8 Raamatun ennustamaa tapahtumaa ajastamme

Raamattu puhuu paljon ajastamme 21. vuosisadalla, sillä kirjan sisällöstä lähes kolmasosa on profetioita tulevasta. Seuraavassa on kahdeksan selvää Raamatun ennustamaa tapahtumaa, joita sukupolvemme todistavat parhaillaan.

TILASTOJEN VALTAVA KASVU

tieto

Daniel 12:4 Sinetöi se niin, ettei sitä ymmärretä ennenkuin lopunaikana, jolloin matkustaminen ja koulutus lisääntyy valtavasti. (Living Bible)

Danielin kirja Vanhassa testamentissä sisältää lukuisia tarkkoja profetioita kirjoittajan ajasta aina nykyisyyteen asti. Kirjan viimeisessä luvussa sisältö sinetöidään aina lopun aikaan asti, jolloin tilastot alkavat kasvaa räjähdysmäisesti. Myös Jeesus vertasi aikaa synnytystuskiin  (Matt. 24:8), mitkä kasvavat tiheydessä ja voimakkuudessa eksponentiaalisesti. Kaikki aikamme tilastot ovat kasvamassa juurikin tällä tavalla; tiedon määrä, teknologia, matkustelu, väestönkehitys, väkivalta, luonnonkatastrofit ja niin edelleen.

ÄÄRIMMÄISTEN SÄÄILMIÖIDEN LISÄÄNTYMINEN

katast

Jesaja 24:5-6 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

Tutkimusten mukaan luonnonkatastrofit ovat yli nelinkertaistuneet parissakymmenessä vuodessa. Alati lisääntyviä poikkeuksellisia sääilmiöitä selitetään hiilidioksidipäästöillä, mutta huomiotta ei voi jättää ilmastokokeiluja, kuten ionisfäärin lämittämistä tai kemikaalivanoja. Viimeiset sukupolvet ovat turmelleet luomakunnan juuri kuten Raamattu kertoo, ja kärsivät nyt lisääntyvistä myrskyistä, maanjäristyksistä ja kuivuudesta.

katastrofit

Tutkimuslaitosten kirjaamat äärimmäiset sääilmiöt sadan vuoden ajalta.

Roomalaiskirje 8:20-22 Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti..

VÄKIVALTAISUUKSIEN JA SOTIEN LISÄÄNTYMINEN

sota

Matteus 24:6-7Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan..

maailmankartta

Wikipedia havainnollistaa maat, joissa on meneillään sotilaallinen konflikti. Sotiin osallistuvia maita ei näy kuvasta.

Arvioiden mukaan yksin 1900-luvulla kuoli enemmän ihmisiä sodissa kuin ihmiskunnan historiassa on kuollut kaikissa edeltäneissä sodissa yhteensä! Tilannetta ei ole helpottamassa se, että yhdessä ydinsukellusveneessä voi nykyään olla enemmän tulivoimaa kuin kaikissa 2. maailmansodan aikana tiputetuissa pommeissa oli yhteensä! International Institute for Strategic Studiesin mukaan ympäri maailmaa on meneillään tällä hetkellä yli 40 eri konfliktia ja sotaa.  Länsimaatkaan eivät ole levottomuuksilta turvassa, sillä esimerkiksi Yhdysvalloissakin poliisin luoteihin kuolee jopa tuhat ihmistä vuodessa.

GLOBALISOITUMINEN

PhotoGrid_1416269197696

Ilmestyskirja 13:16-17 Ja se saa kaikki .. panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa..

Ilmestyskirja 16:14 .. ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät..

Ilmestyskirja tekee harvinaisen selväksi, että ihmiskunnan viimeinen valta on maailmanlaajuinen. Tämä on ollut tavoite syntiinlangenneessa maailmassa aina ensimmäisestä tunnetusta sivilisaatiosta lähtien. Nyt suunnitelmaa markkinoidaan Uuden maailmanjärjestyksen nimellä, josta monet suomalaisetkin vallankäyttäjät ovat puhuneet julkisuudessa.

On aika alkaa ajatella vakavasti uuden maailmanhallinnon järjestelmää.. Toivon että aika on kypsä uudelle katsaukselle niistä organisaatioista, joita olemme perustaneet hallinnoimaan Uuden maailmanjärjestyksen eri osa-alueita.. Kriisi on hirveä asia hukattavaksi. -Alexander Stubb

Kolmannen vuosituhannen alku jää historiaan Uuden maailmanjärjestyksen aikana. Erityisesti se koskettaa meitä länsimaisen tradition ihmisiä. -Sauli Niinistö

TALOUDEN ROMAHTAMINEN

talous

Hesekiel 7:19 Heidän kultansa ja hopeansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä, eivät he sillä nälkäänsä tyydytä eivätkä vatsaansa täytä; sillä siitä tuli heille kompastus syntiin.

maailman kokonaisvelka

Ylen Uutisgrafiikka havainnollistaa ihmiskunnan loputtoman velkaantumisen.. Velkaantumisen kenelle?

