Miksi emme löydä elämää muualta avaruudesta?

Vieraan älyelämän on muun muassa epäilty välttelevän meitä, horrostavan jossain tai ehkäpä evoluutio ei vain etene. Siellä jossain.

Darvinistit tarjosivat jälleen hupia Ylen artikkelissa, jossa tutkijat ihmettelivät, miksei elämää löydy muualta avaruudesta. Tähän tutkimukseen on käytetty vuosikymmenten aikana mittaamattomia määriä aikaa ja rahaa, sillä kehitysopin mukaan elämää voi sattumalta syntyä elottomaan ympäristöön, ”kunhan olosuhteet sen sallivat”.

Aivan kaikki tutkijat eivät kuitenkaan käsitystä pureksimatta niele, esimerkiksi Dissent from Darwin-järjestön yli yhdeksän sataa allekirjoittanutta professoria pitää darvinismia kykenemättömänä selittämään maailmankaikkeuden syntyä ja olemassaoloa.

Tutkijat ovat listanneet valtavan määrän fysikaalisia, biologisia, geologisia sekä tähtitieteellisiä elämän mahdollistavia tekijöitä, jotka huomioiden teoreettinen todennäköisyys elämälle suotuisalle maailmankaikkeudelle on 1:10500. Siksi tunnetut satatuhatta miljoonaa galaksia ympärillämme, joissa kussakin on satatuhatta miljoonaa aurinkoa, ovat aivan liian pieni määrä aurinkokuntia, jotta toinen maan kaltainen planeetta olisi todennäköinen.

Ylen artikkeliin viitaten, evoluutio kyllä toimii, mutta ei niin kuin darvinisti haluaisi uskoa toimivan. Evoluutiossa tieteellisesti katsottuna tapahtuu

 1. elöiden geeneissä sukupolvien myötä mutaatioita, eli muutoksia tai virheitä; sekä
 2. luonnonvalintaa, jossa populaatioissa menestyy parhaiten ympäristöön sopivat eliöt.

Darvinistit ovat laskeneet, että jos

 1. mutaatio + valinta on muuntelua (ns. mikroevoluutio), täytyy myös
 2. muuntelun + paljon aikaa olla kokonaan uudenalaisten rakenteiden ja toimintojen eli uusien eliöiden syntyä (ns. makro/ megaevoluutio).

Ainoa miinus teoriassa on sen lähtökohdassa: mutaatio ei ole koskaan tehnyt uutta geneettistä koodia. Tutkijat ovat passivoineet tai aktivoineet jonkin eliön olemassa olevia geenejä, mutta mitään uutta ei ole syntynyt. Koko kehitysopillinen teoria nojaa puhtaasti Charles Darwinin kirjan Lajien synty pari vuosisataa vanhaan lausahdukseen:

Ja koska luonnollinen valinta vaikuttaa ainoastaan työskentelemällä kunkin eliön hyväksi, pyrkivät kaikki ruumiilliset ja sielulliset kyvyt kehittymään kohti täydellisyyttä. -Charles Darwin, Lajien synty, s. 666

Kukaan, parin vuosisadan aikana Charles Darwinista lähtien, ei ole nähnyt evoluution luovan mitään uutta, päin vastoin. Näemme luonnossa devoluutiota, eli olemassa olevan informaation katoamista. Eliöiden geneettinen koodi rapistuu, eikä esimerkiksi ihmislaji voi olla genetiikan tutkijoiden mukaan yli kymmentä tuhatta vuotta vanha. Luonnontieteiden isät uskoivat Raamatun kreationismiin, ja tekivät suuria löytöjä tieteen eteen. Nyt, kun darvinismi sanelee luonnontieteen tutkimuksen ehdot, tieteiden kehitys on pysähtynyt ja varoja käytetään valtavia määriä tyhjän päiväiseen elämän etsimiseen avaruudesta, vaikka se on teoreettisesti moneltakin kannalta täysin mahdotonta.

Tämä auringon, planeettojen ja komeettojen muodostama mitä kaunein järjestelmä on voinut syntyä vain älykkään ja voimakkaan olennon suunnitelmasta ja hallinnasta.. Me tunnemme hänet vain hänen luomistekojensa viisaudesta ja erinomaisuudesta. -Isaac Newton

Advertisements

YLE uutisoi totta evoluutiosta

evoluutio_yle

Kuva banaania syövästä miehestä on johdatteleva, mutta artikkelin sisältö kerrankin tieteellisen tarkastelun kestävää.

