Faktoja globalismista

 • Miksi pieniä maatiloja, kyläkauppoja, postikonttoreita, pankkien sivukonttoreita, yrityksia, terveyspalveluita ja kouluja lakkautetaan?
 • Miksi palveluita lakkautetaan ja veroja nostetaan jatkuvasti?
 • Saadaanko taloudellinen taantuma kuriin?
 • Miksi yritykset fuusioituvat ja siirtävät tuotannon halpamaihin?
 • Miksi kansalliset lait poistetaan ja korvataan kansainvälisillä laeilla?
 • Miksi vanhoja rajoja korvataan uusilla alueellisilla rajoilla?

Nämä kysymykset pyörivät lähes jokaisen matti meikäläisen huulilla. Nämä ovat myös kysymyksiä, joihin media tai päättäjät eivät anna vastausta, vaikka enemmän kuin koskaan valtapolitiikka toteuttaa globaalia nihilismiä.

1. GLOBALISMI JA POLIITTINEN NIHILISMI

On aika alkaa ajatella vakavasti uuden maailmanhallinnon järjestelmää. Järjestelmän pitäisi perustua kansainvälisiin instituutioihin, eikä hallitusten väliseen toimintaan. – Alexander Stubb puheessaan vuonna 2012

Viime vuosiin asti Euroopan unionia lobbaavat poliitikot ovat kieltäneet liittovaltiokehityksen. Nyt raivoisammin kuin koskaan, poliitikkojen eliitti ajaa Suomea osaksi Euroopan liittovaltiota samalla purkaen itsenäistä hallintoa. Voi vain kysyä, miksi kansainvälinen keskitetty hallintavalta on kansallista itsemääräämisoikeutta suotavampi vaihtoehto. Globalismimyönteiset poliitikot kertovat vapaakaupan hyödyistä ja vaikuttamisesta kansainvälisissä instituutioissa, mutta kuten Euroopan unionin kehitys on osoittanut, ei kehityksen tarkoituksena ollut alunperinkään luvattu kaupankäynnin helpottaminen, vaan ajatus luoda liittovaltio, jolla on oma presidentti, ulkoministeri ja ulkopolitiikka, parlamentti, korkein oikeus, lippu, kansallislaulu ja valuutta. Onko EU nyt liittovaltio? Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen havainnollistaa:

EU:ssa on yhteinen alue, vapaa liikkuvuus, maatalouspolitiikka ja ulkorajapolitiikka. Lisäksi tavoitellaan yhteistä ulkopolitiikkaa. Aika puhdas liittovaltio.

EU:n perustuslain hyväksyminen vuonna 2009 asetti lain jäsenvaltioiden lakien yläpuolelle. Myös Suomi oli mukana allekirjoittamassa sopimusta. Vuonna 2011 Suomen perustuslakia muutettiin tarkentamalla 1§ Suomen olevan Euroopan unionin jäsen sekä lisäykset kohtiin 94§ ja 95§ helpottamaan tulevaa vallan luovuttamista maailmanhallitukselle:

.. valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle..

Valtaosa suomalaisista on autuaan tietämättömiä ylikansallisuuteen pyrkivästä kehityksestä. Miksi suunnitelmaa pitää salailla, jos siihen pyritään niin suunnattomalla raivolla?

EU:n agenda ja valtiopetos

Sitäkään ei ole tiedotusvälineissä kerrottu, että itsenäisen Suomen laillinen esivalta kumottiin valtiopetos-rikosnimikkeen täyttämillä ehdoilla vuonna 1995.

Valtiopetos on rikos, jossa laittomalla tavalla kumotaan valtion valtiosääntö.

Törkeä valtiopetos täyttyy, kun tasavallan preidentti ja ministerit osallistuvat valtiosäännön kumoamiseen laittomalla tavalla.

Ko. rikos täyttyy siinä, että Hallitusmuodon 72 § eli “Suomen rahayksikkö on markka” lakkasi olemasta ilman eduskunnalle annettua lakiesitystä.

