Vain Luoja voi aikaansaada kosmoksen

maa

Termodynamiikan lait ovat nykykäsityksen mukaan vakioita eli universaaleja. Ensimmäisen termodynamiikan pääsäännön mukaan energian määrä on vakio, eikä sitä voi lisääntyä tai vähentyä luonnollisten prosessien kautta. Toisen pääsäännön mukaan järjestys ajautuu aina kaaokseen. Vain Luoja on siis voinut aikaansaada kosmoksen, jonka voimme havaita rapistuvan entropian kasvaessa. Aiemmin ajateltiin, että kosmos koostuus atomeista, mikä tuki naturalistista maailmankuvaa. Nyt tiedetään, että kaiken takaa löytyy aina myös informaatiota, eli atomejakaan ei voi olla olemassa ilman tietoa. Tunnetussa maailmassa tiedolla on aina lähde, joka nykykäsityksen mukaan on poikkeuksetta älykkyys. Niinpä on itsestäänselvää, että kaiken aineen, energian ja luonnonlakien takana on myös älykkyys – Logos.

Joh. 1:1-3 Alussa oli Sana (Logos), ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

Logos on kreikan kielen sana, joka tarkoittaa puhetta, sanaa, ajattelua, järkeä, periaatetta ja merkitystä. Uuden testamentin luomiskertomus Johanneksen evankeliumissa on hyvin merkittävä niin kristillisen teologian kuin luonnontieteellisen tutkimuksenkin kannalta, sillä Logoksella tarkoitetaan Jeesusta, joka tuli ihmiseksi (Joh. 1:14). Ennen maailmankaikkeuden olemassaoloa oli siis Logos; järkeä, ajattelua ja merkitystä. Tämä ajattelu muuttui luomistapahtumassa sanoista kosmokseksi:

1. Moos. 1:1 Alussa Jumala loi taivaan ja maan.

Kol. 2:2-3 Paavali kirjoittaa, kuinka ymmärryksen rikkaus ja tiedon ja viisauden aarteet ovat Kristuksessa. Jos kaikki on luotu Jeesuksen kautta ja pysyy voimassa, onkin ilmeistä, että vain hänen kautta voi saavuttaa ymmärryksen.

Lue myös:

Sivusto suosittelee myös tuoretta CMI:n dokumenttielokuvaa, jossa kristityt tiedemiehet kertovat evoluutioteorian tärkeimpien todisteiden pahimmat puutteet:

Advertisements

Nooan päivät

ark1

NOOAN ARKIN JÄÄNTEET ARARATILLA

Toukokuussa 1948 Turkin Ararat-vuorilla tapahtui maanjäristys, jota todisti paikallinen lammaspaimen Reshit (Ali Oglu Resit Sarihan). Tämän hämmästykseksi maanjäristyksessä nousi esiin valtava kivettymä, joka muistutti muodoiltaan laivaa. Tapahtumasta kerrottiin paikallisessa turkkilaisessa sanomalehdessä marraskuussa 1948. Seuraavan kerran löytö sai julkisuutta vuonna 1959, kun Turkin ilmavoimien lentäjä Sevket Kurtis kuvasi sen sattumalta kartoituslennollaan. Kapteeni Ilhan Durupinar kirjasi raporttiin suuri, laivan muotoinen kohde, mikä uutisoitiin eri puolilla maailmaa.

ark2

Yhdysvaltalainen tutkija Ron Wyatt kiinnostui Araratin Masher-vuoren löydöstä ja lähti kahden poikansa kanssa vuonna 1977 tutkimaan kivettymää, tehden Turkkiin useampia matkoja. Wyatt ryhmineen löysi metallinilmaisimella rautaisia liitososia, jotka näkyivät maaperässä kaarevina signaalijonoina. Lähistöltä löytyi myös suuria kivisiä ajoankkureita. David Fasold lähti eläkepäivillään vuonna 1986 niin ikään tutkimaan kivettynyttä laivan muotoa ja löysi lammaspaimen Reshitin läheisestä Dogubeyazitin kaupungista, joka muisti hyvin vuosikymmenten takaisen tapahtuman. Reshitin mukaan järistys oli erikoinen, aika voimakas ja kesti pitkään, tuoden näkyviin ihmeellisen näkymän, suuren laivan muotoisen kohteen.

ark3

Fasold ja Wyatt saivat Turkin hallitukselta luvan tutkia aluetta vain pintaa rikkomatta. Kehittyneemmällä NR-tutkalla pystyttiin kuitenkin kartoittamaan laivan muotoa, jolla löydettiin sen mitat ja väliseinät yhdeksään lohkoon jaettuna. Wyatt muunsi laivan pituuden 157,2 metriä vanhoiksi egyptiläisiksi kyynäröiksi, mikä antoi juuri Raamatun ilmoittamat 300 kyynärää, sekä keskileveydeksi 50 kyynärää ja korkeudeksi 30 kyynärää. Tutkijat vakuuttuivat laivan kivettymän olevan Nooan arkki, mistä Wyatt listasi todisteiden pääkohdaksi:

 • Se on muodoltaan alus, jossa on terävä keula ja pyöreä perä.
 • Sen pituus on tarkalleen Raamatun kertoma, 300 egyptiläistä kyynärää.
 • Sen sijaintipaikka itäisessä Turkissa Araratin vuoristossa vastaa Raamatun kertomusta.

