Kristinusko – Hedelmistään puu tunnetaan

Matt. 12:33 .. sillä hedelmästä puu tunnetaan.

Emeritusprofessori Matti Leisola tarkastelee Lohjassa pitämässä puheessaan eri elämänkatsomusten kulttuurillisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Artikkeliin on koottu puheesta joitakin kohtia myyteistä ja tarkastellaan kristinuskon todellisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Länsimaissa yhä enemmän sijaa saava naturalistinen ateismi on levittänyt useita myyttejä erityisesti kristinuskon historiasta. Tällaista ateistista propagandaa löytyy esimerkiksi koulujen oppikirjoista:

Kirkko vastustaa uutta tietoa. -Yläasteen oppikirja Historia

Darwin käänsi tieteen ja uskonnon pitkään jatkuneen kamppailun tieteen hyväksi. -Lukion oppikirja Forum

Kirkon opin mukaan maailman oli kuin pannukakku. -6. luokan oppikirja Historian tuulet II

Muita ateistien esittämiä myyttejä on muun muassa:

 • Jumalasta luopuva kulttuuri kehittyy: uskonto on paha virus, ihminen vapaa toteuttamaan itseään.
 • Kristinusko tuhosi antiikin tieteen ja oli este tiedon leviämiselle.
 • Keskiaika oli pimeää.
 • Tieteellinen vallankumous tapahtui valistuksen aikana.
 • Tiede on paras tapa löytää totuus.

Yllä olevat myytit on helppo osoittaa epätosiksi tarkastelemalla kristinuskon vaikutuksia yhteiskunnan ja kulttuurin kehittymiseen.

Kristinuskon vaikutukset

 • Ehdottomat ihmisarvot. Ihminen on Raamatun mukaan Jumalan kuvaksi luotu, olipa sitten terve tai sairas, rikas tai köyhä.
 • Lapsen asema. Missään muussa kulttuurissa ei ole ollut niin hyvää lapsen asemaa kuin kristityssä. Useissa pakanauskonnoissa uhrattiin lapsia tyynnyttääkseen pakanajumalat. Jeesus sanoi;

Matt. 18:3,4 Ellette tule lapsen kaltaiseksi.. joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa..

 • Naisen asema. Juuri kristinusko nosti naisen aseman vallitsevan kulttuurin keskeltä. Kristityissä maissa naisen asema on ollut ainutlaatuinen.

Gal. 3:28-29 Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.

 • Köyhät ja vammaiset. Jeesuksen mukaan kaikki minkä tekee köyhille ja vähäisille, tekee myös Jeesukselle. Tästä perinnöstä syntyi diakonia. Alkukristillisen Rooman seurakunnan kerrottiin pitäneen huolta yli 1500 leskestä.

Luuk. 14:21 .. tuo köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat tänne sisälle.

 • Sairaanhoito. Luostarit hoitivat sosiaalisia töitä, kuten köyhäinhoitoa ja opettamista, mutta myös järjestelmällistä sairaanhoitoa.

Matt. 25:36 minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa..

 • Orjuus. Kristityt ovat vaikuttaneet naisten, lasten ja sairaiden oikeuksien lisäksi myös orjuuden vähentämiseen ja lopettamiseen.

Fil. 1.16 .. ei enää orjana, vaan orjaa enempänä: rakkaana veljenä, ylen rakkaana..

 • Mielipiteenvapaus. Ainoastaan kristityissä maissa voi pilkata Jumalaa ilman yhteiskunnallisia seuraumuksia. Sananvapaus pohjautuu Jumalan antamaan ihmisen valinnanvapauteen.
 • Oikeusjärjestelmä. Jeesus varoitti tuomitsemasta näön mukaan, mistä syntyi kriittinen todisteiden tulkitseminen. Tällainen järjestelmä on tyystin erilainen kuin esimerkiksi muslimivaltioissa. Perintönä tästä yhä nykyään länsimaissa oikeussaleissa vannotaan käsi Raamatulla.

Joh. 7:24 Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio.

 • Demokratia. Johtuen ihmisen pahuudesta, mistä Raamattu puhuu suoraan, syntyi ajatus vallan hajauttamisesta ja rajoittamisesta yhdeltä ihmiseltä. Näennäiskristilliset imperialistiset tahot ovat vastustaneet tätä kehitystä eri vaiheina.
 • Yliopistot. Ensimmäisestä yliopistosta on viitteitä jo 550-luvulta Idän kirkon alueelta. 1100-luvulla luostarikouluista kehittyi Pariisin ja Bolognan yliopistot, 1200-luvulla Oxfordin, Toulousen ja Cambridgen yliopistot sekä monet muut oppilaitokset ympäri kristittyjä maita. Satojatuhansia opiskeli näissä yliopistoissa 1200-1500 luvuilla geometriaa, optiikkaa, tähtitiedettä. Yliopistojen oppikirjoissa tunnettiin maa pallona ja kumottiin maakeskinen järjestelmä.

San. 25:2 Jumalan kunnia on salata asia, ja kuningasten kunnia on tutkia asia.

 • Tiede ja teknologia. Moderni tiede syntyi 1500-1700 luvulla kristittyjen tiedemiesten toimesta, joita olivat muun muassa Galilei, Newton, Bacon, Leibniz, Pascal, Faraday ja Maxwell. Heille luomakunnan tutkiminen oli Jumalan lahja:

Kol. 2:2-3 .. saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.

Moderni tiede on kristinuskon lapsi. -Carl Friedrich von Weizsäcker, Fyysikko

Näiden muutamien kristinuskon hedelmien seurauksena kristitty voi sanoa Paavalin tapaan:

Room. 1:16 minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi..

Sen lisäksi että kristinuskon perusoppi Raamatusta on iankaikkiseksi pelastukseksi, se myös vastaa laajassa mittakaavassa jokaisen ihmisen peruskysymyksiin elämästä, miksi, mitä varten, mistä, mihin ja moniin muihin.

Advertisements

Kirkko toistaa maakeskisen maailmankuvan virhettä

geosentrinen maailmankuva

Tekevätkö Raamatun luomisoppiin uskovat saman virheen kieltäessään darvinistisen kehitysopin, kuin roomalaiskatolinen kirkko teki keskiajalla maakeskisen opin kanssa? -Eivät tee! Roomalaiskatolinen kirkko omaksui Aristoteleen ja Ptolemaioksen virheellisen geosentrisen eli maakeskisen maailmankuvan lähinnä 1200-luvulla eläneen Tuomas Akvinolaisen vaikutuksesta. Ajatus ei ollut lähtöisin Raamatusta, vaan se oli ajan tiedemiesten enemmistön mielipide. Kirkko tulkitsi sen perusteella Raamattua eli liitti tulkintaan ei-kristillisiä oppeja.

Nyt, vuosisatoja myöhemmin, kirkko toistaa maakeskisen maailmankuvan virhettä omaksumalla darvinistisen kehitysopin, joka on syrjäyttänyt Raamatun kolme ensimmäistä lukua. Tämän tuoreen harha-askeleen vahingot ovat mittavia, sillä Raamatun arvovalta on rapistunut modernien käsitysten tieltä ja totuudesta on tullut suhteellista. Totuusrelativismi on erittäin haitallista yhteiskunnallisella tasolla, sillä sitä kannattivat kommunistit ja natsit 1900-luvun joukkomurhissa, kuten myös viime vuosikymmenen kouluammuskelijat Suomessakin. Kirkoissa niin ikään suhteellisuusajattelun myötä opista on tullut humanistista ja kulttuuriin perustuvaa, sen sijaan että oppi perustuisi muuttumattomaan Raamatun totuuteen.

Justus_Sustermans_-_Portrait_of_Galileo_Galilei,_1636

Raamattuun uskova Galileo Galilei vastusti geosentristä maailmankuvaa.

Galilein ensimmäiset lausunnot ovat vuodelta 1613 kirjeessä Letters on Sunspots, jossa hän kannatti kopernikaanista eli aurinkokeskistä maailmankuvaa. Galilein käsitys sai paljon tunnustusta myös kirkon kardinaaleilta, joiden joukossa oli kardinaali Barberini. Barberinista tuli myöhemmin paavi Urbanus VIII, joka tuomitsi Galilein vuonna 1633. Inkvisition tuomioistuin käsitteli Galilein kopernikaanista hypoteesia ja kielsi sen esittämisen tieteellisesti todistettuna teoriana. Kirkko ei kuitenkaan kieltänyt aurinkokeskistä hypoteesia, mitä vastustivat enemmän maalliset, kuten sen ajan tiede-eliitti.

Raamattua ei pidä lukea kuin tieteen oppikirjaa. Kehitysoppi antaa Raamatun luomiskertomusta paremman selityksen sille, miten eri kasvi- ja eläinlajit ovat syntyneet. Raamattu kertoo enemmän siitä, miten ihmiset ovat omana aikanaan asiat kokeneet ja miten he ovat pitäneet yhteyttä Jumalaan. Jos haluaa tietää lajien synnystä, kannattaa lukea Darwinia. -Seppo Simola, päätoimittaja, Kirkko ja kaupunki-lehti

On totta ettei Raamattu ole varsinaisesti tieteen oppikirja, mutta sen sisältö oikeassa tulkinnassa on yhtä totta tänä päivänä kuin se oli kaksi tai neljätuhatta vuotta sitten. Jotkut esittävät, että muun muassa Jobin kirjassa maailmankuva on maakeskinen. Raamatun vanhimmassa kirjassa, joka on noin 4000 vuotta vanha, kerrotaan vertauskuvallisesti esimerkiksi auringon noususta ja laskusta, kuten säätiedotuksissakin. Kirjassa kerrotaan myös tosiasioita, joita tiede on löytänyt vasta hiljattain:

Job. 26:10 Hän on vetänyt piirin (hepr. chuwg = pallo) vetten pinnalle, siihen missä valo päättyy pimeään.

Alkukielen mukaan maa oli pallo ja kirjassa kuvaillaan, kuinka ilmakehä päättyy avaruuteen.

 Job 26:7 .. ja maa riippuu tyhjän päällä.

Maa on avaruudessa tyhjiössä mutta ikään kuin riippuu kiertoradallaan painovoiman vaikutuksesta.

Job 28:5 Maasta kasvaa leipä, mutta maan uumenet mullistetaan kuin tulen voimalla.

Kirjassa kuvaillaan myös, kuinka maakuoren alla on laavaa. Jobin kirjan ihmeellistä listaa voisi jatkaa vaikka kuinka paljon. Tästä huomaamme, kuinka Raamatun sisältö ei riipu ajasta, vaan on sanansa mukaisesti muuttumaton. Siitä, kannattaako kristityn tukeutua luonnontieteessä Darwinin Lajien syntyyn, kuten Seppo Simola esittää, voi jokainen päätellä artikkelin 7 väärää tieteellistä väittämää pohjalta.

Faktoja islamista

Shari’a ilmoittaa Jumalan lain ja antaa johdatusta elämän järjestämisessä ihmisen parhaaksi. Sen tarkoituksena on osoittaa ihmiselle paras tapa ja antaa hänelle keinot ja välikappaleet tarpeidensa täyttämiseen menestyksellisimmällä ja hyödyllisimmällä tavalla. Jumalan laki on läpeensä meidän hyödyksemme. Siinä ei ole mitään, mikä tähtäisi tuhlaamaan voimiamme tai tukahduttamaan luonnollisia tarpeitamme ja halujamme, tai musertamaan normaalit tarpeemme ja tunteemme. -islamopas.com

Islamilainen valtio on nostanut esiin keskustelun islamin todellisesta luonteesta. Maltilliset muslimit ovat kritisoineet fundamentalistimuslimien toimia, joiden seurauksesta 911-iskuista lähtien on kuollut yli 25 000 ihmistä terrori-iskuissa. Tässä artikkelissa tarkastellaan islamia uskontona sen oman kirjallisuuden, Koraanin ja Hadith’ien valossa.

Sisällys:

1. Mitä on islam?

 • Sunna – Allahin lähettiläs esikuvana
 • Maltillinen islam – voiko islamin reformoida?

2. Islamin alkuhistoria

3. Käsitteitä

1. MITÄ ON ISLAM?

muhammad04

Islam (al-islam) tarkoittaa alistumista Allahille. Sen perusta on jumalallisessa ilmoituksessa Koraanissa, minkä Muhammadin seuraajat kirjoittivat pääosin tämän kuoleman jälkeen, sekä perimätieto Hadith’eissa, mitkä selittävät Muhammadin toimintaa. Muslimin elämäntavan ja moraalin perustana on sunna eli Allahin lähettilään Muhammadin esikuva. Muslimin šhadada eli uskontunnustus on:

Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja Muhammad on Hänen lähettiläänsä.

Muslimien kaksi pääsuuntausta, sunnit ja shiiat katsovat molemmat Koraanin olevan sanasta sanaan Allahin sanoja ja kirjan olevan muuttumaton. Muslimit käytännössä jakautuvat kolmenlaiseen pääryhmään:

 1. Sekulaariset muslimit, jotka uskovat Koraanin positiiviseen sanomaan, mutta hylkäävät ajatukset pyhästä sodasta. Tämä on suurin ryhmä.
 2. Perinteelliset muslimit, jotka tutkivat islamia ja yrittävät elämässä toteuttaa sen opetusta. He tulkitsevat Jihadia hengellisenä taisteluna tai eivät halua osallistua Jihadiin, koska he pelkäävät sen seurauksia.
 3. Islamistit joilla on päämääränä toteuttaa islamia, kuten Muhammad teki. He ovat valmiit toteuttamaan Jihadia väkivallalla Koraanin sanojen mukaisesti.

Sunna – Allahin lähettiläs esikuvana

Koraani 33:21 Allahin lähettiläässä teillä on kaunis esikuva niille, joiden toivo on Allahissa.

Islamissa ei ole absoluuttista moraalia, vaan Allahin lähettiläs Muhammad itse toimii moraalin mittatikkuna. Tästä opettaa Hadith’it eli perimätieto, mitkä profeetan seuraajat kirjoittivat muutamien satojen vuosien aikana tämän kuoleman jälkeen.

Sahih al-Bukhari 1:2:25: Abu Huraira on kertonut: Allahin lähettiläältä ky­syttiin: Mikä on teoista paras? Hän vastasi: Uskoa Allahiin ja Hä­nen lähettilää­seensä. Sen jälkeen kysyttiin: Mikä on toi­seksi parasta? Hän vastasi: Osallistua jiha­diin Allahin asian puo­lesta.

Niin sanotut maltilliset muslimit käsittävät jihadin henkisenä kamppailuna ihmisen sisäistä pahuutta vastaan. Koraanissa jihad-sanan käyttö liittyy useammin sanan sotilaalliseen merkitykseen. Koraani tekee myös selväksi, ketkä ovat aitoja muslimeja ja ketkä teeskentelijöitä:

Koraani 9:88-90 Mutta lähettiläs, ja ne, jotka hänen kanssaan uskovat, panevat alttiiksi omaisuutensa ja henkensä. Sellaisille ihmisille on käyvä hyvin, ja he ovat onnellisia. Jumala on valmistanut heille puutarhat, joiden liepeillä purot solisevat ja joissa he alati saavat asua. Tämä on ylin onni. Eräät beduiineista keksivät syitä saadakseen luvan jäädä pois, ja ne, jotka kielsivät Jumalan ja Hänen lähettiläänsä, pysyivät kotona. Hän lähettää pian tuskallisen tuomion niille, jotka olivat uskottomia.

Koraani on hyvin yksimielinen jihadin ja islamistin tehtävästä. Muhammadin opetus on tiivistetty Hamasin ja Palestiinan peruskirjaan:

Artikla 15 On tarpeen istuttaa jihadin henki kansan sydämiin, jotta he kävisivät vihollista vastaan ja liittyisivät taistelijoiden riveihin. On tarpeellista, että niin tiedemiehet, kouluttajat, opettajat, tiedonvälityksessä ja mediassa työskentelevät henkilöt, koulutettu väki kuin erityisesti nuoriso ja islamilaisten liikkeiden sheikit ottaisivat osaa joukkojen heräämiseen.

Koraanin mukaan jihadissa kuollut on sankarivainaja, minkä takia itsemurhaiskuista on tullut yleinen hyökkäysmenetelmä äärimuslimeille.

Koraani 3:169 Älä pidä kuolleina niitä, jotka on surmattu Allahin tiellä. He elävät Allahin luona onnellisina siitä armosta, jonka Allah on heille osoittanut.

Sanoivatpa maltilliset muslimit mitä tahansa, sunna eli esikuva Muhammadista opettaa Hadith’ien mukaan seuraavasti:

Sahih al-Bukhari 7:62:88: Ursa on kertonut: Profeetta kirjoitti [aviosopi­muksen] Aishan kanssa tämän ollessa 6-vuotias ja pani avioliiton täy­tän­töön (= oli ensi kerran suku­puoliyhteydessä Aishan kanssa) tämän ol­lessa 9-vuotias, ja Aisha oli hänen kanssaan yhdeksän vuotta (= hä­nen kuole­maansa asti).

Sahih al-Bukhari 8:82:795: Anas on kertonut: Profeetta katkaisi Uraina-heimoon kuulu­neiden miesten kädet ja jätti polttamatta umpeen [heidän verta vuotaneet raajansa], kunnes nämä kuolivat.

