Miksi emme löydä elämää muualta avaruudesta?

Vieraan älyelämän on muun muassa epäilty välttelevän meitä, horrostavan jossain tai ehkäpä evoluutio ei vain etene. Siellä jossain.

Darvinistit tarjosivat jälleen hupia Ylen artikkelissa, jossa tutkijat ihmettelivät, miksei elämää löydy muualta avaruudesta. Tähän tutkimukseen on käytetty vuosikymmenten aikana mittaamattomia määriä aikaa ja rahaa, sillä kehitysopin mukaan elämää voi sattumalta syntyä elottomaan ympäristöön, ”kunhan olosuhteet sen sallivat”.

Aivan kaikki tutkijat eivät kuitenkaan käsitystä pureksimatta niele, esimerkiksi Dissent from Darwin-järjestön yli yhdeksän sataa allekirjoittanutta professoria pitää darvinismia kykenemättömänä selittämään maailmankaikkeuden syntyä ja olemassaoloa.

Tutkijat ovat listanneet valtavan määrän fysikaalisia, biologisia, geologisia sekä tähtitieteellisiä elämän mahdollistavia tekijöitä, jotka huomioiden teoreettinen todennäköisyys elämälle suotuisalle maailmankaikkeudelle on 1:10500. Siksi tunnetut satatuhatta miljoonaa galaksia ympärillämme, joissa kussakin on satatuhatta miljoonaa aurinkoa, ovat aivan liian pieni määrä aurinkokuntia, jotta toinen maan kaltainen planeetta olisi todennäköinen.

Ylen artikkeliin viitaten, evoluutio kyllä toimii, mutta ei niin kuin darvinisti haluaisi uskoa toimivan. Evoluutiossa tieteellisesti katsottuna tapahtuu

 1. elöiden geeneissä sukupolvien myötä mutaatioita, eli muutoksia tai virheitä; sekä
 2. luonnonvalintaa, jossa populaatioissa menestyy parhaiten ympäristöön sopivat eliöt.

Darvinistit ovat laskeneet, että jos

 1. mutaatio + valinta on muuntelua (ns. mikroevoluutio), täytyy myös
 2. muuntelun + paljon aikaa olla kokonaan uudenalaisten rakenteiden ja toimintojen eli uusien eliöiden syntyä (ns. makro/ megaevoluutio).

Ainoa miinus teoriassa on sen lähtökohdassa: mutaatio ei ole koskaan tehnyt uutta geneettistä koodia. Tutkijat ovat passivoineet tai aktivoineet jonkin eliön olemassa olevia geenejä, mutta mitään uutta ei ole syntynyt. Koko kehitysopillinen teoria nojaa puhtaasti Charles Darwinin kirjan Lajien synty pari vuosisataa vanhaan lausahdukseen:

Ja koska luonnollinen valinta vaikuttaa ainoastaan työskentelemällä kunkin eliön hyväksi, pyrkivät kaikki ruumiilliset ja sielulliset kyvyt kehittymään kohti täydellisyyttä. -Charles Darwin, Lajien synty, s. 666

Kukaan, parin vuosisadan aikana Charles Darwinista lähtien, ei ole nähnyt evoluution luovan mitään uutta, päin vastoin. Näemme luonnossa devoluutiota, eli olemassa olevan informaation katoamista. Eliöiden geneettinen koodi rapistuu, eikä esimerkiksi ihmislaji voi olla genetiikan tutkijoiden mukaan yli kymmentä tuhatta vuotta vanha. Luonnontieteiden isät uskoivat Raamatun kreationismiin, ja tekivät suuria löytöjä tieteen eteen. Nyt, kun darvinismi sanelee luonnontieteen tutkimuksen ehdot, tieteiden kehitys on pysähtynyt ja varoja käytetään valtavia määriä tyhjän päiväiseen elämän etsimiseen avaruudesta, vaikka se on teoreettisesti moneltakin kannalta täysin mahdotonta.

