La Terreur – Terrorin aika

Terrorin aika (ransk. La Terreur) on nimitys Ranskan vallankumouksen radikaaleimmalle ja väkivaltaisimmalle vaiheelle vuosina 1793-1794, jolloin arviolta 35000-40000 kuoli poliittisten puhdistusten nimissä. Sana terrorismi tarkoittaa pelon ja kauhun aiheuttamista. Terrorismia eli kauhun aiheuttamista käytetään niin vallan ja auktoriteettien lujittamiseen kuin horjuttamiseenkin.

Ensimmäisenä terroristina on pidetty Guy Fawkesia, joka yritti räjäyttää Englannin parlamentin ja surmata kuninkaan vuonna 1605. Terrori-iskun takana olivat jesuiitat, minkä johdosta englantilaiset kielsivät paavillisen koulutuksen vuonna 1628. Ensimmäiseksi terroristijärjestöksi on kutsuttu jakobiineja, jotka aloittivat Ranskan vallankumouksen ja terrorin ajan. Heitä johti illuminaatti Adam Weishaupt. Myös vallankumouksellinen ateistifilosofi Voltaire (François-Marie Arouet) oli jesuiittojen kasvattama, kuten Weishauptkin. Terrorin aika aloitti muita vallankumouksia sekä muun muassa ensimmäinen maailmansota alkoi terrori-iskulla, kun Black Hand salaseuran jäsen tappoi Itävalta-Unkarin arkkiherttuan Frans Ferdinandin.

Nykyinen “rationaalinen” aika alkoi terrorin ajalla, mitä ateistit kutsuvat kansanvallan ja ihmisoikeuksien perustaksi. Jesuiittayliopiston professorin Carroll Quigleyn mukaan vastakkainasettelu on elinehto nykyiselle yhteiskunnalle (Dissent: do we need it).  Quigley tiesi mistä puhui, sillä hän seurasi läheltä Round Table-järjestöjä 1900-luvulla.  Ranskan vallankumouksen jälkeinen politiikka ja aatteet ovat noudattaneet hegeliläistä dialektiikkaa, missä vastavoimat kuljettavat kohti päämäärää, synteesiä. Alber Pike, yksi suurimmista vapaamuurareista, paljasti kirjeessään jesuiittojen poliittisen ja ideologisen päämäärän:

Päästämme irti nihilistit ja ateistit ja kiihotamme esiin hirmuisen sosiaalisen mullistuksen, joka kauheudessaan tulee selvästi näyttämään ehdottoman ateismin, raakuuden alkulähteen ja kaikkein verisimmän sekasorron vaikutuksen. Silloin kansalaiset kaikkialla, velvoitettuina puolustamaan itseään vallankumouksellisten vähemmistöä vastaan, tulevat hävittämään nämä sivilisaation tuhoajat, ja suuret kansanjoukot, kristinuskon pettäminä, … tulevat vastaanottamaan puhtaan valon Luciferin puhtaan opin yleismaailmallisen ilmestymisen kautta … kristinuskon ja ateismin tuho. Molemmat valloitettu ja hävitetty samalla kertaa. (Des Griffin, Fourth Reich of the Rich, s. 71, 72)

On merkittävää, että Albert Pike kertoi kirjeissään muun muassa maailmansodista ja Israelin valtion perustamisesta jo 1800-luvulla. Piken tiedot ovat yksi vahva esimerkki siitä, kuinka Rooman henki, saatanallinen valta maanpäällä on hallinnut historian kulkua ja vastavoimien nousuja.

Ilm. 9:11 Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Abaddon ja kreikaksi Apollyon.

Apollyon tarkoittaa tuhoajaa, mikä kuvaa aikamme terrorismia. Ateismista tuli ensimmäinen terroria levittävä vastavoima, mikä siirsi ihmiskunnan ajanjakson lopun aikaan. Tänä päivänä terrorismi taas on palannut pitkälti katolisen kirkon juurille islamiin, mikä on toinen merkittävä syvyyden voima.

Samalla länsimaissa poliittinen aktivismi kiinnittää huomion sosiaalisiin ja ekonomisiin ongelmiin, mihin myös maallistuneet kirkot ovat keskittyneet. Humanistisen filosofian mukaan ihmiskunnan pelastus saavutetaan poliittisten toimien ja sosiaalisen omantunnon uudistuksen kautta. Tähän teosofiseen spiritualistis-humanistiseen filosofiaan yhtyvät niin YK kuin tämän päivän laodikean kirkotkin ekumeniassaan.

Nykyaikainen vallankumousryhmä Anonymous pitää tunnuksenaan Guy Fawkesin naamiota, joka tuli suosituksi elokuvasta V niin kuin verikosto. 

Matt. 24:7-8 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.

On selvää, että terrorismi tulee olemaan keskeinen osa maailman tapahtumia aina antikristuksen valerauhaan asti. Kristityn ase tähän kauhun aiheuttamiseen on vahva luottamus Jumalan sanaan sekä varautuminen; viimeisen jumalattoman vallankaappausyrityksen jälkeen ohjat ottaa maailman todellinen hallitsija Jeesus Kristus, jonka kautta maailmankaikkeus on alkujaankin luotu.

Luuk. 21:34-36 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.

Advertisements

Katolinen eskatologia on eksytystä

purgatory

Ekumeniasta on muodostunut keskeinen käsite kristillisiin kirkkokuntiin ja yhteisöihin. Tämän myötä yhä useampi kristitty jakaa myös katolisen käsityksen lopun ajoista.

Amillenialismi ja katolinen valtakunta

Amillenialistisen käsityksen mukaan tuhatvuotinen valtakunta (Ilmestyskirja 20. luku) on vain hengellinen vertaus Jeesuksen jälkeisestä kirkon ajasta. Katolinen kirkko on ottanut tehtäväkseen Jumalan valtakunnan perustamisen, joka toteutuu, kun maailmassa saavutetaan katolinen ykseys (katekismus 819). Opissa antikristuksen aika ja tuomiot lykätään ja korvataan rauhan rakentamisella, mikä on myös miellyttävä oppi tavanomaisille kuulijoille. Katolisen teologian mukaan Jeesus on läsnä kirkon valtakunnan aikana eukaristian kautta. Jo uskonpuhdistajat nousivat vastustamaan tätä harhaoppia, minkä myötä kirkko kirosi vastustajansa:

Jos joku sanoo, että Kristus saadaan Eukaristiassa vain hengellisesti eikä myös sakramentillisesti ja todellisesti, hän olkoon kirottu. -Trenton kirkolliskokous, 1545–1563

Nyt ekumenian hengessä useimmat kirkkokunnat ja vapaat kristilliset suunnat ovat unohtaneet kirkon langettamat kiroukset uskonpuhdistajille. Sen sijaan ekumeenisessa konferenssissa vuonna 2001 allekirjoitettiin Euroopan kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä sitova sopimusasiakirja Charta Oecumenica, jonka mukaan ykseys saavutetaan eukaristisessa yhteydessä:

Me sitoudumme raivaamaan Pyhän Hengen voimassa tietä kohti Jeesuksen Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä yhdessä uskossa, joka saa ilmauksensa kasteen vastavuoroisessa tunnustamisessa, eukaristisessa yhteydessä samoin kuin yhteisessä todistuksessa ja palvelussa. -Charta Oecumenica, 2001

Tämän yhteyden puolesta puhunut paavi Benedictus XVI rukoili Neitsyt Mariaa, että kaikki kristityt voisivat päästä lähemmäksi eukaristista Kristusta:

Rukoilkaamme Neitsyttä, että kaikki kristityt voisivat syventää uskoaan eukaristiseen mysteeriin, niin että eläisivät alituisessa yhteydessä Jeesukseen ja olisivat hänen kelvollisia todistajiaan.

Näin jesuiittojen viidensadan vuoden aikainen työ on tuottamassa läpimätää hedelmäänsä, kun kristikuntaa ja myös muita uskontoja ollaan voittamassa Roomalle ja heidän eukaristiselle Kristukselle.

Raamatun eskatologia – aika ennen Jeesuksen toista tulemista

Raamatun mukaan Jeesuksen toinen tuleminen ei viivy siksi, ettei maailma ole tarpeeksi kristillinen, vaan siksi, ettei maailma ole tarpeeksi jumalaton.

Luuk. 18:8 kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?

Tarkempi käännös kohdalle on löytääkö hän uskollisuutta. Lienee jonkinlaista uskoa Jumalaan löytyy, mutta onko uskollisuutta Jumalan Sanalle? Tuhatvuotinen valtakunta ei Raamatun mukaan suinkaan rakennu rauhallisen kehityksen kautta, vaan katastrofin ja jumalallisen väliintulon kautta (Dan. 2). Jeesus vertasi toista tulemistaan Nooan päiviin, joka toimi vertauskuvana viimeisille päiville:

 • Jeesus itse on arkki, johon turvautuvat pelastuvat;
 • Nooa perheineen on Jumalan Sanassa pitäytyvät uskovat;
 • sekä vedenpaisumus, joka on antikristuksen aiheuttama kapina ja maailmanlaajuinen katastrofi Luojaa vastaan.

Katolinen kirkko pyrkii selvästi kiistämään Raamatullisen eskatologian ja rakentamaan “tuhatvuotisen valtakunnan” itse. Tässä suhteen ei ole vaikeaa arvata, mitä apostoli Johannes tarkoitti kirjoittaessaan antikristuksesta:

1. Joh. 2:18-19 Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.

On tarkennettava, ettei artikkelissa osoitettu kritiikki kohdistu katolilaiseen jäseneen, vaan vääristyneeseen uskontoon, josta jesuiitat ovat muodostamassa antikristillistä alustaansa Uudelle maailmanjärjestykselle. Trenton kirkolliskokouksesta lähtien juuri jesuiitat toimivat katolisen harhaopin kansansivistäjinä, pimittivät kansankielistä Raamattua, loivat Augustinuksen sodan etiikasta opin pakkokäännytykselle, loivat opin paavin erehtymättömyydestä, edistivät antisemitismiä, kehittivät ja populisoivat naturalismin ja niin edelleen – puhumattakaan jesuiittojen poliittisista aikaansaannoksista. He ovat olleet merkittäviä taustavaikuttajia katolisen kirkon harhaoppiseen teologiaan ja siihen imperialismiin, mitä kirkko tänäkin päivänä harjoittaa.

Nainen pedon selässä

Kuten aikaisemmassa sivuston artikkelissa on osoitettu, täyttyy katolisessa kirkossa kaikki seitsemän piirrettä Ilmestyskirjassa kuvattusta naisesta pedon selässä. Jo uskonpuhdistajat yhdistivät nämä merkit katoliseen kirkkoon, mikä oli yksi syy reformaation käynnistymiselle. Ilmestyskirjassa kuvattu nainen

 • ratsastaa pedolla (17:3),

  Yhdentynyt Eurooppa tulee olemaan mahtavin katolinen suurvaltio, minkä maailma on koskaan tuntenut.. suurin yksittäinen ihmismahti, mikä koskaan on nähty. -Paavi Johannes XXIII

 • sijaitsee seitsemällä vuorella (17:9),

  Tämä merkitsee Roomaa, jota sanotaan Seitsemän kukkulan kaupungiksi, ja johon Vatikaanivaltio rajoittuu. -Katolinen tietosanakirja

 • on kaupunki, jolla on maan kuninkaiden kuninkuus (17:18),

  Rooman paavi tuomitsee kaikkia ihmisiä, mutta häntä ei tuomitse kukaan.. Jeesus on sanonut olevansa kuningasten kuningas ja kaikkien yläpuolella.. joten hänen sijaisenaan tulen siihen johtopäätökseen, että voin tehdä kaiken, mitä Jumalakin. -Paavi Bonifacius VIII

 • on puettu punaisen väriin ja koristeltu kullalla ja jalokivillä (17:4),

  Vaatii äärettömän epätodennäköisen sattuman, että juuri ne kaksi punaisen sävyä Ilmestyskirjasta päätyvät Rooman kirkon väreiksi; purppura piispoille ja helakanpuna kardinaaleille.

 • on juovuksissa Jeesuksen todistajien verestä (17:6),

  Katolinen kirkko loi inkvisition 1000-luvulla ja se toimi yli kuudensadan vuoden ja kahdeksankymmenen viiden paavin ajan kiduttaen ja tappaen arvioista riippuen 50-100 miljoonaa todellista kristittyä, jotka eivät kumartaneet paavin valtaa. Katolinen kirkko määräsi jo 1000-luvulla juutalaisille hihamerkit, jonka pukematta jättämisestä kiinni jäänyt juutalainen ryöstettiin alastomaksi.

 • on kauheuksien, haureuksien ja saastan tyyssija (17:4, 18:2),

  The International Tribunal into Crimes of Church and State ITCCS on todennut paavi Benedictus XVI:n syylliseksi pedofiliaan ja rituaalimurhaan, mutta eronnut paavi on pysytellyt Vatikaanivaltiossa tuomioistuimen ulottumattomissa.

 • ja kutsuu itseään kuningattareksi (18:7).