Tiedotusvälineissä taloustieteilijät arvuuttelevat, onko nykyinen maailmanlaajuinen kriisi taantumaa, lamaa vai talousjärjestelmän lopullinen kuukahdus. Suurille massoille vastausta ei kuitenkaan pakonkaan edessä lipsauteta, sillä kriisi johtuu velkaan perustuvasta talousjärjestelmästä. Jotkut kutsuvat kriisiä maailman suurimmaksi pyramidihuijaukseksi, toiset taas kertovat iloitsevansa siitä:

Finanssikriisi ei ole pelkästään talouden kriisi; kyse on myös poliittisesta kriisistä.. Finanssikriisi oli hälytysmerkki kansainväliselle yhteisölle. Se saattaa olla verhottu siunaus.. Historoitsijat tulevat katsomaan tätä aikaa ja toteamaan, että se ei ollut vain tavallista historiaa käänteentekevä hetki; ennennäkemätön jakso globaaleja muutoksia, aika jolloin yksi jakso päättyi ja uusi alkoi – valtioille, maanosille ja koko maailmalle. -Alexander Stubb

Uuden maailmanjärjestyksen symboliksi on valittu feeniksilintu, joka mytologian mukaan palaa kuoliaaksi, mutta nousee tuhkasta uudelleen ja vie munan Auringon kaupunkiin. Talousjärjestelmä siis ylikuormitetaan romahdukseen, jonka raunioista Uusi maailmanjärjestys nousee.

Ilmestyskirja 13:3 Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.

KASVAVA ISRAEL-VASTAISUUS

antisem

Sakarja 12:2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri..

Noin kolmannes YK:n tuomitsevista päätöslauselmista on koskenut Israelia. Neljännes YK:n ihmisoikeuskomission hyväksymistä ihmisoikeusloukkauksia koskevista päätöslauselmista on suunnattu Israelia vastaan ja Israel on ainoa maa, joka on suljettu pois YK:n ihmisoikeuskomission ryhmäkokouksista. Yhä useampi on asettunut kannattamaan Palestiinan valtion perustamista ja Israelin valtion jakamista. Palestiinan peruskirjassa taas kerrotaan:

Palestiinan kysymykseen ei ole muuta ratkaisua kuin jihad. Aloitteet, ehdotukset ja kansainväliset konferenssit ovat kaikki ajan tuhlausta ja turhia ponnisteluita.. On tarpeen istuttaa jihadin henki Kansan sydämiin, jotta he kävisivät vihollista vastaan ja liittyisivät taistelijoiden riveihin. On tarpeellista, että niin tiedemiehet, kouluttajat, opettajat; tiedonvälityksessä ja mediassa työskentelevät henkilöt; koulutettu väki; kuin erityisesti nuoriso ja islamilaisten liikkeiden sheikit ottaisivat osaa joukkojen herättämiseen.

YK, Yhdysvallat, Venäjä ja Euroopan unioni ovat muodostaneet Lähi-idän kvartetin, jonka päämääränä on kahden valtion mallin luominen Israelin alueelle. Profetaallinen Sakarjan kirja kuvailee tätä tapahtumaa Raamatussa:

Sakarja 1:19 Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso: neljä sarvea (=valtaa). Ja minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua: Mitä nämä ovat? Niin hän sanoi minulle: Nämä ovat ne sarvet, jotka ovat hajottaneet Juudan ja Israelin ja Jerusalemin.

USKONTOJEN SYNKRETISOITUMINEN

usko

Pohjimmiltaan kaikkien uskontojen ydin on sama. Vain lähestymistavat ovat erilaisia. -Mahatma Gandhi

Ekumeenisen liikkeen päämäärä .. palvelee myös kaikkien uskovien vuoropuhelua ja koko ihmiskunnan yhteyttä. -Suomen Ekumeeninen Neuvosto

UNESCO:n määritelmän mukaan suvaitsevaisuus merkitsee sitä, ettei näkemyksiä saa väkisin tyrkyttää toisille. Todellisuudessa tämä vääristynyt hyve asettaa vain suhteellisuusajattelun ainoaksi puolueettomaksi näkemykseksi. Ainoa oikea näkemys on siis, ettei ole sen oikeampaa kuin väärääkään näkemystä. Tällainen ajattelu edistää sekulaaria massakulttuuria ja vääristää Raamatun totuutta maailman, ihmisen ja Jumalan olemuksesta.

Uskontoantropologian mukaan uskonnot ovat kehittyneet ensimmäisen tunnetun sivilisaation uskonnosta Babelista. Ilmestyskirjan ennustusten täyttyessä pakanauskontojen ympyrä sulkeutuu synkretismiin Uuden maailmanjärjestyksen aikana. Okkultisti H. P. Blavatskyn luoma teosofia on merkittävä synkretismin edelläkävijä, eikä ole yllättävää, että se liittyy niin Yhdistyneisiin Kansakuntiin, darvinistiseen kehitysoppiin kuin saatananpalvontaankin.