Turun yliopiston biologi Kari Kaunisto vastaili Ylen tuoreessa uutisartikkelissa Evoluutioteoria for dummies viiteen evoluutiota koskevaan kysymykseen.  Yllätykseksi evoluutiosta puhuttiin kerrankin tieteellisesti ilman pakonomaista neodarvinistista hapatusta.

1. Mitä evoluutio on?

– Se on prosessi, joka seuraa siitä, että on muuntelua, valintaa ja periytyvyyttä. Jos on maljallinen bakteereita ja päälle kaadetaan tehokasta antibioottia, seuraa keinotekoista luonnonvalintaa.

Kyseinen konsepti on tieteellinen ja luomistieteen hyväksymä. Muuntelu ja valinta tapahtuvat kuitenkin vain olemassa olevan informaation pohjalta, joten darvinistinen käsitys evoluution kautta syntyvistä uusista rakenteista ja lopulta uusista lajeista on kokeellisten havaintojen vastainen.

2. Tarkoittaako tämä sitä, että lajit kehittyvät koko ajan paremmiksi?

– Ei varsinaisesti. Evoluutiollahan ei ole varsinaista päämäärää. Lajit sopeutuvat muuttuviin ympäristöihin. Evoluution myötä ne pärjäävät paremmin muuttuvassa ympäristössä.

Kaunisto osuu naulan kantaan. Pärjääminen ja uusien rakenteiden ja ominaisuuksien syntyminen ovat täysin eri asioita. Kun antibioottihoidossa joillakin bakteereilla on antibioottiresistenssigeeni ja seuraavassa bakteeripopulaatiossa on enemmän tämän geenin kantajia, ei evoluutiossa ole tapahtunut mitään mystistä ihmettä, vaan tapahtuman myötä resistanssigeenin omaavat bakteerit ovat yleisempiä kuin ilman sitä olevat. Mitään kehitystä ei siis tapahdu, koska mitään uutta ei synny. Sopeutuminen eli geneettisten ominaisuuksien käyttöön ottaminen ei tee myöskään mitään uutta, minkä biologia on todistanut.

3. Voiko käydä myös nurin päin? Jos tyhmyys on lajin kannalta oleellista, voiko meistä tulla myös tyhmempi laji kuin me nyt olemme?

– Ei se välttämättä evoluution mukaisesti mene. Ihmisellä on myös kulttuurievoluutiota. En usko, että ihminen tulee tyhmentymään evoluution seurauksena.

Kuten Kaunisto toteaa, liittyy tyhmyyden kasvu pikemminkin vallitseviin kulttuureihin kuin perimän muutoksiin. Toisaalta jokainen sukupolvi tuo mukanaan noin sata sairautta, millä saattaa olla vaikutusta tyhmyyden lisääntymiseen. Tieteellinen evoluutio on kuitenkin täysin päin vastaista kuin kehitysopillinen käsitys; informaatiota katoaa sukupolvien myötä ja kaikki eliöt kuolevat jossain kohtaa sukupuuttoon. Tätä kutsutaan tieteessä geneettiseksi entropiaksi ja Raamatussa syntiinlankeemukseksi.

4. Eikö evoluutio pääty koskaan?

– Evoluutio on jatkuva prosessi ja sitä tapahtuu kaikkialla koko ajan. Tämä on ollut yleisesti hyväksytty teoria jo pitkään.

Millaista evoluutio oikeasti on, sitä oppikirjat tai useimmat tiedejulkaisut eivät paljasta. Kuten sanottu, yleismaallinen entropia johtaa kaiken hajoamiseen ja sukupuuttoon, eikä tälle ole löydetty yhtäkään poikkeusta. Charles Darwinin pseudotiede taas perustui teosofiaan:

Ja koska luonnollinen valinta vaikuttaa ainoastaan työskentelemällä kunkin eliön hyväksi, pyrkivät kaikki ruumiilliset ja sielulliset kyvyt kehittymään kohti täydellisyyttä. -Lajien synty, s. 666

