Hyödylliset idiootit tekevät kaikkensa kristillisen perinteen tuhoamiseksi

Antaa kaikkien kukkien kukkia – kunhan kyse ei ole kristillisestä perinteestä. Opetushallitus on linjannut valtakunnallisella ohjeella, että muun muassa ruokarukoukset tulee korvata ruokalorulla.

Opetushallituksen uusi ohje vaatii, ettei varhaiskasvatuksessa enää harjoiteta uskontoja. Sen sijaan lapset tutustuvat kaikenlaisiin katsomuksiin, myös uskonnottomuuteen. -Yle uutiset

Päätös asettaa näin kristinuskon pannaan, mutta hyväksyy kaikessa viisaudessaan muunlaisen elämänkatsannan, esimerkiksi hinduismin. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos suositteleekin joogan kasvatuksellista harjoittamista taaperoiden satujumpasta perusopetukseen saakka. Lapset saavat myös valmistaa esimerkiksi unisieppareita ohjatusti, mutta ruokarukouksen uskotaan horjuttavan lapsen tasapainoista kehittymistä. Evoluutioteorian opetus on hallinnut luonnontieteitä sen fataaleista aukoistaan huolimatta, ja uskottomuuden opettamisella onkin suora yhteys kansalliseen moraaliseen rappiotilaan ja nuorten pahoinvointiin.

Tavoitteena on, että jo varhaiskasvatuksessa pystyttäisiin tukemaan jokaisen lapsen yksilöllistä kasvua ja identiteetin löytämistä. -Kirsi Tarkka, Opetushallitus

Nykyistä kansallista lyhytotsaisuutta kuvaa lapsille suunnatut tapahtumat, kuten Elämä Lapselle-konsertit, missä vapaamuurariagendaa ihannoivat narsistit johtavat nuorta yleisöä jumalanpilkkaan ja moraalittomuuteen.

Profeetat käyttävät saatanalle vihittyjä tunnuksia ja muun muassa esittäytyvät kappaleissaan jumalanpoikana.

Lapsia onkin kristillisiä arvoja hyväksytympää tukea esimerkiksi homoseksuaalisuuteen, vaikka tilastot osoittavat homojen kärsivän huomattavasti enemmän mielenterveys- ja päihdeongelmista, elämäntapaan liittyvistä sairauksista sekä suisaidisuudesta – myös maissa, joissa homoseksuaalisuus on ollut hyväksyttyä jo vuosikymmeniä.

Kristillisen perinteen alasajoa voi nähdä kaikkialla, esimerkiksi evankelisluterilainen kirkko on jo vuosia sitten sanoutunut irti kristillisesta totuudesta. Historiaa tunteville ei ole tietenkään yllättävää tämänpäiväinen kansallinen rappiotila, sillä kehityssuunta on kirjattuna esimerkiksi jesuiitta Adam Weishauptin yli 200 vuotta vanhaan manifestiin, jota nykyinen ihmiskuntaa ohjaava globalistiliike suuresti ihannoi. On vain surullista nähdä tavallisten ihmisten hyväksyvän leviävä antikristillisyys ja pedon nousu, juuri kuten Johanneksen ilmestyskirja kuvailee.

Ilm. 13:3 Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.

Advertisements

Mitä on radikalisoitunut islam?

Yle uutisoi, että poliisitutkinnan mukaan Turun epäilty puukottaja “Abderrahman Mechkah” radikalisoitui vasta muutamia viikkoja ennen terrori-iskua elokuussa 2017. Väittämä perustuu länsimaiseen naiiviin valtakäsitykseen, että todellinen islam on rauhanuskonto. Tosiasiassa radikalisoituminen tapahtuu perinteisissä islamistisissa maissa, kuin myös Palestiinassa, jo kouluopetuksessa. Artikkelin lopusta löytyvä dokumentti Mitä lännen tulee tietää islamista vie pohjan länsimaiselta punavihreältä ja ekumeeniselta haihattelulta, että islamia voi tulkita yksinomaan rauhanomaisesti ja suvaitsevaisesti.

Koraanissa ei ole kymmenen käskyn tapaista moraalista normia, vaan muslimin esikuva on Allahin lähettiläässä Muhammadissa. Ja jos tuomme Muhammadin tekoineen nykyaikaan, puhumme äärimmäisestä terrorismista ja hyvinkin radikalisoituneesta islamista.

“On olemassa rauhanomaisia muslimeja mutta ei rauhanomaista islamia.”

Muslimit tietävät, että koraani jakautuu Mekan ja Medinan aikojen ilmoituksiin. Mekan aikana Allahin lähettiläs oli epäsuosiossa ja keräsi seuraajia, minkä johdosta puheet olivat suvaitsevaisia ja rauhanomaisia. Medinassa, mistä islamilainen ajanlasku alkaa, islam vakiintui ainoaksi uskonnoksi ja Muhammad seuraajineen aloitti sodan islamilaisen maailmanjärjestyksen saavuttamiseksi. Koraanin 2:106 mukaisesti myöhemmin annetut käskyt kumoavat aikaisemmat. Muslimit tietävät, ettei koraania ole koottu ajalliseen järjestykseen, vaan yksinkertaisesti pisimmästä lyhyimpään lukuun. Siksi kirjasta löytyy myöhemminkin rauhanomaisia säkeitä, vaikka ne ovat Mekan ajalta eivätkä siksi perinteisen tulkinnan mukaan ole voimassa.

Rauhanomaisen muslimin on siis käytännössä kiellettävä koraanin kirjaimellisuus ja islamistinen 1300-vuotta vanha peruskäsitys koraanin ja hadithien tulkinnasta, eli toisin sanoen kumottava koko uskonto sekä Allahin jumaluus. Muslimin moraalinen mittatikku, esikuva Allahin lähettiläästä ei ole myöskään järjin relevantti rauhaa rakastavalle, sillä Muhammadin tiedetään mestanneen itse eräällä sotaretkellä yli 600 Qraiza-heimon juutalaista, vain koska nämä eivät alistuneet Allahin uskonnolle.

