Hyödylliset idiootit tekevät kaikkensa kristillisen perinteen tuhoamiseksi

Antaa kaikkien kukkien kukkia – kunhan kyse ei ole kristillisestä perinteestä. Opetushallitus on linjannut valtakunnallisella ohjeella, että muun muassa ruokarukoukset tulee korvata ruokalorulla.

Opetushallituksen uusi ohje vaatii, ettei varhaiskasvatuksessa enää harjoiteta uskontoja. Sen sijaan lapset tutustuvat kaikenlaisiin katsomuksiin, myös uskonnottomuuteen. -Yle uutiset

Päätös asettaa näin kristinuskon pannaan, mutta hyväksyy kaikessa viisaudessaan muunlaisen elämänkatsannan, esimerkiksi hinduismin. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos suositteleekin joogan kasvatuksellista harjoittamista taaperoiden satujumpasta perusopetukseen saakka. Lapset saavat myös valmistaa esimerkiksi unisieppareita ohjatusti, mutta ruokarukouksen uskotaan horjuttavan lapsen tasapainoista kehittymistä. Evoluutioteorian opetus on hallinnut luonnontieteitä sen fataaleista aukoistaan huolimatta, ja uskottomuuden opettamisella onkin suora yhteys kansalliseen moraaliseen rappiotilaan ja nuorten pahoinvointiin.

Tavoitteena on, että jo varhaiskasvatuksessa pystyttäisiin tukemaan jokaisen lapsen yksilöllistä kasvua ja identiteetin löytämistä. -Kirsi Tarkka, Opetushallitus

Nykyistä kansallista lyhytotsaisuutta kuvaa lapsille suunnatut tapahtumat, kuten Elämä Lapselle-konsertit, missä vapaamuurariagendaa ihannoivat narsistit johtavat nuorta yleisöä jumalanpilkkaan ja moraalittomuuteen.

Profeetat käyttävät saatanalle vihittyjä tunnuksia ja muun muassa esittäytyvät kappaleissaan jumalanpoikana.

Lapsia onkin kristillisiä arvoja hyväksytympää tukea esimerkiksi homoseksuaalisuuteen, vaikka tilastot osoittavat homojen kärsivän huomattavasti enemmän mielenterveys- ja päihdeongelmista, elämäntapaan liittyvistä sairauksista sekä suisaidisuudesta – myös maissa, joissa homoseksuaalisuus on ollut hyväksyttyä jo vuosikymmeniä.

Kristillisen perinteen alasajoa voi nähdä kaikkialla, esimerkiksi evankelisluterilainen kirkko on jo vuosia sitten sanoutunut irti kristillisesta totuudesta. Historiaa tunteville ei ole tietenkään yllättävää tämänpäiväinen kansallinen rappiotila, sillä kehityssuunta on kirjattuna esimerkiksi jesuiitta Adam Weishauptin yli 200 vuotta vanhaan manifestiin, jota nykyinen ihmiskuntaa ohjaava globalistiliike suuresti ihannoi. On vain surullista nähdä tavallisten ihmisten hyväksyvän leviävä antikristillisyys ja pedon nousu, juuri kuten Johanneksen ilmestyskirja kuvailee.

Ilm. 13:3 Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.

Advertisements

Vapaamuurarit

Freemasons-1

Vapaamuurarit kertovat keskittyvänsä jäsenten henkiseen kehitykseen ja hyväntekeväisyyden edistämiseen. He kieltävät muodostavansa salaseuroja, mutta pitävät rituaalinsa ja todelliset jäsenmatrikkelinsa visusti salattuna. Järjestö väittää, ettei toiminta ole uskonnollista, tai jos on, niin korkeintaan kristillistä toimintaa. Tässä artikkelissa tarkastellaan vapaamuurariutta entisten jäsenten todistusten, historian kirjoituksen ja heidän oman kirjallisuutensa valossa.

Sisällys:

1. Vapaamuurarius yhteiskunnassa

2. Vapaamuurariuden muodot

3. Vapaamuurarius ja kristillisyys

4. Vaikutus politiikkaan

5. Vaikutus uskontoihin ja kulttuuriin

6. Luettelo vapaamuurariasteista ja lähteet

1. VAPAAMUURARIUS YHTEISKUNNASSA

Valtio valtion sisällä

Vapaamuurarijärjestöllä on suuri vaikutusvalta yhteiskunnassa, koska liikkeen jäseniä on käytännössä kaikkien keskeisten instituutioiden huippupaikoilla; valtionhallinnossa, oikeuslaitoksessa, puolustusvoimissa, elinkeinoelämässä, politiikassa, kirkossa, viihdealalla sekä mediassa. Vapaamuurareilla on keskenään sitoumuksia ja uskollisuussiteitä, jotka tekevät heistä ikään kuin valtion valtion sisälle. Onkin merkittävää, kuinka yleisöltä on salattu näin suuri voimatekijä kaikenmuotoisesta vallankäytöstä.

Vapaamuurareita on monesta uskonnosta ja veljeys yhdistää heitä yli uskonnollisten ja yhteisöllisten rajojen ja sääntöjen. Kuvaavaa on vapaamuurarien kolmannella asteella saatu hätäapumerkki, joka velvoittaa jokaista vapaamuuraria rientämään välittömästi veljensä avuksi, jopa siinäkin tapauksessa, että asia on ristiriidassa lain ja isänmaallisuuden kanssa. Pohjois-Amerikan sisällissodan ajalta on dokumentoitu varsin havainnollistava tapaus merkin käytöstä. Amerikkalainen upseeri John McKinstry joutui intiaanien vangiksi ja häntä oltiin asettamassa roviolle. Viimeisenä epätoivoisena yrityksenään hän teki salaisen hätäapumerkin. Hänen hämmästyksekseen eräs intiaaneista astui esiin ja keskeytti teloituksen. Pelastaja oli mohawkpäällikkö Joseph Brandt, joka oli saanut koulutuksen Euroopassa ja perehdytetty vapaamuurareiden saloihin Lontoossa. Brandt oli palannut heimonsa pariin, mutta hänen lojaalisuutensa salaseuralle oli voimallisempi kuin siteet synnyinmaahan. Tämä onkin herättänyt epäilyjä vapaamuurarien luotettavuudesta yhteiskuntaa kohtaan.

Suomessa toiminta on täysin vapaata ja sallittua, ainoastaan tuomareilta edellytetään kirjallinen ilmoitus jäsenyydestä vapaamuurareihin toistuvien puolueellisten oikeudenpäätösten johdosta.

Rakenteellinen korruptio

Kolme alinta astetta eli sininen loosi pitää sisällään suurimman osan vapaamuurareista. Useimmille kyseisistä jäsenistä materialismi muodostaa keskeisesti elämän perustan. Vapaamuurarit ajattelevat, että tehdessään palveluksia veljeskunnalle, saavat he vastapalveluna parempia uramahdollisuuksia tai rahallista hyötyä ja liiketoimintaa hyvä veli-organisaation kautta. Vapaamuuraritoiminta houkuttelee erityisesti niitä, jotka tavoittelevat elämässä vaurauden kasvattamista ja materialistista menestystä. Tämän vuoksi looseihin pyritään kutsumaan henkilöitä, joiden arvomaailmaan kyseinen pyramidiorganisaatio soveltuu.

Vapaamuurarius on laajin ilmiö ja aiheuttaja rakenteellisessa korruptiossa, mitä keskusrikospoliisin mukaan [1] esiintyy suunnattomasti enemmän Suomessa kuin mitä osataan odottaa.

“Piilokorruptio, eli rakennekorruptio on erittäin hienostunutta ja vaikeaa havaita.. Hyvä veli-verkostot ovat yksi korruption muoto.. Kun tämä verkoston intressi lähtee julkisen edun yli kävelemään tai kehittää omia sääntöjä ja laittomia toimintatapoja, niitä ei voi hyväksyä..” -Pasi Laine, poliisi, korruptiotutkija

Hyvä veli-sopimukset tunnetaan parhaiten kiinteistökaupoista ja rakennushankkeista, joita jäsenet sopivat kulisseissa ja näin rakentavat monopoliasetelmia liiketoimintaan. S-ketju on esimerkki, kuinka liiketoiminnassa voi saavuttaa suunnatonta etua hyvä veli-toiminnan kautta. S-ketju tunnustaakin hyvin selkeästi osallisuuden hyvä veli-organisaatioon käyttämällään vapaamuurarisymboliikalla.

prisma

2. VAPAAMUURARIUDEN MUODOT

Vapaamuurariuden synty

Vapaamuurarien kohoava astejärjestelmä, joka jakautuu oppilaisiin, kisälleihin ja mestareihin, periytyy keskiaikaisilta rakentajakilloilta, jotka mahdollistivat rakentajien vapaan liikkumisen yli maiden rajojen. Nämä rakennustyöläisten killat uskoivat kantavansa muinaista geomantista rakennustaitoa, jonka keskeisenä tekijänä oli harmonia ja kultainen leikkaus arkkitehtuurissa. Tämän perua ovat monet keskiaikaiset linnat, kirkot ja katedraalit. Rakennustyömaiden yhteyteen perustettiin myös looseja, joissa mestarimuurarit opettivat kisälleille rakennus- ja luonnon salaisuuksia, jota kisällit opettivat edelleen oppilaille. Tieto pysyi pienellä piirillä ja tästä syntyi salaiset tervehdysmerkit, kädenpuristukset ja salasanat erottamaan oikeaoppisen rakennustaidon omaavat muurarit niistä, jotka valheellisin väittein vain pyrkivät urkkimaan salaisuuksia.

Neljän killan yhdistyessä vuonna 1717 Johannes Kastajan päivänä (“Pyhä Johannes, kivenhakkaajien pyhimys”) perustettiin Lontoon uuden ajan vapaamuurariveljeskunta, jossa yhteiskunnan eliitti syrjäytti rakennustyöläiset ja otti heidän rituaalinsa. Uusi vapaamuurarius perustui myyteille kuningas Salomonista, jota vapaamuurarit pitävät ensimmäisenä suurmestarina. Liike sisälsi myös temppeliritarien mystiikkaa ja riittejä oppinsa perustaksi ja tämä näkyy erityisesti Skottilaisessa riitissä. Legenda kertookin joidenkin temppeliritarien paenneen Skotlantiin 1300-luvulla, kun kuningas Filip IV tuomitsi ritarit poltettavaksi roviolla noituuden takia.

Perinteinen vapaamuurarius

Vaikka pohjoismaisessa perinteisessä vapaamuurariudessa vakuutetaan toiminnan olevan kristillistä, on siinä kuitenkin paljon vaikutteita synkreettisestä mystiikasta ja magiikasta. Norjalainen tutkija Sverre Dag Mogstad kirjoittaa kirjassaan Frimureri, kuinka vapaamuurariuskonto perustuu kabbalaan ja kuinka siinä korostuu erityisesti astrologia ja ruusuristiläinen magia.