Sahih al-Bukhari 2:23:413: Abdullah bin Umar on kertonut: [Medinan] juu­talai­set toi­vat keskuudestaan profeetan luo miehen ja naisen, jotka oli­vat suoritta­neet laittoman seksuaalisen yhdynnän (avio­rikoksen). Hän määräsi nämä mo­lemmat kivitettäviksi (kuoliaaksi) lähellä hautajaisru­kouspaikkaa mos­keijan vie­ressä.

Sahih al-Bukhari 9:84:57: Ikrima on kertonut: Jotkut zanadiqat (= ateistit) tuotiin Alin (4. kalifin) luo, ja tämä poltti heidät. Uutinen tästä tapahtu­masta tavoitti Ibn ’Abbasin, joka sanoi: Jos olisin ollut hänen asemas­saan, en olisi polttanut heitä, sillä Allahin lä­hettiläs on kieltänyt sen sa­noen: Älkää rankaisko ketään Allahin rankaisulla (tulella). Olisin itse tappanut heidät Allahin lähettilään seuraavan totea­muksen mukaisesti: Joka vaihtaa islamin uskonsa, tappakaa hänet.

Maltillinen islam – voiko islamin reformoida?

Jotta maltillisen ja positiivisen islamuskon voi perustella, on hylättävä Koraani, Hadith’it ja erityisesti sunna, eli Allahin lähettilään esikuva. Tällöin uskonto ei ole islamia vaan jotain muuta. Monet vertailevat mielellään jihadia katolisen kirkon ristiretkiin esittäen, ettei islamilla ja kristinuskolla ole paljoa eroa. Kuitenkin Martin Lutherin ja muiden uskonpuhdistajien tavoite oli reformoida kristinuskosta katolisen kirkon väärä oppi ja rakenne, joka jo alusta alkaen käytti kristinuskoa ja Raamattua väärin. Kristinusko pyrittiin siis muuttamaan reformaation kautta alkuperäiseen muotoonsa, mutta islamin reformaatiossa suunta on jotain Isisin kaltaista väkivaltaista imperialismia, jota Muhammad harjoitti.

Koraani 8:67 Profeetan ei sovi ottaa sotavankeja lunnaiden toivossa ennen kuin hän on suorit­tanut [vihollisten] suu­ren teurastuk­sen. Te tavoit­telette tämän maailman omaisuutta, mutta Allah haluaa teidän tavoit­televan tuonpuoleista. Allah on Mahtava, Viisas.

Miksi siis on olemassa maltillisia ja rauhanomaisia muslimeja? Kristityissä, joiden pitäisi pyrkiä nöyryyteen ja anteeksiantoon, on valitettavan paljon ylimielisiä, ahneita ja kostonhimoisia. Jokaisessa uskonnossa on niitä, jotka tunnustavat sen opinkappaleet, mutta eivät harjoita niitä. Kuten kristityn on helpompi lyödä takaisin ja halveksia muita, on myös muslimin helpompaa pysytellä kotona, kuin vaarantaa henkensä jihadissa. Tätä kutsutaan tekopyhyydeksi.

Vaikka erityisesti länsimaissa asuvat muslimit sekularisoituvat ja lakkaavat noudattamasta islamin oppeja, on fakta, että mitä syvemmin islam juurtuu – seuraajien lukumäärällä, moskeijoilla ja toimintavallallaan – sitä todennäköisempää on, että jotkut sen kannattajat ottavat islamin määräykset kuten ne opin mukaan kuuluukin, ja pakottavat läheisensäkin toimimaan samoin. Fakta on, että nykypäivän ääri-islamismi terrorismineen on juuri sellaista, mitä se oli syntyessään 1400 vuotta sitten; väkivaltaista, suvaitsematonta ja laajentumishaluista.

Koraani 9:29 Taistelkaa niitä Kirjan ihmisiä (= juutalaisia ja kristittyjä) vastaan, jotka eivät usko Allahiin ja viimeiseen päivään, eivät pidä kiellettynä sitä, mitä Allah ja Hä­nen profeet­tansa ovat kieltäneet, eivätkä ota us­konnokseen totuuden us­kontoa (= islamia). Tais­telkaa heitä vastaan, kunnes he maksavat nöyrinä ve­ronsa.

2. ISLAMIN ALKUHISTORIA

Vuoden 570 tietämillä syntynyt Muhammad oli kaupustelija, joka avioitui setänsä toiveesta rikkaan lesken Kadijahin kanssa. Muhammad näki vuonna 610 näkyjä eräässä luolassa, joita hän tulkitsi vaimonsa Kadijahin ja tämän serkun Waraquahin kanssa. Aluksi ilmestykset korostivat Jumalan mahtavuutta ja Muhammad toimi vain sanoman saarnaajana Mekassa, mutta pian ilmestyksissä kiellettiin muut jumalat ja alettiin korostamaan sosiaalista sanomaa. Alueen rikkaat kauppiaat vastustivat Muhammadin sanomaa ja tämä joutui muuttamaan Medinaan.

Tähän aikaan Muhammadin seuraajien ensimmäinen uskollisuuden vala korvattiin uudella, missä Allah salli taistelemisen ja lupasi valan vannojille palkan Paratiisissa. Islamilaisen kalenterin ajanlasku alkaa Hijrasta (muutto) vuonna 622, kun islamista muodostui poliittis-sotilaallinen uskonto. Muhammadista tuli köyhien profeetasta valtiomies ja sotapäällikkö, ja muslimit aloittivat sota- ja ryöstöretket Mekkaan ja lähialueen kyliin. Kolme vuotta myöhemmin Mekka solmi aselevon ja Muhammad määräsi Mekasta muslimien pyhiinvaelluskohteen, missä islam alkoi määrittyä.

Koraani 9:33 Hän [Allah] on lähettänyt lähettiläänsä [Muhammadin] tuomaan johda­tuk­sen ja totuuden uskonnon saattaakseen sen voittamaan kaikki muut us­konnot, vaikka se on vastoin vääräuskoisten (= ei islamilaisten) tah­toa.

Koraani 2:217 Epäjumalanpalvelus on suurempi synti kuin tappaminen.

maxresdefault

Ainoastaan muslimeille tarkoitettu Kaaba Mekassa, jota kohti muslimit ympäri maailmaa rukoilevat.

Muhammad valitsi jumalaksi Quraish-heimon jumalan Al-ilah’in, joka oli yksi Ka’bahin 360:stä epäjumalasta. Mekassa palvonnan keskipisteenä säilyi vanha Ka’bahin musta meteoriitti, jota kohti rukoiltiin viisi kertaa päivässä ja paastottiin osan päivästä kuukauden ajan. Myös pyhiinvaellus Mekkaan, ‘Umrah, oli yleinen traditio jo ennen islamin syntyä. Muhammadin määrittelemän uskonnon syntyyn vaikutti suuresti roomalaiskatolilaisten opit ja erityisesti pyhän Augustinuksen opetukset, joita Muhammadin vaimo Kadijah ja serkku Waraquah iskostivat hänelle. He tulkitsivat Allahin lähettilään näyt ja toimivat taustavaikuttajana erityisesti juutalaisuutta ja todellista kristinuskoa (ei katolilaisuus) vihaavaan uskontoon. On merkittävää, että Mohammad suojeli aikanaan pyhän Augustinuksen munkkeja ja katolilaisia kirkkoja.

Koraani 8:39 Taistelkaa heitä vastaan, kunnes epäjumalia ei enää palvota, vaan yksin Al­lahia [koko maailmassa], mutta jos he herkeävät (palvomasta muita Allahin li­säksi), tietää Allah, mitä he tekevät.

Kukistettuaan välittömät vastustajansa sotapäällikkö Muhammad alkoi järjestää sotaretkiä eri heimojen kimppuun vain kasvattaakseen imperiumiaan. Heti profeetan kuoleman jälkeen silloinen muslimimaailma levisi sisällissotaan, kun monet Muhammadin liittolaiset halusivat irrottautua islamistisesta imperiumista. Myös Muhammadin seuraajat ja perhe kääntyivät toisiaan vastaan ja sekasorrossa kuoli kolme neljästä profeettaa seuranneesta kalifista. Abu Bakr sai pidettyä väkivallalla Muhammadin imperiumin yhtenäisenä.

Muhammadin tytär Fatima ja vävy Ali kuolivat pian alkaneissa vainoissa. Näiden pojan eli Muhammadin pojanpojan tappoivat sunnimuslimit, jotka sotivat profeetan jälkeläisiä, shiiamuslimeita vastaan. Allahin lähettilään seuraajat ja perheen jäsenet jakautuivat toisiaan vastaan tappeleviksi alaryhmiksi.

Muhammad asetti musliminaisille esikuviksi erityisesti lempityttärensä Fatiman ja lempivaimonsa Aishan. Pian profeetan kuoleman jälkeen esikuvat taistelivat kuitenkin eri puolilla veristä sisällissotaa. Muslimiapologistien väite, ettei ääri-islamistit ole todellisia muslimeja, koska he tappavat toisia muslimeja, on melkoisen vaikea selittää Fatiman ja Aishan välisen sodan tunteville. Kumman suhteen Allahin profeetta erehtyi niin pahasti?

Muhammad jätti ohjeeksi ja perinnöksi seuraajilleen käydä taistelua kristittyjä, persialaisia, juutalaisia ja polyteisteja (hinduja) vastaan. Profeetan kuolemaa seuranneiden neljän vuosisadan aikana muslimiarmeijat vyöryivät yllätettyjen naapureidensa ylitse ryöstellen ja ottaen väestöä orjiksi sekä pakottaen kääntymään muslimeiksi tai maksamaan suojelurahaa. Muhammadin seuraajien aikana muslimit julistivat sodan jokaista tuntemaansa maailmanuskontoa vastaan – Jihad hinduja, kristittyjä, juutalaisia, zarathustralaisia ja buddhalaisia vastaan. Ristiretkien alkaessa muslimit olivat valloittaneet sotimalla kaksi kolmannesta kristitystä maailmasta aina Syyriasta Espanjaan ja Pohjois-Afrikkaan. Muslimit orjuuttivat miljoonia eurooppalaisia ja afrikkalaisia. On merkittävää, ettei muslimimaailma ole pyytänyt koskaan anteeksi Jihadin ja orjuuden uhreilta.

Yhteenveto

Islam ainoana uskontona maailmassa tuottaa jatkuvaa terrorismia jumalansa nimeen. Mitä vaarallisempi muslimi, sitä rehellisimmin tämä tulkitsee Koraania, jumalallista teosta. Ääri-islamistit ovat islamilaisen uskon puhtauden vaalijoita, jotka uskovat Muhammadin valtuutukseen levittää islamia väkivallalla ja tappamalla ne, jotka eivät alistu. Vääräuskoisten puutteessa he kääntyvät myös toisiaan vastaan. Muhammad Taqi Partovi Sam­zevari kirjoittaa kirjassaan Future of the Islamic Movement (1986):

Oma profeettamme.. oli kenraali, valtiomies, hallintomies, talousmies, lakimies ja en­siluokan johtaja, kaikki yhdessä. .. Koraanin historialli­sessa visiossa Alla­hin avun ja ihmisten vallankumouksellisen kamp­pai­lun on tultava yhteen niin, että saatanalliset hallitsijat suistetaan alas ja tapetaan. Kansa, joka ei ole valmis­tautu­nut tappamaan ja kuolemaan luodakseen oikeudenmukaisen yhteiskun­nan, ei voi odot­taa mitään tu­kea Allahilta. Kaikkivaltias on luvannut meille, että saapuu päivä, jolloin koko ihmiskunta elää yhdistyneenä islamin lipun alla; jol­loin kuunsirpin merkki, Muhammadin symboli, on ylimpänä kaikkialla. .. Mutta tuota päivää on joudutettava jihadilla, valmiudel­lamme uhrata elä­mämme ja vuo­dattaa niiden epäpuhdasta verta, jotka eivät näe Mu­hammadin mi’rajissaan (ilmestyksissä) taivaasta tuomaa va­loa. .. Allah on se, joka antaa aseen käteemme. Mutta emme voi odottaa Hä­nen vetävän myös liipaisinta yksinkertaisesti siksi, että olemme pel­ku­reita.

3. KÄSITTEITÄ

Alláh: ”Jumala”; historiassa kuun jumala Al-ilahi ja hänen kolmea tytärtään Lati, Uzza ja Manati

Alláhu akbar: ”Jumala on suurin”; Alláhin suuruuden ylistys; muslimien sotahuuto

ansarit: ”auttajat”; arabialaiset heimot, jotka olivat Muhammadin liitto­laisia, sekä var­haiset muslimit

dár as-sulh: sopimuksen alue: muslimien kanssa liittoutuneiden vääräus­kois­ten hallit­sema alue; muslimien hallitsema alue mutta vailla shari’a-lakia

dhimmí: dhimman eli suojelusopimuksen suojelema ei-muslimi

hadíth: ”kertomus”; jokin tuhansista Muhammadin elämän episodeista, jotka väli­tettiin suulli­sena perimätietona, kunnes ne kirjoitettiin ylös 700–800-lu­vuilla; sahíh eli luotetta­vat hadíthit ovat Koraanin jälkeen heti seuraavaa auktori­teetti shari’assa, islamin laissa

hijra: ”siirtyminen”, ”poislähteminen”; Muhammadin pako Mekasta Medi­naan (Yathri­biin) v. 622

islám: ”alistuminen”

jizya: vero, jonka Koraanin suura 9:28 määrää juutalaisten ja kristittyjen mak­setta­vaksi musli­mien hallitsemalla alueella

Kaaba: ”kuutio”; Mekassa oleva temppeli, jossa lukuisat pakanaepäju­malat pitivät ma­jaansa en­nen islamia; Kaaban kulmakivi, jonka usko­taan pudon­neen taivaasta, on kivi, jossa Aabraham oli uhraava poikansa Ishmaelin (ei tarkoita Iisakkia).

kalifi: umman (maailmanlaajuisen muslimiyhteisön) maallisen johtajan titteli; aiem­man isla­milaisen imperiumin johtaja; tittelin kielsi Kemal At­tatürk v. 1924 ot­tomaani-impe­riumin ha­joamisen ja modernin Turkin pe­rustamisen jäl­keen

Koraani (al Qur’an): ”resitaatio”; islamin pyhä kirja, joka koostuu Mu­hamma­din Alláhilta saa­mista ilmestyksistä, jotka hänelle välitti ark­kienkeli Gabriel; Koraani on isla­milaisen käsityk­sen mukaan Allahin omaa puhetta ja on ollut aina olemassa, eikä sitä ole koskaan luotu.

Medina: ”kaupunki”, lyhennys ”profeetan kaupungista”; islamin toiseksi pyhin paikka; Mu­hammadin hijran määränpää v. 622; Muhammadin elämän myö­hempi vaihe, jolloin Koraanin väkivaltaisemmat kohdat il­mestyivät; Mu­ham­madin kolmannen keskeisen tais­telun paikka Me­kan quraishilaisia vas­taan; aiemmin tunnet­tiin nimellä Yathrib

Mekka: islamin pyhin paikka; paikka, jossa Muhammad syntyi v. 570; sen Suuri mos­keija si­sältää Kaaban kiven; Muhammadin elämän varhais­vaihe, jonka aikana Koraanin rauhanomai­semmat säkeet ilmestyivät; paikka, jossa Muhammad voitti qu­raishilaiset v. 630

Muhammad: ”ylistetty”

muslimi: ”alistuva”

Sira: ”elämä(kerta)”; lyhennetty muodosta Sírat Rasúl Alláh eli ”Alla­hin pro­feetan elämä”; pro­feetta Muhammadin kanoninen elämäkerta, jonka kirjoitti 700-luvulla Ibn Ishaq ja toimitti myöhemmin Ibn Hisham; tässä käännöksessä on käytetty Jaakko Hä­meen-Anttilan suomennosta ”Profeetta Muhammadin elä­mäkerta” (Basam Books, 1999)

sunna: profeetta Muhammadin ”elämäntapa”; pitää sisällään hänen ope­tuk­sensa, pe­rin­teensä, ja esimerkkinsä

suura: Koraanin luku; Koraanin säkeet jakautuvat suuriin ja jakei­siin, esim. 9:5

Rooman katolinen kirkko osa 2 – Suuri Babylon

Osassa 1 tarkasteltiin katolisen kirkon oppeja ja kirkkotraditiota Raamatun sanaa vasten. Opit kiistatta osoittavat, ettei katolinen kirkko korvannut Rooman valtakunnan synkreettistä uskontoa, vaan liitti pakanallisiin traditioihin vain Raamatullisia elementtejä, mistä syntyi kirkkotraditio. Sen muodossa babylonialais-roomalainen uskonto on säilynyt muuttumattomana lähes 2000 vuotta vain eri elementeillä.

Raamatun apokalyptiset kirjat kertovat Rooman vallan ja babylonialaisen uskonnon voimakkaasta uudelleen noususta viimeisinä päivinä. Yksin Ilmestyskirjassa on 404 Antikristukseen ja sen valtakuntaan liittyvää jaetta, joista useimmat ovat symbolisia. Nämä merkit ovat hyvin täsmällisiä ja on laskettu, että seuraavassa esitettävien profetioiden täyttymisen todennäköisyys sattumalta olisi 10-17, eli yksi mahdollisuus 100 000 000 000 000 000:sta.