Se on nyt siis näytetty toteen, että Saatana, tai Punainen hehkuva lohikäärme, Fosforin Herra.. ja Lucifer, tai Valontuoja on meissä: se on meidän järkemme – meidän kiusaajamme ja vapahtajamme, meidän älyllinen vapauttajamme ja puhtaalta eläimellisyydeltä pelastajamme.
-H.P. Blavatsky

MORAALIN RAPPEUTUMINEN

mora

2. Tes. 2:11-12 Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Evoluutioteoria on ollut merkittävässä osassa nousevaa sekulaaria kulttuuria, joka on heikentänyt länsimaista Raamattuun perustunutta moraalia. Jopa kirkotkin tunnustavat mieluummin materialistisen näkemyksen kuin puolustavat Raamattua. Tästä huolimatta Jumalan luomistyö näkyy kaikkialla, minkä takia sitä ei voi rehellisesti kieltää:

 • kehitysoppi ei ole mahdollista, sillä kaikki rappeutuu ja hajoaa;
 • mistään ei löydy keskeneräisiä luonnon tai eliöiden rakenteita, sillä ne on luotu valmiina;
 • sattuma ei voi teoreettisestikaan luoda niin äärettömän tarkkaa ja kokonaisvaltaista hienosäätöä, kuin minkä voimme havaita;
 • biodiversiteetti eli monimuotoisuus heijastaa Luojaansa, sokea evoluutio ja henkiinjäämiskamppailu ei ikinä loisi mitään tällaista.

Ateistisella harhaopilla iskostetut nykyiset sukupolvet toteuttavat valitettavasti Raamatun kuvausta viimeisistä päivistä.

Room. 1:21-28 .. vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.

Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa.. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

Moraalittomuus ja okkultismi on levinnyt erityisesti massaviihteen kautta. Monet muusikot ja näyttelijät ovatkin tunnustaneet julkisesti edustavansa Uutta maailmanjärjestystä ja satanismia. Huolimatta suorasta satanismista, massakulttuuri koukuttaa valitettavasti monia tuhlaamaan aikaansa ja kyllästämään mielensä moraalittomuudella. Mallioppimisen kautta uudet sukupolvet ovat indoktrinoitu jo lapsena väkivaltaisiksi ja rakkauteen kykenemättömiksi, millaisia viimeisten päivien ihmiset Raamatun mukaan ovat:

2. Tim. 3:1-4 Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia..

MITÄ TULEE AJATELLA LOPUN AJAN MERKEISTÄ?

YeshuaMount

Joh. 14:29 Ja nyt minä (Jeesus) olen sanonut sen teille, ennenkuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu.

Raamatun ennustukset viimeisistä päivistä ovat kiistattomasti toteutumassa silmiemme alla. Tämän kiireisen ajan keskellä juuri nyt olisi tärkeää kiinnittää huomio Raamatun sanomaan ja evankeliumiin:

Luuk. 21:34-36 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.

Advertisements

Ateismin kehäpäätelmiä iskostetaan myös musiikilla

dawkins-nightwish

Suomalainen metallimusiikin maailmanmenestys Nightwish julistaa kehitysoppia uudella levyllään Endless forms most beautiful, jonka nimi on valittu Charles Darwinin mukaan kunnioittamaan elämän kauneutta, luontoa, tiedettä ja järkeä. Levyn nimikkokappaleen alkusanat lausuu ehkäpä tunnetuin kehitysopin sanansaattaja, ateisti Richard Dawkins. Yhtyeen sanoittaja Tuomas Holopainen lainaa ylpeänä Dawkinsia:

Jos joku kieltää evoluution, hän on joko kouluttamaton tai typerys.

Holopaisen mukaan albumin pyrkimyksenä on herättää avointa ja sivistynyttä keskustelua tiedepohjaiselle maailmankatsomukselle.  Kyseinen avoin ja sivistynyt keskustelu aukeaa yllättäen Dawkinsille tyypilliseen tapaan haukkumalla tyhmiksi kehitysopin kyseenalaistavat. Tämä yleinen argumentointivirhe syntyy vain ateistien epävarmuudesta omaan elämänkatsomukseen. Tunnetut ateistiset tiedemiehet nimittäin hiljaisesti tietävät, että luonnon lainalaisuudet sulkevat pois naturalismin eli käsityksen kaikkeudesta ilman yliluonnollista ja älyllistä Luojaa. Termodynamiikan 1. pääsäännön mukaan mikään luonnollinen prosessi ei voi synnyttää energiaa. 2. pääsäännön mukaan taas ajan kasvaessa epäjärjestys lisääntyy, muttei koskaan toisin päin; eli ikuinen tai vaiheittain kehittyvä käsitys maailmankaikkeudesta on luonnon vastainen. Kahdelle termodynamiikan pääsäännölle ei ole löytynyt yhtäkään poikkeusta tieteen historiassa. Nightwishin kappaleiden Weak Fantasy ja Yours is an Empty Hope ateistisesta ilosanomasta siirrytään loogisesti Dawkinsin lukemaan lyhennettyyn lainaukseen Darwinin kirjasta Lajien synty, josta vain korostettu osa esitetään kappaleessa:

Jotakin suuremmoista on tässä ajatuksessa, että Luoja on puhaltanut elämän ja sen voimat aluksi vain muutamiin harvoihin tai yhteen ainoaan muotoon ja että kiertotähtemme kiertäessä rataansa järkähtämättömän painolain mukaisesti tuosta yksinkertaisesta alusta on kehittynyt ja edelleen kehittyy mitä kauneimpia ja ihmeellisimpiä muotoja.