Reformaatio eli uskonpuhdistus 1500-luvulla pyrki poistamaan kristinuskosta katolisen pakanaopin ja palauttamaan apostolisen alkukristillisyyden. Nyt globalisoituneessa ja maallistuneessa islamilaisessa maailmassa islamistit pyrkivät omaan uskonpuhdistukseensa, palauttaakseen alkuperäisen teokratian ja kirjaimellisen koraanin ja hadithien tulkinnan. Muslimien viimeaikainen valtava maastamuutto, hijra, levittää muslimikouluissa radikalisoituja nuoria aiheuttamaan kauhua eli terrorisoimaan länsimaita. Tämä palvelee islamistisen agendan ohella Uutta maailmanjärjestystä, sillä onhan Allah lopulta vain yksi saatanan ilmentymä.

Yksityistäminen valmistaa Suomea Uuteen maailmanjärjestykseen

Suomi laiva

Natsi-Saksa sovelsi aikoinaan ideaa, että kun valhe on tarpeeksi suuri ja törkeä, on ihmisten pakko uskoa se. Samaan ideaan on perustunut myös Euroopan unionin aikainen poliittinen nihilismi. Nykyinen Suomen valtion ja kuntien taloudellinen ahdinko on tahallisen ja johdonmukaisen politiikan satoa, mikä oli nähtävissä jo 1990-luvun alussa yksityistämisen ja kansainvälistämisen rantautuessa vahvasti Suomeen. Nyt 25 vuotta myöhemmin EU-politiikka on saavuttamassa laajasti todelliset intressinsä, kun julkinen sektori on muuttumassa yksityiseksi ja valumassa ylikansalliseen omistukseen.

Valtionrautatiet perustettiin ja ylläpidettiin verorahoilla, mutta jaettiin ja yhtiöitettiin internationalisti Esko Ahon hallituksen aikana. Voiton tavoittelun myötä junayhteyksiä järjestetään pääosin vilkkailla rataosuuksilla ja samalla lakkautetaan haja-asutusalueilta. Yksityistäminen on näkynyt palveluhinnoissa, eivätkä suomalaiset enää ole yhdenvertaisia junayhteyksien loppuessa maaseudulta.

Postilaitos jaettiin ja yhtiöitettiin niin ikään 90-luvulla. Yhtiöittämisen myötä palvelun tuottaa yhä useammin yksityiset yritykset, mikä on myös nostanut palveluhintoja. Pienemmillä paikkakunnilla ja maaseudulla postitoimistot on lakkautettu vallan.

Markka-aikaan ennen EU-jäsenyyttä Suomen valtio kontrolloi keskuspankin kautta valtionvelkojen korkoja, joista osa palautui takaisin valtiolle. Maastrichtin sopimuksen myötä valtion keskuspankkirahoitus kiellettiin, minkä seurauksena valtio joutuu lainaamaan yksityisiltä sijoittajilta ja pankeilta, jotka myös sanelevat velkojina reunaehtoja poliittiselle päätöksenteolle. Jos Suomi olisi velkaantunut ainoastaan itselleen vuosina 1990-2014, olisi valtiolla velkaa 78 % vähemmän eli 95 mrd. euron sijasta ainoastaan 21 mrd. euroa (korkokulut 74 mrd. euroa 1990-2014)!

Elinkaarimallihankkeissa yksityiset rahoittajat, yleensä ylikansalliset rakennusyhtiöt, rakennuttavat ja ylläpitävät kunnallisia tai valtiollisia palveluita, jolloin kunta tai valtio maksaa rakennuksista ainoastaan vuokraa palvelusopimuksen ajan. Mallia on käytetty muun muassa koulujen, terveydenhuollon palveluiden, vanhushuollon, uimahallien ja teiden rakennuttamiseen. Monet hankkeet ovat osoittaneet, että elinkaarimalli tulee paljon kalliimmaksi kuin kertamenona maksaminen ja tavalliset ihmiset jäävät vain sivustaseuraajiksi, kun päätökset tapahtuvat isojen firmojen toimesta kansainvälisellä pääomalla.

Metsähallitusta ollaan parhaillaan jakamassa ja yhtiöittämässä EU:n kilpailulainsäädännön nimissä. Näin ollen metsätalous siirtyisi osakeyhtiöön ja parhaillaan olevan vesilain muutoksen kanssa pohjavesistäkin voisi tulla kauppatavaraa, kuten monissa maissa on nähty. Myös IMF:n lainaehdoissa yhtenä kohtana vaaditaan pohjavesien yksityistämistä.

Kunnallisen liikelaitoksen EU:n määräämä yhtiöittämispakko on viemässä päätösvaltaa kauaksi ihmisistä ja piilottamasta toimintaa liikesalaisuuden nojalla pois julkisuudesta. Saksan, Ranskan ja Italian tapaukset ovat osoittaneet, että vesilaitoksien yksityistäminen on nostanut merkittävästi veden hintaa ja huonontanut veden laatua.

Sote-uudistuksen yhtenä kohtana on perusterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon yksityistäminen. Uudistuksen myötä kuntien merkitys vähenee huomattavasti ja julkinen terveydenhuolto muutetaan voittoa tavoittelevaksi yritystoiminnaksi. Päätösvalta siirtyy niin ikään kauemmaksi ihmisistä ja etenkin köyhien terveydenhuolto heikkenee. Edellisten esimerkkien perusteella ei ole vaikea arvata, mitä sote-uudistus tekee maaseuduille ja haja-asutusalueille.

sauli-niinisto-ameriikassa

Kyllä minulla on se käsitys, että tämä vuosituhannen alku jää maailmanhistoriaan Uuden maailmanjärjestyksen aikana. Kehittyvät taloudet ovat tulleet paitsi taloudessa, ne tulevat myöskin valtapolitiikassa. -Sauli Niinistö

Kuntien ja julkisen sektorin ahdinko on suunnitelmallista ja tarkoituksellista. Se on enemmin ideologista kuin taloudellista. Suomen hyvinvointiyhteiskunnan rappio alkoi Holkerin hallituksen aikaan, joka käynnisti “hallitun rakennemuutoksen”. Tätä valtiolle tuhoisaa ideologiaa ovat kantaneet 1980-luvulta asti ylikansallismielinen valtaeliitti, jota Bilderbergin ja Trilateraalisen komission konferensseissa on ohjeistettu. Soini-ilmiö on silkkaa teatteria, eikä Suomen virallinen EU-kriitikko ole edes ikinä kertonut haluavansa eroa EU-jäsenyydestä.