  Rakkaasta Mariasta on tehty Rooman kirkossa epäjumala. -Martin Luther

Näistä reformaation käynnistäneistä ilmiselvistä merkeistä huolimatta protestanttiset kirkot ja kristilliset yhteisöt ovat nyt valumassa takaisin Iisebeliä suvaitsevaan, Bileamin oppia harjoittavaan porttokirkkoon. Ekumeniaa tukee valitettavasti moni suurimmista kristillisistä vaikuttajista, kuten maailmanlaajuisesti toimiva Hillsong-seurakunta, joka liitti taannoin yhtyeeseensä sanan United eli yhdistynyt. Hillsongin johtavat pastorit jakavat katolisen käsityksen, jonka mukaan muslimien Allah on sama jumala kuin kristityillä (katekismus 841). Seurakunta haluaa myös toimia yhdistäjänä katolilaisten ja muun kristikunnan välillä, mistä pastori Terry Crist on puhunut:

Haluan onnitella tri Gary Kinnamania, Joe Tersinia, piispa Olmstedia ja piispa Navarasia heidän erinomaisesta työstään katolisten ja evankelikaalien yhteen tuomisessa.. Itseasiassa kysyntä meidän lajimme palvonnalle on tullut niin suureksi karismaattisissa katolisissa seurakunnissa, että olemme Hillsong -konferenssissa muutaman viime vuoden aikana tarjonneet kanavan karismaattisille, katolisille ja evankelikaaleille tulla yhteen ylistämään.

Jeesus varoitti lopun aikoja koskevassa Öljymäen puheessaan kolme kertaa vääristä kristuksista ja vääristä profeetoista, jotka tulevat lampaiden vaatteissa uskovien kimppuun. Toisin kuin katolinen kirkko opettaa, uskovan ainoa auktoriteetti on Raamattu, jota Pyhä Henki ohjaa ymmärtämään oikein.

Ef. 5:14-16 Sentähden sanotaan: Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee! Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.

Lähteet:

Natsi-Saksa oli jesuiittojen tuotos

large-magneettimedia

Magneettimedia on tullut tunnetuksi holokaustin kiistämisestä ja Siionin viisaiden pöytäkirjojen sanoman levittämisestä.

Historiallisen denialismin ohessa erityisesti holokaustin kiistäminen on kasvattanut suosiota Euroopassa viime vuosikymmeninä. Nämä revisionistit näkevät kansallissosialistisen Saksan patrioottina sodassa sionistista imperialismia vastaan. Eräässä Magneettimedian artikkelissa muun muassa vakuutellaan, kuinka Natsi-Saksa oli kristitty maa. Kyseinen artikkeli todistaa natsismin palvelleen katolista kirkkoa ja Vatikaania, muttei missään nimessä kristinuskoa sanan todellisessa merkityksessä. Natsi-Saksan nousun taustalla näkyy vahvasti jesuiittojen imperialistinen pyrkimys ja kansallissosialismi toimikin monilla tavoin esikuvana suunnitelmalle Uudesta maailmanjärjestyksestä. Paavi Pius XI paljasti Vatikaanin osallisuuden kansallissosialismin nousuun jo viimeiselle Saksan keisarikunnan keisarille Vilhelm II:lle:

Minusta oli mielenkiintoista, että paavi sanoi minulle tässä tilanteessa, että Saksasta on tultava katolisen kirkon miekka. Huomautin että vanhaa saksalais-roomalaista keisarikuntaa ei ollut enää olemassa ja että tilanne oli muuttunut. Mutta hän pitäytyi sanoissaan. -Keisari Vilhelm II, The Kaiser’s Memoirs

 1. Jesuiitat kansallissosialismin kulisseissa
 2. Antisemitismi ja eugeniikka
 3. Hitlerin populismi oli huijaus
 4. Natsi-Saksa toteutti osan Danielin kirjan profetiasta

1. JESUIITAT KANSALLISSOSIALISMIN KULISSEISSA

jesuit-lah

Hitlerin henkilökohtaisen eliittiturvajoukon Leibstandarte Adolf Hitler LAH:in kirjainten tunnus (vas. ja keskellä) oli melko suora kopio jesuiittajärjestön IHS tunnuksesta (oik.).

Kansallisosialistisen puolueen puhemiehen Hermann Rauschningin mukaan Hitler ihannoi katolista organisaatiota ja erityisesti jesuiittojen veljeskuntaa. Rauschningin kirjaa Keskusteluja Hitlerin kanssa on kritisoitu epäuskottavaksi, mutta lukuisat natsit ovat vahvistaneet jesuiittojen vaikutuksen natsismiin ja sen valtakoneistoon. Waffen-SS kenraalimajuri Walter Schellenberg vahvisti järjestönsä alkuperän:

Himmler organisoi SS:n jesuiittaveljeskunnan periaatteiden mukaan. Himmlerin mallina oli mahdollisimman tarkka jäljennös Ignatius Loyolan määräämistä hengellisistä harjoituksista ja ohjesäännöistä. Ehdoton tottelevaisuus oli suuri ohjenuora; jokainen käsky pitää toteuttaa kyselemättä. -Le chef du contre-espionnage nazi parle, 1957

Hitlerin hännystelijä ja hallituksen varakansleri Franz von Papen, joka oli myös Maltan ritari, tunnusti myös natsien palvelevan Vatikaania:

Kolmas valtakunta on ensimmäinen maailmanvalta, joka ei vain tunnusta, vaan panee myös täytäntöön paavinkirkon ylevät periaatteet. -Der Völkischer Beobachter, 1934

Kuten tiedetään, jesuiitat ovat ohjanneet Vatikaania vuodesta 1814 lähtien, kun paavi Pius VII pakotettiin perustamaan jesuiittajärjestön uudelleen. Paavinkirkon ylevät periaatteet ovat nimensä mukaisesti pyrkimys maailmanvaltiuteen (katholike = universaali). Kansallissosialismi ja kommunismi olivat Vatikaanin dialektisen mallin teesi ja antiteesi, joiden kamppailun päämääränä oli synteesi eli Uusi maailmanjärjestys. Niimpä ei ole ihme, että kansallissosialismin ideologian perusteoksen Taisteluni kirjoituksessa merkittävässä osassa toimi jesuiittapappi Bernhard Stempfle.

Isä Stempfle, erittäin oppinut pappi, Miesbachilaisen lehden päätoimittaja, vietti kuukausia kirjoittaen uudelleen ja muokaten Taisteluni-kirjaa. Hän poisti ilmeisimmät virheet ja ylettömän lapselliset latteudet. Hitler ei koskaan antanut anteeksi isä Stempflelle sitä, että hän sai tietää niin hyvin hänen heikkoutensa. Hän tapatti hänet “erikoiskuolemanpartiolla” kesäkuun 30. päivän iltana 1934. -Otto Strasser, Hitler and I, 1940

Ranskalainen lakimies ja kirjailija Frederic Hoffet kiteytti natsismin ja katolisen kirkon yhteyden kirjassaan:

Hitler, Goebbels ja Himmler, kuten myös suurin osa puolueen kantajoukosta, olivat katolilaisia.. Tämä yhteys kansallissosialismin ja katolilaisuuden on erityisen ilmeinen, kun tarkastellaan lähemmin puolueen propagandamenetelmiä ja sisäistä organisointia. Mikään ei ole tässä yhteydessä niin valaisevaa kuin Joseph Goebbelsin hengentuotteet. Tiedetään että hän kasvoi jesuiittayliopistossa.. Joka sivu ja rivi hänen kirjoituksissaan muistuttaa hänen oppi-isiensä opetuksista. Niin kuin hän painotti kuuliaisuutta, josta tuli kansallissosialismin ensisijainen hyve… totuuden halventamista.. “Jotkut valheet ovat yhtä hyödyllisiä kuin leipä!”, hän julisti nojaten moraaliseen relativismiin, joka oli ammennettu Ignatius Loyolan kirjoituksista. -L’Imperialisme protestant, 1948


2. ANTISEMITISMI JA EUGENIIKKA

Teen vain samaa kuin Rooman katolinen kirkko on tehnyt 1500 vuotta, ainoastaan tehokkaammin. -Adolf Hitler

Paavi Innocentius III sääti neljännessä lateraalikonsiilissa vuonna 1215, että juutalaisten tuli pukeutua eri tavalla kuin kristittyjen, jotta sekaantumiselta juutalaiseen rotuun vältyttiin. Pukeutumiseen liitettiin myös pyöreä merkki, jonka pukematta jättämisestä juutalaisia rankaistiin riistämällä tämän vaatteet. Kirkon säädösten toimesta juutalaisia suljettiin ghettoihin jo 1200-luvulla.

Jewish_man_-_worms_-_16th_century

Keskiaikaisia kuvia juutalaisista, jotka ovat pukeutuneet katolisen kirkon määräämään keltaiseen tunnukseen.

Vuoden 1890 jesuiittojen virallisessa lehdessä La Civiltà Cattolica kuvailtiin juutalaisia muun muassa kuinka he olivat laiska kansa, joka ei tee työtä tai tuota mitään; joka elää toisten tekemän työn kustannuksella. Kansallissosialismin antisemitismi kumpusi Hitlerin kirjasta Taisteluni, jossa lähes kopioiden toistettiin jesuiittojen satoja vuosia julistamaa harhaoppia ihmisrotujen ja erityisesti juutalaisuuden alemmuudesta. Darvinismin periaate oli, että mikäli moraali on vain naturalistisen evoluution tulosta, ei ole olemassa objektiivista ja pysyvää moraalia, eikä täten oikeutusta ihmisoikeuksille. Natsit sovelsivat jesuiittojen kehittelemää darvinismia oikeutuksena elintilansa laajentamiselle ja pyrkimyksille tuhota ala-arvoisemmat ihmisrodut, mikä huipentui Adolf Eichmannin lopulliseen ratkaisun, holokaustiin. Natsien kansallismielisyys perustui juuri antisemitismiin, mikä toimi täydellisenä esikuvana Ilmestyskirjan viimeiselle pedolle eli Uudelle maailmanjärjestykselle. Ei siis ole tippaakaan epäselvyyttä, etteikö natsismi olisi jesuiittojen tuotosta.


3. HITLERIN POPULISMI OLI HUIJAUS

frei

Natsien julisteita. Vasemmalta alkaen, “Älä anna, uhraa”, “Saksa on vapaa!” sekä “Führer, me seuraamme sinua”.

Historioitsija E. B. Ashtonin mukaan fasismi  on keinoja säännellä ihmisten toimintaa valtion palvelemiseksi.  Hitlerin tullessa valtaan vuonna 1933 Saksa oli taloudellinen raunio. Hitler vetosi voimakkaasti patriotismiin ja uuteen yhteiskunnalliseen omaantuntoon. Kansallismielisyys ja vapaaehtoisuus nostivat Saksan hetkellisesti taloudellisesta rauniosta, mutta vain parin vuoden sisään vapaaehtoisuudesta muodostui lakimuutoksessa pakollista. Pian Hitlerin johtama Saksa oli

 • poliittisesti totaalinen diktatuuri
 • taloudellisesti fasistinen, jossa yksityiset sijoittajat omistivat tuotantovälineet ja -lähteet, mutta jota liittovaltio kontrolloi joka alalla
 • sekä hengellisesti diktaturismi, jossa natsismi muodosti ainoan oikean synkreettisen uskonnon katolilaisilla elementeillä.

Natsi-Saksan fasismin askeleet totalitarismiin on nähtävissä selvästi nyt Euroopan tasolla, missä valta keskittyy unionin epädemokraattisiin valtaelimiin, julkista taloutta pakotetaan yksityistämiseen velkaantumisen kautta ja missä ylikansallinen massakulttuuri ja synkretismi murtavat kansallisia identiteettejä ja erityisesti kristinuskoa. Eurooppalaiseen henkeen kuuluu myös neodarvinismin suosiminen, vaikka tiede on osoittanut evoluution olevan luomiskäsityksen mukaista devoluutiota (käänteinen evoluutio) eikä kehittymistä paremmaksi, kuten Charles Darwin uskoi. Natsi-Saksan taloudellisen raunion tapaan, lähes jokainen valtio on ylivelkaantunut ja ilmastonmuutos, terrorismi ja monikulttuurisuus pakottavat ihmisiä muuttumaan ja luopumaan oikeuksistaan. Kollektiivista mukautumista siivittää teknologian ylivalta ja zersetzung-protokolla, jossa ihmiset painostavat toisiaan muuttumaan haluttuun suuntaan. Hasbara, nykyaikainen propaganda, ei ainoastaan iskosta haluttuja teesejä, vaan myös manipuloi kognitiota edistäen tehokkaasti itsesensuuria. Neuvostoliiton viimeinen johtaja Mihail Gorbatšov totesi Time-lehden haastattelussa:

Vaihtoehto kapitalismille ja kommunismille on tulossa pian..

Vatikaanin dialektisesta oikeisto-vasemmisto-asettelusta on muodostumassa globaalissa murroksessa synteesi, Uusi maailmanjärjestys.


4. NATSI-SAKSA TOTEUTTI OSAN DANIELIN KIRJAN PROFETIASTA

kädet

Euroopan unioni on Saksan valtakuntien jatkumoa. Angela Merkel poseeraa kuvissa näyttäen vapaamuurarillista käsimerkkiä, kuten Adolf Hitlerkin teki.