Useimmille vapaamuurarius sinisessä loosissa on enemmän vain sosiaalinen klubi, jossa eteneminen jää kolmannelle asteelle, eikä jäsen ei tule koskaan tietämään mikä järjestön todellinen oppi ja päämäärä on. Toisille vapaamuurarius on uskonnollinen vakaumus ja elämäntehtävä. Ehdoton vaitiolo vapaamuurariudesta koskee ensimmäiseltä asteelta lähtien myös pohjoismaisessa liikkeessä. Mogstadin kirja paljastaa ensimmäisen asteen valasta kohdan, jonka entinen mestarimuurari Juhani Julin myös vahvisti osaksi valaa:

“…mutta jos vähäisessäkään määrin rikkoisin tämän lupaukseni, hyväksyn, että kaulani katkaistaan, sydämeni kiskotaan rinnastani, kieleni ja sisukseni revitään ulos ruumiistani ja heitetään meren syvyyksiin, ruumiini poltetaan ja tuhkani levitetään tuuleen niin, ettei mitään minusta tai alkuperästäni jää ihmisten ja vapaamuurareiden keskuuteen.”

Vaikka vapaamuurari sanoo kaiken tämän olevan vain symbolista, myy jäsen silti itsensä valalla järjestölle, jonka toiminnasta tai päämääristä hän ei tiedä mitään. Jäsen tiedostaa nimittäin järjestönsä vain siltä asteelta, jonka hän saavuttaa hierarkiassa. Jokainen korkeampi aste kätkee uusia salaisuuksia, joita ei tunneta alemmilla asteilla. Kansainvälisessä vapaamuurariudessa on 33 askelta.

“Vapaamuurarius salaa mysteerinsä kaikilta, paitsi mestareilta ja viisailta, ja käyttää vääriä symboleja johtaakseen harhaan kaikki ne, jotka ansaitsevat tulla harhaanjohdetuiksi.” -Albert Pike, 33. asteen vapaamuurari

Illuminatisoitu vapaamuurarius

Vuodesta 1776 alkaen illuminaatit ja jesuiitat ovat soluttautuneet vapaamuurariveljeskuntaan käyttäen alempia asteita omiin poliittisiin tarkoituksiinsa. Toisaalta jotkut loosit ovat suoraankin asettuneet tukemaan illuminatia, kuten vuoden 1782 veljeskunnan kongressissa Grand Orient. Loosi käynnistikin Adam Weishauptin suunnitteleman Ranskan vallankumouksen hieman tämän jälkeen.

Kansainvälisessä vapaamuurariudessa monet korkeimpien asteiden jäsenet kuuluvat myös Illuminatiin ja jesuiittojen veljeskuntaan. Vapaamuurarius ja jesuiitat kulkevat muutenkin hyvin lähekkäin korkeilla asteilla, esimerkiksi Yorkin riitti on suoraan kopioitu jesuiitoilta ja temppeliritareilta.

“Se on myös merkillinen huomio, että useimmat tahoista, jotka kehittelevät näitä, kuten Muinainen ja Oikeutettu Skottilainen Riitti, Avignonin Riitti, Order of the Temple, Fesslerin Riitti, Grand Council of the Emperors of the East and West, Suvereeni Prinssi vapaamuurarit jne., ovat lähes kaikki Ignatius Loyolan opetuslapsien jälkeläisiä.” -Charles Sotheran, vapaamuurari/teosofi, kirje New Yorkin pressiklubille vuonna 1877

Viimeiset vuosisadat osoittavat, kuinka vapaamuurariveljeskuntaan kuuluneet eri hallitusten vallankäyttäjät ovat sitoutuneet illuminatin suunnitelmaan luoda Uusi maailmanjärjestys.

3. VAPAAMUURARIUS JA KRISTILLISYYS

Synkretismi

Pohjoismaissa vapaamuurarit väittävät toiminnan olevan kristillistä, mutta kuten tutkija Mogstad kirjoittaa, perustuu vapaamuurarien uskonnollinen oppi kabbalaan ja mystiikkaan ja on hyvinkin ristiriidassa Raamatullisen kristillisyyden kanssa. Riitit ovat kuin katolilaisesta jumalanpalveluksesta, mutta muutettuna sopivaksi synkreettiselle uskonnolle. Esimerkiksi kahdeksannella asteella suoritetaan rituaalinen puhdistautuminen uuteen uskontoon, jossa Järjestön korkein sanoo ehdokkaalle:

”Herra riisuu vanhan ihmisen sinusta ja pukee sinut uuteen, jonka on Jumala luonut totuudeksi, oikeudenmukaisuudeksi ja pyhäksi”

Yhdeksännellä asteella ehdokas kastetaan jäseneksi, jossa suurmestari lausuu seuraavasti:

”Veden olemus, uudelleen pyhäksi tulleena järjestömestarin laskeuduttua Jordanjokeen, kun hän vahvisti liiton, johon kaikki olemme osallisia uudelleensyntymisen kasteen kautta, niin sielun kuin hengen osalta.”

”Tulkaamme kolminkertaisesti puhdistetuksi hengen armon kautta pahan tartunnalta ja puhtaaksi Hänen puolesta joka on tuleva.”

18. asteessa jäsen siirtyy punaiseen loosiin ja punainen ruusu merkitsee uhriverta, jälleensyntymää ja ikuista elämää sekä salaisuutta. Tästä eteenpäin asteilla voimistuu yhä gnostilais-kabbalistinen sisältö kaivaen maata enemmän “kristillisen” opin alta. Sekulaarikristitylle sinisen loosin rituaalit voivat kuullostaa kristilliseltä, mutta ovat Raamatun opille täysin ristiriitaisia.

Kielletty Jeesus-nimi

Johtuen vapaamuurariuden synkreettisestä luonteesta, he eivät voi tunnustaa Jeesusta Messiaaksi. Alemmilla asteilla he pitävät kyllä Jeesusta hyvänä esikuvallisena ihmisenä. Mutta kuten sininen looshi on verhona todelliselle esoterialle, niin myös muita uskontoja suvaitseva julkisuuskuvakin. Edesmennyt entinen 30. asteen vapaamuurari Pertti Jotuni [2] kommentoi uskoontulon jälkeen Iltalehdelle vuonna 1986 seuraavasti:

“Vapaamuurareiden ajatusrakennelma on elitistinen ja röyhkeä; toiminnan taustalla on rangaistuksen pelko, ei persoonallinen tunne siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Vapaamuurareiden opetuksissa sanotaan muun muassa, että Jeesuksen nimi on tuhottava.”

Myös 33. asteen vapaamuurari, yhdysvaltalainen Jim Shaw hylkäsi [3] uskoontulon jälkeen jäsenyytensä Washingtonin arvostetusta ylimmästä neuvostosta, jonka käärmetemppelissä on haudattuna Albert Piken jäännökset. Shaw oli sävähtynyt erään kerran vihkiessään jäseniä, kun valaliturgiassa kielletään Jeesuksen jumalisuus ja koroitetaan Luciferiä.

Edesmennyt entinen mestarimuurari Juhani Julin vetosi [4] kirjein ja televisio-ohjelman kautta kirkon piispoja ja pappeja, joita kuuluu Julinin mukaan lukuisia vapaamuurareihin, eroamaan liikkeestä sen antikristillisen luonteen takia. Piispat eivät suostuneet kommentoimaan asiaa. Pian Julinin televisiohaastattelun julkaisemisen jälkeen hän löytyi kuolleena mönkijänsä alta.

Luciferilaisuus

28. asteella katkaistaan yhteydet seitsemään enkeliin ja 29. asteella katkaistaan loputkin kristilliset siteet. 33. asteen vapaamuurari ja jäsenten kesken arvostettu kirjailija Albert Pike paljasti kirjassaan Morals and dogma, että vapaamuurarien todellinen jumala on Lucifer.

“Lucifer, Valontuoja! Outo ja mystinen kutsumanimi pimeyden hengelle! Lucifer, Aamunkoin poika! Onko se hän, joka tuo Valon… Älä koskaan sitä epäile!” -Albert Pike, Morals and Dogma, 1871, s. 321

Ei ole mikään ihme, että vapaamuurarien ylimmän neuvoston Washingtonin salia kutsutaan käärmetemppeliksi. Theosofiaseuran perustajajäsen Helena Blavatsky uskoi vapaamuurareille tyypilliseen tapaan uskontojen olevan heijastumia eli totuuden siemeniä, jotka kootaan perususkonnossa yhdeksi kokonaisuudeksi. Hän tiivisti gnostilais-kabbalistisen filosofian joka vaikuttaa myös vapaamuurariuden taustalla:

“Saatana, Genesiksen Käärme on todellinen luoja ja hyväntekijä, hengellisen ihmiskunnan isä, sillä se oli hän joka avasi Aatamin silmät ja hän joka oli ensimmäinen joka kuiskasi: Sinä päivänä kun te syötte tästä puusta, te tulette kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.” – H.P. Blavatsky

Vapaamuurarifilosofi Manly P. Hall kirjoittaa myös Luciferista ylistävästi kirjassaan:

“Kun vapaamuurari ymmärtää, että avain soturiuteen on elävän voimanlähteen oikea käyttöönotto, hän on oppinut tuntemaan vapaamuurariuden salat. Luciferin voimavarat ovat hänen käsissään.” -Manly P. Hall, The Lost Keys of Freemasonry, s. 48

4. VAIKUTUS POLITIIKKAAN

Vallankaappaukset

“Määrätyissä olosuhteissa on vapaamuurareiden korkein ja pyhin velvollisuus ase kädessä murskata maan laillinen hallitus.” -The Freemason Chronicle

Salassa toimivan vapaamuurariliikkeen kautta on järjestetty myös useita vallankaappauksia [5], joista tunnetuimpia ovat Ranskan, Venäjän sekä Amerikan vallankumoukset.

Ranskan vallankumous. Vapaamuurariloosi Grand Orient de France perustettiin Pariisiin 1771 tarkoituksella soluttautua valtiohallintoon ja murskata se. 1700-luvun loppuun tultaessa kansalaisten hyvinvointi oli parantunut paremmaksi kuin koskaan ja syyt vallankumoukselle olivat vähäisemmät kuin koskaan. Tämän johdosta Orlean herttua osti suuria määriä leipää ja jauhoja, jotka piilotettiin ja vietiin pois maasta. Kun leipää vaille jääneet ihmiset alkoivat valittaa, leivittivät herttuan kätyrit tietoa, että kuningas Ludvig XIV oli ottanut haltuunsa kaiken ruuan. Näin illuminaatit aiheuttivat keinotekoisen nälänhädän. Kun varsinainen kapina lopulta käynnistyi, ei mikään mahti kyennyt enää pysäyttämään hallitsematonta terroria. Varsinkin papit ja kirkot joutuivat häikäilemättömän tuhoamisen kohteiksi. Illuminaatit rohkaisivat kapinoivaa kansaa moraalittomuuteen ja polttivat Raamattuja kaduilla.