1.Moos. 8:4 Niin arkki pysähtyi seitsemäntenä kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, Araratin vuorille.

 • Se sisältää kivettynyttä puuta, mikä on todettu laboratoriotutkimuksissa.
 • Sisältää korkealaatuisia metalliseoksia, joita on analysoitu eri laboratorioissa. Rakenteista on löytynyt myös alumiinia ja titaania, mitkä ovat ihmistekoisia metalleja.
 • Sivujen kohtisuorat kylkipuut ovat verrattavissa laivan runkoa tukeviin rakenteisiin. Säännölliset pituus- ja poikkisuuntaiset rakenteet toimivat alusta tukevina ja koossapitävinä.
 • Paikan lähistöllä 1981 metrin korkeudella sijaitseva muinainen kylä vastaa historioitsija Josefuksen mainintaa arkin jäännöksistä: “Paikalliset asukkaat voivat nähdä ne vielä nykyäänkin.”
 • Arkeologian professori Bill Shea löysi vajaan kahdenkymmenen metrin päässä arkista muinaisen ruukunsirpaleen, johon oli kaiverrettu kuvat linnusta, kalasta ja vasarakätisestä miehestä, jonka päähineessä oli nimi “Nooa”. Nämä yksityiskohdat on muinoin tehty paikallisten asukkaiden toimesta mainostamaan vierailijoille arkkia. Arkki kiinnosti turisteja muinoin kuten nykyäänkin.
 • Turkin hallitus on erottanut paikan erityiseksi Nooan Arkin Kansallispuistoksi ja pitää sitä kansallisena aarteena. Virallisia tiedotteita siihen liittyvistä tutkimuksista on julkaistu turkkilaisissa sanomalehdissä laajalti vuonna 1987.
 • Paikkaa ympäröivästä Kazanin kylästä on 24 kilometrin säteeltä löydetty lukuisia jättimäisiä ankkurikiviä, joita oli ripustettuna arkin peräosaan pitämään sitä paikallaan.
 • Arkki sijaitsee Cesnakidag – (tai Cudi Dagi) vuorella, joka on käännetty “Tuomiopäivän” vuoreksi.
 • Professori Salih Bayraktutan Ataturk- yliopistosta on todennut: “Se on ihmistekoinen rakennelma, ja varmasti Nooan arkki.” Samassa artikkelissa todetaan myös, että “Tämä paikka on lähellä Al Judi -vuorta, mikä Koraanin mukaan on arkin pysähtymispaikka.”
 • Kaikuluotaukset ovat osoittaneet säännöllisiä puurakenteita muodostuman sisäpuolella ja tuoneet esiin kölipuut, väliseinät, eläinten kammiot, porrasjärjestelmät, ovet, kaksi suurta tynnyriä sekä avoimet keskialueet ilmavirtauksen parantamiseksi kullakin kolmella tasolla.

ark4

Nooan arkkia voi käydä katsomassa koordinaateilla Google Mapsista.

Darvinistit vaikenevat

Nooan arkin löytyminen on ollut yksi kovimmista iskuista tiedettä puristusotteessa pitävälle darvinistiselle kehitysopille. Johtavissa tiedejulkaisuissa ei ole puhuttu mitään arkin löytymisestä, johtuen tosiasioista, että

 • muinaiset kulttuurit tunsivat ympäri maailmaa tarinan vedenpaisumuksesta ja arkista;
 • maakerrostumat viittaavat lyhyeen katastrofiin eikä pitkiin jääkausiin;
 • vedenpaisumus sopii selittäjäksi laumoittain jäätyneille mammuteille ja vuorten huipuilta löydetyille merenelävien fossiileille.

Geologit löysivät vähän aikaa sitten havaintoja valtavan suuresta maanalaisesta vesimassasta, joka on varastoitunut lähes 700 kilometrin syvyydessä sijaitsevaan mineraalikerrokseen. Tutkijoiden mukaan on kyse kolme kertaa niin suuresta määrästä kuin kaikissa maanpäällisissä merissä on yhteensä vettä. 3000 vuotta sitten kirjoitettu Sananlaskujen kirja kertoo Raamatussa seuraavasti:

San. 30:4 “Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät?“

1 Moos. 7:11 “Ja sinä vuonna, jona Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, sen toisena kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet, ja taivaan akkunat aukenivat.“

1 Moos. 8:2 “Ja syvyyden lähteet ja taivaan akkunat sulkeutuivat, ja sade taivaasta taukosi.“

Naturalistit ovat pitäneet Raamatun “virheenä” juuri sitä, ettei meren syvyyksissä ole vesilähteitä. Jälleen kerran Raamattu osuu oikeaan, yli 3000 vuotta vanhassa kirjoituksessa, kun tiede todisti nämä syvyyden lähteet todellisiksi.