Teosofia perustuu jälleensyntymisoppiin, mikä on sekin todistettu vääräksi. Jos buddhalainen reinkarnaatio-oppi olisi totta, olisi ihmiskunta tai ainakin buddhalaiset vapautuneet jo hyvien tekojen kautta elämän kiertokulusta tuhansien vuosien aikana. Tilastot taas osoittavat, että pahuus on lisäntynyt monilla mittareilla ajan saatossa. Ihminen ei siis pelasta itse itseään, vaan Jeesus on ainoa tie, totuus ja elämä. Tieteen kannalta mielenkiintoista on yksi Jeesuksen nimistä Raamatussa, Logos, mikä tarkoittaa sanaa ja tietoa. Ainoa termodynamiikan 1. ja 2. pääsääntöjen mukainen maailman syntyteoria löytyy Raamatusta, missä maailmankaikkeus luotiin Sanalla ja Sanan kautta, ja pysyy Siinä koossaan (universumista puuttuu 95% massasta, “pimeä aine”). Kaikkien elävien eliöiden perimästä löytyy myös sinne asetettu tieto, informaatio, eli Logos. Tieteellisten havaintojen kannalta järkevin selitys siis on, että universumi ja eliöt on luotu juuri Sanalla.

5. Voidaanko evoluutiota havainnoida?

– Bakteeriesimerkki on hyvä. Jotkut lajit jakautuvat jo muutaman kymmenen minuutin jälkeen. Toisaalta vaikkapa koiranjalostajat tietävät hyvin, että jos otetaan aina vaan isompikorvaisempia jälkeläisiä, saadaan muodostumaan eri koirarotuja.

Evoluutio tapahtuu todellakin vain olemassa olevalla perimän informaatiolla. Koirajalostus on yksi esimerkki neodarvinismin valheellisuudesta; mitä enemmän lajeja jalostetaan, sitä enemmän tietoa katoaa perimästä ja sairauksia lisääntyy populaatiossa, eli geneettinen entropia toimii juuri kuten luomistiede opettaa. Miksi oppikirjat sitten opettavat pseudotieteellistä neodarvinistista hapatusta?

Evoluutioteorian opettaminen johtuu täysin poliittisista syistä. Ilman darvinismia ei olisi sekulaaria liberalismia. Relativismi taas toteuttaa tasan tarkkaan sitä mitä Jeesus kutsui Nooan ja Lootin päiviksi; aikaa juuri ennen uskovien ylösottamista ja Ilmestyskirjan tuomioiden alkamista.

Ateismin kehäpäätelmiä iskostetaan myös musiikilla

dawkins-nightwish

Suomalainen metallimusiikin maailmanmenestys Nightwish julistaa kehitysoppia uudella levyllään Endless forms most beautiful, jonka nimi on valittu Charles Darwinin mukaan kunnioittamaan elämän kauneutta, luontoa, tiedettä ja järkeä. Levyn nimikkokappaleen alkusanat lausuu ehkäpä tunnetuin kehitysopin sanansaattaja, ateisti Richard Dawkins. Yhtyeen sanoittaja Tuomas Holopainen lainaa ylpeänä Dawkinsia:

Jos joku kieltää evoluution, hän on joko kouluttamaton tai typerys.

Holopaisen mukaan albumin pyrkimyksenä on herättää avointa ja sivistynyttä keskustelua tiedepohjaiselle maailmankatsomukselle.  Kyseinen avoin ja sivistynyt keskustelu aukeaa yllättäen Dawkinsille tyypilliseen tapaan haukkumalla tyhmiksi kehitysopin kyseenalaistavat. Tämä yleinen argumentointivirhe syntyy vain ateistien epävarmuudesta omaan elämänkatsomukseen. Tunnetut ateistiset tiedemiehet nimittäin hiljaisesti tietävät, että luonnon lainalaisuudet sulkevat pois naturalismin eli käsityksen kaikkeudesta ilman yliluonnollista ja älyllistä Luojaa. Termodynamiikan 1. pääsäännön mukaan mikään luonnollinen prosessi ei voi synnyttää energiaa. 2. pääsäännön mukaan taas ajan kasvaessa epäjärjestys lisääntyy, muttei koskaan toisin päin; eli ikuinen tai vaiheittain kehittyvä käsitys maailmankaikkeudesta on luonnon vastainen. Kahdelle termodynamiikan pääsäännölle ei ole löytynyt yhtäkään poikkeusta tieteen historiassa. Nightwishin kappaleiden Weak Fantasy ja Yours is an Empty Hope ateistisesta ilosanomasta siirrytään loogisesti Dawkinsin lukemaan lyhennettyyn lainaukseen Darwinin kirjasta Lajien synty, josta vain korostettu osa esitetään kappaleessa:

Jotakin suuremmoista on tässä ajatuksessa, että Luoja on puhaltanut elämän ja sen voimat aluksi vain muutamiin harvoihin tai yhteen ainoaan muotoon ja että kiertotähtemme kiertäessä rataansa järkähtämättömän painolain mukaisesti tuosta yksinkertaisesta alusta on kehittynyt ja edelleen kehittyy mitä kauneimpia ja ihmeellisimpiä muotoja.

Darwin ei itse koskaan kieltänyt Luojan olemassaoloa, vaan muodosti elämänkäsityksensä pitkälti teosofian pohjalta. Darwinin ja H. P. Blavatskyn filosofiat ovat vallan samankaltaiset:

 • Kaikki ruumiilliset ja sielulliset kyvyt pyrkivät kehittymään kohti täydellisyyttä (Lajien synty, s. 666).

vrt.

 • Jälleensyntyminen mahdollistaa ihmisen fyysis-eetterisen ruumiin ja astraalis-mentaalisen sielun kehittymisen kohti täydellisyyttä (Ruusuristi Ry/ Teosofia).

Sekä:

 • Luonnonvalinta on eteenpäin työntävä voima, joka vaikuttaa ainoastaan työskentelemällä kunkin eliön hyväksi (Lajien synty).

vrt.

 • Teosofian perusoppi karmanlaki on maailman järki ja kullekin yksilölle hyväksi (Ruusuristi Ry/ Teosofia).

Tällaista “järkevää” ja “kehittävää” lainalaisuutta ei ole koskaan löydetty luonnosta, mistä falsifikationismin periaatteen kehittänyt filosofi Karl Popper sanookin:

Luonnonvalinta on naurettava termi, koska oikeastaan se ei sano yhtään mitään.. Sattumanvaraisuus ei voi valita mitään hyödyllistä, positiivista tai kehittyvää. Luonnollisesti sopivimmat jäävät eloon, mutta se ei todista evoluutiosta.

Ateistit, Nightwish yhtyeineen mukaan lukien, uskovat siis naturalismiin, joka sulkee pois naturalismin mahdollisuuden, ja siteeraavat samalla okkultisti H. P. Blavatskya lainannutta Charles Darwinia, joka hyvin todennäköisesti käsitti “Luojansa” Blavatskyn tavoin:

Saatana, Genesiksen Käärme on todellinen luoja ja hyväntekijä, hengellisen ihmiskunnan isä, sillä se oli hän joka avasi Aadamin silmät ja hän joka oli ensimmäinen joka kuiskasi: Sinä päivänä kun te syötte tästä puusta, te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. -H. P. Blavatsky

Ateisti Richard Dawkins on todennut hyvinkin ironisesti:

Näennäistieteen harjoittaminen johtuu joko lapsellisesta tai alkeellisesta tiedekäsityksestä tai pahimmillaan petoksesta, jolla tavoitellaan taloudellista tai poliittista hyötyä.

Holopaisen ja Dawkinsin mielipiteet maailmankatsomuksista jätettäköön omaan arvoonsa, mutta kyseisestä antiteistisestä julistustyöstä tulee väkisinkin mieleen Jeesuksen sanat:

Matt. 18:6-7 Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee.

Lähteet:

Paavi Franciscus on panteisti

aptopix-philippines-pope-asia

Paavi Franciscus kertoi vuonna 2014 Vatikaanin tiedeakatemiassa alkuräjähdyksen synnyttäneen maailman ja evoluution ihmisen:

Kun luemme maailman synnystä Raamatun luomiskertomuksesta, otamme riskin kuvitella, että Jumala olisi taikuri. Että hänellä on taikasauva, jolla hän voi tehdä mitä vain. Mutta asia ei ole niin..

