HLBTIQ:n meteli mediassa on osa kokonaisvaltaista nihilismiä

Muutama päivä sitten uutisoitiin laajalti seksuaalivähemmistöjen huonosta kohtelusta terveydenhuollossa, kun Miss Gay Finlandiksi kruunattu MS-tautia sairastava Iina Karinen avautui tuntemuksistaan medialle. Klikkiotsikoiden takaa ei kuitenkaan löytynyt sen enempää tietoa kuin mitä otsikot huusivat. Ylen artikkelissa, johon muut mediat viittasivat, toistettiin vain otsikon tekstiä eri tavoin muotoiltuna lähes kymmenen kertaa, menemättä itse asiaan. Näin seksuaalivähemmistöt saatiin jälleen kerran puheenaiheeksi ja ihmisten alitajuntaan vailla asiasisältöä. Satis eloquentiae sapientiae parum. 

Valtamedia Suomessa on sitoutunut täysin HLBTIQ-liikkeen vanhaan kuuden askeleen ohjelmaan, joka esiteltiin vuonna 1987 artikkelissa The Overhauling of Straight America. Ohjelmalle ei ole riittänyt missään maassa pelkkä seksuaalivähemmistöjen asian ajaminen, vaan valta-aseman hakeminen ja muiden mielipiteiden mustamaalaaminen ja vaientaminen. Nihilismi on luotettavassa ja vapaassa mediassamme niin pitkällä, että ihmisiä lakkautetaan toimista poikkeavien mielipiteiden takia, vastoin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10. artiklaa. Euroopan unioinin perusoikeuskirjassa artiklassa 11 niin ikään sanotaan:

1. Jokaisella on oikeus sananvapauteen. Tämä oikeus sisältää mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta. 2. Tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta kunnioitetaan.

Nyttemmin lähes tulkoon kaikki uutisointi valtamediassa kristinuskoon liittyen kritisoi sen suhdetta seksuaalivähemmistöihin. Näin kaksi tuhatta vuotta kristinuskon perinnettä on poistettu päivittäisistä puheenaiheista aiheuttamasta synnintuntoa.

Laajemmalti tarkasteltuna HLBTIQ-liikkeen mielipideterrori on osa kokonaisvaltaista nihilismiä, mikä vaikuttaa ihmiskunnan kaikilla osa-alueilla. Tämä niin ikään kuuden askeleen ohjelma pyrkii lakkauttamaan ja korvaamaan kansallisvaltiot, isänmaallisuuden, yksityisomistamisen, perheinstituution sekä uskonnot Uudella maailmanjärjestyksellä, jota eliittiin kuuluvat suomalaispoliitikotkin ovat mainostaneet.

 Kyllä minulla on se käsitys, että tämä vuosituhannen alku jää maailmanhistoriaan Uuden maailmanjärjestyksen aikana. -Sauli Niinistö

Sivustolta löytyy tämän kokonaisvaltaisen nihilismin historiaa ja esimerkkejä Suomen valtion ja kulttuurin alasajamisesta, jollaista voimme tänä päivänä valitettavasti todistaa. Ahtaalle ajettujen kristittyjen ei tule kuitenkaan asiasta pelästyä, sillä vuosituhansia vanhan Raamatun mukaan kaiken tämän on tapahduttava, ennen kuin turmeltunut maailma uudistetaan Logoksen väliintulon kautta.

Luuk. 17:28-30 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

Advertisements

Hyödylliset idiootit tekevät kaikkensa kristillisen perinteen tuhoamiseksi

Antaa kaikkien kukkien kukkia – kunhan kyse ei ole kristillisestä perinteestä. Opetushallitus on linjannut valtakunnallisella ohjeella, että muun muassa ruokarukoukset tulee korvata ruokalorulla.

Opetushallituksen uusi ohje vaatii, ettei varhaiskasvatuksessa enää harjoiteta uskontoja. Sen sijaan lapset tutustuvat kaikenlaisiin katsomuksiin, myös uskonnottomuuteen. -Yle uutiset

Päätös asettaa näin kristinuskon pannaan, mutta hyväksyy kaikessa viisaudessaan muunlaisen elämänkatsannan, esimerkiksi hinduismin. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos suositteleekin joogan kasvatuksellista harjoittamista taaperoiden satujumpasta perusopetukseen saakka. Lapset saavat myös valmistaa esimerkiksi unisieppareita ohjatusti, mutta ruokarukouksen uskotaan horjuttavan lapsen tasapainoista kehittymistä. Evoluutioteorian opetus on hallinnut luonnontieteitä sen fataaleista aukoistaan huolimatta, ja uskottomuuden opettamisella onkin suora yhteys kansalliseen moraaliseen rappiotilaan ja nuorten pahoinvointiin.

Tavoitteena on, että jo varhaiskasvatuksessa pystyttäisiin tukemaan jokaisen lapsen yksilöllistä kasvua ja identiteetin löytämistä. -Kirsi Tarkka, Opetushallitus

Nykyistä kansallista lyhytotsaisuutta kuvaa lapsille suunnatut tapahtumat, kuten Elämä Lapselle-konsertit, missä vapaamuurariagendaa ihannoivat narsistit johtavat nuorta yleisöä jumalanpilkkaan ja moraalittomuuteen.

Profeetat käyttävät saatanalle vihittyjä tunnuksia ja muun muassa esittäytyvät kappaleissaan jumalanpoikana.

Lapsia onkin kristillisiä arvoja hyväksytympää tukea esimerkiksi homoseksuaalisuuteen, vaikka tilastot osoittavat homojen kärsivän huomattavasti enemmän mielenterveys- ja päihdeongelmista, elämäntapaan liittyvistä sairauksista sekä suisaidisuudesta – myös maissa, joissa homoseksuaalisuus on ollut hyväksyttyä jo vuosikymmeniä.

Kristillisen perinteen alasajoa voi nähdä kaikkialla, esimerkiksi evankelisluterilainen kirkko on jo vuosia sitten sanoutunut irti kristillisesta totuudesta. Historiaa tunteville ei ole tietenkään yllättävää tämänpäiväinen kansallinen rappiotila, sillä kehityssuunta on kirjattuna esimerkiksi jesuiitta Adam Weishauptin yli 200 vuotta vanhaan manifestiin, jota nykyinen ihmiskuntaa ohjaava globalistiliike suuresti ihannoi. On vain surullista nähdä tavallisten ihmisten hyväksyvän leviävä antikristillisyys ja pedon nousu, juuri kuten Johanneksen ilmestyskirja kuvailee.

Ilm. 13:3 Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.

Mitä on radikalisoitunut islam?

Yle uutisoi, että poliisitutkinnan mukaan Turun epäilty puukottaja “Abderrahman Mechkah” radikalisoitui vasta muutamia viikkoja ennen terrori-iskua elokuussa 2017. Väittämä perustuu länsimaiseen naiiviin valtakäsitykseen, että todellinen islam on rauhanuskonto. Tosiasiassa radikalisoituminen tapahtuu perinteisissä islamistisissa maissa, kuin myös Palestiinassa, jo kouluopetuksessa. Artikkelin lopusta löytyvä dokumentti Mitä lännen tulee tietää islamista vie pohjan länsimaiselta punavihreältä ja ekumeeniselta haihattelulta, että islamia voi tulkita yksinomaan rauhanomaisesti ja suvaitsevaisesti.