Raamattu myös ilmoittaa ihmisiän olleen yli 900 vuotta ennen vedenpaisumusta. Tutkijat ovat havainneet, että maanpinnalla elävä kilpikonna elää korkeintaan 40 vuotiaaksi, kun taas meressä elävä vastaava laji elää jopa muutaman sata vuotta. Tämä johtuu avaruussäteilystä, joka tuhoaa soluja. Astronauteilla on tätä varten erityinen puku suojaamaan haitalliselta säteilyltä. Tutkijat ovat myös ymmärtäneet, että ennen vedenpaisumusta maapalloa peitti taivaan yläkerroksissa vesikerros, joka esti haitallisen avaruussäteilyn pääsyn maan ilmakehään. Katsotaan mitä Raamattu kertoo:

1. Moos. 1:6 Ja Jumala sanoi: Tulkoon taivaanvahvuus vetten välilleerottamaan vedet vesistä.

Kuudenneksi ensimmäisessä jakeessa Raamatussa kerrotaan, että meren ja vesivaipan välissä oli ilmakehä.

1 Moos. 7:11 ..sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet, jataivaan akkunat aukenivat.

Vedenpaisumuksessa syvyyden lähteet ja taivaan akkunat täyttivät maan vedestä. Juuri silloin vesivaippa satoi maanpäälle pois suojaamasta ilmakehää, minkä seurauksena ihmisen ikä on alentunut huimasti. Kun maata ympäröivä vesivaippa syöksyi maahan, syntyi valtava alipaine, mikä jäädytti pohjois- ja etelänavan. Tästä seurasi mannerlaattojen liikkuminen, muodostaen pienempiä mantereita. Jäätyneille navoille on jäänyt todisteena yhdestä alkumantereesta pakastuneita kasveja ja eliöitä aina tropiikista asti.

Profetaallinen sanoma

Luuk. 17:26-27 Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on oleva myös Ihmisen Pojan päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, ja vedenpaisumus tuli ja tuhosi heidät kaikki.

Nooan arkin esiintulo sisältää hyvin vahvan profetaallisen sanoman, sillä silminnäkijä Reshitin mukaan tapahtuma osui vuoden 1948 toukokuun puoleenväliin. Juuri samaisena ajankohtana syntyi Raamatun mukaan viimeinen sukupolvi, joka tulisi todistamaan tämän aionin eli maailmanajan lopun. Elämme lukuisten eskatologisten merkkien myötä viimeisiä päiviä ennen synnin tuomiota ja Jeesuksen tuhatvuotisen valtakunnan perustamista.

Dan. 2:44 Mutta noiden kuninkaiden päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu ja jota ei luovuteta millekään muulle kansalle (=Jeesuksen seuraajille). Se murskaa kaikki nuo muut valtakunnat ja tekee niistä lopun, mutta itse se pysyy ikuisesti. (Raamattu Kansalle)

Katso myös: Elämänarvoitus 5, Onko vedenpaisumus tapahtunut?

YLE uutisoi totta evoluutiosta

evoluutio_yle

Kuva banaania syövästä miehestä on johdatteleva, mutta artikkelin sisältö kerrankin tieteellisen tarkastelun kestävää.

Turun yliopiston biologi Kari Kaunisto vastaili Ylen tuoreessa uutisartikkelissa Evoluutioteoria for dummies viiteen evoluutiota koskevaan kysymykseen.  Yllätykseksi evoluutiosta puhuttiin kerrankin tieteellisesti ilman pakonomaista neodarvinistista hapatusta.

1. Mitä evoluutio on?

– Se on prosessi, joka seuraa siitä, että on muuntelua, valintaa ja periytyvyyttä. Jos on maljallinen bakteereita ja päälle kaadetaan tehokasta antibioottia, seuraa keinotekoista luonnonvalintaa.

Kyseinen konsepti on tieteellinen ja luomistieteen hyväksymä. Muuntelu ja valinta tapahtuvat kuitenkin vain olemassa olevan informaation pohjalta, joten darvinistinen käsitys evoluution kautta syntyvistä uusista rakenteista ja lopulta uusista lajeista on kokeellisten havaintojen vastainen.

2. Tarkoittaako tämä sitä, että lajit kehittyvät koko ajan paremmiksi?

– Ei varsinaisesti. Evoluutiollahan ei ole varsinaista päämäärää. Lajit sopeutuvat muuttuviin ympäristöihin. Evoluution myötä ne pärjäävät paremmin muuttuvassa ympäristössä.

