HLBTIQ:n meteli mediassa on osa kokonaisvaltaista nihilismiä

Muutama päivä sitten uutisoitiin laajalti seksuaalivähemmistöjen huonosta kohtelusta terveydenhuollossa, kun Miss Gay Finlandiksi kruunattu MS-tautia sairastava Iina Karinen avautui tuntemuksistaan medialle. Klikkiotsikoiden takaa ei kuitenkaan löytynyt sen enempää tietoa kuin mitä otsikot huusivat. Ylen artikkelissa, johon muut mediat viittasivat, toistettiin vain otsikon tekstiä eri tavoin muotoiltuna lähes kymmenen kertaa, menemättä itse asiaan. Näin seksuaalivähemmistöt saatiin jälleen kerran puheenaiheeksi ja ihmisten alitajuntaan vailla asiasisältöä. Satis eloquentiae sapientiae parum. 

Valtamedia Suomessa on sitoutunut täysin HLBTIQ-liikkeen vanhaan kuuden askeleen ohjelmaan, joka esiteltiin vuonna 1987 artikkelissa The Overhauling of Straight America. Ohjelmalle ei ole riittänyt missään maassa pelkkä seksuaalivähemmistöjen asian ajaminen, vaan valta-aseman hakeminen ja muiden mielipiteiden mustamaalaaminen ja vaientaminen. Nihilismi on luotettavassa ja vapaassa mediassamme niin pitkällä, että ihmisiä lakkautetaan toimista poikkeavien mielipiteiden takia, vastoin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10. artiklaa. Euroopan unioinin perusoikeuskirjassa artiklassa 11 niin ikään sanotaan:

1. Jokaisella on oikeus sananvapauteen. Tämä oikeus sisältää mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta. 2. Tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta kunnioitetaan.

Nyttemmin lähes tulkoon kaikki uutisointi valtamediassa kristinuskoon liittyen kritisoi sen suhdetta seksuaalivähemmistöihin. Näin kaksi tuhatta vuotta kristinuskon perinnettä on poistettu päivittäisistä puheenaiheista aiheuttamasta synnintuntoa.

Laajemmalti tarkasteltuna HLBTIQ-liikkeen mielipideterrori on osa kokonaisvaltaista nihilismiä, mikä vaikuttaa ihmiskunnan kaikilla osa-alueilla. Tämä niin ikään kuuden askeleen ohjelma pyrkii lakkauttamaan ja korvaamaan kansallisvaltiot, isänmaallisuuden, yksityisomistamisen, perheinstituution sekä uskonnot Uudella maailmanjärjestyksellä, jota eliittiin kuuluvat suomalaispoliitikotkin ovat mainostaneet.

 Kyllä minulla on se käsitys, että tämä vuosituhannen alku jää maailmanhistoriaan Uuden maailmanjärjestyksen aikana. -Sauli Niinistö

Sivustolta löytyy tämän kokonaisvaltaisen nihilismin historiaa ja esimerkkejä Suomen valtion ja kulttuurin alasajamisesta, jollaista voimme tänä päivänä valitettavasti todistaa. Ahtaalle ajettujen kristittyjen ei tule kuitenkaan asiasta pelästyä, sillä vuosituhansia vanhan Raamatun mukaan kaiken tämän on tapahduttava, ennen kuin turmeltunut maailma uudistetaan Logoksen väliintulon kautta.

Luuk. 17:28-30 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

Advertisements

Pride-lippu on kapinan tunnus

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tiedän miten paljon tämä päivä merkitsee sateenkaariväelle, heidän läheisilleen ja monille muille. Iloitsen täydestä sydämestäni heidän puolestaan ja heidän kanssaan.. -Arkkipiispa Kari Mäkinen, 2014

Arkkipiispa Kari Mäkisen ja hänen hengenheimolaisten ilo sateenkaariväen kanssa on tuonut pride-liput jopa kirkon alttareille jumalanpalveluksiin. Harva kuitenkaan ymmärtää, minkälaisen tunnuksen kanssa he ovat tekemisissä. On merkittävää, että pride-liikkeen tunnuksessa on ollut kahdeksan ja sittemmin kuusi väriraitaa, muttei ikinä seitsemää kuten luonnossa havaittavassa sateenkaaressa on. Tunnusta ei valittu sattumalta, vaan liikkeen pioneerit olivat hyvinkin tietoisia valitsemastaan symboliikasta.

Raamatussa kerrotaan (1. Moos. 8,9), kuinka ihmiskunta muutti Nooan aikaan Jumalan luomisjärjestystä ja vaihtoi luonnollisen luonnottomaan, minkä seurauksena ihmiskunta hukkui synteihinsä Nooan vanhurskasta perhettä lukuunottamatta.  Lupauksena, ettei Jumala enää tuhoa ihmiskuntaa vedenpaisumuksella, asetettiin sateenkaari muistuttamaan ihmisiä ja Jumalaa liitosta. Nyt 4000 vuotta myöhemmin tuhansissa pride-marsseissa ympäri maailmaa, miljoonat kuusiraitaiset sateenkaariliput pilkkaavat Jumalaa viestien, että ihmiskunta on jälleen muokkaamassa luomisjärjestystä, eikä Jumala voi enää heitä hukuttaa. Luvuilla kuusi ja seitsemän on Raamatussa erityiset merkitykset; kuusi kuvaa ihmistä, saatanan vaikutusta ja syntiä, kun taas seitsemän Jumalaa, täydellisyyttä ja luomista.