Tämä auringon, planeettojen ja komeettojen muodostama mitä kaunein järjestelmä on voinut syntyä vain älykkään ja voimakkaan olennon suunnitelmasta ja hallinnasta.. Me tunnemme hänet vain hänen luomistekojensa viisaudesta ja erinomaisuudesta. -Isaac Newton

Advertisements

Ateismin kehäpäätelmiä iskostetaan myös musiikilla

dawkins-nightwish

Suomalainen metallimusiikin maailmanmenestys Nightwish julistaa kehitysoppia uudella levyllään Endless forms most beautiful, jonka nimi on valittu Charles Darwinin mukaan kunnioittamaan elämän kauneutta, luontoa, tiedettä ja järkeä. Levyn nimikkokappaleen alkusanat lausuu ehkäpä tunnetuin kehitysopin sanansaattaja, ateisti Richard Dawkins. Yhtyeen sanoittaja Tuomas Holopainen lainaa ylpeänä Dawkinsia:

Jos joku kieltää evoluution, hän on joko kouluttamaton tai typerys.

Holopaisen mukaan albumin pyrkimyksenä on herättää avointa ja sivistynyttä keskustelua tiedepohjaiselle maailmankatsomukselle.  Kyseinen avoin ja sivistynyt keskustelu aukeaa yllättäen Dawkinsille tyypilliseen tapaan haukkumalla tyhmiksi kehitysopin kyseenalaistavat. Tämä yleinen argumentointivirhe syntyy vain ateistien epävarmuudesta omaan elämänkatsomukseen. Tunnetut ateistiset tiedemiehet nimittäin hiljaisesti tietävät, että luonnon lainalaisuudet sulkevat pois naturalismin eli käsityksen kaikkeudesta ilman yliluonnollista ja älyllistä Luojaa. Termodynamiikan 1. pääsäännön mukaan mikään luonnollinen prosessi ei voi synnyttää energiaa. 2. pääsäännön mukaan taas ajan kasvaessa epäjärjestys lisääntyy, muttei koskaan toisin päin; eli ikuinen tai vaiheittain kehittyvä käsitys maailmankaikkeudesta on luonnon vastainen. Kahdelle termodynamiikan pääsäännölle ei ole löytynyt yhtäkään poikkeusta tieteen historiassa. Nightwishin kappaleiden Weak Fantasy ja Yours is an Empty Hope ateistisesta ilosanomasta siirrytään loogisesti Dawkinsin lukemaan lyhennettyyn lainaukseen Darwinin kirjasta Lajien synty, josta vain korostettu osa esitetään kappaleessa:

Jotakin suuremmoista on tässä ajatuksessa, että Luoja on puhaltanut elämän ja sen voimat aluksi vain muutamiin harvoihin tai yhteen ainoaan muotoon ja että kiertotähtemme kiertäessä rataansa järkähtämättömän painolain mukaisesti tuosta yksinkertaisesta alusta on kehittynyt ja edelleen kehittyy mitä kauneimpia ja ihmeellisimpiä muotoja.

Darwin ei itse koskaan kieltänyt Luojan olemassaoloa, vaan muodosti elämänkäsityksensä pitkälti teosofian pohjalta. Darwinin ja H. P. Blavatskyn filosofiat ovat vallan samankaltaiset:

 • Kaikki ruumiilliset ja sielulliset kyvyt pyrkivät kehittymään kohti täydellisyyttä (Lajien synty, s. 666).

vrt.

 • Jälleensyntyminen mahdollistaa ihmisen fyysis-eetterisen ruumiin ja astraalis-mentaalisen sielun kehittymisen kohti täydellisyyttä (Ruusuristi Ry/ Teosofia).

Sekä:

 • Luonnonvalinta on eteenpäin työntävä voima, joka vaikuttaa ainoastaan työskentelemällä kunkin eliön hyväksi (Lajien synty).

vrt.

 • Teosofian perusoppi karmanlaki on maailman järki ja kullekin yksilölle hyväksi (Ruusuristi Ry/ Teosofia).

