Kaikkivoipaisuuden paradoksi

beautiful-eart-wallpaper-hd-79

Yksi ateistien argumenteista Raamatun Jumalan olemassaoloa vastaan on kaikkivoipaisuuden paradoksi, mikä esitetään yleensä seuraavasti:

Voiko Jumala luoda niin suuren kiven, ettei hän itsekään voi sitä nostaa?

Kysymyksen kummassakin tapauksessa on teko, jota Jumala ei kykene tekemään, mikä ateistien mukaan kieltää kaikkivoipaisuuden. Vuoden 1933/38 käännöksen mukaan Raamatussa mainitaan 59 jakeessa Jumalan olevan kaikkivaltias. Voiko ihminen luoda siis Luojalleen ongelman, johon kaikkivaltius rajoittuu? Mietitäänpä. Voiko Jumala luoda nelikulmaisen ympyrän? Onko mahdotonta olemassa? Peruslogiikan pohjalta Jumala ei voi tukistaa kaljua, koska se on mahdotonta eikä mahdotonta ole olemassa. Ludwig Wittgensteinin mukaan kysymys, johon ei millään keinolla voida saada järkevää vastausta, on itsessään epälooginen ja virheellinen. Narnia-kirjasarjasta tuttu C. S. Lewis on myös sanonut:

Hölynpöly pysyy hölynpölynä myös silloin kun se yritetään liittää Jumalaan.

Jumala ilmoittaa itsensä luomisteon kautta, joten fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten järjestelmien pohjalta on loogista ajatella, että Jumala on erittäin looginen. Se ei silti tarkoita, että ajan ulkopuolella Jumalan täytyisi rajoittua peruslogiikan sääntöihin. Tällöin Jumala kykenee tekemään asioita, jotka ovat hänelle mahdottomia siitä yksinkertaisesta syystä, että hän pystyy mihin vain. Miten se tapahtuu, ei ihmisen tarvitse ymmärtää, koska sen ei tarvitse olla loogisesti mahdollista. Jumalan kaikkitietävyyttä ei Raamatun mukaan selvästikään rajoita ihmisen vapaa tahto, sillä Jumala tietää huomisen samalla tavalla kuin ihminen muistaa eilisen. Ateistien loogisesti katsottuna epälooginen kysymys ei siis voi horjuttaa Jumalan kaikkivaltiutta. Kehäpäätelmien pallon voisi heittää takaisin; ateisteillä itsellään on naturalismin paradoksi, mikä poissulkee itsensä. Naturalisti olettaa, että todellisuus koostuu tai on palautettavissa vain aineeseen, aineellisiin voimiin tai fysikaalisiin tapahtumiin. Termodynamiikan

  1. pääsäännön mukaan energia on vakio eli mikään luonnollinen prosessi ei voi synnyttää energiaa.
  2. pääsäännön mukaan entropia voi vain kasvaa eikä koskaan vähetä eli ajan lisääntyessä epäjärjestys kasvaa.

1. pääsäännön mukaan maailmankaikkeuden on oltava ikuinen, ellei sillä ole ei-luonnollista aiheuttajaa. 2. pääsäännön kohdalla naturalisti joutuu täydelliseen kehäpäätelmään; koska alkuräjähdysteorian mukaan aine oli aluksi maksimaalisen entropian tilassa, miten entropia voi siis jatkaa kasvuaan alkuräjähdyksen jälkeen? Kansan kielellä; aloitetaan siis huipulta ja jatketaan ylöspäin. Termodynamiikan kahdelle ensimmäiselle pääsäännölle ei ole löytynyt poikkeuksia tieteellisen tutkimuksen historiassa. Ne myös kertovat, että maailmankaikkeus on luotu älykkään suunnittelijan toimesta täydelliseksi, ja että jokin on aloittanut luomakunnan rappeutumisen.

Tämä auringon, planeettojen ja komeettojen muodostama mitä kaunein järjestelmä on voinut syntyä vain älykkään ja voimakkaan olennon suunnitelmasta ja hallinasta.. Me tunnemme hänet vain hänen luomistekojensa viisaudesta ja erinomaisuudesta. -Isaac Newton

Advertisements

7 väärää tieteellistä väittämää

title _ thinking

Artikkelisarja sisältää seitsemän yleistä tieteen nimissä esitettyä väittämää, joita tarkastellaan kutakin luonnontieteellisten havaintojen valossa. Jos Richard Dawkins pyrkii kirjallaan Jumalharha tekemään jumaluskoisista ateisteja, pyrkii tämä artikkelisarja saada lukijan ajattelemaan ja päättelemään ihan itse.

  1. Luonnontiede ei tarvitse Jumalaa
  2. Maailmankaikkeus syntyi alkuräjähdyksessä
  3. Elämä syntyi elottomasta
  4. Evoluutio on kehittänyt luonnon monimuotoisuuden
  5. Samanlainen geeniperimä on todiste yhteisestä esi-isästä
  6. Evoluutioteoria pyrkii tieteelliseen käsitykseen
  7. Jumalan olemassaololle ei ole järkeviä perusteita