Kaunisto osuu naulan kantaan. Pärjääminen ja uusien rakenteiden ja ominaisuuksien syntyminen ovat täysin eri asioita. Kun antibioottihoidossa joillakin bakteereilla on antibioottiresistenssigeeni ja seuraavassa bakteeripopulaatiossa on enemmän tämän geenin kantajia, ei evoluutiossa ole tapahtunut mitään mystistä ihmettä, vaan tapahtuman myötä resistanssigeenin omaavat bakteerit ovat yleisempiä kuin ilman sitä olevat. Mitään kehitystä ei siis tapahdu, koska mitään uutta ei synny. Sopeutuminen eli geneettisten ominaisuuksien käyttöön ottaminen ei tee myöskään mitään uutta, minkä biologia on todistanut.

3. Voiko käydä myös nurin päin? Jos tyhmyys on lajin kannalta oleellista, voiko meistä tulla myös tyhmempi laji kuin me nyt olemme?

– Ei se välttämättä evoluution mukaisesti mene. Ihmisellä on myös kulttuurievoluutiota. En usko, että ihminen tulee tyhmentymään evoluution seurauksena.

Kuten Kaunisto toteaa, liittyy tyhmyyden kasvu pikemminkin vallitseviin kulttuureihin kuin perimän muutoksiin. Toisaalta jokainen sukupolvi tuo mukanaan noin sata sairautta, millä saattaa olla vaikutusta tyhmyyden lisääntymiseen. Tieteellinen evoluutio on kuitenkin täysin päin vastaista kuin kehitysopillinen käsitys; informaatiota katoaa sukupolvien myötä ja kaikki eliöt kuolevat jossain kohtaa sukupuuttoon. Tätä kutsutaan tieteessä geneettiseksi entropiaksi ja Raamatussa syntiinlankeemukseksi.

4. Eikö evoluutio pääty koskaan?

– Evoluutio on jatkuva prosessi ja sitä tapahtuu kaikkialla koko ajan. Tämä on ollut yleisesti hyväksytty teoria jo pitkään.

Millaista evoluutio oikeasti on, sitä oppikirjat tai useimmat tiedejulkaisut eivät paljasta. Kuten sanottu, yleismaallinen entropia johtaa kaiken hajoamiseen ja sukupuuttoon, eikä tälle ole löydetty yhtäkään poikkeusta. Charles Darwinin pseudotiede taas perustui teosofiaan:

Ja koska luonnollinen valinta vaikuttaa ainoastaan työskentelemällä kunkin eliön hyväksi, pyrkivät kaikki ruumiilliset ja sielulliset kyvyt kehittymään kohti täydellisyyttä. -Lajien synty, s. 666

Teosofia perustuu jälleensyntymisoppiin, mikä on sekin todistettu vääräksi. Jos buddhalainen reinkarnaatio-oppi olisi totta, olisi ihmiskunta tai ainakin buddhalaiset vapautuneet jo hyvien tekojen kautta elämän kiertokulusta tuhansien vuosien aikana. Tilastot taas osoittavat, että pahuus on lisäntynyt monilla mittareilla ajan saatossa. Ihminen ei siis pelasta itse itseään, vaan Jeesus on ainoa tie, totuus ja elämä. Tieteen kannalta mielenkiintoista on yksi Jeesuksen nimistä Raamatussa, Logos, mikä tarkoittaa sanaa ja tietoa. Ainoa termodynamiikan 1. ja 2. pääsääntöjen mukainen maailman syntyteoria löytyy Raamatusta, missä maailmankaikkeus luotiin Sanalla ja Sanan kautta, ja pysyy Siinä koossaan (universumista puuttuu 95% massasta, “pimeä aine”). Kaikkien elävien eliöiden perimästä löytyy myös sinne asetettu tieto, informaatio, eli Logos. Tieteellisten havaintojen kannalta järkevin selitys siis on, että universumi ja eliöt on luotu juuri Sanalla.

5. Voidaanko evoluutiota havainnoida?

– Bakteeriesimerkki on hyvä. Jotkut lajit jakautuvat jo muutaman kymmenen minuutin jälkeen. Toisaalta vaikkapa koiranjalostajat tietävät hyvin, että jos otetaan aina vaan isompikorvaisempia jälkeläisiä, saadaan muodostumaan eri koirarotuja.

Evoluutio tapahtuu todellakin vain olemassa olevalla perimän informaatiolla. Koirajalostus on yksi esimerkki neodarvinismin valheellisuudesta; mitä enemmän lajeja jalostetaan, sitä enemmän tietoa katoaa perimästä ja sairauksia lisääntyy populaatiossa, eli geneettinen entropia toimii juuri kuten luomistiede opettaa. Miksi oppikirjat sitten opettavat pseudotieteellistä neodarvinistista hapatusta?

Evoluutioteorian opettaminen johtuu täysin poliittisista syistä. Ilman darvinismia ei olisi sekulaaria liberalismia. Relativismi taas toteuttaa tasan tarkkaan sitä mitä Jeesus kutsui Nooan ja Lootin päiviksi; aikaa juuri ennen uskovien ylösottamista ja Ilmestyskirjan tuomioiden alkamista.