On silti tärkeää muistaa, että Raamatun profetiat ovat monikerroksisia ja saattavat sisältää monta täyttymystä, joten artikkeli ei pyri selittämään tyhjentävästi Ilmestyskirjan profetioita. On myös merkittävää, että kyseinen laittomuuden ilmiö oli vaikuttamassa jo apostolien ja alkuseurakunnan aikana.

Seitsemän vuorta

Ilm. 17:9 “Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta..”

Roomaa kutsuttiin nimellä De septem montibus virum eli Seitsemän kukkulan kaupungiksi. Katolinen tietosanakirja kertoo:

“Tämä merkitsee Roomaa, jota sanotaan Seitsemän kukkulan kaupungiksi, ja johon Vatikaanivaltio rajoittuu.”

Viimeinen pakanallinen Pontifex Maximus Symmachus esitteli kirjeessä erään ystävänsä toiselle kutsuen tätä nimityksellä De septem monibus virum – seitsemältä vuorelta kotoisin olevaksi mieheksi, tarkoittaen tällä Civem Romanum’ia eli Rooman kansalaista.

Nainen ja peto

Ilm. 17:3 “Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea.”

Dan. 7:17, 23 “Nuo suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat maasta.. Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat..”

Danielin kirjan profetian mukaan neljäs valtakunta oli erilainen kuin muut, eli ei pelkästään maallinen vaan myös kirkollinen valta. Nainen on roomalaiskatolinen kirkko ja peto on Rooman valtakuntaa jatkanut Vatikaanivaltio. On myös merkittävää, että Vatikaani tarkoittaa kirjaimellisesti ennustajakäärmettä (vati=ennustaja, can=käärme).

leo-xii-medal

Kuvassa on pronssinen paavin muistoraha, johon on kaiverrettu sanat SEDET SUPER UNIVERSUM, eli naisen valta on universaalinen. Kuvatun naisen yhdennäköisyys Vapaudenpatsaaseen on ilmeinen, sillä kyseessä on taivaan kuningatar-kultin luonut Babylonian Semiramis.

Suuri Babylon, porttojen ja kauhistusten äiti

Ilm. 17:5 “Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: “Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti.”

Katolisen kirkon oman todistuksen mukaan sakramentti on mysteeri. Kirkon kasteen ja vahvistuksen sakramentissa sakramentin vastaanottajan otsaan sivellään öljyllä ristinmerkki. Ei siis liene sattumaa, että Ilmestyskirjassa kuvatun Suuren Babylonin otsassa on myös kirjoitettu salaisuus – eli mysteeri.

Ilm 17:5 “et in fronte eius nomen scriptum mysterium (salaisuus) Babylon magna mater fornicationum et abominationum terrae” -Vulgata

Hengellinen porttous on väärien oppien sekoittamista alkukristilliseen uskoon, jonka kehitys huipentuu uskontojen yhdistymisessä. Tätä varten katolinen kirkko harjoittaa ekumeniaa, jonka katsotaan yhdistävän kristikunnan Jeesuksen rukoilemaan ykseyteen. Ekumenia sanana tarkoittaa maailmaa ja maanpiiriä, eikä ykseyttä, niinkuin useimmat luulevat.

Luuk 4:5 “Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman (=oikumene) valtakunnat.”

Apt 19:27 “Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään ja että hän menettää mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri (= oikumene) palvelee.”

Ilm 12:9 “Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin (=oikumene) villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.”

Samaan aikaan kun katolisen äitikirkon ekumeeninen liike pyrkii saattamaan yhteen hajallaan olevan kristikunnan, pyrkivät paavit yhdistämään katolisen kirkon alle myös muutkin uskonnot. Uskontojen yhdistymistavoitteesta sovittiin Kirkkojen maailmanneuvostossa 26. kesäkuuta vuonna 2000. Ekumenia nimensä mukaisesti siis kokoaa koko maailmaa yhteen Uuden maailmanjärjestyksen aikaa varten!

PhotoGrid_1419033740634

2. Kor. 6:14-18 “Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sentähden: Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias.”

milingo

Kauhistusten äiti taas viittaa Vatikaanin kätkemiin hirmutöihin. Kansainvälinen valtion ja kirkon rikostuomioistuin ITCCS on nostanut useita Vatikaanin piispoja ja pappeja vastaan syytteitä muun muassa järjestelmällisestä lapsiin kohdistuvasta hyväksikäytöstä ja rituaalimurhaamisesta. Kun syytökset nostettiin paavi Benedictus XVI ja jesuiittajohtaja Adolfo Nicolas Pachon vastaan, erosivat molemmat lyhyen ajan sisään viroistaan. Vatikaanin mustasta sisäpiiristä on tuonut julki tietoja muun muassa jesuiittapapit Malachi Martin ja Alberto Rivera, arkkipiispa Milingo, piispa Gerard Bouffard, kirjailija Eric Phelps ja pastori ja kirjailija Bill Hughes.

Vatikaani on jatkanut luciferisessa Corona Novem-seurassaan babylonialaista uhrikulttia, mitä suoritettiin Lähi-idän pakanauskonnoissa Molok-jumalalle. Raamatussa kerrotaan, kuinka kuningas Joosia tuhosi Molokin uhripaikan ja muutti alueen kaatopaikaksi.

PhotoGrid_1419154956397

Kauheudet katolisessa kirkossa ovat myös Vatikaanin sisäpiirien ulkopuolella oleva ilmilö; pelkästään Amerikassa on epäilty neljän vuosikymmenen aikana kuuttakymmentä tuhatta katolista pappia tai piispaa hyväksikäytöstä ja tuomittu yli 4000. Noin 90 prosenttia pedofiliatapauksista on kohdistunut poikien hyväksikäyttöön.

Mitä tulee äitiyteen, alla on kaiverrus pyhän Johanneksen lateraalisen katedraalin pääovesta:

materetcaput

Siinä lukee: Pyhä lateraalinen kirkko, äiti ja pää kaikkien kaupunkien kirkoissa maailmassa.

Ihmisen luku

Ilm. 13:18 “Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.”

Katoliset tietolähteet selittävät:

“Paavin arvonimi Vicarius Filii Dei tulee latinan kielestä ja merkitsee: Jumalan pojan sijainen. Kirkolla, joka on näkyvä yhteisö, täytyy olla näkyvä pää. Kristus antoi ennen ylösnousemustaan Pietarin tehtäväksi toimia hänen edustajanaan.. tähän perustuen Rooman piispalle on annettu arvonimi Kristuksen sijainen.

Roomalaisilla kirjaimilla oli kullakin oma lukuarvo: V=5, I=1; C=100, L=50, D=500, muut =0. Tästä laskettuna:

-Vicarius = 112

-Filii = 53

-Dei = 501

Yhteensä = 666

Arto Pöllänen kirjoittaa kirjassaan Viimeinen elonkorjuu – Ilmestyskirjan sanoma paavista:

Paavi otti 370 -luvulla yhdeksi arvonimekseen Rooman pakanauskontojen ylipapin nimen Pontifex Maximus
(Suuri sillanrakentaja). Keskiajalla hän otti arvonimen Vicarus Filii Dei (Jumalan Pojan Viransijainen). Kun
nimet Vicarus Filii Dei ja Sacramentum olivat joutuneet huonoon valoon, alettiin paavista 1900 -luvulla
käyttää arvonimeä Vicarus Christi, Kristuksen Viransijainen, joka virallistettiin vuoden 1983 Kanonisessa
laissa. Kohtalon iva luo oman satiriisen glooriansa senkin ylle: kuten keisarin viransijaisen (Vicarus Caesari)
kreikankielinen nimi oli Antikaisaros, niin Vicarius Christi on kreikaksi Antikhristos! Vatikaani on melko äsken
julkaissut kuvien kera kaikkien paavien luettelon otsikolla Rooman Ponteficien summa. Se perustuu
irlantilaisen pappismunkin profetiaan vuodelta 1138. Sen mukaaan tuon ajan jälkeen tulisi vielä 103 paavia.
Rooman mukaan nykyinen paavi Benidictus XVI on tuon paavien sarjan toiseksi viimeinen. Pappi Malakia
sanoo profetiassa (1138) hämmästyttävästi, että toiseksi viimeisen paavin aikana ´kaikki ikään kuin
pyörremyrsky kiertyy Jerusalemin ympärille´. Jerusalemin asema voikin nousta pääkiistakapulaksi
rauhanneuvotteluissa. Viimeinen paavi asettaa profetian mukaan päähänsä jälleen tiaran (jota ei ole
käytetty 1960-luvun jälkeen) ja on nimeltään Piatari. Hän johtaa kaikki uskonnot yhteen. Hän olisi siis
´ekumeenisen ihmeen´ aikaansaaja, jota monet ovat odottaneet. Jos niin käy, hän saisi kirkkojen ja eri
uskontojen johtajana sellaisen vaikutusvallan, jota ei ole ennen nähty . Jos tuollainen Pontifex nousee, hän
täyttäisi karitsansarvisen pedon ja väärän profetan tuntomerkit kansojen eksyttäjänä. Hän olisi myös
Rooman pakanaylipapin nimen mukaisesti todella kaikkien uskontojen ylipappi, Pontifex maximus. Toinen
peto saa maan asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa ja ottamaan sen merkin, mikä sinetöi heidän
kadotustuomionsa (Ilm. 13:12) Hän saa aikaan myös sen, että ne, jotka eivät kumarra pedon kuvaa tapetaan.

Paavit laulavat vuotuisessa pääsisäisyön messussa seuraavan värssyn:

“Flammas eius lucifer matutinus inveniat ille inquarn lucifer qui nescit occasum Christus Filius tuus” (suom. Liekehtivä lucifer löytää ihmiskunnan. Minä sanon, oi lucifer sinua ei koskaan voiteta, Kristus on sinun poikasi.)

Apostoli Johannes määritteli antikristuksen ensimmäisessä kirjeessään:

1. Joh. 2:22 “Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.“

Ajat ja lait

Dan. 7:25 “Hän muuttaa ajat ja lain..”

Vatikaani selittää:

“Paavilla on valta muuttaa aikoja ja poistaa tai kumota lakeja.. Hänellä on suuri valta ja auktoriteetti muuttaa, selittää tai tulkita jopa jumalallisia lakeja..”

Erään paavin mukaan:

“Raamattu kehoittaa pitämään sapatin, mutta katolinen kirkko sanoo: Ei! Jumalallisella vallalla minä lakkautan sapatin ja käsken viettämään viikon ensimmäistä päivää.. Ja koko maailma on velvollinen noudattamaan tätä katolisen kirkon ohjetta..”

Paavali kirjoitti kirjeessään Tessalonikalaisille:

2. Tess. 2:7 “Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa..”

Rooman seurakunnan pakanuudesta kääntyneet kristityt vaihtoivat jo Paavalin aikaan sapatin auringonpäivään, välttyäkseen juutalaisiin kohdistuvilta vainoilta. Myöhemmin katolinen kirkko vakiinnutti muutetut ajat ja lait:

-Sapatti – vuonna 364 kirkko vaihtoi vapaapäivän virallisesti auringonpäiväksi (sunday).

-Kristuksen syntymä – vuonna 354 kirkko määräsi sen olevan babylonialaisen yule-juhlan aikana, milloin juhlittiin Tammuksen syntymää. Sana christmas tarkoittaa nimensä mukaisesti Kristus-messua, missä katolisen opin mukaan uhrataan Kristus ehtoollisessa.

-Pääsiäinen, pesach – vuonna 325 kirkko julisti Jeesuksen kuolleen perjantaina, vaikka päivä oli keskiviikko. Pääsiäiseen liitettiin Ishtarin (easter) eli Semiramiksen kunniaksi vietetty babylonialainen juhlaperinne, mihin liittyi muun muassa hedelmällisyyttä kuvastava pääsiäismuna.

-Kymmenen käskyä – vuonna 787 kirkko hyväksyi jumalkuvien tekemisen ja niiden rukoilun, sekä kirosi näiden uusien käskyjen kieltäjät.

Pilkkaavia nimiä

Ilm. 13:1 “Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.”

Pilkkaamisesta Raamattu kertoo muun muassa:

Joh. 10:33 “Juutalaiset vastasivat hänelle: Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi.”

Luuk. 5:21 “Niin kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan: Kuka tämä on, joka puhuu Jumalan pilkkaa? Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin?”

Paavi, konklaavin valitsema ihminen väittää olevansa jumala. Muun muassa Paavi Bonifacius VIII väitti:

“Rooman paavi tuomitsee kaikkia ihmisiä, mutta häntä ei tuomitse kukaan. Me selitämme, määritämme ja teemme tiedoksi: kuuliaisuus Rooman paaville on välttämätön jokaisen.. pelastukselle.. Jeesus on sanonut olevansa kuningasten kuningas ja kaikkien yläpuolella.. joten hänen sijaisenaan tulen siihen johtopäätökseen, että voin tehdä kaiken, mitä Jumalakin.”

Vatikaanin tietolähteet kertovat:

“Paavi ja Jumala ovat yksi ja sama, joten hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä!” -Paavi Pius V

Ja eräs katolinen julkaisu sanoo:

“Paavi ei ole ainoastaan Kristuksen edustaja, hän on itse Jeesus Kristus!”

Katolinen tietosanakirja kertoo:

“Tämä juridinen auktoriteetti sisältää myös vallan antaa synnit anteeksi.”

Sekä pappien velvollisuuksista:

“Jumala itse velvoittaa pitämään kiinni pappiensa oikeudesta paitsi antaa anteeksi myös kieltää tai tarjota synninpäästön..”

Apostoli Johannes kertoi laittomuuden vallan noususta:

1. Joh. 4:3 “.. ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.”

Valtakunta joka oli, ei ollut ja on jälleen

Ilm. 17:8 “Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva.”

1. Katolisen kirkon valtaannousu vuonna 538:

“Kirkkohistorian kannalta vuosi 538 on kuitenkin erittäin tärkeä, koska silloin ostrogoottien uskonnollinen johto (heidän oma paavinsa) oli lopullisesti syösty vallasta ja paavi Vigilius (paavina 538-555) nousi valtaistuimelle. Näin alkoi paavin yksinvaltius, koska nyt Justinianuksen laki tuli käytäntöön. Paavilla oli tästä lähtien avoimet kädet myös politiikan alalla. Justinianus perusti kristillisen imperiumin, ja hänen lakikokoelmastaan tuli siitä lähtien määräävä perusta länsieurooppalaiselle oikeuskäsitykselle ja poliittiselle ajattelulle (Christensen & Göransson, Kirkkohistoria 1, s. 193; Philip Schaff, History of the Christian Church vol. 3).” -Totuudensanat.com

Valta lujitettiin vuonna 751 asiakirjaväärennöksellä:

“Rooman valtakunnan romahdettua paavit perustivat oman kirkkovaltion niin sanotun Konstantinuksen lahjakirjaan vedoten. Vuonna 751 tämä oikeus vahvistettiin. Lahjakirjassa keisari Konstantinus antaa paavi Sylvester I:lle ja hänen seuraajilleen vallan Roomaan ja Länsi-Rooman kaupunkeihin. Tämä oli niin sanottu Pyhän Pietarin perintö. Lisäksi asiakirjan mukaan paaville annettiin keisarin arvomerkit ja papeille senaattorin arvo.” -Wikipedia, artikkeli Vatikaanivaltio

2. Kirkon luopuminen vallasta Ranskan vallankumouksessa vuonna 1798:

“Vuonna 1798 kenraali Berthier hyökkäsi Roomaan, lakkautti paavillisen hallituksen ja perusti tilalle maallisen..” -Encyclopedia Britannica

“Vuonna 1798 Ranskan vallankumouksen vaikutuksesta se julistettiin kuitenkin tasavallaksi, jonka alueet liitettiin vuonna 1808 Italian kuningaskuntaan.” -Wikipedia, artikkeli Vatikaanivaltio

3. Katolisen kirkon uudelleen nousu valtaan vuonna 1929:

“Vuonna 1922 paaviksi valittu Pius XI halusi lopettaa Italian ja Pyhän istuimen välisen riidan ja onnistuikin tässä..

Pius XI kävi 1929 virallisia neuvotteluja fasistisen Italian johtajan Benito Mussolinin kanssa. Neuvottelujen tuloksena solmittiin samana vuonna lateraanisopimukset, jotka takasivat Vatikaanille itsenäisyyden ja katoliselle kirkolle suosituimmuusaseman Italiassa. Sopimukset siis perustivat Vatikaanin valtion, ja ne antoivat myös takaisin paavinistuimen riippuvuuden ja paaville määräysvallan Vatikaanissa. Lateraanisopimuksissa sovittiin myös konkordaatista Italian ja paavinistuimen välillä. Konkordaatin seurauksena katolisuudesta tehtiin valtionuskonto ja kouluissa alettiin opettaa uskontoa katolisen kirkon mukaisesti. Paavinistuin sai lisäksi korvauksia sitä kohtaan Italian ja paavinistuimen kiistassa saamistaan vääryyksistä. Korvausten summa oli 1 750 miljoonaa Italian liiraa. Paavi joutui tekemään itsekin vastapalveluksen Mussolinille, kuten esimerkiksi lopettamaan fasisteja vastustavan kristillisdemokraattisen puolueen tukemisen.” -Wikipedia, artikkeli Vatikaanivaltio

Vatikaani oli siis vallassa vuosina 538 – 1798, ei ollut vallassa 1798 – 1929, oli jälleen vallassa vuodesta 1923 lähtien.