Myös Hallitusmuodon 1 § menetti merkityksensä 1.1.1995 alkaen.

Tähän osallistuneet poliitikot ja muut vallankäyttäjät syyllistyivät maanpetoksen 4. kohtaan.

Ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea.

Ajatus itsemääräämisoikeuden luovuttamisesta ei syntynyt Arkadianmäellä. Suomalaiset vallanvaikuttajat alkoivat käymään 1990-luvulla aktiivisesti Bilderbergin konfferensseissa, jotka järjestetään kaikessa hiljaisuudessa. Näihin konfferensseihin on osallistunut globalismimyönteisiä poliitikkoja, suurten yhtiöiden johtajia sekä valtamedian edustajia. Bilderberg-ryhmästä on vuotanut vuosikymmenien aikana ehdottomasta salailusta huolimatta tietoa ja nykyään voi varmasti todeta konfferenssien toimineen käskynjakotilaisuuksina, joissa ohjeistetaan valtaapitävät tulevaa vuotta varten maailman varjohallituksen intresseillä. Vuonna 1991 Bilderbergin Baden badenin kokouksessa pankkiiri David Rockefeller lausui seuraavasti:

Olemme kiitollisia kaikille merkittäville julkaisuille, The Washington Postille, The New York Timesille, Time-lehdelle ja monille muille, joiden johtajat ovat osallistuneet kokouksiimme ja pysyneet vaiti jo melkein 40 vuotta. Olisi ollut mahdotonta kehittää suunnitelmaamme maailmalle, jos olisimme joutuneet alttiiksi julkisuuden kirkkaille valoille. Mutta maailma on nyt hienostuneempi ja valmiimpi marssimaan kohti maailmanhallitusta. Älyllisen eliitin ja maailmanpankkiirien ylikansallinen täysvaltaisuus on todellakin suositeltavampaa kuin kansallinen itsemääräämisoikeus jota on toteutettu menneinä vuosisatoina.

Verellä ja raskaalla työllä rakennettu itsenäinen Suomen hyvinvointivaltio on nyt velkaannutettu pahemmin kuin ikinä historiassa ja hallintojärjestelmää ollaan purkamassa nopealla tahdilla, samalla kun tiedotusvälineet pitävät yllä illuusiota demokratiasta väittelyllä ja asioiden pohtimisella. Tosiasia on, ettei ylikansallista yhdentymistä vastustavaa politiikkaa suvaita johtotehtävissä. Keskustelua on yritetty parinkymmenen vuoden ajan herättää vaihtoehtona vallan luovuttamiselle, mutta valtamedia ei ole vastannut siihen.

Euroopan unioni esimerkkinä

Trilateraalisen komission jäsenet olivat tärkeässä osassa Euroopan unionin luomisessa. EU on esikuva [prototype] maailmanhallitukselle, joka tulee muuttamaan pian kansainvälisiä suhteita. -Trilateraalinen komissio

Salaamalla tärkeät liittovaltioon tähtäävät sopimukset tavallisilta kansalaisilta, ollaan mahdollistettu näin pitkälle saatu kehitys Euroopassa. Liittovaltiota puolustavat toteavat, että onhan Alaskakin Alaska, vaikka se on osa Yhdysvaltoja. On kuitenkin tärkeä muistaa, että federalismissa liittovaltion perustuslaki on osavaltioden lakia korkeammalla ja sanelee ehdot lakimuutoksille. Vuoden 2009 Euroopan perustuslain sopimuksen myötä Suomen Eduskunta lähinnä päättää vain Euroopan lain puitteissa mitättömällä vaikutusvallalla.