Venäjän vallankumous. Oleg Platonovin mukaan asiakirjat todistavat, että Venäjän vallankumouksessa kaikki tärkeimmät bolshevikkijohtajat olivat vapaamuurareita. Kolmensadan komitean jäsen, vapaamuurari Winston Churchill vahvisti, että Lenin ja Trotski kuuluivat illuminatistisen vapaamuurariuden piiriin. Näiden lisäksi myös Mihail Bakunin, Karl Marx ja Josif Stalin olivat vapaamuurareita. Monien vallankaappauksen historiaan perehtyneiden mukaan mitään kansan hyökkäystä ei Talvipalatsiin edes tapahtunut, vaan kyse oli ei-venäläisestä illuminatistisesta vallankaappauksesta. Oli miten oli, vapaamuurarit saivat vallan ja alistivat kansan hirmuhallinnolle, jonka perustan Karl Marx loi Adam Weishauptin totalitaristisesta suunnitelmasta luoda Uusi maailmanjärjestys. Stalin kääntyi diktaattorina lopulta myös vapaamuurarijärjestöä vastaan pitäen heitä vaarallisena vehkeilijöinä ja teloitutti lukuisia veljiä hirmuhallintonsa aikana.

Amerkikan vallankumous. Tutkijalehti The Counciler 5 paljasti vuonna 1973, että Rothschildin pankkiirisuku rahoitti sekä Etelä- että Pohjoisvaltoja sisällissodassa. Sotaa hahmoteltiin jo neljä vuotta ennen sen syttymistä Lontoossa, missä suunnitelma oli perustaa Amerikkaan Englannin pankin tyyppinen yksityisten omistama keskuspankki, joka hallitsisi alueen rahaärjestelmää. Abraham Lincoln vastusti Federal Reservin perustamista aavistaen pankkijärjestelmän petollisuuden, mutta kuoli palkkamurhaaja John Wilkes Boothin luotiin. Monet Yhdysvaltojen itsenäisyydenjulistuksen allekirjoittaneista olivat vapaamuurareita ja jesuiittoja.

Monet muutkin loosit ovat olleet uutisissa asti vehkeilystä politiikassa. Esimerkiksi P2 loosi Italiassa on ollut toistamiseen oikeuden käsittelystä sen yhteyksistä mafiaan ja politiikkaan. Kohupoliitikko Silvio Berlusconi on P2 loosin jäsen.

Globalismi

“Me tulemme perustamaan maailman tasapainon ja olemaan maailmanjohtajien hallitsijoita.” -Albert Pike

Maailmansotien jälkeen Rothschildin pankkidynastia oli rikastunut rahoitettuaan eri osapuolia sodissa ja  he olivat saaneet hallintaansa koko läntisen rahajärjestelmän. Näin Weishauptin varsinaista yhdentymisen suunnitelmaa alettiin toteuttamaan. Jesuiitta Joseph Retinger perusti Eurooppa-liike nimisen organisaation ajamaan Euroopan liittovaltion luomista, mitä Wienin suurloosin suurmestari Richard Schlesinger kehoitti kaikkien Euroopan vapaamuurarien tukevan. Liikkeen kärkimieheksi nousi ranskalainen Jean Monnet, jolla oli suunnitelma kansallisen itsemääräämisoikeuden korvaamisella unionihallituksella ja lopulta maailmanhallituksella.

“Vapaamuurarius on kuninkaiden käskijä. Sen käsi on muotoillut maailmojen kohtaloita” -Manly P. Hall

Suunnitelman eteenpäinviemiseksi perustettiin Yhdistyneet Kansakunnat, Bilderberg-ryhmä, Trilateraalinen komissio, Rooman klubi ja monia muita julkisia tai salaisia organisaatioita, joissa eri maiden vapaamuuraripoliitikot, median edustajat ja muut vallankäyttäjät sopivat toteutettavasta poliittisesta nihilismistä. Kuten vapaamuurarien keskuudessa arvostettu filosofi Hall totesi, on vallan keskittäminen ollut mahdollista ainoastaan vapaamuurariverkoston avulla. Suomessa Keskusta ja Kokoomus muodostavat globalismia ajavan eliitin, joiden poliitikot ovat osallistuneet yli parikymmentä vuotta Bilderbergin ja Trilateraalisen komission salaisiin konfferensseihin.

panorama_trichet_helsinki_1

Illuminaatit ovat saavuttaneet vapaamuurarien kautta maailmanlaajuisesti niin vahvan otteen politiikassa ja talousjärjestelmissä, että nykyään voi havaita lähes jokaisen maan olevan mukana globaalissa vallan yhdentymisessä, samalla kun konservatiivisia ja Raamattuun tukeutuvia moraalisääntöjä kumotaan. Suomessa niinikään poliittinen ja taloudellinen päätösvalta on Illuminatin hallitseman oligarkisen Eurooppa-Neuvoston ja kansainvälisen pankkieliitin käsissä.

5. VAIKUTUS USKONTOIHIN JA KULTTUURIIN

Uudet uskonnolliset liikkeet

Jesuiittojen veljeskunnan tehtäväksi muodostui uskonpuhdistuksen aikaan soluttautuminen seurakuntiin ja uskonryhmiin levittämään eripuraa ja lahkolaisuutta, jotta katolinen eli yleinen kirkko saavuttaisi ylivallan uskonnoissa. Myös vapaamuurarit ovat harjoittaneet tätä luciferista tehtävää varsinkin Amerikassa. Mormonien perustaja Joseph Smith oli vapaamuurari ja muodosti Uudesta maailmanjärjestyksestä utopian Siionin rakennetusta yhteiskuntajärjestyksestä, missä oikeaoppiset johtaisivat kansakuntaa.

vartiotorni _ tällä merkillä voitat

Myös Vartiotorniseuran perustaja Charles Taze Russel oli vapaamuurari, ja oletettavasti hyvin korkean asteen sellainen. Russel ei itse paljastanut käyttämänsä symbolien merkitystä, mutta vapaamuurarien magiikkaa tutkineet tietävät, että käsite vartiotorni tulee ruusuristiläisten Eenokilaisesta magiasta, jossa astutaan vartiotorniin eli valon ruumiiseen hyläten samalla vanhan ruumiinsa. Russel sisälsi Vartiotorniseuran julkaisuihin muun muassa vapaamuurariristin ja kruunun, Illuminatin kaikkinäkevän silmän sekä aurinkojumala Ra’n aurinkoympyrän ja siivet. Oman hautakivensä Russel valitsi pyramidin malliseksi, missä on erotettu huippu, kuten Illuminatin tunnuksessa, sekä risti ja kruunu-symboli. Myös Jehovan todistajat odottavat tulevaa yhteiskuntajärjestystä. Seuraavassa otteita jw.org -sivustolta:

“Maapallon varat voidaan jakaa oikeudenmukaisesti vain maailmanlaajuisen hallinnon alaisuudessa.. Samoin kuin ihmishallitsijan ei tarvitse olla läsnä jokaisessa hallitsemassaan paikassa, Jeesuksenkaan ei tarvitse olla fyysisesti maan päällä voidakseen hallita ihmiskuntaa.. Jeesus käyttää pian valtaansa vapauttaakseen ihmiset turmeltuneista hallitusjärjestelmistä. Hän on valinnut joitakin uskollisia seuraajiaan rinnalleen taivaaseen hallitsemaan kuninkaina maata.”

Hippiliike ja New age

1960-luvulla alkoi voimakas protestiliike nuorisossa konservatiivisiä arvoja vastaan ja synnytti hippiliikkeen. Liike ammensi oppeja itämaisista uskonnoista, mutta myös vapaamuurareilta, kuten kirjailija Eiphas Leviltä. Tästä muodostui New age-liike, missä harjoitettiin itämaista ja temppeliritareilta perittyä okkultismia. New age-liikkeen utopiaksi muodostui Uudesta maailmanjärjestyksestä muunneltu Vesimiehen aika, jota monet liikkeen kannattajat uskovat hyvillä teoilla rakentavan. Onkin selvää, että vapaamuurarit kontrolloivat hippiliikkeen muodostumista saaden nuoret hylkämäämään kristilliset arvot ja kannattamaan Uuden maailmanjärjestyksen syntyä.

Entinen kristillisen konservatiivinen länsimainen kulttuuri on nykyään korvattu sekoituksella pakanauskontoja ja uskomuksia, joka heijastaa yhteisiä piirteitä vapaamuurariudesta, teosofiasta ja new age-liikkeestä. Yleinen uskomus onkin kaiken sisältävän totuuden rippeitä Raamatullisen auktoriteetin sijaan. Hippiliikkeen myötä itämainen okkultismi on hivutettu osaksi kulttuuria liikunnan ja rentoutumisen muodossa. Jooga, jota kutsutaan myös käärmetietoisuudeksi, sai alkunsa seksikulttina, ja sillä on paljon yhteistä kabbalistisen magian kanssa. Kuvassa sadat joogaharrastajat suorittivat tietämättään saatanallisen rituaalin.

yoga-ritual

Hippimerkki on murrettu risti, jota satanistit käyttivät erityisesti keskiajalla. Paavilla on käytössä myös vastaava taivutettu risti.

512px-Peace_symbol.svg

Darwinismi ja nominalismi

Kaikista vapaamuurarien kulttuurillisista ja uskonnollisista vaikutteista merkittävin on niin sanottu tiedeuskonto, jonka alkuna pidetään Charles Darwinin julkaisua Lajien synty.

Vapaamuurarit synkretistisen uskonnon lisäksi korostavat gnostilaisten tapaan tietoa ja järkeä. Tästä syntyi valistusaate joka levisi veljeskunnissa halki Euroopan aina Amerikkaan asti. Pohjan tälle loi Charles Darwinin isoisä Erasmus Darwin, joka yhdessä perustamansa kuuluisan vapaamuurariloosin Time Immemorial Lodge of Cannongate Kilwinning kanssa pyrkivät syrjäyttämään Raamatullisen luomisteorian ja selittämään elämän synnyn naturalistisesti. Charles Darwin oli kolmannen sukupolven kunniajäsenenä loosissa ja valittiin myös Royal Society loosin kunniajäseneksi julkaistuaan isoisänsä hypoteesit eläimiin lukeutuvasta ihmisestä. Monille naturalismista on tullut “järkevä” elämänkatsomus, vaikka evoluutioteorialla on yhtä paljon todisteita kuin Darwinin aikaan; ei yhtään. Luonnonvalinta ja lajiutuminen ovat tietysti luonnon ominaisuuksia, mutta uusien lajien syntyminen mutaatioiden kautta, elävän solun syntyminen sattumalta tai alkuräjähdys ovat vain tarinoita vailla minkään näköistä tieteellistä perustaa.