Tällaista “järkevää” ja “kehittävää” lainalaisuutta ei ole koskaan löydetty luonnosta, mistä falsifikationismin periaatteen kehittänyt filosofi Karl Popper sanookin:

Luonnonvalinta on naurettava termi, koska oikeastaan se ei sano yhtään mitään.. Sattumanvaraisuus ei voi valita mitään hyödyllistä, positiivista tai kehittyvää. Luonnollisesti sopivimmat jäävät eloon, mutta se ei todista evoluutiosta.

Ateistit, Nightwish yhtyeineen mukaan lukien, uskovat siis naturalismiin, joka sulkee pois naturalismin mahdollisuuden, ja siteeraavat samalla okkultisti H. P. Blavatskya lainannutta Charles Darwinia, joka hyvin todennäköisesti käsitti “Luojansa” Blavatskyn tavoin:

Saatana, Genesiksen Käärme on todellinen luoja ja hyväntekijä, hengellisen ihmiskunnan isä, sillä se oli hän joka avasi Aadamin silmät ja hän joka oli ensimmäinen joka kuiskasi: Sinä päivänä kun te syötte tästä puusta, te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. -H. P. Blavatsky

Ateisti Richard Dawkins on todennut hyvinkin ironisesti:

Näennäistieteen harjoittaminen johtuu joko lapsellisesta tai alkeellisesta tiedekäsityksestä tai pahimmillaan petoksesta, jolla tavoitellaan taloudellista tai poliittista hyötyä.

Holopaisen ja Dawkinsin mielipiteet maailmankatsomuksista jätettäköön omaan arvoonsa, mutta kyseisestä antiteistisestä julistustyöstä tulee väkisinkin mieleen Jeesuksen sanat:

Matt. 18:6-7 Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee.

Lähteet:

Kehitysopin pakanalliset juuret

Ja koska luonnollinen valinta vaikuttaa ainoastaan työskentelemällä kunkin eliön hyväksi, pyrkivät kaikki ruumiilliset ja sielulliset kyvyt kehittymään kohti täydellisyyttä. -Charles Darwin, Lajien synty s. 666

On hämmentävää, että juuri kehitysopista on muodostunut modernin länsimaalaisen järjellinen ja ylivertainen elämänkatsomus. Tieteellisissä piireissä kunnioitetaan suuresti Charles Darwinia ja hänen kirjaa Lajien synty – kehitysopin perusteosta. Harva on kuitenkaan tutustunut Darwinin filosofiaan tai vaikutteisiin, mistä tämä on muodostanut kehitysopillisen perustuksen.

 1. Tieteellinen evoluutio
 2. Teosofian vaikutukset Darwiniin
 3. Kehitysoppi uskontoantropologian valossa

1. TIETEELLINEN EVOLUUTIO

Evoluutio on havaittava ilmiö eliöiden perimässä, missä sukupolvien myötä ja ympäristön vaikutuksesta tapahtuu geneettisiä muutoksia eli mutaatioita. Mutaatiot voivat johtaa parempaan sopeutumiseen ympäristön muuttuessa, kuten Charles Darwin huomasi darwinsirkuista. Lisäksi Darwin uskoi ruumiillisten ja sielullisten kykyjen kehittymiseen, mistä hän päätteli, että jos:

 • mutaatio + valinta = muuntelu (sopeutuminen/ mikroevoluutio)

täytyy myös olla:

 • muuntelu + paljon aikaa = kokonaan uudenlaisia rakenteita ja toimintoja eli uusia lajeja (makro-/ megaevoluutio).