1260 vuotta

Ilm. 11:2-3 “.. ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan.”

42 kuukautta on 1260 päivää. Päivä muutettuna vuodeksi, voidaan laskea vuodesta 538 eteenpäin 1260 vuotta, jolloin ajanjakso päättyy Vatikaanin kukistukseen vuonna 1798 Napoleonin kenraali Berthierin toimesta. Tänä aikana kirkko kävi sotaa “harhaoppisia vastaan”.

Vasta paavi Johannes Paavali II myönsi kirkon tekemät vääryydet. Katolisen kirkon sodassa pyhiä eli tosi kristittyjä vastaan on arvioitu kuolleen yli 100 miljoonaa marttyyria.

Kymmenen kuningasta

IMG_20141002_061955

Ilm.17:12 “.. ne kymmenen kuningasta.. saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa.”

Kymmenen kansakunnan edustajat kokoontuivat huhtikuussa 1968 Rooman klubin konferenssissa pohtimaan ratkaisua maailman rauhaan ja turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Sen tehtäväksi tuli myös valvoa uskontojen yhdistämispyrkimyksiä. Rooman Klubi julkaisi 17.9.1973 raportin nimeltä Regionalized and Adaptive Model of the Global World System – Uskonnollisesti mukautettu malli globaalille maailmajärjestykselle. Dokumentti paljastaa Klubin jakaneen maailman kymmeneen poliittis-taloudelliseen alueeseen, joihin viitataan kuningaskuntina (kuvassa ylhäällä).

 Yhteenveto

popeSermon_1719168c

Ilm. 17:4 “Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia.”

Kohdat ilmeisen selvästi osoittavat, kuinka katolinen kirkko peri Babylonian perinnön ja on kantanut sitä Rooman hajottua aina päiviimme asti. Porttokirkosta tulee nousemaan Raamatun ennustama Väärä profeetta, joka viittaa uskonnolliseen johtajaan, ja joka luovuttaa vallan viimeiselle Antikristukselle.

Ilm. 17:16 “Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa.”

Rooman klubin suunnittelemat kymmenen valtapiiriä ja peto – maallinen valta ja poliittinen johtaja Antikristus – tulevat hävittämään porttokirkon ja Väärän profeetan. Nämä merkit viittaisivat Jesuiittoihin ja heidän johtajaansa, Loyolan seuraajaan. Tämä piilossa pysynyt järjestö on ollut lähes kaiken antikristillisen liikehdinnän takana viimeiset vuosisadat. Jesuiitat muun muassa

-loivat kommunismin jo 1600-luvulla Paraquayssa

-kehittivät vapaamuurarien useimmat riitit

-loivat illuminatian jesuiitta Adam Weishauptin kautta

-loivat liberalismin ja kapitalismin Ranskan vallankumouksen kautta

-kaappasivat täyden vallan Vatikaanista vuonna 1814 lamauttamalla katolisen kirkon Napoleonin toimesta (esikuva Ilm. 17:16)

-mahdollistivat naturalistis-ateistisen vallankumouksen ja tukivat kehitysoppia väärennetyillä löydöillä

-levittivät kommunismin Venäjälle, Kiinaan ja moniin muihin maihin vapaamuurariveljien kautta dialektiseksi vastapainoksi kapitalismille

-loivat jesuiitta Bernhard Stempflen kautta Adolf Hitlerin Mein Kampfin ja mahdollistivat kansallissosialismin nousun Saksassa

-loivat jesuiitta Joseph Retingerin kautta Eurooppa-Neuvoston ja miehittävät tänään jesuiitoilla Euroopan unionin vallankäyttäjät

-miehittävät nykyään kouluttamillaan maallikkoapureilla Yhdysvaltain hallituksen

-ylläpitävät useita satoja kouluja ja yliopistoja ympäri maailmaa ja vaikuttavat kasvatustieteessä; he ovat indoktrinoinnin edelläkävijöitä

-levittävät arabimaissa tänä päivänä antisemitismiä lietsovia väärennöksiään, kuten Siionin viisaiden pöytäkirjoja, saadakseen muhamettilaiset uudestaan hyökkäämään eräänä päivänä Jerusalemiin kuten katolinen kirkko sai 1400 vuotta sitten.

Kuten Adolf Hitler tanssi Dietrich Eckartin sävelmän mukaan, toimii maailman todellista valtaa käyttävä eliitti ja paavi jesuiittojen sävelmän mukaan. Myös paavi Franciscus I on jesuiittana vannonut ehdottoman kuuliaisuutensa veljeskunnalleen ja kenraalilleen.

Lopuksi

On tärkeä ymmärtää, että antikristilliset merkit olivat nähtävissä jo Paavalin aikana. Jo siihen aikaan oli uskovia, jotka hätääntyivät antikristillisistä merkeistä. Paavali kehoitti kuitenkin:

2. Tess. 2:2-4 “.. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.”

Lähteet:

http://totuudensanat.com/category/paaviuden-nousu-kirkkohistoriassa/

http://fi.wikipedia.org/wiki/Vatikaanivaltio

https://www.netikka.net/mpeltonen/antikristus.htm

Uskontojen synty

Siinä missä naturalistinen antropologia arpoo, mistä ja milloin uskonnot, sivilisaatiot ja kulttuurit ovat saaneet alkunsa ja että mikä kemiallinen reaktio on synnyttänyt ajatuksen luomisesta, tietävät Raamatun tutkijat kuinka ensimmäinen uskonto ja kultti syntyi reilut neljätuhatta vuotta sitten Lähi-idässä ja kuinka se levisi ympäri maailmaa säilyttäen samojat piirteitä.

Sisällys:

 1. Baabelin uskonnon synty
 2. Baabelin uskonnon leviäminen
 3. Uskontoja nykyään

1. BAABELIN USKONNON SYNTY

Ensimmäisen uskonnon synty ajoittuu vedenpaisumuksen jälkeiseen aikaan, kun Nooan pojalle Haamille syntyi Kuus, joka meni perimätiedon mukaan naimisiin kauniin, mutta pahuutta täynnä olevan naisen, Semiramiksen kanssa. Heille syntyi poika nimeltä Nimrod, joka alkutekstin mukaan kasvoi jättiläiseksi ja oli taitava metsästäjä. Siihen aikaan ihmiset kävivät kamppailua villieläimiä vastaan ja Nimrod nousi pian suosioon muiden puolustajana. Apokryfinen Oikeamielisten kirja kertoo Nimrodista seuraavasti:

“Ja kaikki kansat ja kielet kuulivat hänen (Nimrodin) maineestaan, ja he kokoontuivat hänen luokseen, ja he kumarsivat maahan, ja he toivat hänelle uhreja, ja hänestä tuli heidän herransa ja kuninkaansa, ja he kaikki asuivat hänen kanssaan Sinearin kaupungissa, ja Nimrod hallitsi maassa kaikkien Nooan poikien yli, ja he kaikki olivat hänen valtansa ja neuvonantonsa alla. Ja kaikkialla maassa oli yksi kieli ja liiton sanoja, mutta Nimrod ei kulkenut Herran teitä, ja hän oli ilkeämpi kuin kaikki hänen alamaisensa miehet, tulvan päivistä siihen päivään saakka. Ja hän teki jumalia puusta ja kivistä, ja hän kumarsi niille, ja hän kapinoi Herraa vastaan, ja opetti kaikille alamaisilleen ja maan kansalle ilkeitä teitänsä; ja Mardon, hänen poikansa, oli isäänsäkin ilkeämpi.. “

Yksi antiikin ajan merkittävimmistä historioitsijoista, Flavius Josefus, kirjoitti Nimrodista seuraavasti:

“Nimrod oli hän, joka kiihotti heidät sellaiseen vastarintaan ja Jumalan halveksintaan. Hän oli Noan pojan Haamin pojanpoika, rohkea mies ja käsivartensa oli väkevä. Hän sai heidät hylkäämään Jumalan, ikäänkuin Hänen takiaan he olivat onnellisia, vaan uskomaan että heidän oma rohkeutensa oli tuonut heille onnellisuuden. Hän muutti hallituksen hiljalleen tyranniaksi, koska ei nähnyt muuta keinoa kääntää ihmiset pois Jumalasta, kuin saada heidät riippuvaisiksi hänen vallastaan. Hän sanoi myös kostavansa Jumalalle, jos tämä aikoisi hukuttaa maailman uudelleen, ja sitä varten hän rakentaisi tornin, joka on niin korkea, ettei vesi sinne ulotu. Ja että hän kostaisi Jumalalle, että tämä oli tuhonnut heidän esi-isänsä.

Kansanjoukot olivat hyvin valmiita seuraamaan Nimrodin tahtoa ja pitää sitä raukkamaisuutena alistua Jumalalle. He rakensivat tornin vaivojaan säästämättä, kaikkea huolimattomuutta välttäen, ja koska niin monet kädet olivat sitä tekemässä, tornista tuli hyvin korkea nopeammin kuin kukaan oli odottanut. Se oli niin paksu ja niin lujasti rakennettu että se näytti silmissä matalammalta kuin se oikeasti oli. Se oli rakennettu poltetuista tiilistä, bitumilaastilla yhteen muurattuna, niin ettei vesi sitä vahingoittaisi.”

Nimrod perusti monta arkeologisesti tunnettua kaupunkia Sinearin maahan (myöhemmin Mesopotamia, nykyinen Irak) ja hänen pääkaupungikseen tuli Baabel eli Babylon. Sinne rakennettiin myös Baabelin torni, johon muodostui Nimrodin ja Semiramiksen johdolla toimiva Baabelin okkulttiuskonnon pääpaikka (Bab el = Jumalan portti). Baabelissa harjoitettiin magiaa, okkultismia, astrologiaa, auringon, kuun ja planeettojen palvontaa, sekä uhrattiin lapsia uskonnollisissa menoissa Molokille. Nimrod meni aikuistuttuaan naimisiin äitinsä Semiramiksen kanssa.

Oikeamielisten kirja kertoo, kuinka Nimrod sai surmansa Eesaun miekasta:

“Ja Nimrod ja hänen kaksi miestään jotka olivat hänen kanssaan tulivat paikkaan jossa he olivat, kun Eesau tuli yllättäen hänen väijymispaikastaan, ja veti hänen miekkansa, ja kiirehti ja juoksi Nimrodin luo ja leikkasi irti hänen päänsä. Ja Eesau taisteli epätoivoisen taistelun kahden Nimrodin miehen kanssa, ja kun he kutsuivat hänet esille, Eesau kääntyi heidän puoleensa ja iski heidät kuolleeksi miekkallaan… Ja kun Eesau näki Nimrodin suurmiesten tulevan kaukaa, hän pakeni, ja siten pakeni; ja Eesau otti arvokkaat Nimrodin vaateet, jotka Nimrodin isä oli testamentannut Nimrodille, ja minkä avulla Nimrod vallitsi koko maan yli, ja hän juoksi ja piiloutui heiltä hänen taloonsa. Ja Eesau otti nuo vaatteet ja juoksi kaupunkiin Nimrodin miesten tähden, ja hän tuli isänsä talon luoksi väsyneenä ja uuvuksissa taistelusta, ja hän oli valmis kuolemaan murheesta kun hän lähestyi veljeänsä Jaakobia ja istui hänen eteensä.”

1. Moos. 25:31-33 “Mutta Jaakob sanoi: Myy minulle ensin esikoisuutesi. Eesau vastasi: Katso, minä kuolen kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani teen? Jaakob sanoi: Vanno minulle ensin. Ja hän vannoi hänelle ja myi esikoisuutensa Jaakobille.”

Nimrodin kuoleman jälkeen Semiramis nousi johtamaan Baabelin uskontoa. Semiramis opetti, kuinka Nimrod oli tullut aurinkojumala Baaliksi. Semiramis oli myös raskaana, selittäen olevansa neitsyt, ja antoi syntyneelle pojalleen nimen Tammus. Semiramis opetti, kuinka Tammus oli nyt jumalan hengestä siinnyt uudelleen ruumiillistunut Nimrod, eli aurinkojumala Baal. Tästä syntyi uskonnollinen äiti-lapsi-kultti. Semiramis opetti myös olevansa taivaan kuningatar, jota tuli palvoa jumalattarena ja jonka kautta tuli pelastus ja elämä.

2. BAABELIN USKONNON LEVIÄMINEN

FULL

1. Moos. 11:5-9 “Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja Herra sanoi: Katso, he ovat yksi kansa ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä. Ja niin Herra hajoitti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan.”

Raamattu kertoo, kuinka Jumala hajotti Baabelin kansan ympäri maata antaen ihmisille eri kieliä. Kirjoitusten ja genetiikan tutkimusten perusteella on havaittu, kuinka nykyinen ihmiskunta periytyi Nooan kolmesta pojasta Seemistä, Jaafetista sekä Haamista. Poikien suvut jakautuivat ja levisivät pääpiirteittäin seuraavasti:

Nooan pojat

Näin Baabelin uskonto levisi ihmisten mukana jokaiseen varhaiseen kulttuuriin. Katsoessa vanhojen kulttuurien messiaita huomaa, kuinka ne liitetään suureen metsästäjään ja Orionin tähtikuvioon. Tarinaan liittyy myös, kuinka tämä suuri metsästäjä hakattiin kuoliaaksi, mutta syntyi uudelleen äitä-vaimonsa kautta.

Nimrodin kuoleman lisäksi, eri kulttuureihin levisi Semiramiksen opettama äiti-lapsi-kultti, auringon ja kuun palvonta ja monet muut Baabelin traditiot. Ennustuksia.com esittää uskonnon piirteiden levinneisyyden seuraavasti:

pakana_uskonnot2

 

lemminkainens_mother

Myös Suomessa tarina kulki Kalevalassa, missä Lemminkäinen, kuuluisa metsästäjä ja kuningas, kuolee ja Tuonen poika hakkaa hänet palasiksi ja heittää jokeen. Hänen äitinsä kuitenkin Ilmarisen avulla kerää palaset ja kokoaa hänet uudelleen.

3. USKONTOJA NYKYÄÄN

Zeitgeist-elokuvan tekijät yhdistävät uskontojen piirteiden levinneen myös kristinuskoon. Tällä he tarkoittavat todellisuudessa vain katolista uskontoa, mitä käsitellään hieman myöhemmin. On kuitenkin totta, että Semiramis sai ajatuksen neitsyestä syntyneestä Tammuksesta, jota hän piti jumalan poikana, profetioista syntien sovittaja-Messiaasta, jonka ennustukset Jeesus Nasaretilainen täytti 2100 vuotta myöhemmin. Heti syntiinlankeamuksessa annettiin ensimmäinen profetia Messiaasta ja muun muassa Eenok, Aadamista seitsemäs, näki jo 3100 eKr. näyssä Jumalan pojan ja profetoi Jeesuksen sovitustyöstä. Eenokin kirja oli alkuseurakunnan käytössä, mutta se luettiin apokryfikirjoihin Raamatun ulkopuolelle. Tutkijat pitävät sitä mahdollisesti vanhimpana apokryfisenä kirjana.

Eenok 5:6 ”Ja kaikki kirouksesta vapaat iloitsevat, ja tulee olemaan syntien anteeksisaaminen, ja kaikki armo ja rauha ja kärsivällisyys: heille tulee olemaan pelastus, hyvä valo.”

Eenok 46:1-2 ”Ja siellä minä näin Hänet, joka on Kaiken Alku, ja Hänen päänsä oli valkoinen kuin villa, ja Hänen kanssaan oli toinen olento, joka oli kasvoiltaan kuin ihminen, ja hänen kasvonsa olivat täynnä kunniaa, kuin pyhillä enkeleillä. Ja minä kysyin enkeliltä, joka kulki kanssani ja näytti minulle kaikki salatut asiat, tästä Ihmisen Pojasta, kuka Hän oli, ja mistä Hän on, ja miksi Hän kulkee Kaiken Alun kanssa?”

Eenok 46:3 ”Tämä on Ihmisen Poika, jolla on vanhurskaus, jonka kanssa vanhurskaus vaeltaa, ja joka paljastaa kaikki aarteet siitä mikä on salattu, sillä Herra on valinnut Hänet, ja joka on korotettu Herran edessä vanhurskaudessa ikuisesti”

On tärkeä muistaa, että Nimrod ja Semiramis kävivät itse Jumalaa vastaan ja harjoittivat sielunvihollisen kunniaksi okkultismia ja ihmisuhrauksia. Semiramis yritti siis korvata Jumalan antamat lupaukset Jeesus Messiaasta.

JUUTALAISUUS

tefilin

Jumala sääti Mooseksen kautta israelilaisille lain erottamaan heidät pakanoista ja epäjumalanpalveluksesta. Kuitenkin he omaksuivat monesti Baabelin kultista traditioita joista Vanhan Testamentin profeetat varoittivat erityisesti juudalaisia.

