HLBTIQ:n meteli mediassa on osa kokonaisvaltaista nihilismiä

Muutama päivä sitten uutisoitiin laajalti seksuaalivähemmistöjen huonosta kohtelusta terveydenhuollossa, kun Miss Gay Finlandiksi kruunattu MS-tautia sairastava Iina Karinen avautui tuntemuksistaan medialle. Klikkiotsikoiden takaa ei kuitenkaan löytynyt sen enempää tietoa kuin mitä otsikot huusivat. Ylen artikkelissa, johon muut mediat viittasivat, toistettiin vain otsikon tekstiä eri tavoin muotoiltuna lähes kymmenen kertaa, menemättä itse asiaan. Näin seksuaalivähemmistöt saatiin jälleen kerran puheenaiheeksi ja ihmisten alitajuntaan vailla asiasisältöä. Satis eloquentiae sapientiae parum. 

Valtamedia Suomessa on sitoutunut täysin HLBTIQ-liikkeen vanhaan kuuden askeleen ohjelmaan, joka esiteltiin vuonna 1987 artikkelissa The Overhauling of Straight America. Ohjelmalle ei ole riittänyt missään maassa pelkkä seksuaalivähemmistöjen asian ajaminen, vaan valta-aseman hakeminen ja muiden mielipiteiden mustamaalaaminen ja vaientaminen. Nihilismi on luotettavassa ja vapaassa mediassamme niin pitkällä, että ihmisiä lakkautetaan toimista poikkeavien mielipiteiden takia, vastoin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10. artiklaa. Euroopan unioinin perusoikeuskirjassa artiklassa 11 niin ikään sanotaan:

1. Jokaisella on oikeus sananvapauteen. Tämä oikeus sisältää mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta. 2. Tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta kunnioitetaan.

Nyttemmin lähes tulkoon kaikki uutisointi valtamediassa kristinuskoon liittyen kritisoi sen suhdetta seksuaalivähemmistöihin. Näin kaksi tuhatta vuotta kristinuskon perinnettä on poistettu päivittäisistä puheenaiheista aiheuttamasta synnintuntoa.

Laajemmalti tarkasteltuna HLBTIQ-liikkeen mielipideterrori on osa kokonaisvaltaista nihilismiä, mikä vaikuttaa ihmiskunnan kaikilla osa-alueilla. Tämä niin ikään kuuden askeleen ohjelma pyrkii lakkauttamaan ja korvaamaan kansallisvaltiot, isänmaallisuuden, yksityisomistamisen, perheinstituution sekä uskonnot Uudella maailmanjärjestyksellä, jota eliittiin kuuluvat suomalaispoliitikotkin ovat mainostaneet.

 Kyllä minulla on se käsitys, että tämä vuosituhannen alku jää maailmanhistoriaan Uuden maailmanjärjestyksen aikana. -Sauli Niinistö

Sivustolta löytyy tämän kokonaisvaltaisen nihilismin historiaa ja esimerkkejä Suomen valtion ja kulttuurin alasajamisesta, jollaista voimme tänä päivänä valitettavasti todistaa. Ahtaalle ajettujen kristittyjen ei tule kuitenkaan asiasta pelästyä, sillä vuosituhansia vanhan Raamatun mukaan kaiken tämän on tapahduttava, ennen kuin turmeltunut maailma uudistetaan Logoksen väliintulon kautta.

Luuk. 17:28-30 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

Advertisements

Faktoja ekumeniasta

1417539741640

Kirkkojen maailmanneuvosto on aivan välttämätön. Yksikään kirkko ei voi tässä maailmassa elää yksinään joutumatta eksyksiin. Ellei Kirkkojen maailmanneuvostoa olisi ollut olemassa, meidän olisi ollut pakko perustaa se.

Porto Alegrea ei ehkä tulla lukemaan yhdeksi “suurista” yleiskokouksista, mutta se oli tärkeä, koska sillä oli uudenlainen ja entistä realistisempi ote niin suhteessa globaaliin yhteiskuntaan, maailmanuskontoihin kuin kirkkoperheisiin. -Piispa Jonas Jonson, 2006

Yksi viimeisten päivien merkeistä on voimakkaiden eksytysten ilmaantuminen kristikuntaan. Yhtä varmasti kuin viimeinen suuri herätys on tulossa (Jaak. 5:7-8), myös viimeiset pimeän hengellisen regimentin hyökkäykset eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin (Matt. 24:24). Ekumeeninen liike esiintyy Jeesuksen rukoileman ykseyden välttämättömänä edistäjänä:

Ekumenian tavoitteena on hajallaan elävän kristikunnan saattaminen keskinäiseen yhteyteen. Kristittyjen yhteys on sekä uskon että elämän yhteyttä. -Suomen ekumeeninen neuvosto SEN

Ekumeeninen liike ei tyydy ainoastaan kristillisten kirkkojen ykseyteen, vaan muidenkin uskontojen yhteyteen:

Eri uskontojen yhteydenpito on erityisen tärkeää yhteiskunnassa, joka pyrkii entistä suurempaan avoimuuteen ja monimuotoisuuteen. Oman uskonnon juurien tunteminen helpottaa eri uskontoihin kuuluvien ihmisten kohtaamista. Ekumeenisen liikkeen päämäärä on kristittyjen ykseys, mutta se palvelee myös kaikkien uskovien vuoropuhelua ja koko ihmiskunnan yhteyttä. -SEN

Ekumeeninen liike on luikerrellut moniin kirkkoihin ja herätysliikkeisiin kaunopuheisilla valheilla, vaikka Messias Jeesus varoitti kolme kertaa eksytyksestä lopun aikoja koskevassa puheessaan (Matt. 24). Artikkelissa tarkastellaan neljää faktaa ekumeniasta, joiden keskiössä on katolinen kirkko. Katolisen kirkon oppien eroavaisuuksia Raamattuun voi tarkastella artikkeleista Rooman katolinen kirkko osa 1 – traditiot vastaan Raamattu ja osa 2 – Suuri Babylon

 1. Ekumenia pyrkii kristinuskon katolisoimiseen
 2. Ekumeeninen liike väärentää Raamattua
 3. Ekumenia pyrkii yhteen maailmanuskontoon
 4. Ekumenia tukee maailman yhdentymistä

1. EKUMENIA PYRKII KRISTINUSKON KATOLISOIMISEEN

Sitä paitsi katolisen kirkon näkyvien rajojen ulkopuolella ”esiintyy monia pyhityksen ja totuuden aineksia”: ”kirjoitettu Jumalan sana, armon elämä, usko, toivo ja rakkaus sekä muita Pyhän Hengen sisäisiä lahjoja ja näkyviä aineksia.” Kristuksen Henki käyttää näitä kirkkoja ja kirkollisia yhteisöjä pelastuksen välikappaleina. Ne saavat voimansa siitä armon ja totuuden täyteydestä, jonka Kristus on uskonut katoliselle kirkolle. Kaikki nämä hyvyydet ovat peräisin Kristuksesta, johtavat hänen luokseen ja itsessään kannustavatkatolista ykseyttä kohti”. -Katolinen katekismus: 819

Ekumenia viittaa jo terminä katolilaiseen imperialismiin; sana oikumene tarkoittaa maanpiiriä, katholikos taas yleistä ja universaalia. Raamatussa sanaa oikumene ei käytetä koskaan kuvaamaan Jeesuksen seuraajia, vaan koko maailmaa:

Ilm 12:9 “Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin (=oikumene) villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

Katolinen kirkko esiintyy alkuseurakunnan jatkumona ja Pyhän Raamatun kokoajana ja vaalijana, vaikka todellisuudessa se poltti Kirjoituksia ja vainosi Jeesuksen seuraajia yli tuhannen vuoden ajan. Katolinen uskonto ei ole koskaan sitoutunut Pyhään Raamattuun, vaan liittänyt Rooman valtakunnassa vallinneeseen babylonialais-roomalaiseen synkretismiuskontoon Raamatullisia elementtejä. Kaikki alkuseurakunnan teologiset perustat on muutettu hienovaraisesti pakanalliseksi, esimerkiksi henkilökohtaisen uudestisyntymisen korvaaminen lapsikasteella ja jäsenmatrikkelilla.

Katolisen kirkon epäonnistuttua vastauskonpuhdistuksessa 1500-luvulla, Vatikaani vaihtoi taktiikkaa ekumeniaksi eli salakavalaksi yhteyden rakentamiseksi. Ekumeeninen liike vakuuttaa julkisessa keskustelussa, ettei yhdentymisellä pyritä muuttamaan kirkkojen tai liikkeiden eri oppinäkemyksiä, vaikka ekumeenisissa sopimuksissa painotetaan pyrkimystä katoliseen ykseyteen:

Me sitoudumme raivaamaan Pyhän Hengen voimassa tietä kohti Jeesuksen Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä yhdessä uskossa, joka saa ilmauksensa kasteen vastavuoroisessa tunnustamisessa, eukaristisessa yhteydessä samoin kuin yhteisessä todistuksessa ja palvelussa. -Charta Oecumenica, 2001

Eukaristia-auringon palvontapagan popepope-francis-sun-ring

Katolisen eukaristian riitit periytyvät suoraan babylonialaisesta auringonpalvonnasta.

Eukaristia on koko kristillisen elämän lähde ja huippu. -Katolinen kirkko

Pyhä Raamattu vastaa yksiselitteisesti kristinuskon katolisoimiseen:

2. Kor. 6:14-18 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: “Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani”. Sentähden: “Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias”.

former-hillsong-ccm-singer-worship-pastor-darlene-zchech-sings-for-pope-francis-vatican-rome-renewal-holy-spirit

Hillsong seurakunnan ylistyspastori Darlene Zshcech iloitsi paavin kutsusta Vatikaaniin.

2. EKUMEENINEN LIIKE VÄÄRISTÄÄ RAAMATTUA

Katolinen kirkko yhdessä maallistuneen luterilaisen kirkon kanssa ovat jo vuosikymmeniä olleet ateistisen kehitysopin puolustajia hyläten Raamatullisen luomiskertomuksen. Näin ekumeeninen yhteys on toteuttanut Ilmestyskirjan ennustuksen Laodikean seurakuntajaksosta, millä viitataan liberaaliteologian aikaan. Kalajumala Dagonin hattuihin sonnustautuneet piispat kieltävät Jumalan luomistyön taikauskona, samalla kun he itse väittävät luonnolla tai aineella olevan jumalallisia luomiskykyjä – eli kannattavat varhaispakanallista animalismia. Kommunistien vainoissa uskonsa puolesta kärsinyt romanialainen baptistipastori Josef Ton on todennut:

Olen tullut siihen johtopäätökseen, että on kaksi tekijää, jotka tuhosivat kristinuskon Länsi-Euroopasta. Toinen oli evoluutioteoria ja toinen oli liberaaliteologia.. Liberaaliteologia on evoluutioteorian soveltamista Raamattuun ja uskoon.

