Maailma on pahan vallassa

1.Joh. 5:19-21 .. ja koko maailma on pahan vallassa. Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen.. Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia.

Monet hyvän asian puolesta esiintyvät tahot tänä päivänä edustavat täysin avoimesti satanismia ja okkultismia. Tässä artikkelissa tarkastellaan kahta hyvin vaikutusvaltaista organisaatiota, jotka väittävät rakentavansa rauhaa, mutta toimivat päinvastaisesti salaten todelliset tarkoitusperänsä.

YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN LUSIFERILAISUUS

3

YK on lopulta symboli maailmanjärjestykselle, joka tullaan rakentamaan jonakin päivänä. -Rockefeller-säätiö, 1958

Useimmat tuntevat YK:n ihmisoikeussopimuksista ja rauhanturvatehtävistä, mutta järjestön todelliset tarkoitusperät ovat vallan päinvastaiset. YK:n agenda 21 on toimintamalli, jolla maailmaa ja ihmiskuntaa muokataan Uutta maailmanjärjestystä varten. Agenda 21-sopimuksen mukaisesti YK ohjaa maailmanlaajuisesti taloudellisten resurssien uusjakoa ja väestöjen uudelleensiirtoja. Sopimus on sisällöltään kuin ekofasistinen muokkaus  Karl Marxin manifestistä tai Adam Weishauptin kuuden kohdan ohjelmasta. Tätä tarkoitus pyhittää keinot-toimintamallia ohjaa YK:n jäsenistössä avoimesti satanistiset järjestöt ja henkilöt.

4

Blavatsky ja teosofian synkreettinen tunnus.

YK:n talous- ja sosiaalineuvoston jäsenenä toimii Lucis Trust-niminen järjestö, joka syntyi alunperin nimellä Lucifer Publishing Company. Tunnettu okkultisti Alice Bailey perusti järjestön jatkamaan Teosofiaseuran perustajan H. P. Blavatskyn henkistä perintöä. Blavatskya pidetään New agen äitinä ja hän oli tunnustava satanisti:

Saatana, Genesiksen Käärme on todellinen luoja ja hyväntekijä, hengellisen ihmiskunnan isä, sillä se oli hän joka avasi Aadamin silmät ja hän joka oli ensimmäinen joka kuiskasi: Sinä päivänä kun te syötte tästä puusta, te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. -H. P. Blavatsky

Blavatskyn tavoin Alice Bailey ylistää menneitä diktaattoreita, jotka tämän mukaan johdattivat ihmiskuntaa Valaistulla tiellä:

Miehet jotka antoivat innoituksen Ranskan vallankumoukseen; valloittaja Napoleon; kansakunnan luoja Bismarck; kansansa uudelleenluoja Mussolini; Hitler joka nosti ahdistuneen kansan harteilleen; idealisti Lenin; Stalin ja Franco ovat kaikki Shamballa-voiman ja tiettyjen huonosti ymmärrettyjen energioiden ilmentymiä. Nämä ovat aikaansaaneet merkittäviä muutoksia omana aikanaan..

Samaan aikaan he ovat kohtalon lähettiläitä, uuden järjestyksen luojia ja uuden sivilisaation alullepanijoita; he ovat sen tuhoajia, joka on tuhottava, ennen kuin ihmiskunta voi mennä eteenpäin Valaistulla Tiellä.
-Alice Bailey, The Externalisation of the Hierarchy

Alice Baileyn perustama Lucis Trust jatkaa nykyään Blavatskyn perintöä World Goodwill nimisen järjestön kautta, joka on merkittävänä toimijana muun muassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden suunnittelussa. Järjestö antaa myös suuntaa esimerkiksi YK:n globaalille koulutusohjelmalle. Monet keskeiset vaikuttajat YK:ssa ovat Balavatskyn ja Baileyn opetuslapsia. Donald Keys, joka on toiminut muun muassa puheenkirjoittajana ja eri toimialojen johtajana, on vaalinut YK:n teosofista kulttuuria:

YK on Jumalan valittu instrumentti; valittuna instrumenttina oleminen tarkoittaa sitä, että on jumalallinen sanansaattaja, joka kantaa Jumalan sisäisen maailman ja ulkoisen ilmentymän lippua. Jonain päivänä maailma tulee.. vaalimaan YK:n sielua ihka omanaan ylpeydellä, sillä tämä sielu on kaikkirakastava, kaikkiravitseva ja kaikkitäyttävä.
-Donald Keys

David Spangler, Planetary Initiativen perustaja ja Baileyn seuraaja, on kirjoittanut YK:n vaalimasta Uudesta ajasta muun muassa seuraavasti:

Kukaan ei astu Uuteen maailmanjärjestykseen, ellei sitoudu Luciferin palvontaan. Kukaan ei astu Uuteen Aikaan, ellei hän vihkiydy Luciferille. -David Spangler

Share International-järjestön perustaja Benjamin Creme on jatkanut Blavatskyn ja Baileyn satanismioppia ja kirjoittanut tulevasta Maitreyasta, Uuden ajan ja maailmanjärjestyksen johtajasta:

Näistä olemassa olevista [New Age-]ryhmistä kaikilla elämänaloilla – politiikan, uskonnon, yhteiskunnan, tieteen, koulutuksen ja kulttuurin – tulee muodostumaan ydinjoukko, jota Mestari itse suoraan valmentaa. Vähitellen heitä kutsutaan apuun hallinnollisten virastojen toimesta, ja heidän vaikutusvaltansa hallinnollisiin päätöksiin lisääntyy. He voivat täten suoraan luoda perustan Uudelle maailmanjärjestykselle.
-Benjamin Creme, The Reappearance of The Christ and the Masters of Wisdom

YK:n edustama lusiferilaisuus on ollut kiistatonta jo järjestön alusta alkaen. Kanadan tiedustelupalvelussa työskennellyt komentaja William Guy Carr uskoi maailmanhallituksen olevan vastaus useimpiin suuriin ongelmiin, kunnes päätyi työskentelemään lähelle internationalistista eliittiä. Sävähtyneenä kokemastaan, Carr kirjoitti useita kirjoja, joissa hän paljasti lusiferilaisuuteen kytkeytynyttä globalistista ideologiaa:

Vasta sitten kun pääsin henkilökohtaiseen kosketukseen miesten kanssa jotka auttoivat organisoimaan Yhdistyneet Kansakunnat, aloin epäillä, että jotakin oli vialla.. Yleisesti puhuen, enemmistö Uuden maailmanjärjestyksen sisäpiiristä on satanisteja.. He olivat ilmiselvästi Albert Piken Palladian Riten tai Orient Masonryn opetuslapsia. Kun he olivat juomassa upseerien messissä, huomasin, että he käyttivät käsimerkkejä, joita edes vapaamuurarit tai Kolumbuksen ritarit eivät ymmärtäneet. -William Guy Carr

Muun muassa näiden tietojen valossa ei ole yllättävää, että agenda 21 onkin epäinhimillinen toimintamalli Uuden maailmanjärjestyksen perustamiseksi. YK on kytkeytynyt vahvasti myös toiseen merkittävään vallankäyttäjään, katolisen kirkon keskukseen Vatikaaniin.

Miten on mahdollista, että vaikka YK:n peruskirja ja keskeiset sopimukset hyväksytään maailmanlaajuisesti, ei silti saada perustettua todellista ja oikeudenmukaista maailmanhallitusjärjestelmää? -Dominique Mamberti, Vatikaanin ulkoministeri, 2012

VATIKAANIN SALAINEN KÄSI

yk1

YK:n edistäessä poliittista ja taloudellista yhdentymistä, Vatikaani on ottanut hoitaakseen maailman uskontojen yhdentymisen eli ekumenian.

Vieraillessaan Vatikaanissa aiemmin tänään, Peres pyysi paavi Franciscusta johtamaan YK:n kaltaista ”Yhdistyneitä uskontoja” uskonnollisten ääriliikkeiden vastustamiseksi tämän päivän maailmassa. Peresin mukaan YK:lla ja sen rauhanturvaajilla ei ole minkään paavin saarnojen voimaa ja vaikuttavuutta, jotka voivat kerätä jopa puoli miljoonaa ihmistä pelkästään Pietarinaukiolle. -Catholic Herald

Pienellä Vatikaani-valtiolla on käsittämättömän paljon enemmän valtaa, kuin mitä yleensä luullaan, eikä vähiten siksi, että katolinen kirkko on yksi rikkaimmista organisaatioista maailmassa. Vatikaanista johdetaan lukuisia esoteerisia järjestöjä, kuten Jesuiittojen veljeskuntaa, Maltan ritarikuntaa, Opus Deitä ja Kolumbuksen ritareita. Niillä on vahvoja kytköksiä vapaamuurariuteen ja järjestöjen jäseniä istuu miljoonia ympäri maailmaa hallituksien kaikilla tasoilla.

Entinen katolinen piispa Gerard Bouffard työskenteli kuusi vuotta Vatikaanissa läheisesti paavin ja jesuiittajohtajien kanssa. Tutkijoiden Bill Hughes ja Eric John Phelps tapaan, myös Bouffard paljasti mustan paavin eli jesuiittajärjestön johtajan kontrolloivan Vatikaanin tärkeitä päätöksiä, myös paavia ja katolista kirkkoa. Bouffard työskenteli Vatikaanissa paavi Johannes Paavali II aikana ja huomasi, kuinka myös katolinen kirkko on vihkiytynyt Uudelle maailmanjärjestykselle.