Näiden ilmiöiden valossa ei ole ihme, miksi Ilmestyskirjan kirjoittaja kertoo ihmisten vain ihmettelevän nousevaa petoa. Uuden maailmanjärjestyksen petos on niin valtava ja törkeä, että ihmisten on vain pakko uskoa se.

Efesolaiskirje 5:14-16 Sentähden sanotaan: Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee! Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.

8 Raamatun ennustamaa tapahtumaa ajastamme

Raamattu puhuu paljon ajastamme 21. vuosisadalla, sillä kirjan sisällöstä lähes kolmasosa on profetioita tulevasta. Seuraavassa on kahdeksan selvää Raamatun ennustamaa tapahtumaa, joita sukupolvemme todistavat parhaillaan.

TILASTOJEN VALTAVA KASVU

tieto

Daniel 12:4 Sinetöi se niin, ettei sitä ymmärretä ennenkuin lopunaikana, jolloin matkustaminen ja koulutus lisääntyy valtavasti. (Living Bible)

Danielin kirja Vanhassa testamentissä sisältää lukuisia tarkkoja profetioita kirjoittajan ajasta aina nykyisyyteen asti. Kirjan viimeisessä luvussa sisältö sinetöidään aina lopun aikaan asti, jolloin tilastot alkavat kasvaa räjähdysmäisesti. Myös Jeesus vertasi aikaa synnytystuskiin  (Matt. 24:8), mitkä kasvavat tiheydessä ja voimakkuudessa eksponentiaalisesti. Kaikki aikamme tilastot ovat kasvamassa juurikin tällä tavalla; tiedon määrä, teknologia, matkustelu, väestönkehitys, väkivalta, luonnonkatastrofit ja niin edelleen.

ÄÄRIMMÄISTEN SÄÄILMIÖIDEN LISÄÄNTYMINEN

katast

Jesaja 24:5-6 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

Tutkimusten mukaan luonnonkatastrofit ovat yli nelinkertaistuneet parissakymmenessä vuodessa. Alati lisääntyviä poikkeuksellisia sääilmiöitä selitetään hiilidioksidipäästöillä, mutta huomiotta ei voi jättää ilmastokokeiluja, kuten ionisfäärin lämittämistä tai kemikaalivanoja. Viimeiset sukupolvet ovat turmelleet luomakunnan juuri kuten Raamattu kertoo, ja kärsivät nyt lisääntyvistä myrskyistä, maanjäristyksistä ja kuivuudesta.

katastrofit

Tutkimuslaitosten kirjaamat äärimmäiset sääilmiöt sadan vuoden ajalta.

Roomalaiskirje 8:20-22 Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti..

VÄKIVALTAISUUKSIEN JA SOTIEN LISÄÄNTYMINEN

sota

Matteus 24:6-7Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan..

maailmankartta

Wikipedia havainnollistaa maat, joissa on meneillään sotilaallinen konflikti. Sotiin osallistuvia maita ei näy kuvasta.

Arvioiden mukaan yksin 1900-luvulla kuoli enemmän ihmisiä sodissa kuin ihmiskunnan historiassa on kuollut kaikissa edeltäneissä sodissa yhteensä! Tilannetta ei ole helpottamassa se, että yhdessä ydinsukellusveneessä voi nykyään olla enemmän tulivoimaa kuin kaikissa 2. maailmansodan aikana tiputetuissa pommeissa oli yhteensä! International Institute for Strategic Studiesin mukaan ympäri maailmaa on meneillään tällä hetkellä yli 40 eri konfliktia ja sotaa.  Länsimaatkaan eivät ole levottomuuksilta turvassa, sillä esimerkiksi Yhdysvalloissakin poliisin luoteihin kuolee jopa tuhat ihmistä vuodessa.

GLOBALISOITUMINEN

PhotoGrid_1416269197696

Ilmestyskirja 13:16-17 Ja se saa kaikki .. panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa..

Ilmestyskirja 16:14 .. ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät..

Ilmestyskirja tekee harvinaisen selväksi, että ihmiskunnan viimeinen valta on maailmanlaajuinen. Tämä on ollut tavoite syntiinlangenneessa maailmassa aina ensimmäisestä tunnetusta sivilisaatiosta lähtien. Nyt suunnitelmaa markkinoidaan Uuden maailmanjärjestyksen nimellä, josta monet suomalaisetkin vallankäyttäjät ovat puhuneet julkisuudessa.

On aika alkaa ajatella vakavasti uuden maailmanhallinnon järjestelmää.. Toivon että aika on kypsä uudelle katsaukselle niistä organisaatioista, joita olemme perustaneet hallinnoimaan Uuden maailmanjärjestyksen eri osa-alueita.. Kriisi on hirveä asia hukattavaksi. -Alexander Stubb

Kolmannen vuosituhannen alku jää historiaan Uuden maailmanjärjestyksen aikana. Erityisesti se koskettaa meitä länsimaisen tradition ihmisiä. -Sauli Niinistö

TALOUDEN ROMAHTAMINEN

talous

Hesekiel 7:19 Heidän kultansa ja hopeansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä, eivät he sillä nälkäänsä tyydytä eivätkä vatsaansa täytä; sillä siitä tuli heille kompastus syntiin.

maailman kokonaisvelka

Ylen Uutisgrafiikka havainnollistaa ihmiskunnan loputtoman velkaantumisen.. Velkaantumisen kenelle?