Merkittävät lähihistorian tapahtumat ovat eskatologiselta kannalta hyvin mielenkiintoisia, sillä ne sisältävät usein lopun aikaa koskevia Raamatun käsitteitä. Hitlerin johtama kolmas valtakunta täytti osan Danielin kirjan ennustuksesta kolmannesta pedosta, josta näyn mukaan tuli muodostua vielä yksi valtakunta, sekä sen pohjalta viimeinen ja erilainen peto eli globaali maailmanvalta. Juurikin Saksa on johtanut maailmansotien jälkeen Euroopan integraatiota ja katolista pyrkimystä yhdentyneestä ihmiskunnasta.  Danielin kirjan 7. luvun näyn valtakuntiin liittyi esikuvat antiikin ajasta ja tämä on nähtävissä myös Natsi-Saksan kohdalla. Lue lisää artikkelista Ihmeellinen ennustus suurvalloista ja globalismista.

 

Kiina koeajaa tulevaa valvontajärjestelmää

all-seeing_eye2-700x410

Viimeisen vuosisadan ajan Kiina on toiminut globalisteille tärkeänä koekenttänä erityisesti sosialismin ja ateismin saralla. Maan hallitusmuotoa ja talousjärjestelmää luotsaa edelleen jesuiittojen luoma marxismi, mitä symboloi myös Kiinan lipun viisi viisisakaraista tähteä. Luku viisi merkitsee gematriassa keskeneräisyyttä ja epätäydellisyyttä, viisisakarainen tähti taas kommunisteille maapallon viittä mannerta ja viittä valtamerta eli koko maanpiiriä. Toisin kuin monissa muissa maissa, kommunistinen tiukka kontrolli on säilynyt Kiinassa Mao Zedongin ajasta tähän päivään. Nyt sosiaalinen kontrollointi on kehittymässä hienovaraisemmaksi ja tehokkaammaksi, vaikka siinä yhdistyvät varhaiset KGB:n ja Stasin aikaset keppi ja porkkana:

 • sosiaalisen arvon alenemisen ja eristymisen uhka, tai;
 • arvostuksen ja etuuksien lisääntyminen.

Tuore direktiivi on muokkaamassa kiinalaista luottotietorekisteriä kansalaisten pisteytysjärjestelmäksi, missä kansalaisten ostokäyttäytyminen ja yhteiskunnallinen toiminta määrittävät kansalaispisteitä 360-950 asteikolla. Ostopäätösten, poliittisten mielipiteiden sekä mielenkiinnon kohteiden lisäksi pisteisiin vaikuttavat myös lähipiirin pisteet, myönteisesti tai negatiivisesti. Direktiivin mukaan järjestelmä rakentaa luottamustietokannan, mihin sisältyy myös palkkioita luottamusrikkomuksia paljastaville. Kyseessä on siis uudistettu versio yhteisövainoamisesta (gang stalking), minkä protokollan Stasi loi toisinajattelijoiden eliminoimiseksi. Oxfordin yliopistossa Kiinaa tutkivan Rogier Creemerin mukaan vanhat valvontajärjestelmät pyrkivät vain estämään kapinaliikkeiden muodostumisen, kun taas Kiinan uusi järjestelmä pyrkii luomaan kokonaan uudenlaisen kansalaisen. Lainan tai työpaikan saamiseen vaikuttaakin muutoksen myötä myös kansalaisten somekäyttäytyminen, mistä mainitaan heikentävästi muun muassa huhujen välittäminen. Direktiivin mukaan järjestelmä luo rehellisyyden kulttuurin, mikä ohjaa kansalaisia käyttäytymään paremmin.

Contactless_E00KA8_3182041b

Jo nyt tavallinen kaupankäynti tapahtuu pedon luvulla; kaikki tietoliikenne tapahtuu maailmanlaajuisen tietoverkon kautta, jonka tunnus www on hepreaksi 666. Myös EAN-viivakoodissa on korostettu luku 666. Pisteytysjärjestelmä perustuu näin antikristuksen talousjärjestelmään.

Kiina on edelläkävijä pisteytysjärjestelmän käyttöönotossa, mutta myös länsimaissa idea on nousemassa trendiksi. Esimerkiksi konsultointiyritys 15/30 Research kirjoittaa aiheesta:

Pelillistyminen on yksi 2010-luvun mielenkiintoisimmista trendeistä. Pelillistyminen (gamification) tarkoittaa pelaamisen logiikan soveltamista elämänalueille, joita ei yleensä pidetä pelinä. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisia digitaalisia sovelluksia, jo[i]ssa on kilpailuelementti […] Erityisen mielenkiintoisia mahdollisuuksia pelillistäminen tarjoaa nuoremman sukupolven ohjaamisessa ja motivoinnissa.

Länsimaissa saatetaan vielä naureskella sosialistiselle kollektiivisuus ennen yksilöä-aatteelle, mutta myös YK, Euroopan unioni ja kaikki muutkin internationalistiset organisaatiot perustavat loppuviimein samaan jesuiittalähtöiseen sosialismiin. Onhan Yhdistyneiden kansakuntienkin tunnus vain muunnos Neuvostoliiton tunnuksesta. Liberalistisessa lännessä sosiaalinen paine on muokkaamassa yhtälailla massoja, vain ilmastonmuutoksen nimissä. Eipä olisi mikään ihme, jos samanlainen pisteytysjärjestelmä luotaisiin länsimaihinkin “valvomaan hiilijalanjälkeä”, nyt kun YK ohjaa ilmastonmuutoksen nimissä väestöjä ja resursseja maailmanlaajuisesti ja jopa paavikin julistaa sitä.

Dan. 7:8 Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui.

Raamatun eskatologiset merkit ovat ilmiselviä:

 • sarvella tarkoitetaan valtaa eli tässä yhteydessä tulevaa maailmanhallitusta;
 • silmät merkitsevät valvontaa, sekä;
 • herjaava suu valheita, joita massoille kerrotaan Uuden maailmanjärjestyksen nimissä.

Koska kaikki tiet vievät Roomaan, onkin odotettavissa tulevina vuosina Kiinan kaltaista kehitystä myös täällä länsimaissa. Maranata.

Lähteet:

Musta ja valkoinen Daesh

Musta ja valkoinen Daesh. Ensimmäinen viiltää kurkut auki, tappaa, kivittää, leikkaa kädet irti, tuhoaa ihmiskunnan yhteistä perintöä sekä pitää halpana arkeologiaa, naisia ja ei-muslimeita. Jälkimmäinen on paremmin pukeutunut ja siistimpi, mutta tekee samoja asioita; Islamilainen valtio ja Saudi-Arabia. -Kamel Daoud, The New York Times

Liippu

Islamilaisen valtion ja Saudi-Arabian liput, joissa kummassakin islamilainen šahada.

Saudi-Arabian mukaan 34 arabi- ja Afrikan valtiota on perustanut liittouman islamilaisen terrorismin torjumiseksi. Sen hallinnollinen keskus sijoitetaan Saudi-Arabian pääkaupunkiin Riadiin ja maan puolustusministerin mukaan liittouma tekee yhteistyötä kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Länsimaat ovat pitäneet hinnalla millä hyvänsä suhteita yllä maailman suurimpaan öljyntuottajaan Saudi-Arabiaan, joka valittiin myös hiljattain YK:n ihmisoikeusneuvoston johtoryhmään. Samalla teokraattinen maa toimii vanhoillisen islamin tärkeimpänä ideologisena ja rahallisena sponsorina. UN Watchin mukaan Saudi-Arabia on mestannut enemmän kuin Isis, sillä kuolemantuomio on yleinen rangaistus väkivalta-, huumausaine- ja siveysrikoksista sekä vääräuskoisuudesta.

ruoskinta

Keskellä Raif Badawi, joka sai rangaistukseksi 10 vuotta vankeutta ja 1000 raipan iskua islamin arvostelemisesta.

The New York Times-lehdessä kirjoittaneen toimittaja ja kirjailija Kamel Daoudin mukaan Isis on pikemminkin kulttuuri kuin sotajoukko, jota ei voiteta sodalla terrorijärjestöä vastaan. Vaikka Isisin joukot kukistettaisiin, ongelman perimmäiset syyt eivät silti ratkeaisi. Sen Daoud kiteyttääkin;

Saudi-Arabia on ISIS, joka onnistui.

Länsimaat eivät tyydy ainoastaan valkoisen Daeshin eli Saudi-Arabian kanssa veljeilyyn. Esimerkiksi Yhdysvaltain senaattori John Mc Cainista on levinnyt kuvia yhdessä Islamilaisen valtion nykyisen kalifi Abu Bakr al-Baghdadin kanssa.

John mcCain

Yhdysvalloissa Judicial Watch vuosi hallituksen sisäisiä raportteja, joissa ennustettiin Islamilaisen valtion syntyminen osana strategiaa Syyrian hallinnon heikentämiseksi.

Vuodettu asiakirja paljastaa lännen tukeneen väkivaltaisia islamistiryhmiä yhteistyössä Turkin ja muiden maiden kanssa Syyrian presidentti Assadin heikentämiseksi, vaikka he samalla ennustivan sen johtavan ‘Islamilaisen valtion’ syntyyn Irakissa ja Syyriassa (ISIS). -Nafeez Ahmed

Pentagonin Non-Integrating Gap-suunnitelmaa eli muhamettilaisuuden tukemista ja tökkimistä käytetään myös länsimaissa sujuvasti poliittisen nihilismin astinlautana, kun terrorismin pelossa valvontaa lisätään ja kansalaisoikeuksia heikennetään. Ei ole myöskään ihme, että Saudi-Arabian kuningasperhe kytkeytyy jesuiittoihin. Esimerkiksi Turki bin Faisal Al Saud valmistui Georgetownin jesuiittayliopistosta ulkopolitiikan laitoksesta vuonna 1968, kurssikaverinaan Bill Clinton.

jesuitdictionary

Lue myös:

Lähteet:

Maailma on pahan vallassa

1.Joh. 5:19-21 .. ja koko maailma on pahan vallassa. Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen.. Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia.

Monet hyvän asian puolesta esiintyvät tahot tänä päivänä edustavat täysin avoimesti satanismia ja okkultismia. Tässä artikkelissa tarkastellaan kahta hyvin vaikutusvaltaista organisaatiota, jotka väittävät rakentavansa rauhaa, mutta toimivat päinvastaisesti salaten todelliset tarkoitusperänsä.

YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN LUSIFERILAISUUS

3

YK on lopulta symboli maailmanjärjestykselle, joka tullaan rakentamaan jonakin päivänä. -Rockefeller-säätiö, 1958

Useimmat tuntevat YK:n ihmisoikeussopimuksista ja rauhanturvatehtävistä, mutta järjestön todelliset tarkoitusperät ovat vallan päinvastaiset. YK:n agenda 21 on toimintamalli, jolla maailmaa ja ihmiskuntaa muokataan Uutta maailmanjärjestystä varten. Agenda 21-sopimuksen mukaisesti YK ohjaa maailmanlaajuisesti taloudellisten resurssien uusjakoa ja väestöjen uudelleensiirtoja. Sopimus on sisällöltään kuin ekofasistinen muokkaus  Karl Marxin manifestistä tai Adam Weishauptin kuuden kohdan ohjelmasta. Tätä tarkoitus pyhittää keinot-toimintamallia ohjaa YK:n jäsenistössä avoimesti satanistiset järjestöt ja henkilöt.

4

Blavatsky ja teosofian synkreettinen tunnus.

YK:n talous- ja sosiaalineuvoston jäsenenä toimii Lucis Trust-niminen järjestö, joka syntyi alunperin nimellä Lucifer Publishing Company. Tunnettu okkultisti Alice Bailey perusti järjestön jatkamaan Teosofiaseuran perustajan H. P. Blavatskyn henkistä perintöä. Blavatskya pidetään New agen äitinä ja hän oli tunnustava satanisti:

Saatana, Genesiksen Käärme on todellinen luoja ja hyväntekijä, hengellisen ihmiskunnan isä, sillä se oli hän joka avasi Aadamin silmät ja hän joka oli ensimmäinen joka kuiskasi: Sinä päivänä kun te syötte tästä puusta, te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. -H. P. Blavatsky

Blavatskyn tavoin Alice Bailey ylistää menneitä diktaattoreita, jotka tämän mukaan johdattivat ihmiskuntaa Valaistulla tiellä:

Miehet jotka antoivat innoituksen Ranskan vallankumoukseen; valloittaja Napoleon; kansakunnan luoja Bismarck; kansansa uudelleenluoja Mussolini; Hitler joka nosti ahdistuneen kansan harteilleen; idealisti Lenin; Stalin ja Franco ovat kaikki Shamballa-voiman ja tiettyjen huonosti ymmärrettyjen energioiden ilmentymiä. Nämä ovat aikaansaaneet merkittäviä muutoksia omana aikanaan..

