu viiteen perusryhmään.

1. Gamma-aallot

01_gamma

Kaikkein nopeimmassa tahdissa värähtelevät gamma-aaltojen purskahdukset, jotka liittyvät intuitiivisiin oivalluksiin sekä avartuneisiin tietoisuuden tiloihin. Taajuus voidaan liittää esimerkiksi piirtämiseen.

2. Beta-aallot

02_beta

Beta-värähtely on vallitseva taajuus kun ihminen on täysin hereillä, suorittavassa valvetilassa. Huomio on aktiivinen ja kohdistunut ulkoiseen ympäristöön. Beta-värähtely on tietoisen mielen aluetta ja se voidaan liittää esimerkiksi kirjan lukemiseen.

3. Alpha-aallot

03_alpha

Alpha-tila on passiivinen mutta suggestiivisen superoppimisen mielentila. Alpha -tilassa pelot alkavat haihtua ja se saa aikaan itsestään selvän, mielihyvän, rentouden sekä rauhan tunteen.

4. Theta-aallot

04_theta

Theta-tila koetaan aina hetkellisesti valveen ja unen rajamailla, siirtyessämme syvään uneen tai alkaessamme herätä siitä (REM-vaihe). Värähtely voi helposti nostaa esiin unohduksissa olleita asioita ja muistoja.

5. Delta-aallot

05_delta

Delta-värähtely liittyy syvään ja unettomaan unen tilaan. NREM-unen aikana aivot lepäävät.

Television katselu ja aivoaallot

Herbert Krugmanin tutkimus osoitti, että jo muutama kymmenen sekuntia television katselua synnyttää aivoissa alpha-aaltoja, samalla kun beta-aaltojen osuus vähenee huomattavasti ja gamma-aallot vähenevät miltei kokonaan. Tämä asettaa henkilön passiiviseen tilaan jossa aivot vastaanottavat erityisellä tavalla television tarjontaa. Krugmanin tutkimus osoitti myös, että kun koehenkilö sammutti television ja alkoi lukemaan kirjaa, vaihtui pääasiallinen värähtely beta-taajuuteen ja henkilön mielen tietoinen taso nousi huomattavasti.

aivojen_aktiivisuusmittauksia

Psykologi Thomas Mulholland osoitti niinikään television passivoivasta vaikutuksistaan EEG-mittauksissaan. Mulholland vertaa television katselua neurologiselta kannalta tyhjän valkoisen seinän tuijottamiseen. Tämä selittääkin tyhjän tunteen pakonomaisen ja venyneen kanavasurfauksen jälkeen.

Krugmanin tutkimus myös osoitti, kuinka television katselu asettaa vasemman aivopuoliskon lepotilaan ja jättää oikean aivopuoliskon suorittamaan kaikki kognitiiviset tehtävät. Vasen aivopuolisko analysoi tulevaa dataa, kun taas oikea vastaanottaa tietoa emotionaalisesti ja lähes kritiikittömästi analysoimatta ja jäsentelemättä tietoa. Tutkija Jacob Jacoby havaitsi 2700:lla koehenkilöllä, että 90% koehenkilöistä eivät jäsennelleet näkemäänsä informaatiota lainkaan sillä hetkellä. Ei ole hyväksyttyä selitystä, miksi aivot toimivat tällä tavoin henkilön altistuessa television katselulle.

Rajattomasti keinoja mielenmuokkaukseen

Mainonta käyttää jatkuvasti psykologisia keinoja, kuten vaikuttamista alitajuntaan ohi tietoisuuden. Yksinkertaisimmillaan tähän päästään lisäämällä haluttua tunnetta aiheuttava kuva tai sana välähtämään mainoksen alkuun, niin ettei tietoisuus kerkiä sitä havaitsemaan. Näin televisiomainokset aiheuttavat haluttuja tunnetiloja esimerkiksi kaupassa mainostettuja tuotteita havaitessa. Myös lisäämällä tyhjän ruudun joka 32. ruudulle kehysnopeudessa (fps=kuvaa sekunnissa) saadaan aivoille tiedostamatta viestitettyä 45 tempoa jonka tutkijat tietävät vaivuttavan lähemmäs theta-värähtelyä eli pois tietoisen mielen alueelta (hypnoosi).