Koraanissa ei ole kymmenen käskyn tapaista moraalista normia, vaan muslimin esikuva on Allahin lähettiläässä Muhammadissa. Ja jos tuomme Muhammadin tekoineen nykyaikaan, puhumme äärimmäisestä terrorismista ja hyvinkin radikalisoituneesta islamista.

“On olemassa rauhanomaisia muslimeja mutta ei rauhanomaista islamia.”

Muslimit tietävät, että koraani jakautuu Mekan ja Medinan aikojen ilmoituksiin. Mekan aikana Allahin lähettiläs oli epäsuosiossa ja keräsi seuraajia, minkä johdosta puheet olivat suvaitsevaisia ja rauhanomaisia. Medinassa, mistä islamilainen ajanlasku alkaa, islam vakiintui ainoaksi uskonnoksi ja Muhammad seuraajineen aloitti sodan islamilaisen maailmanjärjestyksen saavuttamiseksi. Koraanin 2:106 mukaisesti myöhemmin annetut käskyt kumoavat aikaisemmat. Muslimit tietävät, ettei koraania ole koottu ajalliseen järjestykseen, vaan yksinkertaisesti pisimmästä lyhyimpään lukuun. Siksi kirjasta löytyy myöhemminkin rauhanomaisia säkeitä, vaikka ne ovat Mekan ajalta eivätkä siksi perinteisen tulkinnan mukaan ole voimassa.

Rauhanomaisen muslimin on siis käytännössä kiellettävä koraanin kirjaimellisuus ja islamistinen 1300-vuotta vanha peruskäsitys koraanin ja hadithien tulkinnasta, eli toisin sanoen kumottava koko uskonto sekä Allahin jumaluus. Muslimin moraalinen mittatikku, esikuva Allahin lähettiläästä ei ole myöskään järjin relevantti rauhaa rakastavalle, sillä Muhammadin tiedetään mestanneen itse eräällä sotaretkellä yli 600 Qraiza-heimon juutalaista, vain koska nämä eivät alistuneet Allahin uskonnolle.

Reformaatio eli uskonpuhdistus 1500-luvulla pyrki poistamaan kristinuskosta katolisen pakanaopin ja palauttamaan apostolisen alkukristillisyyden. Nyt globalisoituneessa ja maallistuneessa islamilaisessa maailmassa islamistit pyrkivät omaan uskonpuhdistukseensa, palauttaakseen alkuperäisen teokratian ja kirjaimellisen koraanin ja hadithien tulkinnan. Muslimien viimeaikainen valtava maastamuutto, hijra, levittää muslimikouluissa radikalisoituja nuoria aiheuttamaan kauhua eli terrorisoimaan länsimaita. Tämä palvelee islamistisen agendan ohella Uutta maailmanjärjestystä, sillä onhan Allah lopulta vain yksi saatanan ilmentymä.

Yksityistäminen valmistaa Suomea Uuteen maailmanjärjestykseen

Suomi laiva

Natsi-Saksa sovelsi aikoinaan ideaa, että kun valhe on tarpeeksi suuri ja törkeä, on ihmisten pakko uskoa se. Samaan ideaan on perustunut myös Euroopan unionin aikainen poliittinen nihilismi. Nykyinen Suomen valtion ja kuntien taloudellinen ahdinko on tahallisen ja johdonmukaisen politiikan satoa, mikä oli nähtävissä jo 1990-luvun alussa yksityistämisen ja kansainvälistämisen rantautuessa vahvasti Suomeen. Nyt 25 vuotta myöhemmin EU-politiikka on saavuttamassa laajasti todelliset intressinsä, kun julkinen sektori on muuttumassa yksityiseksi ja valumassa ylikansalliseen omistukseen.

Valtionrautatiet perustettiin ja ylläpidettiin verorahoilla, mutta jaettiin ja yhtiöitettiin internationalisti Esko Ahon hallituksen aikana. Voiton tavoittelun myötä junayhteyksiä järjestetään pääosin vilkkailla rataosuuksilla ja samalla lakkautetaan haja-asutusalueilta. Yksityistäminen on näkynyt palveluhinnoissa, eivätkä suomalaiset enää ole yhdenvertaisia junayhteyksien loppuessa maaseudulta.

Postilaitos jaettiin ja yhtiöitettiin niin ikään 90-luvulla. Yhtiöittämisen myötä palvelun tuottaa yhä useammin yksityiset yritykset, mikä on myös nostanut palveluhintoja. Pienemmillä paikkakunnilla ja maaseudulla postitoimistot on lakkautettu vallan.

Markka-aikaan ennen EU-jäsenyyttä Suomen valtio kontrolloi keskuspankin kautta valtionvelkojen korkoja, joista osa palautui takaisin valtiolle. Maastrichtin sopimuksen myötä valtion keskuspankkirahoitus kiellettiin, minkä seurauksena valtio joutuu lainaamaan yksityisiltä sijoittajilta ja pankeilta, jotka myös sanelevat velkojina reunaehtoja poliittiselle päätöksenteolle. Jos Suomi olisi velkaantunut ainoastaan itselleen vuosina 1990-2014, olisi valtiolla velkaa 78 % vähemmän eli 95 mrd. euron sijasta ainoastaan 21 mrd. euroa (korkokulut 74 mrd. euroa 1990-2014)!

Elinkaarimallihankkeissa yksityiset rahoittajat, yleensä ylikansalliset rakennusyhtiöt, rakennuttavat ja ylläpitävät kunnallisia tai valtiollisia palveluita, jolloin kunta tai valtio maksaa rakennuksista ainoastaan vuokraa palvelusopimuksen ajan. Mallia on käytetty muun muassa koulujen, terveydenhuollon palveluiden, vanhushuollon, uimahallien ja teiden rakennuttamiseen. Monet hankkeet ovat osoittaneet, että elinkaarimalli tulee paljon kalliimmaksi kuin kertamenona maksaminen ja tavalliset ihmiset jäävät vain sivustaseuraajiksi, kun päätökset tapahtuvat isojen firmojen toimesta kansainvälisellä pääomalla.

Metsähallitusta ollaan parhaillaan jakamassa ja yhtiöittämässä EU:n kilpailulainsäädännön nimissä. Näin ollen metsätalous siirtyisi osakeyhtiöön ja parhaillaan olevan vesilain muutoksen kanssa pohjavesistäkin voisi tulla kauppatavaraa, kuten monissa maissa on nähty. Myös IMF:n lainaehdoissa yhtenä kohtana vaaditaan pohjavesien yksityistämistä.

Kunnallisen liikelaitoksen EU:n määräämä yhtiöittämispakko on viemässä päätösvaltaa kauaksi ihmisistä ja piilottamasta toimintaa liikesalaisuuden nojalla pois julkisuudesta. Saksan, Ranskan ja Italian tapaukset ovat osoittaneet, että vesilaitoksien yksityistäminen on nostanut merkittävästi veden hintaa ja huonontanut veden laatua.