Voimat, jotka ovat ajaneet nämä ihmiset huipulle, mukaanlukien minut, ovat täsmälleen samat voimat, jotka ajavat meitä kohti yhtä maailmanhallitusta. Nuo voimat eivät muutu huolimatta siitä, että meidän johtajamme vaihtuvat. -Paavi Johannes Paavali II

Jesuiittojen veljeskunta syntyi Alumbrados(=valaistuneet)-seuraan kuuluneen Ignatius Loyolan toimesta, jonka seuraajat vannoivat uskollisuuden järjestölle. Paavi Paavali III antoi Loyolalle bullan hyväksyen jesuiitat roomalaiskatolilaisen kirkon järjestöksi. Jesuiitat käyttivät kirkkoa päästäkseen neuvonantajiksi valtioiden hoveihin, mutta ennen pitkää juoni paljastui ja jesuiittoja alettiin vainoamaan Euroopassa. Paavi Klemens XIV lakkautti hovien painostuksesta veljeskunnan ja maksoi päätöksestä hengellään kuollen myrkytettynä vuonna 1774. Samoihin aikoihin jesuiitat perustivat uuden Illuminaattien (=valaistuneet) veljeskunnan Saksaan. Jesuiitta Adam Weishauptin ohjelma keräsi kannatusta ja näin illuminaatit soluttautuivat Vapaamuurarien valtavaan veljeskuntaan keräten suosiota Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmalle.

21

He [jesuiitat] ovat niin jatkuvasti sekaantuneet hovin ja valtion juonitteluihin, että heitä voi oikeudenmukaisesti syyttää maailmanvaltaan pyrkimisestä. He aiheuttavat kuninkaille kuoleman, ei mestauslavalla, vaan salamurhan kautta, ja yhtä vahingollisina kuin Illuminati-seura; he olivat ensimmäisenä joukossa kaikissa tapahtumissa ylistämässä murhanäytöksiä Pariisissa [Ranskan vallankumouksen aikoihin]. He ryöstivät valtioilta niiden kyvykkäimmät nuoret, jotka he houkuttelivat instituutioihinsa ja hankkivat itselleen koulutusmonopolin avulla katolisissa maissa suhteettoman ja kohtuuttoman suuren vaikutusvallan kaikkiin mielipiteisiin. Heillä oli käsissään kaikki työkalut ihmiskunnan hyväksi toimimiseksi; rahaa, suojelusta, rippituoleja ja muita keinoja oli yllin kyllin heidän käytettävissään. He voisivat siten tehdä hyvää, jos niin tahtoisivat, mutta he toimivat vain esimiestensä tahdon mukaisesti omaksi hyväkseen välittämättä tippaakaan ihmiskunnan hyvinvoinnista; ja siten on mahdotonta tulla vakuuttuneeksi siitä, että jesuiittaveljeskunnan uudelleen perustaminen voisi olla hedelmällistä tai millään tavalla hyödyksi. -Itävallan arkkiherttua Maximilian Franz

Ranskan vallankumous oli pitkälti illuminaattien vehkeilemä ja sen jälkimainingeissa vallankumoukselliset kaappasivat vallan myös Vatikaanissa. Paavi Pius II pakotettiin perustamaan uudelleen Jesuiittojen veljeskunnan Vatikaanin sisälle ja näin jesuiitat saivat vallan koko Vatikaanin käsittämättömästä organisaatiosta.  Katolinen kirkko on edistänyt paavin paimenkirjeiden avulla Weishauptin ohjelmaa ja maailman yhdentymistä, sillä Euroopan integraatio on lähes pelkästään katolilaisten ja jesuiittojen aikaansaannosta.

212

Musta paavi Adolfo Pachon ja jesuiitta Jorge Mario Bergoglio eli paavi Franciscus.

Yhdistyneet Kansakunnat ja Vatikaani ovat merkittäviä toimijoita maailman muutoksessa, jotka valmistelevat Raamatun ennustamaa ihmiskunnan viimeistä aikaa ja järjestystä. Kummatkin organisaatiot edustavat avoimesti lusiferilaisuutta, mistä apostoli Johannes profetaalisesti kirjoitti kirjeessään:

1.Joh. 4:3-6 .. yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

Advertisements

Pride-lippu on kapinan tunnus

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tiedän miten paljon tämä päivä merkitsee sateenkaariväelle, heidän läheisilleen ja monille muille. Iloitsen täydestä sydämestäni heidän puolestaan ja heidän kanssaan.. -Arkkipiispa Kari Mäkinen, 2014

Arkkipiispa Kari Mäkisen ja hänen hengenheimolaisten ilo sateenkaariväen kanssa on tuonut pride-liput jopa kirkon alttareille jumalanpalveluksiin. Harva kuitenkaan ymmärtää, minkälaisen tunnuksen kanssa he ovat tekemisissä. On merkittävää, että pride-liikkeen tunnuksessa on ollut kahdeksan ja sittemmin kuusi väriraitaa, muttei ikinä seitsemää kuten luonnossa havaittavassa sateenkaaressa on. Tunnusta ei valittu sattumalta, vaan liikkeen pioneerit olivat hyvinkin tietoisia valitsemastaan symboliikasta.

Raamatussa kerrotaan (1. Moos. 8,9), kuinka ihmiskunta muutti Nooan aikaan Jumalan luomisjärjestystä ja vaihtoi luonnollisen luonnottomaan, minkä seurauksena ihmiskunta hukkui synteihinsä Nooan vanhurskasta perhettä lukuunottamatta.  Lupauksena, ettei Jumala enää tuhoa ihmiskuntaa vedenpaisumuksella, asetettiin sateenkaari muistuttamaan ihmisiä ja Jumalaa liitosta. Nyt 4000 vuotta myöhemmin tuhansissa pride-marsseissa ympäri maailmaa, miljoonat kuusiraitaiset sateenkaariliput pilkkaavat Jumalaa viestien, että ihmiskunta on jälleen muokkaamassa luomisjärjestystä, eikä Jumala voi enää heitä hukuttaa. Luvuilla kuusi ja seitsemän on Raamatussa erityiset merkitykset; kuusi kuvaa ihmistä, saatanan vaikutusta ja syntiä, kun taas seitsemän Jumalaa, täydellisyyttä ja luomista.

Luku kuusi esiintyy Raamatussa kolmesti tunnuskuvana ihmisen Jumalaa vastaan kohdistamalle kapinalle; Goljatissa (1. Sam. 17:4), Nebukadnessarin patsaassa Duurassa (Dan. 3:1) ja Antikristuksen valtakunnassa (13:18). Kolmesti toistettuna luku kuusi merkitsee ihmisen kapinan huippua, lukua 666.

Sananl. 6:16 Näitä kuutta Herra vihaa..

Sananlaskuissa esitetään kuusi syntistä piirrettä, joita Jumalan kerrotaan vihaavan. Nämä kuusi piirrettä voidaan havaita perheinstituutiota ja arvomaailmaa muokkaavassa pride-liikkeessä, joka on yksi Uuden maailmanjärjestyksen antikristillisen muodon esiinmarsseista.

Sananl. 6:17. Ylpeitä silmiä

Jo liikkeen nimi viittaa tähän syntiin. Ylpeys luettiin myös yhdeksi tulikiveen hukkuneen Sodoman synneistä (Hes. 16:49). Raamatun mukaan ylpeyttä seuraa aina häpeä (Sananl. 11:2), mikä voidaankin havaita monista seksuaaliongelmia koskevista tutkimuksista. Silti pride-kulttuuri ei ole hävennyt tuoda esille kaikkea sen piiriin kuuluvaa sodomiaa. Niinpä sen marsseissa esiintyy julkisesti karhut, nahkat ja kaikki muutkin sen iljettävimmät muodot ylpeänä identiteetistään, aivan kuten Sodomassakin oli.

Sananl. 6:17. Valheellista kieltä

Pakotettu kollektiivinen sodomian hyväksyminen ja siihen kehoittaminen on levinnyt syövän tavoin myös kasvatuksen ja kouluopetuksen piiriin. Yhdysvalloissa ja Hollannissa on esimerkkejä siitä, kuinka koulujen aamuhartaudet ovat vaihtuneet homoseksuaalisuutta esitteleviin mainoksiin ja esitelmiin. Jeesus kuvaili tätä surullista viettelyksen aikaa (Matt. 18:6-7) opettaessaan lapsista.

Sananl. 6:17. Käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta

ILGA:n (International Lesbian and Gay Association) jäseneniin kuuluu järjestö nimeltä NAMBLA (North American Man-Boy Love Association), joka kannattaa avoimesti pedofilian hyväksymistä. Hollannissa toiminut PNVD-puolue ajoi niin ikään pedofilian ja huumeiden laillistamista sekä pornografian ympärivuorokautista näyttämistä televisiossa. Homoliikkeen ja pedofiilien yhteys on kiistaton, eikä ole yllättävää, että valtaosa homomyönteisistä tilastoista pohjautuu pedofiilisodomistien julkaisuihin ja väärennöksiin.

People can change-järjestön vuonna 2004 tehdyssä tutkimuksessa ilmeni, että kyselyyn osallistuneista homoseksuaaleista 48% oli joutunut homoseksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Tutkimukset ovat yksi toisensa jälkeen osoittaneet, että taipumustensa mukaan elävillä homoilla on heteroja enemmän sosiaalisia ongelmia, masennusta, käyttäytymishäiriöitä, lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, alkoholismia, huumeiden käyttöä, levottomuutta ja psykiatrisen hoidon tarvetta.

Sananl. 6:18. Sydäntä, joka häijyjä juonia miettii

Pride-kulttuurin läpimurto ei ole sattumanvarainen ilmiö, vaan sen suunnitelmaa esiteltiin jo vuonna 1987 Guide-lehden artikkelissa The Overhauling of Straight America. Homoseksuaalisen suhteen liittäminen avioliitto-käsitteeseen on vain ensimmäinen askel perheinstituution murtamiselle ja Jumalan luomisjärjestyksen kumoamiselle, kuten Yhdysvaltojen ja Hollannin kehitykset ovat näyttäneet. Kehitystä on seuraamassa pedofilia, julkinen pornografia ja monet muut sodomian muodot.