Luomisopin kieltämisellä Raamatusta on tehty suhteellisen totuuden kirja, jonka myötä seurakunta on haalistunut ja rakkaus kylmentynyt, aivan kuten Ilmestyskirja ennusti.

Lutheran-Archbishop-of-Finland-Pope-Francis

Arkkipiispa Kari Mäkinen iloitsee yhä tiiviimmästä ekumeenisesta yhteydestä Vatikaaniin.

Ekumeeninen liike on levittänyt myös valheita Uuden liiton mukaisesta seurakuntajärjestyksestä. Herätysliikkeissä on pyritty muuttamaan seurakunnat pakanalliseksi kirkko-instituutioksi, vaikka Raamatun mukaan Jeesuksen seuraajat ovat ekklesias – uloskutsutut eli seurakunta. Kirkko-käsitteen alkuperää on tarkasteltu artikkelissa Rooman katolinen kirkko – traditiot vastaan Raamattu.

Ekumeeniseen liikehdintään mukaan lähteneet herätysliikkeen pastorit ovat pikemminkin jakaneet seurakuntia kuin yhdistäneet uskovia. Eräs helluntaikirkon pastori julisti Paimen plus-lehdessä taannoin nikolaitistista oppia:

Tasapäinen seurakunnan johtaminen ei ole raamatullista. Jumala asetti niin vanhassa kuin uudessa testamentissa johtajia, joiden kautta hän puhui kansalle.. Maalliset organisaatiot edellyttävät selkeää johtamista ja johtamisjärjestystä. Tähän viittaa Raamatun opetus esivallan tärkeydestä ja sen kunnioittamisesta. Johtajuutta ei pidä pelätä, se on Jumalasta!

Epäselvä johtajuus luo valtatyhjiön, jonka joku aina valtaa – mutta ilman valtuutusta tai tehtävään asettamista.

Raamattu ei tunne vanhimmisto-käsitettä. Vanhimmisto instituutiona ei ole raamatullinen. Väite kuulostaa ehkä äkkiseltään radikaalilta. Vanhimmat ovat kyllä raamatullisia, samoin vanhimman rooli ja asema. Useissa helluntaiseurakunnissa johtajat ovat todenneet vanhimmisto-käsitteen epäraamatullisuuden.. Jumalan sanan opettaminen on voimakasta johtamista..

Ilmestyskirjan 1. ja 2. luvuissa Jeesus nuhtelee seurakuntia nikolaitismin (nikao = alistaa, laos = kansa) eli hierarkiaopin tuomisesta Kristuksen seurakuntaan. Raamatun mukaan Uuden liiton seurakuntajärjestyksen kaitsijoiksi kuuluvat vanhinten joukko eli vanhimmisto, ei pappis-, piispa- eikä paaviusjärjestys:

1. Piet.5:1-4 Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin (=sympresbyteros) ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä: kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

Alkuseurakunnassa vanhimmat olivat tasavertaisia kaitsijoita ja paimenia:

Apt 20:17-18, 28-30 Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja kun he saapuivat hänen tykönsä, sanoi hän heille: “Te tiedätte ensimmäisestä päivästä asti, kun minä Aasiaan tulin, miten minä kaiken aikaa olen ollut teidän kanssanne.. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.”

3. EKUMENIA PYRKII YHTEEN MAAILMANUSKONTOON

PhotoGrid_1419033740634

Vatikaani on tehnyt jo vuosikymmeniä ekumeenista työtä muun muassa buddhalaisten, hindujen ja muslimien uskonnollisten johtajien kanssa. Pisimmällä katolisen kirkon synkreettinen yhdentyminen on islamin kanssa, jonka paavi ja Vatikaani ovat jo yhdistäneet “pelastussuunnitelmaansa”:

Pelastussuunnitelma käsittää nekin, jotka tunnustavat Luojan, niiden joukossa ennen kaikkea muslimit, jotka tunnustavat pitävänsä kiinni Abrahamin uskosta ja yhdessä meidän kanssamme palvovat yhtä ainoata, laupiasta Jumalaa, joka on tuomitseva ihmiset viimeisenä päivänä. -Katolinen katekismus, 841. Kirkon suhde muslimeihin

Paavi Franciscus rukoilee imaamin kanssa Vatikaanissa ja julistaa ykseyttä muslimien kanssa.

Paavit ovat käyttäneet mahdollisimman paljon nimitystä Jumala tai Luoja Jeesuksen sijaan uskontojen yhdentymisen edistämiseksi. Tämä ei ole yllätys, sillä viimeiset paavit 1950-luvulta lähtien ovat kuuluneet synkreettiseen vapaamuurarien veljeskuntaan (mm. Secret Terrorists 2002, The Enemy Unmasked 2004). Liberaalein paavi historiassa, jesuiittapaavi Franciscus on kertonut ateistienkin pelastuvan hyvien tekojen kautta. Katolinen kirkko on riisunut viimeisetkin kristilliset naamionsa Suurena Babylonina.

4. EKUMENIA TUKEE MAAILMAN YHDENTYMISTÄ

Kirkot tukevat Euroopan integraatiota. Yhteys ei voi kestää ilman yhteisiä arvoja. -Charta Oecumenica, 2001

Ekumeenisen liikkeen antikristillisyyden voi havaita sen suhtautumisesta aikaan; samalla kun analogia Ilmestyskirjan ja poliittis-taloudellisen globaalin muutoksen edetessä täyttää eskatologisia ajan merkkejä toisensa jälkeen, pohtii Ekumeeninen liike vain tapoja tukea integroitumista ja globalisoitumista. Ekumenia on siis uskonnoille sama, kuin mitä globalisaatio on taloudelle, yhdentymistä kohti viimeistä Petoa, Uutta maailmanjärjestystä.

Ilm. 16:13-15 Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. “Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi!”

Lähteet:

 • Suomen ekumeeninen neuvosto SEN
 • Charta Oecumenica
 • Katolisen kirkon katekismus 2011
 • Petri Paavola
 • Raamattu 33/38
 • Beltsassar media

Pyöreä Pöytä – verhohallitusten verkosto

“Voimat, jotka ovat ajaneet nämä ihmiset huipulle, mukaanlukien minut, ovat täsmälleen samat voimat, jotka ajavat meitä kohti yhtä maailmanhallitusta. Nuo voimat eivät muutu huolimatta siitä, että meidän johtajamme vaihtuvat.” -Paavi Johannes Paavali II

Nykyään lähes kaiken poliittisen päätöksenteon taustalta voi löytää yhden yhteisen piirteen: maailman yhdentymisen. On selvää, ettei valtioissa toteutettava vallan luovutus kauemmaksi ja ylikansalliseksi palvele ainakaan demokratiaa tai kansallisuuksia ylipäätään. Mistä yhtenemisen ideologia sitten sikiää? Seuraavassa tarkastellaan maailman varjohallituksen poliittista asiaa ajavaa verkostoa, mitkä ryhmittymät todella ohjaavat poliittista ja taloudellista kehityskulkua.

Round Table, Pyöreä Pöytä

Pyöreä pöytä vihittiin Lontoossa 5. helmikuuta 1891 vapaamuurariloosiksi, tarkoituksenaan toimia ytimenä kasvavassa salaisten järjestöjen ja veljeskuntien verkostossa. Sen päämääränä oli illuminaattien Novus Ordo Seclorum eli tavoitteina muodostaa maailmanhallitus, keskuspankki, maailmanarmeija, maailmanlaajuinen talousjärjestelmä ja maailmankirkko. Seuran perusti liikemies Cecil Rhodes illuminaatteja tukeneen pankkiiri ja vapaamuurari Mayer Amchell Rothschildin toimesta.

1900-luvun alussa Pyöreän Pöydän verkosto ohjasi aikansa mahtavimman maan Britannian politiikkaa. Sen vaikutusvalta ulotettiin myös Atlantin taakse Yhdysvaltoihin ja Kanadaan, joissa muodostettiin ne valtaryhmittymät, jotka siellä edelleenkin kontrolloivat politiikkaa, taloutta ja joukkotiedotusvälineitä. Yhdysvalloissa ryhmä toimi nimellä Inquiry Group.

Eräs Pyöreästä Pöydästä paljastuksia tehnyt oli amerikkalainen historian professori William Carrol Quigley, joka tutki laajasti suurten pankkiirisukujen toimintaa ja myös Pyöreän Pöydän haarautumia ja vaikutusvaltaa. Hän kirjoitti kirjoitti kirjassaan Tragedy and Hope seuraavasti:

“Olen suurimman osan elämästäni ollut tapahtumien keskellä ja hyväksyn kyllä asetetut tavoitteet, mutta olen nykyisin ja aikaisemminkin tuonut esiin näkemykseni salassapitoa vastaan. Mielestäni Pyöreän Pöydän rooli historiassa on niin merkittävä, että se pitäisi tuoda julkisuuteen..

Tunnen verkoston operaatiot koska olen tutkinut niitä kahdenkymmenen vuoden ajan ja saanut vapaasti tutkia sen asiakirjoja ja salaisia seremonioita. En tunne vastenmielisyyttä sitä tai useimpia sen tarkoituksia kohtaan ja olen suuren osan elämästäni ollut kosketuksessa moniin niiden välineisiin. Olen aikaisemmin ja myöhemmin vastustanut muutamia sen poliittisia toimenpiteitä, mutta oletan, että niiden rooli historiassa on riittävän merkityksellinen tullakseen tunnetuksi.”

Quigley ei naivistina koskaan sisäistänyt Pyöreän Pöydän olemuksen perimmäistä ajatusta, vaan julkaisi mainitun kirjan hyvässä uskossa vuonna 1966. Kirja kuitenkin katosi nopeasti kauppojen hyllyiltä, mutta sitä ehdittiin toimittaa useisiin kirjastoihin ympäri maailmaa, mukaanlukien Åbo Akademille. Merkittävää on, että amerikkalaisen kirjapainon MacMillanin hallussa olleet kirjan painolevytkin tuhottiin.

Eversti Edward Mandell House, joka oli presidentti Woodrow Wilsonin ystävä ja neuvonantaja, oli Inquiry Groupin jäsen ja merkittävä suunnittelija Uuden maailmanjärjestyksen toteuttamisessa. Hän kirjoitti aiheesta kirjan nimeltä Administrator, jossa neuvotaan kuinka salajärjestöt voivat hyödyntää sekä hallitus- että oppositiopuolueita maailmanhallituksen luomisessa ja kuinka haluttu henkilö saadaan asetettua presidentiksi. Maailmanhallituksen johtoon hän kaavaili kahdentoista miehen eliittiryhmää sekä yhtä maailmandiktaattoria, eli lukua 13, joka toistuu usein salaisissa järjestöissä. Eskatologiselta kannalta on merkittävää, että gematriassa luku merkitsee kapinaa. House jakoi myös Karl Marxin unelman sosialistisesta yhteiskuntajärjestyksestä.