Kirkko toistaa maakeskisen maailmankuvan virhettä

geosentrinen maailmankuva

Tekevätkö Raamatun luomisoppiin uskovat saman virheen kieltäessään darvinistisen kehitysopin, kuin roomalaiskatolinen kirkko teki keskiajalla maakeskisen opin kanssa? -Eivät tee! Roomalaiskatolinen kirkko omaksui Aristoteleen ja Ptolemaioksen virheellisen geosentrisen eli maakeskisen maailmankuvan lähinnä 1200-luvulla eläneen Tuomas Akvinolaisen vaikutuksesta. Ajatus ei ollut lähtöisin Raamatusta, vaan se oli ajan tiedemiesten enemmistön mielipide. Kirkko tulkitsi sen perusteella Raamattua eli liitti tulkintaan ei-kristillisiä oppeja.

Nyt, vuosisatoja myöhemmin, kirkko toistaa maakeskisen maailmankuvan virhettä omaksumalla darvinistisen kehitysopin, joka on syrjäyttänyt Raamatun kolme ensimmäistä lukua. Tämän tuoreen harha-askeleen vahingot ovat mittavia, sillä Raamatun arvovalta on rapistunut modernien käsitysten tieltä ja totuudesta on tullut suhteellista. Totuusrelativismi on erittäin haitallista yhteiskunnallisella tasolla, sillä sitä kannattivat kommunistit ja natsit 1900-luvun joukkomurhissa, kuten myös viime vuosikymmenen kouluammuskelijat Suomessakin. Kirkoissa niin ikään suhteellisuusajattelun myötä opista on tullut humanistista ja kulttuuriin perustuvaa, sen sijaan että oppi perustuisi muuttumattomaan Raamatun totuuteen.

Justus_Sustermans_-_Portrait_of_Galileo_Galilei,_1636

Raamattuun uskova Galileo Galilei vastusti geosentristä maailmankuvaa.

Galilein ensimmäiset lausunnot ovat vuodelta 1613 kirjeessä Letters on Sunspots, jossa hän kannatti kopernikaanista eli aurinkokeskistä maailmankuvaa. Galilein käsitys sai paljon tunnustusta myös kirkon kardinaaleilta, joiden joukossa oli kardinaali Barberini. Barberinista tuli myöhemmin paavi Urbanus VIII, joka tuomitsi Galilein vuonna 1633. Inkvisition tuomioistuin käsitteli Galilein kopernikaanista hypoteesia ja kielsi sen esittämisen tieteellisesti todistettuna teoriana. Kirkko ei kuitenkaan kieltänyt aurinkokeskistä hypoteesia, mitä vastustivat enemmän maalliset, kuten sen ajan tiede-eliitti.

Raamattua ei pidä lukea kuin tieteen oppikirjaa. Kehitysoppi antaa Raamatun luomiskertomusta paremman selityksen sille, miten eri kasvi- ja eläinlajit ovat syntyneet. Raamattu kertoo enemmän siitä, miten ihmiset ovat omana aikanaan asiat kokeneet ja miten he ovat pitäneet yhteyttä Jumalaan. Jos haluaa tietää lajien synnystä, kannattaa lukea Darwinia. -Seppo Simola, päätoimittaja, Kirkko ja kaupunki-lehti

On totta ettei Raamattu ole varsinaisesti tieteen oppikirja, mutta sen sisältö oikeassa tulkinnassa on yhtä totta tänä päivänä kuin se oli kaksi tai neljätuhatta vuotta sitten. Jotkut esittävät, että muun muassa Jobin kirjassa maailmankuva on maakeskinen. Raamatun vanhimmassa kirjassa, joka on noin 4000 vuotta vanha, kerrotaan vertauskuvallisesti esimerkiksi auringon noususta ja laskusta, kuten säätiedotuksissakin. Kirjassa kerrotaan myös tosiasioita, joita tiede on löytänyt vasta hiljattain:

Job. 26:10 Hän on vetänyt piirin (hepr. chuwg = pallo) vetten pinnalle, siihen missä valo päättyy pimeään.

Alkukielen mukaan maa oli pallo ja kirjassa kuvaillaan, kuinka ilmakehä päättyy avaruuteen.

 Job 26:7 .. ja maa riippuu tyhjän päällä.

Maa on avaruudessa tyhjiössä mutta ikään kuin riippuu kiertoradallaan painovoiman vaikutuksesta.

Job 28:5 Maasta kasvaa leipä, mutta maan uumenet mullistetaan kuin tulen voimalla.

Kirjassa kuvaillaan myös, kuinka maakuoren alla on laavaa. Jobin kirjan ihmeellistä listaa voisi jatkaa vaikka kuinka paljon. Tästä huomaamme, kuinka Raamatun sisältö ei riipu ajasta, vaan on sanansa mukaisesti muuttumaton. Siitä, kannattaako kristityn tukeutua luonnontieteessä Darwinin Lajien syntyyn, kuten Seppo Simola esittää, voi jokainen päätellä artikkelin 7 väärää tieteellistä väittämää pohjalta.