Samaan aikaan he ovat kohtalon lähettiläitä, uuden järjestyksen luojia ja uuden sivilisaation alullepanijoita; he ovat sen tuhoajia, joka on tuhottava, ennen kuin ihmiskunta voi mennä eteenpäin Valaistulla Tiellä.
-Alice Bailey, The Externalisation of the Hierarchy

Alice Baileyn perustama Lucis Trust jatkaa nykyään Blavatskyn perintöä World Goodwill nimisen järjestön kautta, joka on merkittävänä toimijana muun muassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden suunnittelussa. Järjestö antaa myös suuntaa esimerkiksi YK:n globaalille koulutusohjelmalle. Monet keskeiset vaikuttajat YK:ssa ovat Balavatskyn ja Baileyn opetuslapsia. Donald Keys, joka on toiminut muun muassa puheenkirjoittajana ja eri toimialojen johtajana, on vaalinut YK:n teosofista kulttuuria:

YK on Jumalan valittu instrumentti; valittuna instrumenttina oleminen tarkoittaa sitä, että on jumalallinen sanansaattaja, joka kantaa Jumalan sisäisen maailman ja ulkoisen ilmentymän lippua. Jonain päivänä maailma tulee.. vaalimaan YK:n sielua ihka omanaan ylpeydellä, sillä tämä sielu on kaikkirakastava, kaikkiravitseva ja kaikkitäyttävä.
-Donald Keys

David Spangler, Planetary Initiativen perustaja ja Baileyn seuraaja, on kirjoittanut YK:n vaalimasta Uudesta ajasta muun muassa seuraavasti:

Kukaan ei astu Uuteen maailmanjärjestykseen, ellei sitoudu Luciferin palvontaan. Kukaan ei astu Uuteen Aikaan, ellei hän vihkiydy Luciferille. -David Spangler

Share International-järjestön perustaja Benjamin Creme on jatkanut Blavatskyn ja Baileyn satanismioppia ja kirjoittanut tulevasta Maitreyasta, Uuden ajan ja maailmanjärjestyksen johtajasta:

Näistä olemassa olevista [New Age-]ryhmistä kaikilla elämänaloilla – politiikan, uskonnon, yhteiskunnan, tieteen, koulutuksen ja kulttuurin – tulee muodostumaan ydinjoukko, jota Mestari itse suoraan valmentaa. Vähitellen heitä kutsutaan apuun hallinnollisten virastojen toimesta, ja heidän vaikutusvaltansa hallinnollisiin päätöksiin lisääntyy. He voivat täten suoraan luoda perustan Uudelle maailmanjärjestykselle.
-Benjamin Creme, The Reappearance of The Christ and the Masters of Wisdom

YK:n edustama lusiferilaisuus on ollut kiistatonta jo järjestön alusta alkaen. Kanadan tiedustelupalvelussa työskennellyt komentaja William Guy Carr uskoi maailmanhallituksen olevan vastaus useimpiin suuriin ongelmiin, kunnes päätyi työskentelemään lähelle internationalistista eliittiä. Sävähtyneenä kokemastaan, Carr kirjoitti useita kirjoja, joissa hän paljasti lusiferilaisuuteen kytkeytynyttä globalistista ideologiaa:

Vasta sitten kun pääsin henkilökohtaiseen kosketukseen miesten kanssa jotka auttoivat organisoimaan Yhdistyneet Kansakunnat, aloin epäillä, että jotakin oli vialla.. Yleisesti puhuen, enemmistö Uuden maailmanjärjestyksen sisäpiiristä on satanisteja.. He olivat ilmiselvästi Albert Piken Palladian Riten tai Orient Masonryn opetuslapsia. Kun he olivat juomassa upseerien messissä, huomasin, että he käyttivät käsimerkkejä, joita edes vapaamuurarit tai Kolumbuksen ritarit eivät ymmärtäneet. -William Guy Carr

Muun muassa näiden tietojen valossa ei ole yllättävää, että agenda 21 onkin epäinhimillinen toimintamalli Uuden maailmanjärjestyksen perustamiseksi. YK on kytkeytynyt vahvasti myös toiseen merkittävään vallankäyttäjään, katolisen kirkon keskukseen Vatikaaniin.

Miten on mahdollista, että vaikka YK:n peruskirja ja keskeiset sopimukset hyväksytään maailmanlaajuisesti, ei silti saada perustettua todellista ja oikeudenmukaista maailmanhallitusjärjestelmää? -Dominique Mamberti, Vatikaanin ulkoministeri, 2012

VATIKAANIN SALAINEN KÄSI

yk1

YK:n edistäessä poliittista ja taloudellista yhdentymistä, Vatikaani on ottanut hoitaakseen maailman uskontojen yhdentymisen eli ekumenian.

Vieraillessaan Vatikaanissa aiemmin tänään, Peres pyysi paavi Franciscusta johtamaan YK:n kaltaista ”Yhdistyneitä uskontoja” uskonnollisten ääriliikkeiden vastustamiseksi tämän päivän maailmassa. Peresin mukaan YK:lla ja sen rauhanturvaajilla ei ole minkään paavin saarnojen voimaa ja vaikuttavuutta, jotka voivat kerätä jopa puoli miljoonaa ihmistä pelkästään Pietarinaukiolle. -Catholic Herald

Pienellä Vatikaani-valtiolla on käsittämättömän paljon enemmän valtaa, kuin mitä yleensä luullaan, eikä vähiten siksi, että katolinen kirkko on yksi rikkaimmista organisaatioista maailmassa. Vatikaanista johdetaan lukuisia esoteerisia järjestöjä, kuten Jesuiittojen veljeskuntaa, Maltan ritarikuntaa, Opus Deitä ja Kolumbuksen ritareita. Niillä on vahvoja kytköksiä vapaamuurariuteen ja järjestöjen jäseniä istuu miljoonia ympäri maailmaa hallituksien kaikilla tasoilla.

Entinen katolinen piispa Gerard Bouffard työskenteli kuusi vuotta Vatikaanissa läheisesti paavin ja jesuiittajohtajien kanssa. Tutkijoiden Bill Hughes ja Eric John Phelps tapaan, myös Bouffard paljasti mustan paavin eli jesuiittajärjestön johtajan kontrolloivan Vatikaanin tärkeitä päätöksiä, myös paavia ja katolista kirkkoa. Bouffard työskenteli Vatikaanissa paavi Johannes Paavali II aikana ja huomasi, kuinka myös katolinen kirkko on vihkiytynyt Uudelle maailmanjärjestykselle.

Voimat, jotka ovat ajaneet nämä ihmiset huipulle, mukaanlukien minut, ovat täsmälleen samat voimat, jotka ajavat meitä kohti yhtä maailmanhallitusta. Nuo voimat eivät muutu huolimatta siitä, että meidän johtajamme vaihtuvat. -Paavi Johannes Paavali II

Jesuiittojen veljeskunta syntyi Alumbrados(=valaistuneet)-seuraan kuuluneen Ignatius Loyolan toimesta, jonka seuraajat vannoivat uskollisuuden järjestölle. Paavi Paavali III antoi Loyolalle bullan hyväksyen jesuiitat roomalaiskatolilaisen kirkon järjestöksi. Jesuiitat käyttivät kirkkoa päästäkseen neuvonantajiksi valtioiden hoveihin, mutta ennen pitkää juoni paljastui ja jesuiittoja alettiin vainoamaan Euroopassa. Paavi Klemens XIV lakkautti hovien painostuksesta veljeskunnan ja maksoi päätöksestä hengellään kuollen myrkytettynä vuonna 1774. Samoihin aikoihin jesuiitat perustivat uuden Illuminaattien (=valaistuneet) veljeskunnan Saksaan. Jesuiitta Adam Weishauptin ohjelma keräsi kannatusta ja näin illuminaatit soluttautuivat Vapaamuurarien valtavaan veljeskuntaan keräten suosiota Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmalle.

21

He [jesuiitat] ovat niin jatkuvasti sekaantuneet hovin ja valtion juonitteluihin, että heitä voi oikeudenmukaisesti syyttää maailmanvaltaan pyrkimisestä. He aiheuttavat kuninkaille kuoleman, ei mestauslavalla, vaan salamurhan kautta, ja yhtä vahingollisina kuin Illuminati-seura; he olivat ensimmäisenä joukossa kaikissa tapahtumissa ylistämässä murhanäytöksiä Pariisissa [Ranskan vallankumouksen aikoihin]. He ryöstivät valtioilta niiden kyvykkäimmät nuoret, jotka he houkuttelivat instituutioihinsa ja hankkivat itselleen koulutusmonopolin avulla katolisissa maissa suhteettoman ja kohtuuttoman suuren vaikutusvallan kaikkiin mielipiteisiin. Heillä oli käsissään kaikki työkalut ihmiskunnan hyväksi toimimiseksi; rahaa, suojelusta, rippituoleja ja muita keinoja oli yllin kyllin heidän käytettävissään. He voisivat siten tehdä hyvää, jos niin tahtoisivat, mutta he toimivat vain esimiestensä tahdon mukaisesti omaksi hyväkseen välittämättä tippaakaan ihmiskunnan hyvinvoinnista; ja siten on mahdotonta tulla vakuuttuneeksi siitä, että jesuiittaveljeskunnan uudelleen perustaminen voisi olla hedelmällistä tai millään tavalla hyödyksi. -Itävallan arkkiherttua Maximilian Franz

Ranskan vallankumous oli pitkälti illuminaattien vehkeilemä ja sen jälkimainingeissa vallankumoukselliset kaappasivat vallan myös Vatikaanissa. Paavi Pius II pakotettiin perustamaan uudelleen Jesuiittojen veljeskunnan Vatikaanin sisälle ja näin jesuiitat saivat vallan koko Vatikaanin käsittämättömästä organisaatiosta.  Katolinen kirkko on edistänyt paavin paimenkirjeiden avulla Weishauptin ohjelmaa ja maailman yhdentymistä, sillä Euroopan integraatio on lähes pelkästään katolilaisten ja jesuiittojen aikaansaannosta.

212

Musta paavi Adolfo Pachon ja jesuiitta Jorge Mario Bergoglio eli paavi Franciscus.

Yhdistyneet Kansakunnat ja Vatikaani ovat merkittäviä toimijoita maailman muutoksessa, jotka valmistelevat Raamatun ennustamaa ihmiskunnan viimeistä aikaa ja järjestystä. Kummatkin organisaatiot edustavat avoimesti lusiferilaisuutta, mistä apostoli Johannes profetaalisesti kirjoitti kirjeessään:

1.Joh. 4:3-6 .. yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

Rooman katolinen kirkko osa 2 – Suuri Babylon

Osassa 1 tarkasteltiin katolisen kirkon oppeja ja kirkkotraditiota Raamatun sanaa vasten. Opit kiistatta osoittavat, ettei katolinen kirkko korvannut Rooman valtakunnan synkreettistä uskontoa, vaan liitti pakanallisiin traditioihin vain Raamatullisia elementtejä, mistä syntyi kirkkotraditio. Sen muodossa babylonialais-roomalainen uskonto on säilynyt muuttumattomana lähes 2000 vuotta vain eri elementeillä.

Raamatun apokalyptiset kirjat kertovat Rooman vallan ja babylonialaisen uskonnon voimakkaasta uudelleen noususta viimeisinä päivinä. Yksin Ilmestyskirjassa on 404 Antikristukseen ja sen valtakuntaan liittyvää jaetta, joista useimmat ovat symbolisia. Nämä merkit ovat hyvin täsmällisiä ja on laskettu, että seuraavassa esitettävien profetioiden täyttymisen todennäköisyys sattumalta olisi 10-17, eli yksi mahdollisuus 100 000 000 000 000 000:sta.

On silti tärkeää muistaa, että Raamatun profetiat ovat monikerroksisia ja saattavat sisältää monta täyttymystä, joten artikkeli ei pyri selittämään tyhjentävästi Ilmestyskirjan profetioita. On myös merkittävää, että kyseinen laittomuuden ilmiö oli vaikuttamassa jo apostolien ja alkuseurakunnan aikana.

Seitsemän vuorta

Ilm. 17:9 “Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta..”

Roomaa kutsuttiin nimellä De septem montibus virum eli Seitsemän kukkulan kaupungiksi. Katolinen tietosanakirja kertoo:

“Tämä merkitsee Roomaa, jota sanotaan Seitsemän kukkulan kaupungiksi, ja johon Vatikaanivaltio rajoittuu.”

Viimeinen pakanallinen Pontifex Maximus Symmachus esitteli kirjeessä erään ystävänsä toiselle kutsuen tätä nimityksellä De septem monibus virum – seitsemältä vuorelta kotoisin olevaksi mieheksi, tarkoittaen tällä Civem Romanum’ia eli Rooman kansalaista.

Nainen ja peto

Ilm. 17:3 “Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea.”

Dan. 7:17, 23 “Nuo suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat maasta.. Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat..”

Danielin kirjan profetian mukaan neljäs valtakunta oli erilainen kuin muut, eli ei pelkästään maallinen vaan myös kirkollinen valta. Nainen on roomalaiskatolinen kirkko ja peto on Rooman valtakuntaa jatkanut Vatikaanivaltio. On myös merkittävää, että Vatikaani tarkoittaa kirjaimellisesti ennustajakäärmettä (vati=ennustaja, can=käärme).

leo-xii-medal

Kuvassa on pronssinen paavin muistoraha, johon on kaiverrettu sanat SEDET SUPER UNIVERSUM, eli naisen valta on universaalinen. Kuvatun naisen yhdennäköisyys Vapaudenpatsaaseen on ilmeinen, sillä kyseessä on taivaan kuningatar-kultin luonut Babylonian Semiramis.

Suuri Babylon, porttojen ja kauhistusten äiti

Ilm. 17:5 “Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: “Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti.”