Pyöreä Pöytä kokosi 30. toukokuuta 1919 järjestönsä Pariisiin, jossa päätettiin perustaa Pyöreälle Pöydälle tytärjärjestöt Atlantin molemmille puolille. Brittijärjestö sai nimekseen Royal Institute for International Affairs eli Kansainvälisten kysymysten järjestö, ja sen amerikkalainen vastine Council for Foreign Relations eli Ulkomaansuhteiden neuvosto.

Pian toisen maailmansodan jälkeen Pyöreän Pöydän alle syntyi kolme järjestöä lisää, Bilderberg-ryhmä vuonna 1954, Rooman klubi 1968 ja Trilateraalinen komissio 1973. Näin syntyi lähihistorian merkittävin poliittisen vallan käyttäjä, jonka vaikutus globaalisti eri tapahtumiin on jo nyt monin verroin suurempi kuin kansanvaaleilla muodostettujen hallitusten.

Royal Institute for International Affairs RIIA, Kansainvälisten kysymysten järjestö

79-Chatham House

“Nämä yritykset ja järjestöt pitävät palkkalistoillaan ja jäsenistössään maailman suurimmat korporaatiot, ja niiden ajamat asiat edistävät korporaatioiden etuja. Tällä ryhmittymällä on valtaa teollisuudessa, finanssiasioissa sekä mediassa, jonka kautta voidaan ohjailla yleisön näkemyksiä haluttuun suuntaan” -Tony Cartalucci, tutkija ja kirjailija

RIIA:lla on merkittävä vaikutusvalta brittiläiseen ja globaaliin politiikkaan. Se ohjaa Englannin ulkopolitiikkaa suvereenisti, eli on käytännössä maan ulkoministeriö, mutta toimii silti julkisuudelta salassa. RIIA:n yhteistyökumppani CFR hallitsee samaan tapaan Yhdysvaltojen ulkopolitiikka, mutta paljon julkisemmin. Vaikka ne ohjaavatkin maidensa ulkopolitiikka, ne eivät ole valtiollisia laitoksia, vaan salaseuroja, ja niitä valvoo Pyöreä Pöytä. Julkisuudelta salattujen kokouksien osallistujat saavat käyttää sen antamaa tietoa, muttei paljastaa puhujien tai osallistujien nimiä, tai että tieto on lähtöisin järjestön järjestämästä kokouksesta.

Järjestön jäsenet kuuluvat kansainväliseen eliittiin, jotka työskentelevät vaikutusvaltaisilla paikoilla toteuttaen annettuja tehtäviä. Esimerkiksi RIIA:n presidentti lordi Peter Carrington, oli myös entinen Englannin ulkoministeri, entinen NATO:n pääsihteeri ja Trilateraalisen komission ja Kolmensadan komitean jäsen sekä Bilderberg-ryhmän puheenjohtaja 1991-98. Lordi Roy Jenkins of Hillhead on puolestaan entinen talousministeri ja Trilateraalisen komission perustajajäsen ja Bilderbergiläinen. Monet heistä eivät kuitenkaan tiedä mihin tehtävillä pyritään tai että heitä hyväksikäytetään. Samoin kuin Pyöreän Pöydän organisaatiossa, on myös sen peitejärjestöissä määrätty sisäpiiri, joiden ulkopuolella olevista jäsenistä monet ovat vaikutusvaltansa vuoksi käyttökelpoisia toteuttamaan vain pientä osuutta globaalin eliitin suuresta suunnitelmasta. Seuroihin on kuulunut myös hyväuskoisia idealisteja, kuten professori Carrol William Quigley.

RIIA on rakenteeltaan kuin salaseurat yleensä, eli sen kanssa tekemisissä olevat eivät tiedä miten ja mihin sitä käytetään. Se toimii läheisesti brittiläisen kuningashuoneen ja tiedustelupalvelun kanssa, mutta ajaa ohi oman maan taloudellisen asian silti Euroopan yhdentymistä kohti Pyöreän Pöydän päämäärää.

RIIA:n toimintaa rahoittavat edelleenkin sen alulle panneet tahot kansainväliset suuryritykset ja pankit, suuret öljy-yhtiöt, hiilen- ja sähköntuottajat sekä ydinvoimaviranomaiset. Muita tärkeitä jäsenorganisaatioita on suuri määrä kuten, Englannin valtionkirkko, Afrikan kansalliskongressi ANC ja Amnesty International. RIIA:n tukeviin tiedotusalan organisaatioihin kuuluvat maailman kaikki tärkeimmät radio- ja TV-yhtiöt sekä aikakausi- että päivälehdet. Ei siis ihme, ettei RIIA:n suunnattomasta vaikutusvallasta koskaan mainita mitään joukkotiedotusvälineissä.

Council on Foreign Relations CFR, Ulkomaansuhteiden neuvosto

cfr_logo

Vuonna 1921 perustettu Ulkomaansuhteiden neuvosto käsittää noin 3000 Yhdysvaltojen vaikutusvaltaisinta henkilöä. Tärkeimmät sen perustamisessa mukana olleet henkilöt olivat kansainväliset pankkiirit J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Paul Warburg ja Jacob Schiff, joka oli eurooppalaisen pankkiiri Rotschildin pääedustaja Yhdysvalloissa. Jacob Schiff oli mukana Venäjän vallankumouksen rahoittamisessa. Ulkomaansuhteiden neuvostoon ovat kuuluneet lähes jokainen presidentti ja varapresidentti, jokainen Yhdysvaltojen sota/puolustusministeri ja ulkoministeri yhtä lukuunottamatta sekä kymmenen viimeistä tiedustelupalvelu CIA:n johtajaa. CFR:n vaikutusvaltaisiin jäseniin on kuulunut muun muassa Bill Clinton, David Rockefeller, Henry Kissinger, Gerald Ford ja Jimmy Carter. George Bush on ollut CFR:n kuten myös trilateraalisen komission jäsen.

CFR:n päämäärä löytyy sen omasta asiakirjasta “Tavoite No 7: Amerikan ulkopolitiikan perustavoitteet: Rakentaa uusi kansainvälinen järjestys, minkä täytyy olla vastaus maailman pyrkimyksille rauhaan sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen muutokseen.”

Kontra-amiraali Chester Ward oli CFR:n jäsen viisitoista vuotta, kunnes erosi neuvostosta. Hän kirjoitti vuonna 1975, että CFR:n päämäärä on upottaa Yhdysvaltojen itsenäisyys ja kansallinen riippumattomuus kaikkimahtavaan maailmanhallitukseen. Neuvoston toimintatapoja Ward kuvaili seuraavasti:

“Kun CFR:n määräävät jäsenet ovat päättäneet, että Yhdysvaltojen hallituksen tulee omaksua määrätty toimintatapa, CFR:n hyvin tehokkaat tutkimuselimet pannaan töihin järkiperäisten ja tunteellisten perusteiden luomiseksi tukemaan uutta politiikkaa ja tekemään tyhjäksi ja saattamaan häpeään kaikki vastustus niin älyllisesti kuin poliittisestikin.”

Kuten neuvoston brittiläistä haaraakin, tukee myös CFR:ää kansainväliset suuryritykset laidasta laitaan, kuten pankit, luottoluokittajat, öljy-yhtiöt, telekommunikaatioyhtiöt, lääkeyhtiöt sekä elintarvikejätit.

Bilderberg-ryhmä

Bilderberg-ryhmän isänä pidetään jesuiittatohtori Joseph Retingeriä, joka oli merkittävässä osassa Eurooppa-liikkeen synnyssä maailmansotien jälkeen. Retinger järjesti ensimmäisen Euroopan konferenssin Haagissa vuonna 1948, josta sai alkunsa Euroopan neuvosto. Retingerin suunnitelmiin kuului myös, että tärkeiden henkilöiden tulisi kokoontua epävirallisesti. Vuonna 1954 Alankomaiden prinssi Bernhard järjesti valituille henkilöille salaisen konferenssin Hollantiin, Oosterbeckin kaupunkiin Bilderberg-nimiseen hotelliin, josta ryhmä sai nimensä. Prinssi Bernhardista tuli bilderbergiläisten ensimmäinen puheenjohtaja. Hänen on mainittu sanoneen:

“Ihmisiä, jotka on kasvatettu kansallismielisyyteen, on vaikea uudelleenkouluttaa ajatukseen luovuttaa osa itsenäisyydestään ylikansalliselle järjestölle. Tämä on tragedia.”

Bilderberg-ryhmästä muodostui Yhdysvaltojen ulkomaansuhteiden neuvostoa vastaava organisaatio Euroopassa. Vuonna 1955 neuvottelusta vuosi julkisuuteen seuraava julkilausuma:

“Tunnustettiin yleisesti, että on yhteinen vastuumme päästä mahdollisimman lyhyessä ajassa korkeimman asteen integraatioon aloittaen Euroopan yhteisestä markkina-alueesta.”

Spotlight-lehti julkaisi kesäkuussa 1991 Baden-Badenissa Saksassa pidetyn Bilderberg-ryhmän kokouksen osanottaja luettelon, jonka listalta löytyi muun muassa Helsingin Sanomien pääomistaja Aatos Erkko. Aloituspuheessa David Rockefeller kiitti vuosikymmenien vaitiolosta seuraavasti:

“Olemme kiitollisia The Washintog Postille, The New York Timesille, Time-lehdelle ja muille julkaisuille, joiden johtajat ovat ottaneet osaa kokouksiimme ja kunnioittaneet hienotunteisia lupauksiaan melkein 40 vuotta. Meille olisi ollut mahdotonta kehittää suunnitelmaamme maailmalle, jos olisimme näiden vuosien aikana olleet alttiita julkisuuden kirkkaille valoille.”

Näin myös Helsingin Sanomat sai kiitokset vaiteliaisuudestaan, ettei maailmanlaajuinen salaliitto pääsisi yleisön tietoon. Bilderberg-ryhmän jäsenet ovat valtion päämiehiä, EU-komission ja NATO:n johtajia, pankkiireja, ylikansallisten suuryritysten johtajia, ammattiyhdistysjohtajia, lehdenomistajia ja mediajohtajia radio- ja TV-yhtiöistä.

Bilderberg-ryhmän kokouksien turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Vuonna 1986 Iso-Britanniassa järjestetystä kokouksesta ei kirjoitettu mitään oleellista, paitsi eräästä miehestä, joka joutui oikeuden eteen eksyttyään ryhmän neuvottelutiloihin etsiessään oikotietä hotellin läpi. Lehtiraportin mukaan miehellä oli onnea, koska häntä ei ammuttu.