Darwinismi poisti ihmisen moraalisen vastuun ja romahdutti nominalismilla kristilliset arvot. Konservatiivisia kristillisä arvoja halveksutaankin nykyään laajasti, eikä haluta tunnustaa tosiasiaa, että juuri materialismin ja hedonismin myötä kaikki paheet lisääntyvät ja ihmiset voivat entistä huonommin. Hedonismi ja muiden sortaminen voidaan selittää naturalistisesta näkökulmasta ihmisten eläimellisenä vaistona ja luonnonvalinnan toteutumisena. Tämä, jos joku toteuttaa Weihsauptin agendaa uskontojen ja perheinstituution lakkauttamisesta.

Feminismi ja homoaktivismi

“Harvoin on ollut niin suuri kuilu sen välillä, mitä älyllinen, valaistunut näkökanta olettaa – että miehillä ja naisilla on samanlaiset aivot – ja mitä tiede osoittaa: että ne eivät ole samanlaiset… Ero miesten ja naisten välillä ei ole vain fyysinen. Se on myös neurologinen. Miehen ja naisen aivot on kytketty eri lailla, mistä aiheutuu, että ajattelemme, tunnemme ja reagoimme silmiinpistävän erilaisilla tavoilla.” -Anne Moir, neuropsykologi

Feminismin todellinen tarkoitus ei ole koskaan ollut luoda tasa-arvoa sukupuolten välille, vaan ajaa alas perheinstituutio ja edistaa nykyisen yhteiskuntajärjestyksen romuttamista. Feminismiliikkeen petollisuus on tyypillistä kommunismilähtöiselle kumoukselliselle liikkeelle, joka todellisuudessa on vihamielinen naiseutta, mieheyttä, heteroseksuaalisuutta, perhemallia ja lapsia kohtaan. On ilmeistä, että jos feminismi olisi aitoa, se olisi jo hävinnyt kun syrjintä naisia kohtaan loppui 1900-luvulla.

Nick Rockefeller kertoi Hollywood-ohjaaja Aaron Russolle [6] Rockefellerin suvun luoneen ja rahoittaneen feminismiliikkeen. Merkittävää on, että Rockefellerit ovat rahoittaneet muun muassa homoaktivismia, pornoteollisuutta ja Aasiassa tehdyt valheelliset evoluutioteoriaa koskevat tutkimukset.

“Heterofobisten toimenpiteiden promotoiminen ilman, että niitä kutsutaan sellaisiksi, on peitelty hyökkäys heteroseksuaalista yhteiskuntaa vastaan. Se on koko ajan käynnissä oleva psykologinen hyökkäys, jonka tarkoituksena on horjuttaa yhteiskuntaa ja heikentää sen vastustusta uudelle maailmanjärjestykselle.” -Henry Makow

Marshall K. Kirk ja Erastes Pill kirjoittivat marraskuussa 1987 Guide-lehdessä artikkelissa The Overhauling of Straight America kuuden askeleen strategian homopropagandan levittämiseen. Kohdat olivat

 • Puhu homoudesta äänekkäästi ja niin usein kuin mahdollista
 • Esitä homot uhreina, ei aggressiivisina hyökkääjinä
 • Anna myötämielisille perusteita
 • Esitä homot hyvinä
 • Esitä vastustajat pahoina
 • Rahoita kampanjaa

Nykyään näemme, kuinka homous on laajasti hyväksyttyä ja kirkot ovat innokkaana vihkimässä homopareja avioliittoon. Kirkon  omien arvojen eroosio on tässäkin juuri vapaamuurariverkoston aikaan saamaa, kuten myös kirkon evoluutiomyönteisyydessä.

Viihdeteollisuus ja satanismi

Hippiliikkeen protesti konservatismia ja kristinuskoa vastaan jatkuu viihdeteollisuutena, joka on viihde-elektroniikan merkittävän kasvun myötä saavuttanut ennennäkemättömät mittasuhteet. Viihde kulkeekin nykyään television ja tietokoneen lisäksi koko ajan matkassa älypuhelimissa ja tablet-tietokoneissa, joita suorastaan tarjotaan kuluttajan käsiin vastustamattomilla osamaksuilla. Viihdeteollisuus onkin luonut uuden ajan kulttuurin indoktrinoimalla seuraavia käsitteitä taukoamatta:

 • Tieteenä esitetty evoluutioteoria
 • Vapaata seksuaalisuutta ihannoiva viihde
 • Päihteiden käyttöä ja väkivaltaa ihannoiva viihde
 • Kristillisyyden korvaaminen okkultismilla
 • Viihteen tarpeellisuuden toistaminen

Länsimaisten maiden kulttuurit on sulautettu yhteiseksi kansainväliseksi massakulttuuriksi Eurovision-laulukilpailuilla ja monilla muilla televisio-ohjelmilla, joissa toistuu yhtenään yllä olevat arvot. Eurovision-kilpailun vuoden 2014 voittaja Conchita Wurst sodomiittivähemmistöjen asian ajamisen lisäksi saavutti suosion symboimalla satansistista Baphomet-androgyynijumalaa ja laulaen tuhkasta nousevasta fenix-linnusta, joka illuminatille symboloi Uuden maailmanjärjestyksen nousua luodun kaaoksen keskeltä. Sama sanoma esiintyi myös muun muassa vuoden 2012 Lontoon olympialaisissa.

-

Modernin populaarimusiikin alkuna pidetään Beatles-yhtyettä, joka populisoi okkultismin ja satanismin uudenlaisella musiikkityylillä. Yhtyeen keulakuva John Lennon kehuikin bändin olevan suositumpi kuin Jeesus. Tämän jatkumoa on myös nykyaikainen hittimusiikki, jonka sanoma yllyttää kapinaan kristillisyyttä ja lähimmäisen rakkautta vastaan. Lukuisat artistit ovat kertoneet haastatteluissa antaneen julkisuuden suosion saavuttamiseksi sielunsa saatanalle ja tämä näkyy myös hittien musiikkivideoissa. Monet julkkikset ovat myös tuoneet ylpeänä julki jäsenyytensä vapaamuurareihin, kuten Jay Z ja Brad Bitt. Alla on henkilöitä musiikki- ja elokuvateollisuudesta, politiikasta, urheilusta ja kirkoista viestimässä 666-käsimerkillä kannatusta vapaamuurarien jumalalle Luciferille. Alakulmassa on ote vanhasta vapaamuurarien oppaasta käsimerkkien muodostamiselle.

666 merkit

Suomalaisista rap-artisti Cheek on populisoinut 666-merkkiä, jota tämä kutsuu pöllömerkiksi [7]. Cheek on promottanut myös globalismiin pyrkivää Kokoomusta vaalikiertueilla ja erityisesti presidentti Sauli Niinistöä.

Suomen musiikkituotantoon on myös pikku hiljaa pesiytynyt amerikkalaisten populisoima masonistinen okkultismi ja moraalittomuus. Kristalin kappale Kultaa [8] sisältää musiikkivideossa runsaasti masonistista symboliikkaa ja vertauskuvia. Videolla artisti Stig myy symbolisesti sielunsa saatanalle, mitä monet pop-artistit ovat haastatteluissa todenneet tehneensä. Kultaa-kappaleen musiikkivideo kopioi muutenkin okkultistista Dark horse -kappaletta:

PhotoGrid_1415402925074

Kasmirin kappaleen Wowwowwow vaatetuksessa dollarin setelin masonistisymboli:

PhotoGrid_1415902669608

8. LUETTELO VAPAAMUURARIASTEISTA JA LÄHTEET

 SININEN LOOSI: (Suomessa virallisesti: v. ja om. loosi)
1. Oppilasmuurari
2. Veljesmuurari
3. Mestarimuurari

YORKIN RIITTI:
Kapitteliasteet (chapter):
Merkkimestarimuurari
Past Master (muodollinen aste, ei sellaisenaan käytössä Suomessa)
Most Excellent Master (ei Suomessa)
Royal Arch muurari
Kryptiset eli neuvoskunta- (council) asteet (ei käytössä Suomessa):
Royal Master
Select Master
Super Excellent Master
Ritari- eli Commandery asteet (osittain käytössä Suomessa):
Order of the Red Cross (ei Suomessa)
Maltan ritarit
Temppeliritarit

SKOTTILAINEN RIITTI: (käytössä Suomessa erillisenä lisäastejärjestönä)
Täydellistämisloosi:
4. Salainen Mestari
5. Täydellinen Mestari
6. Luotettava Sihteeri
7. Esimies ja Tuomari
8. Rakennusten Ylitarkastaja
9. Yhdeksän Valitsema
10. Kahdentoista Valitsema
11. Viidentoista Valitsema
12. Suuri Mestariarkkitehti
13. Kuningas Salomon Pyhä Royal Arch
14. Ylevä Valittu
Rose Croix Chapter:
15. Miekan eli Idän Ritari
16. Jerusalemin Prinssi
17. Idän ja Lännen Ritari
18. Rose Croix Pitari
Kadoshin neuvosto: (Suomessa: Muinaisen ja Oikeutetun Riitin Valittujen Suur-Ritarien 30. asteen Suur-Chapter)
19. Suur-Ylipappi
20. Symbolisen Loosin Mestari
21. Nooan eli Preussilainen Ritari
22. Kuninkaallisen Kirveen Ritari
23. Tabernaakkelin Päällikkö
24. Tabernaakkelin Prinssi
25. Vaskisen Käärmeen Ritari
26. Armon Prinssi
27. Temppelin Komentaja-Ritari
28. Auringon Ritari
29. Pyhän Andreaksen Ritari
30. Valittu Suur-Ritari Kadosh
Konsistori:
31. Tarkastaja-Tutkija (suom. Suur-Tarkastaja Tutkija-Komentaja)
32. Kuninkaallisen Salaisuuden Mestari (suom. Kuninkaallisen Salaisuuden Ylevä Prinssi)
33. Annetaan aktiivisena tai kunnia-asteena (Suomessa 33. asteen Korkein Neuvosto)

Lähteenä käytetty muun muassa Sven-Olof Jakobssonin kirjaa Salainen asiakirja no1, Sverre Dag Mogstadin kirjaa Frimureri sekä

[1] http://youtu.be/qvRwtWMktGc (A-studio: Suomalaisen korruption rakenteet ja paha veli -verkostot)

[2] http://fi.wikipedia.org/wiki/Pertti_Jotuni

[3] http://www.kotipetripaavola.com/vapaamuurarit.html

[4] http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/usko/1518/entinen_vapaamuurari_vetosi_piispoihin_viimeiseen_saakka

[5] http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=2065 (Sven-Olof Jakobsson, Salainen Asiakirja no1)

[6] http://www.youtube.com/watch?v=h9Wsb4qBckU (Aaron Russo exposes the Rockefeller’s)

[7] http://www.youtube.com/watch?v=9ICdbWxO4IQ (Cheek kertoo pöllötervehdyksen tarinan)

[8] http://www.youtube.com/watch?v=aUmHUGl82JQ (Kristal – Kultaa, ft. Majuri ja Stig)

Pyöreä Pöytä – verhohallitusten verkosto

“Voimat, jotka ovat ajaneet nämä ihmiset huipulle, mukaanlukien minut, ovat täsmälleen samat voimat, jotka ajavat meitä kohti yhtä maailmanhallitusta. Nuo voimat eivät muutu huolimatta siitä, että meidän johtajamme vaihtuvat.” -Paavi Johannes Paavali II

Nykyään lähes kaiken poliittisen päätöksenteon taustalta voi löytää yhden yhteisen piirteen: maailman yhdentymisen. On selvää, ettei valtioissa toteutettava vallan luovutus kauemmaksi ja ylikansalliseksi palvele ainakaan demokratiaa tai kansallisuuksia ylipäätään. Mistä yhtenemisen ideologia sitten sikiää? Seuraavassa tarkastellaan maailman varjohallituksen poliittista asiaa ajavaa verkostoa, mitkä ryhmittymät todella ohjaavat poliittista ja taloudellista kehityskulkua.