Sote-uudistuksen yhtenä kohtana on perusterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon yksityistäminen. Uudistuksen myötä kuntien merkitys vähenee huomattavasti ja julkinen terveydenhuolto muutetaan voittoa tavoittelevaksi yritystoiminnaksi. Päätösvalta siirtyy niin ikään kauemmaksi ihmisistä ja etenkin köyhien terveydenhuolto heikkenee. Edellisten esimerkkien perusteella ei ole vaikea arvata, mitä sote-uudistus tekee maaseuduille ja haja-asutusalueille.

sauli-niinisto-ameriikassa

Kyllä minulla on se käsitys, että tämä vuosituhannen alku jää maailmanhistoriaan Uuden maailmanjärjestyksen aikana. Kehittyvät taloudet ovat tulleet paitsi taloudessa, ne tulevat myöskin valtapolitiikassa. -Sauli Niinistö

Kuntien ja julkisen sektorin ahdinko on suunnitelmallista ja tarkoituksellista. Se on enemmin ideologista kuin taloudellista. Suomen hyvinvointiyhteiskunnan rappio alkoi Holkerin hallituksen aikaan, joka käynnisti “hallitun rakennemuutoksen”. Tätä valtiolle tuhoisaa ideologiaa ovat kantaneet 1980-luvulta asti ylikansallismielinen valtaeliitti, jota Bilderbergin ja Trilateraalisen komission konferensseissa on ohjeistettu. Soini-ilmiö on silkkaa teatteria, eikä Suomen virallinen EU-kriitikko ole edes ikinä kertonut haluavansa eroa EU-jäsenyydestä.

Näiden ilmiöiden valossa ei ole ihme, miksi Ilmestyskirjan kirjoittaja kertoo ihmisten vain ihmettelevän nousevaa petoa. Uuden maailmanjärjestyksen petos on niin valtava ja törkeä, että ihmisten on vain pakko uskoa se.

Efesolaiskirje 5:14-16 Sentähden sanotaan: Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee! Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.

Barack Obama edeltäjä Antikristukselle?

obama 3

Meedio Jeane Dixon näki aikoinaan näyn, jonka mukaan maailmaan syntyisi suuri johtaja 5. helmikuuta vuonna 1962. Näyn mukaan tämä johtaja tulisi perustamaan “uuden kristinuskon” ja jakamaan yliluonnollista viisautta ja voimaansa ihmiskunnalle. Jos tämä okkultistinen näky on toteutunut, kyseessä on mitä ilmeisemmin Raamatun kuvailema kadotuksen lapsi – Antikristus. Yhdysvaltain 44. presidenttiä Barack Hussein Obamaa on kutsuttu mediassa leikkimielisesti messiaaksi, viitaten hänen poliittisiin kantoihin ja lupauksiin. Kiistellyn miehen syntymätodistus kertoo, että tämä olisi syntynyt 4. elokuuta vuonna 1961 – täsmälleen kuusi kuukautta ennen okkultisti Dixonin mainitsemaa suurjohtajaa. Kuten Johannes Kastaja syntyi täsmälleen kuusi kuukautta ennen Messias Jeesusta, onko siis Obama edeltäjä tulevalle valekristukselle?

Barack Obama on minulle messiaan sanansaattaja. Barack Obama on kuin trumpetti, joka hälyttää jostain uudesta, jostain paremmasta. -Louis Farrakhan, Nation of Islam

obama-farrakhan

Hänen [Obaman] vastaanotto on ollut poikkeuksellista ympäri maailmaa. Hänen tehtävänään on kehittää kokonaisvaltainen suunnitelma Amerikalle tälle ajalle, kun Uusi maailmanjärjestys todella voidaan luoda [1]. -Henry Kissinger, 2009

Media on kiinnittänyt huomion presidentti Obamassa täysin toispuoleisiin seikkoihin, samalla kun tämä on toteuttanut sekulaaria nihilismiään maansa kohtaloksi. Seuraavassa on listattuna kuusi esimerkkiä, kuinka Obama edustaa ilmiselvästi antikristillisyyttä ja Uutta maailmanjärjestystä.

YHDYSVALLAT KOHTI TOTALITARISMIA

fema leiri

Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2009 vastaanottanut Obama on jatkanut edeltäjiensä tapaan totalitaristisen poliisivaltion luomista. Obaman presidenttikausina muun muassa seuraavat lait ovat astuneet voimaan:

 • HR347 kriminalisoi häiriökäyttäytymisen poliittisessa tilaisuudessa – toisin sanoen antaa syyn poistattaa eri mieltä olevat politiikasta ja rankaista.
 • CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act) on internetsensuurilaki, joka mahdollistaa viranomaisille entistä laajemman kansalaisseurannan ja valtuudet sivustojen sulkemiselle.
 • NDAA (National Defence Authorizayion Act) mahdollistaa kansalaisten pidättämisen määräämättömäksi ajaksi, ja jopa myös pidätyksestä valittavan omaisen. Se myös velvoittaa nostamaan Fema-vankileirien valmiuden 72 tunnissa, mikäli totalitaristinen poikkeustila julistetaan.
 • MAP-21 on laaja lakipaketti, joka velvoittaa muun muassa asennettavaksi kaikkiin yhdysvaltalaisiin autoihin paikannustallentimet eli ns. mustan laatikon.

Obama lupasi muutosta vaalikampanjassaan, jota todellakin on tapahtunut – kohti totalitarismia.

OBAMA ON PIILOMUSLIMI

obama 1

Niillä, jotka tahraavat islamin profeetan nimen, ei saa olla tulevaisuutta. -Barack Hussein Obama

Mediassa maltilliseksi kristityksi tituleerattu Obama on pöyristyttänyt kansalaisiaan islamistisilla lausahduksillaan. Barackin vaimo Michelle Obama antoi vuonna 1992 tälle sormuksen, johon on kaiverrettuna šahadan ensimmäinen osa Ei ole muuta jumalaa kuin Allah. Obama on myös esiintynyt islamilaisen kirjallisuuden kanssa julkisesti, kuten yllä kuvassa Fareed Zakarian kirjan The Post-American World kanssa.

Kaunein ääni, jonka tiedän, on islamilainen rukouskutsu. -Barack Hussein Obama

Ei riitä, että Obama tunnustaa ihailevansa islamilaista uskontoa. Hiljattain paljastui, että Obamalla on hallituksessaan neuvonantajina kuusi muslimiveljeskunnan jäsentä, joiden henkilöllisyydet egyptiläinen lehti toi hiljattain julkisuuteen [2].

obama 2

Obaman muslimiveljeskuntaan kuuluvia neuvonantajia, vasemmalta Arif Alikhan, Mohammed Elibiary, Rashad Hussain, Salam al-Marayati, imaami Mohamed Magid sekä Eboo Patel.

Valkoisen talon tiedottaja Bernadette Meehan kieltäytyi ehdottomasti kommentoimasta paljastusta.

HOMOLIIKKEEN TRIUMFI

ShowImage

Jos meidät on todella luotu tasa-arvoisiksi, tulee myös jakamamme rakkauden olla tasa-arvoista. -Barack Hussein Obama

Toisin kuin edeltäjänsä, Obama ei edes pyri esiintymään konservatiivina. Viime presidenttikausina on nähty ennennäkemätön sodomian esiintulo Yhdysvalloissa, joka huipentui vuoden 2015 kesäkuussa homoavioliittojen hyväksymiseen koko maassa. Homoliikkeen ilojuhlan kunniaksi myös Valkoinen talo valaistiin prideliikkeen tunnusväreihin. Obama on vaatinut homojen eheyttämishoitojen lakkauttamista koko maassa. Hallituksen toimesta myös lapsia indoktrinoidaan homoseksuaaliseen elämäntapaan kouluopetuksessa esimerkiksi esittämällä kuvia homoaktista.