Trilateraalinen komissio

1067px-Trilateral.svg

Puolalainen jesuiitta Zbigniew Brzezinski kirjoitti kirjassaan Between Two Ages (Kahden aikakauden välissä), kuinka kansantalous, puolustus ja poliittinen toiminta pitäisi kietoa yhteen. Suunnitelma koski kapitalistisia maita, koska kommunistisissa maissa oli jo hänen hyväksymänsä kontrolli. Brzezinski esitti ideansa David Rockefellerille, joka vei asian eurooppalaisen Bilderberg-ryhmän kokoukseen. Sen seurauksena Brzezinski ja Rockefeller alkoivat kerätä jäseniä uuteen ryhmään, josta syntyi virallisesti Trilateraalinen komissio vuonna 1973. Jäsenet koostuivat pääosin Yhdysvalloista, Länsi-Euroopasta ja Japanista.

Trilateraalisen komission julkilausuma paljastaa, kuinka jäsenet ovat sidoksissa myös muihin Pyöreän Pöydän verkostoihin:

“Trilateraalisen komission jäsenet olivat tärkeässä osassa Euroopan unionin luomisessa. EU on esikuva maailmanhallitukselle, joka tulee muuttamaan pian kansainvälisiä suhteita.”

Amerikkalainen senaattori Barry Goldwater varoitti vuonna 1979 Trilateraalisesta komissiosta kirjassaan With No Apologies:

“Mielestäni Trilateraalinen komissio edustaa taitavaa, rinnastettua yritystä käyttää hyväkseen kontrollia ja yhdistää kokonaisuudeksi neljä valtakeskusta – poliittinen, rahallinen, henkinen ja kirkollinen. Hengellisellä, poliittisella ja taloudellisella vapaudella ei ole sijaa ensi vuosisadan trilateraalisessa rakenteessa.. Trilateraalien todellinen pyrkimys on luoda maailmanlaajuinen taloudellinen valta, joka on suurempi kuin mukana olevien valtioiden poliittisten hallitusten valta.. Järjestelmän johtajina ja luojina he tulevat hallitsemaan tulaveisuutta.”

Vuoden 1999 pidetyn Trilateraalisen komission kokouksen muistio joutui vuosituhannen vaihteessa amerikkalaisen Spotlight-lehden haltuun ja sitä myöten julkisuuteen. Siitä kävi ilmi, että komissioon kuuluu 375 erityisen vaikutusvaltaista finanssimiestä ja teollisuusjohtajaa, kansan valitsemaa poliitikkoa, akateemikkoa ja mielipidevaikuttajaa Pohjois-Amerikasta, Euroopasta ja Japanista. Komission kokoukset eivät ole julkisia ja sen jäsenet hakeutuvat niihin salaa, tiedotusalan ihmisiä vältellen. Muistio vahvisti myös sen, että maailmanhallituksen muodostamisella pyritään turvaamaan rikkaimpien edut. Tähän suunnitelmaan kuuluu Euroopan saattaminen liittovaltioksi ja vastaavanlaiseksi vapaakauppajärjestelmäksi kuin NAFTA on Amerikan kaksoismantereilla.

Rooman klubi

TheClubOfRome

Bilderberg-ryhmään kuuluva italialainen taloustieteilijä Aurelio Peccei perusti Rooman klubin vuonna 1968. Seuraan kuuluu noin 200 jäsentä koostuen eri maiden talous- ja tiedemiesten eliitistä. Klubi tiedottaa ympäristöasioista ja tutkii uhmiskunnan tulevaisuuden vaihtoehtoja. Taustalla se kuitenkin ajaa maailman yhdentymisen asiaa. Klubin mielestä on myös välttämätöntä, että harvat valistuneet ottaisivat kontrollin.

”Mitä suuremmat alueet ja mitä kauemmin ne ovat sidoksissa ongelmiin, sitä harvemmaksi käyvät ne ihmisyksilöt jotka todella välittävät niiden ratkaisemisesta.”

Rooman klubin mukaan väestön rajoittaminen on välttämätöntä luonnon tasapainon saavuttamiseksi. Klubi toimitti aihetta käsittelevää raporttiaan Kasvun rajat ilmaiseksi kaksi miljoonaa kappaletta 23 kielellä 15000:lle mielipidevaikuttajalle ympäri maailman. Tempauksen rahoitti aluksi Rockefeller ja myöhemmin Volkswagen ja Ford. Kasvun Rajat-raporttia käyttivät myös monet ympäristöjärjestöt tukena omille argumenteilleen, huomaamatta, että kaikki mikä on lähtöisin Rooman Klubilta, sisältyy suunnitelmaan ohjata ihmisten ajattelua ja saada heidät vakuutettua hyväksymään uusi maailmanhallitus. Rooman klubin johdolla annettiin myös toinenkin raportti nimeltä Global 2000. Se loi hyvin pelottavan kuvan maailman tulevaisuudesta, missä suunnaton liikakansoitus, raaka-aine- ja elintarvikepula ja ympäristöuhka vaatisivat ainakin 170 miljoonan ihmisen hengen vuoteen 2000 mennessä. Sitä seurannut raportti Global Future a Time to Act esitti toimenpiteitä, kuten syntyvyyden säännöstely sterilisoimalla sekä tieteellisen kehityksen ja tekniikan siirron jarruttaminen kehitysmaihin, jotka kuitenkin hyllytettiin hieman myöhemmin.

On myös merkittävää, että edellä mainittujen raporttien kirjoittaneet poliitikot, pankkiirit, teollisuusomistajat ja akateemikot edistävät politiikkaa, mitä Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Maailmanpankki harjoittavat. Näiden harjoittaman politiikan seurauksena miljoonat ihmiset ovat kuolleet nälkään ja kärsimykseen. Esimerkiksi eräs Global 2000 raportin alkuunpanijoista, Robert McNamara (Bilderberg, Trilateraali komissio, CFR) oli Maailmanpankin presidentti, jonka virka-aikana aiheutettiin suurta kärsimystä ja ympäristötuhoa kolmannessa maailmassa.

Michail Gorbatsov, joka on David Rockefellerin ja Henry Kissingerin (kummatkin CFR, Bilderberg, Trilateraalinen komissio) ystävä, alkoi äkisti puhua lämpimin sanoin ympäristöstä. Hän sanoi:

”Ekologinen kriisi, jonka edessä seisomme, otsonikerrosten ohentumisesta metsätuhoihin ja ilmansaastumisiin, on traaginen, mutta vakuuttava todiste siitä, että maailma jossa kaikki elämme, on tiiviisti yhteen kytketty ja kaikilta osiltaan toisistaan riippuvainen. Tämä tarkoittaa, että tarvitsemme sopivan kansainvälisen toimintaohjelman ekologian alueelle. Vain siten voimme välttää ekologisen katastrofin. Sellaisen toimintaohjelman toteuttaminen voi merkitä epätavallisia ja vaikeita ongelmia, joka vaikuttaa valtioiden riippumattomuuteen.”

Rooman klubi on tukenut myös voimakkaasti kehitystä elektronisen rahankäytön yhteiskunnan luomiseksi. Friedrichsin ja Schaffin toimittamassa kirjassa Microelectronics and Society: A Report To the Club of Rome (Mikroelektroniikka ja yhteiskunta: Raportti Rooman klubille) sanotaan:

“Siirtyminen yhteiskuntaan, jossa ei käytetä käteistä rahaa, näyttää väistämättömältä. Sen saa aikaan teknologinen kehitys, jonka tuo mikroelektroniikka ja sähköiseen rahojen siirtoon liittyvä huomattava kulujen säästö.”

Eskatologiaa tutkivat huomasivat jo tällöin yhteyden ihon sisäiseen sirujärjestelmään, mitä Rooman klubi ja monet muut järjestöt ja organisaatiot lobbaavat tänä päivänä.

Yhdistyneet kansakunnat

2000px-UN_emblem_blue.svg

“YK on lopulta symboli maailmanjärjestykselle, joka tullaan rakentamaan jonakin päivänä.” -Rockefeller-säätiö, 1958

Kuten Kansainliiton perustamisen kohdalla, perusteltiin myös YK:n tarpeellisuutta keinona säilyttää rauha valtioiden välillä. Taka-ajatuksena oli kuitenkin Novus Ordo  Seclorum eli Uuden sekulaarin maailmanjärjestyksen aikaansaaminen pitkällä aikavälillä. Kun tarkastelee YK:n kehittymistä tänään, huomaa kuinka pitkällä jo ollaan.

YK:n kiisinhallinta vaikuttaa suunnittelemattomalta jälkiviisaudelta, mutta onkin erittäin hyvin suunniteltua. Sen ajatuksena on sodan aikaansaaminen jotta voitetun rauhan jälkeen voidaan rakentaa maailmaa uudelleen mielen mukaisesti. Eikä tämä suinkaan ole mikään uusi strategia, se on vain hieman modernisoitu versio teesi-antiteesi-synteesi-teoriasta jonka kehitteli Friedrich Hegel (1770-1831).

On merkittävää, että kylmästä sodasta huolimatta myös kommunistit tukivat YK:ta. Tunnuksen YK:lle loi kommunistivakooja Alger Hiss ja sen yhteyttä Neuvostoliiton tunnukseen ei voi kiistää. Kommunistisen puolueen entinen johtohenkilö Joseph Z. Kornfeder kuvaili YK:ta seuraavasti:

“YK:n kommunistisesti suunniteltu sisäinen rakenne on sosiologisen valloituksen malli, joka on tarkoitettu palvelemaan kommunismin tunkeutumista länteen. Se on nerokas ja petollinen.”

Coat_of_arms_of_the_USSR

Vertailun vuoksi Neuvostoliiton tunnus.

On siis selvää, että YK muiden Pyöreän Pöydän organisaatioiden tapaan toimii nationalististen aatteiden yläpuolella. Selkkaukset maailmalla saavat ihmiset kaipaamaan ratkaisuja ja niin maat kääntyvät YK:n puoleen. Vastauksena on ja tulee vasta edeskin olemaan vallan keskittäminen. Useimmat ihmiset YK:n palveluksessa uskovat toimivansa oikein, mutta tietävät tuskin mihin ovat sekaantuneet. He ovat vain pelinappuloita pelissä, jota eivät ymmärrä. YK:lle asetettu salainen suunnitelma on sama kuin mikä yhä enemmän tulee näkyviin EU:n suhteen.

Euroopan unioni on kehittynyt monimutkaiseksi valtakeskittymien rakenteeksi ja direktiiviviidakoksi, millä on vaikutukset monin tavoin meidän jokapäiväiseen elämäämme. Organisaatio on muuttunut tunnistamattomaksi elimeksi olemassaolonsa aikana, alun kauppayhteisöstä keskitetyksi hirmuvallaksi. Kaikki on tapahtunut asteittain, ikään kuin salaa, mutta katsomalla taaksepäin huomaa kuinka paljon valtaa kansallisvaltiot, läänit ja kunnat ja yksityiset ihmiset ovat antaneet pois. Ratkaisut, jotka koskevat jokapäiväistä elämäämme, tehdään yhä kauempana ja tullaan lopulta tekemään YK:ssa.