Sananl. 6:18. Jalkoja, jotka kiiruusti juoksevat pahaan

Raamatussa kuvaillaan Sodoman syntiä: .. tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut (Hes. 16:49). Aivan samalla tavalla on käynyt länsimaissa, missä politiikka ja median huomio on sivuuttanut todelliset ihmisoikeuskysymykset, kuten abortti- ja eutanasiasäädökset, lapsen oikeuden biologisiin vanhempiin, vammaisten oikeudet, vanhuksien hyvinvoinnin jne.

Sananl. 6:19. Väärää todistajaa, joka valheita puhuu

Kirkkojen liberaaliteologit ja okkultismiin sotkeutuneet piispat lainaavat Raamatusta kohtia, joissa pride-kulttuurin muodot mukamas hyväksytään Jumalan luomisjärjestykseen. Antinomismi eli synnin ja Jumalan lain kieltäminen on noussut lopun ajan kirkon luopumukseksi ja rappioksi, aivan kuten luterilaisen kirkon arkkipiispa Gustaf Johansson ennakoi 1900-luvun alussa. Ennustuksia.com-sivuston artikkelissa tarkastellaan jo toteutuneista homoseksuaalisuuden kannattamista seuranneita tuomioita, jonka kaltaisia ja mielettömän paljon pahempia on syntiselle ihmiskunnalle vielä luvassa.

Room. 1:26-32 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

Synnin vallan aika päättyy kuudenteen tuhatvuotiseen jaksoon, jonka jälkeen Jumalan Poika tuhoaa syntisen maailmanjärjestyksen ja alkaa tuhannen vuoden oikeudenmukaisuuden ajanjakso:

Dan. 7:26-28 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen (Antikristuksen ja saatanan) valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen (Messias Jeesus) valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset. Tähän loppuu kertomus.

Faktoja ekumeniasta

1417539741640

Kirkkojen maailmanneuvosto on aivan välttämätön. Yksikään kirkko ei voi tässä maailmassa elää yksinään joutumatta eksyksiin. Ellei Kirkkojen maailmanneuvostoa olisi ollut olemassa, meidän olisi ollut pakko perustaa se.

Porto Alegrea ei ehkä tulla lukemaan yhdeksi “suurista” yleiskokouksista, mutta se oli tärkeä, koska sillä oli uudenlainen ja entistä realistisempi ote niin suhteessa globaaliin yhteiskuntaan, maailmanuskontoihin kuin kirkkoperheisiin. -Piispa Jonas Jonson, 2006

Yksi viimeisten päivien merkeistä on voimakkaiden eksytysten ilmaantuminen kristikuntaan. Yhtä varmasti kuin viimeinen suuri herätys on tulossa (Jaak. 5:7-8), myös viimeiset pimeän hengellisen regimentin hyökkäykset eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin (Matt. 24:24). Ekumeeninen liike esiintyy Jeesuksen rukoileman ykseyden välttämättömänä edistäjänä:

Ekumenian tavoitteena on hajallaan elävän kristikunnan saattaminen keskinäiseen yhteyteen. Kristittyjen yhteys on sekä uskon että elämän yhteyttä. -Suomen ekumeeninen neuvosto SEN

Ekumeeninen liike ei tyydy ainoastaan kristillisten kirkkojen ykseyteen, vaan muidenkin uskontojen yhteyteen:

Eri uskontojen yhteydenpito on erityisen tärkeää yhteiskunnassa, joka pyrkii entistä suurempaan avoimuuteen ja monimuotoisuuteen. Oman uskonnon juurien tunteminen helpottaa eri uskontoihin kuuluvien ihmisten kohtaamista. Ekumeenisen liikkeen päämäärä on kristittyjen ykseys, mutta se palvelee myös kaikkien uskovien vuoropuhelua ja koko ihmiskunnan yhteyttä. -SEN

Ekumeeninen liike on luikerrellut moniin kirkkoihin ja herätysliikkeisiin kaunopuheisilla valheilla, vaikka Messias Jeesus varoitti kolme kertaa eksytyksestä lopun aikoja koskevassa puheessaan (Matt. 24). Artikkelissa tarkastellaan neljää faktaa ekumeniasta, joiden keskiössä on katolinen kirkko. Katolisen kirkon oppien eroavaisuuksia Raamattuun voi tarkastella artikkeleista Rooman katolinen kirkko osa 1 – traditiot vastaan Raamattu ja osa 2 – Suuri Babylon

 1. Ekumenia pyrkii kristinuskon katolisoimiseen
 2. Ekumeeninen liike väärentää Raamattua
 3. Ekumenia pyrkii yhteen maailmanuskontoon
 4. Ekumenia tukee maailman yhdentymistä

1. EKUMENIA PYRKII KRISTINUSKON KATOLISOIMISEEN

Sitä paitsi katolisen kirkon näkyvien rajojen ulkopuolella ”esiintyy monia pyhityksen ja totuuden aineksia”: ”kirjoitettu Jumalan sana, armon elämä, usko, toivo ja rakkaus sekä muita Pyhän Hengen sisäisiä lahjoja ja näkyviä aineksia.” Kristuksen Henki käyttää näitä kirkkoja ja kirkollisia yhteisöjä pelastuksen välikappaleina. Ne saavat voimansa siitä armon ja totuuden täyteydestä, jonka Kristus on uskonut katoliselle kirkolle. Kaikki nämä hyvyydet ovat peräisin Kristuksesta, johtavat hänen luokseen ja itsessään kannustavatkatolista ykseyttä kohti”. -Katolinen katekismus: 819

Ekumenia viittaa jo terminä katolilaiseen imperialismiin; sana oikumene tarkoittaa maanpiiriä, katholikos taas yleistä ja universaalia. Raamatussa sanaa oikumene ei käytetä koskaan kuvaamaan Jeesuksen seuraajia, vaan koko maailmaa:

Ilm 12:9 “Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin (=oikumene) villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

Katolinen kirkko esiintyy alkuseurakunnan jatkumona ja Pyhän Raamatun kokoajana ja vaalijana, vaikka todellisuudessa se poltti Kirjoituksia ja vainosi Jeesuksen seuraajia yli tuhannen vuoden ajan. Katolinen uskonto ei ole koskaan sitoutunut Pyhään Raamattuun, vaan liittänyt Rooman valtakunnassa vallinneeseen babylonialais-roomalaiseen synkretismiuskontoon Raamatullisia elementtejä. Kaikki alkuseurakunnan teologiset perustat on muutettu hienovaraisesti pakanalliseksi, esimerkiksi henkilökohtaisen uudestisyntymisen korvaaminen lapsikasteella ja jäsenmatrikkelilla.

Katolisen kirkon epäonnistuttua vastauskonpuhdistuksessa 1500-luvulla, Vatikaani vaihtoi taktiikkaa ekumeniaksi eli salakavalaksi yhteyden rakentamiseksi. Ekumeeninen liike vakuuttaa julkisessa keskustelussa, ettei yhdentymisellä pyritä muuttamaan kirkkojen tai liikkeiden eri oppinäkemyksiä, vaikka ekumeenisissa sopimuksissa painotetaan pyrkimystä katoliseen ykseyteen:

Me sitoudumme raivaamaan Pyhän Hengen voimassa tietä kohti Jeesuksen Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä yhdessä uskossa, joka saa ilmauksensa kasteen vastavuoroisessa tunnustamisessa, eukaristisessa yhteydessä samoin kuin yhteisessä todistuksessa ja palvelussa. -Charta Oecumenica, 2001

Eukaristia-auringon palvontapagan popepope-francis-sun-ring

Katolisen eukaristian riitit periytyvät suoraan babylonialaisesta auringonpalvonnasta.

Eukaristia on koko kristillisen elämän lähde ja huippu. -Katolinen kirkko

Pyhä Raamattu vastaa yksiselitteisesti kristinuskon katolisoimiseen:

2. Kor. 6:14-18 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: “Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani”. Sentähden: “Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias”.

former-hillsong-ccm-singer-worship-pastor-darlene-zchech-sings-for-pope-francis-vatican-rome-renewal-holy-spirit

Hillsong seurakunnan ylistyspastori Darlene Zshcech iloitsi paavin kutsusta Vatikaaniin.

2. EKUMEENINEN LIIKE VÄÄRISTÄÄ RAAMATTUA

Katolinen kirkko yhdessä maallistuneen luterilaisen kirkon kanssa ovat jo vuosikymmeniä olleet ateistisen kehitysopin puolustajia hyläten Raamatullisen luomiskertomuksen. Näin ekumeeninen yhteys on toteuttanut Ilmestyskirjan ennustuksen Laodikean seurakuntajaksosta, millä viitataan liberaaliteologian aikaan. Kalajumala Dagonin hattuihin sonnustautuneet piispat kieltävät Jumalan luomistyön taikauskona, samalla kun he itse väittävät luonnolla tai aineella olevan jumalallisia luomiskykyjä – eli kannattavat varhaispakanallista animalismia. Kommunistien vainoissa uskonsa puolesta kärsinyt romanialainen baptistipastori Josef Ton on todennut:

Olen tullut siihen johtopäätökseen, että on kaksi tekijää, jotka tuhosivat kristinuskon Länsi-Euroopasta. Toinen oli evoluutioteoria ja toinen oli liberaaliteologia.. Liberaaliteologia on evoluutioteorian soveltamista Raamattuun ja uskoon.

Luomisopin kieltämisellä Raamatusta on tehty suhteellisen totuuden kirja, jonka myötä seurakunta on haalistunut ja rakkaus kylmentynyt, aivan kuten Ilmestyskirja ennusti.