Luonnontieteen oppikirjoihin syntyi darvinismin levitessä upeita kehitysopillisia syntytarinoita biodiversiteetille, vaikkei kukaan koskaan esittänyt, kuinka makro- tai megaevoluutio käytännössä toimisi tai mikä todistaisi sellaisen mekanismin olemassaolon. Darvinistinen ongelma on, että vaikka jokin laji sopeutuu kuinka paljon tahansa ja näyttäsi saavan “uudenlaisia ominaisuuksia”, ei uutta geneettistä informaatiota synny. Muuntelu tapahtuu siis aina olemassaolevalla informaatiolla. Havaitut luonnon lainalaisuudet osoittavat käytännössä vahvasti darvinistista kehittymistä vastaan. Kehitysopin mukaan järjestys lisääntyy ajan kasvaessa, entropia taas osoittaa että kehitys on kohti epäjärjestystä. Kehitysoppia kannattava professori John Ross on tunnustanut tosiasian:

Ei tiedetä olevan mitään, mikä sotisi termodynamiikan toista pääsääntöä vastaan. Tavallisesti se yhdistetään suljettuihin järjestelmiin, mutta se soveltuu yhtä hyvin myös avoimiin järjestelmiin.. On jotenkin mielletty, ettei toisen pääsäännön tarvitsisi vaikuttaa laaja-alaiseen tasapainoon pyrkivän kentän joka kolkassa. On tärkeää varmistaa, ettei tämä harhakäsitys tee itsestään kuolematonta. -Chemical and Engineering News

Näin voidaan havaita, ettei kehitysoppi lainkaan pohjaudu empiiriseen tutkimukseen vaan uskomuksille mystisestä lainalaisuudesta, joka pyrkii kehittämään niin ruumiillisia kuin sielullisia kykyjä kohti “täydellisyyttä” – mitä se sitten tarkoittaakaan.

2. TEOSOFIAN VAIKUTUKSET DARWINIIN

Idän uskontojen tulkinnat jälleensyntymisestä näkivät sen eräänlaisena kahleena, josta ihminen pyrki vapauteen. Teosofia muodosti jälleensyntymisopista 1800-luvulla positiivisen asian, joka mahdollisti ihmisen fyysis-eetterisen ruumiin ja astraalis-mentaalisen sielun kehittymisen. Teosofia on pääasiassa H. P. Blavatskyn kokoama synkretismi, mikä koostuu palasista kaikista uskonnoista ja muodostaa niistä “viisaus-uskonnon” [1]. Blavatsky lainasi huomattavasti aikansa vapaamuurareita ja kabbalisteja, kuten Eliphas Leviä. Nämä puolestaan ottivat paljon vaikutteita Blavatskyn filosofiasta, mikä levisi nopeasti valistusta kannattavassa Vapaamuurarien veljeskunnassa.

Teosofian merkittäväksi opiksi koostui juuri ruumiillinen ja sielullinen kehittyminen, mistä Charles Darwinkin kertoo kirjassaan Lajien synty. Teosofian vaikutukset Darwiniin ovat erittäin todennäköisiä, sillä hänen sukunsa linkittyy vahvasti vapaamuurareihin. Charlesin isoisä Erasmus, kuuluisan skotlantilaisen Kilwinningin vapaamuurarilooshin jäsen, hahmotteli kehitysopillista elämänkatsomusta kirjassaan Zoonomia (1794), mikä vaikutti merkittävästi Charlesin filosofiaan ja elämäntyöhön [2].

Itämaisissa uskonnoissa karma on jonkinlainen sokea luonnon voima, mutta teosofian perusopissa karmanlaki on maailman järki. Charles Darwin toi esiin ajatuksen, että luonnonvalinta on luonnon eteenpäin vievä voima, joka toimii yksilöiden hyväksi. Darwinin esittämä luonnonvalinta on vähintäänkin yhtä mysteerinen kuin teosofian karmanlaki. Falsifikationismin periaatten luonut filosofi Karl Popper on tiivistänyt tosiasian:

Luonnonvalinta on naurettava termi, koska oikeastaan se ei sano yhtään mitään.. Sattumanvaraisuus ei voi valita mitään hyödyllistä, positiivista tai kehittyvää. Luonnollisesti sopivimmat jäävät eloon, mutta se ei todista evoluutiosta.