Katolisen kirkon oman todistuksen mukaan sakramentti on mysteeri. Kirkon kasteen ja vahvistuksen sakramentissa sakramentin vastaanottajan otsaan sivellään öljyllä ristinmerkki. Ei siis liene sattumaa, että Ilmestyskirjassa kuvatun Suuren Babylonin otsassa on myös kirjoitettu salaisuus – eli mysteeri.

Ilm 17:5 “et in fronte eius nomen scriptum mysterium (salaisuus) Babylon magna mater fornicationum et abominationum terrae” -Vulgata

Hengellinen porttous on väärien oppien sekoittamista alkukristilliseen uskoon, jonka kehitys huipentuu uskontojen yhdistymisessä. Tätä varten katolinen kirkko harjoittaa ekumeniaa, jonka katsotaan yhdistävän kristikunnan Jeesuksen rukoilemaan ykseyteen. Ekumenia sanana tarkoittaa maailmaa ja maanpiiriä, eikä ykseyttä, niinkuin useimmat luulevat.

Luuk 4:5 “Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman (=oikumene) valtakunnat.”

Apt 19:27 “Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään ja että hän menettää mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri (= oikumene) palvelee.”

Ilm 12:9 “Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin (=oikumene) villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.”

Samaan aikaan kun katolisen äitikirkon ekumeeninen liike pyrkii saattamaan yhteen hajallaan olevan kristikunnan, pyrkivät paavit yhdistämään katolisen kirkon alle myös muutkin uskonnot. Uskontojen yhdistymistavoitteesta sovittiin Kirkkojen maailmanneuvostossa 26. kesäkuuta vuonna 2000. Ekumenia nimensä mukaisesti siis kokoaa koko maailmaa yhteen Uuden maailmanjärjestyksen aikaa varten!

PhotoGrid_1419033740634

2. Kor. 6:14-18 “Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sentähden: Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias.”

milingo

Kauhistusten äiti taas viittaa Vatikaanin kätkemiin hirmutöihin. Kansainvälinen valtion ja kirkon rikostuomioistuin ITCCS on nostanut useita Vatikaanin piispoja ja pappeja vastaan syytteitä muun muassa järjestelmällisestä lapsiin kohdistuvasta hyväksikäytöstä ja rituaalimurhaamisesta. Kun syytökset nostettiin paavi Benedictus XVI ja jesuiittajohtaja Adolfo Nicolas Pachon vastaan, erosivat molemmat lyhyen ajan sisään viroistaan. Vatikaanin mustasta sisäpiiristä on tuonut julki tietoja muun muassa jesuiittapapit Malachi Martin ja Alberto Rivera, arkkipiispa Milingo, piispa Gerard Bouffard, kirjailija Eric Phelps ja pastori ja kirjailija Bill Hughes.

Vatikaani on jatkanut luciferisessa Corona Novem-seurassaan babylonialaista uhrikulttia, mitä suoritettiin Lähi-idän pakanauskonnoissa Molok-jumalalle. Raamatussa kerrotaan, kuinka kuningas Joosia tuhosi Molokin uhripaikan ja muutti alueen kaatopaikaksi.

PhotoGrid_1419154956397

Kauheudet katolisessa kirkossa ovat myös Vatikaanin sisäpiirien ulkopuolella oleva ilmilö; pelkästään Amerikassa on epäilty neljän vuosikymmenen aikana kuuttakymmentä tuhatta katolista pappia tai piispaa hyväksikäytöstä ja tuomittu yli 4000. Noin 90 prosenttia pedofiliatapauksista on kohdistunut poikien hyväksikäyttöön.

Mitä tulee äitiyteen, alla on kaiverrus pyhän Johanneksen lateraalisen katedraalin pääovesta:

materetcaput

Siinä lukee: Pyhä lateraalinen kirkko, äiti ja pää kaikkien kaupunkien kirkoissa maailmassa.

Ihmisen luku

Ilm. 13:18 “Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.”

Katoliset tietolähteet selittävät:

“Paavin arvonimi Vicarius Filii Dei tulee latinan kielestä ja merkitsee: Jumalan pojan sijainen. Kirkolla, joka on näkyvä yhteisö, täytyy olla näkyvä pää. Kristus antoi ennen ylösnousemustaan Pietarin tehtäväksi toimia hänen edustajanaan.. tähän perustuen Rooman piispalle on annettu arvonimi Kristuksen sijainen.

Roomalaisilla kirjaimilla oli kullakin oma lukuarvo: V=5, I=1; C=100, L=50, D=500, muut =0. Tästä laskettuna:

-Vicarius = 112

-Filii = 53

-Dei = 501

Yhteensä = 666

Arto Pöllänen kirjoittaa kirjassaan Viimeinen elonkorjuu – Ilmestyskirjan sanoma paavista:

Paavi otti 370 -luvulla yhdeksi arvonimekseen Rooman pakanauskontojen ylipapin nimen Pontifex Maximus
(Suuri sillanrakentaja). Keskiajalla hän otti arvonimen Vicarus Filii Dei (Jumalan Pojan Viransijainen). Kun
nimet Vicarus Filii Dei ja Sacramentum olivat joutuneet huonoon valoon, alettiin paavista 1900 -luvulla
käyttää arvonimeä Vicarus Christi, Kristuksen Viransijainen, joka virallistettiin vuoden 1983 Kanonisessa
laissa. Kohtalon iva luo oman satiriisen glooriansa senkin ylle: kuten keisarin viransijaisen (Vicarus Caesari)
kreikankielinen nimi oli Antikaisaros, niin Vicarius Christi on kreikaksi Antikhristos! Vatikaani on melko äsken
julkaissut kuvien kera kaikkien paavien luettelon otsikolla Rooman Ponteficien summa. Se perustuu
irlantilaisen pappismunkin profetiaan vuodelta 1138. Sen mukaaan tuon ajan jälkeen tulisi vielä 103 paavia.
Rooman mukaan nykyinen paavi Benidictus XVI on tuon paavien sarjan toiseksi viimeinen. Pappi Malakia
sanoo profetiassa (1138) hämmästyttävästi, että toiseksi viimeisen paavin aikana ´kaikki ikään kuin
pyörremyrsky kiertyy Jerusalemin ympärille´. Jerusalemin asema voikin nousta pääkiistakapulaksi
rauhanneuvotteluissa. Viimeinen paavi asettaa profetian mukaan päähänsä jälleen tiaran (jota ei ole
käytetty 1960-luvun jälkeen) ja on nimeltään Piatari. Hän johtaa kaikki uskonnot yhteen. Hän olisi siis
´ekumeenisen ihmeen´ aikaansaaja, jota monet ovat odottaneet. Jos niin käy, hän saisi kirkkojen ja eri
uskontojen johtajana sellaisen vaikutusvallan, jota ei ole ennen nähty . Jos tuollainen Pontifex nousee, hän
täyttäisi karitsansarvisen pedon ja väärän profetan tuntomerkit kansojen eksyttäjänä. Hän olisi myös
Rooman pakanaylipapin nimen mukaisesti todella kaikkien uskontojen ylipappi, Pontifex maximus. Toinen
peto saa maan asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa ja ottamaan sen merkin, mikä sinetöi heidän
kadotustuomionsa (Ilm. 13:12) Hän saa aikaan myös sen, että ne, jotka eivät kumarra pedon kuvaa tapetaan.

Paavit laulavat vuotuisessa pääsisäisyön messussa seuraavan värssyn:

“Flammas eius lucifer matutinus inveniat ille inquarn lucifer qui nescit occasum Christus Filius tuus” (suom. Liekehtivä lucifer löytää ihmiskunnan. Minä sanon, oi lucifer sinua ei koskaan voiteta, Kristus on sinun poikasi.)

Apostoli Johannes määritteli antikristuksen ensimmäisessä kirjeessään:

1. Joh. 2:22 “Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.“

Ajat ja lait

Dan. 7:25 “Hän muuttaa ajat ja lain..”

Vatikaani selittää:

“Paavilla on valta muuttaa aikoja ja poistaa tai kumota lakeja.. Hänellä on suuri valta ja auktoriteetti muuttaa, selittää tai tulkita jopa jumalallisia lakeja..”

Erään paavin mukaan:

“Raamattu kehoittaa pitämään sapatin, mutta katolinen kirkko sanoo: Ei! Jumalallisella vallalla minä lakkautan sapatin ja käsken viettämään viikon ensimmäistä päivää.. Ja koko maailma on velvollinen noudattamaan tätä katolisen kirkon ohjetta..”

Paavali kirjoitti kirjeessään Tessalonikalaisille:

2. Tess. 2:7 “Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa..”

Rooman seurakunnan pakanuudesta kääntyneet kristityt vaihtoivat jo Paavalin aikaan sapatin auringonpäivään, välttyäkseen juutalaisiin kohdistuvilta vainoilta. Myöhemmin katolinen kirkko vakiinnutti muutetut ajat ja lait:

-Sapatti – vuonna 364 kirkko vaihtoi vapaapäivän virallisesti auringonpäiväksi (sunday).

-Kristuksen syntymä – vuonna 354 kirkko määräsi sen olevan babylonialaisen yule-juhlan aikana, milloin juhlittiin Tammuksen syntymää. Sana christmas tarkoittaa nimensä mukaisesti Kristus-messua, missä katolisen opin mukaan uhrataan Kristus ehtoollisessa.

-Pääsiäinen, pesach – vuonna 325 kirkko julisti Jeesuksen kuolleen perjantaina, vaikka päivä oli keskiviikko. Pääsiäiseen liitettiin Ishtarin (easter) eli Semiramiksen kunniaksi vietetty babylonialainen juhlaperinne, mihin liittyi muun muassa hedelmällisyyttä kuvastava pääsiäismuna.

-Kymmenen käskyä – vuonna 787 kirkko hyväksyi jumalkuvien tekemisen ja niiden rukoilun, sekä kirosi näiden uusien käskyjen kieltäjät.

Pilkkaavia nimiä

Ilm. 13:1 “Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.”

Pilkkaamisesta Raamattu kertoo muun muassa:

Joh. 10:33 “Juutalaiset vastasivat hänelle: Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi.”

Luuk. 5:21 “Niin kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan: Kuka tämä on, joka puhuu Jumalan pilkkaa? Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin?”

Paavi, konklaavin valitsema ihminen väittää olevansa jumala. Muun muassa Paavi Bonifacius VIII väitti:

“Rooman paavi tuomitsee kaikkia ihmisiä, mutta häntä ei tuomitse kukaan. Me selitämme, määritämme ja teemme tiedoksi: kuuliaisuus Rooman paaville on välttämätön jokaisen.. pelastukselle.. Jeesus on sanonut olevansa kuningasten kuningas ja kaikkien yläpuolella.. joten hänen sijaisenaan tulen siihen johtopäätökseen, että voin tehdä kaiken, mitä Jumalakin.”

Vatikaanin tietolähteet kertovat:

“Paavi ja Jumala ovat yksi ja sama, joten hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä!” -Paavi Pius V

Ja eräs katolinen julkaisu sanoo:

“Paavi ei ole ainoastaan Kristuksen edustaja, hän on itse Jeesus Kristus!”

Katolinen tietosanakirja kertoo:

“Tämä juridinen auktoriteetti sisältää myös vallan antaa synnit anteeksi.”

Sekä pappien velvollisuuksista:

“Jumala itse velvoittaa pitämään kiinni pappiensa oikeudesta paitsi antaa anteeksi myös kieltää tai tarjota synninpäästön..”

Apostoli Johannes kertoi laittomuuden vallan noususta:

1. Joh. 4:3 “.. ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.”

Valtakunta joka oli, ei ollut ja on jälleen

Ilm. 17:8 “Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva.”

1. Katolisen kirkon valtaannousu vuonna 538:

“Kirkkohistorian kannalta vuosi 538 on kuitenkin erittäin tärkeä, koska silloin ostrogoottien uskonnollinen johto (heidän oma paavinsa) oli lopullisesti syösty vallasta ja paavi Vigilius (paavina 538-555) nousi valtaistuimelle. Näin alkoi paavin yksinvaltius, koska nyt Justinianuksen laki tuli käytäntöön. Paavilla oli tästä lähtien avoimet kädet myös politiikan alalla. Justinianus perusti kristillisen imperiumin, ja hänen lakikokoelmastaan tuli siitä lähtien määräävä perusta länsieurooppalaiselle oikeuskäsitykselle ja poliittiselle ajattelulle (Christensen & Göransson, Kirkkohistoria 1, s. 193; Philip Schaff, History of the Christian Church vol. 3).” -Totuudensanat.com

Valta lujitettiin vuonna 751 asiakirjaväärennöksellä:

“Rooman valtakunnan romahdettua paavit perustivat oman kirkkovaltion niin sanotun Konstantinuksen lahjakirjaan vedoten. Vuonna 751 tämä oikeus vahvistettiin. Lahjakirjassa keisari Konstantinus antaa paavi Sylvester I:lle ja hänen seuraajilleen vallan Roomaan ja Länsi-Rooman kaupunkeihin. Tämä oli niin sanottu Pyhän Pietarin perintö. Lisäksi asiakirjan mukaan paaville annettiin keisarin arvomerkit ja papeille senaattorin arvo.” -Wikipedia, artikkeli Vatikaanivaltio

2. Kirkon luopuminen vallasta Ranskan vallankumouksessa vuonna 1798:

“Vuonna 1798 kenraali Berthier hyökkäsi Roomaan, lakkautti paavillisen hallituksen ja perusti tilalle maallisen..” -Encyclopedia Britannica

“Vuonna 1798 Ranskan vallankumouksen vaikutuksesta se julistettiin kuitenkin tasavallaksi, jonka alueet liitettiin vuonna 1808 Italian kuningaskuntaan.” -Wikipedia, artikkeli Vatikaanivaltio

3. Katolisen kirkon uudelleen nousu valtaan vuonna 1929:

“Vuonna 1922 paaviksi valittu Pius XI halusi lopettaa Italian ja Pyhän istuimen välisen riidan ja onnistuikin tässä..