Lutheran-Archbishop-of-Finland-Pope-Francis

Arkkipiispa Kari Mäkinen iloitsee yhä tiiviimmästä ekumeenisesta yhteydestä Vatikaaniin.

Ekumeeninen liike on levittänyt myös valheita Uuden liiton mukaisesta seurakuntajärjestyksestä. Herätysliikkeissä on pyritty muuttamaan seurakunnat pakanalliseksi kirkko-instituutioksi, vaikka Raamatun mukaan Jeesuksen seuraajat ovat ekklesias – uloskutsutut eli seurakunta. Kirkko-käsitteen alkuperää on tarkasteltu artikkelissa Rooman katolinen kirkko – traditiot vastaan Raamattu.

Ekumeeniseen liikehdintään mukaan lähteneet herätysliikkeen pastorit ovat pikemminkin jakaneet seurakuntia kuin yhdistäneet uskovia. Eräs helluntaikirkon pastori julisti Paimen plus-lehdessä taannoin nikolaitistista oppia:

Tasapäinen seurakunnan johtaminen ei ole raamatullista. Jumala asetti niin vanhassa kuin uudessa testamentissa johtajia, joiden kautta hän puhui kansalle.. Maalliset organisaatiot edellyttävät selkeää johtamista ja johtamisjärjestystä. Tähän viittaa Raamatun opetus esivallan tärkeydestä ja sen kunnioittamisesta. Johtajuutta ei pidä pelätä, se on Jumalasta!

Epäselvä johtajuus luo valtatyhjiön, jonka joku aina valtaa – mutta ilman valtuutusta tai tehtävään asettamista.

Raamattu ei tunne vanhimmisto-käsitettä. Vanhimmisto instituutiona ei ole raamatullinen. Väite kuulostaa ehkä äkkiseltään radikaalilta. Vanhimmat ovat kyllä raamatullisia, samoin vanhimman rooli ja asema. Useissa helluntaiseurakunnissa johtajat ovat todenneet vanhimmisto-käsitteen epäraamatullisuuden.. Jumalan sanan opettaminen on voimakasta johtamista..

Ilmestyskirjan 1. ja 2. luvuissa Jeesus nuhtelee seurakuntia nikolaitismin (nikao = alistaa, laos = kansa) eli hierarkiaopin tuomisesta Kristuksen seurakuntaan. Raamatun mukaan Uuden liiton seurakuntajärjestyksen kaitsijoiksi kuuluvat vanhinten joukko eli vanhimmisto, ei pappis-, piispa- eikä paaviusjärjestys:

1. Piet.5:1-4 Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin (=sympresbyteros) ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä: kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

Alkuseurakunnassa vanhimmat olivat tasavertaisia kaitsijoita ja paimenia:

Apt 20:17-18, 28-30 Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja kun he saapuivat hänen tykönsä, sanoi hän heille: “Te tiedätte ensimmäisestä päivästä asti, kun minä Aasiaan tulin, miten minä kaiken aikaa olen ollut teidän kanssanne.. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.”

3. EKUMENIA PYRKII YHTEEN MAAILMANUSKONTOON

PhotoGrid_1419033740634

Vatikaani on tehnyt jo vuosikymmeniä ekumeenista työtä muun muassa buddhalaisten, hindujen ja muslimien uskonnollisten johtajien kanssa. Pisimmällä katolisen kirkon synkreettinen yhdentyminen on islamin kanssa, jonka paavi ja Vatikaani ovat jo yhdistäneet “pelastussuunnitelmaansa”:

Pelastussuunnitelma käsittää nekin, jotka tunnustavat Luojan, niiden joukossa ennen kaikkea muslimit, jotka tunnustavat pitävänsä kiinni Abrahamin uskosta ja yhdessä meidän kanssamme palvovat yhtä ainoata, laupiasta Jumalaa, joka on tuomitseva ihmiset viimeisenä päivänä. -Katolinen katekismus, 841. Kirkon suhde muslimeihin

Paavi Franciscus rukoilee imaamin kanssa Vatikaanissa ja julistaa ykseyttä muslimien kanssa.

Paavit ovat käyttäneet mahdollisimman paljon nimitystä Jumala tai Luoja Jeesuksen sijaan uskontojen yhdentymisen edistämiseksi. Tämä ei ole yllätys, sillä viimeiset paavit 1950-luvulta lähtien ovat kuuluneet synkreettiseen vapaamuurarien veljeskuntaan (mm. Secret Terrorists 2002, The Enemy Unmasked 2004). Liberaalein paavi historiassa, jesuiittapaavi Franciscus on kertonut ateistienkin pelastuvan hyvien tekojen kautta. Katolinen kirkko on riisunut viimeisetkin kristilliset naamionsa Suurena Babylonina.

4. EKUMENIA TUKEE MAAILMAN YHDENTYMISTÄ

Kirkot tukevat Euroopan integraatiota. Yhteys ei voi kestää ilman yhteisiä arvoja. -Charta Oecumenica, 2001

Ekumeenisen liikkeen antikristillisyyden voi havaita sen suhtautumisesta aikaan; samalla kun analogia Ilmestyskirjan ja poliittis-taloudellisen globaalin muutoksen edetessä täyttää eskatologisia ajan merkkejä toisensa jälkeen, pohtii Ekumeeninen liike vain tapoja tukea integroitumista ja globalisoitumista. Ekumenia on siis uskonnoille sama, kuin mitä globalisaatio on taloudelle, yhdentymistä kohti viimeistä Petoa, Uutta maailmanjärjestystä.

Ilm. 16:13-15 Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. “Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi!”

Lähteet:

 • Suomen ekumeeninen neuvosto SEN
 • Charta Oecumenica
 • Katolisen kirkon katekismus 2011
 • Petri Paavola
 • Raamattu 33/38
 • Beltsassar media

Eliitti varmana Uuden maailmanjärjestyksen toteutumisesta

greek-deal

Suunnitelma Uudesta maailmanjärjestyksestä on jo niin pitkällä, että kehitystä tukevat marionettipoliitikot voivat puhua mitä tahansa tiedotusvälineille aiheuttamatta vahinkoa suunnitelmalle. Yle julkaisi The Economist-lehden kommentin, missä EU-Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kiteytti unionikehityksen todellisen luonteen:

Me päätämme jotain, jätämme sen lojumaan ja odotamme mitä tapahtuu. Ellei kukaan nosta meteliä, koska useimmat ihmiset eivät ymmärrä mitä on päätetty, me jatkamme askel askeleelta, kunnes ei ole paluuta. [1]

Euroopan vaiheittainen yhdentyminen on tie kohti Uutta järjestystä, mistä jo Jean Monnet kirjoitti muistiinpanoissaan:

Ja itse [Euroopan] Yhteisö on vain välietappi matkalla huomisen järjestettyyn maailmaan.

Euroopan Neuvoston perustamiskonferenssissa Haagissa vuonna 1949 kirjattiin ponsi numero seitsemään seuraavasti:

Yhdistyneen Euroopan luomista tulee pitää tärkeänä askeleena kohti yhdistyneen maailman luomista.

Uuden maailmanjärjestyksen yksi vankimmista suomalaiskannattajista, Alexander Stubb julisti suunnitelman ehdotonta toteutumista Lontoossa 2008:

Mutta me Euroopan valtiot, mukaan lukien Euroopan ulkoministerit, meidän täytyy ymmärtää, että vaihtoehtoja Euroopan yhdentymiselle ei ole, ei ainoatakaan vaihtoehtoa, jota voisi harkita vakavasti. Tällä on tietenkin vaikutuksia asiaan, jota voidaan kutsua Uudeksi maailmanjärjestykseksi..

tower-of-babel-eu-poster

Euroopan yhteisön juliste vuodelta 1992.

Kehitys alkaa askel askeleelta näyttää yhä enemmän “sekulaaria” eli antikristillistä olemustaan. Raamatun eskatologiaa tunteville kehitys tietysti on ollut pitkään selvillä, kertoohan yli 1900 vuotta vanha Ilmestyskirja siitä:

Ilm. 13:1-4 Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: “Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?” 

Artikkelissa Ihmeellinen ennustus suurvalloista ja globalismista kerrotaan mitä Ilmestyskirjan symbolit tarkoittavat. Kun tunnemme kokonaisuutena globaalisti vaikuttavan nihilismin, ymmärrämme myös miksi apostoli Johannes kirjoittaa:

1. Joh. 5:19-20 .. ja koko maailma on pahan vallassa. Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen..

Onko sinun ymmärryksesi ja turvasi tässä ajassa vai maailmankaikkeuden Luojassa, Jeesuksessa Kristuksessa?

[1] http://yle.fi/uutiset/synkka_tragedia_vai_julma_farssi__kreikan_kriisin_paahenkilot/8143567

Euron kriisillä kohti uuden järjestyksen merkantilismia

Käynnissä oleva globaali valtioiden velkakriisi on nihilistinen suunnitelma kumota nykyinen poliittinen ja taloudellinen järjestelmä. Globaalit vaikuttajat, kuten myös Suomen eliitti paljastavat tämän suunnitelman puheissaan. Globaalin muutosten jakson suunnitelmallisuutta ei voi kutsua vain salaliittoteoriaksi, sillä jokainen voi havaita poliittisten vaikuttajien puhuvan tästä suunnitelmasta päivittäin tiedotusvälineissä.

Tästä kriisistä, joka on nyt tulossa, nousee esiin uusi instituutio, joka ottaa enemmän vastuuta globaalista rahataloudellisista mekanismeista. -Angela Merkel, 2009 (sanatarkka käännös)

Angela Merkel - Hitler - triangle

Angela Merkel poseraa esittäen okkultistista kolmiomerkkiä kuten Adolf Hitler poseerasi.