Tiedotusvälineissä taloustieteilijät arvuuttelevat, onko nykyinen maailmanlaajuinen kriisi taantumaa, lamaa vai talousjärjestelmän lopullinen kuukahdus. Suurille massoille vastausta ei kuitenkaan pakonkaan edessä lipsauteta, sillä kriisi johtuu velkaan perustuvasta talousjärjestelmästä. Jotkut kutsuvat kriisiä maailman suurimmaksi pyramidihuijaukseksi, toiset taas kertovat iloitsevansa siitä:

Finanssikriisi ei ole pelkästään talouden kriisi; kyse on myös poliittisesta kriisistä.. Finanssikriisi oli hälytysmerkki kansainväliselle yhteisölle. Se saattaa olla verhottu siunaus.. Historoitsijat tulevat katsomaan tätä aikaa ja toteamaan, että se ei ollut vain tavallista historiaa käänteentekevä hetki; ennennäkemätön jakso globaaleja muutoksia, aika jolloin yksi jakso päättyi ja uusi alkoi – valtioille, maanosille ja koko maailmalle. -Alexander Stubb

Uuden maailmanjärjestyksen symboliksi on valittu feeniksilintu, joka mytologian mukaan palaa kuoliaaksi, mutta nousee tuhkasta uudelleen ja vie munan Auringon kaupunkiin. Talousjärjestelmä siis ylikuormitetaan romahdukseen, jonka raunioista Uusi maailmanjärjestys nousee.

Ilmestyskirja 13:3 Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.

KASVAVA ISRAEL-VASTAISUUS

antisem

Sakarja 12:2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri..

Noin kolmannes YK:n tuomitsevista päätöslauselmista on koskenut Israelia. Neljännes YK:n ihmisoikeuskomission hyväksymistä ihmisoikeusloukkauksia koskevista päätöslauselmista on suunnattu Israelia vastaan ja Israel on ainoa maa, joka on suljettu pois YK:n ihmisoikeuskomission ryhmäkokouksista. Yhä useampi on asettunut kannattamaan Palestiinan valtion perustamista ja Israelin valtion jakamista. Palestiinan peruskirjassa taas kerrotaan:

Palestiinan kysymykseen ei ole muuta ratkaisua kuin jihad. Aloitteet, ehdotukset ja kansainväliset konferenssit ovat kaikki ajan tuhlausta ja turhia ponnisteluita.. On tarpeen istuttaa jihadin henki Kansan sydämiin, jotta he kävisivät vihollista vastaan ja liittyisivät taistelijoiden riveihin. On tarpeellista, että niin tiedemiehet, kouluttajat, opettajat; tiedonvälityksessä ja mediassa työskentelevät henkilöt; koulutettu väki; kuin erityisesti nuoriso ja islamilaisten liikkeiden sheikit ottaisivat osaa joukkojen herättämiseen.

YK, Yhdysvallat, Venäjä ja Euroopan unioni ovat muodostaneet Lähi-idän kvartetin, jonka päämääränä on kahden valtion mallin luominen Israelin alueelle. Profetaallinen Sakarjan kirja kuvailee tätä tapahtumaa Raamatussa:

Sakarja 1:19 Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso: neljä sarvea (=valtaa). Ja minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua: Mitä nämä ovat? Niin hän sanoi minulle: Nämä ovat ne sarvet, jotka ovat hajottaneet Juudan ja Israelin ja Jerusalemin.

USKONTOJEN SYNKRETISOITUMINEN

usko

Pohjimmiltaan kaikkien uskontojen ydin on sama. Vain lähestymistavat ovat erilaisia. -Mahatma Gandhi

Ekumeenisen liikkeen päämäärä .. palvelee myös kaikkien uskovien vuoropuhelua ja koko ihmiskunnan yhteyttä. -Suomen Ekumeeninen Neuvosto

UNESCO:n määritelmän mukaan suvaitsevaisuus merkitsee sitä, ettei näkemyksiä saa väkisin tyrkyttää toisille. Todellisuudessa tämä vääristynyt hyve asettaa vain suhteellisuusajattelun ainoaksi puolueettomaksi näkemykseksi. Ainoa oikea näkemys on siis, ettei ole sen oikeampaa kuin väärääkään näkemystä. Tällainen ajattelu edistää sekulaaria massakulttuuria ja vääristää Raamatun totuutta maailman, ihmisen ja Jumalan olemuksesta.

Uskontoantropologian mukaan uskonnot ovat kehittyneet ensimmäisen tunnetun sivilisaation uskonnosta Babelista. Ilmestyskirjan ennustusten täyttyessä pakanauskontojen ympyrä sulkeutuu synkretismiin Uuden maailmanjärjestyksen aikana. Okkultisti H. P. Blavatskyn luoma teosofia on merkittävä synkretismin edelläkävijä, eikä ole yllättävää, että se liittyy niin Yhdistyneisiin Kansakuntiin, darvinistiseen kehitysoppiin kuin saatananpalvontaankin.

Se on nyt siis näytetty toteen, että Saatana, tai Punainen hehkuva lohikäärme, Fosforin Herra.. ja Lucifer, tai Valontuoja on meissä: se on meidän järkemme – meidän kiusaajamme ja vapahtajamme, meidän älyllinen vapauttajamme ja puhtaalta eläimellisyydeltä pelastajamme.
-H.P. Blavatsky

MORAALIN RAPPEUTUMINEN

mora

2. Tes. 2:11-12 Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Evoluutioteoria on ollut merkittävässä osassa nousevaa sekulaaria kulttuuria, joka on heikentänyt länsimaista Raamattuun perustunutta moraalia. Jopa kirkotkin tunnustavat mieluummin materialistisen näkemyksen kuin puolustavat Raamattua. Tästä huolimatta Jumalan luomistyö näkyy kaikkialla, minkä takia sitä ei voi rehellisesti kieltää:

 • kehitysoppi ei ole mahdollista, sillä kaikki rappeutuu ja hajoaa;
 • mistään ei löydy keskeneräisiä luonnon tai eliöiden rakenteita, sillä ne on luotu valmiina;
 • sattuma ei voi teoreettisestikaan luoda niin äärettömän tarkkaa ja kokonaisvaltaista hienosäätöä, kuin minkä voimme havaita;
 • biodiversiteetti eli monimuotoisuus heijastaa Luojaansa, sokea evoluutio ja henkiinjäämiskamppailu ei ikinä loisi mitään tällaista.

Ateistisella harhaopilla iskostetut nykyiset sukupolvet toteuttavat valitettavasti Raamatun kuvausta viimeisistä päivistä.

Room. 1:21-28 .. vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.

Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa.. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

Moraalittomuus ja okkultismi on levinnyt erityisesti massaviihteen kautta. Monet muusikot ja näyttelijät ovatkin tunnustaneet julkisesti edustavansa Uutta maailmanjärjestystä ja satanismia. Huolimatta suorasta satanismista, massakulttuuri koukuttaa valitettavasti monia tuhlaamaan aikaansa ja kyllästämään mielensä moraalittomuudella. Mallioppimisen kautta uudet sukupolvet ovat indoktrinoitu jo lapsena väkivaltaisiksi ja rakkauteen kykenemättömiksi, millaisia viimeisten päivien ihmiset Raamatun mukaan ovat:

2. Tim. 3:1-4 Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia..

MITÄ TULEE AJATELLA LOPUN AJAN MERKEISTÄ?

YeshuaMount

Joh. 14:29 Ja nyt minä (Jeesus) olen sanonut sen teille, ennenkuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu.

Raamatun ennustukset viimeisistä päivistä ovat kiistattomasti toteutumassa silmiemme alla. Tämän kiireisen ajan keskellä juuri nyt olisi tärkeää kiinnittää huomio Raamatun sanomaan ja evankeliumiin:

Luuk. 21:34-36 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.

Viimeisen sukupolven aika

fig-tree-31

Luukas 21:29 .. rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.

Vaikkei tulevaisuuden aikamääreitä tiedä kuin Jumala itse, annetaan viimeisten päivien uskoville hämmästyttävän tarkat puitteet ylöstempaukselle, antikristuksen ajan alkamiselle ja Messiaan toiselle tulemukselle. Öljymäen profetaalisessa puheessa Jeesus kertoi viimeisten päivien merkkejä, jotka – eivät yksittäisinä – vaan yhdessä olisivat merkkeinä viimeisille sukupolville. Puheessaan Jeesus kertoi erityisen vertauskuvan Israelista, joka toimii kellona viimeisten päivien tapahtumille.

Luukas 21:29-33 Ja hän puhui heille vertauksen: Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

Viikunapuulla kuvataan halki Raamatun alueellista Israelia (Hoos. 9:10, Miika 4:4, 1.Kun. 4:25). Koska Israel hylkäsi etsikkoaikansa ja messiaansa, kohtasi sitä profeettojen varoittama tuomio – Israelin diaspora (Luuk. 14:5-7, 5. Moos. 4:27, Luuk. 19:41-44). Israelin oli kuitenkin määrä palata aikojen lopulla takaisin luvatulle maalle, mistä ennusti muun muassa Daniel (Dan. 4:10-12), Hesekiel (Hes. 36:33-34) ja Jesaja (Jes. 11:11).

Niinpä viikunapuu puhkesi lehteen Israelin valtionjulistuksessa 14.5.1948 ja se oli YK:n 59. jäsenvaltio. Nyt jäsenvaltioita on 193 eli muutkin puut ovat puhjenneet lehteen samaan aikaan ja viikunapuun jälkeen hyvin tiheään tahtiin.

israelin valtio

Jeesus täsmensi, ettei viikunapuun merkin nähnyt sukupolvi tule katoamaan, ennen kuin kaikki Kirjoitusten viimeisten päivien ennustukset täyttyvät.

Psalmit 90:10 Meidän elinpäivämme ovat seitsemänkymmentä vuotta, ja jos voimamme kestää, kahdeksankymmentä vuotta. Ja parhaimmillaankin ne ovat vaivaa ja turhuutta, sillä ne kiitävät ohi, ja me lennämme pois. (Raamattu kansalle)

Myös Psalmit sisältävät runsaasti profetaalisia viittauksia Raamatun monikerroksisen sanoman tapaan. Kun lasketaan Raamatun ilmoittama sukupolven mitta 70 vuotta viikunapuun merkkiin, päädymme laskutoimituksella 1948+70 vuoteen 2018. Psalmin jakeen mukaan jos Kristuksen seurakunnan voima kestää, mahdollisesti viimeinen sukupolvi elää jopa 80 vuotta, eli vuoteen 2028 asti. Jakeeseen liittyy myös lisäys lennämme pois, millä viitataan Kristuksen seurakunnan ylöstempaukseen.

Matteus 24:22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

Matteus 24:44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

Ilmestyskirja 16:15 Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi!

Maailmaa rakastaville, jotka ovat torjuneet iankaikkisen pelastuksen lahjan, koittaa tuska ja turmio kun synti saa palkkansa.

Jesaja 24:5-6 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

Kuulutko sinä pelastettuihin, jotka lentävät pois synnin tuhosta ja ahdistuksesta?

Ilmestyskirja 17 – Nainen pedon selässä

valmis 1

Europa Zeus-härän selässä.

Euroopan unioni kunnioittaa monilla patsailla ja hallintorakennuksilla Europa-mytologiaa eli myyttiä Euroopan synnystä. Kertomuksessa Europa oli taivaan kuningatar, johon ylijumala Zeus rakastui. Zeus muutti muotonsa häräksi, kaappasi Europan, kuljetti Kreetan saarelle ja raiskasi tämän. Europan esikuva on babylonialaisessa Ishtar-taivaan kuningattaressa, härän taas Baal-aurinkojumalassa. Eurooppaa pidetään näin Lähi-idän tyttärenä, joka peri kulttuurinsa, henkisen identiteettinsä ja uskontonsa babylonialaisilta. Tästä syystä Euroopan unioni on kerskaillut saattavansa loppuun sen, mikä muinaiselta Babylonialta jäi kesken.

valmis 2

EU:n “keskeneräinen” parlamenttirakennus Strasbourgissa, oikealla Brueghelin maalaus Baabelin torni.

Euroopan unionin vaalimasta tarinasta ei voi olla vetämättä analogiaa Ilmestyskirjan 17. lukuun, missä kirjoittaja näkee näyssä naisen helakanpunaisen pedon selässä (jae 3), jonka nimi on Suuri Babylon (jae 5). Uskonpuhdistajat löysivät jo 1500-luvulla monia seikkoja Danielin ja Ilmestyskirjan kuvauksista, mistä he yhdistivät naiseen ja petoon Rooman katolisen kirkon ja Pyhän saksalais-roomalaisen valtakunnan. Tästä syntyi perintönä reformaatio ja protestantismi. Osuivatko uskonpuhdistajien aavistukset oikeaan vai olivatko ne vain lahkolaisten spekulointia?