1.Kun.16:29-33 “Ahab, Omrin poika, tuli Israelin kuninkaaksi.. Mutta Ahab, Omrin poika, teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin kaikki hänen edeltäjänsä. Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin, Nebatin pojan synneissä, vaan hän otti myös vaimok­seen Iisebelin, siidonilaisten kuninkaan Etbaalin tyttären, ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä. Ja hän pystytti alttarin Baalille Baalin temppeliin, jonka hän oli rakentanut Samariaan. Ahab teki myös aseran. Ja Ahab teki vielä paljon muuta ja vihoitti Herraa, Israelin Jumalaa, enemmän kuin kukaan niistä Israelin kuninkaista, jotka olivat olleet ennen häntä.”

Hes.8:14-16 “Ja hän vei minut Herran huoneen portin ovelle, joka on pohjoista kohden, ja katso: siellä istui naisia itkemässä Tammusta. Ja hän sanoi minulle: ‘Näetkö ihmislapsi? Vieläkin sinä saat nähdän kauhistuksia, vielä suurempia kuin nämä.’ Ja hän vei minut Herran huoneen sisemmälle esipihalle, ja katso: Herran temppelin ovella, eteisen ja alttarin välillä, oli noin kaksikymmentä viisi miestä. Heillä oli selät Herran temppeliin päin ja kasvot itään päin, ja päin itää he kumarsivat aurinkoa.”

Baabelin uskonto levisi siidonilaisen Iisebelin kautta Israeliin ja turmeli sen. Vastoin Herran käskyä Ahab otti itselleen pakanallisen vaimon, joka levitti Baabelin äiti-lapsi-uskonnon Baalin ja Aseran palvonnan nimellä israelilaisille, saaden aikaan luopumuksen. Profeetta Elia taisteli Iisebelin tuomaa epäjumalanpalvontaa vastaan henkensä uhalla. Baabelin kultti oli vallalla myös muun muassa Jeremian ja Hesekielin aikaan.

Juudan jouduttua epäjumalanpalveluksen takia pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, omaksuivat jotkut juutalaiset papit baabelin palvontamenojen lisäksi kaldealaisten itämaisia mysteerioppeja. Näistä syntyi fariseusten keskuuteen esoteerinen kirjallisuus kabbala.

Hereettiläisestä luonteestaan johtuen kabbala pysyi vain joidenkin sisäpiiriläisten salaisena oppina ja vain harvat saivat tutustua tähän. Fariseukset tulkitsivat kabbalan kautta tooraa eli lakia niin, että he tulisivat hallitsemaan kaikkia maailman kansoja, eikä Jumala. Näin he vaihtoivat odotetun messiaan profetioiden syntien sovittajasta maailman kuninkaaksi, joka veristen taisteluiden kautta nostaisi Israelin maailman herruuteen. Tämä ajatus periytyi Semiramiksen luomasta kultista.

Jeesus ei säästellyt sanoissaan salaista perimätietoa kantaville fariseuksille:

Matt. 23:25-28 “Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi! Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa! Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta.“

Joh. 8:44 “Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa.“

Johtuen fariseusten Baabelin uskonnosta ottamista vaikutteista, vielä tänä päivänä valtaosa juutalaisista odottaa messiastaan sokeana Tanakhin sanomalle. Tosin yhä useampi juutalainen on ymmärtänyt Raamatun sanoman ja turvannut lain sijasta Messias Jeesuksen sovitustyöhön. Tällaista liikettä kutsutaan Messiaaniseksi juutalaisuudeksi.

KATOLILAISUUS

franciscus

Katolinen (katholikos=yleinen, universaali) kirkko syntyi 300-luvulla jKr. kun Konstantinus Suuri lopetti uskovien vainot ja julisti kääntyneensä kristityksi. Hän vaihtoi Roomassa palvotun Venus ja Apollo-kultin Neitsyt Mariaksi ja Jeesus-lapseksi, ja “kristillisti” pakanalliset traditiot. Baabelin synkretistiuskonnon rakenne kuitenkin säilyi ja keisari jatkoi Pontifex Maximus (sillan rakentaja tuonpuoleiseen)-arvonimen kantamista. Tämä arvonimi on säilynyt tähän päivään asti Paaveilla. Vatikaanissa jatketaan yhä myös Baabelin okkultistisia traditioita osaksi julkisesti ja pääosin sisäpiirin salaisissa mustissa messuissa.

Katolisen kirkon pakanallisia ja epäraamatullisia traditioita vielä tänä päivänä on muun muassa

 • Pontifex Maximus, paavi, Kristuksen viransijainen
 • Neitsyt Maria – taivaan äiti-oppi, äiti-lapsi-kultti
 • Pyhimysten, kuolleiden ja enkelien rukoileminen
 • Patsaiden, ikonien tai muiden esineiden hypistely ja suutelu, rukousnauhat
 • Katoliset ehtoollisleivät ja transsubstantiaatio-oppi
 • Sakramentit, vesivihmonta ja lapsikaste
 • “Kristilliset” pyhäpäivät, kuten joulu ja pääsiäinen
 • Pappien vaatteet ja sauvat, muu rekvisiitta

Alkuseurakunnalla ei ollut mitään syytä perustaa kirkkoa tai seurakuntaa, vaan he olivat uskovia jotka kokoontuivat yhteen. Traditiot ja kirkkokunnat ovatkin epäilemättä itsensä sielunvihollisen vaikutusta ja yritys pilkkoa Kristuksen ruumista eli seurakuntaa osiin ja kääntymään perinnäissääntöjen noudattamisessa ja oppiriidoissa toisiaan vastaan.

ISLAM

Radical_Islam

2. Kor. 11:14 “Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.”

Islam (al-islam=alistuminen) syntyi Mohammadin näkyjen perusteella vuonna 610. Myöhemmin Mohammad väitti, että näyissä ilmestynyt valkeuden enkeli oli Gabriel, mutta mitä ilmeisemmin näkyjen takana on saatana, joka ilmestyi myös mormonien perustajalle Joseph Smithille. Näkyjä Mohammadille tulkitsi hänen ensimmäinen vaimo Kadijah, joka oli vanha leski, sekä Kadijahin serkku Waraquah. He olivat molemmat katolilaisia ja heidän tulkinnoissa heijastui katolilaisten ja erityisesti kirkkoisä Augustinuksen opit harhauskoisten miekkakäännyttämisestä.

Arabit, jotka polveutuvat Abrahamin pojasta Ismaelista, kantoivat yhä antisemitismiä eli vihaa Seemiläistä sukua kohtaan. Raamattu kertoo Ismaelin luonteesta, jonka kautta voimme ymmärtää muslimien levottomuutta.

1. Moos. 16:12 “Hänestä tulee mies kuin villiaasi: hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja kaikkien käsi on häntä vastaan, ja hän on kaikkien veljiensä niskassa.”

1. Moos. 25:17-18 “Ja tämä on Ismaelin elinvuosien luku: sata kolmekymmentä seitsemän vuotta; ja hän vaipui kuolemaan ja tuli otetuksi heimonsa tykö. Ja he asuivat Havilasta aina Suuriin asti, joka on Egyptistä itään päin Assyriaan mentäessä. Hän kävi kaikkien veljiensä kimppuun.”

Entinen jesuiittapappi Alberto Rivera paljasti Vatikaanista saamiaan tietoja näiden vaikutuksesta Mohammadiin 500-600-luvulla. Nämä tiedot vahvisti myös korkea-arvoinen kardinaali Augustine Bea. Rooman kirkko katkaisi “kristilliset” siteet juutalaisiin Laodikean kirkolliskokouksessa vuonna 364, ja alkoi suunnitella Jerusalemin valtausta katolilaisille. Tätä yritystä vastusti kuitenkin juutalaiset Lähi-idässä ja kristityt Pohjois-Afrikassa. Vatikaani keksi käyttää arabeja armeijana vallatakseen Jerusalemin. Mohammadin myötä sadat sotaisat heimot yhdistyivät tarkan poliittis-uskonnollisen järjestelmän alle ja olivat tehokas armeija. Mohammadin kuoltua muslimit saivat vallattua Jerusalemin mutta he päättivät pitää alueen itsellään ja ryhtyivät vainomaan myös katolilaisia. Merkittävää on, että katolilaiset saivat olla suurilta osin rauhassa Mohammadin aikaan, siinä missä kaikki muut alueen poly- ja monoteistit pakotettiin kääntymään islamilaisuuteen eli alistetuiksi.

Allah-nimen alkuperä juotuu kuujumalan kultista, mikä alueen arabiheimoilla oli ollut Muhammadia aikaisemmin jo vuosisatoja.

“Matkoillaan Muhammed joutui kosketuksiin erään uskonnollisen liikkeen kanssa, joka vaikutti Mekassa, Medinassa ja Táifissa. Mekan quraish-heimo palvoi kuun jumala Al-ilahia ja hänen kolmea tytärtään Latia, Uzzaa ja Manatia. Islamilaisen Bukhari Hadithin (Islamin kirjoitetun perimätiedon) 3:658 ja 5:583:n mukaan Ka’bahiksi kutsuttu, kankaaseen kääritty musta meteoriitti oli noin 360:n epäjumalan palvonnan keskipiste. Ihmiset rukoilivat viisi kertaa päivässä Ka’bahia kohti kääntyneinä ja paastosivat osan päivää yhden kokonaisen kuukauden ajan. Jo ennen islamin syntyä arabit tekivät pyhiinvaellusmatkoja (‘Umrah) Mekkaan. Sitä, ettei tehnyt ‘Umrahia pidettiin yhtenä suurimmista synneistä.

Yksi Ka’bahin 360:stä epäjumalasta oli Allah. Nimi oli luultavasti lyhentynyt arabiankielen sanasta Al-iláh, joka oli quraish-heimon korkein jumala. Quraish-heimo erosi muista aurinkojumalaa ja kuun jumalatarta palvovista pakanoista siinä, että he palvoivat kuun jumalaa ja hänen vaimoaan, auringon jumalatarta. Allahin nimeen solmittiin liitot ja sopimukset ja vannottiin valat ja suoritettiin kaikkein pyhimmät menot.” – arvioikaa.com/islam.html

Islamilaisuus on lapsesta asti opetettu poliittis-uskonnollinen järjestelmä, mikä pitää muslimeita pakolla alistettuna Mohammadin luomaan uskontoon. Islamin todellisen teologian perusta, neljä hadithia, jotka Mohammadin seuraajat kirjoittivat muistona tämän opetuksista, paljastavat sotauskonnon luojan demonisia piirteitä. Mohammad

 • oli ainakin kerran noiduttu
 • murhasi naisia ja hyväksyi vaimojen hakkaamista
 • opetti että naiset olivat mieleltään vajaita
 • käytti orjia, kävi orjakauppaa ja hyväksyi orjien pieksämisen
 • oli rasistinen afrikkalaisia kohtaan
 • kannatti naisorjien seksuaalista hyväksikäyttöä
 • rajoitti seuraajiensa vaimojen lukumäärää neljään, pitäen itsellään 22 vaimoa
 • sekä otti yhden vaimon tapettuaan ensin tämän miehen (Safiya bint Huyain) ja otti adoptiopoikansa vaimon (Zainab bint Jahsh) “Allahin tahdon mukaisesti”.

Islamilaisissa maissa ateististen kommunistimaiden lisäksi on ollut pahimmat vainot Jeesuksen seuraajia kohtaan. Muslimit vainoavat kristittyjen lisäksi myös toisiaan, kuten tilanne Palestiinassa on osoittanut.

HINDULAISUUS

Trimurti

Hindulaisuus on säilyttänyt eniten tähän päivään asti Baabelin uskonnon piirteitä. Se on synkretismiuskonto, missä jumalia on jopa tuhansia, aivan kuten Baabelissakin oli. Baal aurinkojumalaa vastaava hindulaisten Shiva on androgyyni, kuten kabbalistisissa esoterisissa seuroissa palvottu Baphomet-jumalakin. Hindulaisuuden keskeisiä traditioita on jooga, joka alkoi seksikultista jo Baabelissa ja jolla on paljon yhteistä kabbalistiseen meditaatioon ja okkultismiin.

Hindulaisuuden kastijärjestelmä ylläpitää suurimman osan kansan kurjuutta ja köyhyyttä, ja on eräänlainen pyramidihierarkinen ja kommunistinen yhteiskuntamalli. Keskeinen ajatus hindulaisuudessa on reinkarnaatio eli sielunvaellus, missä karma vaikuttaa seuraavaan elämään, ja lopullinen tavoite on Brahma.

Kuten huomaamme hindulaisista maalauksista, on jumalat ja erityisesti Shiva ympäröity käärmeillä, ja onkin ilmeistä, että kyseessä on vanhan käärmeen eli sielunvihollisen jatkumo Baabelista. Reinkarnaation opin perustan käärme lausui jo Edenissä; ette suinkaan kuole (1. Moos. 3:4).

Hindulaisuudessa harjoitettu meditaatio ja jooga voi johtaa paranormaaleihin ilmiöihin, kuten ufokokemukset, transsiin vaipuminen, ruumiistapoistumiskokemukset ja poltergeistilmiöt, eikä sovi lainkaan uudestisyntyneen uskovan elämään. Hindulaisuus on hyvin demoninen uskonto.

BUDDHALAISUUS

psd_buddha_kwanyin_guanyin_a_di_da_phat__03_by_kwanyinbuddha-d6nwhh3

Buddhalaisuudella on paljon yhteistä hindulaisuuden kanssa, kuten reinkarnaatio-oppi ja meditaatio. Buddhalaisuudessa ei ole periaatteessa jumalia eikä rukousta, mutta tavallinen kansa palvoo Buddhaa etäisenä jumalana. Tiibetissä palvotaan myös Dalai Lamaa. Buddhalainen etiikka on vastakohta useimmille uskonnoista, missä ylempi auktoriteetti määrää lait ja etiikan. Buddhalainen määrittelee itse oman moraalinsa ja määrittelee minkälainen haluaa olla.

Jälleensyntymisoppi on helppo osoittaa valheelliseksi. Buddhalaisuus opettaa ihmisen tavoittelevan hyvien tekojen kautta poispääsyä elämän kiertokulussa, ja tuhansien vuosien aikana ihmisillä olisi ollut paljon aikaa oppia tekemään koko ajan hyviä tekoja, mutta historian tilastot osoittavat tilastoissa ihmiskunnan tuleen vain pahemmaksi.

Budhalaisuus on pohjana ateistiselle ajattelulle, mikä on levinnyt länsimaihin darwinismin myötä yhä enemmissä määrin.

DARWINISMI

darwins

Jotkut evoluutioteoriaa lobbaavat pitävät darwinisti-nimitystä loukkaavana, koska uskovat kehitysopin tietomäärän kasvaneen Charles Darwinin ajalta. Kun tarkastelemme syvällisemmin evoluutioteorian mekanismeja, huomaamme ettei sillä ole teoriaa tukevia mekanismeja eikä Darwinin kaipaamaa fossiilirekisteriä miljoonine välimallineen. On vain kasa tarinoita apinaihmisistä ja miljoonista vuosista, joita lobataan kaikissa tieteellisinä pidetyissä julkaisuissa.

Darwinismi on osa Adam Weishauptin suunnitelmaa moraalikäsitysten ja perheinstituution lakkauttamisesta ja osoitus kuinka suvereenisti esoteerinen varjohallitus hallitsee tiedotusvälineitä. Ateisteiksi itseään uskovat ovat usein synkretistejä, eli uskovat kaikkien teiden vievän mahdollisen jumalan luokse. Tämä on ovela valheuskonto, joka on saanut aikaiseksi valtavaa eroosiota myös kristityissä kirkkokunnissa.

NEW AGE

bsse2000

New age-liike on modenrin ajan vapaasti määriteltävä synkretismiuskonto, missä ammennetaan oppeja kaikista uskonnoista, erityisesti itämaisista. Tämä liike syntyi moraalittomuutta edistävän hippiliikkeen myötä ja sen taustalla nähdään vapaamuurarien käden jälki. Hippiliike lainasikin paljon vapaamuurarikirjailija Eiphas Leviä luodessaan konservatiivisia arvoja halventavan maailmankäsityksensä.

New age-liikkeessä tunnusomaista on muun muassa kanavointi, selvänäköisyys, parapsygologia, telepatia, astrologia, ennaltatietäminen, ufot, henkiparannus, vaihtoehtolääkintä (homeopatia), psykosynteesi ja kabbalismi. New age-liike on tuonut hindulaisen joogaamisen osaksi länsimaista liikunta- ja vapaa-ajankulttuuria, eivätkä moni ole tietoisia, että käärmetietoisuudeksi kutsuttu jooga syntyi kabbalismissa seksikultista. Pahimmassa tapauksessa meditointiin keskittyneellä joogalla voidaan avata henkisiä portteja demoneille.

JEHOVAN TODISTAJAT

jehova-witness-books

Jehovan todistajien kirjallisuudessa aurinkojumala Ra’n siivet ja aurinkokiekko.