Eurovaluutan suuri kriisi alkoi noin vuoden päästä Merkelin G8-maiden kokouksessa esittämästä lausunnosta:

Long_term_interest_rates

Lähde: Wikipedia.

Talouttaan vääristelleen Kreikan lainarahoittaminen on osa suunnitelmaa nopeuttaa kansallisvaltioiden velkaantumista, jonka myötä nykyisen rahajärjestelmän korvauksessa muutetaan koko poliittinen järjestys. Suomellakin alkaa olla niin suuri valtion velka, ettei sitä tulla koskaan maksamaan pois. Tästä syystä suunnitelmaa tukevat marionettipoliitikot vähättelevät lainanottoa ja kannustavat siihen. Koska mikään valtio ei kykene pian maksamaan velkojaan valuuttarahastoille tai Maailmanpankille, joudutaan koko rahajärjestelmä muuttamaan tulevina vuosina. Alexander Stubb julisti aikaisemmin Lontoossa rahakriisin suunnitelmaa osana kokonaisvaltaisesta nihilismistä:

Finanssikriisi ei ole pelkästään talouden kriisi; kyse on myös poliittisesta kriisistä.. Finanssikriisi oli hälytysmerkki kansainväliselle yhteisölle. Se saattaa olla verhottu siunaus..

Historoitsijat tulevat katsomaan tätä aikaa ja toteamaan että se ei ollut vain tavallista historiaa käänteentekevä hetki; ennennäkemätön jakso globaaleja muutoksia, aika jolloin yksi jakso päättyi ja uusi alkoi – valtioille, maanosille ja koko maailmalle. -Alexander Stubb, 2008

Puheessaan Stubb tiivisti useaan kertaan, kuinka kansallisvaltoiden aika on ohi ja politiikan tulee keskittyä globaaliin järjestelmään. Koska valtiot ja kansat eivät ole suostuneet vapaaehtoisesti luovuttamaan valtaansa ylikansalliselle maailmanunionille, on harmaan eliitin täytynyt luoda jokin pakote ajaa kehitys Uuteen maailmanjärjestyksen. Tätä suunnitelmaa on luotu vuosisatoja ja sen kokeiluihin on kuuluneet niin pankkikriisit kuin maailmansodatkin. Iso-Britannian entisen pääministeri Gordon Brownin mukaan jokaisella valtiolla on oma suunniteltu rooli globaalissa muutoksessa:

Globaalista uusijaosta, jonka vaikutukset voidaan ulottaa Afrikan kylistä Lontoon ja New Yorkin taloudellisten instituutioiden uudistamiseen – uusi jako – joka ainutlaatuisella tavalla tarjoaa turvaa ja varmuutta kaikkien maiden ja kaikkien kansojen ankaraa työtä tekeville perheille..

Tämä globaali uusi jako luo perustan kestävälle taloudelliselle toipumiselle uudelle kansainvälisen kumppanuuden aidolle aikakaudelle, jossa joka ainoalla kansakunnalla maapallolla on oma ennalta suunniteltu roolinsa. -Gordon Brown, 2009

gordon brown _ muurari

Gordon Brown tervehtii vapaamuurarikättelyllä George W. Bushia.

Brownin mainitsemaa uutta jakoa on valmisteltu jo 1960-luvulta lähtien Rooman klubin foorumissa. Vuonna 1973 julkaistiin Rooman klubin raportti nimeltä Regionalized and Adaptive Model of the Global World System eli Uskonnollisesti mukautettu malli globaalille maailmanjärjestykselle. Dokumentti paljastaa eliitin jakaneen maailman kymmeneen poliittis-taloudelliseen alueeseen:

IMG_20141002_061955

Entä mikä on tuo harmaa eliitti, joka suunnittelee ja toteuttaa globaalia nihilismiä? Maailman verhohallituksessa hääräilee monenlaisia instituutioita, ryhmittymiä ja seuroja. Heidän kattojärjestönsä katsotaan olevan Kolmensadan komitea, josta esimerkiksi 32. asteen vapaamuurari ja Yhdysvaltain presidentti Franklin D. Roosevelt on todennut:

Maailman kohtalosta päättää kolmesataa miestä, jotka eivät ole koskaan pettäneet toisiaan. -Franklin D. Roosevelt

Myös Saksan entinen pääministeri Rathenau on puhunut eliitin poliittisesta kattojärjestöstä:

Taloudellisen johdon työkentällä on yhden ihmisiän aikana muodostunut oligarkia, yhtä kiinteä kuin konsanaan Venetsiassa. Kolmesataa miestä, joista jokainen tuntee toisensa, johtaa mannermaan taloudellisia kohtaloita ja he etsivät seuraajansa omasta ympäristöstään. -Walter Rathenau

Suomalaisista Martti Ahtisaari on Kolmensadan komitean jäsen. Komitean väylinä toimii useita salaisia ryhmiä ja instituutioita, jotka järjestävät kokouksia valtion päättäjille ja taloudellisille vaikuttajille. Näitä ovat Bilderberg-ryhmä, Trilateraali komissio ja Rooman klubi. Ehkäpä merkittävimmän rekrytointiväylän eliitille muodostaa Vapaamuurarien veljeskunta, jonka jäseniä on lähes jokainen merkittävä vallankäyttäjä alasta huolimatta.

Erityisesti vapaamuurarit suosivat heidän pyramidijärjestöönsä ujutettua suunnitelmaa Uudesta maailmanjärjestyksestä. Tämän sananlähettiläs Henry Kissinger paljastaa suunnitelman päämäärän:

Saatamme hyvinkin olla todistamassa uuden järjestyksen syntyä, koska syvyyksiin katsovien ihmisten täytyy tulla siihen lopputulokseen, että jossakin kohdin täsmälliset odotukset täytyy palauttaa uuden erilaisen järjestelmän alaisuuteen..

Seuraavien neljän vuoden aikana tulemme näkemään uuden kansainvälisen järjestyksen esiinmarssi.. On todennäköistä, että tämä [järjestys] johtaisi uuteen merkantilismiin-Henry Kissinger, 2009

kissinger

Henry Kissinger näyttää pirunsarvia Molok-patsaan edessä.

Merkantilismi tarkoittaa kaupankäyntiä ja uuden järjestyksen suunnitelmaan kuuluu korvata nykyinen, osittain vielä fyysiseen rahaan perustuva järjestelmä. Käteisen ja korttien tilalle on suunniteltu kehoon upotettava siruimplantti, joka toimii maksuvälineenä ja henkilötunnisteena.

Tässä kohtaa jokainen muistaa edes jossain määrin Raamatun Ilmestyskirjan ennustuksen ostamiseen liittyvästä pedon merkistä. Tiedämme, että rahakriisi on varmuudella suunniteltu kehityskulku kohti jotain uutta. Kun ymmärrämme, mitkä ideologiat suunnitelmaa ajavien järjestöjen ja seurojen taustalla vaikuttaa, nivoutuvat kaikki aikamme merkit Raamatun viimeisiin lopun aikoihin liittyviin ennustuksiin. Huomaa, Raamatun viimeisiin ennustuksiin kaikista lopun aikoja koskevista ennustuksista. Raamatun eskatologian mukainen lopun aika alkoi 1900-luvulla, kun mm. Matteuksen 24. luvun lukuisat ennustukset alkoivat toteutumaan. Israelin valtio liittyy vahvasti kronolgiaan. Näistä löytyy tietoa muista artikkeleista, kuten myös monilta muilta profetaalisilta sivustoilta.

Jos et ole tietoinen aikamme merkeistä liittyen apostoli Johanneksen kirjaamiin tarkkoihin ennustuksiin, tulet yllättymään kuinka lähellä pedon merkin jakelu on sukupolveamme. Eliitin suunnittelemaan uuteen merkantilismiin liittyy siis siru, jota monet järjestöt Rooman klubin rinnalla ovat lobanneet vuosikymmenten ajan. Mikroelektroniikka ja yhteiskunta; Raportti Rooman klubille kertoi jo 1970-luvulla suunnitelmasta:

Siirtyminen yhteiskuntaan, jossa ei käytetä käteistä rahaa, näyttää väistämättömältä. Sen saa aikaan teknologinen kehitys, jonka tuo mikroelektroniikka ja sähköiseen rahojen siirtoon liittyvä huomattava kulujen säästö.

Tähän kehitykseen liittyvät muun muassa One World Web ja käsite Internet of things. Maksamiseen ja henkilötunnistamiseen käytettäviä siruimplantteja on asennettu jo tuhansiin ihmisiin koekäytössä. Mutta tämä ei ole vielä kokonaisuudessaan se pedon merkki, mistä Ilmestyskirja kertoo. Ilm. 18. luvussa kerrotaan ylöstempauksen jälkeisistä uskovista, jotka eivät voi käyttää merkkiä eli sirua kaupankäyntiin. Kohdassa listataan kaikenlaista kauppatavaraa, sekä viimeisenä kohtana ihmissielu. Miksi?

Ilm. 18:11-13 Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa, kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata ja .. ihmissieluja.

Sielun voisi määritellä, että se on ihmisen psyyke – ajattelu, tahto ja tunteet. Raamatun mukaan myös eläimillä on sielu. Iso-Britannian telejätti British Telecom puuhailee monenlaisen tutkimuksen parissa, mutta erityisen mielenkiintoinen on yhtiön tutkijan tohtori Chris Winterin projekti. Hän on kehittänyt työryhmineen silmän taakse hermoverkostoon kytketyn siruimplantin, joka kykenee siirtämään hermostosta kerättyä tietoa dataksi. Ennennäkemätöntä tutkimuksessa on se, että ensimmäistä kertaa aivojen toimintoa on voitu dekoodata ja muuttaa sähkötoiminnosta dataksi – eli toisinsanoen ajatuksista tietokoneella tunnistettavaksi!