Pius XI kävi 1929 virallisia neuvotteluja fasistisen Italian johtajan Benito Mussolinin kanssa. Neuvottelujen tuloksena solmittiin samana vuonna lateraanisopimukset, jotka takasivat Vatikaanille itsenäisyyden ja katoliselle kirkolle suosituimmuusaseman Italiassa. Sopimukset siis perustivat Vatikaanin valtion, ja ne antoivat myös takaisin paavinistuimen riippuvuuden ja paaville määräysvallan Vatikaanissa. Lateraanisopimuksissa sovittiin myös konkordaatista Italian ja paavinistuimen välillä. Konkordaatin seurauksena katolisuudesta tehtiin valtionuskonto ja kouluissa alettiin opettaa uskontoa katolisen kirkon mukaisesti. Paavinistuin sai lisäksi korvauksia sitä kohtaan Italian ja paavinistuimen kiistassa saamistaan vääryyksistä. Korvausten summa oli 1 750 miljoonaa Italian liiraa. Paavi joutui tekemään itsekin vastapalveluksen Mussolinille, kuten esimerkiksi lopettamaan fasisteja vastustavan kristillisdemokraattisen puolueen tukemisen.” -Wikipedia, artikkeli Vatikaanivaltio

Vatikaani oli siis vallassa vuosina 538 – 1798, ei ollut vallassa 1798 – 1929, oli jälleen vallassa vuodesta 1923 lähtien.

1260 vuotta

Ilm. 11:2-3 “.. ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan.”

42 kuukautta on 1260 päivää. Päivä muutettuna vuodeksi, voidaan laskea vuodesta 538 eteenpäin 1260 vuotta, jolloin ajanjakso päättyy Vatikaanin kukistukseen vuonna 1798 Napoleonin kenraali Berthierin toimesta. Tänä aikana kirkko kävi sotaa “harhaoppisia vastaan”.

Vasta paavi Johannes Paavali II myönsi kirkon tekemät vääryydet. Katolisen kirkon sodassa pyhiä eli tosi kristittyjä vastaan on arvioitu kuolleen yli 100 miljoonaa marttyyria.

Kymmenen kuningasta

IMG_20141002_061955

Ilm.17:12 “.. ne kymmenen kuningasta.. saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa.”

Kymmenen kansakunnan edustajat kokoontuivat huhtikuussa 1968 Rooman klubin konferenssissa pohtimaan ratkaisua maailman rauhaan ja turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Sen tehtäväksi tuli myös valvoa uskontojen yhdistämispyrkimyksiä. Rooman Klubi julkaisi 17.9.1973 raportin nimeltä Regionalized and Adaptive Model of the Global World System – Uskonnollisesti mukautettu malli globaalille maailmajärjestykselle. Dokumentti paljastaa Klubin jakaneen maailman kymmeneen poliittis-taloudelliseen alueeseen, joihin viitataan kuningaskuntina (kuvassa ylhäällä).

 Yhteenveto

popeSermon_1719168c

Ilm. 17:4 “Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia.”

Kohdat ilmeisen selvästi osoittavat, kuinka katolinen kirkko peri Babylonian perinnön ja on kantanut sitä Rooman hajottua aina päiviimme asti. Porttokirkosta tulee nousemaan Raamatun ennustama Väärä profeetta, joka viittaa uskonnolliseen johtajaan, ja joka luovuttaa vallan viimeiselle Antikristukselle.

Ilm. 17:16 “Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa.”

Rooman klubin suunnittelemat kymmenen valtapiiriä ja peto – maallinen valta ja poliittinen johtaja Antikristus – tulevat hävittämään porttokirkon ja Väärän profeetan. Nämä merkit viittaisivat Jesuiittoihin ja heidän johtajaansa, Loyolan seuraajaan. Tämä piilossa pysynyt järjestö on ollut lähes kaiken antikristillisen liikehdinnän takana viimeiset vuosisadat. Jesuiitat muun muassa

-loivat kommunismin jo 1600-luvulla Paraquayssa

-kehittivät vapaamuurarien useimmat riitit

-loivat illuminatian jesuiitta Adam Weishauptin kautta

-loivat liberalismin ja kapitalismin Ranskan vallankumouksen kautta

-kaappasivat täyden vallan Vatikaanista vuonna 1814 lamauttamalla katolisen kirkon Napoleonin toimesta (esikuva Ilm. 17:16)

-mahdollistivat naturalistis-ateistisen vallankumouksen ja tukivat kehitysoppia väärennetyillä löydöillä

-levittivät kommunismin Venäjälle, Kiinaan ja moniin muihin maihin vapaamuurariveljien kautta dialektiseksi vastapainoksi kapitalismille

-loivat jesuiitta Bernhard Stempflen kautta Adolf Hitlerin Mein Kampfin ja mahdollistivat kansallissosialismin nousun Saksassa

-loivat jesuiitta Joseph Retingerin kautta Eurooppa-Neuvoston ja miehittävät tänään jesuiitoilla Euroopan unionin vallankäyttäjät

-miehittävät nykyään kouluttamillaan maallikkoapureilla Yhdysvaltain hallituksen

-ylläpitävät useita satoja kouluja ja yliopistoja ympäri maailmaa ja vaikuttavat kasvatustieteessä; he ovat indoktrinoinnin edelläkävijöitä

-levittävät arabimaissa tänä päivänä antisemitismiä lietsovia väärennöksiään, kuten Siionin viisaiden pöytäkirjoja, saadakseen muhamettilaiset uudestaan hyökkäämään eräänä päivänä Jerusalemiin kuten katolinen kirkko sai 1400 vuotta sitten.

Kuten Adolf Hitler tanssi Dietrich Eckartin sävelmän mukaan, toimii maailman todellista valtaa käyttävä eliitti ja paavi jesuiittojen sävelmän mukaan. Myös paavi Franciscus I on jesuiittana vannonut ehdottoman kuuliaisuutensa veljeskunnalleen ja kenraalilleen.

Lopuksi

On tärkeä ymmärtää, että antikristilliset merkit olivat nähtävissä jo Paavalin aikana. Jo siihen aikaan oli uskovia, jotka hätääntyivät antikristillisistä merkeistä. Paavali kehoitti kuitenkin:

2. Tess. 2:2-4 “.. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.”

Lähteet:

http://totuudensanat.com/category/paaviuden-nousu-kirkkohistoriassa/

http://fi.wikipedia.org/wiki/Vatikaanivaltio

https://www.netikka.net/mpeltonen/antikristus.htm

Jesuiittojen Euroopan unioni

Vaikkei luottamus poliitikkoihin ole vuosikymmeniin ollut hyvä, ovat useimmat autuaan tietämättömiä nykyisen valtarakenteen todellisesta luonteesta. Koska Suomi on osa Euroopan unionia ja lainsäädännöllisesti alistettu EU:n perustuslain alle, on tärkeä ymmärtää missä kansalaisina olemme mukana.

Katholiek Nieuwsblad-lehti lainasi ylpeänä Euroopan neuvoston pysyväksi valittua puheenjohtajaa Herman van Rompuy’ta vuonna 2012 [1]:

“Olemme kaikki jesuiittoja.”

Lauseella hän viittasi Euroopan unionin komissaareihin ja merkittäviin vallankäyttäjiin. Näitä ovat van Rompuyn lisäksi muun muassa Jose Manuel Barroso, Jean-Claude Juncker, Mario Draghi, Mario Monti ja Mariano Rajoy. Ei tarvitse mennä paljoa ajassa taakse, kun termi jesuiitta olisi aiheuttanut useimmalle kylmänväreet. Kuinka tähän ollaan tultu?

Katsaus jesuiittojen historiaan

Jesuiittojen historiaa on viime vuosikymmenet pesty puhtaaksi ja harva enää tietää, kuinka pimeä historia veljeskunnalla on. Vanhoissa sanakirjoissa sana jesuiitta tarkoittaa salamurhaajaa tai kavalaa henkilöä. Kun tarkastelemme veljeskunnan historiaa, osuu määritelmä oikeaan. Kerettiläiseen Alumbrados-seuraan  (esp. alum brados, illuminated, valaistunut) kuulunut espanjalainen baski Ignatius Loyola perusti Jesuiittojen veljeskunnan vuonna 1534. Seuran jäsenet vannoivat munkkilupauksen ja sitoutuivat veljeskunnan tavoitteisiin. Paavi Paavali III antoi bullan hyväksyen jesuiitat roomankatolilaisen kirkon uskonnolliseksi järjestöksi. Tämä on merkittävää, koska Loyola oli temppeliritarien tapaan okkultisti ja hänen kerrotaan muun muassa levitoineen meditoidessa.

Jesuiitoista tuli 1500-luvun vastauskonpuhdistusten myötä paavin salainen armeija, mutta myös erittäin tehokas vakoilujärjestö. Jesuiittavalan mukaan jäsen oli kuuliainen suoraan jesuiittakenraalille, vaikka he nimellisesti olivat paavin alaisia. Pian he saivat juonillaan koko Vatikaanin hallintaansa ja sekaantuivat myös politiikkaan. Tämä johdosta jesuiittoja alettiin vainoamaan ja ajamaan pois useista maista ja lopulta veljeskunta lakkautettiin okkultististen palvontamenojen päädyttyä julkiseen tietoon. Lakkauttamisen julistanut paavi Klemens XIV maksoi tehtävästään hengellään.

Illuminatia

Vaikka veljeskunta oli lakkautettu 1700-luvun lopulla, jesuiitta Adam Weishaupt kokosi salaisen ryhmän ympärilleen, joka nimettiin Valaistuneiden veljeskunnaksi (der Illuminatenorden) [2]. Weishaupt esitti toukokuun 1. päivänä 1776 suunnitelman, johon kuului monarkioiden, valtioiden ja niiden rajojen, kansallisuuksien ja isänmaallisuuden, yksityisomistamisen, perheinstituution sekä uskontojen lakkauttaminen ja korvaaminen Novus Ordo Seclorum’illa eli Uudella Sekulaarilla Maailmanjärjestyksellä, jota johtaisi pieni eliitti maailmanhallituksessa. Jesuiittojen soluttama vapaamuurarien veljeskunta sitoutui Weishauptin suunnitelmaan, joka käynnistyi Ranskan vallankumouksella vuonna 1789. Vapaamuurari Napoleon Bonaparte vangitsi paavi Pius VII:n ja pakotti myöhemmin luomaan Loyolan perustaman veljeskunnan Vatikaaniin uudelleen.

“He [jesuiitat] ovat niin jatkuvasti sekaantuneet hovin ja valtion juonitteluihin, että heitä voi oikeudenmukaisesti syyttää maailmanvaltaan pyrkimisestä. He aiheuttavat kuninkaille kuoleman, ei mestauslavalla, vaan salamurhan kautta, ja yhtä vahingollisina kuin Illuminati-seura; he olivat ensimmäisenä joukossa kaikissa tapahtumissa ylistämässä murhanäytöksiä Pariisissa [Ranskan vallankumouksen aikoihin]. He ryöstivät valtioilta niiden kyvykkäimmät nuoret, jotka he houkuttelivat instituutioihinsa ja hankkivat itselleen koulutusmonopolin avulla katolisissa maissa suhteettoman ja kohtuuttoman suuren vaikutusvallan kaikkiin mielipiteisiin. Heillä oli käsissään kaikki työkalut ihmiskunnan hyväksi toimimiseksi; rahaa, suojelusta, rippituoleja ja muita keinoja oli yllin kyllin heidän käytettävissään. He voisivat siten tehdä hyvää, jos niin tahtoisivat, mutta he toimivat vain esimiestensä tahdon mukaisesti omaksi hyväkseen välittämättä tippaakaan ihmiskunnan hyvinvoinnista; ja siten on mahdotonta tulla vakuuttuneeksi siitä, että jesuiittaveljeskunnan uudelleen perustaminen voisi olla hedelmällistä tai millään tavalla hyödyksi.” -Itävallan arkkiherttua Maximilian Franz (1756-1801) (The Jesuits in History, Hector Macpherson, 1914, s. 126-127)

Sosialismi ja fasismi

On merkittävää, että jesuiitat kehittelivät kommunismia muistuttavaa yhteiskuntamallia jo vuodesta 1609 eteenpäin Paraguayssa [3]. Siihen kuului rotuerottelu luokittelemalla intiaanit kerettiläisenä elämään kolhooseissa. Jesuiittojen kouluttama vapaamuurari Karl Marx kehitteli marxilaisen kommunismin juuri Adam Weishauptin suunnitelmien pohjalta ja uskoi yhteiskuntajärjestyksen kehittyvän Hegelin tapaan dialektisesti teesin ja antiteesin taistellessa. Dialektinen filosofia on jesuiittojen ja vapaamuurarien suosima kehitysmalli, jota symboloidaan monissa tunnuksissa kaksipäisenä lintuna. Venäjän vallankumous oli Ranskan tapaan ei-venäläinen vallankumous, missä illuminaatit riistivät vallan ja asettivat Tbilisin jesuiittaseminaarissa opiskelleen vapaamuurari Josif Stalinin diktaattoriksi. Myös Natsi-Saksa oli hyvin läheisissä väleissä Vatikaanin kanssa. Hitlerin ollessa vankilassa kirja Mein Kampf syntyi jesuiittapappi Bernhard Stempflen avustuksella.