Charles Taze Russel perusti Vartiotorniseuran ja loi oman kirjallisuuden Raamatun rinnalle. Tästä syntyi myöhemmin jehovan todistajien uskonto, jossa he erottautuivat kristityistä uskomalla olevansa Ilmestyskirjassa kuvattu 144000 ihmisen joukko. He uskovat myös Jeesuksen kuolleen paalulla eikä ristillä, vaikka Raamattu selvästi erottelee poikkipuun (patibulum) ja paalun rististä. Roomalaiseen tapaan kuului, että tuomittu kantoi juuri poikkipuun teloituspaikalle eikä suinkaan koko ristiä.

Russel korvasi myös Jeesuksen tuhatvuotisen valtakunnan Golden age’lla, jolla on paljon yhteyttä Weishauptin Uuteen maailmanjärjestykseen. Jehovan todistajien sivuilla mainitaan muun muassa, kuinka Jeesuksen ei tarvitse tulla maanpäälle hallitsemaan uutena aikana, vaan valta annetaan “Jehovan uskollisille seuraajille”.

Russel itse ei paljastanut koskaan Vartiotorni-nimen merkitystä. Vapaamuurariutta ja esoterisiä okkultismiseuroja tutkineet ovat havainneet, että ruusuristiläiset ja korkean asteen vapaamuurarit kutsuivat valaistumista vanhan ruumiinsa hylkäämiseksi ja astumista vartiotorniin eli valon ruumiiseen. Tämä liittyy vanhaan eenokilaiseen magiaan joka on hyvin pimeää okkultismia. Onkin oletettavaa, että Russel oli hyvin korkean asteen vapaamuurari.

charles-taze-russell-mason

Charles T. Russelin masonistinen hautakivi missä vapaamuurarien risti ja kruunu, sekä pyramidin eroitettu huippu.

vartiotorni _ tällä merkillä voitat

Vartiotorniseuran julkaisu ja vapaamuurarien risti ja kruunu.

vartiotorni _ artemis

Vanha Artemis-kuujumala vartiotornissa eli valon ruumiissa.

YHTEENVETO

Nyt viimeisten aikojen profetioiden täyttyessä parhaillaan, voimme nähdä erityistä kehitystä myös uskonnoissa. Ympyrä on sulkeutumassa Baabelin uskonnon kaltaiseen lähtötilaan, jossa uskonnoista muodostuu yksi synkretismi. Tätä asiaa ajaa katolisen kirkon johtaja paavi Franciscus, joka jatkaa Vatikaanin näkemystä kaikkien näkemysten johtavamisesta saman jumalan luo. Tietämättömien ihmisten vahingoksi, Franciscus puhuu totta. Paavi itsekin on jesuiitta ja vannonut uskollisuutensa pedon valtakunnan rakentamiselle.

Kolmannen maailmansodan myötä mitä todennäköisemmin viimeiset fundamentalistit muslimit hylkäävät Muhammadin opetukset harhaoppina ja liittyvät mukaan aurinkoa ja kuuta palvovaan Baabelin synkretismiuskontoon jota Uskontojen neuvosto paavin johdolla kokoaa. Voisi sanoa, että kaikki uskonnot vievät jumalansa Valon enkelin eli sielunvihollisen myötä ikuiseen kadotukseen. Jeesus, hepreaksi Yeshua eli vapautus, sensijaan kutsuu pois suorittamisen uskonnoista ja vapauttaa tuhoavan synnin ikeestä. Taivasten valtakunnan pääsyvaatimukset ovat niin ehdottomat, ettei yhdenkin synnin tehnyttä ihmistä voi päästää sisälle. Jeesuksen sovituksen kautta on kuitenkin mahdollista saada armoon perustuva pelastus luopumalla syntisestä elämästä ja seuraamalla Jeesusta.

Joh. 3:17-18 “Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.”

Rooman katolinen kirkko osa 1 – traditiot vastaan Raamattu

Rooman katolinen kirkko katsoo edustavansa alkuperäistä ajanlaskun alussa perustettua kristillistä kirkkoa ja esittää paaviuden perustuvan apostoli Pietarin perinnölle. Katolilaiset katsovat olevansa äitikirkko, josta vuonna 1054 irrottautui ortodoksinen kirkko ja vuodesta 1517 lähtien protestanttiset kirkot.

Monille kirkko edustaa kristinuskoa ja kirkkoon kuuluu noin 1,2 miljardia jäsentä ympäri maailmaa. On kuitenkin erityisiä syitä, miksi katolisen kirkon asemaa tulisi arvioida. Monet tietävät, että kirkon oppi on monessa suhteen Raamatun opetusta vastaan. Tämän katolilaiset selittävät kirkkotradition tärkeydellä.

Kirkon historiassa on hyvin synkkiä tapahtumia, jotka ovat syntyneet, ei Raamatun, vaan juuri kirkkotradition johdosta. Inkvisitioissa on kuollut kymmeniä miljoonia ihmisiä katolisen kirkon valtapyrkimyksissä ja antisemitismin hengessä. Inkvisition keihäänkärkenä toiminut Jesuiittojen veljeskunta toimii yhä tänä päivänä ja käyttää merkittävää valtaa ympäri maailmaa. Synkät tapahtumat eivät rajoitu pelkästään vuosisatojen taakse. Neljän vuosikymmenen aikana pelkästään Amerikassa on epäilty 60 000 katolista pappia hyväksikäytöstä ja tuomittu 4000. Kansainvälisen rikostuomioistuimen ITCCS:n syytökset Vatikaanin johtajia kohtaan on tuonut julki, ettei sen toiminta kestä lainkaan päivänvaloa.

Edellä mainittuja käsitellään toisessa osassa artikkelia. Ensiksi on kuitenkin tärkeä ymmärtää, mikä Rooman katolinen kirkko todellisuudessa on. Tässä artikkelissa tarkastellaan kirkkotraditiota ja oppia verrattuna sen oletettuun lähteeseen, Raamattuun.

Sisällys:

1. Alkuseurakunnasta valtion kirkkoon

• Babylonia – kaikkien uskontojen äiti

• Kirkko-termin alkuperä

2. Kirkon traditioiden pakanalliset juuret

• Paavius

• Neitsyt Maria

• Rukoukset, pyhimykset ja rekvisiitta

• Kristilliset pyhäpäivät

• Papisto ja puvut

• Ehtoollinen

• Kolminaisuus

• Sakramentit

3. Yhteenveto

1. Alkuseurakunnasta valtion kirkkoon

Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, noin 30 jKr, apostolit kokivat Pyhän Hengen vuodatuksen juutalaisen helluntaijuhlan aikana. Jerusalemissa oli tuolloin paljon juutalaisia pyhiinvaeltajat eri maista, jotka hämmästyivät, kun oppimattomat galilealaiset puhuivat yliluonnollisesti kielillä puhuen kunkin pyhiinvaeltajat kotimaisia kieliä. Noin 3000 ihmistä tekivät uskonratkaisun Jeesukseen, ottivat vastaan kasteen ja heistä muodostui alkuseurakunta.

Alkuseurakunnan vainot alkoivat vain muutamia vuosia tämän jälkeen, kun ensimmäinen marttyyri Stefanos kivitettiin vuonna 34. Vainoista muodostui järjestelmällisiä massamurhia ja perimätiedon mukaan kaikki apostolit Johannesta lukuunottamatta kuolivat marttyyreinä.

Paavalin kuoleman jälkeen ensimmäisen kahdensadan vuoden ajan seurakunnassa vallitsi pääosin yksimielisyys Raamatun opetuksesta. Pikku hiljaa seurakunnat eri paikkakunnilla alkoivat kuitenkin seuraamaan omia kirjanoppineita tai uskonnollisia johtajia ja opit etääntyivät yhä enemmän toisistaan ja samalla myös alkuperäisestä alkuseurakunnan juuresta. Jeesus ja apostolit olivat varoittaneet tästä useaan kertaan etukäteen (1. Kor 1:10-13, Apt 20:28-31, Gal 1:6-12, Matt 7:13-15, Matt 24:24, Luuk 18:8).

Kristittyjen vainot päättyivät, kun Rooman keisari Konstantinus Suuren valtakaudella vuonna 313 annettiin Milanon editki, joka salli kristinuskon harjoittamisen ja nosti sen yhdeksi Rooman virallisista uskonnoista. Tällöin alkoi Rooman katolisen kirkon ensiaskeleet. Keisari Theodosiuksen hallitessa vuosina 379-395 kristinuskosta tuli Rooman virallinen ja ainoa uskonto.

Rooman kuningaskunta alkoi 753 eKr ja kaupunkivaltion pohjalta kasvoi vuosisatojen kuluessa aikansa laajin imperiumi käsittäen koko Välimeren alueen. Kun Rooman valtakunta kehittyi, sen uskonnollista elämää asetettiin johtamaan ylipappi Pontifex Maximus. Rooman imperiumin laajentuessa roomalaiset alkoivat palvoa valloitettujen kansojen jumalia, joita sekoittui kreikkalaisten, egyptiläisten, syyrialaisten, persialaisten ja babylonialaisten uskonnoista. Rooman valtakuntaan syntyi täydellinen uskontojen sekoitus eli synkretismi. Koska uskonnollisesta elämästä muodostui niin monen kirjavaa, järjestivät roomalaiset pakolliseksi keisarinpalvonnan, joka teki keisarista jumalallisen ja näin Roomaan muodostui sakraalinen kuninkuus eli keisarius.

Babylon – kaikkien uskontojen äiti

Babylon oli mahtava kaupunki, joka hallitsi vedenpaisumuksen jälkeistä maailmaa noin 2100 eKr. Se oli täydellinen maailmanjärjestys, jossa oli yksi kieli ja yksi ainoa uskonto. Babylon oli ensimmäinen järjestelmällinen uskonto ja kaikkien pakanauskontojen alkulähde. Raamatun mukaan Jumala sekoitti kielet ja hajoitti heidät sieltä ympäri maailmaa. Raamatun profetioista ilmenee, että Babylon tulee tekemään paluun voimakkaasti lopun aikana, jolloin Jumala tuhoaa sen lopullisesti. Babylonian uskonto heijastuu monista uskonnoista ympäri maailmaa, ja sen keskeinen elementti on pyrkimys saattaa kaikki ihmiset yhden vallan, yhden valuutan ja yhden uskonnon alle.

600-luvulla eKr Jeremia sai profetian Babylonian valtakunnan kukistumisesta, joka kirjattiin Raamattuun. Vuonna 539 eKr Kyyros hyökkäsi pohjoisesta ja kukisti Babylonian. Osa babylonialaisista papeista pakeni Pergamoniin, joka sijaitsi Vähässä-Aasiassa. Babylonian uskonto siirtyi lähes muuttumattomana Pergamonista Roomaan vuonna 133 eKr, jolloin sen kaupunkia alettiin kutsua Uudeksi Babyloniaksi. Pergamoniin rakennettiin kaikkien jumalien temppeli Pantheon, sekä ensimmäinen keisarin palvontaan tarkoitettu temppeli. Samalle seudulle oli rakennettu myös Zeuksen, Apollon, Athenen, Dionysoksen, Afroditen ja Asklepioksen palvontaan omistetut temppelit. Raamatussa Ilmestyskirjassa Jeesus sanoo Pergamonissa olevan Saatanan valtaistuin ja että Saatana asuu siellä (Ilm. 2:12-13).

300-luvulla Rooman keisari Konstantinus Suuri nimitti itseänsä ylipapiksi ja Kristuksen sijaiseksi. Hän rakennutti kirkkoja ja toimitti vihkimystä, mukaanlukien Pergamonin pakanatemppeleille. Konstantinuksen Rooman edustama kristillisyys ei korvannut synkretismiä Raamatullisella opilla, vaan korvasi pakanalliset traditiot Raamatun elementeillä. Rooman katolinen kirkko muodostui viralliseksi valtiokirkoksi 390-luvulla, ja on merkittävää, että Pergamonissa sijainnut Pantheon temppeli toimi aina 500-luvulle asti. Vuonna 608 se muutettiin katoliseksi kirkoksi ja sen patsaat siirrettiin myöhemmin Vatikaanin museoon, missä ne ovat olleet tähän päivään asti.

Rooman keisari Konstantinus Suuri ei sisäistänyt koskaan Jeesuksen opetuksia tai Raamattua kokonaisuutena, vaan halusi luoda yhden yhtenäisen uskonnon, joka palvelisi yhtä valuuttaa ja yhtä valtaa. Kaikesta päätellen Babylonian henki siirtyi Roomaan ja jäi sinne vaikuttamaan.

Kirkko-termin alkuperä

Katolilaiset käyttävät usein alkuseurakunnasta nimeä alkukirkko. Vuoden 1992 Kirkkoraamatussa Matteuksen evankeliumin 16:19 termi seurakunta korvattiin kirkolla, ikäänkuin Jeesuksen sanomana. Kuitenkaan Raamatun alkuteksti ei tunne termiä kirkko lainkaan. Växjön tuomiorovasti, teologian tohtori Gustav Adolf Danell käsittele tätä teoksessaan Vår allra heligaste tro, Växjö 1966:

“Tuskin missään muussa kysymyksessä on vallalla niin suuri epävarmuus ja epäselvyys kuin tässä. Se koskee jo sanan alkuperää. Tavallinen käsitys on nykyään, että sana ‘kirkko’ olisi peräisin kreikan kielen adjektiivista ‘kyriakon’ tai ‘kyriake’, Herran (oma). Tätä etymologista selitystä asiantuntijat eivät kuitenkaan pidä mahdollisena. On todennäköisempää, että sana tulee keltin kielen sanasta ‘kyrk’, joka on skotlantilaisten lähetyssaarnaajien kautta kulkeutunut germaanisiin maihin, missä sitä on alettu yleisesti käyttää. Romaanisissa kielissä on sitä vastoin säilynyt kreikan kielen, Uudessa Testamentissa esiintyvä sana ‘ekklesia’. On tuskin mahdollista, että kreikan ‘kyriakon’ olisi aivan kuin siirtynyt suoraan germaanisiin kieliin ohi romaanisten kielten. Keltin kielen sana “kyrk” merkitsee rajattua, aidattua, ja kielellisesti se liittyy latinan sanaan ‘circus’.”

1. Kor. 11:20 “Kun te näin kokoonnutte yhteen, niin ei se ole Herran (Kyriakon) aterian nauttimista..”

Kirkko-sana ei tule sanasta kyriakos, koska se tarkoittaa Herraa sekä Herran omaa. Seurakunta, ekklesia sensijaan tarkoittaa seurakuntaa ja uloskutsuttujen joukkoa. Kirkko terminä on siis jo pakanallinen alkuperältään.

2. Kirkkojen traditioiden pakanalliset juuret

Paavius

Katolisen kirkon johtaja on Rooman piispa eli paavi, jonka sanotaan olevan Pietarin seuraaja ja Kristuksen sijainen.

(882) Paavi, Rooman piispa ja pyhän Pietarin seuraaja, on sekä piispojen että uskovien suuren joukon ykseyden pysyvä ja näkyvä alku ja perustus. Kristuksen sijaisena ja koko kirkon paimenena Rooman piispalla on kirkossa virkansa nojalla täysi, korkein ja yleinen valta, jota hän aina voi käyttää vapaasti..

(891) Virkansa nojalla Rooman piispalla, piispainkollegion päällä, on tämä erehtymättömyys, kun hän kaikkien uskovien ylipaimenena ja opettajana, joka vahvistaa veljiänsä uskossa, julistaa lopulliseksi jonkin uskoa tai moraalia koskevan opinkappaleen.. -Katolinen katekismus

On epäselvää, kävikö Pietari edes koskaan Roomassa. Raamatussa ei puhuta mitään Pietarin seuraajasta tai Kristuksen sijaisesta, eikä käytetä termejä paavi tai piispa. Tiettävästi ensimmäinen joka esitti teologisen perustelun paaviudelle, oli paavi Stefanus I 250-luvulla. Tämän hän perusteli Jeesuksen sanoilla kohdassa Matt. 16:18-19 ja väitti, että samat Jeesuksen sanat olisi sanottu myös Pietarin seuraajille, jolloin Rooman piispoilla eli paaveilla olisi sama valta käytössään kuin Pietarilla.

Matt. 16:18-19 “Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa.”

Ensimmäinen tunnettu Raamatun kreikankielinen käännös kääntää Matt 16:18 jakeen seuraavasti:

“kagoo de soi legoo hoti su ei petros kai epi tautee tee petra oikodomeesoo mou teen ekkleesian kai pulai hadou ou katiskhusousin autees.”

Pietari on kreikaksi Petros, joka tarkoittaa kiveä tai lohkaretta, kallio puolestaan on kreikaksi petra. Jeesusta kuvataan kalliona halki Vanhan ja Uuden testamentin. Kun Jeesus mainitsee kallion, Hän osoittaa sillä selvästi itseään. Seurakuntaa ei rakennettu ihmisen perustalle, vaan Jeesus on itse ruumiin eli seurakunnan pää.

1. Kor. 10:4 “.. ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.”

Kol. 1:18 “Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.”

Paaviuden juuret alkavat jo Babyloniasta, missä kuningasta pidettiin jumalien siunausten välittäjänä ylipappien rinnalla. Ylipapin virka ja sakraalinen kuninkuus siirtyi Babyloniasta Roomaan, jossa valtakunnan keisaria palvottiin myöhemmin jumalana. Rooman pontifex-kollegion eli papiston johtaja oli Pontifex Maximus, joka tarkoittaa sillan rakentajaa tämän ja tuonpuoleisen välillä.