YHDYSVALTOJEN KASVAVA ISRAEL-VASTAISUUS

barack_obama_and_pope_franciscus_famous_ultra_3840x2160_hd-wallpaper-1731468

Obama ja paavi Franciscus ovat löytäneet yhteisen sävelen palestiinalaisvaltion havittelusta ja ilmastonmuutoksesta.

USA on sitoutunut palestiinalaisvaltion luomiseen. -Barack Hussein Obama

Obaman hallituksen neuvonantaja James Jones kertoi vuonna 2010, että Yhdysvallat on suunnittelemassa Israelin vastaista koalitiota arabien ja eurooppalaisten kanssa pakottaakseen Israelia luovuttamaan Juudean, Samarian ja Jerusalemin palestiinalaisille. Obaman hallitus on sittemmin harkinnut pakkotteiden asettamista Israelille, pitäen maata syyllisenä Lähi-idän ongelmiin. Israelin lähettiläs Ron Prosor ripitti taannoin Yhdistyneitä Kansakuntia ja Yhdysvaltoja kasvavasta antisemitistisestä politiikasta:

Konfliktimme ei milloinkaan ole koskenut Palestiinan valtion perustamista. Se on aina koskenut juutalaisvaltion olemassaoloa.. Haastan teitä täällä tänä päivänä nousemaan ja tekemään jotakin muutoksen puolesta, julkisesti tuomitsemaan väkivallan, kiihotuksen ja vihan kulttuurin. -Israelin YK:n lähettiläs Ron Prosor

Huolimatta palestiinalaisten peruskirjan antisemitistisestä ja väkivaltaisesta sisällöstä, Israel on jäämässä yksin Yhdysvaltojenkin jäädyttäessä suhteensa pitkäaikaiseen liittolaiseensa. Palestiinan ja Hamasin edesmennyt turvallisuuspäällikkö Jamal Abu Samhadanan on kiteyttänyt Obaman havitteleman “Palestiinan kansan” tehtävän:

Meillä on vain yksi vihollinen – juutalaiset. Meillä ei ole muita vihollisia. Tulen jatkuvasti kantamaan mukanani kivääriä ja vetämään liipaisinta aina tarvittaessa.

OBAMACARE MÄÄRÄÄ IHMISTEN SIRUTTAMISEN

1401x788-20141007_obama_x1401

Obama allekirjoitti vuonna 2010 pitkään suunnitellun terveydenhoitouudistuksen, joka kokosi kaikki yhdysvaltalaiset saman lain alaisuuteen. Kauniiden lupausten ja nälkävuoden mittaisen lakipaketin välistä löytyi myös laki HR3200, joka määrää kaikki kansalaiset mikrosirutettavaksi! ObamaCare on vastustuksesta huolimatta astunut askel askeleelta voimaan ja joidenkin mukaan sirutus tulisi olla valmis vuoteen 2017 mennessä [3].

YHTEENSATTUMAT OBAMASSA

Edellä mainittujen lisäksi Obamaan liittyy lukuisia yhteensattumia, jotka yhdistävät tämän antikristillisyyteen.

 • Obaman vaalilause Yes We Can kuullostaa väärinpäin erehdyttävästi Thank You Satan‘ilta, jota massat hokivat kuin hypnotisoituina vaalikiertueen aikana.
 • Barack tarkoittaa hepreaksi salamaa.

Luukas 10:18 Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman..

 • Obaman panssariauton lempinimi on The Beast eli Peto.
 • Obaman vaalikiertueella käytettiin Pergamonin temppelin alttaria muistuttavaa lavastetta, jollaista käytti myös Adolf Hitler Nürnbergissä. Ilmestyskirja 2:12 mukaan Pergamonin Zeuksen temppeli oli Saatanan valtaistuin.

zeus 1zeus 3

 • Obaman kotiosoitteen postinumero oli presidentiksi valittaessa 606060.

Oli Barack Obama edeltäjä Antikristukselle tai ei, toteuttaa hänen presidenttikausinaan harjoitettu politiikka ilmiselvää antikristillisyyttä ja Uuden maailmanjärjestyksen esiintuloa. Kuinka hyvin sopiikaan Danielin kirjan näyn kuvaus viimeisten päivien röyhkeästä johtajasta presidentti Obamaan:

Daniel 8:23-26 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava. Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle. Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan. Ja näky illoista ja aamuista, josta oli puhe, on tosi. Mutta sinä lukitse näky, sillä se tarkoittaa kaukaista aikaa.”

Lähteet:

Faktoja ilmastonmuutoksesta

Ilmastonmuutos on kaiken arvostelun yläpuolelle koroitettu populistinen ilmiö, minkä nimissä politiikkaa harjoitetaan kansankiihoituksellisin keinoin. Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan ilmakehän ja merien lämpötilan nousua, joka IPCC:n mukaan johtuu 95% ihmiskunnan aiheuttamista kasvihuonepäästöistä. Ilmaston lämpenemisestä maalaillaan niin kamalia uhkakuvia, että sen nimissä hyvin kyseenalainenkin politiikka on sallittua.

MALLINNOKSET VS. MITTAUKSET

Ilmastonmuutos perustellaan yleensä auktoriteettiin vetoamalla ilman, että itse asiaa tarkasteltaisiin. Sekaan ujutetaan fiktiivisiä mallinnuksia, valikoituja ja universalisoituja mittauksia sekä suoraa valehtelua. Ensinnäkin, median toistama mantra ilmaston lämpötilan nousun jatkumisesta perustuu näennäistieteelliseen mallintamiseen, joka on kuvattuna grafiikassa:

Ilmastomittaukset

Sinisellä on kuvattuna mittaustulokset ilmakehästä, joiden perusteella ilmasto olisi päinvastoin kylmenemässä. Tästä johtuen merijään pinta-ala globaalisti tarkasteltuna ei ole vähentynyt eikä merenpinta ole noussut. Vanhoja toteutumattomia ennustuksia ei olla suinkaan korjattu, vaan ne ovat jääneet kansan keskuuteen myyteiksi. Mallinnokset perustuvat kaupunkisaarekevaikutuksen (UHI) vaikuttamiin mittauksiin, jotka yleistetään globaaleiksi mittaustuloksiksi. Climategate-tietovuoto paljasti CRU-ilmastotutkimusyksikön muokanneen aineistoa IPCC:n tarpeisiin osoittamaan jatkuvaa lämpiämistä. Tietovuodon aiheuttaman kohun takia CRU on korjannut käyriään, jotka osoittavat yllä olevan kuvan mukaisesti mallinnosten johtavan räikeästi harhaan. Mediassa esiintyy harhakuva ilmastokonsensuksesta, jonka mukaan lähes kaikki tutkimus parinkymmenen vuoden ajalta todistaa ihmisen päästöjen olleen syynä globaaliin ilmastonmuutokseen, vaikka todistetusti vain alle prosentti on puoltanut nykyistä populistista käsitystä.

JULKISUUSKUVA ILMASTONMUUTOKSESTA

Koska harhakuvaa ilmastokonsensuksesta tai edellämainittuja valheita ei ole korjattu isossa mediassa, pysyvät myytit suurten massojen faktana ohjaamassa keskustelua. Median sensuuri kattaa monen muun aiheen lisäksi myös ilmaston lämpenemisen kritiikin, minkä takia Argumentum ad auctoritatem eli auktoriteettiin vetoaminen riittää todisteeksi ilmastonmuutokselle.

jääkarhu

Jäätikön sulamisen takia uhanalainen jääkarhu vihreässä propagandassa, oikealla tilasto jääkarhupopulaatiosta.

lintu

Ekologinen tuulivoima tappaa vuosittain tuhansia rauhoitettuja muuttolintuja, etkä varmasti ole nähnyt näitä kuvia lehdessä.