1. Nainen – Kuninkaiden kanssa makaava portto

 • Miksi Ilmestyskirjan kirjoittaja hämmentyi?
 • Neitsyt Maria, Europa-neito ja Euroopan unioni

2. Peto – Valtakuntien ympyrä sulkeutuu

 • Zeuksen identiteetti
 • Danielin ja Ilmestyskirjan ennustus valtakunnista
 • Uusi maailmanjärjestys on uusi Babylon

1. NAINEN – KUNINKAIDEN KANSSA MAKAAVA PORTTO

Miksi Ilmestyskirjan kirjoittaja hämmentyi?

Ilm. 17:4-7 Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Ja enkeli sanoi minulle: Miksi ihmettelet?

Danielin kirjan näyt paljastivat maailmanvaltoja Babyloniasta alkaen aina viimeiseen maailmanvaltaan asti. Viimeisen pedon eli vallan kerrotaan olevan erilainen kuin kaikki edelliset (Dan. 7:7) ja Ilmestyskirja jatkaa, kuinka tätä valtaa ohjaa “nainen”. Ilmestyskirja kuvailee naista seuraavasti:

 • ratsastaa pedolla (17:3)
 • sijaitsee seitsemällä vuorella (17:9)
 • on kaupunki, jolla on maan kuninkaiden kuninkuus (17:18)
 • on puettu punaisen väriin ja koristeltu kullalla ja jalokivillä (17:4)
 • on juovuksissa Jeesuksen todistajien verestä (17:6)
 • on kauheuksien, haureuksien ja saastan tyyssija (17:4, 18:2)
 • kutsuu itseään kuningattareksi (18:7)

Uskonpuhdistajat siis uskoivat, että naisella ja pedolla kuvattiin juuri kirkon ja maallisen vallan kahtiajakoa. Rooman katolinen kirkko kuvasi samaista kaksijakoista valtaa kaksipäisellä kotkalla:

valmis 3

Joh. 14:29 Ja nyt minä (Jeesus) olen sanonut sen teille, ennenkuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu.

Ilmestyskirjan luvussa 2 kerrotaan Antipas nimisestä miehestä, joka ensimmäisenä pakanakristittynä kuoli marttyyrinä Pergamonissa. Kuten Ilmestyskirjassa muutenkin, liittyy myös tähän apokalyptinen eli verhottu ilmoitus. Nimi Antipas on nimittäin kontaktimuoto sanasta anti papas eli paavin vastustaja, ja samalla profetia 200 vuotta ennen katolisen kirkon syntyä tulevasta vainosta. Katsokaamme uudestaan Ilmestyskirjan kuvauksia naisesta:

Nainen ratsastaa pedolla (17:3)

Paavi Bonifacius VIII julisti ylimielisesti:

Rooman paavi tuomitsee kaikkia ihmisiä, mutta häntä ei tuomitse kukaan. Me selitämme, määritämme ja teemme tiedoksi: kuuliaisuus Rooman paaville on välttämätön jokaisen.. pelastukselle. Jeesus on sanonut olevansa kuningasten kuningas ja kaikkien yläpuolella.. joten hänen sijaisenaan tulen siihen johtopäätökseen, että voin tehdä kaiken, mitä Jumalakin.

Rooman kirkko oli maalliseen valtaan nähden yläpuolella paavin nimittäessä hallitsijoita keskiajalla. Nykyään uskotaan, ettei sillä ole enää poliittista valtaa, mutta mitä kertovat poliitikot itse?

PhotoGrid_1437874037254

Olemme kaikki jesuiittoja. -Herman van Rompuy, Katholiek Nieuwsblad

Nainen sijaitsee seitsemällä vuorella (17:9)

Pontifex Maximus Symmachus esitteli kirjeessä erään ystävänsä toiselle kutsuen tätä nimityksellä De septem monibus virum – seitsemältä vuorelta kotoisin olevaksi mieheksi. Tällä viitattiin Roomaan, jonka lempinimi Seitsemän kukkulan kaupunki oli erittäin tunnettu antiikin aikaan. Niinpä katolinen tietosanakirjakin kertoo:

Tämä merkitsee Roomaa, jota sanotaan Seitsemän kukkulan kaupungiksi, ja johon Vatikaanivaltio rajoittuu.

Nainen on kaupunki, jolla on maan kuninkaiden kuninkuus (17:18)

Vatikaani ei ole vain Rooman sisällä sijaitseva pieni valtio, vaan julkisivu katolisen kirkon maailmanlaajuisesta organisaatiosta, jossa toimii lukuisia salaseuroja, kuten Jesuiittaveljeskunta, Jerusalemin Pyhän Haudan ritarikunta, Konstantinolainen ritarikunta, Maltan ritarikunta, Opus Dei ja Kolumbuksen ritarit, joihin kuuluu miljoonia vaikutusvaltaisia jäseniä kaikkien valtioiden kaikilta tasoilta, ja joita sitoo samanlainen ehdoton velvollisuus kuten vapaamuurareita heidän hierarkiajärjestykseen. Niinpä Vatikaanin tietolähde ylpeänä kertookin:

Paavilla on valta muuttaa aikoja ja poistaa tai kumota lakeja.. Hänellä on suuri valta ja auktoriteetti muuttaa, selittää tai tulkita jopa jumalallisia lakeja..

PhotoGrid_1437874078596

Jose Manuel Barroso yhdessä Maltan ritarikunnan suurmestari Matthew Festingin kanssa.