Round Table, Pyöreä Pöytä

Pyöreä pöytä vihittiin Lontoossa 5. helmikuuta 1891 vapaamuurariloosiksi, tarkoituksenaan toimia ytimenä kasvavassa salaisten järjestöjen ja veljeskuntien verkostossa. Sen päämääränä oli illuminaattien Novus Ordo Seclorum eli tavoitteina muodostaa maailmanhallitus, keskuspankki, maailmanarmeija, maailmanlaajuinen talousjärjestelmä ja maailmankirkko. Seuran perusti liikemies Cecil Rhodes illuminaatteja tukeneen pankkiiri ja vapaamuurari Mayer Amchell Rothschildin toimesta.

1900-luvun alussa Pyöreän Pöydän verkosto ohjasi aikansa mahtavimman maan Britannian politiikkaa. Sen vaikutusvalta ulotettiin myös Atlantin taakse Yhdysvaltoihin ja Kanadaan, joissa muodostettiin ne valtaryhmittymät, jotka siellä edelleenkin kontrolloivat politiikkaa, taloutta ja joukkotiedotusvälineitä. Yhdysvalloissa ryhmä toimi nimellä Inquiry Group.

Eräs Pyöreästä Pöydästä paljastuksia tehnyt oli amerikkalainen historian professori William Carrol Quigley, joka tutki laajasti suurten pankkiirisukujen toimintaa ja myös Pyöreän Pöydän haarautumia ja vaikutusvaltaa. Hän kirjoitti kirjoitti kirjassaan Tragedy and Hope seuraavasti:

“Olen suurimman osan elämästäni ollut tapahtumien keskellä ja hyväksyn kyllä asetetut tavoitteet, mutta olen nykyisin ja aikaisemminkin tuonut esiin näkemykseni salassapitoa vastaan. Mielestäni Pyöreän Pöydän rooli historiassa on niin merkittävä, että se pitäisi tuoda julkisuuteen..

Tunnen verkoston operaatiot koska olen tutkinut niitä kahdenkymmenen vuoden ajan ja saanut vapaasti tutkia sen asiakirjoja ja salaisia seremonioita. En tunne vastenmielisyyttä sitä tai useimpia sen tarkoituksia kohtaan ja olen suuren osan elämästäni ollut kosketuksessa moniin niiden välineisiin. Olen aikaisemmin ja myöhemmin vastustanut muutamia sen poliittisia toimenpiteitä, mutta oletan, että niiden rooli historiassa on riittävän merkityksellinen tullakseen tunnetuksi.”

Quigley ei naivistina koskaan sisäistänyt Pyöreän Pöydän olemuksen perimmäistä ajatusta, vaan julkaisi mainitun kirjan hyvässä uskossa vuonna 1966. Kirja kuitenkin katosi nopeasti kauppojen hyllyiltä, mutta sitä ehdittiin toimittaa useisiin kirjastoihin ympäri maailmaa, mukaanlukien Åbo Akademille. Merkittävää on, että amerikkalaisen kirjapainon MacMillanin hallussa olleet kirjan painolevytkin tuhottiin.

Eversti Edward Mandell House, joka oli presidentti Woodrow Wilsonin ystävä ja neuvonantaja, oli Inquiry Groupin jäsen ja merkittävä suunnittelija Uuden maailmanjärjestyksen toteuttamisessa. Hän kirjoitti aiheesta kirjan nimeltä Administrator, jossa neuvotaan kuinka salajärjestöt voivat hyödyntää sekä hallitus- että oppositiopuolueita maailmanhallituksen luomisessa ja kuinka haluttu henkilö saadaan asetettua presidentiksi. Maailmanhallituksen johtoon hän kaavaili kahdentoista miehen eliittiryhmää sekä yhtä maailmandiktaattoria, eli lukua 13, joka toistuu usein salaisissa järjestöissä. Eskatologiselta kannalta on merkittävää, että gematriassa luku merkitsee kapinaa. House jakoi myös Karl Marxin unelman sosialistisesta yhteiskuntajärjestyksestä.

Pyöreä Pöytä kokosi 30. toukokuuta 1919 järjestönsä Pariisiin, jossa päätettiin perustaa Pyöreälle Pöydälle tytärjärjestöt Atlantin molemmille puolille. Brittijärjestö sai nimekseen Royal Institute for International Affairs eli Kansainvälisten kysymysten järjestö, ja sen amerikkalainen vastine Council for Foreign Relations eli Ulkomaansuhteiden neuvosto.

Pian toisen maailmansodan jälkeen Pyöreän Pöydän alle syntyi kolme järjestöä lisää, Bilderberg-ryhmä vuonna 1954, Rooman klubi 1968 ja Trilateraalinen komissio 1973. Näin syntyi lähihistorian merkittävin poliittisen vallan käyttäjä, jonka vaikutus globaalisti eri tapahtumiin on jo nyt monin verroin suurempi kuin kansanvaaleilla muodostettujen hallitusten.

Royal Institute for International Affairs RIIA, Kansainvälisten kysymysten järjestö

79-Chatham House

“Nämä yritykset ja järjestöt pitävät palkkalistoillaan ja jäsenistössään maailman suurimmat korporaatiot, ja niiden ajamat asiat edistävät korporaatioiden etuja. Tällä ryhmittymällä on valtaa teollisuudessa, finanssiasioissa sekä mediassa, jonka kautta voidaan ohjailla yleisön näkemyksiä haluttuun suuntaan” -Tony Cartalucci, tutkija ja kirjailija

RIIA:lla on merkittävä vaikutusvalta brittiläiseen ja globaaliin politiikkaan. Se ohjaa Englannin ulkopolitiikkaa suvereenisti, eli on käytännössä maan ulkoministeriö, mutta toimii silti julkisuudelta salassa. RIIA:n yhteistyökumppani CFR hallitsee samaan tapaan Yhdysvaltojen ulkopolitiikka, mutta paljon julkisemmin. Vaikka ne ohjaavatkin maidensa ulkopolitiikka, ne eivät ole valtiollisia laitoksia, vaan salaseuroja, ja niitä valvoo Pyöreä Pöytä. Julkisuudelta salattujen kokouksien osallistujat saavat käyttää sen antamaa tietoa, muttei paljastaa puhujien tai osallistujien nimiä, tai että tieto on lähtöisin järjestön järjestämästä kokouksesta.

Järjestön jäsenet kuuluvat kansainväliseen eliittiin, jotka työskentelevät vaikutusvaltaisilla paikoilla toteuttaen annettuja tehtäviä. Esimerkiksi RIIA:n presidentti lordi Peter Carrington, oli myös entinen Englannin ulkoministeri, entinen NATO:n pääsihteeri ja Trilateraalisen komission ja Kolmensadan komitean jäsen sekä Bilderberg-ryhmän puheenjohtaja 1991-98. Lordi Roy Jenkins of Hillhead on puolestaan entinen talousministeri ja Trilateraalisen komission perustajajäsen ja Bilderbergiläinen. Monet heistä eivät kuitenkaan tiedä mihin tehtävillä pyritään tai että heitä hyväksikäytetään. Samoin kuin Pyöreän Pöydän organisaatiossa, on myös sen peitejärjestöissä määrätty sisäpiiri, joiden ulkopuolella olevista jäsenistä monet ovat vaikutusvaltansa vuoksi käyttökelpoisia toteuttamaan vain pientä osuutta globaalin eliitin suuresta suunnitelmasta. Seuroihin on kuulunut myös hyväuskoisia idealisteja, kuten professori Carrol William Quigley.

RIIA on rakenteeltaan kuin salaseurat yleensä, eli sen kanssa tekemisissä olevat eivät tiedä miten ja mihin sitä käytetään. Se toimii läheisesti brittiläisen kuningashuoneen ja tiedustelupalvelun kanssa, mutta ajaa ohi oman maan taloudellisen asian silti Euroopan yhdentymistä kohti Pyöreän Pöydän päämäärää.

RIIA:n toimintaa rahoittavat edelleenkin sen alulle panneet tahot kansainväliset suuryritykset ja pankit, suuret öljy-yhtiöt, hiilen- ja sähköntuottajat sekä ydinvoimaviranomaiset. Muita tärkeitä jäsenorganisaatioita on suuri määrä kuten, Englannin valtionkirkko, Afrikan kansalliskongressi ANC ja Amnesty International. RIIA:n tukeviin tiedotusalan organisaatioihin kuuluvat maailman kaikki tärkeimmät radio- ja TV-yhtiöt sekä aikakausi- että päivälehdet. Ei siis ihme, ettei RIIA:n suunnattomasta vaikutusvallasta koskaan mainita mitään joukkotiedotusvälineissä.

Council on Foreign Relations CFR, Ulkomaansuhteiden neuvosto

cfr_logo

Vuonna 1921 perustettu Ulkomaansuhteiden neuvosto käsittää noin 3000 Yhdysvaltojen vaikutusvaltaisinta henkilöä. Tärkeimmät sen perustamisessa mukana olleet henkilöt olivat kansainväliset pankkiirit J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Paul Warburg ja Jacob Schiff, joka oli eurooppalaisen pankkiiri Rotschildin pääedustaja Yhdysvalloissa. Jacob Schiff oli mukana Venäjän vallankumouksen rahoittamisessa. Ulkomaansuhteiden neuvostoon ovat kuuluneet lähes jokainen presidentti ja varapresidentti, jokainen Yhdysvaltojen sota/puolustusministeri ja ulkoministeri yhtä lukuunottamatta sekä kymmenen viimeistä tiedustelupalvelu CIA:n johtajaa. CFR:n vaikutusvaltaisiin jäseniin on kuulunut muun muassa Bill Clinton, David Rockefeller, Henry Kissinger, Gerald Ford ja Jimmy Carter. George Bush on ollut CFR:n kuten myös trilateraalisen komission jäsen.