 TEKOSYY MAAILMANHALLITUKSEN PERUSTAMISELLE

Euroopan unioni pyrki äskettäin pidetyn Pariisin ilmastokokouksen myötä – omien sanojen mukaan – luomaan kaikkia maita koskevan globaalin kehyksen, joka perustuu kehittyvään maailmantalouteen. Samaa yhdentymisen mantraa hokevat lähes kaikki merkittävät vaikuttajat, esimerkiksi Bill Gatesin mukaan maailmanhallitus on ainoa keino puolustaa ilmastonmuutoksen uhkaa (Suddeutche Zeitung).

PhotoGrid_1416269197696

YK:n globaalin kehitysverkoston UNDP:n päämäärä on omien sivustojen mukaan edistää ympäristönmuutokseen liittyviä mukautumistoimia, jotka nopeuttavat globaaleja sosioekonomisia prosesseja. Nämä “prosessit” löytyvät vuonna 1992 allekirjoitetusta Agenda 21:stä, joka on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma alkaneelle vuosituhannelle. Sisällöltään se muistuttaa melkoisesti Karl Marxin manifestia tai Adam Weishauptin kuuden kohdan ohjelmaa, sillä Vihreän Päämäärän mukaan kestävää kehitystä heikentäviä ovat esimerkiksi yksityisomistus, yksityisyrittäminen, maanviljely, laidunmaat sekä perheet! Se esittääkin toteutettavaksi taloudellisten resurssien uusjakoa ja ihmisten uudelleensijoittamista laajassa mittakaavassa. YK:lle siirtyy jokaisen ilmastosopimuksen myötä lisää vaikutusvaltaa ohjata maailmaa poliittisesti ja taloudellisesti todellisten päämääriensä mukaisesti.

YK on lopulta symboli maailmanjärjestykselle, joka tullaan rakentamaan jonakin päivänä. -Rockefeller-säätiö

Maailmanhallitus on Uuden maailmanjärjestyksen määränpää ja täyttymys, joka on ennustettu Raamatun Ilmestyskirjassa tämän aionin viimeiseksi valtakunnaksi.

ILMASTOUSKO JOHTAA UUDEN MAAILMANJÄRJESTYKSEN SYNKRETISMIIN

1-e1366716399975

Global oneness day edustaa petollista ja kontrolloitua uuden ajan (new age) kulttuuria, joka leviää hyväntahtoisten ja naiivien massojen keskuudessa. Se puolestapuhuu suvaitsevaisuutta, mutta edustaa todellisuudessa vain relativismia eli tiedollista ja moraalista tyhjiötä. Kulttuurin mukaan kaikki planeetalla ovat yhtä, mutta yhtäältä puhutaan liikakansoituksesta ja depopulaatiosta eli väestön rajoittamisesta. Uutta maailmanjärjestystä ajavan Rooman klubin raportissa Global Future a Time to Act esitettiin toimenpiteitä, kuten syntyvyyden säännöstelyä sekä tieteellisen kehityksen ja tekniikan siirron jarruttamista kehitysmaihin, samalla kun järjestön raportteja lainaavat kehitys- ja ympäristöjärjestöt keräävät miljardeja kehitysmaiden auttamiseen.

world-map-texas

Kaikki maailman ihmiset mahtuisivat laskennallisesti Texasin osavaltion kokoiselle alueelle niin, että jokaisella olisi 100m2 tontti – vauvasta vaariin (vrt. liikakansoitus).

Hyväntahtoiset mutta naiivit massat eivät ainoastaan mukaudu haluttuun vihreän uskonnon muottiin, vaan jopa kiivailevat sen puolesta. Neodarvinismi ja ilmastousko ovat melko varmasti se suuri viimeisten päivien eksytys, josta Raamattu kertoo (2. Tes. 2:11-12).

Ilmastonmuutos on globaali ongelma, jonka ratkaiseminen riippuu siitä, ylitämmekö kansalliset kytköksemme ja tulemmeko yhteen yhteisen hyvän vuoksi.. Katolinen kirkko, joka työskentelee muiden uskontojen johdon kanssa, voi nyt ottaa ratkaisevan roolin mobilisoimalla julkisen mielipiteen ja julkisia varoja.. Sellainen maailmanuskontojen rohkea ja humanitaarinen toiminta, joka toimii yksiäänisesti, varmasti vauhdittaa julkista keskustelua siitä, kuinka voimme integroida yhteiskunnallisia valintoja priorisoituina YK:n kestävän kehityksen päämäärien alla. -Ilmastonmuutos ja yhteinen hyvä, Paavillinen Tiedeakatemia

Ilmastonmuutokseen uskominen johtaa ihmisiä omaksumaan maakeskeisiä ja panteistisia uskomuksia, jotka johdattavat uuden ajan synkreettiseen maailmankuvaan. Katolinen kirkko ja paavi ovat merkittäviä toimijoita uskontojen välisessä vuoropuhelussa eli ekumeniassa, joka nimensä mukaisesti tähtää yhteen maailmanuskontoon. Se tulee olemaan hyvin todennäköisesti jotain teosofian kaltaista, missä on rippeitä kaikista maailmanuskonnoista, mutta ytimessä teosofian luoneen okkultisti H. P. Blavatskyn sanoin:

Saatana, Genesiksen Käärme on todellinen luoja ja hyväntekijä, hengellisen ihmiskunnan isä, sillä se oli hän joka avasi Aadamin silmät ja hän joka oli ensimmäinen joka kuiskasi: Sinä päivänä kun te syötte tästä puusta, te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. -H. P. Blavatsky

Lue myös:

Kiina koeajaa tulevaa valvontajärjestelmää

all-seeing_eye2-700x410

Viimeisen vuosisadan ajan Kiina on toiminut globalisteille tärkeänä koekenttänä erityisesti sosialismin ja ateismin saralla. Maan hallitusmuotoa ja talousjärjestelmää luotsaa edelleen jesuiittojen luoma marxismi, mitä symboloi myös Kiinan lipun viisi viisisakaraista tähteä. Luku viisi merkitsee gematriassa keskeneräisyyttä ja epätäydellisyyttä, viisisakarainen tähti taas kommunisteille maapallon viittä mannerta ja viittä valtamerta eli koko maanpiiriä. Toisin kuin monissa muissa maissa, kommunistinen tiukka kontrolli on säilynyt Kiinassa Mao Zedongin ajasta tähän päivään. Nyt sosiaalinen kontrollointi on kehittymässä hienovaraisemmaksi ja tehokkaammaksi, vaikka siinä yhdistyvät varhaiset KGB:n ja Stasin aikaset keppi ja porkkana:

 • sosiaalisen arvon alenemisen ja eristymisen uhka, tai;
 • arvostuksen ja etuuksien lisääntyminen.