Jokainen ymmärtää mainonnan psykologisen vaikuttamisen, mutta moni on tietämättömiä siitä, että myös hallitukset ja armeijat ovat hyvin kiinnostuneita kyseisestä tieteenalasta. Yhdysvaltojen armeija rahoitti aikanaan kahdeksalla miljardilla dollarilla teräväpiirtotelevision kehittelyä ja sen lähetyksien mahdollistamista. Armeijan tutkimusosastojen mielenkiinto on mahdollista ymmärtää tutkimalla sen patentoimaa teknologiaa. Esimerkiksi patentti #5159703 A on rekisterissä nimellä hiljainen kommunikaatiojärjestelmä, joka on subliminaalinen eli kuuloalueen ohittava hyvin korkea taajuus, jonka aivot silti vastaanottavat. Teräväpiirtolähetykset ovat edellytys hiljaisen äänen käyttämiseen. On merkittävää, että tätä teknologiaa on kehitelty jo 1950-luvulta lähtien ja joidenkin mukaan testattu Persianlahden sodassa suuressa mittakaavassa. Sodassa havaittiinkin käsittämätön tuhansien Afganistanin sodan karkaiseman veteraanin antautuminen vaikka Saddam Husseinin kaarti vannoi liittoutuman hyökkäyksen päättyvän kaikkien sotien äitiin.

Yhteenveto

On sanomattakin selvää, että jo pelkät suositut sarjat, joissa esiintyy paljon vapaata seksuaalisuutta, homoseksuaalisuutta, väkivaltaa ja päihteiden käyttöä, vaikuttavat passiivis-suggestiivisessa alpha-värähtelytilassa oleviin katsojiin luoden suurissa yleisöissä nominalistisia eli arvoja rappeuttavia vaikutuksia pitkässä juoksussa. Jätettäköön lukijan pääteltäväksi, kuinka paljon tällä on vaikutusta ihmiskunnan henkiseen ja moraaliseen tilaan, puhumattakaan teknologian mahdollistavasta mielenhallinasta.

Saatteeksi muistutus Adam Weishauptin suunnitelmasta luoda maailmanhallitus sekä apostoli Johanneksen kuvailu lopun ajan nousevasta valvontayhteiskunnasta, jota hän kuvailee pedon valtakunnaksi:

“.. nationalismin, patriotismin, uskontojen ja perheinstituution lakkauttaminen, murtaen avioliiton ja moraalikäsityksen kollektiivisesti kontrolloidulla koulutuksella..” – Adam Weishaupt, 1.5.1776

Ilm. 13:3-4 “Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?”

Ilm. 13:14, 15 “Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden.. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin..”

Ihmiskunnan ikä mtDNA:sta

Lääkäri Pekka Reinikainen kertoo mitokondrionaalisen DNA:n todistavan Raamatun luomiskertomuksen puolesta:

“Dna:sta näkee mitä Edenin puutarhassa on tapahtunut. Jokainen sukupolvi tuo mukanaan noin sata [negatiivista] mutaatiota eli virhettä perimään. Eli jokainen sukupolvi tuo sata pysyvää mutaatiota. Nyt tiedetään että maailmassa on noin 30 000 sairautta. Mutaatio eli geenivirhe geenikoodinauhassa aiheuttaa sairauden. Siitä voidaan laskea että jäljet johtavat suoraan Edenin puutarhaan. 300 sukupolvea x 100 uutta sairautta (mutaatiota) = 30 000 sairautta! 300 sukupolvea erottaa meidät Aadamista ja Eevasta. 300 sukupolvea x sukupolvi 20 vuotta = 6000 vuotta! Maailma ja ihmiskunta on noin 6000 vuotta vanha. Eli ennen syntiinlankeemusta ihmisellä oli virheetön koodinauha ja jokainen sukupolvi tuo mukanaan ihmisen perimään sata sairautta. Paljonko sukupolvia tarvitaan että saadaan tämä 30 000 sairautta? 300. Tämä kertoo myös sen että kaikki eliöt on ohjelmoitu tuhoutumaan mikään ei voi elää yli 10 000 vuotta koska tulee niin sanottu virhekatastrofi. Eli virheitä kertyy koodinauhaan ja se aiheuttaa sukupuuttoon kuolemista koko ajan.”

Tiede tuntee muttei tunnusta

Nature Genetics-lehdessä vuonna 1997 julkaistiin tutkimus, jossa vertailtiin kahta erittäin vaihtelevaa mtDNA-sektiota 134:stä toisistaan riippumattomasta sukulinjasta. Sukupolvien myötä niissä oli tapahtunut kaikkiaan 327 muutosta. Yhteenvetona tutkimuksesta sanottiin, että se osoitti mutaatiotiheyden olevan noin 20-kertainen siihen nähden, mitä odotettiin. Laskettuna sukupolven iällä, tutkimustulos antoi ihmiskunnan iäksi siis noin 6500 vuotta naturalistien 200 000 vuoden sijaan. (Thomas J. Parsons, “A high observed substitution rate in the human mitochondrial DNA control region”, Nature Genetics 15, April 1997.) 