Projektin nimi ei ole sen enempää profetaalinen, kuin Soul catcher 2025. Sirun keräämä tieto ei rajoitu pelkästään ajatusten lukemiseen, vaan sillä on kyetty myös muodostamaan datana luettavia kuvia silmien verkkokalvosta. Tästä Ilmestyskirja on myös ennustanut:

Ilm. 13:14-15 Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.

Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmaan kuuluu perustaa uuden kaupankäynnin lisäksi maailmanunioni, jonka johdossa olisi 12 miestä ja yksi maailman suvereeni johtaja. Tämän Raamattu esittelee Antikristuksena. Hänen rinnalleen asettuu Väärä profeetta, uskonnollinen johtaja, joka taivuttelee ihmiset ottamaan aivoja lukevan siruimplantin kaupankäynnin mahdollistamiseksi.

Jeesuksen seuraajat ovat tienneet jo vuosia tämänkin kehityskulun, koska Raamatun lupauksen mukaisesti Jumala ei ole tehnyt mitään ilmoittamatta siitä ensin profeetoilleen:

Aamos 3:7 Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.

Siksi Jeesukseen turvautuneet ja pelastetut voivat nostaa päänsä näiden merkkien ilmaantuessa, koska lupaus seurakunnan ylösotosta ja Jumalan valtakuntaan pääsemisestä on yhä lähempänä.

1. Tess. 5:4 Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia, me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkaamme pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.

Lähteenä käytetty: Salainen asiakirja no1 (2007), Leo Meller – Euro, Kreikka ja Suomi: näin pedon merkki tulee (2010), Beltsassarin media.

Suomen tulevaisuus

finland-state-hi

Sisällys:

 1. Kaksi selvittyä maailmansotaa
 2. Nouseva globaali maailmanjärjestys
 3. Kollektiivinen synnin hyväksyminen
 4. Kolmas isku ja Suomen jakaminen kahtia
 5. Suomen ja Israelin samankaltaisuus

1. KAKSI SELVITTYÄ MAAILMANSOTAA

220px-Gustaf_Johansson_(1844–1930),_verkade_som_Finlands_ärkebiskop_1899–1930

Arkkipiispa Gustaf Johansson (1844-1930).

Arkkipiispa Gustaf Johanssonille ilmestyi Turun tuomiokirkossa vuonna 1920 suuri enkeli miekka kädessään. Enkeli sanoi tuovansa viestin Jumalalta Suomen tulevaisuudesta:

Kansasi tulee kokemaan kolme tällaisen miekan iskua ja näkemään kolme suurta sotaa jolloin miekka isketään Suomeen, yksi isku on jo tullut mutta kaksi on vielä tulematta. Suomi tulee kestämään nämä kaksi miekan iskua, mutta kolmas on uppoava syvälle ja kahvaa myöden, ellei Suomen kristityt palaa takaisin Raamattuun ja täyty Pyhällä Hengellä sekä tee parannusta kaikessa missä parannusta voi löytyä.

Ensimmäinen isku tarkoitti kansalaissotaa (1918) ja toinen Neuvostoliiton hyökkäyksestä alkaneita talvi-, jatko- ja Lapin sotia (1939-1945). Kun heinäkuussa 1944 Kannaksella taisteltiin ratkaisevia taisteluita Suomen olemassaolon kannalta, presidentti Risto Rytin puoliso Gerda julkaisi radiolähetyksessä Suomen kansalle yleisen rukousvetoomuksen:

Halki vuosisatojen on tämä Jumala ilmoittanut meille itsensä voimallisena auttajana.. Siitä muistutetaan meitä joka päivä, kun radiostamme kuulemme kello kahdentoista lyönnit Turun tuomiokirkosta, kansallispyhäköstämme, joka on kuin tunnuskuva Jumalan halki vuosisatojen ulottuvasta johdatuksesta ja armosta. Siksi ovat juuri nämä kahdentoista lyönnin hetket sopivat yhteiselle rukoukselle synnyinmaamme edestä. Hiljentyköön siis jokainen kansamme jäsen tuona hetkenä rukoukseen Kaikkivaltiaan eteen.

Gerda Ryti

Gerda Ryti (1886-1984) pitämässä radiopuhetta.

Suomi selvisi kahdesta maailmansodasta täpärästi kääntymällä Jumalan puoleen. Viimeaikainen kehitys on osoittanut, että elämme aivan kolmannen maailmansodan ja kolmannen miekaniskun kynnyksellä tapahtumien ja historian toistaessa itseään.

2. NOUSEVA GLOBAALI MAAILMANJÄRJESTYS

PhotoGrid_1416269197696

Paavo Lipponen kommentoi presidentin vaalitentissä vuonna 2012 seuraavasti:

Kyllähän maailmanjärjestys on menossa uusiksi. Kysymys on oikeastaan näissä vaaleissa siitä, että pitää valita sellainen henkilö presidentiksi, jolla on edellytyksiä se Suomen paikka varmistaa tässä suuressa muutoksessa globaalilla tasolla. -Paavo Lipponen

Presidentiksi samoissa vaaleissa valittu Sauli Niinistö esitteli globaalia kehitystä:

Kyllä minulla on se käsitys, että tämä vuosituhannen alku jää maailmanhistoriaan Uuden maailmanjärjestyksen aikana. Kehittyvät taloudet ovat tulleet paitsi taloudessa, ne tulevat myöskin valtapolitiikassa. -Sauli Niinistö

Harvat ymmärtävät vielä tänä päivänäkään, mitä globalisoituva maailma ja sen kehitykseen mukautuminen merkitsee. Toisaalta kehityksestä on ollut kirjallisuutta saatavilla vuosikymmenet, esimerkiksi Pekka Lahtisen kirja Maailman yhdentyminen, historian petollisin hanke toteutumassa (1994). Globalismi ei ole ainoastaan taloudellinen vallankaappaus, vaan kaikilla yhteiskunnan tasoilla vaikuttava nihilismi. Sen päämääränä on lakkautta kansallisvaltiot ja kaikki olemassa olevat järjestelmät, synkretisoida uskonnot ja muuttaa perheinstituutio. Päämäärää kutsutaan Uudeksi sekulaariksi maailmanjärjestykseksi. Suunnitelman päämäärä on kirjattu jopa Suomen perustuslakiinkin pykäliin 94 ja 95:

.. valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle..

Suomen osalta globaali kehitys alkoi varsinaisesti 1990-luvulla, kun politiikan, talouselämän ja tiedotusvälineiden eliitti kutsuttiin mukaan julkisuutta vältteleviin Bilderbergin ja Trilateraalisen komission konferensseihin. Pian Suomi isännöin itsekin salaisia konferensseja, joiden sisältönä on pohdittu keinoja riisua kansallisvaltiojärjestelmä suuren suunnitelman edeltä.

Eräs turkulainen seura antoi vuonna 1992 pääministeri Esko Aholle taikaköyden viitoittamaan tietä uuteen suuntaan, mistä Aho kommentoi lehdistöhaastattelussa:

Taikoja tässä nyt tarvitaan. Taikaköysi otetaan heti tiistaina hankalissa neuvotteluissa hallituksen käyttöön..

Tällöin Suomen politiikka sidottiin antikristilliseen kehitykseen, joka avasi rajat ylikansalliselle massakulttuurille ja moraalirappiolle. Raamatun eskatologiaa tunteville kehitys ei ole tullut yllätyksenä, sillä Raamatun kuvaus viimeisen Antikristuksen valtakunnasta on jäljitelmä Babyloniasta eli yksi maailmanvalta yhden uskonnon ja yhden valuutan alla. Euroopan unioni kehitettiin jo alusta asti tähän suunnitelmaan ja sitä asetettiin viestimään monet Ilmestyskirjan symbolit lippuihin, tunnuksiin ja unionin hallintorakennuksiin.

tower-of-babel-eu-poster

Euroopan yhteisön juliste vuodelta 1992.

Aiheesta voi lukea lisää sivuston muista artikkeleista:

Ilmestyskirja 16 – Globalismi ajan merkkinä

Rooman valtakunnan uudelleen nousu

Ihmeellinen ennustus suurvalloista ja globalismista

Viisi faktaa Euroopan unionista

3. KOLLEKTIIVINEN SYNNIN HYVÄKSYMINEN

Länsimaistumisen myötä Suomessa hyväksyttiin jo varhain kehitysoppi oppivelvollisuuteen huolimatta siitä, että se soti täysin luonnontieteiden kreationistista perustaa vastaan. Naturalismin indoktrinoimisesta on seurannut valtava arvojen ja hierarkioiden eroosio, mitä vahvisti rock-kulttuurin ja hippiliikkeen vahva nousu 20. vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla.

Kulttuurisen kehityksen vaikutukset alkavat näkyä sukupolvien vaihdoksessa myös yhteiskunnallisella tasolla. Loppuvuodesta 2014 Suomen Eduskunta hyväksyi sukupuolineutraalin avioliittolain, joka muutti yhteiskunnallisesta näkökulmasta perheinstituution osana kokonaisvaltaista sekulaaria nihilismiä.

img_1339_0

Vaikka Raamatun mukaan jokainen synti on Jumalan näkökulmasta katsottuna samanarvoinen, löytyy sieltä myös tilanteita, missä kollektiivinen synnin hyväksyminen ja lain ja yhteiskunnan muuttaminen synnin takia on saanut Jumalan puuttumaan tilanteeseen. Homoseksuaalisuuden yhteiskunnallinen hyväksyminen perhemalliin on Jumalan vakioksi asettaman moraalin kieltämistä ja hylkäämistä. Siksi Raamatussa kerrotaankin Sodoman ja Gomorran tuhosta esimerkkinä tulevasta turmiosta. Pride-kulttuurista eli sodomiasta Raamattu kertoo:

Sananl. 11:2 Mihin ylpeys tulee, sinne tulee häpeäkin..