Tuore direktiivi on muokkaamassa kiinalaista luottotietorekisteriä kansalaisten pisteytysjärjestelmäksi, missä kansalaisten ostokäyttäytyminen ja yhteiskunnallinen toiminta määrittävät kansalaispisteitä 360-950 asteikolla. Ostopäätösten, poliittisten mielipiteiden sekä mielenkiinnon kohteiden lisäksi pisteisiin vaikuttavat myös lähipiirin pisteet, myönteisesti tai negatiivisesti. Direktiivin mukaan järjestelmä rakentaa luottamustietokannan, mihin sisältyy myös palkkioita luottamusrikkomuksia paljastaville. Kyseessä on siis uudistettu versio yhteisövainoamisesta (gang stalking), minkä protokollan Stasi loi toisinajattelijoiden eliminoimiseksi. Oxfordin yliopistossa Kiinaa tutkivan Rogier Creemerin mukaan vanhat valvontajärjestelmät pyrkivät vain estämään kapinaliikkeiden muodostumisen, kun taas Kiinan uusi järjestelmä pyrkii luomaan kokonaan uudenlaisen kansalaisen. Lainan tai työpaikan saamiseen vaikuttaakin muutoksen myötä myös kansalaisten somekäyttäytyminen, mistä mainitaan heikentävästi muun muassa huhujen välittäminen. Direktiivin mukaan järjestelmä luo rehellisyyden kulttuurin, mikä ohjaa kansalaisia käyttäytymään paremmin.

Contactless_E00KA8_3182041b

Jo nyt tavallinen kaupankäynti tapahtuu pedon luvulla; kaikki tietoliikenne tapahtuu maailmanlaajuisen tietoverkon kautta, jonka tunnus www on hepreaksi 666. Myös EAN-viivakoodissa on korostettu luku 666. Pisteytysjärjestelmä perustuu näin antikristuksen talousjärjestelmään.

Kiina on edelläkävijä pisteytysjärjestelmän käyttöönotossa, mutta myös länsimaissa idea on nousemassa trendiksi. Esimerkiksi konsultointiyritys 15/30 Research kirjoittaa aiheesta:

Pelillistyminen on yksi 2010-luvun mielenkiintoisimmista trendeistä. Pelillistyminen (gamification) tarkoittaa pelaamisen logiikan soveltamista elämänalueille, joita ei yleensä pidetä pelinä. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisia digitaalisia sovelluksia, jo[i]ssa on kilpailuelementti […] Erityisen mielenkiintoisia mahdollisuuksia pelillistäminen tarjoaa nuoremman sukupolven ohjaamisessa ja motivoinnissa.

Länsimaissa saatetaan vielä naureskella sosialistiselle kollektiivisuus ennen yksilöä-aatteelle, mutta myös YK, Euroopan unioni ja kaikki muutkin internationalistiset organisaatiot perustavat loppuviimein samaan jesuiittalähtöiseen sosialismiin. Onhan Yhdistyneiden kansakuntienkin tunnus vain muunnos Neuvostoliiton tunnuksesta. Liberalistisessa lännessä sosiaalinen paine on muokkaamassa yhtälailla massoja, vain ilmastonmuutoksen nimissä. Eipä olisi mikään ihme, jos samanlainen pisteytysjärjestelmä luotaisiin länsimaihinkin “valvomaan hiilijalanjälkeä”, nyt kun YK ohjaa ilmastonmuutoksen nimissä väestöjä ja resursseja maailmanlaajuisesti ja jopa paavikin julistaa sitä.

Dan. 7:8 Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui.

Raamatun eskatologiset merkit ovat ilmiselviä:

 • sarvella tarkoitetaan valtaa eli tässä yhteydessä tulevaa maailmanhallitusta;
 • silmät merkitsevät valvontaa, sekä;
 • herjaava suu valheita, joita massoille kerrotaan Uuden maailmanjärjestyksen nimissä.

Koska kaikki tiet vievät Roomaan, onkin odotettavissa tulevina vuosina Kiinan kaltaista kehitystä myös täällä länsimaissa. Maranata.

Lähteet:

Musta ja valkoinen Daesh

Musta ja valkoinen Daesh. Ensimmäinen viiltää kurkut auki, tappaa, kivittää, leikkaa kädet irti, tuhoaa ihmiskunnan yhteistä perintöä sekä pitää halpana arkeologiaa, naisia ja ei-muslimeita. Jälkimmäinen on paremmin pukeutunut ja siistimpi, mutta tekee samoja asioita; Islamilainen valtio ja Saudi-Arabia. -Kamel Daoud, The New York Times

Liippu

Islamilaisen valtion ja Saudi-Arabian liput, joissa kummassakin islamilainen šahada.

Saudi-Arabian mukaan 34 arabi- ja Afrikan valtiota on perustanut liittouman islamilaisen terrorismin torjumiseksi. Sen hallinnollinen keskus sijoitetaan Saudi-Arabian pääkaupunkiin Riadiin ja maan puolustusministerin mukaan liittouma tekee yhteistyötä kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Länsimaat ovat pitäneet hinnalla millä hyvänsä suhteita yllä maailman suurimpaan öljyntuottajaan Saudi-Arabiaan, joka valittiin myös hiljattain YK:n ihmisoikeusneuvoston johtoryhmään. Samalla teokraattinen maa toimii vanhoillisen islamin tärkeimpänä ideologisena ja rahallisena sponsorina. UN Watchin mukaan Saudi-Arabia on mestannut enemmän kuin Isis, sillä kuolemantuomio on yleinen rangaistus väkivalta-, huumausaine- ja siveysrikoksista sekä vääräuskoisuudesta.

ruoskinta

Keskellä Raif Badawi, joka sai rangaistukseksi 10 vuotta vankeutta ja 1000 raipan iskua islamin arvostelemisesta.

The New York Times-lehdessä kirjoittaneen toimittaja ja kirjailija Kamel Daoudin mukaan Isis on pikemminkin kulttuuri kuin sotajoukko, jota ei voiteta sodalla terrorijärjestöä vastaan. Vaikka Isisin joukot kukistettaisiin, ongelman perimmäiset syyt eivät silti ratkeaisi. Sen Daoud kiteyttääkin;

Saudi-Arabia on ISIS, joka onnistui.

Länsimaat eivät tyydy ainoastaan valkoisen Daeshin eli Saudi-Arabian kanssa veljeilyyn. Esimerkiksi Yhdysvaltain senaattori John Mc Cainista on levinnyt kuvia yhdessä Islamilaisen valtion nykyisen kalifi Abu Bakr al-Baghdadin kanssa.

John mcCain

Yhdysvalloissa Judicial Watch vuosi hallituksen sisäisiä raportteja, joissa ennustettiin Islamilaisen valtion syntyminen osana strategiaa Syyrian hallinnon heikentämiseksi.

Vuodettu asiakirja paljastaa lännen tukeneen väkivaltaisia islamistiryhmiä yhteistyössä Turkin ja muiden maiden kanssa Syyrian presidentti Assadin heikentämiseksi, vaikka he samalla ennustivan sen johtavan ‘Islamilaisen valtion’ syntyyn Irakissa ja Syyriassa (ISIS). -Nafeez Ahmed

Pentagonin Non-Integrating Gap-suunnitelmaa eli muhamettilaisuuden tukemista ja tökkimistä käytetään myös länsimaissa sujuvasti poliittisen nihilismin astinlautana, kun terrorismin pelossa valvontaa lisätään ja kansalaisoikeuksia heikennetään. Ei ole myöskään ihme, että Saudi-Arabian kuningasperhe kytkeytyy jesuiittoihin. Esimerkiksi Turki bin Faisal Al Saud valmistui Georgetownin jesuiittayliopistosta ulkopolitiikan laitoksesta vuonna 1968, kurssikaverinaan Bill Clinton.

jesuitdictionary

Lue myös:

Lähteet:

Velkaantumisesta ei ole paluuta

2 euro

Kahden euron kolikossa teemana mytologia Europa-neidon raiskauksesta.