Science-lehden artikkelin samankaltainen tutkimus vuonna 1998 päätyi niinikään noin 6000 vuoteen (Gibbons “Calibrating the Mitochondrial Clock”, (Science 279 2, february 1998). Miksi tästä ei puhuta? Tämänkaltainen asioiden salailu on yksi osoitus evoluutioteorian suvereeniudesta, joka pidetään pystyssä vain yksipuoleisella indoktrinoinnilla.

Evoluutioteoria ja tieteen kriteerit

Evoluutiomyönteinen Kansallinen tutkimuskomitea (National Research Council) määritteli vuonna 1996 tieteen seuraavasti:

”Tieteellisten selitysten tulee täyttää tietyt kriteerit. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä, niiden tulee olla yhdenmukaiset luonnosta tehtyjen kokeellisten ja havaittavien todisteiden kanssa ja kun tilanne sen mahdollistaa, niiden tulee tehdä luotettavia ennustuksia tutkittavista kohteista/järjestelmistä.

Niiden tulisi olla myös loogisia, kunnioittaa todistusaineiston käsittelyn sääntöjä, olla avoimia kritiikille, raportoida käytetyistä menetelmistä ja käytännöistä, sekä tehdä tiedosta julkista.

Selitykset jotka pohjautuvat myytteihin, henkilökohtaisiin uskomuksiin, hengellisiin arvoihin, mystiseen inspiraatioon, taikauskoon tai auktoriteettiin koskien sitä kuinka luonnollinen maailma muuttuu, voivat olla henkilökohtaisella tasolla hyödyllisiä ja yhteiskunnallisesti relevantteja, mutta ne eivät ole tieteellisiä selityksiä.”

Yllä mainitutut kriteerit tieteelle tiivistettynä ovat:

1. Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon

2. Esittää luotettavia ennustuksia

3. On looginen

4. On avoin kritiikille

5. Tuottaa yksityiskohtaista ja paikkansapitävää informaatiota

6. Ei sisällä ennakko-olettamuksia

Uskottavasti esitettynä evoluutioteoria on saatu, lähinnä indoktrinaation kautta, iskostettua universaaliksi totuudeksi. Jopa kristityt kirkot ja järjestöt ovat hyväksyneet sen osaksi maailmankuvaa. Kreationistinen tutkimus ja opetus vietiin ovelasti vetoamalla myytteihin ja hengellisiin arvoihin. Mutta mitä sanoo evoluutioteoria annettujen standardien puitteissa?

1. Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon

Evolutionistit vakuuttavat, että evoluutio on havaittavissa oleva prosessi. Esimerkkeinä käytetään usein vaaleiden ja tummien koiperhosten muuntumista erilaiseksi populaatioksi. Kuitenkaan koiperhosten esimerkki, tai mikään muukaan havaittu todiste evoluutiosta ei osoita uuden geneettisen informaation synnystä mitään, vaan lajiutumisesta saman lajin sisällä. Jopa jotkut evolutionistit myöntävät tämän:

“Suoritetut kokeet havainnollistavat kauniisti tapahtumat kuten luonnonvalinnan – tai vahvimman selviämisen, mutta ne eivät havainnollista evoluutiota toiminnassa, sillä kuinka paljon tahansa populaatiot saattavatkin muuttua lukumääriltään tai sisältämiensä vaaleiden, keskitummien tai tummien muotojen suhteen, kaikki koiperhoset pysyvät alusta loppuun asti Biston betularia:na (koiperhosina).”

Jopa Wikipedia paljastaa evoluution havainnoitavuudesta seuraavasti:

“Evoluutio on historiallinen tapahtumasarja, eikä sitä voida todistaa perinteisillä väitteillä tai menetelmillä, joilla todistetaan puhtaasti fysikaaliset tai funktionaaliset ilmiöt. Tietyt evolutiiviset tapahtumat – ja evoluutio kokonaisuudessaan – on pääteltävä havaintojen perusteella.”

Niinpä niin, evoluutio on kehittymistä mutaatioiden kautta uusiksi lajeiksi, mutta todisteet tällaisista positiivisista mutaatioista ja uusien lajien muodostumisesta puuttuu täysin. Silti moni pitää universaalina totuutena me olemme kehittyneet apinoista -hypoteesia.

Kreationistit ripittivät taannoin evoluutiokannattaja Richard Dawkinsia siitä, ettei evoluutiota ole havaittu ikinä, johon Dawkins totesi:

“Kieltäytyminen uskomasta asioihin joita ei voi itse nähdä on älytöntä. Ajattelepa nyt, en ikinä nähnyt Napoleonia omin silmin, mutta se ei tarkoita etteikö Napoleon olisi ollut olemassa.”