Kun kristinsuko vakiintui Roomassa, peri roomalainen piispa Damasus vuonna 378 keisarilta uskonnollisena johtajana Pontifex Maximus ja Vicarius Christi (Kristuksen sijainen)-arvonimet. Siitä lähtien kyseiset pakanalliset arvonimet ovat olleet paaveilla aina tähän päivään asti. Tämä voidaan havaita paavien muistorahoista, joissa lukee arvonimi Pontifex Maximus. Alla on myös Julius Caesarin kolikko, jossa on merkintä Pont Max.

pontifex maximus

Rooman keisari Galigula, myös Pontifex Maximus, määräsi että ihmisten tulisi suudella hänen jalkojansa. Tapa jatkui myös katolisessa kirkossa. Vuonna 709 alkoi virallisesti paavin jalan ja sormuksen suutelu. Pakanallinen traditio kuvastaa paavin vallanhakuista titteliä eikä ole lainkaan Raamatullinen.

Apt. 10:24-26 “Ja sen jälkeisenä päivänä he saapuivat Kesareaan; ja Kornelius odotti heitä ja oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä. Ja kun Pietari oli astumassa sisään, meni Kornelius häntä vastaan, lankesi hänen jalkojensa juureen ja kumartui maahan. Mutta Pietari nosti hänet ylös sanoen: Nouse; minäkin olen ihminen.”

Neitsyt Maria

taivaan äiti

(967) Koska Neitsyt Maria suostui täydellisesti Isän tahtoon, Poikansa lunastustyöhön ja jokaiseen Pyhän Hengen vaikuttamaan liikahdukseen, hän on kirkolle uskon ja rakkauden esikuva. Siitä syystä hän on kirkon huomattavin ja ainutlaatuinen jäsen, hän on kirkon perikuva.

(968) Mutta hänellä on vielä laajempi tehtävä kirkossa ja koko ihmiskunnassa. Kuuliaisuutensa, uskonsa, toivonsa ja palavan rakkautensa kautta hän myötävaikutti Vapahtajan kanssa ainutlaatuisella tavalla yliluonnollisen elämän uudelleen pystyttämiseen ihmissieluissa. Tästä syystä Maria on meidän Äitimme armon järjestyksessä.

(969) Siitä myöntymisestä lähtien, jonka Maria enkelin ilmestymisessä antoi uskossaan ja säilytti horjumattomasti ristin juurella, Marian äitiys, armon taloudessa jatkuu keskeytyksettä aina kaikkien valittujen lopulliseen täydellistymiseen asti. Marian taivaaseen ottaminen ei nimittäin katkaise hänen osuuttaan pelastustehtävässä: toistuvilla esirukouksilla hän jatkuvasti hankkii meille iankaikkiseen pelastukseen vieviä lahjoja.. Tämän vuoksi kirkko rukoilee autuasta Neitsyttä avuksi kutsuen häntä uskovien puolustajaksi, tukijaksi, auttajaksi ja välittäjäksi. -Katolinen katekismus

Maria on Raamatussa juutalainen nainen, joka saa enkeliltä ilmoituksen, että hän tulee neitsyenä raskaaksi ja synnyttää pojan, jolle tulee antaa nimi Jeesus. Raamattu kertoo Mariasta melko vähän ja siksi on syytä ihmetellä, miksi Mariaa pidetään niin suuressa arvossa kirkossa. Raamattu ei opeta, että Maria olisi Jumalan äiti, seurakunnan perikuva, rakkauden esikuva, ensimmäinen puolustajamme, Äitimme armon järjestyksessä, osallinen pelastustehtävässä, hankkimassa meille iankaikkiseen pelastukseen vieviä lahjoja eikä että Maria olisi esirukoilijamme. Raamattu ei myöskään opeta, että meidän tulisi rukoilla Mariaa kutsuen häntä puolustajaksi, tukijaksi, auttajaksi tai välittäjäksi.

Kirkon juuret taivaan äiti-oppiin juontaa Babyloniasta, missä oli hallitsija nimeltä Semiramis ja tämän poika Tammus. Semiramis opetti, että Tammus oli syntynyt hänen ollessa neitsyt, minkä johdosta syntyi voimakas äiti-lapsi-kultti. Sen symboliksi muodostui äiti-kuujumala, joka piti sylissään lapsi-aurinkojumalaa. Äidin pään päälle asetettiin kuu ja lapsen päälle auringon sädekehä. Näistä tehtiin patsaita, jota kansa palvoi. Semiramis koroitti itsensä miehensä Nimrodin kuoltua taivaan kuningattareksi, jota tuli myös rukoilla ja palvoa.

semiramis

Semiramista ja Tammusta esittäviä patsaita, oikealla kreikkalaiset Irene ja Plutus.

Äiti-lapsi-kultti siirtyi Babyloniasta myös Rooman valtakuntaan, jossa kansalla oli kulttia esittäviä patsaita. Kristinuskon vakiinnuttua havaittiin tämän yhtäläisyys Mariaan ja Jeesukseen, ja kristinuskon opista tietämätön kansa alkoi palvoa Semiramista Mariana ja Tammusta Jeesuksena. Näin he eivät luopuneet patsaistaan vaan Maria sai uudenlaisen aseman kirkon traditiossa.

Jer. 7:18-20 “Lapset kokoavat puita, isät sytyttävät tulen, ja vaimot sotkevat taikinaa valmistaaksensa uhrikakkuja taivaan kuningattarelle, ja he vuodattavat juomauhreja muille jumalille, minulle mielikarvaudeksi. Minulleko he tuottavat mielikarvautta, sanoo Herra, eivätkö pikemmin itselleen, omaksi häpeäksensä? Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minun vihani ja kiivauteni on vuotava tämän paikan ylitse, ihmisten, eläinten, kedon puitten ja maan hedelmän ylitse, ja se palaa sammumatta.”

• Vuonna 381 alkoi epäviralliset rukoukset neitsyt Marialle, Jumalan äidille ja taivaan kuningattarelle

• Vuonna 431 Efeson kirkolliskokouksessa otettiin käyttöön Marian palvonta ja käsite Jumalan äiti

• Vuonna 553 Maria julistettiin ikuiseksi neitsyeksi

• Vuonna 600 Rooman kirkko otti käyttöön Marian ja pyhimyksien rukoilemisen

• Vuonna 1931 paavi Pius XI vahvisti uudelleen opin Neitsyt Mariasta, Jumalan äidistä

• Vuonna 1950 paavi Pius XII julisti dogmin Neitsyt Marian taivaaseen ottamisesta

Raamattu ei kerro, että Maria olisi otettu taivaaseen, eikä siitä että Maria olisi ikuinen neitsyt, sillä Jeesuksella oli sisaria.

Matt. 13:55-56 “Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä (adelfoi) Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas? Ja eivätkö hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme? Mistä sitten hänellä on tämä kaikki?”

Mark. 6:3 ” Eikö tämä ole se rakentaja, Marian poika ja Jaakobin ja Jooseen ja Juudaan ja Simonin veli (adelfos)? Ja eivätkö hänen sisarensa (adelfai) ole täällä meidän parissamme?”

Sana adelfos tarkoittaa kirjaimellisesti samasta kohdusta tullut. Adelfos ja adelfe ilmaisevat siis fyysistä sisarussuhdetta.

kolmikärki

Pyhän Paavalin katedraalissa kolmikärkisymboliikkaa, missä keskimmäinen kärki kuvaa käärmettä ja kaksi muuta miestä ja naista. Kolmikärki esiintyy monissa pakanauskonnoissa ja kuvaa käärmeen eli sielunvihollisen työtä.

aurinkokehä

Vatikaanissa kuvattu lapsi, jonka takana aurinkokehä. Paavin traditioihin kuuluu myös babylonialainen auringonpalvonta. Jesuiitat ovat myös mieltyneet kyseiseen oppiin, oikealla järjestön perustanut okkultisti Ignatius Loyola.

Rukoukset ja pyhimykset

 Katolinen kirkko myy vuosittain tuhansia patsaita, medaljonkeja, kastemaljoja, ikoneita, rukousnauhoja, skapulaareja ja muita esineitä, joita traditio kehoittaa suutelemaan ja rukoilemaan. Uuden liiton kirjoituksissa ei puhuta mitään pyhistä kuvista tai esineistä. Päin vastoin, Raamatusta löytyy useita varoituksia sellaisista.

2. Moos. 20:4 “Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.”
Matt. 10:9-10 “Älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeata älkääkä vaskea vyöhönne, älkää laukkua matkalle, älkää kahta ihokasta, älkää kenkiä, älkääkä sauvaa; sillä työmies on ruokansa ansainnut.”
Miik. 3:9 -12 “.. te, jotka halveksitte oikeutta ja vääristätte kaiken suoran, rakennatte Siionia veritöillä ja Jerusalemia vääryydellä. Sen päämiehet jakavat oikeutta lahjuksia vastaan, sen papit opettavat maksusta, ja sen profeetat ennustelevat rahasta. Mutta Herraan he turvautuvat, sanoen: Eikö Herra ole meidän keskellämme? Ei tule meille onnettomuutta. Siitä syystä, teidän tähtenne, Siion kynnetään pelloksi, Jerusalem tulee kiviraunioksi ja temppelivuori metsäkukkulaksi.”
Babylonian uskontoon kuului jumalpatsaiden ja kuvien tekeminen ja niiden palvominen, kumartaminen ja suuteleminen. Kristinuskon vakiinnuttua Roomassa kansa alkoi palvoa ristiä, kuvia ja pyhäinjäännöksiä, jottei kansa olisi joutunut luopumaan pakanallisista tottumuksistaan.
• Vuonna 787 Nikean kirkolliskokouksessa säädettiin ristin, kuvien ja pyhäinjäännösten palvonta.

• Vuonna 1287 keksittiin skapulaari, palanen ruskeaa kangasta, jota käytetään neitsyt Marian kuvan kanssa. Kirkko opettaa, että skapulaari suojelee sitä paljaalla iholla pitävää ihmistä vaaroilta. Kirkolliskokous ilmoitti, että pyhät isät ovat vahvistaneet katolisen kirkon perinteen ja että jos ihmiset haluavat seurata apostoli Paavalia ja koko apostolista joukkoa ja isien pyhyyttä, niin heidän tulee pitää kiinni lujasti perinteistä, jotka kirkko on vastaanottanut. Kokouksessa myös päätettiin, että kuvien tulee esittää Jeesusta, Mariaa, kunnioitettuja enkeleitä ja pyhimyksiä.

Toinen Nikean kirkolliskokous 787 jKr antoi julistuksen koskien pyhiä kuvia:
• Jos joku ei tunnusta, että Jeesus meidän Jumala voidaan kuvata ihmisyydessään, niin hän olkoon kirottu
 Jos joku ei hyväksy evankelisen tapahtuman taidekuvausta, niin hän olkoon kirottu
 Jos joku ei kunnioita Herran ja Hänen pyhimyksiensä kuvausta, niin hän olkoon kirottu
 Jos joku hylkää yhtäkään kirkon kirjoitettua tai kirjoittamatonta perinnettä, niin hän olkoon kirottu

 Enkelirukous

“Minun hyvä enkelini, sinä tulet taivaasta; Jumala on lähettänyt sinut pitämään minusta huolta. Oi, suojele minua siipiesi alla. Kirkasta polkuni, ohjaa askeleeni. Älä jätä minua, pysy minun lähellä ja puolusta (varjele) minua pahan voimia vastaan. Mutta ennen kaikkea tule ja puolusta minua elämäni viimeisessä kamppailussa. Vapauta sieluni, jotta kanssasi voisin kiittää, rakastaa ja ajatella iankaikkisesti Jumalan hyvyyttä. Amen.” -Toinen rukous vartijaenkelille

Katoliset pyytävät ja kutsuvat enkeleitä oppaikseen. Nämä rukoukset johdattavat heitä kiittämään ja ylistämään enkeleitä sekä hakemaan heiltä apua. Katoliset rukoilevat enkeleitä olemaan oppaita, jotka suojelevat ja johdattavat katolisen elämää sekä vapauttamaan heidän sielunsa ylistämään Jumalaa. Raamattu ei opeta mitään enkelten rukoilemisesta. Enkelit ovat henkiolentoja, joiden asema on palvella Jumalaa ja ihmistä. He eivät saa ottaa ihmisiltä palvontaa eivätkä saa kertoa nimeään, jottei heitä rukoltaisi.

Tuom. 13:17-18 “Niin Maanoah sanoi Herran enkelille: Mikä on sinun nimesi, kunnioittaaksemme sinua, kun sinun sanasi käy toteen? Herran enkeli vastasi hänelle: Minkätähden kysyt minun nimeäni? Se on ihmeellinen.”

Kol. 2:18-23 “Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä: “Älä tartu, älä maista, älä koske!” -sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta-ihmisten käskyjen ja oppien mukaan? Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.

Okkultismissa ja New age-liikkeissä on henkioppaita joihin ihmiset ottavat yhteyttä meedioistunnoissa, spiritismipeleissä ja muissa tapahtumissa. Toisin kuin Jumalan enkelit, riivaajahenget ovat alttiita kutsulle ja palvonnalle. Babylonian uskontoon kuului papiston yhteys henkiin ja vainajiin.

Pyhimykset

“Katolisen kirkon messun toisessa osassa (muuttumisessa) aletaan rukouksilla kirkon ja kaikkien kirkon elävien jäsenten edestä kutsumaan avuksi pyhää neitsyttä ja pyhimyksiä.” -Katolinen katekismus

Katolinen kirkko kanonisoi eli julistaa pyhimyksiksi ihmisiä, jotka ovat osoittaneet sankarillista hyveellisyyttä elämässään. Kirkko katsoo, että pyhimyksiä tulee arvostaa ja kunnioittaa, ja että heiltä voidaan pyytää esirukouksia. Paavi Johannes Paavali II (paavina 1978-2005) ehti julistaa virkansa aikana 1100 pyhimystä.

Raamatun mukaan jokainen Jeesuksen seuraaja on pyhä, kuten Paavali mainitsee kirjeidensä alussa (Ef. 1:1). Raamatullinen rukouksien pyytäminen pyhiltä liittyy kanssa uskoviin, mutta kuolleiden rukouksien pyytäminen on spiritismiä. Babylonian uskontoon kuului tuhansien kuolleiden pyhimysten rukoilu, josta Jumala varoitti Israelia.

5. Moos. 18:9-12 “Kun tulet siihen maahan, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa, niin älä opettele jäljittelemään niiden kansojen kauhistavia tekoja. Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi.”

Jakeessa 11 on heprean kielen sana sha’al, joka tarkoittaa pyytämistä, tiedustelua ja rukoilemista. Kohdassa mainittu vainaja on hepreaksi owb, joka tarkoittaa henkien manaajaa, henkeä sekä kuolleiden henkeä eli vainajaa.

Kalentereissamme oleva nimipäiväperinne on peräisin kuolleiden pyhimysten muistopäivistä.

 Patsaat

Katolisessa kirkossa on tapana suudella pyhiä esineitä, kuten patsaita. Ortodoksisessa kirkossa taas suudellaan ikoneita. Raamattu ei opeta, että uskovien tulisi suudella esineitä. Babylonia oli tunnettu lukuisista jumalankuvistaan, joita palveltiin ja suudeltiin. Näitä patsaita ja jumalankuvia siirtyi myöhemmin Rooman valtakuntaan. Katolisen kirkon myötä kansa piti äiti-lapsi-kultin lisäksi enkelipatsaita ja muita kuvia vanhasta tottumuksestaan.

Pietarin kirkossa on patsas, jonka sanotaan esittävän Pietaria. Tuhannet pyhiinvaeltajat suutelevat tätä patsasta päivittäin. Todellisuudessa patsas on kuitenkin tuotu kirkkoon Pantheon temppelistä, joka sijaitsi Pergamonissa. Patsas esittää Jupiter-jumalaa, joka oli Roomalaisten pakanallinen ylijumala. Patsaan pään yläpuolella on auringonpyörä, josta on periytynyt käsitys sädekehästä. Patsas näyttää pakanallista käsimerkkiä, joka symboloi siunausta. Kirkossa patsaan takana on niinikään Baalin palvontaan liittyvää kuviointia. On merkittävää, että patsas on Pergamonin temppelistä, missä Ilmestyskirjan mukaan on Saatanan valtaistuin.

pyhä pietari _ jupiter

Pyhä Pietari, joka onkin Jupiter-ylijumala. Samanlainen patsas löytyy Vatikaanista ulkoakin.

Katolisilla on käytössä rukousnauhoja, jotka ovat kankaisia liinoja tai nauhoja, tai moudostettu helmistä, joissa jokaisella helmellä on tietty rukousaihe. Nauhat on tehty, jotta ihmiset pysyisivät järjestyksessä muistaakseen kunkin rukousaiheen. Raamatussa ei kuitenkaan puhuta mitään tällaisista eikä alkuseurakunnalla ollut käytössä välineitä rukoukseen.