Suomen valtiolla on nyt sadan miljardin euron velka ja valtio jatkaa velan ottoa (laskennallisesti) noin 15 miljoonaa euroa päivässä. Valtiovalta ei ole hätäillyt matemaattisesti mahdotonta velkaantumista, sillä HS:n sanoin velkaantumista on helppo jatkaa, koska Suomelle suorastaan syydetään rahaa [1].  Internationalismin haihattelussa useimmat päättäjät ovat unohtaneet, että valtion velasta noin 90% on ulkomaista velkaa. Jo Napoleon Bonaparte tunnisti tosiasian:

Kun hallitus tulee riippuvaiseksi yksityisistä pankeista, silloin pankit kontrolloivat asioita, eivät kansan valitsemat johtajat. Muistakaa, että käsi joka antaa, on aina ylempänä kättä joka ottaa vastaan. Suurpääoma ei koskaan ole tuntenut isänmaallisuutta eikä kunniallisuutta.

Vallankäyttäjiä ei ole häirinnyt Suomen taloudellinen yksityistäminen, eikä liiemmin EU:n poliittinen vallankaappauskaan, minkä johdosta Suomen perustuslain 2§:n mukainen valtiomuoto on kumoutunut. EU:n puuhamies Jean-Claude Juncker kiteytti taannoin vallitsevan velkaantumisen ilmiön:

Me päätämme jotain, jätämme sen lojumaan ja odotamme mitä tapahtuu. Ellei kukaan nosta meteliä, koska useimmat ihmiset eivät ymmärrä mitä on päätetty, me jatkamme askel askeleelta, kunnes ei ole paluuta.

Velkaantuminen on suunniteltu kriisi Euroopan ja maailman yhdentymiseksi, josta valtiovarainministeri Alexander Stubb kertoi vuonna 2008:

Finanssikriisi ei ole pelkästään talouden kriisi; kyse on myös poliittisesta kriisistä.. Se saattaa olla verhottu siunaus.. Historoitsijat tulevat katsomaan tätä aikaa ja toteamaan että se ei ollut vain tavallista historiaa käänteentekevä hetki; ennennäkemätön jakso globaaleja muutoksia, aika jolloin yksi jakso päättyi ja uusi alkoi – valtioille, maanosille ja koko maailmalle.

Velkaantumisen päämääränä on Henry Kissingerin mukaan uusi maailmanjärjestys ja uusi rahajärjestelmä:

Tulemme näkemään uuden kansainvälisen järjestyksen esiinmarssin.. On todennäköistä, että tämä [järjestys] johtaisi uuteen merkantilismiin.

Rooman klubi on vahvistanut suunnitelmissaan, että tuleva rahajärjestelmä tulee perustumaan täysin sähköiseen, subkutaaniseen eli ihonalaiseen maksujärjestelmään. Tarvitseeko muuta sanoa?

Ilm. 13:7-8, 16-18 .. ja sen [maailmanhallitus] valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan..

Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

 • [1] http://www.hs.fi/talous/a1424758255339
 • [2] http://yle.fi/uutiset/synkka_tragedia_vai_julma_farssi__kreikan_kriisin_paahenkilot/8143567

Lue myös:

Pontifex Maximus – Karitsansarvinen peto

Comp 1 (0;00;00;00)

Matt. 7:15-16 Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät..

Yksin Ilmestyskirjassa kuvaillaan tämän maailmanajan viimeistä valtaa ja järjestystä yli neljälläsadalla profetialla. Kaksi erityistä henkilöä asettuu ennustusten mukaan hallitsemaan viimeisenä nousevaa globaalia valtaa; poliittinen Antikristus sekä uskonnollinen Väärä profeetta. Jälkimmäistä kuvataan Ilmestyskirjassa karitsansarviseksi pedoksi, joka saa ihmiset kumartamaan Antikristusta ja itse Saatanaa. Paavin virka on muotoutunut kuluneiden vuosisatojen aikana entistä selkeämmin tähän uskonnollisen eksyttäjän muottiin.

 1. Paavius, läpeensä antikristus
 2. Roomalaiskatolilainen lusiferilaisuus
 3. Karitsansarvinen peto ja Uusi maailmanjärjestys

PAAVIUS, LÄPEENSÄ ANTIKRISTUS

1.Joh. 2:18-19 Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut .. Meistä he ovat lähteneet.. mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.

pontifex maximus

Paavius ei periydy suinkaan alkukristillisyydestä tai apostoli Pietarista, vaan viran juuret ovat pikemminkin roomalaisessa pontifex-kollegion ylipappeudessa, jota kutsuttiin nimellä PONTIFEX MAXIMUS – sillan rakentaja tuonpuoleiseen. Varhaisten pakanauskomusten mukaan Rooman keisari oli itsekin jumala ja siksi ylipappius kuului samaan despoottiseen virkaan. Tämä ylipapin arvo periytyi vuonna 378 Rooman keisarilta varhaisen katolisen kirkon piispalle ja on säilynyt paaviuden yhtenä pakanavirkana tähän päivään asti.

Paavi ja Jumala ovat yksi ja sama, joten hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä! -Paavi Pius V

Uskonpuhdistajat löysivät 1500-luvulla lukuisia yhtäläisyyksiä Ilmestyskirjasta Rooman katoliselle kirkolle ja Suurelle Babylonille, minkä perintönä syntyi reformaatio ja protestantismi. Kun uskonpuhdistajat julistivat paavin Antikristukseksi ja kirkon Babyloniksi, poistatti paavi Julius III ilmiasun kohentamiseksi paavin tiaran otsapannasta kaiverruksen SACRAMENTUM (=salaisuus).

Ilm. 17:5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus (=sacramentum): Suuri Babylon..

Tiaraan kaiverrettiin uusi arvonimi VICARIUS FILII DEI eli Jumalan Pojan Viransijainen, joka oli tiarassa ainakin vuoteen 1915 asti.

paavi-_-vicarius-filii-dei

Adventistit huomasivat kuitenkin 1800-luvulla, että sekin tuotti latinalaisten kirjainten lukuarvoilla yhteenlaskettuna luvun 666 eli pedon luvun. 1900-luvun alussa kirkko luopui myös tiarasta ja Vicarius Filii Dei arvonimestä, sekä nimesi paavin uudella arvonimellä VICARIUS CHRISTI eli Kristuksen Sijainen, joka virallistettiin vuoden 1983 Kanonisessa laissa. Omena ei tälläkään kertaa puusta kauas pudonnut. Kuten VICARIUS CAESARI eli keisarin viransijaisen on kreikankielellä Antikaisaros, kääntyy myös VICARIUS CHRISTI kreikaksi Antikhristos. Virkana paavius on siis tänä päivänä sitä mitä se oli 300-luvulla syntyessäänkin, antikristus!


ROOMALAISKATOLINEN LUSIFERILAISUUS

1.Joh. 2:22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.

Vuotuisessa katolisessa pääsiäisyön messussa lauletaan latinankielinen värssy, jossa paavi koroittaa lusiferia:

Flammas eius lucifer matutinus inveniat ille inquarn lucifer qui nescit occasum Christus Filius tuus.