“Olen oppinut kaikkein eniten jesuiitoista.. Tähän päivään asti maan päällä ei ole ollut mitään niin kunnioitusta herättävää kuin katolisen kirkon hierarkkinen organisaatio. Olen tuonut siitä paljon mukaan omaan puolueeseeni. Katolinen kirkko pitää nostaa esimerkiksi.. Himmlerissä näen meidän Ignatius Loyolan.” -Adolf Hitler

Himmler kertoikin myös ihannoivansa jesuiittoja ja loi veljeskunnan periaatteiden mukaisesti SS:n. Kun tarkastelee vastakkain sotineita sosialismeja, voi havaita niistä hyvin samankaltaisia piirteitä esimerkiksi propagandassa ja symboliikassa. Natsit tappoivat miljoonia näiden rodun perusteella ja kommunistit miljoonia näiden yhteiskuntaluokan perusteella. Molemmissa ismeissä juutalaiset kokivat erityistä vihaa mikä on merkittävää, koska jesuiitat ovat aina vihanneet juutalaisia.

Kohti yhdentymistä

Maailmansodat ja ääreensä vedetty nationalismi toteuttivat dialektista kehitysmallia, missä teesi (kansallissosialismi) ja antiteesi (sosialismi) loivat synteesin.

“Näky yhtyneestä Euroopasta syntyi kaipauksesta rauhaan ja varallisuuteen mantereella, joka ei vain aivan liian usein ollut sisäisten konfliktien rikki repimä, vaan myös veti muun maailman kahteen sotaan.” -Wim Duisenberg, Euroopan keskuspankin johtaja ja Kolmensadan komitean jäsen

Wienin suurloosin suurmestari Richard Schlesinger kehoitti kaikkia Euroopan vapaamuurareita tukemaan jesuiitta Joseph Retingerin luomaa Eurooppa-liikettä. Retinger järjesti ensimmäisen Euroopan konferenssin Haagissa vuonna 1948, josta sai alkunsa Euroopan neuvosto. Tähän suunnitelmiin kuului myös, että tärkeiden henkilöiden tulisi kokoontua epävirallisesti. Vuonna 1954 Alankomaiden prinssi Bernhard järjesti valituille henkilöille salaisen konferenssin Hollantiin, Oosterbeckin kaupunkiin Bilderberg-nimiseen hotelliin, josta ryhmä sai nimensä. Prinssi Bernhardista tuli bilderbergiläisten ensimmäinen puheenjohtaja. Hänen on mainittu sanoneen:

“Ihmisiä, jotka on kasvatettu kansallismielisyyteen, on vaikea uudelleenkouluttaa ajatukseen luovuttaa osa itsenäisyydestään ylikansalliselle järjestölle. Tämä on tragedia.” -Prinssi Berhard, 1954

Bilderberg-ryhmästä muodostui Yhdysvaltojen ulkomaansuhteiden neuvostoa vastaava organisaatio Pyöreän Pöydän verkostoon [4]. Vuonna 1955 Bilderbergin neuvottelusta vuosi julkisuuteen seuraava julkilausuma:

“Tunnustettiin yleisesti, että on yhteinen vastuumme päästä mahdollisimman lyhyessä ajassa korkeimman asteen integraatioon aloittaen Euroopan yhteisestä markkina-alueesta.”

Suunnitelman Euroopan integraatiolle loi katolilainen Jean Monnet, jonka mukaan Euroopan unioinin kehittymistä vieläkin kutsutaan Monnet-suunnitelmaksi. Hän kutsui päämääräänsä Euroopan Yhdysvalloiksi, jolla viitataan federalismikehitykseen. Todellisuudessa nimellä viitattiin myös jesuiittojen valtaan Yhdysvalloissa, jonka hallitus on ollut alusta asti jesuiittojen kontrolloima. Harvat ovat tietoisia, että tälläkin hetkellä presidentti Obaman hallinto on lähes kokonaan jesuiittojen kouluttamien istuttama, erityisesti ulkopolitiikassa. Washingtonin kaupungin etymologia ja suunnittelu ilmentää jesuiittojen valtaa Amerikassa. Se perustettiin alueelle, joka lohkaistiin Virginian ja Marylandin osavaltioista, mistä muodostuu Virgin Mary eli Neitsyt Maria. Yhdysvaltain kongressi sijaitsee myös paikalla nimeltä Capitol Hill, joka on käännetty muinaisen Rooman senaatista Capitolium-kukkulasta.

PhotoGrid_1416357971193

Capitol-rakennus Washingtonissa ja Pietarin kirkko Vatikaanissa. Huomaa molemmissa pakanalliset obeliskit.

PhotoGrid_1416357905537

Yhdysvaltain asevoimien hallintorakennus Pentagon ja protestantismia vastaan käydyn sodan komentokeskus Villa Farnese.

Maailmansodista lähtien Yhdysvallat ja Eurooppa muodostivat läntisen valtaliiton, jota lujitettiin erilaisilla organisaatioilla, kuten Pohjois-Atlantin puolustusliitolla, minkä senkin takaa löytyy Pyöreän Pöydän järjestöjen jäseniä sekä yhtenäistä Eurooppaa luoneet katolilaiset Robert Schumann ja Konrad Adenauer. Puolalainen jesuiitta Zbigniew Brzezinski jatkoi Retingerin ja Monnetin luomaa Eurooppa-integraatiota luomalla kapitalististen valtioiden salaryhmän nimeltä Trilateraalinen komissio vuonna 1973. Siihen liittyi jäseniä pääosin Yhdysvalloista, Euroopasta ja Japanista. Brzezinskin mukaan kommunistisissa maissa oli jo tarpeeksi hyvä kontrolli taloudessa ja politiikassa. Amerikkalaisen senaattori Barry Goldwaterin varoitukset Trilateraalisesta komissiosta paljastavat sen jatkavan jesuiittojen perintöä:

“Mielestäni Trilateraalinen komissio edustaa taitavaa, rinnastettua yritystä käyttää hyväkseen kontrollia ja yhdistää kokonaisuudeksi neljä valtakeskusta – poliittinen, rahallinen, henkinen ja kirkollinen.. Järjestelmän johtajina ja luojina he tulevat hallitsemaan tulaveisuutta.” -Barry Goldwater, 1979, kirjassa With No Apologies

“Trilateraalisen komission jäsenet olivat tärkeässä osassa Euroopan unionin luomisessa. EU on esikuva maailmanhallitukselle, joka tulee muuttamaan pian kansainvälisiä suhteita.” -Trilateraalinen komissio

Kuten kehitys on osoittanut, kauppayhteisöstä on muodostunut salakavalasti suvereeni liittosupervaltio, jolla on oma presidentti, ulkoministeri ja ulkopolitiikka, parlamentti, korkein oikeus, lippu, kansallislaulu ja valuutta. Trilateraalisen komission julkilausuman mukaan integraatio on esikuvana muodostuvalle maailmanhallitukselle. Luovutetaanko valta lopulta Yhdistyneille kansakunnille? YK:n toiminta on edesauttanut rauhanprojektiksi itseään kutsuvaa Euroopan integraatiota, eikä ole mikään ihme, että Jean Monnet hääräsi myös YK:ta edeltäneen Kansainliiton taustalla. On myös merkittävää, että YK:n peruskirjan artiklat loi jesuiitta Pierre Teilhard de Chardin, joka paleontologina on myös evoluutioteoriaa “todistaneiden” Piltdownin sekä Pekingin ihmisten väärennettyjen löytöjen takana.

Jesuiittojen näköinen Euroopan unioni

Dolci_Madonna

EU:n lipun 12 tähteä, joka alunperin oli Eurooppa-neuvoston tunnus, tulee katolilaisesta Maria-ikonista.

Monet näkivät talousyhteisöksi itseään kutsuvan yhdentymishankkeen kulissin läpi jo vuosikymmeniä sitten ja varoittivat liittymästä sen jäseneksi. Suomessakin jäsenyyttä markkinoitiin täysin valheellisin mielikuvin. Kun nyt tarkastelemme EU:n valtarakennetta, voimme havaita sen olevan kopio kommunistisen Neuvostoliiton duumasta, jossa kansan valitsema parlamentti on pelkkä neuvoa-antava toimielin. Vallankäyttäjä sensijaan on Euroopan Komissio, joka on epädemokraattisesti valittu eikä parlamentti voi sitä erottaa. EU:n peruskirja määrittelee Komission jäsenen seuraavasti:

“Artikla 9d: Komission jäsenet valitaan heidän yleisen pätevyytensä ja Euroopan asiaan sitoutumisensa perusteella henkilöistä, joiden riippumattomuus on kiistaton.”

EU:n valtaa käyttävät toimielimet toimivat täysin salassa julkisuudelta, kuten Euroopan Keskuspankin neuvosto. 23-henkinen jäsenistö on epädemokraattisesti valittu, se ei ole tilivelvollinen parlamentille ja sen pöytäkirjat ovat salaisia. Miljardien eurojen arvoisia päätöksiä tekevä EKP toimii siis täysin salaten tavoitteensa ja toimintatapansa.

EU:n jesuiittajohtajat julistavat taajaan suvereeniuttaan, eivätkä anna sijaa vaihtoehtoisille näkemyksille poliittisessa kehityksessä.

“Meidän täytyy yhdessä taistella uudenlaisen euroskeptisismin uhkaa vastaan. Tämä ei enää ole vain muutaman maan yksinoikeus. Jokaisessa jäsenvaltiossa on ihmisiä, jotka uskovat, että heidän maansa voi selvitä yksin globalisoituneessa maailmassa. Se on enemmän kuin illuusio: se on valhe.” -Herman Van Rompuy vuonna 2010

Samanlaista kampanjaa kävi myös jesuiitta Mario Monti, jonka mukaan kansallisten parlamenttien ei pitäisi tukkia EU:n johtajien tietä.

Paavi ja katolilaiset jesuiittojen asialla

Pope-Francis-and-Adolfo-Nicolas

Paavi ja Musta paavi.

“Paavi on erehtymätön, kun hän koko kirkon korkeimpana paimenena ja opettajana uskon ja siveysopin asioissa antaa koko kirkkoa tarkoittavan päätöksen..
Kirkollisella opetusviralla on erehtymättömyyden lahja, s.o., se ei voi uskon ja siveydenopin asioissa erehtyä.” -Katolinen katekismus

Katekismuksen oppi paavin erehtymättömyydestä tekee katolisen kirkon jäsenistä erityisen vaikuttajan politiikkaan. Vuonna 1890 paavi Leo XIII laatii paimenkirjeen, jossa kerrottiin seuraavasti:

”Kaikkien katolilaisten täytyy tulla aktiivisiksi tekijöiksi päivänpolitiikassa. Jokaisen katolilaisen täytyy käyttää valtaansa avustaakseen kansakuntien perustuslakien muuttamista Pyhän kirkon periaatteiden mukaisiksi.”

Euroopan unionista on muodostunut pakkomielle paaveille, jotka kehottavat antamanaa tuen Euroopan kehitykselle. On siis ilmeistä, että entisen katolilaisen piispan Gerard Bouffardin paljastukset Mustan paavin eli jesuiittakenraalin vallasta pitävät paikkansa. Paavi on siis jesuiittojen nukkehallitsija Vatikaanissa, minkä on vahvistanut monet muutkin tahot, kuten Alberto Rivera ja Eric John Phelps.

“[Yhdentynyt Eurooppa tulee olemaan] mahtavin katolinen suurvaltio, minkä maailma on koskaan tuntenut.. suurin yksittäinen ihmismahti, mikä koskaan on nähty.” -paavi Johannes XXIII vuonna 1963

“Me rukoilemme sen puolesta, että Euroopan unioni toteutuu viipymättä koko laajuudessaan ja toivomme, että sen rajoja siirretään itään päin.” -paavi Johannes Paavali II vuonna 1995

Katolilaiset muodostavat Euroopan unionissa enemmistön, eikä ole ihme, että parlamentissa eu-kriittiset puolueet, kuten EFD-puolue, on estetty nousemasta johtopaikoille. Ei lienee ole yllättävää, että Suomessakin EU-vastaisen politiikan opposition johtajana on roomalaiskatolilainen Timo Soini, jonka lähipiirissä vaikuttaa muun muassa Opus Dei-seuran jäsen.