Raamattuun uskova voi sanoa vain Aamen. Kuten tiedämme, on Raamatun historiallisuus selvitetty arkeologisesti ja sen ulkopuolisista lähteistä monilta osin aina vedenpaisumuksen aikaan asti, 4400 vuoden päähän.

2. Esittää luotettavia ennustuksia

“Miksei jokainen geologinen muodostelma ja kerrostuma ole täynnä sen kaltaisia [eliöiden] välimuotoja? Geologia ei selvästikään paljasta mitään sen kaltaista tasaisesti etenevää orgaanista ketjua; ja tämä on selkein ja vakavin vastalause joka voidaan esittää teoriaani kohtaan.” -Charles Darwin

Charles Darwin toivoi, että tulevat fossiililöydöt osoittaisivat oikeiksi hänen näkemyksensä välimuodoista. Evoluutiobiologi ja paleontologi Stephen Jay Gould paljasti seuraavasti:

“Fossiilirekisterin sisältämien välimuotojen äärimmäinen harvinaisuus pysyy paleontologien ammattisalaisuutena.”

Hiljattain National Geographic myönsi seuraavasti:

“Valaiseva, mutta aukkoinen fossiilirekisteri on kuin filmi evoluutiosta, jossa 1000 otoksesta 999 on kadonnut.”

Evolutionistit siis myöntävät, että 99.9% todistusaineistosta puuttuu! Todisteet välimuodoista viittaavat vain kouralliseen, jopa heidän omassa piireissään kiisteltyihin ja kyseenalaisiin, välimuotoehdokkaisiin.

Kyseistä seikkaa on pyritty selittämään punktualismilla, jossa esitetään, että eliöt kehittyivät niin nopeasti, että ne jättivät fossiilirekisteriin vain vähäisiä jälkiä kehityksestään. Kuitenkin tämän kaltainen muutos suhteessa Darwinin odottamaan asteittain tasaisesti etenevään orgaanisten fossiilien ilmaantumiseen, on vain julkinen osoitus kehitysopin kyvyttömyydestä tehdä ennustuksia. Käden heilautuksella todisteiden puutteesta tulee todiste evoluution puolesta. Mikäli yli 100 vuotta syvällistä tutkimusta ei ole kyennyt vahvistamaan edes Darwinin odotusta koskien fossiilirekisteriä, niin evoluutionäkemys on selkeästi epätieteellinen.

evolution (0;00;00;00)

3. On looginen

Fred Hoyle ja Chandra Wickramasinghe laskivat, että todennäköisyys solun muodostumiselle luonnonprosessien kautta on 1×10-40000 . Todennäköisyyslakien pohjalta tiedämme, että kun todennäköisyys on alle 1×10-50, tapahtumaa ei tule koskaan tapahtumaan. Puhutaan siis 800 kertaa pienemmästä todennäköisyydestä kun mahdottomuus, ja tämä on pelkästään alkeellisen solun muodostumiselle. Väite itsestään syntyvästä elämästä on yhtä järjetön kuin väittäisi, että riittävän monta kertaa tiputettuna lentokoneesta tiilet, sementti, vesi, teräsosat, sähköjohdot ja työkalut muodostaisivat tippuessaan Olkiluodon ydinvoimalan, joka tosin on Euroopan kalleimman rakennuksen tittelistä huolimatta yksinkertainen järjestelmä verrattuna elävään ja lisääntyvään soluun.

Vaikka tämä geneettinen koodi, joka on paljon monimutkaisempi kuin Windows 8:n koodi, syntyisikin sattumalta, puuttuisi sillä yhä kyky synnyttää uutta informaatiota. Se siitä loogisuudesta.

4. On avoin kritiikille

Taannoin julkaistu dokumentti Expelled paljastaa yksityiskohtia useiden evolutionistien vuosien varrella harjoittamista nihilismistä, missä ei siedetä minkäänlaisia näkemyksiä haastamaan darwinistista oppirakennelmaa.

Expelled paljastaa, kuinka jopa darwinistien keskuudessa näiden perinteisiä näkemyksiä haastavat joutuvat monesti siirtymään syrjään hallitsevista asemista työyhteisöissä. Yksi viimeaikaisista esimerkeistä koskee kehitysopin professoria Michael Reissiä, joka toimi Royal Society’n opetustoimen johtajana, joka jätti tehtävänsä jouduttuaan ankaran painostuksen alaiseksi, jossa vaadittiin hänen eroansa sen jälkeen kun hän oli esittänyt näkemyksensä luomisopin ja älykkään suunnittelun saattamisesta takaisin kouluopetukseen.