YK:n suunnitelmat maailmanarmeijan muodostamisesta etenevät “rauhanturvatehtävien” myötä. Nämä kriisit ovat kuitenkin toteuttaneet järjestön agendaa Hegelin dialektiikan kehitysvaiheiden kautta. Aamulehti kirjoitti 9.4.1993:

“Yli 7500 ammusta löytyi torstaina Bosnian saarrettuun pääkaupunkiin Sarajevoon pyrkineestä YK:n avustusrekasta, kertoivat YK-lähteet torstai-iltana. Kätkön löysivät tiesulkua vartioivat serbit. Löytö oli paha arvovaltatappio YK:lle, joka on kiistänyt serbien aikaisemmat väitteet avustuskuljetusten mukana olevista aseista.”

Toimittajien Peik Johanssonin ja Abdulcadir Mohamed Diesow’in kirja Operaatio Somalia paljasti YK:n likaista peliä Somaliassa sekä siihen liittyvää harhaanjohtavaa uutisointia maailman tiedotusvälineissä. Kirjan mukaan operaatio on esimerkki YK:n täydellisestä fiaskosta, missä ei edes yritetty ratkaista ongelmia humanitäärisesti ja poliittisesti. YK:n toimesta tapettiin ja kidutettiin lukuisia siviilejä, sekä muun muassa pommitettiin täynnä potilaita ollutta sairaalaa, jossa yli 60 siviiliä sai surmansa ja sadat haavoittuivat.

YK:n alla toimii konsultiivinen instituutio nimeltä Lucis Trust, jonka edustajat osallistuvat YK:n lisäksi kymmenien eri kansainvälisten yhtiöiden ja organisaatioiden istuntoihin. Näitä ovat muun muassa IMF, Rockefeller-säätiö, Coca Cola-yhtiö, Kansainvälinen opetusjärjestö, -tieteenedistämisinstituutti ja Kristillinen lastenrahasto. Lucis Trust perustettiin vuonna 1920 alunperin nimellä Lucifer Trust, perustajanaan teosofi ja okkultikko Helena Blavatskyn seuraaja Alice Ann Bailey. Tällaisten kytköksien kautta voi ymmärtää YK:n kaksinaamaisen, rasistisen ja luciferisen toiminnan kolmannen maailman valtioissa.

Nämä järjestöt ovat illumiaattien poliittisten toimien elimiä, jotka käsittävät länsimaissa nykyään useimmat vallanpitäjät. Merkittävin rekrytointikanava Pyöreän Pöydän järjestöille on ollut vapaamuurarien veljeskunta, minkä jäsenet käsittävät Suomessakin eri alojen huippuvirat, aina valtiontehtävistä kirkkoon asti.

Tämän artikkelin  pääasiallisina lähteinä on käytetty Pekka Lahtisen kirjaa Maailman yhdentyminen, maailman petollisin hanke toteutumassa (1994) ja Sven-Olof Jakobssonin kirjaa Salainen asiakirja no1 (2009).

Jesuiittojen Euroopan unioni

Vaikkei luottamus poliitikkoihin ole vuosikymmeniin ollut hyvä, ovat useimmat autuaan tietämättömiä nykyisen valtarakenteen todellisesta luonteesta. Koska Suomi on osa Euroopan unionia ja lainsäädännöllisesti alistettu EU:n perustuslain alle, on tärkeä ymmärtää missä kansalaisina olemme mukana.

Katholiek Nieuwsblad-lehti lainasi ylpeänä Euroopan neuvoston pysyväksi valittua puheenjohtajaa Herman van Rompuy’ta vuonna 2012 [1]:

“Olemme kaikki jesuiittoja.”

Lauseella hän viittasi Euroopan unionin komissaareihin ja merkittäviin vallankäyttäjiin. Näitä ovat van Rompuyn lisäksi muun muassa Jose Manuel Barroso, Jean-Claude Juncker, Mario Draghi, Mario Monti ja Mariano Rajoy. Ei tarvitse mennä paljoa ajassa taakse, kun termi jesuiitta olisi aiheuttanut useimmalle kylmänväreet. Kuinka tähän ollaan tultu?

Katsaus jesuiittojen historiaan

Jesuiittojen historiaa on viime vuosikymmenet pesty puhtaaksi ja harva enää tietää, kuinka pimeä historia veljeskunnalla on. Vanhoissa sanakirjoissa sana jesuiitta tarkoittaa salamurhaajaa tai kavalaa henkilöä. Kun tarkastelemme veljeskunnan historiaa, osuu määritelmä oikeaan. Kerettiläiseen Alumbrados-seuraan  (esp. alum brados, illuminated, valaistunut) kuulunut espanjalainen baski Ignatius Loyola perusti Jesuiittojen veljeskunnan vuonna 1534. Seuran jäsenet vannoivat munkkilupauksen ja sitoutuivat veljeskunnan tavoitteisiin. Paavi Paavali III antoi bullan hyväksyen jesuiitat roomankatolilaisen kirkon uskonnolliseksi järjestöksi. Tämä on merkittävää, koska Loyola oli temppeliritarien tapaan okkultisti ja hänen kerrotaan muun muassa levitoineen meditoidessa.

Jesuiitoista tuli 1500-luvun vastauskonpuhdistusten myötä paavin salainen armeija, mutta myös erittäin tehokas vakoilujärjestö. Jesuiittavalan mukaan jäsen oli kuuliainen suoraan jesuiittakenraalille, vaikka he nimellisesti olivat paavin alaisia. Pian he saivat juonillaan koko Vatikaanin hallintaansa ja sekaantuivat myös politiikkaan. Tämä johdosta jesuiittoja alettiin vainoamaan ja ajamaan pois useista maista ja lopulta veljeskunta lakkautettiin okkultististen palvontamenojen päädyttyä julkiseen tietoon. Lakkauttamisen julistanut paavi Klemens XIV maksoi tehtävästään hengellään.

Illuminatia

Vaikka veljeskunta oli lakkautettu 1700-luvun lopulla, jesuiitta Adam Weishaupt kokosi salaisen ryhmän ympärilleen, joka nimettiin Valaistuneiden veljeskunnaksi (der Illuminatenorden) [2]. Weishaupt esitti toukokuun 1. päivänä 1776 suunnitelman, johon kuului monarkioiden, valtioiden ja niiden rajojen, kansallisuuksien ja isänmaallisuuden, yksityisomistamisen, perheinstituution sekä uskontojen lakkauttaminen ja korvaaminen Novus Ordo Seclorum’illa eli Uudella Sekulaarilla Maailmanjärjestyksellä, jota johtaisi pieni eliitti maailmanhallituksessa. Jesuiittojen soluttama vapaamuurarien veljeskunta sitoutui Weishauptin suunnitelmaan, joka käynnistyi Ranskan vallankumouksella vuonna 1789. Vapaamuurari Napoleon Bonaparte vangitsi paavi Pius VII:n ja pakotti myöhemmin luomaan Loyolan perustaman veljeskunnan Vatikaaniin uudelleen.

“He [jesuiitat] ovat niin jatkuvasti sekaantuneet hovin ja valtion juonitteluihin, että heitä voi oikeudenmukaisesti syyttää maailmanvaltaan pyrkimisestä. He aiheuttavat kuninkaille kuoleman, ei mestauslavalla, vaan salamurhan kautta, ja yhtä vahingollisina kuin Illuminati-seura; he olivat ensimmäisenä joukossa kaikissa tapahtumissa ylistämässä murhanäytöksiä Pariisissa [Ranskan vallankumouksen aikoihin]. He ryöstivät valtioilta niiden kyvykkäimmät nuoret, jotka he houkuttelivat instituutioihinsa ja hankkivat itselleen koulutusmonopolin avulla katolisissa maissa suhteettoman ja kohtuuttoman suuren vaikutusvallan kaikkiin mielipiteisiin. Heillä oli käsissään kaikki työkalut ihmiskunnan hyväksi toimimiseksi; rahaa, suojelusta, rippituoleja ja muita keinoja oli yllin kyllin heidän käytettävissään. He voisivat siten tehdä hyvää, jos niin tahtoisivat, mutta he toimivat vain esimiestensä tahdon mukaisesti omaksi hyväkseen välittämättä tippaakaan ihmiskunnan hyvinvoinnista; ja siten on mahdotonta tulla vakuuttuneeksi siitä, että jesuiittaveljeskunnan uudelleen perustaminen voisi olla hedelmällistä tai millään tavalla hyödyksi.” -Itävallan arkkiherttua Maximilian Franz (1756-1801) (The Jesuits in History, Hector Macpherson, 1914, s. 126-127)

Sosialismi ja fasismi

On merkittävää, että jesuiitat kehittelivät kommunismia muistuttavaa yhteiskuntamallia jo vuodesta 1609 eteenpäin Paraguayssa [3]. Siihen kuului rotuerottelu luokittelemalla intiaanit kerettiläisenä elämään kolhooseissa. Jesuiittojen kouluttama vapaamuurari Karl Marx kehitteli marxilaisen kommunismin juuri Adam Weishauptin suunnitelmien pohjalta ja uskoi yhteiskuntajärjestyksen kehittyvän Hegelin tapaan dialektisesti teesin ja antiteesin taistellessa. Dialektinen filosofia on jesuiittojen ja vapaamuurarien suosima kehitysmalli, jota symboloidaan monissa tunnuksissa kaksipäisenä lintuna. Venäjän vallankumous oli Ranskan tapaan ei-venäläinen vallankumous, missä illuminaatit riistivät vallan ja asettivat Tbilisin jesuiittaseminaarissa opiskelleen vapaamuurari Josif Stalinin diktaattoriksi. Myös Natsi-Saksa oli hyvin läheisissä väleissä Vatikaanin kanssa. Hitlerin ollessa vankilassa kirja Mein Kampf syntyi jesuiittapappi Bernhard Stempflen avustuksella.

“Olen oppinut kaikkein eniten jesuiitoista.. Tähän päivään asti maan päällä ei ole ollut mitään niin kunnioitusta herättävää kuin katolisen kirkon hierarkkinen organisaatio. Olen tuonut siitä paljon mukaan omaan puolueeseeni. Katolinen kirkko pitää nostaa esimerkiksi.. Himmlerissä näen meidän Ignatius Loyolan.” -Adolf Hitler

Himmler kertoikin myös ihannoivansa jesuiittoja ja loi veljeskunnan periaatteiden mukaisesti SS:n. Kun tarkastelee vastakkain sotineita sosialismeja, voi havaita niistä hyvin samankaltaisia piirteitä esimerkiksi propagandassa ja symboliikassa. Natsit tappoivat miljoonia näiden rodun perusteella ja kommunistit miljoonia näiden yhteiskuntaluokan perusteella. Molemmissa ismeissä juutalaiset kokivat erityistä vihaa mikä on merkittävää, koska jesuiitat ovat aina vihanneet juutalaisia.