“Yhteismarkkinat itse syntyivät katolisten poliitikkojen, kuten saksalainen Adenauerin, Paul Henri Spaakin, Jean Monnetin ja Robert Schumanin innoituksesta… EY:n sosiaalinen peruskirja ja Jacques Delorsin (Euroopan komission puheenjohtajan) sosialismi on kyllästetty katolisella sosiaaliopilla. Jos eurooppalainen federalismi voittaa, EY:stä todella tulee imperiumi. Sillä ei ole keisaria, mutta sillä on paavi. On vaikeaa olla ajattelematta, että [Karol] Wojtyla tiedostaa sen.” -Richard Bennett ja Michael de Semlyen, Papal Rome and the European Union

[1] http://www.djeppink.eu/en/blog/we-are-all-jesuits

[2] http://fi.wikipedia.org/wiki/Illuminati

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Jesuit_reduction

[4] http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=2031

Illuminatia

1. heinäkuuta 1785 Regensbergissä Svetsissä ohikulkumatkalla ollut kuriiri Jakob Lanz sai rajuilmassa osuman salamaniskusta ja kuoli. Mukanaan hänellä oli suunnitelmia ja ohjeita, erityisesti koskien Ranskan vallankumousta, jotka olivat osoitetut Pariisiin Grand Orient-nimiselle vapaamuurariloosille. Asiakirjoista ilmeni, että lähettäjänä toimi ryhmä nimeltä der Illuminatenorder eli Valaistuneiden veljeskunta. Suunnitelmat päätyivät paikallisen poliisin käsiin, joka luovutti ne Baijerin hallitukselle.

Tästä johtuen illuminaatien päämajaan Baijeriin suoritettiin tarkastus, mikä paljasti uusien asiakirjojen myötä suunnitelman pyrkimyksestä maailmanlaajuiseen vallankumoukseen. Asiakirjat julkistettiin vuonna 1787 Englannin, Saksan, Itävallan, Ranskan, Puolan ja Venäjän hallituksille, jotka tulivat tietoisiksi suunnitelmista. Järjestö oli kuitenkin levittäytynyt pääasiassa vapaaherra Adolf Kniggen kautta Vapaamuurarien veljeskuntaan, missä luotettuja ja korkea-asteisia veljiä sitoutui Illuminaattien veljeskunnan kolmiasteiseen hierarkiaan. 16. heinäkuuta 1782 vapaamuurarien kongressissa Illuminatin veljeskunta liitettiin yhteiseksi Vapaamuurarien veljeskuntaan. Alemmilta asteilta salattiin illuminaattien todelliset tavoitteet, mutta heitä käytettiin suunnitelman toteuttamiseen erityisen sitoutumisen ja hierarkisen kuuliaisuuden takia.

Illuminaattien veljeskunnan hierarkia koostui kolmesta asteesta, jotka olivat Minerval, Illuminatus Minor ja Illuminatus Major. Ensimmäisellä asteella salattiin vielä järjestön äärimmäiset tavoitteet. Toiselle asteelle saattoi nousta vain vannottuaan valan Lusiferille ja Veljeskunnalle, ja että noudattaisi täydellistä kuuliaisuutta ja järjestön periaatteita. Luotettavuutensa osoittaneista Minoreista muodostui salaisten poliisien verkosto hiipivät veljet, jotka ottivat symbolikseen kaikkinäkevän silmän. Korkeimman asteen piti veljeskunnan perustanut jesuiitta Adam Weishaupt [1], joka vetäytyi maan alle ja neuvoi alaisiaan kirjeillä, käyttäen peitenimeä Spartakus.

Ratsiassa löydetyt asiakirjat paljastivat, että illuminaattien äärimmäiset tavoitteet olivat:

 • Kaikkien olemassa olevien hallitusten kumoaminen
 • Yksityisen omistamisen lakkauttaminen
 • Perintöoikeuden lakkauttaminen
 • Isänmaallisuuden lakkauttaminen
 • Uskontojen lakkauttaminen
 • Perheiden lakkauttaminen
 • Maailmanhallituksen luominen, josta Weishaupt käytti termiä Uusi sekulaari maailmanjärjestys.

Tavoitteet Adam Weishaupt perusti nihilisti Jakob Frankin teorioiden, Platonin Valtio-kirjan sekä jesuiittojen poliittisen ohjelman ja uskonnollisten palvontamenojen pohjalta. Weishaupt sai koulutuksensa jesuiitoilta Ingolstadtin kaupungin yliopistossa Baijerissa, jossa hän valmistui teologian tohtorina ja jesuiittana.

Illuminaatit loivat viralliseksi statuksekseen hyväntekeväisyyden, mikä veti puoleensa saksalaisia kansansivistäjiä, pappeja ja varakkaita ihmisiä. Weishaupt neuvoi jäseniä vapautumaan ennakkokäsityksistään ja omaksumaan veljeskunnan tavoitteet ihmiskunnan maailmanlaajuisesta onnesta ja hyvinvoinnista, minkä johdosta monet protestanttiset teologit, luterilaiset ja kalvinistit tarttuivat syöttiin. Tähän hän käytti vihan lietsontaa katolisen kirkon ylivaltaa kohtaan. Kuitenkin Ranskan vallankumouksen jälkimainingeissa täyttyi yksi Weishauptin todellisista tavoitteista, kun vapaamuurari Napoleon Bonaparte vangitsi paavin ja pakotti myöhemmin uudelleenperustamaan vuonna 1773 lakkautetun Jesuiittojen veljeskunnan Vatikaaniin. Tämän toteutti paavi Pius VII vuonna 1814.

Toisin kuin usein vaihtoehtomediassa väitetään, Adam Weishaupt oli jesuiitta kuolemaansa asti [2]. Hän tekikin vuonna 1830 ennen kuolemaansa sovinnon äitikirkon kanssa. Jesuiittavala velvoittaa jäsentä näkemään järjestön ylimmän tahon jesuiittakenraalin kristuksena [3] sekä pitämään määrätyissä tehtävissä ehdotoman kuuliaisuutensa veljeskunnalle. Kirjassa Subterranean Rome (1843) paljastettu jesuiittavala, jonka jesuiittaloikkari Alberto Rivera vahvisti identtiseksi alkuperäisen kanssa, paljastaa valan ehdottoman sitoutumisen Jesuiittojen veljeskunnalle:

“Poikani, tähän saakka sinua on opetettu teeskentelemään: Rooman katolisten keskuudessa ole Rooman katolinen ja ole vakooja omien veljiesi joukossa. Älä usko ketään ihmistä, älä luota kehenkään. Ole reformoitu reformoitujen keskuudessa, hugenotti hugenottien keskuudessa, kalvinisti kalvinistien keskuudessa, protestantti protestanttien keskuudessa. Saavuta heidän luottamuksensa, yritä päästä saarnaamaan heidän saarnapönttöihinsä ja irtisanoudu kaikella kiihkeydellä omasta pyhästä uskonnostasi ja paavista. Alennu jopa niin alas, että tulet juutalaiseksi juutalaisten keskuudessa, jotta voit paavin uskollisena sotilaana kerätä kaiken tiedon järjestösi eduksi. Sinut on opetettu istuttamaan kateuden ja vihan siemeniä salakavalasti yhteisöjen, maakuntien ja valtioiden välille, jotka elivät rauhassa. Sinut on opetettu yllyttämään niitä veritekoihin, kietomaan heidät sotaan toisiaan vastaan ja luomaan vallankumouksia ja sisällissotia maissa, jotka ovat itsenäisiä ja vauraita, kehittämään taiteita ja tiedettä, nauttimaan rauhan siunauksista, tukemaan jompaakumpaa osapuolta ja toimimaan salaisesti jesuiittaveljiesi kanssa, jotka voivat vaikuttaa vastapuolella.

Mistä sinä tulet? Vastaus: Pyhästä uskosta.

Ketä palvelet? Vastaus: Pyhää Rooman isää, paavia ja Rooman universaalista katolista kirkkoa kaikkialla maailmassa.

Kuka on komentajasi? Vastaus: Pyhän Ignatius Loyolan seuraaja, joka oli Jeesuksen seuran tai Jeesuksen Kristuksen sotilaiden perustaja.”

Adam Weishaupt toteutti todellisen veljeskuntansa tehtävää levittämällä imperialistisen nihilismin valtavan jäsenmäärän omaavaan Vapaamuurarien veljeskuntaan, muodostaen näistä rekrytointikanavan valtioiden hallintojen tasolla tapahtuvaan toimintaan. Illuminatisoidun vapaamuurariuden tehoa maailman historoitsijat eivät ole juurikaan ymmärtäneet. Weishaupt loi näin myös pohjan poliittiselle toiminnalle, joka tänä päivänä kulkee nimellä globalismi.

“He [jesuiitat] ovat niin jatkuvasti sekaantuneet hovin ja valtion juonitteluihin, että heitä voi oikeudenmukaisesti syyttää maailmanvaltaan pyrkimisestä. He aiheuttavat kuninkaille kuoleman, ei mestauslavalla, vaan salamurhan kautta, ja yhtä vahingollisina kuin Illuminati-seura; he olivat ensimmäisenä joukossa kaikissa tapahtumissa ylistämässä murhanäytöksiä Pariisissa [Ranskan vallankumouksen aikoihin]. He ryöstivät valtioilta niiden kyvykkäimmät nuoret, jotka he houkuttelivat instituutioihinsa ja hankkivat itselleen koulutusmonopolin avulla katolisissa maissa suhteettoman ja kohtuuttoman suuren vaikutusvallan kaikkiin mielipiteisiin. Heillä oli käsissään kaikki työkalut ihmiskunnan hyväksi toimimiseksi; rahaa, suojelusta, rippituoleja ja muita keinoja oli yllin kyllin heidän käytettävissään. He voisivat siten tehdä hyvää, jos niin tahtoisivat, mutta he toimivat vain esimiestensä tahdon mukaisesti omaksi hyväkseen välittämättä tippaakaan ihmiskunnan hyvinvoinnista; ja siten on mahdotonta tulla vakuuttuneeksi siitä, että jesuiittaveljeskunnan uudelleen perustaminen voisi olla hedelmällistä tai millään tavalla hyödyksi.” -Itävallan arkkiherttua Maximilian Franz (1756-1801) (The Jesuits in History, Hector Macpherson, 1914)

“Koko vastuu tästä hirveästä kolmekymmenvuotisesta sodasta on tunnustettava olevan keisari Ferdinand II:lla ja hänen opettajilla, käskyttäjillä ja sydänystävillään: Loyolan pojilla.” -Theodor Griesinger, saksalainen historioitsija, 1873

“Jesuiittaveljeskunta.. on yksinkertaisesti Rooman armeija, tehtävänään tuoda paavinistuimelle maallinen yksinvalta maailman keisarina… se on heidän tarkoituksensa. … Se mitä he himoitsevat, on vain valta, saastainen maallinen hyöty ja ylivalta, jonkinlainen universaali maaorjuus, jossa itse ovat herroja, siinä koko heidän kuvansa. He eivät kenties edes usko Jumalaan.” -Fjodor Dostojevski, 1880

“Tämä [Amerikan sisällis]sota ei olisi koskaan ollut mahdollinen ilman jesuiittojen vahingollista vaikutusta. Saamme kiittää paavilaisuutta siitä, että maamme tulvii nyt jaloimpien miestensä verestä. Vaikka Etelä- ja Pohjoisvaltioiden välillä oli suuria mielipide-eroja koskien orjuutta, Jeff Davis tai kukaan muu Etelävaltioiden johtomies ei olisi uskaltanut hyökätä Pohjoisvaltioita vastaan, jos he eivät olisi luottaneet jesuiittojen lupauksiin siitä, että he, demokratian nimissä, saisivat käyttöönsä katolilaisten rahavarat ja asearsenaalin, myös Ranskan, jos hyökkäisivät meitä vastaan..” -Abraham Lincoln Charles Chiniquy’lle, Fifty Years in the Church of Rome, 1886

“Ihmiset ovat lähes täysin tietämättömiä Vatikaanin ja jesuiittojen keskeisen suuresta vastuusta kahden maailmansodan aloittamisessa; tilanne jonka osaksi selittää Vatikaanin ja jesuiittojen käytössä olleet jättimäiset taloudelliset resurssit, jotka tuovat niille valtaa niin monella alueella, erityisesti viime konfliktin jälkeen.” -Edmond Paris, The Secret History of the Jesuits, 1975

1800-luvulla Adam Weishaupt ja Illuminaattien veljeskunta oli hyvinkin yleisessä tiedossa, mutta valistusaatteen myötä tieto jätettiin vähitellen sanakirjoista. On merkittävää, ettei näin suuresta historian vaikuttajasta ole mainintaakaan nykyaikaisessa käsityksessämme. Tietosanakirjoista  poistettiin niinikään kaikki oleellinen vapaamuurareista, jotka muodostavat laajimman veljeskunnan valtion hallinontasolta kirkkoihin asti, sekä jesuiitoista, joiden veljeskunta lakkautettiin vuonna 1773 okkultismin ja jatkuvien valtakieroilujen ja murhien takia. Vaikka Weishauptin suunnitelma kerrotaan tyrehtyneen asiakirjojen paljastumiseen, sen perintöä jatkaa Pyöreän Pöydän organisaatiot, jotka ovat vaikuttaneet valtarakenteiden keskittämiseen ja moraalisten arvojen rappeutumiseen, juuri niinkuin Weishaupt yli 200 vuotta sitten esitti.

Lähteenä käytetty

Salainen asiakirja no1 http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=2058

http://nokialainen.blogspot.fi/2011/01/jesuiitat-paavinvallan-salainen-armeija.html

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt

[2] http://www.newadvent.org/cathen/07661b.htm

[3] https://archive.org/stream/footprintsofjesu00thom#page/50/mode/2up