Kun Hallitus tulee riippuvaiseksi yksityisistä pankeista, silloin pankit kontrolloivat asioita, eivät kansan valitsemat johtajat. Muistakaa, että käsi joka antaa, on aina ylempänä kättä joka ottaa vastaan. Suurpääoma ei koskaan ole tuntenut isänmaallisuutta eikä kunniallisuutta. -Napoleon Bonaparte

Vapaamuurari Karl Marx selosti manifestissaan vallan täydellisestä keskittämisestä ja talouden monopolisoinnista. Missä olemme EU:ssa tällä hetkellä?

Euroopan parlamentti on lähes kahdeksansataa päinen edustajien määrä, joka toimii Komission neuvoa-antavana elimenä. Komissio, eli hallitus, on taas epädemokraattisesti valittu vallankäyttäjä, jota parlamentti ei voi erottaa. Toisin sanoen, EU:n rakenne on täsmälleen kopio vanhan Neuvostoliiton Duumasta.

 Vain maailmanlaajuinen vallankumous, uusi maailman taloudellinen järjestys voi pelastaa meidät. -Rooman klubin julkilausuma 1970-luvulla

Rooman klubin suunnitelmissa on ollut jo vuosikymmenet ajatus korvata eri maanosien valtiot Euroopan unionin kaltaisilla supervaltioilla. Pohjois-Amerikka on Euroopan kanssa lähimpänä tavoitetta salassa solmituilla NAU-sopimuksilla. Myös Etelä-Amerikka, Afrikka, Aasia ja Venäjän alueet tulevat kovaa perässä. Näissä suunnitelmissa puhutaan tulliunionista ja yhteismarkkinoista, mutta kuten EU on osoittanut, on tarkoitus luoda jäsenvaltioiden lainsäädännön korvaava supervaltio eikä parantaa kaupankäyntiä.

Velkaannuttava rahajärjestelmä

Moni ajattelee, että päättäjät tietävät meidän parhaamme ja hoitavat tehtäviään parhaansa mukaan. Entinen kansanedustaja Markku Uusipaavalniemi yritti herättää keskustelua rahajärjestelmän velkaannuttavasta rakenteesta, jota hän kutsui maailman suurimmaksi pyramidihuijaukseksi. Keskustelua ei kuitenkaan syntynyt, ja jo tämä tapaus asettaa kyseenalaiseksi parisataa päisen Eduskuntamme päättäjien motiivit.

Rahajärjestelmä todellakin perustuu siten, että raha on velallista yksityisille pankeille, mutta koron osuutta ei ole luotu liikkuvaan rahamäärään. Graafinen esitys käteisen rahan, kaiken olemassa olevan rahan ja kaiken olemassa olevan velan määrästä havainnollistaa tilanteen:

Luotu velka vs raha

Kun pankki antaa 100 000 euroa asuntolainaa, se luo lainattavan rahan bittirahana tyhjästä ja saattaa sen kiertämään talouteen. Tämän lisäksi pankki luonnollisesti vaatii, että lainaaja maksaa seuraavan 20 vuoden aikana 200 000 euroa takaisin, kuitenkin luomatta lainkaan koron osuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että maksaakseen puuttuvan koron osuuden 100 000 euroa, on lainaajan vain taisteltava muita vastaan. Tämä myös tarkoittaa sitä, että maksaessasi lainan takaisin pankille korkoineen, jollain muulla jää maksamatta omat velat.

Margrit Kennedy toteaa kirjassaan Interest Free Society, että kun kaikki raha luodaan velasta ja kun kaikesta velasta maksetaan korkoa, on tästä seurauksena, että ainoastaan yhteiskunnan rikkain 10% saa enemmän tuloja koronmaksusta kuin joutuu korkoa maksamaan. Köyhimmälle 80% väestöstä koron maksamisella on selvästi köyhdyttävä vaikutus.