7 väärää tieteellistä väittämää

title _ thinking

Artikkelisarja sisältää seitsemän yleistä tieteen nimissä esitettyä väittämää, joita tarkastellaan kutakin luonnontieteellisten havaintojen valossa. Jos Richard Dawkins pyrkii kirjallaan Jumalharha tekemään jumaluskoisista ateisteja, pyrkii tämä artikkelisarja saada lukijan ajattelemaan ja päättelemään ihan itse.

 1. Luonnontiede ei tarvitse Jumalaa
 2. Maailmankaikkeus syntyi alkuräjähdyksessä
 3. Elämä syntyi elottomasta
 4. Evoluutio on kehittänyt luonnon monimuotoisuuden
 5. Samanlainen geeniperimä on todiste yhteisestä esi-isästä
 6. Evoluutioteoria pyrkii tieteelliseen käsitykseen
 7. Jumalan olemassaololle ei ole järkeviä perusteita

Luomisoppia käsitteleviä ohjelmia

Luomisoppia ei ole hyväksytty poliittisista syistä länsimaisiin tiedejulkaisuihin. Siitä huolimatta myös Suomessa toimii monia akateemisia tutkijoita, jotka eivät pelkää kertoa totuutta tiedettä räikeästi vääristelevästä hegemoniasta. Youtubessa on paljon hyviä ohjelmasarjoja, missä evoluutioteorian myytit murretaan ja tieteen annetaan tulkita luomakuntaa, ei määritellä sitä.

Evoluutioteoria ja tieteen kriteerit

Evoluutiomyönteinen Kansallinen tutkimuskomitea (National Research Council) määritteli vuonna 1996 tieteen seuraavasti:

”Tieteellisten selitysten tulee täyttää tietyt kriteerit. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä, niiden tulee olla yhdenmukaiset luonnosta tehtyjen kokeellisten ja havaittavien todisteiden kanssa ja kun tilanne sen mahdollistaa, niiden tulee tehdä luotettavia ennustuksia tutkittavista kohteista/järjestelmistä.

Niiden tulisi olla myös loogisia, kunnioittaa todistusaineiston käsittelyn sääntöjä, olla avoimia kritiikille, raportoida käytetyistä menetelmistä ja käytännöistä, sekä tehdä tiedosta julkista.

Selitykset jotka pohjautuvat myytteihin, henkilökohtaisiin uskomuksiin, hengellisiin arvoihin, mystiseen inspiraatioon, taikauskoon tai auktoriteettiin koskien sitä kuinka luonnollinen maailma muuttuu, voivat olla henkilökohtaisella tasolla hyödyllisiä ja yhteiskunnallisesti relevantteja, mutta ne eivät ole tieteellisiä selityksiä.”

Yllä mainitutut kriteerit tieteelle tiivistettynä ovat:

1. Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon

2. Esittää luotettavia ennustuksia

3. On looginen

4. On avoin kritiikille

5. Tuottaa yksityiskohtaista ja paikkansapitävää informaatiota

6. Ei sisällä ennakko-olettamuksia

Uskottavasti esitettynä evoluutioteoria on saatu, lähinnä indoktrinaation kautta, iskostettua universaaliksi totuudeksi. Jopa kristityt kirkot ja järjestöt ovat hyväksyneet sen osaksi maailmankuvaa. Kreationistinen tutkimus ja opetus vietiin ovelasti vetoamalla myytteihin ja hengellisiin arvoihin. Mutta mitä sanoo evoluutioteoria annettujen standardien puitteissa?

1. Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon

Evolutionistit vakuuttavat, että evoluutio on havaittavissa oleva prosessi. Esimerkkeinä käytetään usein vaaleiden ja tummien koiperhosten muuntumista erilaiseksi populaatioksi. Kuitenkaan koiperhosten esimerkki, tai mikään muukaan havaittu todiste evoluutiosta ei osoita uuden geneettisen informaation synnystä mitään, vaan lajiutumisesta saman lajin sisällä. Jopa jotkut evolutionistit myöntävät tämän:

“Suoritetut kokeet havainnollistavat kauniisti tapahtumat kuten luonnonvalinnan – tai vahvimman selviämisen, mutta ne eivät havainnollista evoluutiota toiminnassa, sillä kuinka paljon tahansa populaatiot saattavatkin muuttua lukumääriltään tai sisältämiensä vaaleiden, keskitummien tai tummien muotojen suhteen, kaikki koiperhoset pysyvät alusta loppuun asti Biston betularia:na (koiperhosina).”

Jopa Wikipedia paljastaa evoluution havainnoitavuudesta seuraavasti:

“Evoluutio on historiallinen tapahtumasarja, eikä sitä voida todistaa perinteisillä väitteillä tai menetelmillä, joilla todistetaan puhtaasti fysikaaliset tai funktionaaliset ilmiöt. Tietyt evolutiiviset tapahtumat – ja evoluutio kokonaisuudessaan – on pääteltävä havaintojen perusteella.”