Nainen on puettu punaisen väriin ja koristeltu kullalla ja jalokivillä (17:4)

Vaatii äärettömän epätodennäköisen sattuman, että juuri ne kaksi punaisen sävyä Ilmestyskirjasta päätyvät Rooman kirkon väreiksi; purppura piispoille ja helakanpuna kardinaaleille.

punainen

Rooman katolista kirkkoa on kutsuttu maailman rikkaimmaksi organisaatioksi, koska sen varallisuus on mittaamaton. Vatikaanin Pietarin kirkosta, etenkin sen harvoin avatuista kultakammioista, voi saada jonkinlaisen kuvan siitä valtavasta kultamäärästä, jonka kirkko on haalinut harhaopeilla, kuten väittämällä olevansa ainoa iankaikkisen pelastuksen takaaja.

kultaa

Nainen on juovuksissa Jeesuksen todistajien verestä (17:6)

Rooman katolinen kirkko loi inkvisition 1000-luvulla ja se toimi yli kuudensadan vuoden ja kahdeksankymmenen viiden paavin ajan kiduttaen ja tappaen arvioista riippuen 50-100 miljoonaa todellista kristittyä, jotka eivät kumartaneet paavin valtaa. Katolinen kirkko määräsi jo 1000-luvulla juutalaisille hihamerkit, jonka pukematta jättämisestä kiinni jäänyt juutalainen ryöstettiin alastomaksi. Tähän kirkon kauheuksien sarjaan voi lisätä myös holokaustin, Natsi-Saksan järkyttävän polttouhrin missä kuoli yli kuusi miljoonaa juutalaista.

valmis 7

Teen vain samaa kuin Rooman katolinen kirkko on tehnyt 1500 vuotta, ainoastaan tehokkaammin. -Adolf Hitler

Nainen on kauheuksien, haureuksien ja saastan tyyssija (17:4, 18:2)

Katolinen eli universaali kirkko syntyi 300-luvulla jKr. kun Konstantinus Suuri lopetti uskovien vainot ja julisti kääntyneensä kristityksi. Hän vaihtoi Roomassa palvotun Venus ja Apollo-kultin Neitsyt Mariaksi ja Jeesus-lapseksi, ja “Raamatullisti” pakanalliset traditiot. Baabelin synkretistiuskonnon rakenne kuitenkin säilyi ja keisari jatkoi Pontifex Maximus (sillan rakentaja tuonpuoleiseen)-arvonimen kantamista. Tämä arvonimi on säilynyt tähän päivään asti Paaveilla. Hengellisen haureuden lisäksi Vatikaanissa jatketaan yhä myös Baabelin okkultistisia traditioita, osaksi julkisesti ja pääosin sisäpiirin salaisissa mustissa messuissa, joista joitakin tapauksia on noussut syytteisiin rituaalimurhina ja pedofiliana.

Nainen kutsuu itseään kuningattareksi (18:7)

Rakkaasta Mariasta on tehty Rooman kirkossa epäjumala. -Martin Luther

semiramis

Lähi-idän alueella vaikutti vielä antiikin aikaan voimakas äiti-lapsi-kultti. Se oli perua Semiramis nimisen babylonialaisen kuningattaren luomasta uskonnosta, jossa hän väitti olevansa taivaan kuningatar ja Tammus-poikansa olevan aurinkojumala. Tästä periytynyt roomalainen Venus-Apollo-kultti korvaantui Marian ja Jeesuksen nimillä, minkä johdosta kirkko koroitti Neitsyt Marian taivaan Äidiksi ja armon välittäjäksi.

Maria on meidän Äitimme armon järjestyksessä. -Katekismus 968

Marian äitiys, armon taloudessa jatkuu keskeytyksettä aina kaikkien valittujen lopulliseen täydellistymiseen asti. Marian taivaaseen ottaminen ei nimittäin katkaise hänen osuuttaan pelastustehtävässä: toistuvilla esirukouksilla hän jatkuvasti hankkii meille iankaikkiseen pelastukseen vieviä lahjoja.. Tämän vuoksi kirkko rukoilee autuasta Neitsyttä avuksi kutsuen häntä uskovien puolustajaksi, tukijaksi, auttajaksi ja välittäjäksi. -Katekismus 969

Rooman katolinen kirkko valitsi näin Neitsyt Marian ikonikseen eli esikuvakseen. Jeesuksen äiti Maria asui Ilmestyskirjan kirjoittaja apostoli Johanneksen luona Efesossa viimeiset päivänsä. Näkikö siis Johannes tämän nöyrän Jumalan palvelijan tuon haureuden ja porton esikuvana, kun niin ihmetteli? Oli miten oli, tuo nainen – Rooman katolinen kirkko – joka väittää olevansa Kristuksen morsian, on ollut sängyssä jumalattomien hallitsijoiden kanssa ja vainonnut Jeesuksen todellisia seuraajia halki historiansa.

Neitsyt Maria, Europa-neito ja Euroopan unioni

valmis 5

Ilm. 12:1 Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä.

Ilm. 18:7 .. hän sanoo sydämessään: ‘Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä’.

Katolisen kirkon yksi varhaisista harhaopeista oli ns. korvausteologia, jonka mukaan Kristuksen morsian vei Israelin osan Raamatun lupauksista. Näin he käsittivät Ilm. 12:1 kohdan tarkoittavan Maria-ikonia, vaikka sillä tarkoitetaan Israelia. Neitsyt Marian pään päälle on tästä syystä kuvattu kaksitoista tähteä patsaissa ja maalauksissa. Kuten havaitsimme, on Europa-mytologialla ja taivaan Äiti-opilla yhteinen babylonialainen alkukultti. Ei siis ole ihme, että Euroopan unionin lippuun valittiin juuri kaksitoista tähteä katolilaisesta ikonista.

Kaikkien katolilaisten täytyy tulla aktiiviseksi tekijöiksi päivänpolitiikassa. Jokaisen katolilaisen täytyy käyttää valtaansa avustaakseen kansakuntien perustuslakien muuttamista Pyhän kirkon periaatteiden mukaisiksi. -Paavi Leo XXIII

Euroopan yhdentymisliikkeen kaikki merkittävät vaikuttajat ovat olleet katolilaisia tai jesuiittoja, kuten Adenauer, Spaak, Monnet, Schuman, Delors, Retinger ja Brzezinski. Nykyinen EU-eliitti niinikään; van Rompuy, Barroso, Draghi, Monti, Juncker, Schulz ja monet muut ovat jesuiittojen kouluttamia katolilaisia. Euroopan salakavala integraatio ei ole poikkeuksena Vatikaanin vallanhimolle, sillä se on käyttänyt petosta alusta asti laajenemiseensa. Esimerkiksi vuonna 756 kirkko lujitti poliittista valtaansa väärennetyllä Konstantinuksen lahjakirjalla. Nyttemmin itse kirkko on pysynyt etäämmällä politiikasta ja sen salaseurat ovat hoitaneet lakien muuttumisen kirkon periaatteiden mukaisiksi.