Kun kehitysopin kannattajat ensi kertaa pyrkivät saamaan näkemyksensä opetettaviksi kouluihin, he vetosivat siihen, että evoluutiota tulisi opettaa luomisopin ohella tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden nimissä. Nykypäivänä intellektuelli eliitti taas vaatii täydellistä kunnioitusta ja alistumista heidän tulkinnalleen elämän alkuperästä ja kehityksestä ainoana oikeana tienä. Tällä tapaa he käyttävät veronmaksajien rahoja lasten indoktrinoimiseen monopoliasemalla.

prehistorc_animals_Plesiosaur_Carcass

Plesiosauruksen ruho kalastajien nostamana Tyynestä valtamerestä vuonna 1977. Hyvin säilynyt “66 miljoonaa vuotta vanhaksi”.

5. Tuottaa yksityiskohtaista ja paikkansapitävää informaatiota

Toisinaan tiedepiirissä esiintyy tapauksia, joissa tiedemiehet ovat tietoisesti väärentäneet tutkimusdataa saadakseen tulokset tukemaan omia teorioitaan ja tarkoitusperiään. Ne henkilöt jotka ovat tutustuneet syvemmin evoluutio-luominen-keskusteluun, tuntevat yleensä sellaiset huijaukset kuten Piltdownin ihmisen, Archaeoraptor’in (Piltdownin lintu), Nebraskan ihmisen ja lavastetut kuvat koiperhosista, jotka kaikki ovat vilpillisiä ”todisteita” evoluutionäkemyksen tukena.

IMG_20140702_173002

Ihmisen ja simpanssin “geneettinen samankaltaisuus” todisteena yhteisestä kantamuodosta.

Haeckel sikiöt

Haeckelin “samankaltaiset sikiövaiheet”, joka paljastui jo 1800-luvulla väärennökseksi, mutta on yhä koulubiologian todisteena.

6. Ei sisällä ennakko-olettamuksia

Evoluutiobiologi Richard Lewontin paljasti omat ennakkoasetelmansa eräässä lainauksessa seuraavasti:

“Ei ole kyse siitä, että tieteen metodit ja instituutiot jotenkin painostaisivat meitä hyväksymään materialistinen selitys ihmeelliselle maailmallemme; päinvastoin, me olemme materialistisen a priori -uskollisuutemme velvoittamia. Meidän tulee luoda tutkimuksen ja konseptien koneisto, joka tuottaa materialistisia tuloksia huolimatta siitä, kuinka järjenvastaisia tai kuinka arvoituksellisia ne ovat asiaan perehtymättömälle. Lisäksi kyseinen materialismi on ehdoton, sillä me emme voi sallia Jumalaista jalkaa oven väliin.”

Useat evolutionistitkin myöntävät nykyään, että monet luonnossa havaitut rakenteet ”näyttävät suunnitelluilta”, mutta koska he ovat sitoutuneet materialistiseen maailmankuvaan, he eivät voi esittää, että kyseiset rakenteet olisivat tulosta suunnittelusta, vaan että ne vain ”näyttävät suunnitelluilta”. Tämän taustalla on puhtaasti filosofinen maailmankuva eikä mikään tieteen sanelema välttämättömyys.

Peruslogiikan pohjalta tiedämme, että mikäli jokin rakenne vaikuttaa suunnitellulta, on täysin perusteltua esittää, että kyseinen rakenne on todennäköisesti suunniteltu. Tähän perustuu arkeologinen toiminta, missä esimerkiksi kaulakorun löydettyä on hyväksyttävää esittää, että sen taustalla on toiminut tietoinen ja viisas suunnittelija. Arkeologit eivät väitä, että kyseinen kaulakoru olisi muodostunut sattumalta ajan saatossa. Luonnosta löytyy miljoonia rakenteita, joiden toiminta on mittaamattomasti monimutkaisempaa ja hienompaa kuin mikään ihmisen kehittämä.

Yhteenveto

Evoluutioteoria tieteen kriteerien puitteessa tarkasteltuna näyttää siis seuraavanlaiselta:

1. Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon HYLÄTTY

2. Esittää luotettavia ennustuksia HYLÄTTY

3. On looginen HYLÄTTY

4. On avoin kritiikille HYLÄTTY

5. Tuottaa yksityiskohtaista ja paikkansapitävää informaatiota HYLÄTTY

6. Ei sisällä ennakko-olettamuksia HYLÄTTY

Room. 1:21-23 “.. koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.”

Ef. 5:15-16 “Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.”