Darwin ei itse koskaan kieltänyt Luojan olemassaoloa, vaan muodosti elämänkäsityksensä pitkälti teosofian pohjalta. Darwinin ja H. P. Blavatskyn filosofiat ovat vallan samankaltaiset:

 • Kaikki ruumiilliset ja sielulliset kyvyt pyrkivät kehittymään kohti täydellisyyttä (Lajien synty, s. 666).

vrt.

 • Jälleensyntyminen mahdollistaa ihmisen fyysis-eetterisen ruumiin ja astraalis-mentaalisen sielun kehittymisen kohti täydellisyyttä (Ruusuristi Ry/ Teosofia).

Sekä:

 • Luonnonvalinta on eteenpäin työntävä voima, joka vaikuttaa ainoastaan työskentelemällä kunkin eliön hyväksi (Lajien synty).

vrt.

 • Teosofian perusoppi karmanlaki on maailman järki ja kullekin yksilölle hyväksi (Ruusuristi Ry/ Teosofia).

Tällaista “järkevää” ja “kehittävää” lainalaisuutta ei ole koskaan löydetty luonnosta, mistä falsifikationismin periaatteen kehittänyt filosofi Karl Popper sanookin:

Luonnonvalinta on naurettava termi, koska oikeastaan se ei sano yhtään mitään.. Sattumanvaraisuus ei voi valita mitään hyödyllistä, positiivista tai kehittyvää. Luonnollisesti sopivimmat jäävät eloon, mutta se ei todista evoluutiosta.

Ateistit, Nightwish yhtyeineen mukaan lukien, uskovat siis naturalismiin, joka sulkee pois naturalismin mahdollisuuden, ja siteeraavat samalla okkultisti H. P. Blavatskya lainannutta Charles Darwinia, joka hyvin todennäköisesti käsitti “Luojansa” Blavatskyn tavoin:

Saatana, Genesiksen Käärme on todellinen luoja ja hyväntekijä, hengellisen ihmiskunnan isä, sillä se oli hän joka avasi Aadamin silmät ja hän joka oli ensimmäinen joka kuiskasi: Sinä päivänä kun te syötte tästä puusta, te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. -H. P. Blavatsky

Ateisti Richard Dawkins on todennut hyvinkin ironisesti:

Näennäistieteen harjoittaminen johtuu joko lapsellisesta tai alkeellisesta tiedekäsityksestä tai pahimmillaan petoksesta, jolla tavoitellaan taloudellista tai poliittista hyötyä.

Holopaisen ja Dawkinsin mielipiteet maailmankatsomuksista jätettäköön omaan arvoonsa, mutta kyseisestä antiteistisestä julistustyöstä tulee väkisinkin mieleen Jeesuksen sanat:

Matt. 18:6-7 Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee.

Lähteet:

Kehitysopin pakanalliset juuret

Ja koska luonnollinen valinta vaikuttaa ainoastaan työskentelemällä kunkin eliön hyväksi, pyrkivät kaikki ruumiilliset ja sielulliset kyvyt kehittymään kohti täydellisyyttä. -Charles Darwin, Lajien synty s. 666

On hämmentävää, että juuri kehitysopista on muodostunut modernin länsimaalaisen järjellinen ja ylivertainen elämänkatsomus. Tieteellisissä piireissä kunnioitetaan suuresti Charles Darwinia ja hänen kirjaa Lajien synty – kehitysopin perusteosta. Harva on kuitenkaan tutustunut Darwinin filosofiaan tai vaikutteisiin, mistä tämä on muodostanut kehitysopillisen perustuksen.

 1. Tieteellinen evoluutio
 2. Teosofian vaikutukset Darwiniin
 3. Kehitysoppi uskontoantropologian valossa

1. TIETEELLINEN EVOLUUTIO

Evoluutio on havaittava ilmiö eliöiden perimässä, missä sukupolvien myötä ja ympäristön vaikutuksesta tapahtuu geneettisiä muutoksia eli mutaatioita. Mutaatiot voivat johtaa parempaan sopeutumiseen ympäristön muuttuessa, kuten Charles Darwin huomasi darwinsirkuista. Lisäksi Darwin uskoi ruumiillisten ja sielullisten kykyjen kehittymiseen, mistä hän päätteli, että jos:

 • mutaatio + valinta = muuntelu (sopeutuminen/ mikroevoluutio)

täytyy myös olla:

 • muuntelu + paljon aikaa = kokonaan uudenlaisia rakenteita ja toimintoja eli uusia lajeja (makro-/ megaevoluutio).