Kohti yhdentymistä

Maailmansodat ja ääreensä vedetty nationalismi toteuttivat dialektista kehitysmallia, missä teesi (kansallissosialismi) ja antiteesi (sosialismi) loivat synteesin.

“Näky yhtyneestä Euroopasta syntyi kaipauksesta rauhaan ja varallisuuteen mantereella, joka ei vain aivan liian usein ollut sisäisten konfliktien rikki repimä, vaan myös veti muun maailman kahteen sotaan.” -Wim Duisenberg, Euroopan keskuspankin johtaja ja Kolmensadan komitean jäsen

Wienin suurloosin suurmestari Richard Schlesinger kehoitti kaikkia Euroopan vapaamuurareita tukemaan jesuiitta Joseph Retingerin luomaa Eurooppa-liikettä. Retinger järjesti ensimmäisen Euroopan konferenssin Haagissa vuonna 1948, josta sai alkunsa Euroopan neuvosto. Tähän suunnitelmiin kuului myös, että tärkeiden henkilöiden tulisi kokoontua epävirallisesti. Vuonna 1954 Alankomaiden prinssi Bernhard järjesti valituille henkilöille salaisen konferenssin Hollantiin, Oosterbeckin kaupunkiin Bilderberg-nimiseen hotelliin, josta ryhmä sai nimensä. Prinssi Bernhardista tuli bilderbergiläisten ensimmäinen puheenjohtaja. Hänen on mainittu sanoneen:

“Ihmisiä, jotka on kasvatettu kansallismielisyyteen, on vaikea uudelleenkouluttaa ajatukseen luovuttaa osa itsenäisyydestään ylikansalliselle järjestölle. Tämä on tragedia.” -Prinssi Berhard, 1954

Bilderberg-ryhmästä muodostui Yhdysvaltojen ulkomaansuhteiden neuvostoa vastaava organisaatio Pyöreän Pöydän verkostoon [4]. Vuonna 1955 Bilderbergin neuvottelusta vuosi julkisuuteen seuraava julkilausuma:

“Tunnustettiin yleisesti, että on yhteinen vastuumme päästä mahdollisimman lyhyessä ajassa korkeimman asteen integraatioon aloittaen Euroopan yhteisestä markkina-alueesta.”

Suunnitelman Euroopan integraatiolle loi katolilainen Jean Monnet, jonka mukaan Euroopan unioinin kehittymistä vieläkin kutsutaan Monnet-suunnitelmaksi. Hän kutsui päämääräänsä Euroopan Yhdysvalloiksi, jolla viitataan federalismikehitykseen. Todellisuudessa nimellä viitattiin myös jesuiittojen valtaan Yhdysvalloissa, jonka hallitus on ollut alusta asti jesuiittojen kontrolloima. Harvat ovat tietoisia, että tälläkin hetkellä presidentti Obaman hallinto on lähes kokonaan jesuiittojen kouluttamien istuttama, erityisesti ulkopolitiikassa. Washingtonin kaupungin etymologia ja suunnittelu ilmentää jesuiittojen valtaa Amerikassa. Se perustettiin alueelle, joka lohkaistiin Virginian ja Marylandin osavaltioista, mistä muodostuu Virgin Mary eli Neitsyt Maria. Yhdysvaltain kongressi sijaitsee myös paikalla nimeltä Capitol Hill, joka on käännetty muinaisen Rooman senaatista Capitolium-kukkulasta.

PhotoGrid_1416357971193

Capitol-rakennus Washingtonissa ja Pietarin kirkko Vatikaanissa. Huomaa molemmissa pakanalliset obeliskit.

PhotoGrid_1416357905537

Yhdysvaltain asevoimien hallintorakennus Pentagon ja protestantismia vastaan käydyn sodan komentokeskus Villa Farnese.

Maailmansodista lähtien Yhdysvallat ja Eurooppa muodostivat läntisen valtaliiton, jota lujitettiin erilaisilla organisaatioilla, kuten Pohjois-Atlantin puolustusliitolla, minkä senkin takaa löytyy Pyöreän Pöydän järjestöjen jäseniä sekä yhtenäistä Eurooppaa luoneet katolilaiset Robert Schumann ja Konrad Adenauer. Puolalainen jesuiitta Zbigniew Brzezinski jatkoi Retingerin ja Monnetin luomaa Eurooppa-integraatiota luomalla kapitalististen valtioiden salaryhmän nimeltä Trilateraalinen komissio vuonna 1973. Siihen liittyi jäseniä pääosin Yhdysvalloista, Euroopasta ja Japanista. Brzezinskin mukaan kommunistisissa maissa oli jo tarpeeksi hyvä kontrolli taloudessa ja politiikassa. Amerikkalaisen senaattori Barry Goldwaterin varoitukset Trilateraalisesta komissiosta paljastavat sen jatkavan jesuiittojen perintöä:

“Mielestäni Trilateraalinen komissio edustaa taitavaa, rinnastettua yritystä käyttää hyväkseen kontrollia ja yhdistää kokonaisuudeksi neljä valtakeskusta – poliittinen, rahallinen, henkinen ja kirkollinen.. Järjestelmän johtajina ja luojina he tulevat hallitsemaan tulaveisuutta.” -Barry Goldwater, 1979, kirjassa With No Apologies

“Trilateraalisen komission jäsenet olivat tärkeässä osassa Euroopan unionin luomisessa. EU on esikuva maailmanhallitukselle, joka tulee muuttamaan pian kansainvälisiä suhteita.” -Trilateraalinen komissio

Kuten kehitys on osoittanut, kauppayhteisöstä on muodostunut salakavalasti suvereeni liittosupervaltio, jolla on oma presidentti, ulkoministeri ja ulkopolitiikka, parlamentti, korkein oikeus, lippu, kansallislaulu ja valuutta. Trilateraalisen komission julkilausuman mukaan integraatio on esikuvana muodostuvalle maailmanhallitukselle. Luovutetaanko valta lopulta Yhdistyneille kansakunnille? YK:n toiminta on edesauttanut rauhanprojektiksi itseään kutsuvaa Euroopan integraatiota, eikä ole mikään ihme, että Jean Monnet hääräsi myös YK:ta edeltäneen Kansainliiton taustalla. On myös merkittävää, että YK:n peruskirjan artiklat loi jesuiitta Pierre Teilhard de Chardin, joka paleontologina on myös evoluutioteoriaa “todistaneiden” Piltdownin sekä Pekingin ihmisten väärennettyjen löytöjen takana.

Jesuiittojen näköinen Euroopan unioni

Dolci_Madonna

EU:n lipun 12 tähteä, joka alunperin oli Eurooppa-neuvoston tunnus, tulee katolilaisesta Maria-ikonista.

Monet näkivät talousyhteisöksi itseään kutsuvan yhdentymishankkeen kulissin läpi jo vuosikymmeniä sitten ja varoittivat liittymästä sen jäseneksi. Suomessakin jäsenyyttä markkinoitiin täysin valheellisin mielikuvin. Kun nyt tarkastelemme EU:n valtarakennetta, voimme havaita sen olevan kopio kommunistisen Neuvostoliiton duumasta, jossa kansan valitsema parlamentti on pelkkä neuvoa-antava toimielin. Vallankäyttäjä sensijaan on Euroopan Komissio, joka on epädemokraattisesti valittu eikä parlamentti voi sitä erottaa. EU:n peruskirja määrittelee Komission jäsenen seuraavasti:

“Artikla 9d: Komission jäsenet valitaan heidän yleisen pätevyytensä ja Euroopan asiaan sitoutumisensa perusteella henkilöistä, joiden riippumattomuus on kiistaton.”

EU:n valtaa käyttävät toimielimet toimivat täysin salassa julkisuudelta, kuten Euroopan Keskuspankin neuvosto. 23-henkinen jäsenistö on epädemokraattisesti valittu, se ei ole tilivelvollinen parlamentille ja sen pöytäkirjat ovat salaisia. Miljardien eurojen arvoisia päätöksiä tekevä EKP toimii siis täysin salaten tavoitteensa ja toimintatapansa.

EU:n jesuiittajohtajat julistavat taajaan suvereeniuttaan, eivätkä anna sijaa vaihtoehtoisille näkemyksille poliittisessa kehityksessä.

“Meidän täytyy yhdessä taistella uudenlaisen euroskeptisismin uhkaa vastaan. Tämä ei enää ole vain muutaman maan yksinoikeus. Jokaisessa jäsenvaltiossa on ihmisiä, jotka uskovat, että heidän maansa voi selvitä yksin globalisoituneessa maailmassa. Se on enemmän kuin illuusio: se on valhe.” -Herman Van Rompuy vuonna 2010

Samanlaista kampanjaa kävi myös jesuiitta Mario Monti, jonka mukaan kansallisten parlamenttien ei pitäisi tukkia EU:n johtajien tietä.

Paavi ja katolilaiset jesuiittojen asialla

Pope-Francis-and-Adolfo-Nicolas

Paavi ja Musta paavi.

“Paavi on erehtymätön, kun hän koko kirkon korkeimpana paimenena ja opettajana uskon ja siveysopin asioissa antaa koko kirkkoa tarkoittavan päätöksen..
Kirkollisella opetusviralla on erehtymättömyyden lahja, s.o., se ei voi uskon ja siveydenopin asioissa erehtyä.” -Katolinen katekismus

Katekismuksen oppi paavin erehtymättömyydestä tekee katolisen kirkon jäsenistä erityisen vaikuttajan politiikkaan. Vuonna 1890 paavi Leo XIII laatii paimenkirjeen, jossa kerrottiin seuraavasti:

”Kaikkien katolilaisten täytyy tulla aktiivisiksi tekijöiksi päivänpolitiikassa. Jokaisen katolilaisen täytyy käyttää valtaansa avustaakseen kansakuntien perustuslakien muuttamista Pyhän kirkon periaatteiden mukaisiksi.”

Euroopan unionista on muodostunut pakkomielle paaveille, jotka kehottavat antamanaa tuen Euroopan kehitykselle. On siis ilmeistä, että entisen katolilaisen piispan Gerard Bouffardin paljastukset Mustan paavin eli jesuiittakenraalin vallasta pitävät paikkansa. Paavi on siis jesuiittojen nukkehallitsija Vatikaanissa, minkä on vahvistanut monet muutkin tahot, kuten Alberto Rivera ja Eric John Phelps.