Babyloniassa kansa toisti rukouksia ja pysyäkseen järjestyksessä, he käyttivät apunaan rukousnauhoja. Vastaavia nauhoja on levinnyt ympäri maailmaa pakanauskontoihin. Niitä on muun muassa buddhalaisilla, hinduilla ja muslimeilla.

Rooman katolinen kirkko otti vuonna 1090 käyttöön ruusukkonauhan eli rukousnauhan, jotta ihmiset eivät joutuisi luopumaan vanhoista tottumuksistaan. Katolinen rukous ruusukkonauhalla etenee seuraavasti:

 ensin tehdään ristinmerkki ja sanotaan apostolinen uskontunnustus
 toiseksi rukoillaan Isä meidän rukous
 kolmanneksi rukoillaan terve Maria rukous kolme kertaa
 neljänneksi sanotaan kunnia olkoon Isälle rukous
 viidenneksi sanotaan ensimmäinen mysteeri ja sitten rukoillaan Isä meidän
 kuudenneksi rukoillaan terve Maria rukous kymmenen kertaa
 seitsemänneksi rukoillaan kunnia Isälle rukous
 sitten he sanovat toisen mysteerin ja rukoilevat isä meidän ja toistavat kuudennen ja seitsemännen, kolmannen, neljännen ja viidennen mysteerin

Matt. 6:7 “Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.”

rukousnauhat

Kristilliset pyhäpäivät

Alkuseurakunnan uskovaiset viettivät pyhäpäivää lauantaina, joka on Raamatussa sapatti eli lepopäivä. Sunnuntai puolestaan on Raamatun mukaan tavallinen arkipäivä. Babylonialaiset harrastivat astrologiaa ja he pyhittivät sunnuntain auringonpäiväksi (sunday). Semiramiksen johtaessa Babylonian uskontoa hän alkoi opettaa, että Nimrodista oli tullut aurinkojumala Baal. Myös heidän poikaansa Tammusta palvottiin aurinkojumalana.

Sunnuntain pyhittäminen siirtyi Babyloniasta myös Rooman valtakuntaan. Kansa vietti jo ennestään sunnuntaita lepopäivänä ja kristinuskon vakiinnuttua se korvattiin Herran päivällä. Laodikean kirkolliskokouksessa annettiin käsky vuonna 364:

“Kristittyjen ei tule olla juutalaisten mukaisia eivätkä he saa levätä sapattina, vaan heidän pitää tehdä töitä sinä päivänä ja kunnioittaa Herran päivää (sunnuntai); ja jos he voivat, niin levätköön kristittyinä. Mutta jos heidät havaitaan seuraavan juutalaisuutta, heidät tulee sulkea pois Kristuksesta.”

Joulupäivää, eli joulukuun 25. päivää taas pidetään Jeesuksen syntymäjuhlana. Todellisuudessa Jeesuksen syntymän ajankohtaa ei tarkalleen tiedetä, arviot ovat 7 – 4 eKr välisenä aikana syys-lokakuussa. Alkuseurakunta ei juhlinut Jeesuken syntymää, eikä Raamatussa puhuta mitään Jeesuksen syntymäjuhlan viettämisestä.

Tammuksen kuoltua Babyloniassa Semiramis määräsi joulukuun 25. päivän Tammuksen syntymäpäiväksi, joka oli myös Nimrodin syntymäpäivä. Merkkipäivänä juopoteltiin, uhrattiin lapsia Baalille, annettiin sikauhri ja sekä lahjoja toisilleen. Tammukselle, jota kutsuttiin nimellä Baal-berith eli kuusipuun herra, pystytettiin havupuu, joka koristeltiin aurinkoa symboloivilla palloilla.

DagonSculpture

Havupuu jonka luona Dagon-kalajumala suorittaa vihkimistä.

Termi joulu tulee Babylonian sanasta yule, mikä tarkoittaa lasta. Joulupäivää on vietetty jumalan syntymäpäivänä Babylonian uskonnon perintönä myös anglosaksien, skandinaavien ja lähi-idän uskontojen parissa. Tammuksen lisäksi Mithra, Horus, Isvara, Bracchus, Iacchus, Adonis ja Attis ovat lapsi-aurinkojumalia. Joulu siirtyi Babyloniasta myös Rooman valtakuntaan, missä eri pakanallisten perinteiden ohella juhlittiin joulukuun 25. päivänä Sol Invictusta, voittamattoman auringon päivää, joka korvattiin myös kristillisillä elementeillä. Vuonna 354 piispa Julius I määräsi, että Kristuksen virallinen syntymäpäivä on joulukuun 25. päivä.

Papisto

Raamattu ei opeta, etä Uuden liiton seurakunnan johtajien, eli paimenten ja vanhimpien, tulisi pukeutua papillisiin ja erottautuviin asuihin. Vanhan liiton pappien asut eivät ole voimassa enää Uudessa liitossa.

Katoliset papiston puvut, joita myös ortodoksit ja luterilaiset käyttävät, periytyvät Babyloniasta, missä pakanalliset papit esiintyivät puoli-kalaa muistuttavissa puvuissa, missä hiippa eli hattu symboloi kalan päätä. Lisäksi he kantoivat kädessään käärmesauvaa. Pukua symboloivan jumalan nimi oli Dagon (dag=kala, on=aurinko).

dagon_mitra

Tämä papin puku siirtyi myös Rooman valtakuntaan. Jupiterin ylipappi, Pontifex Maximus käytti ennen kristinuskoa kala-pään hiippaa ja käyräistä käärmesauvaa. Kristinuskon vakiinnuttua vuonna 500 jKr otettiin käyttöön papiston puku erottautumaan kansasta. Dagon-kalajumalan puvut ovat pysyneet piispoilla ja papeilla näihin päiviin asti.

käärmesauva

Ylhäällä Babylonialainen käärmesauva, sama egyptiläisittäin sekä ortodoksipappi. Alhaalla luterilaisen kirkon piispan vihkimys käärmesauvoineen.

käpy

Käpy kuvastaa pakanauskonnoissa hedelmällisyyttä. Käpy löytyy myös katolisen kirkon rekvisiitasta.

Ehtoollinen

(1367) Kristuksen uhri ja eukaristian uhri ovat yksi ja ainoa uhri. Yksi ja sama on siis uhrilahja, sama on myös hän, joka nyt uhraa pappien palvelutehtävän välityksellä, nimittäin Kristus, joka silloin uhrasi itsensä ristillä, vain uhraamisen muoto on erilainen. Koska tässä jumalallisessa uhrissa, joka toteutuu messussa, on ja uhrataan verettömästi sama Kristus, joka yhden ainoan kerran ristin alttarilla verensä vuodattaen uhrasi itsensä … tämä uhri on todellinen sovitusuhri.
(1393) Kommuunio erottaa meidät synnistä. Kristuksen ruumis, jonka saamme kommuuniossa, on meidän edestämme annettu, ja veri jonka juomme, on vuodatettu monien edestä syntien anteeksisaamiseksi. Siksi eukaristia ei voi liittää meitä Kristukseen, ilman että se samalla puhdistaa meitä tekemistämme synneiltä ja varjelee uusilta synneiltä. -Katolinen Katekismus

Alunperin katoliset ehtoollisleivät olivat pyöreitä keksejä, joissa oli kirjaimet IHS. Näiden väitettiin tulevan sanoista “Iesus Hominum Salvatore”, joka tarkoittaa Jeesus ihmisen pelastaja. Nykyisin öylätissä on tavallisesti krusifiksin tai kalan kuva.

Ehtoollisesta on tullut yksi suurimpia väittelyn aiheita eri kirkkojen välille. Vastoin eri kirkkotraditioita, Raamattu ei opeta, että
• Ehtoollisleivät olisivat pyöreitä keksejä
• Ehtoollisleivissä olisi kirjaimet IHS
• Ehtoollisleipää ja viiniä kuuluisi palvoa
• Ehtoollisleipä kuuluuisi lävistää veitsellä
• Ehtoollisessa saataisiin synnit anteeksi
• Jeesus olisi antanut apostoleille voiman muuttaa leipä ja viini hänen ruumiikseen ja verekseen, tai että tämä voima olisi siirtynyt papeille ja piispoille
• Jeesus uhrattaisiin ja uhraisi itsensä ehtoollisessa

Muinaisen Egyptin pakanauskonnoissa palvottiin aurinkojumalaa, joille uhrattiin pyöreitä, auringon muotoisia happamattomia leipiä. Leivissä oli kirjaimet IHS, jotka tuleva Egyptin jumalien pyhästä kolminaisuudesta Isis, Horus ja Seb. Pakanallisten pappien rukoiltua leipien puolesta he kertoivat, että nämä olivat muuttuneet Osiriksen, manalan jumalan lihaksi. Sen jälkeen kansa söi jumalansa, ja näin jumala uhrasi ja uhrattiin. Samankaltaisia pyöreitä leipiä uhrattiin myös Babyloniassa taivaan kuningattarelle.
Pakanallinen traditio oli käytössä myös Roomassa , missä kristinuskon vakiinnuttua huomattiin yhtäläisyys Jeesuksen asettamaan muistoehtoolliseen. Nämä sekoitettiin keskenään, jottei kansan tarvitsisi luopua perinteistään.

Vuonna 394 joulukuun yönä vietettiin Rooman katolisessa kirkossa messua Kristukselle, jossa pappi siunasi leivän ja viinin, jonka tämä väitti muuttuneen Kristuksen ruumiiksi ja vereksi.  Tästä muodostui Kristuksen messu, jota alettin kutsua Mass of Christ’istä Christmass’iksi. Vuonna 1220 paavi Honorius määräsi ehtoollisleivän palvonnan. Yksinkertaisesta muistoateriasta muuttui pikku hiljaa hyvin vaikeaselkoinen transsubstantaatio-oppi ja reaalipreesens-oppi, jossa ehtoollisviinin ja leivän väitetään muuttuvan Jeesuksen vereksi ja lihaksi. Raamattu opettaa tyystin toisin:

Hebr 9:25-26 “Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan, sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä.”
1. Joh. 1:9 “Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.”
ehtoollinen
Ylhäällä keskellä vanha katolinen öylätti.

Kolminaisuus

Ennen kun kristinusko otettiin valtionuskonnoksi Roomassa, monet kansalaiset uskoivat jo kolminaisuuteen. Kolminaisuusoppi tunnettiin Babyloniassa, Egytpissä, Syyriassa ja Persiassa, mistä se sekoittui Rooman synkreettiseen uskontoon. Kristinuskon vakiinnuttua katolinen kirkko loi Raamatun Jumalasta kolminaisuusopin monien uskontojen tilalle.

Nouveau Dictionnaire Universel (Toim. M. Lachâtre, Pariisi 1865–1870, 2. osa, s. 1467.):
“Platonin kolminaisuus, joka on itsekin vain muinaisilta kansoilta peräisin olevien vanhempien kolminaisuuksien uudelleenjärjestelyn tulos, näyttää olevan se järkiperäinen ja filosofinen ominaisuuksien kolminaisuus, josta saivat alkunsa kristillisten kirkkojen opettamat kolme hypostaasiaa eli jumalallista persoonaa. – Tämän kreikkalaisen filosofin [300-luvulla eaa. eläneen Platonin] käsitys Jumalan kolminaisuudesta – voidaan löytää kaikista muinaisista [pakana]uskonnoista.”
Raamattu ei puhu mitään kolminaisuusopista. Sensijaan monesta kohtaa voimme havaita, että Jeesus ja Pyhä Henki rukoilevat Isää mutta Raamattu ei ilmoita, että Isä rukoilisi ketään.
Matt. 24:36 “Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.”

Ps. 2:7 “Minä ilmoitan, mitä Herra (JHWH) on säätänyt. Hän lausui minulle: “Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.”

Hepr. 1:5 “Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin; ja taas: Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani?”

Ef. 1:3 “Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa..”

Room. 8:34 “Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.”

Room. 8:26 “Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.”

Katolinen kirkko on pitänyt kovasti kiinni kolminaisuusopista, joka on alkuperältään pakanallinen ja mille ei löydy Raamatusta mitään perusteluita. Lähes kaksituhatta vuotta oppi on kuullostanut viattomalta harha-askeleella, mutta kun tarkastelemme lopun ajan profetioita, voimme ymmärtää kolminaisuuden merkityksen. Babylonian synkretismiuskonnon noustessa uudelleen kaikki uskonnot tullaan yhdistämään, mukaanlukien katolinen babylonialais-roomalainen kristinusko. Tämän varjolla Rooman katolinen kirkko on pitänyt oppia erehtymättömänä vuosisadat.
kolminaisuus
Kolminaisuusoppi ujutettuna katoliseen uskontoon. Jesuiitat ja illuminaatit käyttävät kaikkinäkevän silmän symbolia.
kolminaisuus 2
Kolminaisuus pakanauskonnoissa, lähtien ylhäältä vasemmalta missä kuvattuna Nimrod, Tammus sekä Semiramis lintuna. Kyseessä on luciferinen väärennös Jumalan olemuksesta.
kolminaisuus 3
Kolminaisuutta symboloiva kaikkinäkevä silmä Babyloniassa, Egyptissä ja Skandinaavian pakanauskonnoissa.

Sakramentit

Katolisen kirkon elämä on sakramentaalista. Tämä tarkoittaa, että kirkko ja sen jäsenet kohtaavat Kristuksen sekä hänen sanassaan että erityisellä ja näkyvällä tavalla hänen asettamissaan sakramenteissa..

Kirkon sakramentit ovat:

• Kaste
• Vahvistus
• Eukaristia
• Parannus
• Sairaiden voitelu
• Vihkimys
• Avioliitto

Sakramentaaleilla tarkoitetaan sellaisia siunauksia, jotka eivät ole sakramentteja, mutta jotka ovat niiden tavoin merkkejä Jumalan armosta ja siunauksesta, joka ympäröi kristityn jokapäiväistä elämää. Kun katolilainen muuttaa uuteen asuntoon, on paikallaan, että hän pyytää pappia siunaamaan uuden kotinsa. Samoin on mahdollista siunata muita arkiseen elämään liittyviä tärkeitä asioita tai esineitä. Kristillinen hautaus on myös sakramentaali.

Raamattu ei kuitenkaan opeta mitään sakramenteista tai sakramentaalisesta toimituksesta. Raamatussa on ainoastaan kaksi hengellistä toimitusta, jotka ovat kaste ja ehtoollinen.

Sakramentti-käsite on alkuperältään pakanauskonnollinen rituaali. Pakanallisiin mysteeriuskontoihin tultiin sisälle sakramenttien kautta. Isis-Osiris-Horus ja Mitrhas-kulttiin sekä Eleusiin, Attiksen ja Dionysioksen palvontaan kuului sakramentit, jossa mysteeri yhdisti sakramenteilla vihityt toisiinsa ja jumaluuteen. Pakanallinen sakramenttioppi opetti elämän uudistumisesta näiden kautta. Oppiin kuului vihityn matka pimeyden läpi valoon. Kristinuskon vakiinnuttua Roomassa myös hengellisistä toimituksista alettiin käyttää nimitystä sakramentti. Oppi seitsemästä sakramentistä vahvistettiin vuonna 1439.

 3. Yhteenveto

Yhteenvetona voimme havaita, että Rooman katolinen kirkko on jatkanut Babyloniasta alkanutta pakanauskontoa liittämällä siihen Raamatullisia elementtejä. Onko Raamatun rinnalla oikeutta pitää traditioita, vaikka ne ovatkin pakanallisia?

Mark. 7:6-9 “Mutta hän sanoi heille: Oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu on: ‘Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana; mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä’. Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä. Ja hän sanoi heille: “Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne.”

Kol. 2:8 “Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.”

Jer. 10:2-5 “Näin sanoo Herra: Älkää totutelko itseänne pakanain menoon älkääkä kauhistuko taivaan merkkejä, sillä pakanat niitä kauhistuvat. Sillä kansat noudattavat turhia jumalia; sillä ne ovat puuta, joka hakataan metsästä, puusepän kätten tekemiä, työaseella tehtyjä. Ne koristetaan hopealla ja kullalla sekä kiinnitetään nauloilla ja vasaroilla, niin etteivät ne horju. Ne ovat kuin linnunpelätin kurkkumaalla, eivät ne voi puhua; kantamalla täytyy niitä kantaa, sillä eivät ne voi astua. Älkää peljätkö niitä, sillä eivät ne voi pahaa tehdä; mutta eivät ne myöskään voi tehdä hyvää.”

Ps. 119:160  “Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti”

Joh. 7:38 “Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat.” (alkutekstin mukainen järjestys)

Matt. 22:29 “Jeesus vastasi ja sanoi heille: “Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.”

Näyttäisi vahvasti siltä, että Babylonian henki on siirtynyt Roomaan ja jatkaa siellä valheellisten oppien opetusta. Seuraavassa osassa tarkastelemme Rooman katolisen kirkon luonnetta Raamatun eskatologisten eli lopun aikoja koskevien profetioiden valossa ja sitä, kuinka kirkon näkymättömämpi toiminta liittyy aikaamme ja tuleviin tapahtumiin.

Lähteenä käytetty:

http://raamattusivut.fi/?cat=97

http://www.kotipetripaavola.com/Katolisen_kirkon_ja_paavin_viran_juuret.html