Velkaan perustuva rahajärjestelmä otettiin käyttöön EU-jäsenyyden myötä Maastrichtin sopimuksen kieltäessä valtioiden keskuspankkirahoituksen. Euroopan Unioni korostaa myös kilpailun täydellistä vapautta, työvoiman ja rahan vapaata liikkumista. Vapaa kilpailu merkitsee, että heikompaa yritystä ei saa tukea eikä heikompaa taloudenalaa, eikä tietenkään heikompaa maata. Kyse on puhtaasta sosiaalidarwinismista ja esimerkkinä luonnonvalinnan saattamisesta valheellisesti universaaliksi laiksi. Itävaltalainen valtiotieteen tohtori Karl Steinhauser kirjassaan EU – huomispäivän super-Neuvostoliitto havainnollistaa vapaata kilpailua seuraavasti:

Asian selventämiseksi valitsen urheilulajin, jota pidetään erityisen raakana: nyrkkeilyn. Tässä kaikkea muuta kuin kainossa lajissa olisi esimerkiksi EU:n harjoittaman kaltainen tuhoamiskilpailu täysin poissa laskuista. Se tarkoittaisi nimittäin sitä, että nyrkkeilijä saisi iskeä vastustajaansa, kunnes tämä on kuollut.

Kuinka tarpeellinen jopa tällaiselle raa’alle urheilulajille on heikomman suojelu, on nähtävissä myös nyrkkeilijöiden jaossa painoluokkiin. Niinpä nyrkkeilijöitä ei jaeta ainoastaan kärpäs-, höyhen-, kevyt-, bantami-, puoliraskas- ja raskassarjalaisiin, vaan jopa painoluokassa on omat maan-, Euroopan- ja maailmanmestarinsa. Erotuksena EU:n taloudelliselle tuhoamiskilpailulle, missä höyhensarjan yritys ei millään ammattisaralla voi voittaa mestaruutta, koska sen tyrmää jo ensimmäisessä yhteenotossa alan raskaansarjan yritys. Eikä vain tajuttomaksi vaan niin pahasti, ettei se enää toivu tajuttomuuden tilastaan.

2. GLOBALISMIN HISTORIA LYHYESTI

Adam Weishaupt esitti toukokuun 1. päivänä 1776 suunnitelman siitä, miten vallanpitäjät voisivat koota maailman kansat valtansa alle. Seuraavat kuusi kohtaa ovat hänen suunnitelmansa päämääriä:

 1. Kuningaskuntien ja kaikkien hallitusten lakkauttaminen
 2. Yksityisomaisuuden ja perimisoikeuden poistaminen
 3. Patriotismin (isänmaallisuuden) ja nationalismin (kansallismielisyyden) lakkauttaminen
 4. Perheinstituution lakkauttaminen (avioliiton ja moraalikäsitysten murtaminen kollektiivisesti kontrolloidulla koulutuksella)
 5. Kaiken uskonnon lakkauttaminen
 6. Uuden maailmanjärjestyksen luominen

Ranskan vallankumous

Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen_in_1789

Ylhäällä keskellä Illuminatin veljeskunnan tunnus “Kaikkinäkevä silmä”.

Nämä seitsemän kohtaa loivat pohjan Ranskan vallankumoukselle, jonka jatkumona käynnistyi myös Venäjän vallankumous Karl Marxin johtamana. Nykyinen moderni yhteiskunta ylistää Ranskan vallankumousta modernin ajan alkuunpanijana ja kansanvallan, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion esikuvana. Kirkon heikentyessä poliittisesti alkoi nimellisesti myös ajatuksen- ja uskonnonvapaus, jonka aatteellinen sisältö tiivistettiin iskulauseeseen Vapaus, veljeys ja tasa-arvo.

Tämän vapauden hintana oli yli 30 000 giljotiinilla mestattua kristittyä ja siitä muodostuikin vallankumoukselle giljotiini-symboli. Ranskan vallankumouksessa hajotettiin lailliset valtiosäädyt ja vallan kaapannut porvaristo poltti kaduilla Raamattuja, otti käyttöön 10-päiväisen viikon, osoitti kunnioitusta vapauden jumalattarelle ja peräänkuulutti moraalittomuutta. Tämä oli osa Adam Weishauptin suunnitelmaa, jonka toimeenpani Ranskan Grand Orient-vapaamuurarilooshi.