Kirkot tukevat Euroopan integraatiota. Yhteys ei voi kestää ilman yhteisiä arvoja. -Charta Oecumenica


2. PETO – VALTAKUNTIEN YMPYRÄ SULKEUTUU

Zeuksen identiteetti

Koska Europa-mytologialla on selvä analogia Ilmestyskirjan 17. lukuun, on hyvä vilkaista myös mikä härkänä esitetyn hahmon todellisuus on. Pikaisella uskontoantropologialla selviää, että ylijumala Zeus vastaa babylonialaista Baal-aurinkojumalaa. Muita babylonialaisesta kantauskonnosta periytyneitä ylijumalia eri uskonnoissa on muun muassa Enlil, Seth, Jupiter, Shiva, Pangu, Mixcoatl, Thor ja Ukko. Zeukseen viittaa kuitenkin myös erityinen kohta Ilmestyskirjan 2. luvusta:

Ilm. 2:12-13 Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen, terävä miekka: Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan valtaistuin on; ja sinä pidät minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne, siellä, missä saatana asuu.

Pergamon oli Zeuksen palvonnan keskus, missä ensimmäinen pakanakristitty Antipas uhrattiin Zeuksen alttarilla. Zeuksen alttari on siis saatanan valtaistuin. Huomion arvoista historiaan nähden on, että saksalainen arkeologi Carl Humann siirsi Zeuksen alttarin kokonaisuudessaan Pergamonista Berliiniin, mistä Adolf Hitler innostui myöhemmin teettäen itselleen kopion Nürnbergiin. Kyseiseltä saatanan alttarin kopiolta Hitler kiihoitti saksalaiset suorittamaan holokaustin. Hitler ei ole ollut ainoa, joka on inspiroitunut kyseisestä alttarista; sitä mallinnettiin myös Barack Obaman vaalikiertueella lavastuksena vuonna 2009.

zeus 1 zeus 2 zeus 3

Danielin ja Ilmestyskirjan ennustus valtakunnista

Vertauskuvaa peto käytettiin jo Ilmestyskirjaa 500 vuotta aikaisemmin Danielin kirjassa, missä profeetalle näytettiin näyssä hallitsevia valtakuntia Babyloniasta viimeiseen maailmanvaltaan asti (lue lisää tästä). Muinaisista valtakunnista niissä esitettiin luvussa 2 Babylonia, Persia, Kreikka ja Rooman valtakunta. Kyseinen näky jättää Rooman valtakunnan ainakin jossakin muodossa jäämään aina viimeiseen aikaan ja Messiaan toiseen tulemukseen saakka. Toisessa näyssä luvussa 7 esitettiin Englannin, Yhdysvaltojen, Venäjän ja Saksan vallat sekä viimeinen maailmanvalta, jolla kerrotaan olevan samankaltaisuutta Rooman valtakuntaan.

666

Tästä syystä profetioiden tutkijat huomasivat jo varhain, että kyseessä voisi olla yhdistynyt maailmanhallitus, Suuri Babylon, missä ihmiskunta saatetaan yhden vallan alle kuten Baabelissakin. Tämä ei jäänyt ainoastaan arvaukseksi, sillä jo 1700-luvun lopulla paljastui sattumalta jesuiittavetoisen ryhmän, Illuminaattien suunnitelma Uudesta maailmanjärjestyksestä, jonka edeltä suunniteltiin kumottavan kansallisvaltiot, kansallismielisyydet, yksityisomistaminen, uskonnot ja nykyinen perheinstituutio. Tällä hetkellä maailma on jonkinlaisen valtavan murroksen vaiheessa. Voiko siis olla, että ihmiskunta on menossa kohti tuota mystistä Uutta maailmanjärjestystä?

Kolmannen vuosituhannen alku jää historiaan Uuden maailmanjärjestyksen aikana. Erityisesti se koskettaa meitä länsimaisen tradition ihmisiä.. Koskettaa myös varmasti jokaista meitä yksilönä. -Sauli Niinistö, 2011

Uusi maailmanjärjestys on uusi Babylon

tower-of-babel-eu-poster

Euroopan yhteisön juliste vuodelta 1992.

Me rukoilemme sen puolesta, että Euroopan unioni toteutuu viipymättä koko laajuudessaan.. -Paavi Johannes Paavali II

Vuosisatojen aikana maailman poliittisista aatteista ja siihen vaikuttavista ajatushautumoista, seuroista ja instituutioista on paljastunut ennennäkemätön määrä tietoa, jota on koottu satoihin kirjoihin aina päiviimme saakka. Nämä kirjat ovat paljastaneet sitä suunnitelmaa, minkä Rooman katolisen kirkon salaseurojen jäsenet ovat suunnitelleet jo 1500-luvulta lähtien; saattaa ihmiskunta yhden vallan alle. Yksi vaikutusvaltainen organisaatio tämän päivän poliittisessa päätöksenteossa on Trilateraalinen komissio, minkä konfferensseihin on kutsuttu lähinnä politiikan eliittiä länsimaista. Yhdessä sen lausumassa todetaan seuraavasti:

Trilateraalisen komission jäsenet olivat tärkeässä osassa Euroopan unionin luomisessa. EU on esikuva maailmanhallitukselle, joka tulee muuttamaan pian kansainvälisiä suhteita.

Ilmestyskirjan luvussa 13 kuvaillaan, kuinka viimeinen peto koostuu kolmesta edeltäneestä pedosta; Saksasta, Venäjästä ja Englannista. Sen ytimeksi tulee siis Saksan historian jatkumo Euroopan unioni, aivan kuten Trilateraalisen komission lausumassa todetaan. Ympyrä sulkeutuu näin luvun 17 kuvauksesta naisesta ja pedosta; juuri Euroopan unionin kuvaaman naisen ja härän hahmot tulevat muodostamaan tuon viimeisen haureuden ja kauhistuksen epäpyhän liiton, josta Raamattu käyttää nimitystä Suuri Babylon.