Darwinin populisoima vaiheittainen kehittyminen kohti täydellisyyttä ja luonnonvalinnan mystinen laki olivat todellakin lainausta okkultisti H. P. Blavatskyn synkretismiuskonnosta, mikä taas koostui kaikista spritismin ja okkultismin muodoista ja pakanauskomuksista.

3. KEHITYSOPPI USKONTOANTROPOLOGIAN VALOSSA

Uskontoantropologiassa on harvinaisen selvää, että maailman uskonnot ovat kehittyneet Lähi-idässä vallinneesta muinaisesta kantauskonnosta. Tästä syystä Lähi-idän, Aasian, Etelä-Amerikan kuin Skandinaaviankin pakanauskonnoissa on löydettävissä monia samankaltaisuuksia. Moderni naturalistinen elämänkatsomus – evoluutioteorian kannattaminen ei sinänsä tuonut mitään uutta elämänkatsomuksiin. Maailman synnyn sekava alkumyllerrys on havaittavissa muun muassa hindulaisuudessa ja mayojen myyteissä, kehittyvä elämä taas löytyy esimerkiksi Koraanista:

Suura 71:14 Totisesti, Hänhän on luonut teidät eri vaiheiden kautta.

Kehitysoppi on siis vain uudelleen kasattu kyhäelmä jälleensyntymisoppia ja alkukantaista animalismia (jumaluus luonnossa). Kehitysoppi vääristelee myös tästä syystä räikeästi tieteellistä tutkimusta. Siksi kristityn tulee hylätä kyseinen totuuden irvikuva, vaikka luopiokirkot ovatkin sallineet sen nihilistisen jalan ovensa väliin.

[1] https://fi.wikipedia.org/wiki/Teosofia

[2] http://freemasonry.bcy.ca/biography/darwin_e/darwin_e.html

7 väärää tieteellistä väittämää

title _ thinking

Artikkelisarja sisältää seitsemän yleistä tieteen nimissä esitettyä väittämää, joita tarkastellaan kutakin luonnontieteellisten havaintojen valossa. Jos Richard Dawkins pyrkii kirjallaan Jumalharha tekemään jumaluskoisista ateisteja, pyrkii tämä artikkelisarja saada lukijan ajattelemaan ja päättelemään ihan itse.

 1. Luonnontiede ei tarvitse Jumalaa
 2. Maailmankaikkeus syntyi alkuräjähdyksessä
 3. Elämä syntyi elottomasta
 4. Evoluutio on kehittänyt luonnon monimuotoisuuden
 5. Samanlainen geeniperimä on todiste yhteisestä esi-isästä
 6. Evoluutioteoria pyrkii tieteelliseen käsitykseen
 7. Jumalan olemassaololle ei ole järkeviä perusteita

Evoluutioteoria ja tieteen kriteerit

Evoluutiomyönteinen Kansallinen tutkimuskomitea (National Research Council) määritteli vuonna 1996 tieteen seuraavasti:

”Tieteellisten selitysten tulee täyttää tietyt kriteerit. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä, niiden tulee olla yhdenmukaiset luonnosta tehtyjen kokeellisten ja havaittavien todisteiden kanssa ja kun tilanne sen mahdollistaa, niiden tulee tehdä luotettavia ennustuksia tutkittavista kohteista/järjestelmistä.

Niiden tulisi olla myös loogisia, kunnioittaa todistusaineiston käsittelyn sääntöjä, olla avoimia kritiikille, raportoida käytetyistä menetelmistä ja käytännöistä, sekä tehdä tiedosta julkista.

Selitykset jotka pohjautuvat myytteihin, henkilökohtaisiin uskomuksiin, hengellisiin arvoihin, mystiseen inspiraatioon, taikauskoon tai auktoriteettiin koskien sitä kuinka luonnollinen maailma muuttuu, voivat olla henkilökohtaisella tasolla hyödyllisiä ja yhteiskunnallisesti relevantteja, mutta ne eivät ole tieteellisiä selityksiä.”