Luku kuusi esiintyy Raamatussa kolmesti tunnuskuvana ihmisen Jumalaa vastaan kohdistamalle kapinalle; Goljatissa (1. Sam. 17:4), Nebukadnessarin patsaassa Duurassa (Dan. 3:1) ja Antikristuksen valtakunnassa (13:18). Kolmesti toistettuna luku kuusi merkitsee ihmisen kapinan huippua, lukua 666.

Sananl. 6:16 Näitä kuutta Herra vihaa..

Sananlaskuissa esitetään kuusi syntistä piirrettä, joita Jumalan kerrotaan vihaavan. Nämä kuusi piirrettä voidaan havaita perheinstituutiota ja arvomaailmaa muokkaavassa pride-liikkeessä, joka on yksi Uuden maailmanjärjestyksen antikristillisen muodon esiinmarsseista.

Sananl. 6:17. Ylpeitä silmiä

Jo liikkeen nimi viittaa tähän syntiin. Ylpeys luettiin myös yhdeksi tulikiveen hukkuneen Sodoman synneistä (Hes. 16:49). Raamatun mukaan ylpeyttä seuraa aina häpeä (Sananl. 11:2), mikä voidaankin havaita monista seksuaaliongelmia koskevista tutkimuksista. Silti pride-kulttuuri ei ole hävennyt tuoda esille kaikkea sen piiriin kuuluvaa sodomiaa. Niinpä sen marsseissa esiintyy julkisesti karhut, nahkat ja kaikki muutkin sen iljettävimmät muodot ylpeänä identiteetistään, aivan kuten Sodomassakin oli.

Sananl. 6:17. Valheellista kieltä

Pakotettu kollektiivinen sodomian hyväksyminen ja siihen kehoittaminen on levinnyt syövän tavoin myös kasvatuksen ja kouluopetuksen piiriin. Yhdysvalloissa ja Hollannissa on esimerkkejä siitä, kuinka koulujen aamuhartaudet ovat vaihtuneet homoseksuaalisuutta esitteleviin mainoksiin ja esitelmiin. Jeesus kuvaili tätä surullista viettelyksen aikaa (Matt. 18:6-7) opettaessaan lapsista.

Sananl. 6:17. Käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta

ILGA:n (International Lesbian and Gay Association) jäseneniin kuuluu järjestö nimeltä NAMBLA (North American Man-Boy Love Association), joka kannattaa avoimesti pedofilian hyväksymistä. Hollannissa toiminut PNVD-puolue ajoi niin ikään pedofilian ja huumeiden laillistamista sekä pornografian ympärivuorokautista näyttämistä televisiossa. Homoliikkeen ja pedofiilien yhteys on kiistaton, eikä ole yllättävää, että valtaosa homomyönteisistä tilastoista pohjautuu pedofiilisodomistien julkaisuihin ja väärennöksiin.

People can change-järjestön vuonna 2004 tehdyssä tutkimuksessa ilmeni, että kyselyyn osallistuneista homoseksuaaleista 48% oli joutunut homoseksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Tutkimukset ovat yksi toisensa jälkeen osoittaneet, että taipumustensa mukaan elävillä homoilla on heteroja enemmän sosiaalisia ongelmia, masennusta, käyttäytymishäiriöitä, lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, alkoholismia, huumeiden käyttöä, levottomuutta ja psykiatrisen hoidon tarvetta.

Sananl. 6:18. Sydäntä, joka häijyjä juonia miettii

Pride-kulttuurin läpimurto ei ole sattumanvarainen ilmiö, vaan sen suunnitelmaa esiteltiin jo vuonna 1987 Guide-lehden artikkelissa The Overhauling of Straight America. Homoseksuaalisen suhteen liittäminen avioliitto-käsitteeseen on vain ensimmäinen askel perheinstituution murtamiselle ja Jumalan luomisjärjestyksen kumoamiselle, kuten Yhdysvaltojen ja Hollannin kehitykset ovat näyttäneet. Kehitystä on seuraamassa pedofilia, julkinen pornografia ja monet muut sodomian muodot.

Sananl. 6:18. Jalkoja, jotka kiiruusti juoksevat pahaan

Raamatussa kuvaillaan Sodoman syntiä: .. tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut (Hes. 16:49). Aivan samalla tavalla on käynyt länsimaissa, missä politiikka ja median huomio on sivuuttanut todelliset ihmisoikeuskysymykset, kuten abortti- ja eutanasiasäädökset, lapsen oikeuden biologisiin vanhempiin, vammaisten oikeudet, vanhuksien hyvinvoinnin jne.

Sananl. 6:19. Väärää todistajaa, joka valheita puhuu

Kirkkojen liberaaliteologit ja okkultismiin sotkeutuneet piispat lainaavat Raamatusta kohtia, joissa pride-kulttuurin muodot mukamas hyväksytään Jumalan luomisjärjestykseen. Antinomismi eli synnin ja Jumalan lain kieltäminen on noussut lopun ajan kirkon luopumukseksi ja rappioksi, aivan kuten luterilaisen kirkon arkkipiispa Gustaf Johansson ennakoi 1900-luvun alussa. Ennustuksia.com-sivuston artikkelissa tarkastellaan jo toteutuneista homoseksuaalisuuden kannattamista seuranneita tuomioita, jonka kaltaisia ja mielettömän paljon pahempia on syntiselle ihmiskunnalle vielä luvassa.

Room. 1:26-32 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

Synnin vallan aika päättyy kuudenteen tuhatvuotiseen jaksoon, jonka jälkeen Jumalan Poika tuhoaa syntisen maailmanjärjestyksen ja alkaa tuhannen vuoden oikeudenmukaisuuden ajanjakso:

Dan. 7:26-28 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen (Antikristuksen ja saatanan) valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen (Messias Jeesus) valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset. Tähän loppuu kertomus.