Luonnontieteen oppikirjoihin syntyi darvinismin levitessä upeita kehitysopillisia syntytarinoita biodiversiteetille, vaikkei kukaan koskaan esittänyt, kuinka makro- tai megaevoluutio käytännössä toimisi tai mikä todistaisi sellaisen mekanismin olemassaolon. Darvinistinen ongelma on, että vaikka jokin laji sopeutuu kuinka paljon tahansa ja näyttäsi saavan “uudenlaisia ominaisuuksia”, ei uutta geneettistä informaatiota synny. Muuntelu tapahtuu siis aina olemassaolevalla informaatiolla. Havaitut luonnon lainalaisuudet osoittavat käytännössä vahvasti darvinistista kehittymistä vastaan. Kehitysopin mukaan järjestys lisääntyy ajan kasvaessa, entropia taas osoittaa että kehitys on kohti epäjärjestystä. Kehitysoppia kannattava professori John Ross on tunnustanut tosiasian:

Ei tiedetä olevan mitään, mikä sotisi termodynamiikan toista pääsääntöä vastaan. Tavallisesti se yhdistetään suljettuihin järjestelmiin, mutta se soveltuu yhtä hyvin myös avoimiin järjestelmiin.. On jotenkin mielletty, ettei toisen pääsäännön tarvitsisi vaikuttaa laaja-alaiseen tasapainoon pyrkivän kentän joka kolkassa. On tärkeää varmistaa, ettei tämä harhakäsitys tee itsestään kuolematonta. -Chemical and Engineering News

Näin voidaan havaita, ettei kehitysoppi lainkaan pohjaudu empiiriseen tutkimukseen vaan uskomuksille mystisestä lainalaisuudesta, joka pyrkii kehittämään niin ruumiillisia kuin sielullisia kykyjä kohti “täydellisyyttä” – mitä se sitten tarkoittaakaan.

2. TEOSOFIAN VAIKUTUKSET DARWINIIN

Idän uskontojen tulkinnat jälleensyntymisestä näkivät sen eräänlaisena kahleena, josta ihminen pyrki vapauteen. Teosofia muodosti jälleensyntymisopista 1800-luvulla positiivisen asian, joka mahdollisti ihmisen fyysis-eetterisen ruumiin ja astraalis-mentaalisen sielun kehittymisen. Teosofia on pääasiassa H. P. Blavatskyn kokoama synkretismi, mikä koostuu palasista kaikista uskonnoista ja muodostaa niistä “viisaus-uskonnon” [1]. Blavatsky lainasi huomattavasti aikansa vapaamuurareita ja kabbalisteja, kuten Eliphas Leviä. Nämä puolestaan ottivat paljon vaikutteita Blavatskyn filosofiasta, mikä levisi nopeasti valistusta kannattavassa Vapaamuurarien veljeskunnassa.

Teosofian merkittäväksi opiksi koostui juuri ruumiillinen ja sielullinen kehittyminen, mistä Charles Darwinkin kertoo kirjassaan Lajien synty. Teosofian vaikutukset Darwiniin ovat erittäin todennäköisiä, sillä hänen sukunsa linkittyy vahvasti vapaamuurareihin. Charlesin isoisä Erasmus, kuuluisan skotlantilaisen Kilwinningin vapaamuurarilooshin jäsen, hahmotteli kehitysopillista elämänkatsomusta kirjassaan Zoonomia (1794), mikä vaikutti merkittävästi Charlesin filosofiaan ja elämäntyöhön [2].

Itämaisissa uskonnoissa karma on jonkinlainen sokea luonnon voima, mutta teosofian perusopissa karmanlaki on maailman järki. Charles Darwin toi esiin ajatuksen, että luonnonvalinta on luonnon eteenpäin vievä voima, joka toimii yksilöiden hyväksi. Darwinin esittämä luonnonvalinta on vähintäänkin yhtä mysteerinen kuin teosofian karmanlaki. Falsifikationismin periaatten luonut filosofi Karl Popper on tiivistänyt tosiasian:

Luonnonvalinta on naurettava termi, koska oikeastaan se ei sano yhtään mitään.. Sattumanvaraisuus ei voi valita mitään hyödyllistä, positiivista tai kehittyvää. Luonnollisesti sopivimmat jäävät eloon, mutta se ei todista evoluutiosta.

Darwinin populisoima vaiheittainen kehittyminen kohti täydellisyyttä ja luonnonvalinnan mystinen laki olivat todellakin lainausta okkultisti H. P. Blavatskyn synkretismiuskonnosta, mikä taas koostui kaikista spritismin ja okkultismin muodoista ja pakanauskomuksista.

3. KEHITYSOPPI USKONTOANTROPOLOGIAN VALOSSA

Uskontoantropologiassa on harvinaisen selvää, että maailman uskonnot ovat kehittyneet Lähi-idässä vallinneesta muinaisesta kantauskonnosta. Tästä syystä Lähi-idän, Aasian, Etelä-Amerikan kuin Skandinaaviankin pakanauskonnoissa on löydettävissä monia samankaltaisuuksia. Moderni naturalistinen elämänkatsomus – evoluutioteorian kannattaminen ei sinänsä tuonut mitään uutta elämänkatsomuksiin. Maailman synnyn sekava alkumyllerrys on havaittavissa muun muassa hindulaisuudessa ja mayojen myyteissä, kehittyvä elämä taas löytyy esimerkiksi Koraanista:

Suura 71:14 Totisesti, Hänhän on luonut teidät eri vaiheiden kautta.