Niinpä niin, evoluutio on kehittymistä mutaatioiden kautta uusiksi lajeiksi, mutta todisteet tällaisista positiivisista mutaatioista ja uusien lajien muodostumisesta puuttuu täysin. Silti moni pitää universaalina totuutena me olemme kehittyneet apinoista -hypoteesia.

Kreationistit ripittivät taannoin evoluutiokannattaja Richard Dawkinsia siitä, ettei evoluutiota ole havaittu ikinä, johon Dawkins totesi:

“Kieltäytyminen uskomasta asioihin joita ei voi itse nähdä on älytöntä. Ajattelepa nyt, en ikinä nähnyt Napoleonia omin silmin, mutta se ei tarkoita etteikö Napoleon olisi ollut olemassa.”

Raamattuun uskova voi sanoa vain Aamen. Kuten tiedämme, on Raamatun historiallisuus selvitetty arkeologisesti ja sen ulkopuolisista lähteistä monilta osin aina vedenpaisumuksen aikaan asti, 4400 vuoden päähän.

2. Esittää luotettavia ennustuksia

“Miksei jokainen geologinen muodostelma ja kerrostuma ole täynnä sen kaltaisia [eliöiden] välimuotoja? Geologia ei selvästikään paljasta mitään sen kaltaista tasaisesti etenevää orgaanista ketjua; ja tämä on selkein ja vakavin vastalause joka voidaan esittää teoriaani kohtaan.” -Charles Darwin

Charles Darwin toivoi, että tulevat fossiililöydöt osoittaisivat oikeiksi hänen näkemyksensä välimuodoista. Evoluutiobiologi ja paleontologi Stephen Jay Gould paljasti seuraavasti:

“Fossiilirekisterin sisältämien välimuotojen äärimmäinen harvinaisuus pysyy paleontologien ammattisalaisuutena.”

Hiljattain National Geographic myönsi seuraavasti:

“Valaiseva, mutta aukkoinen fossiilirekisteri on kuin filmi evoluutiosta, jossa 1000 otoksesta 999 on kadonnut.”

Evolutionistit siis myöntävät, että 99.9% todistusaineistosta puuttuu! Todisteet välimuodoista viittaavat vain kouralliseen, jopa heidän omassa piireissään kiisteltyihin ja kyseenalaisiin, välimuotoehdokkaisiin.

Kyseistä seikkaa on pyritty selittämään punktualismilla, jossa esitetään, että eliöt kehittyivät niin nopeasti, että ne jättivät fossiilirekisteriin vain vähäisiä jälkiä kehityksestään. Kuitenkin tämän kaltainen muutos suhteessa Darwinin odottamaan asteittain tasaisesti etenevään orgaanisten fossiilien ilmaantumiseen, on vain julkinen osoitus kehitysopin kyvyttömyydestä tehdä ennustuksia. Käden heilautuksella todisteiden puutteesta tulee todiste evoluution puolesta. Mikäli yli 100 vuotta syvällistä tutkimusta ei ole kyennyt vahvistamaan edes Darwinin odotusta koskien fossiilirekisteriä, niin evoluutionäkemys on selkeästi epätieteellinen.

evolution (0;00;00;00)

3. On looginen

Fred Hoyle ja Chandra Wickramasinghe laskivat, että todennäköisyys solun muodostumiselle luonnonprosessien kautta on 1×10-40000 . Todennäköisyyslakien pohjalta tiedämme, että kun todennäköisyys on alle 1×10-50, tapahtumaa ei tule koskaan tapahtumaan. Puhutaan siis 800 kertaa pienemmästä todennäköisyydestä kun mahdottomuus, ja tämä on pelkästään alkeellisen solun muodostumiselle. Väite itsestään syntyvästä elämästä on yhtä järjetön kuin väittäisi, että riittävän monta kertaa tiputettuna lentokoneesta tiilet, sementti, vesi, teräsosat, sähköjohdot ja työkalut muodostaisivat tippuessaan Olkiluodon ydinvoimalan, joka tosin on Euroopan kalleimman rakennuksen tittelistä huolimatta yksinkertainen järjestelmä verrattuna elävään ja lisääntyvään soluun.

Vaikka tämä geneettinen koodi, joka on paljon monimutkaisempi kuin Windows 8:n koodi, syntyisikin sattumalta, puuttuisi sillä yhä kyky synnyttää uutta informaatiota. Se siitä loogisuudesta.

4. On avoin kritiikille

Taannoin julkaistu dokumentti Expelled paljastaa yksityiskohtia useiden evolutionistien vuosien varrella harjoittamista nihilismistä, missä ei siedetä minkäänlaisia näkemyksiä haastamaan darwinistista oppirakennelmaa.