Yllä mainitutut kriteerit tieteelle tiivistettynä ovat:

1. Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon

2. Esittää luotettavia ennustuksia

3. On looginen

4. On avoin kritiikille

5. Tuottaa yksityiskohtaista ja paikkansapitävää informaatiota

6. Ei sisällä ennakko-olettamuksia

Uskottavasti esitettynä evoluutioteoria on saatu, lähinnä indoktrinaation kautta, iskostettua universaaliksi totuudeksi. Jopa kristityt kirkot ja järjestöt ovat hyväksyneet sen osaksi maailmankuvaa. Kreationistinen tutkimus ja opetus vietiin ovelasti vetoamalla myytteihin ja hengellisiin arvoihin. Mutta mitä sanoo evoluutioteoria annettujen standardien puitteissa?

1. Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon

Evolutionistit vakuuttavat, että evoluutio on havaittavissa oleva prosessi. Esimerkkeinä käytetään usein vaaleiden ja tummien koiperhosten muuntumista erilaiseksi populaatioksi. Kuitenkaan koiperhosten esimerkki, tai mikään muukaan havaittu todiste evoluutiosta ei osoita uuden geneettisen informaation synnystä mitään, vaan lajiutumisesta saman lajin sisällä. Jopa jotkut evolutionistit myöntävät tämän:

“Suoritetut kokeet havainnollistavat kauniisti tapahtumat kuten luonnonvalinnan – tai vahvimman selviämisen, mutta ne eivät havainnollista evoluutiota toiminnassa, sillä kuinka paljon tahansa populaatiot saattavatkin muuttua lukumääriltään tai sisältämiensä vaaleiden, keskitummien tai tummien muotojen suhteen, kaikki koiperhoset pysyvät alusta loppuun asti Biston betularia:na (koiperhosina).”

Jopa Wikipedia paljastaa evoluution havainnoitavuudesta seuraavasti:

“Evoluutio on historiallinen tapahtumasarja, eikä sitä voida todistaa perinteisillä väitteillä tai menetelmillä, joilla todistetaan puhtaasti fysikaaliset tai funktionaaliset ilmiöt. Tietyt evolutiiviset tapahtumat – ja evoluutio kokonaisuudessaan – on pääteltävä havaintojen perusteella.”

Niinpä niin, evoluutio on kehittymistä mutaatioiden kautta uusiksi lajeiksi, mutta todisteet tällaisista positiivisista mutaatioista ja uusien lajien muodostumisesta puuttuu täysin. Silti moni pitää universaalina totuutena me olemme kehittyneet apinoista -hypoteesia.

Kreationistit ripittivät taannoin evoluutiokannattaja Richard Dawkinsia siitä, ettei evoluutiota ole havaittu ikinä, johon Dawkins totesi:

“Kieltäytyminen uskomasta asioihin joita ei voi itse nähdä on älytöntä. Ajattelepa nyt, en ikinä nähnyt Napoleonia omin silmin, mutta se ei tarkoita etteikö Napoleon olisi ollut olemassa.”

Raamattuun uskova voi sanoa vain Aamen. Kuten tiedämme, on Raamatun historiallisuus selvitetty arkeologisesti ja sen ulkopuolisista lähteistä monilta osin aina vedenpaisumuksen aikaan asti, 4400 vuoden päähän.

2. Esittää luotettavia ennustuksia

“Miksei jokainen geologinen muodostelma ja kerrostuma ole täynnä sen kaltaisia [eliöiden] välimuotoja? Geologia ei selvästikään paljasta mitään sen kaltaista tasaisesti etenevää orgaanista ketjua; ja tämä on selkein ja vakavin vastalause joka voidaan esittää teoriaani kohtaan.” -Charles Darwin

Charles Darwin toivoi, että tulevat fossiililöydöt osoittaisivat oikeiksi hänen näkemyksensä välimuodoista. Evoluutiobiologi ja paleontologi Stephen Jay Gould paljasti seuraavasti:

“Fossiilirekisterin sisältämien välimuotojen äärimmäinen harvinaisuus pysyy paleontologien ammattisalaisuutena.”