Luonnon evoluutio ei ole ristiriidassa luomisteorian kanssa, sillä evoluutio edellyttää kehittyvien asioiden luomista. -Paavi Franciscus

Paavin mukaan luomistyö edellyttäisi taikasauvaa, mutta aine itsessään voi silti synnyttää luonnonlakeja, materiaa ja monimutkaisia rakenteita. Paavi on siis panteisti, eli uskoo että Jumalan sijaan materiassa on jumaluus! Tunnettu tiede taas osoittaa, että

 1. energia on vakio; uutta energiaa ei synny luonnollisten prosessien kautta
 2. entropia (haje) voi kasvaa mutta ei koskaan vähetä; järjestys menee siis päin vastaiseen kuin mitä kehitysoppi esittää
 3. elämä syntyy aina elämästä; uutta informaatiota ei synny vaan olemassa oleva kopioituu
 4. informaation kopioinnissa syntyy virheitä; tämä johtaa lopulta kaiken sukupuuttoon, ei uuden tai paremman kehittymiseen.

Toisin sanoen, tunnettu evoluutio (muutokset perimässä) osoittaa päinvastaiseen kuin darvinistinen kehitysoppi esittää. Jesuiittojen narri Franciscus ei ole valitettavasti tietoinen siitä, että juuri luomakunta – fysiikan lait, kemialliset ja biologiset järjestelmät, geologia, matematiikan kieli jne. – todistavat Luojan suuresta luomistyöstä:

Room. 1:19-23 .. sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.

Myös monille kristityille asia tuntuu sekavalta, vaikka nykyinen luonnontiede perustuu juuri kristilliselle perinnölle. Artikkelissa 7 väärää tieteellistä väittämää tarkastellaan tämän ajan virheellisiä tieteen nimissä esitettyjä käsityksiä.

Lähteet:

Ihmiskunnan ikä mtDNA:sta

Lääkäri Pekka Reinikainen kertoo mitokondrionaalisen DNA:n todistavan Raamatun luomiskertomuksen puolesta:

“Dna:sta näkee mitä Edenin puutarhassa on tapahtunut. Jokainen sukupolvi tuo mukanaan noin sata [negatiivista] mutaatiota eli virhettä perimään. Eli jokainen sukupolvi tuo sata pysyvää mutaatiota. Nyt tiedetään että maailmassa on noin 30 000 sairautta. Mutaatio eli geenivirhe geenikoodinauhassa aiheuttaa sairauden. Siitä voidaan laskea että jäljet johtavat suoraan Edenin puutarhaan. 300 sukupolvea x 100 uutta sairautta (mutaatiota) = 30 000 sairautta! 300 sukupolvea erottaa meidät Aadamista ja Eevasta. 300 sukupolvea x sukupolvi 20 vuotta = 6000 vuotta! Maailma ja ihmiskunta on noin 6000 vuotta vanha. Eli ennen syntiinlankeemusta ihmisellä oli virheetön koodinauha ja jokainen sukupolvi tuo mukanaan ihmisen perimään sata sairautta. Paljonko sukupolvia tarvitaan että saadaan tämä 30 000 sairautta? 300. Tämä kertoo myös sen että kaikki eliöt on ohjelmoitu tuhoutumaan mikään ei voi elää yli 10 000 vuotta koska tulee niin sanottu virhekatastrofi. Eli virheitä kertyy koodinauhaan ja se aiheuttaa sukupuuttoon kuolemista koko ajan.”

Tiede tuntee muttei tunnusta

Nature Genetics-lehdessä vuonna 1997 julkaistiin tutkimus, jossa vertailtiin kahta erittäin vaihtelevaa mtDNA-sektiota 134:stä toisistaan riippumattomasta sukulinjasta. Sukupolvien myötä niissä oli tapahtunut kaikkiaan 327 muutosta. Yhteenvetona tutkimuksesta sanottiin, että se osoitti mutaatiotiheyden olevan noin 20-kertainen siihen nähden, mitä odotettiin. Laskettuna sukupolven iällä, tutkimustulos antoi ihmiskunnan iäksi siis noin 6500 vuotta naturalistien 200 000 vuoden sijaan. (Thomas J. Parsons, “A high observed substitution rate in the human mitochondrial DNA control region”, Nature Genetics 15, April 1997.) 

Science-lehden artikkelin samankaltainen tutkimus vuonna 1998 päätyi niinikään noin 6000 vuoteen (Gibbons “Calibrating the Mitochondrial Clock”, (Science 279 2, february 1998). Miksi tästä ei puhuta? Tämänkaltainen asioiden salailu on yksi osoitus evoluutioteorian suvereeniudesta, joka pidetään pystyssä vain yksipuoleisella indoktrinoinnilla.