Kehitysoppi on siis vain uudelleen kasattu kyhäelmä jälleensyntymisoppia ja alkukantaista animalismia (jumaluus luonnossa). Kehitysoppi vääristelee myös tästä syystä räikeästi tieteellistä tutkimusta. Siksi kristityn tulee hylätä kyseinen totuuden irvikuva, vaikka luopiokirkot ovatkin sallineet sen nihilistisen jalan ovensa väliin.

[1] https://fi.wikipedia.org/wiki/Teosofia

[2] http://freemasonry.bcy.ca/biography/darwin_e/darwin_e.html

7 väärää tieteellistä väittämää

title _ thinking

Artikkelisarja sisältää seitsemän yleistä tieteen nimissä esitettyä väittämää, joita tarkastellaan kutakin luonnontieteellisten havaintojen valossa. Jos Richard Dawkins pyrkii kirjallaan Jumalharha tekemään jumaluskoisista ateisteja, pyrkii tämä artikkelisarja saada lukijan ajattelemaan ja päättelemään ihan itse.

 1. Luonnontiede ei tarvitse Jumalaa
 2. Maailmankaikkeus syntyi alkuräjähdyksessä
 3. Elämä syntyi elottomasta
 4. Evoluutio on kehittänyt luonnon monimuotoisuuden
 5. Samanlainen geeniperimä on todiste yhteisestä esi-isästä
 6. Evoluutioteoria pyrkii tieteelliseen käsitykseen
 7. Jumalan olemassaololle ei ole järkeviä perusteita

Evoluutioteoria ja tieteen kriteerit

Evoluutiomyönteinen Kansallinen tutkimuskomitea (National Research Council) määritteli vuonna 1996 tieteen seuraavasti:

”Tieteellisten selitysten tulee täyttää tietyt kriteerit. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä, niiden tulee olla yhdenmukaiset luonnosta tehtyjen kokeellisten ja havaittavien todisteiden kanssa ja kun tilanne sen mahdollistaa, niiden tulee tehdä luotettavia ennustuksia tutkittavista kohteista/järjestelmistä.

Niiden tulisi olla myös loogisia, kunnioittaa todistusaineiston käsittelyn sääntöjä, olla avoimia kritiikille, raportoida käytetyistä menetelmistä ja käytännöistä, sekä tehdä tiedosta julkista.

Selitykset jotka pohjautuvat myytteihin, henkilökohtaisiin uskomuksiin, hengellisiin arvoihin, mystiseen inspiraatioon, taikauskoon tai auktoriteettiin koskien sitä kuinka luonnollinen maailma muuttuu, voivat olla henkilökohtaisella tasolla hyödyllisiä ja yhteiskunnallisesti relevantteja, mutta ne eivät ole tieteellisiä selityksiä.”

Yllä mainitutut kriteerit tieteelle tiivistettynä ovat:

1. Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon

2. Esittää luotettavia ennustuksia

3. On looginen

4. On avoin kritiikille

5. Tuottaa yksityiskohtaista ja paikkansapitävää informaatiota

6. Ei sisällä ennakko-olettamuksia

Uskottavasti esitettynä evoluutioteoria on saatu, lähinnä indoktrinaation kautta, iskostettua universaaliksi totuudeksi. Jopa kristityt kirkot ja järjestöt ovat hyväksyneet sen osaksi maailmankuvaa. Kreationistinen tutkimus ja opetus vietiin ovelasti vetoamalla myytteihin ja hengellisiin arvoihin. Mutta mitä sanoo evoluutioteoria annettujen standardien puitteissa?

1. Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon

Evolutionistit vakuuttavat, että evoluutio on havaittavissa oleva prosessi. Esimerkkeinä käytetään usein vaaleiden ja tummien koiperhosten muuntumista erilaiseksi populaatioksi. Kuitenkaan koiperhosten esimerkki, tai mikään muukaan havaittu todiste evoluutiosta ei osoita uuden geneettisen informaation synnystä mitään, vaan lajiutumisesta saman lajin sisällä. Jopa jotkut evolutionistit myöntävät tämän:

“Suoritetut kokeet havainnollistavat kauniisti tapahtumat kuten luonnonvalinnan – tai vahvimman selviämisen, mutta ne eivät havainnollista evoluutiota toiminnassa, sillä kuinka paljon tahansa populaatiot saattavatkin muuttua lukumääriltään tai sisältämiensä vaaleiden, keskitummien tai tummien muotojen suhteen, kaikki koiperhoset pysyvät alusta loppuun asti Biston betularia:na (koiperhosina).”