“[Yhdentynyt Eurooppa tulee olemaan] mahtavin katolinen suurvaltio, minkä maailma on koskaan tuntenut.. suurin yksittäinen ihmismahti, mikä koskaan on nähty.” -paavi Johannes XXIII vuonna 1963

“Me rukoilemme sen puolesta, että Euroopan unioni toteutuu viipymättä koko laajuudessaan ja toivomme, että sen rajoja siirretään itään päin.” -paavi Johannes Paavali II vuonna 1995

Katolilaiset muodostavat Euroopan unionissa enemmistön, eikä ole ihme, että parlamentissa eu-kriittiset puolueet, kuten EFD-puolue, on estetty nousemasta johtopaikoille. Ei lienee ole yllättävää, että Suomessakin EU-vastaisen politiikan opposition johtajana on roomalaiskatolilainen Timo Soini, jonka lähipiirissä vaikuttaa muun muassa Opus Dei-seuran jäsen.

“Yhteismarkkinat itse syntyivät katolisten poliitikkojen, kuten saksalainen Adenauerin, Paul Henri Spaakin, Jean Monnetin ja Robert Schumanin innoituksesta… EY:n sosiaalinen peruskirja ja Jacques Delorsin (Euroopan komission puheenjohtajan) sosialismi on kyllästetty katolisella sosiaaliopilla. Jos eurooppalainen federalismi voittaa, EY:stä todella tulee imperiumi. Sillä ei ole keisaria, mutta sillä on paavi. On vaikeaa olla ajattelematta, että [Karol] Wojtyla tiedostaa sen.” -Richard Bennett ja Michael de Semlyen, Papal Rome and the European Union

[1] http://www.djeppink.eu/en/blog/we-are-all-jesuits

[2] http://fi.wikipedia.org/wiki/Illuminati

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Jesuit_reduction

[4] http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=2031

Homoagenda osana nihilismiä

Huom! Kirjoitus ei ole hyökkäys homoseksuaaleja vastaan vaan suoraa tekstiä homoaktivismin todellisesta luonteesta ja Raamatun suhtautumisesta homoseksuaalisuuteen!

28. marraskuuta 2014 äänestettiin Arkadianmäellä sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta. Lakiehdotuksen kannattajat juhlivat äänestystulosta ihmisoikeuksien voittona. Samassa täysistunnossa äänestettiin homoaktivismin varjossa myös lapsilisän muutoksesta. Vähennys hyväksyttiin laskien kaikkia lapsilisän tasoja 8,1 prosenttia.

Vihreälle liikkeelle viime perjantai oli onnen päivä. Liikuttuneina halasimme eduskuntaryhmässä toisiamme äänestystuloksen tultua julki. Monet meistä jatkoivat juhlintaa eri kansalaisryhmissä ja läheistensä kanssa pitkin iltaa. -Ville Niinistö, vihr.

Ei uutta auringon alla

Lapsiperheiden, vanhusten ja rajoitteisten oikeudet ovat saaneet jäädä taka-alalle, kun homoaktivismi on vallannut median. Homous on esitetty luonnollisena huolimatta järkyttävistä tilastoista homoseksuaaleilla:

 • Homo- ja bi-seksuaalimiehillä on 17-kertainen riski sairastua rektaalisyöpään papilloomaviruksen kautta (Centers for Disease Control and Prevention).
 • Useissa tutkimuksissa ympäri maailmaa enemmän kuin 60% HIV:iin sairastuneista miehistä oli homoseksuaaleja. THL kutsuu HIV:iä homojen kansantaudiksi.
 • 25 vuoden tutkimuksen tuloksena havaittiin, että Euroopassa opettajien pedofiilisista oppilaiden hyväksikäytöistä 71% tapauksista oli homoseksuaalista hyväksikäyttöä (Family Research Institute).
 • Homoseksuaaleilla havaitaan huomattavasti enemmän mielenterveysongelmia ja itsetuhoisuutta, myös maissa joissa homo- ja transseksuaalisuus on ollut hyväksyttyä vuosikymmenet.

Homoseksuaalisuus ei ole ihmiselle luonnollista, sillä kaksi kertaa historiassa sen laaja hyväksyminen on johtanut korkeakulttuurin rappeutumiseen:

Länsimaiden historiassa perheen biologinen perusta on vastaavalla tavalla hajotettu jo kaksi kertaa aikaisemmin: ensin antiikin Kreikassa ja myöhemmin antiikin Roomassa. Molemmissa tapauksissa tällainen perheen atomisoituminen johti vähitellen korkeakulttuuriin rappeutumiseen, koska atomistinen perhe ei lopulta pysty riittävällä tavalla turvaamaan lapsen kehitysedellytyksiä. -Kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka

People can change, puolueeton opetusjärjestö, teki tutkimuksen vuonna 2004, missä tuloksena selvisi, että

 • 97% sanoi homoseksuaalisten halujen johtuvan isä-poika suhteen ongelmista ja 90%:lla oli äitisyndrooma
 • puolet kokivat olevansa liian laihoja, lihavia, rumia, epäurheilullisia jne. sukupuolensa edustajaksi
 • 48% oli joutunut homoseksuaalisen hyväksikäytön uhriksi.

 Homoaktivismi osana nihilismiä

Monilla on käsitys, että ihmiskunta ja kulttuuri kehittyvät jonkin sattumanvaraisen luonnonvoiman kautta eteenpäin. Tämä on istutettu ja haluttu ajattelutapa. Todellisuudessa vallalla oleva läntinen kulttuurihegemonia on hyvinkin suunnitelmallista, päämäärätietoista ja kontrolloitua. Homoaktivismi ei tee poikkeusta. Sen perusta kirjattiin ylös marraskuussa 1987 Guide-lehden artikkelissa The Overhauling of Straight America. Kuuden askeleen strategia propagandan levittämiseen oli

 • Puhu homoudesta äänekkäästi ja niin usein kuin mahdollista
 • Esitä homot uhreina, ei aggressiivisina hyökkääjinä
 • Anna myötämielisille perusteita
 • Esitä homot hyvinä
 • Esitä vastustajat pahoina
 • Rahoita kampanjaa

Todellisuudessa homoaktivismi ei aja ihmisoikeuksia, vaan pirstaloi perhemallia, kulttuuri-identiteettiä ja moraalia. Kommunismilähtöisen feministiliikkeen tapaan se saattaa näyttää oikeudenmukaiselta, mutta todellisuudessa se vihaa ihmisyyttä, mieheyttä, naiseutta ja perhemallia. Feministiliikkeen ansiosta nainen teollistettiin ja perhemalli hajotettiin lapsen joutuessa valtiolliseen kasvatukseen. Perhemallin lakkauttaminen on osa Uuden sekulaarin maailmanjärjestyksen suunnitelmaa, joka pyrkii korvaamaan yhteiskuntajärjestyksen kokonaisvaltaisesti.

Homoaktivismin todellinen päämäärä ei ole saada vain sukupuolineutraalia avioliittolakia, kuten Yhdysvaltojen ja Hollannin tapaukset osoittavat. Murretun arvoperustan jälkeen myös muu luonnottomuus, kuten sadomasokismi, transseksuaalisuus ja pedofilia ovat nousseet keskusteluun, kun homoseksuaalisuus on hyväksytty osaksi perhemallia.

Yhdysvalloissa ILGA:n (International Lesbian and Gay Association) jäsenenä on NAMBLA (North American Man-Boy Love Association), joka kannattaa avoimesti pedofilian hyväksymistä. Hollannissa toiminut PNVD-puolue ajoi pedofilian ja huumeiden laillistamista sekä pornografian ympärivuorokautista näyttämistä televisiossa. Huomattava osa homoaktivismin uranuurtajista on paljastunut pedofiileiksi, kuten Larry Brinkin. Myös homoaktivismin kirjallisuus pohjautuu pedofiilien julkaisuihin, kuten Alfred Kinseyn raporteille.

Homoseksuaalien eheytyminen heteroksi kiistetään julkisessa keskustelussa, vaikka sadat todistukset kertovat homojen päässeen rakentavan hoidon kautta pois väärästä identiteetistä ja itsetunto-ongelmista.

Homoseksuaalisuus ja Raamattu

Tasa-arvoinen avioliittolaki on  lapsen oikeus. -Anni Hakolampi, SDPL ry

En ymmärrä, miten yhteiskunnan perustaa voi murentaa ihmisten halu rakastaa, solmia avioliitto ja huolehtia lapsistaan. -Jari Tervo

Homoseksuaalisuus pyritään esittämään mediassa osana kristillistä rakkautta. Se toteuttaa kuitenkin ovelasti kuuden askeleen homopropagandan levittämistä. Raamatun mukaan ihmisen Luoja rakastaa luomaansa ihmistä, mutta vihaa syntiä. Homoseksuaalisuus on todistetusti opittu tapa eikä synnynnäinen ominaisuus. Raamatun mukaan homoseksuaalinen kanssakäyminen on syntiä.

3. Moos. 18:22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.

1. Kor. 6:9-10 Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset (arsenokoitēs=mies joka makaa miehen kanssa), eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

Room. 1:21-32 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

Laaja homoseksuaalisuuden hyväksyminen liittyy vahvasti kristilliseen eskatologiaan eli lopun aikoihin. Jeesus kuvaili viimeisten päivien ihmisiä vertaamalla heitä Sodoman asukkaisiin, jotka tunnettiin vääristyneistä arvoista.

Luuk. 17:28-30 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

On merkittävää, kuinka hyvin Jeesuksen profetia lopun ajasta kuvaa aikaamme:

• ..he söivät, joivat.. Humanismi opettaa pyrkimystä oman elämän onnellisuuteen. Tästä seuraa hedonismia, missä nautinnon ja mielihyvän hakeminen muodostuu keskeiseksi osaksi elämää. Kaikenlaisesta tunnesyömisestä, roskaruoasta ja päihteiden suurkulutuksesta on tullut valtava ongelma läntiselle yhteiskunnalle.

• ..ostivat, myivät.. Talous perustuu kulutusyhteiskuntaan, missä tärkeää on kuluttaa mahdollisimman paljon talouden pitämiseksi pystyssä. Rahan ja materialismin palvonta määrittää monilta osin, mikä on oikein ja mikä väärin, niin että jopa lapsia tapetaan aborteissa yli 90%:a sosiaalisten eli rahallisten ja itsekkäiden syiden takia. Hedonistinen tuhlailu on osaltaan luonut keinotekoisen nälänhädän maailmaan.

• ..rakensivat.. Johtuen eksponentiaalisesta väestönkasvusta, ihmiset rakentavat kiihtyvällä tahdilla. Ihmisen rakentama kestää vain muutaman vuosikymmenen, minkä takia rakentaminen on kasvavaa.

Pahin yhtäläisyys Sodomaan on luopumus totuudesta, minkä varjolla todellinen rakkaus ja Luojan absoluuttinen moraali unohdetaan hetkellisten nautintojen takia. Ihmisoikeus käsittää enemmän seksuaalivääristymiä kuin vähäosaisten tai rajoittuneiden ongelmia. Onko sattumaa, että homoaktivistit kutsuvat liikettään nimellä Pride, eli ylpeys?

Hes. 16:49 Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut.