Adam Weishaupt oli jesuiitta ja tietoinen jesuiittojen veljeskunnan uskonnollis-poliittisesta ideologiasta. Lisäten siihen Jakob Frankin nihilismiä ja temppeliritarien palvontamenoja, hän muodosti Illuminatin veljeskunnan, jonka jäsenet vannoivat esoteeriselle seuralle ehdotonta kuuliaisuutta. Pankkiiri Mayer Rothschild innostui suunnitelmasta ja ryhtyi rahoittamaan Weishauptia. Vuonna 1782 vapaamuurarien kongressissa yhdistettiin Rothschildin ja Weishauptin johdolla vapaamuurarien eliitin ja illuminaatit yhteiseksi veljeskunnaksi, ja vapaamuurarit sitoutuivat Weishauptin luomaan poliittis-uskonnolliseen nihilismiin.

Maailmansotien jälkeen alkoi varsinainen yhdentymishanke jesuiitta Joseph Retingerin Eurooppa-liikkeen myötä. Illuminati loi lukuisia julkisia ja salaisia järjestöjä edesauttamaan suunnitelman toteutumista. Maailman verhohallitus näyttää jokseenkin seuraavanlaiselta:

Pöytä

Kategoriassa Salaseurat arvioidaan eri salaseuroja ja järjestöjä, sekä niiden vaikutuksia yhteiskuntaamme.

3. YHTEENVETO

Olemme kulkeneet tätä tietä jo melkoisen matkan, ja jos unitilamme jatkuu entiseen malliin, saatamme joutua kasvokkain niin hirvittävän todellisuuden kanssa, ettemme voi edes uskoa mitään sellaista olevan olemassakaan. -Edgar J. Hoower, 48 vuotta FBI:n johtaja

Ensinnäkin, on tärkeä ymmärtää mitä muutoksia rahajärjestelmässä ja vallalla olevassa kulttuurissa tulee tapahtumaan. Valtioita velkaannutetaan niin, että lopullisen globaalin vararikon partaalla valta luovutetaan rahajärjestelmää ohjaavalle eliitille. Tästä kehityksestä johtuen tulevaisuudessa tulee yhä enemmissä määrin konkursseja yksilötasolla eikä taloudellista taantumaa millään tavoin selätetä.

Toisekseen, Raamattu ennustaa synnin mitan täyttyessä koittavan nykyisen ajan lopun. Viimeisiä aikoja kutsutaan lopun ajaksi ja tuona aikana ennustetaan nousevan yhden vallan, josta käytetään nimitystä Pedon valtakunta. Monet pitävät Raamattua vain kulttuurisena teoksena, eivätkä ole tietoisia sadoista kellon tarkoista ennustuksista, jotka ovat ennustaneet muun muassa

 • että olemassa olevat ajat ja lait pyritään muuttamaan (Ranskan vallankumous, naturalismi);
 • että ihmiskunta nousee ennennäkemättömään sotaan toisiaan vastaan (maailmansodat);
 • että Israelin valtio perustetaan jälleen luvatulle maalle (vuosi 1948)
 • kolme hallitsevaa valtakuntaa, Saksan, Venäjän ja Britannian josta irrottautuu Yhdysvallat;
 • sekä että kaikki hallitsijat luovuttavat valtansa maailmanhallitukselle (21. vuosisadalla).

Raamatussa on lukematon määrä merkkejä, joista voi havaita sen olevan inspiroitu korkeammalla älykkyydellä kuin mitä ihminen voisi saada aikaiseksi. Ole hyvä ja tutustu Raamatun ihmeellisiin profetioihin kategorioissa Eskatologia ja Raamattu.

Advertisements