Jopa Wikipedia paljastaa evoluution havainnoitavuudesta seuraavasti:

“Evoluutio on historiallinen tapahtumasarja, eikä sitä voida todistaa perinteisillä väitteillä tai menetelmillä, joilla todistetaan puhtaasti fysikaaliset tai funktionaaliset ilmiöt. Tietyt evolutiiviset tapahtumat – ja evoluutio kokonaisuudessaan – on pääteltävä havaintojen perusteella.”

Niinpä niin, evoluutio on kehittymistä mutaatioiden kautta uusiksi lajeiksi, mutta todisteet tällaisista positiivisista mutaatioista ja uusien lajien muodostumisesta puuttuu täysin. Silti moni pitää universaalina totuutena me olemme kehittyneet apinoista -hypoteesia.

Kreationistit ripittivät taannoin evoluutiokannattaja Richard Dawkinsia siitä, ettei evoluutiota ole havaittu ikinä, johon Dawkins totesi:

“Kieltäytyminen uskomasta asioihin joita ei voi itse nähdä on älytöntä. Ajattelepa nyt, en ikinä nähnyt Napoleonia omin silmin, mutta se ei tarkoita etteikö Napoleon olisi ollut olemassa.”

Raamattuun uskova voi sanoa vain Aamen. Kuten tiedämme, on Raamatun historiallisuus selvitetty arkeologisesti ja sen ulkopuolisista lähteistä monilta osin aina vedenpaisumuksen aikaan asti, 4400 vuoden päähän.

2. Esittää luotettavia ennustuksia

“Miksei jokainen geologinen muodostelma ja kerrostuma ole täynnä sen kaltaisia [eliöiden] välimuotoja? Geologia ei selvästikään paljasta mitään sen kaltaista tasaisesti etenevää orgaanista ketjua; ja tämä on selkein ja vakavin vastalause joka voidaan esittää teoriaani kohtaan.” -Charles Darwin

Charles Darwin toivoi, että tulevat fossiililöydöt osoittaisivat oikeiksi hänen näkemyksensä välimuodoista. Evoluutiobiologi ja paleontologi Stephen Jay Gould paljasti seuraavasti:

“Fossiilirekisterin sisältämien välimuotojen äärimmäinen harvinaisuus pysyy paleontologien ammattisalaisuutena.”

Hiljattain National Geographic myönsi seuraavasti:

“Valaiseva, mutta aukkoinen fossiilirekisteri on kuin filmi evoluutiosta, jossa 1000 otoksesta 999 on kadonnut.”

Evolutionistit siis myöntävät, että 99.9% todistusaineistosta puuttuu! Todisteet välimuodoista viittaavat vain kouralliseen, jopa heidän omassa piireissään kiisteltyihin ja kyseenalaisiin, välimuotoehdokkaisiin.

Kyseistä seikkaa on pyritty selittämään punktualismilla, jossa esitetään, että eliöt kehittyivät niin nopeasti, että ne jättivät fossiilirekisteriin vain vähäisiä jälkiä kehityksestään. Kuitenkin tämän kaltainen muutos suhteessa Darwinin odottamaan asteittain tasaisesti etenevään orgaanisten fossiilien ilmaantumiseen, on vain julkinen osoitus kehitysopin kyvyttömyydestä tehdä ennustuksia. Käden heilautuksella todisteiden puutteesta tulee todiste evoluution puolesta. Mikäli yli 100 vuotta syvällistä tutkimusta ei ole kyennyt vahvistamaan edes Darwinin odotusta koskien fossiilirekisteriä, niin evoluutionäkemys on selkeästi epätieteellinen.

evolution (0;00;00;00)

3. On looginen

Fred Hoyle ja Chandra Wickramasinghe laskivat, että todennäköisyys solun muodostumiselle luonnonprosessien kautta on 1×10-40000 . Todennäköisyyslakien pohjalta tiedämme, että kun todennäköisyys on alle 1×10-50, tapahtumaa ei tule koskaan tapahtumaan. Puhutaan siis 800 kertaa pienemmästä todennäköisyydestä kun mahdottomuus, ja tämä on pelkästään alkeellisen solun muodostumiselle. Väite itsestään syntyvästä elämästä on yhtä järjetön kuin väittäisi, että riittävän monta kertaa tiputettuna lentokoneesta tiilet, sementti, vesi, teräsosat, sähköjohdot ja työkalut muodostaisivat tippuessaan Olkiluodon ydinvoimalan, joka tosin on Euroopan kalleimman rakennuksen tittelistä huolimatta yksinkertainen järjestelmä verrattuna elävään ja lisääntyvään soluun.

Vaikka tämä geneettinen koodi, joka on paljon monimutkaisempi kuin Windows 8:n koodi, syntyisikin sattumalta, puuttuisi sillä yhä kyky synnyttää uutta informaatiota. Se siitä loogisuudesta.

4. On avoin kritiikille

Taannoin julkaistu dokumentti Expelled paljastaa yksityiskohtia useiden evolutionistien vuosien varrella harjoittamista nihilismistä, missä ei siedetä minkäänlaisia näkemyksiä haastamaan darwinistista oppirakennelmaa.