CFR:n päämäärä löytyy sen omasta asiakirjasta “Tavoite No 7: Amerikan ulkopolitiikan perustavoitteet: Rakentaa uusi kansainvälinen järjestys, minkä täytyy olla vastaus maailman pyrkimyksille rauhaan sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen muutokseen.”

Kontra-amiraali Chester Ward oli CFR:n jäsen viisitoista vuotta, kunnes erosi neuvostosta. Hän kirjoitti vuonna 1975, että CFR:n päämäärä on upottaa Yhdysvaltojen itsenäisyys ja kansallinen riippumattomuus kaikkimahtavaan maailmanhallitukseen. Neuvoston toimintatapoja Ward kuvaili seuraavasti:

“Kun CFR:n määräävät jäsenet ovat päättäneet, että Yhdysvaltojen hallituksen tulee omaksua määrätty toimintatapa, CFR:n hyvin tehokkaat tutkimuselimet pannaan töihin järkiperäisten ja tunteellisten perusteiden luomiseksi tukemaan uutta politiikkaa ja tekemään tyhjäksi ja saattamaan häpeään kaikki vastustus niin älyllisesti kuin poliittisestikin.”

Kuten neuvoston brittiläistä haaraakin, tukee myös CFR:ää kansainväliset suuryritykset laidasta laitaan, kuten pankit, luottoluokittajat, öljy-yhtiöt, telekommunikaatioyhtiöt, lääkeyhtiöt sekä elintarvikejätit.

Bilderberg-ryhmä

Bilderberg-ryhmän isänä pidetään jesuiittatohtori Joseph Retingeriä, joka oli merkittävässä osassa Eurooppa-liikkeen synnyssä maailmansotien jälkeen. Retinger järjesti ensimmäisen Euroopan konferenssin Haagissa vuonna 1948, josta sai alkunsa Euroopan neuvosto. Retingerin suunnitelmiin kuului myös, että tärkeiden henkilöiden tulisi kokoontua epävirallisesti. Vuonna 1954 Alankomaiden prinssi Bernhard järjesti valituille henkilöille salaisen konferenssin Hollantiin, Oosterbeckin kaupunkiin Bilderberg-nimiseen hotelliin, josta ryhmä sai nimensä. Prinssi Bernhardista tuli bilderbergiläisten ensimmäinen puheenjohtaja. Hänen on mainittu sanoneen:

“Ihmisiä, jotka on kasvatettu kansallismielisyyteen, on vaikea uudelleenkouluttaa ajatukseen luovuttaa osa itsenäisyydestään ylikansalliselle järjestölle. Tämä on tragedia.”

Bilderberg-ryhmästä muodostui Yhdysvaltojen ulkomaansuhteiden neuvostoa vastaava organisaatio Euroopassa. Vuonna 1955 neuvottelusta vuosi julkisuuteen seuraava julkilausuma:

“Tunnustettiin yleisesti, että on yhteinen vastuumme päästä mahdollisimman lyhyessä ajassa korkeimman asteen integraatioon aloittaen Euroopan yhteisestä markkina-alueesta.”

Spotlight-lehti julkaisi kesäkuussa 1991 Baden-Badenissa Saksassa pidetyn Bilderberg-ryhmän kokouksen osanottaja luettelon, jonka listalta löytyi muun muassa Helsingin Sanomien pääomistaja Aatos Erkko. Aloituspuheessa David Rockefeller kiitti vuosikymmenien vaitiolosta seuraavasti:

“Olemme kiitollisia The Washintog Postille, The New York Timesille, Time-lehdelle ja muille julkaisuille, joiden johtajat ovat ottaneet osaa kokouksiimme ja kunnioittaneet hienotunteisia lupauksiaan melkein 40 vuotta. Meille olisi ollut mahdotonta kehittää suunnitelmaamme maailmalle, jos olisimme näiden vuosien aikana olleet alttiita julkisuuden kirkkaille valoille.”

Näin myös Helsingin Sanomat sai kiitokset vaiteliaisuudestaan, ettei maailmanlaajuinen salaliitto pääsisi yleisön tietoon. Bilderberg-ryhmän jäsenet ovat valtion päämiehiä, EU-komission ja NATO:n johtajia, pankkiireja, ylikansallisten suuryritysten johtajia, ammattiyhdistysjohtajia, lehdenomistajia ja mediajohtajia radio- ja TV-yhtiöistä.

Bilderberg-ryhmän kokouksien turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Vuonna 1986 Iso-Britanniassa järjestetystä kokouksesta ei kirjoitettu mitään oleellista, paitsi eräästä miehestä, joka joutui oikeuden eteen eksyttyään ryhmän neuvottelutiloihin etsiessään oikotietä hotellin läpi. Lehtiraportin mukaan miehellä oli onnea, koska häntä ei ammuttu.

Trilateraalinen komissio

1067px-Trilateral.svg

Puolalainen jesuiitta Zbigniew Brzezinski kirjoitti kirjassaan Between Two Ages (Kahden aikakauden välissä), kuinka kansantalous, puolustus ja poliittinen toiminta pitäisi kietoa yhteen. Suunnitelma koski kapitalistisia maita, koska kommunistisissa maissa oli jo hänen hyväksymänsä kontrolli. Brzezinski esitti ideansa David Rockefellerille, joka vei asian eurooppalaisen Bilderberg-ryhmän kokoukseen. Sen seurauksena Brzezinski ja Rockefeller alkoivat kerätä jäseniä uuteen ryhmään, josta syntyi virallisesti Trilateraalinen komissio vuonna 1973. Jäsenet koostuivat pääosin Yhdysvalloista, Länsi-Euroopasta ja Japanista.

Trilateraalisen komission julkilausuma paljastaa, kuinka jäsenet ovat sidoksissa myös muihin Pyöreän Pöydän verkostoihin:

“Trilateraalisen komission jäsenet olivat tärkeässä osassa Euroopan unionin luomisessa. EU on esikuva maailmanhallitukselle, joka tulee muuttamaan pian kansainvälisiä suhteita.”

Amerikkalainen senaattori Barry Goldwater varoitti vuonna 1979 Trilateraalisesta komissiosta kirjassaan With No Apologies:

“Mielestäni Trilateraalinen komissio edustaa taitavaa, rinnastettua yritystä käyttää hyväkseen kontrollia ja yhdistää kokonaisuudeksi neljä valtakeskusta – poliittinen, rahallinen, henkinen ja kirkollinen. Hengellisellä, poliittisella ja taloudellisella vapaudella ei ole sijaa ensi vuosisadan trilateraalisessa rakenteessa.. Trilateraalien todellinen pyrkimys on luoda maailmanlaajuinen taloudellinen valta, joka on suurempi kuin mukana olevien valtioiden poliittisten hallitusten valta.. Järjestelmän johtajina ja luojina he tulevat hallitsemaan tulaveisuutta.”

Vuoden 1999 pidetyn Trilateraalisen komission kokouksen muistio joutui vuosituhannen vaihteessa amerikkalaisen Spotlight-lehden haltuun ja sitä myöten julkisuuteen. Siitä kävi ilmi, että komissioon kuuluu 375 erityisen vaikutusvaltaista finanssimiestä ja teollisuusjohtajaa, kansan valitsemaa poliitikkoa, akateemikkoa ja mielipidevaikuttajaa Pohjois-Amerikasta, Euroopasta ja Japanista. Komission kokoukset eivät ole julkisia ja sen jäsenet hakeutuvat niihin salaa, tiedotusalan ihmisiä vältellen. Muistio vahvisti myös sen, että maailmanhallituksen muodostamisella pyritään turvaamaan rikkaimpien edut. Tähän suunnitelmaan kuuluu Euroopan saattaminen liittovaltioksi ja vastaavanlaiseksi vapaakauppajärjestelmäksi kuin NAFTA on Amerikan kaksoismantereilla.

Rooman klubi

TheClubOfRome

Bilderberg-ryhmään kuuluva italialainen taloustieteilijä Aurelio Peccei perusti Rooman klubin vuonna 1968. Seuraan kuuluu noin 200 jäsentä koostuen eri maiden talous- ja tiedemiesten eliitistä. Klubi tiedottaa ympäristöasioista ja tutkii uhmiskunnan tulevaisuuden vaihtoehtoja. Taustalla se kuitenkin ajaa maailman yhdentymisen asiaa. Klubin mielestä on myös välttämätöntä, että harvat valistuneet ottaisivat kontrollin.

”Mitä suuremmat alueet ja mitä kauemmin ne ovat sidoksissa ongelmiin, sitä harvemmaksi käyvät ne ihmisyksilöt jotka todella välittävät niiden ratkaisemisesta.”

Rooman klubin mukaan väestön rajoittaminen on välttämätöntä luonnon tasapainon saavuttamiseksi. Klubi toimitti aihetta käsittelevää raporttiaan Kasvun rajat ilmaiseksi kaksi miljoonaa kappaletta 23 kielellä 15000:lle mielipidevaikuttajalle ympäri maailman. Tempauksen rahoitti aluksi Rockefeller ja myöhemmin Volkswagen ja Ford. Kasvun Rajat-raporttia käyttivät myös monet ympäristöjärjestöt tukena omille argumenteilleen, huomaamatta, että kaikki mikä on lähtöisin Rooman Klubilta, sisältyy suunnitelmaan ohjata ihmisten ajattelua ja saada heidät vakuutettua hyväksymään uusi maailmanhallitus. Rooman klubin johdolla annettiin myös toinenkin raportti nimeltä Global 2000. Se loi hyvin pelottavan kuvan maailman tulevaisuudesta, missä suunnaton liikakansoitus, raaka-aine- ja elintarvikepula ja ympäristöuhka vaatisivat ainakin 170 miljoonan ihmisen hengen vuoteen 2000 mennessä. Sitä seurannut raportti Global Future a Time to Act esitti toimenpiteitä, kuten syntyvyyden säännöstely sterilisoimalla sekä tieteellisen kehityksen ja tekniikan siirron jarruttaminen kehitysmaihin, jotka kuitenkin hyllytettiin hieman myöhemmin.