Hiljattain National Geographic myönsi seuraavasti:

“Valaiseva, mutta aukkoinen fossiilirekisteri on kuin filmi evoluutiosta, jossa 1000 otoksesta 999 on kadonnut.”

Evolutionistit siis myöntävät, että 99.9% todistusaineistosta puuttuu! Todisteet välimuodoista viittaavat vain kouralliseen, jopa heidän omassa piireissään kiisteltyihin ja kyseenalaisiin, välimuotoehdokkaisiin.

Kyseistä seikkaa on pyritty selittämään punktualismilla, jossa esitetään, että eliöt kehittyivät niin nopeasti, että ne jättivät fossiilirekisteriin vain vähäisiä jälkiä kehityksestään. Kuitenkin tämän kaltainen muutos suhteessa Darwinin odottamaan asteittain tasaisesti etenevään orgaanisten fossiilien ilmaantumiseen, on vain julkinen osoitus kehitysopin kyvyttömyydestä tehdä ennustuksia. Käden heilautuksella todisteiden puutteesta tulee todiste evoluution puolesta. Mikäli yli 100 vuotta syvällistä tutkimusta ei ole kyennyt vahvistamaan edes Darwinin odotusta koskien fossiilirekisteriä, niin evoluutionäkemys on selkeästi epätieteellinen.

evolution (0;00;00;00)

3. On looginen

Fred Hoyle ja Chandra Wickramasinghe laskivat, että todennäköisyys solun muodostumiselle luonnonprosessien kautta on 1×10-40000 . Todennäköisyyslakien pohjalta tiedämme, että kun todennäköisyys on alle 1×10-50, tapahtumaa ei tule koskaan tapahtumaan. Puhutaan siis 800 kertaa pienemmästä todennäköisyydestä kun mahdottomuus, ja tämä on pelkästään alkeellisen solun muodostumiselle. Väite itsestään syntyvästä elämästä on yhtä järjetön kuin väittäisi, että riittävän monta kertaa tiputettuna lentokoneesta tiilet, sementti, vesi, teräsosat, sähköjohdot ja työkalut muodostaisivat tippuessaan Olkiluodon ydinvoimalan, joka tosin on Euroopan kalleimman rakennuksen tittelistä huolimatta yksinkertainen järjestelmä verrattuna elävään ja lisääntyvään soluun.

Vaikka tämä geneettinen koodi, joka on paljon monimutkaisempi kuin Windows 8:n koodi, syntyisikin sattumalta, puuttuisi sillä yhä kyky synnyttää uutta informaatiota. Se siitä loogisuudesta.

4. On avoin kritiikille

Taannoin julkaistu dokumentti Expelled paljastaa yksityiskohtia useiden evolutionistien vuosien varrella harjoittamista nihilismistä, missä ei siedetä minkäänlaisia näkemyksiä haastamaan darwinistista oppirakennelmaa.

Expelled paljastaa, kuinka jopa darwinistien keskuudessa näiden perinteisiä näkemyksiä haastavat joutuvat monesti siirtymään syrjään hallitsevista asemista työyhteisöissä. Yksi viimeaikaisista esimerkeistä koskee kehitysopin professoria Michael Reissiä, joka toimi Royal Society’n opetustoimen johtajana, joka jätti tehtävänsä jouduttuaan ankaran painostuksen alaiseksi, jossa vaadittiin hänen eroansa sen jälkeen kun hän oli esittänyt näkemyksensä luomisopin ja älykkään suunnittelun saattamisesta takaisin kouluopetukseen.

Kun kehitysopin kannattajat ensi kertaa pyrkivät saamaan näkemyksensä opetettaviksi kouluihin, he vetosivat siihen, että evoluutiota tulisi opettaa luomisopin ohella tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden nimissä. Nykypäivänä intellektuelli eliitti taas vaatii täydellistä kunnioitusta ja alistumista heidän tulkinnalleen elämän alkuperästä ja kehityksestä ainoana oikeana tienä. Tällä tapaa he käyttävät veronmaksajien rahoja lasten indoktrinoimiseen monopoliasemalla.

prehistorc_animals_Plesiosaur_Carcass

Plesiosauruksen ruho kalastajien nostamana Tyynestä valtamerestä vuonna 1977. Hyvin säilynyt “66 miljoonaa vuotta vanhaksi”.