Expelled paljastaa, kuinka jopa darwinistien keskuudessa näiden perinteisiä näkemyksiä haastavat joutuvat monesti siirtymään syrjään hallitsevista asemista työyhteisöissä. Yksi viimeaikaisista esimerkeistä koskee kehitysopin professoria Michael Reissiä, joka toimi Royal Society’n opetustoimen johtajana, joka jätti tehtävänsä jouduttuaan ankaran painostuksen alaiseksi, jossa vaadittiin hänen eroansa sen jälkeen kun hän oli esittänyt näkemyksensä luomisopin ja älykkään suunnittelun saattamisesta takaisin kouluopetukseen.

Kun kehitysopin kannattajat ensi kertaa pyrkivät saamaan näkemyksensä opetettaviksi kouluihin, he vetosivat siihen, että evoluutiota tulisi opettaa luomisopin ohella tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden nimissä. Nykypäivänä intellektuelli eliitti taas vaatii täydellistä kunnioitusta ja alistumista heidän tulkinnalleen elämän alkuperästä ja kehityksestä ainoana oikeana tienä. Tällä tapaa he käyttävät veronmaksajien rahoja lasten indoktrinoimiseen monopoliasemalla.

prehistorc_animals_Plesiosaur_Carcass

Plesiosauruksen ruho kalastajien nostamana Tyynestä valtamerestä vuonna 1977. Hyvin säilynyt “66 miljoonaa vuotta vanhaksi”.

5. Tuottaa yksityiskohtaista ja paikkansapitävää informaatiota

Toisinaan tiedepiirissä esiintyy tapauksia, joissa tiedemiehet ovat tietoisesti väärentäneet tutkimusdataa saadakseen tulokset tukemaan omia teorioitaan ja tarkoitusperiään. Ne henkilöt jotka ovat tutustuneet syvemmin evoluutio-luominen-keskusteluun, tuntevat yleensä sellaiset huijaukset kuten Piltdownin ihmisen, Archaeoraptor’in (Piltdownin lintu), Nebraskan ihmisen ja lavastetut kuvat koiperhosista, jotka kaikki ovat vilpillisiä ”todisteita” evoluutionäkemyksen tukena.

IMG_20140702_173002

Ihmisen ja simpanssin “geneettinen samankaltaisuus” todisteena yhteisestä kantamuodosta.

Haeckel sikiöt

Haeckelin “samankaltaiset sikiövaiheet”, joka paljastui jo 1800-luvulla väärennökseksi, mutta on yhä koulubiologian todisteena.

6. Ei sisällä ennakko-olettamuksia

Evoluutiobiologi Richard Lewontin paljasti omat ennakkoasetelmansa eräässä lainauksessa seuraavasti:

“Ei ole kyse siitä, että tieteen metodit ja instituutiot jotenkin painostaisivat meitä hyväksymään materialistinen selitys ihmeelliselle maailmallemme; päinvastoin, me olemme materialistisen a priori -uskollisuutemme velvoittamia. Meidän tulee luoda tutkimuksen ja konseptien koneisto, joka tuottaa materialistisia tuloksia huolimatta siitä, kuinka järjenvastaisia tai kuinka arvoituksellisia ne ovat asiaan perehtymättömälle. Lisäksi kyseinen materialismi on ehdoton, sillä me emme voi sallia Jumalaista jalkaa oven väliin.”

Useat evolutionistitkin myöntävät nykyään, että monet luonnossa havaitut rakenteet ”näyttävät suunnitelluilta”, mutta koska he ovat sitoutuneet materialistiseen maailmankuvaan, he eivät voi esittää, että kyseiset rakenteet olisivat tulosta suunnittelusta, vaan että ne vain ”näyttävät suunnitelluilta”. Tämän taustalla on puhtaasti filosofinen maailmankuva eikä mikään tieteen sanelema välttämättömyys.

Peruslogiikan pohjalta tiedämme, että mikäli jokin rakenne vaikuttaa suunnitellulta, on täysin perusteltua esittää, että kyseinen rakenne on todennäköisesti suunniteltu. Tähän perustuu arkeologinen toiminta, missä esimerkiksi kaulakorun löydettyä on hyväksyttävää esittää, että sen taustalla on toiminut tietoinen ja viisas suunnittelija. Arkeologit eivät väitä, että kyseinen kaulakoru olisi muodostunut sattumalta ajan saatossa. Luonnosta löytyy miljoonia rakenteita, joiden toiminta on mittaamattomasti monimutkaisempaa ja hienompaa kuin mikään ihmisen kehittämä.

Yhteenveto

Evoluutioteoria tieteen kriteerien puitteessa tarkasteltuna näyttää siis seuraavanlaiselta:

1. Pohjaa havaittavissa olevaan aineistoon HYLÄTTY

2. Esittää luotettavia ennustuksia HYLÄTTY

3. On looginen HYLÄTTY

4. On avoin kritiikille HYLÄTTY

5. Tuottaa yksityiskohtaista ja paikkansapitävää informaatiota HYLÄTTY

6. Ei sisällä ennakko-olettamuksia HYLÄTTY

Room. 1:21-23 “.. koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.”

Ef. 5:15-16 “Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.”