On myös merkittävää, että edellä mainittujen raporttien kirjoittaneet poliitikot, pankkiirit, teollisuusomistajat ja akateemikot edistävät politiikkaa, mitä Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Maailmanpankki harjoittavat. Näiden harjoittaman politiikan seurauksena miljoonat ihmiset ovat kuolleet nälkään ja kärsimykseen. Esimerkiksi eräs Global 2000 raportin alkuunpanijoista, Robert McNamara (Bilderberg, Trilateraali komissio, CFR) oli Maailmanpankin presidentti, jonka virka-aikana aiheutettiin suurta kärsimystä ja ympäristötuhoa kolmannessa maailmassa.

Michail Gorbatsov, joka on David Rockefellerin ja Henry Kissingerin (kummatkin CFR, Bilderberg, Trilateraalinen komissio) ystävä, alkoi äkisti puhua lämpimin sanoin ympäristöstä. Hän sanoi:

”Ekologinen kriisi, jonka edessä seisomme, otsonikerrosten ohentumisesta metsätuhoihin ja ilmansaastumisiin, on traaginen, mutta vakuuttava todiste siitä, että maailma jossa kaikki elämme, on tiiviisti yhteen kytketty ja kaikilta osiltaan toisistaan riippuvainen. Tämä tarkoittaa, että tarvitsemme sopivan kansainvälisen toimintaohjelman ekologian alueelle. Vain siten voimme välttää ekologisen katastrofin. Sellaisen toimintaohjelman toteuttaminen voi merkitä epätavallisia ja vaikeita ongelmia, joka vaikuttaa valtioiden riippumattomuuteen.”

Rooman klubi on tukenut myös voimakkaasti kehitystä elektronisen rahankäytön yhteiskunnan luomiseksi. Friedrichsin ja Schaffin toimittamassa kirjassa Microelectronics and Society: A Report To the Club of Rome (Mikroelektroniikka ja yhteiskunta: Raportti Rooman klubille) sanotaan:

“Siirtyminen yhteiskuntaan, jossa ei käytetä käteistä rahaa, näyttää väistämättömältä. Sen saa aikaan teknologinen kehitys, jonka tuo mikroelektroniikka ja sähköiseen rahojen siirtoon liittyvä huomattava kulujen säästö.”

Eskatologiaa tutkivat huomasivat jo tällöin yhteyden ihon sisäiseen sirujärjestelmään, mitä Rooman klubi ja monet muut järjestöt ja organisaatiot lobbaavat tänä päivänä.

Yhdistyneet kansakunnat

2000px-UN_emblem_blue.svg

“YK on lopulta symboli maailmanjärjestykselle, joka tullaan rakentamaan jonakin päivänä.” -Rockefeller-säätiö, 1958

Kuten Kansainliiton perustamisen kohdalla, perusteltiin myös YK:n tarpeellisuutta keinona säilyttää rauha valtioiden välillä. Taka-ajatuksena oli kuitenkin Novus Ordo  Seclorum eli Uuden sekulaarin maailmanjärjestyksen aikaansaaminen pitkällä aikavälillä. Kun tarkastelee YK:n kehittymistä tänään, huomaa kuinka pitkällä jo ollaan.

YK:n kiisinhallinta vaikuttaa suunnittelemattomalta jälkiviisaudelta, mutta onkin erittäin hyvin suunniteltua. Sen ajatuksena on sodan aikaansaaminen jotta voitetun rauhan jälkeen voidaan rakentaa maailmaa uudelleen mielen mukaisesti. Eikä tämä suinkaan ole mikään uusi strategia, se on vain hieman modernisoitu versio teesi-antiteesi-synteesi-teoriasta jonka kehitteli Friedrich Hegel (1770-1831).

On merkittävää, että kylmästä sodasta huolimatta myös kommunistit tukivat YK:ta. Tunnuksen YK:lle loi kommunistivakooja Alger Hiss ja sen yhteyttä Neuvostoliiton tunnukseen ei voi kiistää. Kommunistisen puolueen entinen johtohenkilö Joseph Z. Kornfeder kuvaili YK:ta seuraavasti:

“YK:n kommunistisesti suunniteltu sisäinen rakenne on sosiologisen valloituksen malli, joka on tarkoitettu palvelemaan kommunismin tunkeutumista länteen. Se on nerokas ja petollinen.”

Coat_of_arms_of_the_USSR

Vertailun vuoksi Neuvostoliiton tunnus.

On siis selvää, että YK muiden Pyöreän Pöydän organisaatioiden tapaan toimii nationalististen aatteiden yläpuolella. Selkkaukset maailmalla saavat ihmiset kaipaamaan ratkaisuja ja niin maat kääntyvät YK:n puoleen. Vastauksena on ja tulee vasta edeskin olemaan vallan keskittäminen. Useimmat ihmiset YK:n palveluksessa uskovat toimivansa oikein, mutta tietävät tuskin mihin ovat sekaantuneet. He ovat vain pelinappuloita pelissä, jota eivät ymmärrä. YK:lle asetettu salainen suunnitelma on sama kuin mikä yhä enemmän tulee näkyviin EU:n suhteen.

Euroopan unioni on kehittynyt monimutkaiseksi valtakeskittymien rakenteeksi ja direktiiviviidakoksi, millä on vaikutukset monin tavoin meidän jokapäiväiseen elämäämme. Organisaatio on muuttunut tunnistamattomaksi elimeksi olemassaolonsa aikana, alun kauppayhteisöstä keskitetyksi hirmuvallaksi. Kaikki on tapahtunut asteittain, ikään kuin salaa, mutta katsomalla taaksepäin huomaa kuinka paljon valtaa kansallisvaltiot, läänit ja kunnat ja yksityiset ihmiset ovat antaneet pois. Ratkaisut, jotka koskevat jokapäiväistä elämäämme, tehdään yhä kauempana ja tullaan lopulta tekemään YK:ssa.

YK:n suunnitelmat maailmanarmeijan muodostamisesta etenevät “rauhanturvatehtävien” myötä. Nämä kriisit ovat kuitenkin toteuttaneet järjestön agendaa Hegelin dialektiikan kehitysvaiheiden kautta. Aamulehti kirjoitti 9.4.1993:

“Yli 7500 ammusta löytyi torstaina Bosnian saarrettuun pääkaupunkiin Sarajevoon pyrkineestä YK:n avustusrekasta, kertoivat YK-lähteet torstai-iltana. Kätkön löysivät tiesulkua vartioivat serbit. Löytö oli paha arvovaltatappio YK:lle, joka on kiistänyt serbien aikaisemmat väitteet avustuskuljetusten mukana olevista aseista.”

Toimittajien Peik Johanssonin ja Abdulcadir Mohamed Diesow’in kirja Operaatio Somalia paljasti YK:n likaista peliä Somaliassa sekä siihen liittyvää harhaanjohtavaa uutisointia maailman tiedotusvälineissä. Kirjan mukaan operaatio on esimerkki YK:n täydellisestä fiaskosta, missä ei edes yritetty ratkaista ongelmia humanitäärisesti ja poliittisesti. YK:n toimesta tapettiin ja kidutettiin lukuisia siviilejä, sekä muun muassa pommitettiin täynnä potilaita ollutta sairaalaa, jossa yli 60 siviiliä sai surmansa ja sadat haavoittuivat.

YK:n alla toimii konsultiivinen instituutio nimeltä Lucis Trust, jonka edustajat osallistuvat YK:n lisäksi kymmenien eri kansainvälisten yhtiöiden ja organisaatioiden istuntoihin. Näitä ovat muun muassa IMF, Rockefeller-säätiö, Coca Cola-yhtiö, Kansainvälinen opetusjärjestö, -tieteenedistämisinstituutti ja Kristillinen lastenrahasto. Lucis Trust perustettiin vuonna 1920 alunperin nimellä Lucifer Trust, perustajanaan teosofi ja okkultikko Helena Blavatskyn seuraaja Alice Ann Bailey. Tällaisten kytköksien kautta voi ymmärtää YK:n kaksinaamaisen, rasistisen ja luciferisen toiminnan kolmannen maailman valtioissa.

Nämä järjestöt ovat illumiaattien poliittisten toimien elimiä, jotka käsittävät länsimaissa nykyään useimmat vallanpitäjät. Merkittävin rekrytointikanava Pyöreän Pöydän järjestöille on ollut vapaamuurarien veljeskunta, minkä jäsenet käsittävät Suomessakin eri alojen huippuvirat, aina valtiontehtävistä kirkkoon asti.

Tämän artikkelin  pääasiallisina lähteinä on käytetty Pekka Lahtisen kirjaa Maailman yhdentyminen, maailman petollisin hanke toteutumassa (1994) ja Sven-Olof Jakobssonin kirjaa Salainen asiakirja no1 (2009).

Illuminatia

1. heinäkuuta 1785 Regensbergissä Svetsissä ohikulkumatkalla ollut kuriiri Jakob Lanz sai rajuilmassa osuman salamaniskusta ja kuoli. Mukanaan hänellä oli suunnitelmia ja ohjeita, erityisesti koskien Ranskan vallankumousta, jotka olivat osoitetut Pariisiin Grand Orient-nimiselle vapaamuurariloosille. Asiakirjoista ilmeni, että lähettäjänä toimi ryhmä nimeltä der Illuminatenorder eli Valaistuneiden veljeskunta. Suunnitelmat päätyivät paikallisen poliisin käsiin, joka luovutti ne Baijerin hallitukselle.

Tästä johtuen illuminaatien päämajaan Baijeriin suoritettiin tarkastus, mikä paljasti uusien asiakirjojen myötä suunnitelman pyrkimyksestä maailmanlaajuiseen vallankumoukseen. Asiakirjat julkistettiin vuonna 1787 Englannin, Saksan, Itävallan, Ranskan, Puolan ja Venäjän hallituksille, jotka tulivat tietoisiksi suunnitelmista. Järjestö oli kuitenkin levittäytynyt pääasiassa vapaaherra Adolf Kniggen kautta Vapaamuurarien veljeskuntaan, missä luotettuja ja korkea-asteisia veljiä sitoutui Illuminaattien veljeskunnan kolmiasteiseen hierarkiaan. 16. heinäkuuta 1782 vapaamuurarien kongressissa Illuminatin veljeskunta liitettiin yhteiseksi Vapaamuurarien veljeskuntaan. Alemmilta asteilta salattiin illuminaattien todelliset tavoitteet, mutta heitä käytettiin suunnitelman toteuttamiseen erityisen sitoutumisen ja hierarkisen kuuliaisuuden takia.