5. Tuottaa yksityiskohtaista ja paikkansapitävää informaatiota

Toisinaan tiedepiirissä esiintyy tapauksia, joissa tiedemiehet ovat tietoisesti väärentäneet tutkimusdataa saadakseen tulokset tukemaan omia teorioitaan ja tarkoitusperiään. Ne henkilöt jotka ovat tutustuneet syvemmin evoluutio-luominen-keskusteluun, tuntevat yleensä sellaiset huijaukset kuten Piltdownin ihmisen, Archaeoraptor’in (Piltdownin lintu), Nebraskan ihmisen ja lavastetut kuvat koiperhosista, jotka kaikki ovat vilpillisiä ”todisteita” evoluutionäkemyksen tukena.

IMG_20140702_173002

Ihmisen ja simpanssin “geneettinen samankaltaisuus” todisteena yhteisestä kantamuodosta.

Haeckel sikiöt

Haeckelin “samankaltaiset sikiövaiheet”, joka paljastui jo 1800-luvulla väärennökseksi, mutta on yhä koulubiologian todisteena.

6. Ei sisällä ennakko-olettamuksia

Evoluutiobiologi Richard Lewontin paljasti omat ennakkoasetelmansa eräässä lainauksessa seuraavasti:

“Ei ole kyse siitä, että tieteen metodit ja instituutiot jotenkin painostaisivat meitä hyväksymään materialistinen selitys ihmeelliselle maailmallemme; päinvastoin, me olemme materialistisen a priori -uskollisuutemme velvoittamia. Meidän tulee luoda tutkimuksen ja konseptien koneisto, joka tuottaa materialistisia tuloksia huolimatta siitä, kuinka järjenvastaisia tai kuinka arvoituksellisia ne ovat asiaan perehtymättömälle. Lisäksi kyseinen materialismi on ehdoton, sillä me emme voi sallia Jumalaista jalkaa oven väliin.”

Useat evolutionistitkin myöntävät nykyään, että monet luonnossa havaitut rakenteet ”näyttävät suunnitelluilta”, mutta koska he ovat sitoutuneet materialistiseen maailmankuvaan, he eivät voi esittää, että kyseiset rakenteet olisivat tulosta suunnittelusta, vaan että ne vain ”näyttävät suunnitelluilta”. Tämän taustalla on puhtaasti filosofinen maailmankuva eikä mikään tieteen sanelema välttämättömyys.

Peruslogiikan pohjalta tiedämme, että mikäli jokin rakenne vaikuttaa suunnitellulta, on täysin perusteltua esittää, että kyseinen rakenne on todennäköisesti suunniteltu. Tähän perustuu arkeologinen toiminta, missä esimerkiksi kaulakorun löydettyä on hyväksyttävää esittää, että sen taustalla on toiminut tietoinen ja viisas suunnittelija. Arkeologit eivät väitä, että kyseinen kaulakoru olisi muodostunut sattumalta ajan saatossa. Luonnosta löytyy miljoonia rakenteita, joiden toiminta on mittaamattomasti monimutkaisempaa ja hienompaa kuin mikään ihmisen kehittämä.

Yhteenveto

Evoluutioteoria tieteen kriteerien puitteessa tarkasteltuna näyttää siis seuraavanlaiselta:

1. Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon HYLÄTTY

2. Esittää luotettavia ennustuksia HYLÄTTY

3. On looginen HYLÄTTY

4. On avoin kritiikille HYLÄTTY

5. Tuottaa yksityiskohtaista ja paikkansapitävää informaatiota HYLÄTTY

6. Ei sisällä ennakko-olettamuksia HYLÄTTY

Room. 1:21-23 “.. koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.”

Ef. 5:15-16 “Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.”