Expelled paljastaa, kuinka jopa darwinistien keskuudessa näiden perinteisiä näkemyksiä haastavat joutuvat monesti siirtymään syrjään hallitsevista asemista työyhteisöissä. Yksi viimeaikaisista esimerkeistä koskee kehitysopin professoria Michael Reissiä, joka toimi Royal Society’n opetustoimen johtajana, joka jätti tehtävänsä jouduttuaan ankaran painostuksen alaiseksi, jossa vaadittiin hänen eroansa sen jälkeen kun hän oli esittänyt näkemyksensä luomisopin ja älykkään suunnittelun saattamisesta takaisin kouluopetukseen.

Kun kehitysopin kannattajat ensi kertaa pyrkivät saamaan näkemyksensä opetettaviksi kouluihin, he vetosivat siihen, että evoluutiota tulisi opettaa luomisopin ohella tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden nimissä. Nykypäivänä intellektuelli eliitti taas vaatii täydellistä kunnioitusta ja alistumista heidän tulkinnalleen elämän alkuperästä ja kehityksestä ainoana oikeana tienä. Tällä tapaa he käyttävät veronmaksajien rahoja lasten indoktrinoimiseen monopoliasemalla.

prehistorc_animals_Plesiosaur_Carcass

Plesiosauruksen ruho kalastajien nostamana Tyynestä valtamerestä vuonna 1977. Hyvin säilynyt “66 miljoonaa vuotta vanhaksi”.

5. Tuottaa yksityiskohtaista ja paikkansapitävää informaatiota

Toisinaan tiedepiirissä esiintyy tapauksia, joissa tiedemiehet ovat tietoisesti väärentäneet tutkimusdataa saadakseen tulokset tukemaan omia teorioitaan ja tarkoitusperiään. Ne henkilöt jotka ovat tutustuneet syvemmin evoluutio-luominen-keskusteluun, tuntevat yleensä sellaiset huijaukset kuten Piltdownin ihmisen, Archaeoraptor’in (Piltdownin lintu), Nebraskan ihmisen ja lavastetut kuvat koiperhosista, jotka kaikki ovat vilpillisiä ”todisteita” evoluutionäkemyksen tukena.

IMG_20140702_173002

Ihmisen ja simpanssin “geneettinen samankaltaisuus” todisteena yhteisestä kantamuodosta.

Haeckel sikiöt

Haeckelin “samankaltaiset sikiövaiheet”, joka paljastui jo 1800-luvulla väärennökseksi, mutta on yhä koulubiologian todisteena.

6. Ei sisällä ennakko-olettamuksia

Evoluutiobiologi Richard Lewontin paljasti omat ennakkoasetelmansa eräässä lainauksessa seuraavasti:

“Ei ole kyse siitä, että tieteen metodit ja instituutiot jotenkin painostaisivat meitä hyväksymään materialistinen selitys ihmeelliselle maailmallemme; päinvastoin, me olemme materialistisen a priori -uskollisuutemme velvoittamia. Meidän tulee luoda tutkimuksen ja konseptien koneisto, joka tuottaa materialistisia tuloksia huolimatta siitä, kuinka järjenvastaisia tai kuinka arvoituksellisia ne ovat asiaan perehtymättömälle. Lisäksi kyseinen materialismi on ehdoton, sillä me emme voi sallia Jumalaista jalkaa oven väliin.”

Useat evolutionistitkin myöntävät nykyään, että monet luonnossa havaitut rakenteet ”näyttävät suunnitelluilta”, mutta koska he ovat sitoutuneet materialistiseen maailmankuvaan, he eivät voi esittää, että kyseiset rakenteet olisivat tulosta suunnittelusta, vaan että ne vain ”näyttävät suunnitelluilta”. Tämän taustalla on puhtaasti filosofinen maailmankuva eikä mikään tieteen sanelema välttämättömyys.

Peruslogiikan pohjalta tiedämme, että mikäli jokin rakenne vaikuttaa suunnitellulta, on täysin perusteltua esittää, että kyseinen rakenne on todennäköisesti suunniteltu. Tähän perustuu arkeologinen toiminta, missä esimerkiksi kaulakorun löydettyä on hyväksyttävää esittää, että sen taustalla on toiminut tietoinen ja viisas suunnittelija. Arkeologit eivät väitä, että kyseinen kaulakoru olisi muodostunut sattumalta ajan saatossa. Luonnosta löytyy miljoonia rakenteita, joiden toiminta on mittaamattomasti monimutkaisempaa ja hienompaa kuin mikään ihmisen kehittämä.

Yhteenveto

Evoluutioteoria tieteen kriteerien puitteessa tarkasteltuna näyttää siis seuraavanlaiselta:

1. Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon HYLÄTTY

2. Esittää luotettavia ennustuksia HYLÄTTY

3. On looginen HYLÄTTY

4. On avoin kritiikille HYLÄTTY

5. Tuottaa yksityiskohtaista ja paikkansapitävää informaatiota HYLÄTTY

6. Ei sisällä ennakko-olettamuksia HYLÄTTY

Room. 1:21-23 “.. koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.”

Ef. 5:15-16 “Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.”