Illuminaattien veljeskunnan hierarkia koostui kolmesta asteesta, jotka olivat Minerval, Illuminatus Minor ja Illuminatus Major. Ensimmäisellä asteella salattiin vielä järjestön äärimmäiset tavoitteet. Toiselle asteelle saattoi nousta vain vannottuaan valan Lusiferille ja Veljeskunnalle, ja että noudattaisi täydellistä kuuliaisuutta ja järjestön periaatteita. Luotettavuutensa osoittaneista Minoreista muodostui salaisten poliisien verkosto hiipivät veljet, jotka ottivat symbolikseen kaikkinäkevän silmän. Korkeimman asteen piti veljeskunnan perustanut jesuiitta Adam Weishaupt [1], joka vetäytyi maan alle ja neuvoi alaisiaan kirjeillä, käyttäen peitenimeä Spartakus.

Ratsiassa löydetyt asiakirjat paljastivat, että illuminaattien äärimmäiset tavoitteet olivat:

 • Kaikkien olemassa olevien hallitusten kumoaminen
 • Yksityisen omistamisen lakkauttaminen
 • Perintöoikeuden lakkauttaminen
 • Isänmaallisuuden lakkauttaminen
 • Uskontojen lakkauttaminen
 • Perheiden lakkauttaminen
 • Maailmanhallituksen luominen, josta Weishaupt käytti termiä Uusi sekulaari maailmanjärjestys.

Tavoitteet Adam Weishaupt perusti nihilisti Jakob Frankin teorioiden, Platonin Valtio-kirjan sekä jesuiittojen poliittisen ohjelman ja uskonnollisten palvontamenojen pohjalta. Weishaupt sai koulutuksensa jesuiitoilta Ingolstadtin kaupungin yliopistossa Baijerissa, jossa hän valmistui teologian tohtorina ja jesuiittana.

Illuminaatit loivat viralliseksi statuksekseen hyväntekeväisyyden, mikä veti puoleensa saksalaisia kansansivistäjiä, pappeja ja varakkaita ihmisiä. Weishaupt neuvoi jäseniä vapautumaan ennakkokäsityksistään ja omaksumaan veljeskunnan tavoitteet ihmiskunnan maailmanlaajuisesta onnesta ja hyvinvoinnista, minkä johdosta monet protestanttiset teologit, luterilaiset ja kalvinistit tarttuivat syöttiin. Tähän hän käytti vihan lietsontaa katolisen kirkon ylivaltaa kohtaan. Kuitenkin Ranskan vallankumouksen jälkimainingeissa täyttyi yksi Weishauptin todellisista tavoitteista, kun vapaamuurari Napoleon Bonaparte vangitsi paavin ja pakotti myöhemmin uudelleenperustamaan vuonna 1773 lakkautetun Jesuiittojen veljeskunnan Vatikaaniin. Tämän toteutti paavi Pius VII vuonna 1814.

Toisin kuin usein vaihtoehtomediassa väitetään, Adam Weishaupt oli jesuiitta kuolemaansa asti [2]. Hän tekikin vuonna 1830 ennen kuolemaansa sovinnon äitikirkon kanssa. Jesuiittavala velvoittaa jäsentä näkemään järjestön ylimmän tahon jesuiittakenraalin kristuksena [3] sekä pitämään määrätyissä tehtävissä ehdotoman kuuliaisuutensa veljeskunnalle. Kirjassa Subterranean Rome (1843) paljastettu jesuiittavala, jonka jesuiittaloikkari Alberto Rivera vahvisti identtiseksi alkuperäisen kanssa, paljastaa valan ehdottoman sitoutumisen Jesuiittojen veljeskunnalle:

“Poikani, tähän saakka sinua on opetettu teeskentelemään: Rooman katolisten keskuudessa ole Rooman katolinen ja ole vakooja omien veljiesi joukossa. Älä usko ketään ihmistä, älä luota kehenkään. Ole reformoitu reformoitujen keskuudessa, hugenotti hugenottien keskuudessa, kalvinisti kalvinistien keskuudessa, protestantti protestanttien keskuudessa. Saavuta heidän luottamuksensa, yritä päästä saarnaamaan heidän saarnapönttöihinsä ja irtisanoudu kaikella kiihkeydellä omasta pyhästä uskonnostasi ja paavista. Alennu jopa niin alas, että tulet juutalaiseksi juutalaisten keskuudessa, jotta voit paavin uskollisena sotilaana kerätä kaiken tiedon järjestösi eduksi. Sinut on opetettu istuttamaan kateuden ja vihan siemeniä salakavalasti yhteisöjen, maakuntien ja valtioiden välille, jotka elivät rauhassa. Sinut on opetettu yllyttämään niitä veritekoihin, kietomaan heidät sotaan toisiaan vastaan ja luomaan vallankumouksia ja sisällissotia maissa, jotka ovat itsenäisiä ja vauraita, kehittämään taiteita ja tiedettä, nauttimaan rauhan siunauksista, tukemaan jompaakumpaa osapuolta ja toimimaan salaisesti jesuiittaveljiesi kanssa, jotka voivat vaikuttaa vastapuolella.

Mistä sinä tulet? Vastaus: Pyhästä uskosta.

Ketä palvelet? Vastaus: Pyhää Rooman isää, paavia ja Rooman universaalista katolista kirkkoa kaikkialla maailmassa.

Kuka on komentajasi? Vastaus: Pyhän Ignatius Loyolan seuraaja, joka oli Jeesuksen seuran tai Jeesuksen Kristuksen sotilaiden perustaja.”

Adam Weishaupt toteutti todellisen veljeskuntansa tehtävää levittämällä imperialistisen nihilismin valtavan jäsenmäärän omaavaan Vapaamuurarien veljeskuntaan, muodostaen näistä rekrytointikanavan valtioiden hallintojen tasolla tapahtuvaan toimintaan. Illuminatisoidun vapaamuurariuden tehoa maailman historoitsijat eivät ole juurikaan ymmärtäneet. Weishaupt loi näin myös pohjan poliittiselle toiminnalle, joka tänä päivänä kulkee nimellä globalismi.

“He [jesuiitat] ovat niin jatkuvasti sekaantuneet hovin ja valtion juonitteluihin, että heitä voi oikeudenmukaisesti syyttää maailmanvaltaan pyrkimisestä. He aiheuttavat kuninkaille kuoleman, ei mestauslavalla, vaan salamurhan kautta, ja yhtä vahingollisina kuin Illuminati-seura; he olivat ensimmäisenä joukossa kaikissa tapahtumissa ylistämässä murhanäytöksiä Pariisissa [Ranskan vallankumouksen aikoihin]. He ryöstivät valtioilta niiden kyvykkäimmät nuoret, jotka he houkuttelivat instituutioihinsa ja hankkivat itselleen koulutusmonopolin avulla katolisissa maissa suhteettoman ja kohtuuttoman suuren vaikutusvallan kaikkiin mielipiteisiin. Heillä oli käsissään kaikki työkalut ihmiskunnan hyväksi toimimiseksi; rahaa, suojelusta, rippituoleja ja muita keinoja oli yllin kyllin heidän käytettävissään. He voisivat siten tehdä hyvää, jos niin tahtoisivat, mutta he toimivat vain esimiestensä tahdon mukaisesti omaksi hyväkseen välittämättä tippaakaan ihmiskunnan hyvinvoinnista; ja siten on mahdotonta tulla vakuuttuneeksi siitä, että jesuiittaveljeskunnan uudelleen perustaminen voisi olla hedelmällistä tai millään tavalla hyödyksi.” -Itävallan arkkiherttua Maximilian Franz (1756-1801) (The Jesuits in History, Hector Macpherson, 1914)

“Koko vastuu tästä hirveästä kolmekymmenvuotisesta sodasta on tunnustettava olevan keisari Ferdinand II:lla ja hänen opettajilla, käskyttäjillä ja sydänystävillään: Loyolan pojilla.” -Theodor Griesinger, saksalainen historioitsija, 1873

“Jesuiittaveljeskunta.. on yksinkertaisesti Rooman armeija, tehtävänään tuoda paavinistuimelle maallinen yksinvalta maailman keisarina… se on heidän tarkoituksensa. … Se mitä he himoitsevat, on vain valta, saastainen maallinen hyöty ja ylivalta, jonkinlainen universaali maaorjuus, jossa itse ovat herroja, siinä koko heidän kuvansa. He eivät kenties edes usko Jumalaan.” -Fjodor Dostojevski, 1880

“Tämä [Amerikan sisällis]sota ei olisi koskaan ollut mahdollinen ilman jesuiittojen vahingollista vaikutusta. Saamme kiittää paavilaisuutta siitä, että maamme tulvii nyt jaloimpien miestensä verestä. Vaikka Etelä- ja Pohjoisvaltioiden välillä oli suuria mielipide-eroja koskien orjuutta, Jeff Davis tai kukaan muu Etelävaltioiden johtomies ei olisi uskaltanut hyökätä Pohjoisvaltioita vastaan, jos he eivät olisi luottaneet jesuiittojen lupauksiin siitä, että he, demokratian nimissä, saisivat käyttöönsä katolilaisten rahavarat ja asearsenaalin, myös Ranskan, jos hyökkäisivät meitä vastaan..” -Abraham Lincoln Charles Chiniquy’lle, Fifty Years in the Church of Rome, 1886

“Ihmiset ovat lähes täysin tietämättömiä Vatikaanin ja jesuiittojen keskeisen suuresta vastuusta kahden maailmansodan aloittamisessa; tilanne jonka osaksi selittää Vatikaanin ja jesuiittojen käytössä olleet jättimäiset taloudelliset resurssit, jotka tuovat niille valtaa niin monella alueella, erityisesti viime konfliktin jälkeen.” -Edmond Paris, The Secret History of the Jesuits, 1975

1800-luvulla Adam Weishaupt ja Illuminaattien veljeskunta oli hyvinkin yleisessä tiedossa, mutta valistusaatteen myötä tieto jätettiin vähitellen sanakirjoista. On merkittävää, ettei näin suuresta historian vaikuttajasta ole mainintaakaan nykyaikaisessa käsityksessämme. Tietosanakirjoista  poistettiin niinikään kaikki oleellinen vapaamuurareista, jotka muodostavat laajimman veljeskunnan valtion hallinontasolta kirkkoihin asti, sekä jesuiitoista, joiden veljeskunta lakkautettiin vuonna 1773 okkultismin ja jatkuvien valtakieroilujen ja murhien takia. Vaikka Weishauptin suunnitelma kerrotaan tyrehtyneen asiakirjojen paljastumiseen, sen perintöä jatkaa Pyöreän Pöydän organisaatiot, jotka ovat vaikuttaneet valtarakenteiden keskittämiseen ja moraalisten arvojen rappeutumiseen, juuri niinkuin Weishaupt yli 200 vuotta sitten esitti.

Lähteenä käytetty

Salainen asiakirja no1 http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=2058

http://nokialainen.blogspot.fi/2011/01/jesuiitat-paavinvallan-salainen-armeija.html

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt

[2] http://www.newadvent.org/cathen/07661b.htm

[3] https://archive.org/stream/footprintsofjesu00thom#page/50/mode/2up