Juud. 1:7 .. samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

2. Piet. 2:6 Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.

Raamatun mukaan Sodoma on esikuvana rappeutuvalle yhteiskunnalle, jonka synnin tie vie turmioon. David Wilkerson kuvaili profetaalisessa kirjassaan Näky (1974) hämmästyttävän tarkasti, kuinka talous tulee taantumaan voimakkaasti ennen länsimaisen yhteiskunnan romahtamista ja suursotaa. Wilkerson kutsui tätä viimeisten päivien synnytystuskiksi, missä Jumala ravistelee syntistä ihmiskuntaa heräämään ennen antikristuksen valtakunnan tuhoamista ja jumalattomien tuomiota. Hänen mukaansa homoseksuaalisuuden laaja hyväksyntä kirkoissa ja valtion osalta on ajanmerkkinä, jonka jälkeen profetaalisen näyn tapahtumat alkavat toteutua.

Jokainen samalla viivalla

Raamatun mukaan jokainen ihminen on syntiä tehnyt ja Jeesuksen sanat mene, äläkä enää syntiä tee (Joh. 8:12) koskee ihan jokaista.

Luuk. 9:24-25 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon?

Room. 10:13 Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.

EU:n perussopimukset ja agenda

Tähän artikkeliin on koottu muutamia Euroopan unionin toimielinten julkilausumia sekä otteita Lissabonin sopimuksesta. Näitä tarkastellessa voimme havaita Euroopan unionin olevan väriä vaihtava kameleontti, jonka julkisuuskuva talousyhteisöstä on ollut alun perinkin vain askel kohti federalismia.

Euroopan komissio ilmoittaa EU:n sopimusten päämäärän seuraavasti:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja aiempien perussopimusten ensisijainen tavoite on toteuttaa Euroopan valtioiden vaiheittainen yhdentyminen ja luoda sisämarkkinat neljän liikkumisvapauden (tavarat, henkilöt, pääomat ja palvelut) pohjalta ja talouspolitiikan vaiheittaisen yhdentymisen kautta.

Tätä varten jäsenvaltiot luovuttavat unionille osan suvereniteetistaan ja antavat sen toimielimille valtuudet antaa säädöksiä (asetuksia, direktiivejä, päätöksiä), jotka ovat kansalliseen oikeuteen nähden ensisijaisia.

Johdettu oikeus on kolmas tärkeä unionin oikeuden lähde perussopimusten (primaarioikeuden) ja kansainvälisten sopimusten ohella. -Euroopan komissio [1]

EU:ta edeltäneiden yhteisöjen perustamissopimukset olivat alkujaan jo kansallisen määräämisoikeuden korvaavaa poliittista nihilismiä:

Toisin kuin tavanomaisilla kansainvälisillä sopimuksilla, ETY:n perustamissopimuksella on perustettu oma oikeusjärjestys, joka on sisällytetty jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksiin ja jota jäsenvaltioiden tuomioistuinten on sovellettava. Perustamalla rajoittamattomaksi ajaksi yhteisön, jolla on omat toimielimet, oikeushenkilöllisyys, oikeuskelpoisuus, kelpoisuus edustaa itseään kansainvälisissä yhteyksissä ja todellista toimivaltaa, joka perustuu jäsenvaltioiden toimivallan rajoittamiseen tai siirtämiseen yhteisölle, jäsenvaltiot ovat rajoittaneet suvereeneja oikeuksiaan ja luoneet säännöstön, jota sovelletaan niiden kansalaisiin sekä jäsenvaltioihin itseensä. (C-26/62 Van Gend en Loos Kok. 1963, 1)

EU:n oikeusjärjestys jaetaan primääriseen ja sekundääriseen oikeuteen. Hierarkiasuhteessa primäärinen oikeus (EU) perustaa tulkinnan ja pätevyyden sekundääriselle (jäsenvaltio) oikeudelle. Jos tulkinnat ovat ristiriidassa, sekundäärinen oikeus on pätemätön. EU:n sopimuksissa ja julkilausumissa puhutaan paljon demokraattisuuden lisäämisestä, kuten Lissabonin sopimuksen esittelyssä:

EU:n toiminnan demokraattisuuden ja tehokkuuden lisääminen ja EU:n yhteisen äänen vahvistaminen. [2]

Satis eloquentiae, sapientiae parum, itse sopimus koroittaa EU:n suvereeniutta yli kansallisen lainsäädännön, erityisesti Eurooppa-Neuvoston asemaa hierarkian huipulla. Kuten tiedämme, komission ja neuvoston jäseniä ei valita vaaleilla, emmekä voi puhua missään nimessä demokraattisesta yhteiskuntajärjestyksestä.

Lissabonin sopimus [3] 2007/ C306/ 01:

Unionin tavoitteet ja toimintatavat

Artikla 1:

.. jolle jäsenvaltiot antavat toimivaltaa yhteisten tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Unioni pyrkii tavoitteisiinsa asianmukaisin keinoin unionille perussopimuksissa annetun toimivallan mukaisesti.

Artikla 2:

Unionin päämääränä on edistää rauhaa, omia arvojaan ja kansojensa hyvinvointia.

Unioni kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta ja monimuotoisuutta sekä huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä.

Artikla 3b:

Unionin toimivalta määräytyy annetun toimivallan periaatteen mukaisesti. Unioni käyttää toimivaltaansa toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

.. Annetun toimivallan periaatteen mukaisesti unioni toimii ainoastaan jäsenvaltioiden sille perussopimuksissa antaman toimivallan rajoissa ja kyseisissä sopimuksissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimivalta, jota perussopimuksissa ei ole annettu unionille, kuuluu jäsenvaltioille.

.. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla taikka alueellisella tai paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla.

Artikla 61b

Kansalliset parlamentit valvovat, että luvun 4 ja 5 mukaisesti tehdyissä säädösehdotuksissa ja -aloitteissa noudatetaan toissijaisuusperiaatetta toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan mukaisesti.

Artikla 9a

Euroopan parlamentin jäsenet valitaan yleisillä, välittömillä, vapailla ja salaisilla vaaleilla viiden vuoden pituiseksi toimikaudeksi.

Artikla 188b

Perustamalla 23–27 artiklan mukaisesti tulliliiton unioni edistää yhteisen edun mukaisesti maailmankaupan sopusointuista kehitystä, kansainvälistä kauppaa ja ulkomaisia suoria sijoituksia koskevien rajoitusten asteittaista poistamista sekä tulli- ja muiden esteiden purkamista.

Artikla 10a

Unioni määrittelee ja toteuttaa yhteistä politiikkaa ja toimintaa sekä pyrkii saamaan aikaan pitkälle menevää yhteistyötä kaikilla kansainvälisten suhteiden aloilla tavoitteenaan .. kannustaa kaikkien maiden yhdentymistä maailmantalouteen, muun muassa poistamalla asteittain kansainvälisen kaupan esteitä .. edistää kansainvälistä järjestelmää, joka perustuu entistä tiiviimpään monenväliseen yhteistyöhön, ja maailmanlaajuista hyvää hallintotapaa

Artikla 11

Unionin toimivalta yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla käsittää kaikki ulkopolitiikan osa-alueet ja kaikki unionin turvallisuuteen liittyvät kysymykset, muun muassa asteittain määriteltävän yhteisen puolustuspolitiikan, joka voi johtaa yhteiseen puolustukseen.

Artikla 2a

Kun perussopimuksissa annetaan unionille yksinomainen toimivalta tietyllä alalla, ainoastaan unioni voi toimia lainsäätäjänä ja antaa oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä, kun taas jäsenvaltiot voivat tehdä näin ainoastaan unionin valtuuttamina tai unionin antamien säädösten täytäntöön panemiseksi.

Artikla 2b

Jäsenvaltiot sovittavat yhteen talouspolitiikkansa unionin puitteissa. Tätä varten neuvosto hyväksyy toimenpiteitä, erityisesti näiden politiikkojen laajat suuntaviivat.

Artikla 176d

Unionin oikeuden tehokasta täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, mikä on keskeistä unionin moitteettoman toiminnan kannalta, pidetään yhteistä etua koskevana asiana.

Unioni voi tukea jäsenvaltioiden ponnisteluja parantaa hallinnollista valmiuttaan panna unionin oikeus täytäntöön. Tähän toimintaa voi erityisesti kuulua tietojenvaihdon ja virkamiesvaihdon helpottaminen sekä koulutusohjelmien tukeminen. Jäsenvaltio ei ole velvollinen ottamaan vastaan tällaista tukea. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla tätä varten tarvittavista toimenpiteistä, jotka eivät käsitä jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista.

Tämä artikla ei rajoita jäsenvaltioiden velvollisuutta panna unionin oikeus täytäntöön eikä komission oikeuksia ja velvollisuuksia. Tämä artikla ei myöskään rajoita perussopimusten muiden sellaisten määräysten soveltamista, jotka koskevat hallinnollista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja unionin välillä

Eurooppa-neuvoston ja komission suvereeniteetti

Artikla 7 korvataan 2 kohdassa ilmaisu

”valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuva neuvosto voi yksimielisesti” ilmaisulla ”Eurooppa-neuvosto, joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti..

Artikla 9b

Eurooppa-neuvosto antaa unionille sen kehittämiseksi tarvittavat virikkeet ja määrittelee sen yleiset poliittiset suuntaviivat ja painopisteet.

Artikla 9d

Komission jäsenet valitaan heidän yleisen pätevyytensä ja Euroopan asiaan sitoutumisensa perusteella henkilöistä, joiden riippumattomuus on kiistaton.

Artikla 10b

Eurooppa-neuvosto määrittää unionin strategiset edut ja tavoitteet 10 a artiklassa lueteltujen periaatteiden ja tavoitteiden pohjalta. Eurooppa-neuvoston päätökset pannaan täytäntöön perussopimuksissa määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

Artikla 14

Kun kansainvälinen tilanne edellyttää unionin operatiivista toimintaa, neuvosto tekee tarvittavat päätökset.

Artikla 61a

Eurooppa-neuvosto määrittelee lainsäädännön ja operatiivisen toiminnan eteenpäin viennin strategiset suuntaviivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella.

Artikla 188n

Neuvosto antaa luvan neuvottelujen aloittamiselle, vahvistaa neuvotteluohjeet, antaa luvan sopimusten allekirjoittamiseen ja tekee sopimukset.

Euroopan unionin hierarkiassa Komissio ja Neuvosto ovat selkeästi vaaleilla valittavan parlamentin yläpuolella. Kirjailija Sven-Olof Jakobsson vertaa kirjassaan Salainen asiakirja no1 Euroopan unioinin mallia Neuvostoliiton aikaiseen duumaan.

eu_work_together_203

 

Ei omena kauas puusta pudonnut!

[1] http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/treaty_fi.htm

[2] http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_fi.htm

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:12007L/TXT&from=FI