2. Piet. 2:6 Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.

Päätökset mukautua antikristilliseen massakulttuuriin eivät ole ainoastaan juridisia, vaan myös kristilliset kirkot ovat hylänneet Raamatullisen auktoriteetin vaihtaen sen ajan ilmiöihin. Valinnat jyrätä yli Raamatun ovat päätöksiä, jotka varmasti määrittelevät Suomen kansan tulevaisuuden kolmannessa maailmansodassa.

4. KOLMAS ISKU JA SUOMEN JAKAMINEN KAHTIA

suomi (0;00;00;00)

Suomen paatumuksen ja maallistumisen rangaistuksesta on varoitettu Jumalan profeettojen kautta jo vuosikymmenten ajan. Yhteinen piirre on ollut, että rangaistuksena Venäjän tulee jakamaan Suomen kahtia ottaen pohjoisen puskurivyöhykkeeksi ja reitiksi Norjaan. Eikä ainoastaan profetioissa, vaan myös Cold Response 2012 sotaharjoituksen yhteydessä Suomen upseerikunnan jäsenen kommentti vahvisti tulevaa kolmannen miekan iskua:

Puolustusvoimien alasajon  myötä alueelliset merkitykset korostuvat. Puolustusvoimien pääesikunnassa on olemassa päivitetty suunnitelma Suomen katkaisemiseksi Oulun korkeudelta. Koko Suomea on jo nykyisellään mahdotonta puolustaa. Lappia ei kyetä – eikä aiota – puolustaa.

Seuraavassa on esitettynä muutama profetia Suomen kohtalosta:

Niilo Yli-Vainio (1977-1981)

Voi Suomi rukka, minä aina sanon etten voi kaikkea kertoa, Kekkoselle jo kirjoitin kirjeen ja sille kerroin mitä tiedän: että Suomi siltä kohtaa kuin kerroin ja mihin kotona nuppineuloilla karttaan merkkasin, tullaan vinosti leikkaamaan halki, idästä alempaa ja ylös pohjoisemmas poikki vinosti ja antamaan pois se ylempi osa.

Petruksen uni (1980)

Suomi hiljaisesti myöntyen antoi pohjoisosan ja osan Itä-Suomea Venäjälle hyökkäysväyläksi Ruotsiin ja Norjaan. Näin sitten Venäjä valloitti Ruotsin lähes kokonaan ja Pohjois-Norjan. Ja tässä unessa Venäjä antoi Suomelle myönnytykseksi, kun Suomi ei aktiivisesti vastustanut Venäjän operaatiota, Karjalan kannaksen ja osan Vienan Karjalaa. Raja vedettiin siinä unessa suunnilleen Oulusta Äänisjärveen ja siitä sitten Syväriä myöten Laatokkaan, ja Karjalan kannas saatiin aina Rajajokeen saakka. Näin Suomi muistuttaa polvillaan rukousasennossa olevaa henkilöä. Koko Länsi-, Keski- ja Etelä-Suomi jäi jäljelle ja sitten nämä uudelleen Suomeen liitetyt alueet.

Tukholman profetia (1984)

Näin venäläisen sotilaan, joka oli aseistettu, niin kuin kuuluu olla. Päässä sillä ei ollut kypärää, vaan sillä oli kenttälakki. Hän seisoi rajapyykkien välissä, toinen rajapyykki oli Venäjän puolella ja toinen sinivalkoinen Suomen puolella. Rajapuomi oli nostettu ylös, raja oli siis auki. Venäjän sotilas kävelee reippaasti Kuopioon ja siitä Ouluun ja siitä Kemiin ja Tornioon jokivartta ylös..

Sanoma Suomen kansalle on tämä, sanoo Jumala, kun ahdistuksen päivät tulevat ja portti avataan idästä nousevalle kuninkaalle ja sen sotilaille, teillä ei ole yhtään ystävää Euroopassa. Teillä ei ole yhtään kansaa, joka nostaisi asetta teidän puolestanne Venäjää vastaan. Sinä Suomen kansa tulet olemaan yksin, yksinäisempi kuin talvisodan päivinä, mutta sama enkeli, joka taisteli teidän rinnallanne talvisodan päivinä, tulee taistelemaan teidän rinnallanne. Ruokatavarat tulevat nousemaan arvaamattomiin hintoihin teidän maassanne. Koiniks-mitta nisuja tulee maksamaan denarin ja kolme koiniksia ohria denarin, mutta öljyä ja viiniä ei turmella. Öljy on Jumalan Pyhä Sana ja viini on Jumalan Sana. Teille jää vain yksi paikka, mihin te voitte paeta, kun ahdistuksen päivät tulevat, sanoo Jumala ja se paikka on Jumalan Sana. Suomen kansa, Minä olen kutsunut sinua niin monta kymmentä vuotta, talvisodan raskaina päivinä te rukoilitte Minun edessäni. Jokaisesta kirkosta nousi rukous Minun kasvojeni eteen. Te kannoitte kärsivän kansanne kohtalon Minun eteeni. Minä muistin teitä ja Minä siirsin teidän kohtalonne hetken. Mutta nyt hyvinvoinnin ja rikkauden ja yltäkylläisyyden päivinä, te kirkkojen etumaisina olevat, teidän tehtävänne tuntuu olevan häpäistä Minun Sanaani.

Tauno Rantalan ennustus (1999)

Venäjän puolelta tuli yli rajan tiedustelujoukkoja, joita suomalaiset sotilaat lähtivät jäljittämään. Kun he kohtasivat heidät, he alkoivat ampua suomalaisia tuliaseilla. Joku suomalaisista sotilaista kuoli. Toisia joukkoja Venäjän puolelta tuli yli rajan taas uudelleen. Suomalaiset sotilaat lähtivät heidän jälkeensä. Tällä kerralla heidän kesken ei syntynyt tulitaistelua. He veivät nämä venäläiset sotilaat rajavartioasemalle. Kun heiltä kysyttiin, minkä tähden he tulivat Suomen puolelle, he sanoivat, että heille sanottiin Venäjän puolella, ettei mitään rajaa enää ole olemassakaan – Suomi kuuluu Venäjään. Tästä alkoi kovat kyselyt ja neuvottelut. Kuka näin on käskenyt ja sanonut? Mutta hallitusmiehet alkoivat syytellä toisiansa sanoen ”Sinä sen olet sanonut” ja toinen taas ”Eipä, sinä sen olet sanonut”. Lopuksi ei mitään selvää tullut, kuka sen oli sanonut. Jonkin ajan kuluttua tuosta Vaalimaan rajapuomi avattiin kokonaan ja venäläiset sotilaat tulivat Suomen puolelle – mitään lupaa kysymättä! Suomalaiset sotilaat yrittivät heitä pysäyttää rauhanomaisin keinoin, mutta eivät he mitään välittäneet, vaan jatkoivat matkaansa aina Kouvolan kaupunkiin asti. Sinne saavuttuaan he laittoivat leirinsä pystyyn ja alkoivat asumaan teltoissansa. Nyt alkoivat neuvottelut taas hallitusten kesken. Mitä tämä tarkoittaa? He vain sanoivat: ”Me olemme pakotetut ottamaan Suomi sellaiseksi puskurialueeksi, etteivät NATOn joukot tule meidän rajamme taakse. Samalla me vartioimme myös teitä. Suomen hallituksessa käytiin neuvotteluja, mitä nyt tehdään. Amerikka jo antoi venäläisille uhkavaatimuksen, mutta venäläiset sanoivat, että Suomen on itse vastattava heille – kyllä tai ei! Suostutaanko vapaaehtoisesti? Suomen hallituksessa nähtiin parhaaksi suostua, koska kieltäytyminen olisi merkinnyt sotaan joutumista..

5. SUOMEN JA ISRAELIN SAMANKALTAISUUS

israel suomi

Suomella ja Israelilla on ollut hyvin paljon samankaltaisia piirteitä ja myös Raamatun profetiat puhuvat Suomesta. On jopa viitteitä, että suomalaiset olisivat polveutuneet suoraan eräästä Israelin kadonneista heimoista. Ehkä tunnetuin viittaus tähän perimään on marsalkka Mannerheimin kutsumanimi sotilaistaan Isaskarin pojat. Isaskarin heimo oli yksi kadonneista Israelin heimoista, joka geneettisen tutkimuksen ja historiantuntemuksen perusteella hyvin todennäköisesti kulkeutui aina tänne pohjolaan saakka. Tästä on olemassa lukuisia yhtäläisyyksiä heprealaisten kanssa perimässä ja muinaisissa traditioissa. Seuraaavassa on esitettynä joitakin yhtäläisyyksiä suomalaisten ja israelilaisten juurien välillä:

Perimä ja kulttuuri

 • Kuten suomalaiset, oli Isaskar tunnettu älykkyydestään (insinööri, arkkitehti) ja karjanhoidosta
 • Suomalaisilla on kuusi harvinaista tautia, joita esiintyy ainoastaan israelilaisilla
 • Israelilaisilla esiintyy 14 sairautta, jotka esiintyvät myös suomalaisilla
 • Suomessa teurastettiin kekrikaritsa – heprealainen tapa päästä synneistä
 • Suomen ja heprean kielessä on paljon yhtäläisyyksiä
 • Suomessa ei tunneta sh-äännettä, kuten ei myöskään Raamatussa Efraimin heimossa (Tuom. 12:5-6). Vertailukohtana venäjänkielessä seitsemän s-äännettä.
 • Suomalainen luonteenpiirre sisu – assyriaksi tarkoittaa vahvaa aasia. Raamatussa Isaskaria kuvataan 1. Moos. 49:14-15 Isaskar on vahvaluinen aasi, joka makaa karjatarhojen välissä.. Hän taivutti hartiansa taakan alle ja joutui pakkotyöhön. Suomi elää rauhassa, mutta puoli-itsenäisesti ja löytää rauhan alistumalla naapureille (suomettuminen).
 • Sakar tarkoittaa hepreaksi velan maksamista. Suomi oli ainoa maa maailmassa joka maksoi 1. maailmansodan velan Yhdysvalloille. Sen lisäksi Suomi maksoi 2. maailmansodan velat Venäjälle korkoineen.
 • Raamatussa koodi paljastaa Isaskarin jälkeläiset suomalaisiksi