(suom. Liekehtivä lucifer löytää ihmiskunnan. Minä sanon, oi lucifer sinua ei koskaan voiteta, Kristus on sinun poikasi.)

Roomalaiskatolinen kirkkotraditio on ollut alusta asti vain nimikristillistä, sillä siinä yhdistyy pakanatraditiot vain Raamatullisilla elementeillä. Kirkko on kumonnut Raamatun lakeja jopa kymmenestä käskystä ja sen toimitukset muistuttavatkin enemmän muinaisia babylonialaisia rituaaleja kuin Uuden liiton kristillisyyttä. Kuvassa alla Assurian kuningas Salmanassar III suorittaa juomauhria aurinkojumala Shamasille. Tämän muinaisen lähi-idän rituaalin tapaan katolisen kirkon eukaristiassa pappi toimittaa ehtoollisviinin ja aurinkoa symboloivan leivän:

shalmanesser iiieukaristia

Katolisessa öylätissä luki vuosisatojen ajan jesuiittojen symbolina tunnettu kirjainyhdistelmä IHS, mikä todellisuudessa tarkoittaa egyptiläistä pakanakolminaisuutta Isis, Horus ja Seb. Pakanallinen auringonpalvonta näkyy paavin ja katolisen kirkon lukuisissa symboleissa:

aurinko
mitra_aurinkoaurinkoja

Vatikaanin Pietarin kirkon aukiolla on jättimäinen aurinkoympyrä, millainen löytyy myös esimerkiksi YK:n tunnuksesta. Katolisen kirkon pakanallista symboliikkaa löytyy kaikesta sen käyttämästä rekvisiitasta, eikä ole epäselvää, mille katolinen kirkko on vihkiytynyt. Pakanallisten traditioiden lisäksi Vatikaanin sisällä toimii Corona Novem-niminen salaseura, jossa harjoitetaan muinaisia babylonialaisia uhrikultteja jopa ihmisuhreilla! Tästä lusiferilaisesta sisäpiiristä on tehnyt paljastuksia muun muassa jesuiittapapit Malachi Martin ja Alberto Rivera, arkkipiispa Milingo, piispa Gerard Bouffard, kirjailija Eric Phelps sekä kirjailija Bill Hughes. Kansainvälinen valtion ja kirkon rikostuomioistuin ITCCS syyttää lukuisia katolilaisia piispoja ja pappeja organisoidusta pedofiliaringistä ja rituaalimurhista, mistä Vatikaani on kerta toisensa jälkeen onnistunut pakenemaan piilottamalla syytetyt. Useat todistajat ovat paljastaneet menneiden paavien kuuluneen niin Vatikaanin Corona Novem-seuraan kuin korkea-asteiseen vapaamuurariuteenkin. Paavi Franciscus kuuluu näiden lisäksi myös Jesuiittojen veljeskuntaan ja on vannonut uskollisuudenvalan Loyolan seuraajalle, Mustalle paaville.


KARITSANSARVINEN PETO JA UUSI MAAILMANJÄRJESTYS

paavi franciscus _ sarvet

Ilm. 13:11-12 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa.

Raamatun ennustusten mukaan Väärä profeetta näyttäisi jäljittelevän Kristuksen morsianta eli todellista seurakuntaa. Katolinen kirkko paaveineen sopii täsmällisesti tähän osaan, sillä kuten jo uskonpuhdistajat osoittivat, ei katolinen kirkko voi kuitenkaan olla Kristuksen morsian, sillä se teki heti syntyessään huorin vihkiytyessään maalliselle vallalle. Nykyinen paavi on vieläpä jesuiitta, joka sananmukaisesti käyttää kaikkea ensimmäisen pedon eli jesuiittajärjestön valtaa. Uudelle maailmanjärjestykselle vihkiytyneen Suuren Babylonin todellinen luonne on paljastumassa alati, kun paavi ja Vatikaani johtavat maailman uskontoja ja kulttuureja saatanalliseen synkretismiin. Paavi Franciscuksen saarnat sisältävätkin nyt kaikkea muuta kuin kristillisyyttä; relativismia, ekosofiaa, hermetismiä, teosofiaa ja sodomiaa, näin muutamia mainitakseni. Seuraavassa on muutamia poimintoja Väärän profeetan suulta:

Tänään emme enää tuomitse. Kuten rakastava isä, me emme koskaan tuomitse lapsiamme. Meidän kirkkomme on tarpeeksi iso heteroille ja homoseksuaaleille, elämän puolestapuhujille ja aborttimyönteisille!

Me kaikki rakastamme ja palvomme samaa Jumalaa.

Katolisuus on nyt moderni ja kohtuullinen uskonto, joka on läpikäynyt kehitysopillisia muutoksia. On tullut aika hylätä kaikki suvaitsemattomuus. Meidän täytyy tunnustaa että uskonnollinen totuus kehittyy ja muuttuu. Totuus ei ole absoluuttinen tai kiveen hakattu.

Raamattu on kaunis pyhä kirja, mutta kuten kaikki suuret ja muinaiset teokset, jotkut kohdat ovat vanhentuneita.

Jesuiittapaavin todelliset intressit ovat uskontojen yhdentyminen, nousevan maailmanhallituksen tukeminen sekä ihmiskunnan saattaminen Uuteen maailmanjärjestykseen ekosofisessa pelossa. Jesuiittojen agenda paljastuu kokonaisuudessaan Denverin lentokentän valtavasta maalauksesta nimeltä Peace And Harmony With Nature. Siinä on paljastettu muun muassa vallitsevia tautiepidemioita ja sotia, depopulaatiota, tuleva Israelin valtion jakaminen sekä erityisesti pieni yksityiskohta alhaalta; Vaalea tyttö Raamattu kädessään, haudattuna härän pään alle:

Denver-airport-2

Paavi Franciscus toteuttaa toiminnallaan useampia ennustuksia viimeisestä paavista ja näyttääkin ilmeiseltä, että juuri hän on Raamatun mainitsema karitsansarvinen peto. Keskiajalla elänyt Franciscus Assisilainen, jolta nykyinen paavi otti nimensä, näki juuri ennen kuolemaansa näyn viimeisistä päivistä:

Tämän ahdistuksen aikana tunnustettujen sääntöjen ulkoa mies nousee paaviksi, joka oveluudellaan pyrkii vetämään monet harhaan ja kuolemaan..

Elämän pyhyyttä tullaan pitämään pilkkana jopa niiden puolesta, jotka ulkoisesti pitäytyvät siinä, sillä noina päivinä Jeesus Kristus ei lähetä heille todellista paimenta, vaan tuhoajan.

Jos nämä lukuisat merkit todella pitävät paikkansa, Suurta Babylonia, haureuksien tyyssijaa edustava paavi Franciscus tulee menettämään Sakarjan kirjan mukaan toisen silmänsä ja kätensä:

Sakarja 11:15-17 Ota vielä itsellesi hullun paimenen kapineet. Sillä katso, minä olen herättävä maahan paimenen: hukkaantuneista hän ei pidä huolta, hajaantunutta hän ei etsi, ruhjoutunutta hän ei paranna, pystyssäpysyvää hän ei tue; mutta hän syö lihavien lihaa ja halkaisee niiden sorkat. Voi hullua paimenta, joka lampaat hylkää! Käyköön miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä. Hänen käsivartensa kuivettukoon, ja hänen oikea silmänsä soetkoon.

pope-francis-corruption-mafia.si

1.Joh. 4:5-6 He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.