Tunnukset ja liput

lions

 • Kuten Jerusalemilla, myös Suomellakin on vaakunassa leijona, joka symboloi Raamatussa Messias Jeesusta. Ero näiden vaakunoiden välillä on, että Suomen leijonalla on kaksiteräinen miekka kädessä ja se seisoo sapelimiekan päällä. Kiero miekka on hyökkäysase ja kuvaa paholaisen vääristynyttä voimaa, mutta kädessä oleva kaksiteräinen miekka, puolustusase, kuvaa Jumalan kirjoitettua Sanaa (Hepr. 4:12).
 • Suomen ja Israelin lipuissa on samat värit, sininen ja valkoinen
 • Davidin tähti on kolmentoista Suomen kunnan vaakunassa, muun muassa Kemijärven, Muonion ja Sodankylän
 • Paikkojen nimet kuten Levi ja Sawilahti tulevat Israelista
 • 1967 Israelin kuuden päivän sodan jälkeen Jerusalemissa liehui kaksi lippua; Israelin ja Suomen

Suomen ja Israelin sodissa on myös tapahtunut alakynnestä huolimatta ihmeellisiä selviämisiä, kun kansa on kääntynyt Jumalan puoleen. Arkkipiispa Gustaf Johansson tutki paljon Suomen ja Israelin samantapaista kehitystä ja kutsui Suomea toisiksi rakkaimmaksi kansaksi Jumalalle Israelin jälkeen. Raamatusta voimme myös havaita samantapaisia vaiheita, josta Israelin niskurointi ja rankaiseminen on hyvin ajankohtainen vertaus.

Niskurointia ja rangaistus

Viidennessä Mooseksen kirjassa kerrotaan tilanne Israelista käyttäen hepreankielistä termiä Jesurun, mikä tarkoittaa Jumalan mielitiettyä. Israel tulee kuvauksessa hyvinvoivaksi, mutta hylkää Jumalan ja pelastuksen kallion – Messias Jeesuksen. Kohdan kuvaus sopii täysin Suomen tämänhetkiseen tilaan:

5. Moos. 32:15-21 Ja Jesurun (hepr. mielitietty) lihoi ja alkoi potkia, sinä tulit lihavaksi, paksuksi ja aloit äksyillä. Niin hän hylkäsi Jumalan, joka oli tehnyt hänet, ja halveksui pelastuksensa kalliota. He herättivät hänen kiivautensa vierailla jumalillaan, he vihoittivat hänet kauhistuksillansa. He uhrasivat riivaajille, epäjumalille, jumalille, joita he eivät tunteneet, uusille, äsken tulleille, joista teidän isänne eivät tienneet. Kalliota, joka sinut synnytti, sinä et muistanut; sinä unhotit Jumalan, joka sinulle elämän antoi. Herra näki sen ja hylkäsi heidät, sillä hän vihastui poikiinsa ja tyttäriinsä. Hän sanoi: ‘Minä peitän heiltä kasvoni, minä katson, mikä heidän loppunsa on; sillä he ovat nurja suku, lapsia, joissa ei ole uskollisuutta. He ovat herättäneet minun kiivauteni jumalilla, jotka eivät jumalia ole, ovat vihoittaneet minut turhilla jumalillansa; niin minäkin herätän heidän kiivautensa kansalla, joka ei ole kansa, vihoitan heidät houkalla pakanakansalla. 5. Moos. 32:28-29 Israel on neuvoton kansa, sillä ei ole ymmärrystä. Jos he olisivat viisaita, he käsittäisivät tämän, he ymmärtäisivät, mikä on heidän tulevaisuutensa.

Jesajan kirjan mukaan turmio alkaa kristitystä kansasta maan ääristä:

Jes. 25:29-32 Sillä katso, siitä kaupungista alkaen, joka on otettu minun nimiini, minä alotan onnettomuuden tuottamisen; ja tekö jäisitte rankaisematta! Te ette jää rankaisematta, sillä minä kutsun miekan kaikkia maan asukkaita vastaan, sanoo Herra Sebaot. Mutta sinä, ennusta heille kaikki nämä sanat ja sano heille: Herra ärjyy korkeudesta, antaa äänensä kaikua pyhästä asunnostansa. Hän ärjyy väkevästi yli laitumensa. Hän nostaa kuin viinikuurnan polkijat huudon kaikkia maan asukkaita vastaan. Pauhina käy maan ääriin asti, sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan, hän käy oikeutta kaiken lihan kanssa: jumalattomat hän antaa miekalle alttiiksi, sanoo Herra. Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä.

Suomen kansainvälinen nimi Finland tarkoittaa (fin=loppu, ääri, land=maa) juurikin maan ääriä.

Hes. 38:8, 10-11 Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä.. Mutta sinä päivänä tulee mieleesi jotakin, ja sinä mietit pahan juonen ja sanot: Minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina..

Hesekielin kirjassa luvussa 38 kerrotaan 3. maailmansodan Googin liittouma, jonka johtajana on Roos (=pää, ven. Rossija). Kristillisenä kansana Jumalan tuomio tulee alkamaan täältä Suomesta.

Hes. 16:49 Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut.

Lähteinä käytetty:

http://www.pelastussanoma.fi/Profetiat/Miekka%20Suomelle.htm

http://ennustuksia.com/2013/12/14/suomi-neito-polvillaan/

Ihmeellinen ennustus suurvalloista ja globalismista

Vertauskuvista huolimatta Raamattu puhuu hämmästyttävän tarkasti ajastamme. Noin 2500 vuotta vanha Danielin kirja puhuu neljästä aikamme suurvallasta, joilla on esikuvat muiniaisissa valtakunnissa. Yli 5oo vuotta myöhemmin kirjoitettu Ilmestyskirja jatkaa Danielin ennustuksia ja kertoo hyvin tarkasti, mitä lähitulevaisuudessamme tulee tapahtumaan. Danielin kirjassa on kaksi suurta näkyä, mistä ensimmäisen (luku 2) kerrotaan tarkoittavan Babyloniaa seuranneita valtakuntia; Persiaa, Kreikkaa ja Roomaa. Toinen näky (luku 7) kuvastaa esikuvallisesti edellisiä muinaisia valtoja ja erityisesti aikamme suurvaltoja. Artikkelissa tarkastellaan jälkimmäistä näkyä ja Ilmestyskirjan luvun 13 näkyä.

Dan. 7:2-3 Minä näin yöllä näyssäni, ja katso, taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta. Ja merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen.

Meri kuvastaa Raamatussa kansojen paljoutta ja pedot valtakuntia.

Peto 1 – Leijona jolla on kotkan siivet

englantiusa

Dan. 7:4 Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän.

Yli yhdeksänsadan vuoden ajan Englannin vaakunaa on koristanut leijona, jonka mukaan useat sen kuninkaistakin on nimetty. Kuten esikuvansa Babylonia, oli Britannia siirtomaiden aikaan maailman suurin ja vaurain imperiumi. Sanottiin, ettei aurinko laskenut ikinä Britannian yltä.

Kotkan siivet kuvastavat Yhdysvaltoja, joka irrottautui vuonna 1783 päättyneen vapaussodan johdosta Englannin vallan alta. 1900-luvulla Yhdysvallat nousi maailmanmahdiksi siinä missä Englannin valta heikkeni huomattavasti. Myös Yhdysvallat on asettumassa kahdelle jalalle eli heikkenemässä ennustuksen toteutuessa, mitä tarkastellaan neljännen pedon kohdalla.

Ihmisen sydämellä kuvataan Raamatun tapaan petollisuutta. Hyvinvoinnin ja siunauksien keskeltä juuri Englannista populisoitiin naturalistinen ateismi ja Yhdysvalloista lähes kaikki muu moraalittomuus. Nämä kaksi maata johtavat myös ylikansallista Pyöreän pöydän varjohallitusten verkostoa.

Peto 2 – Karhu toisella kyljellään

venäjä

Dan. 7:5 Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: “Nouse ja syö paljon lihaa”.

Aivan kuten esikuvansa Persian kuningaskunta, niin myös Venäjän tsaariperhe surmattiin yllättäen vallankumouksessa vuonna 1917, jonka seurauksena Venäjä kääntyi vasemmistolaiseen kommunismiin – eli toiselle kyljelleen.

Kolme kylkiluuta merkitsevät kolmea maailmansotaa, joista kaksi on ollut. Venäjä mainitaan Hesekielin kirjassa luvussa 38 Israeliin viimeisinä päivinä hyökkäävässä sotaliittoumassa nimellä Roos (ven. Rossija, suom. johtaja, pää).

Paljo lihansyönti kuvastaa toisen pedon aiheuttamaa tuhoa, kuten Neuvostoliiton yli 60 miljoonaa uhria yhteiskuntaluokkiin perustuneissa puhdistuksissa ja sodissa.

Peto 3 – Nelipäinen pantteri jolla on linnun siivet

Coat_of_Arms_of_the_German_Empire ranska

Dan. 7:6 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli taas toinen peto, pantterin kaltainen, ja sen selässä oli neljä linnunsiipeä. Sillä pedolla oli neljä päätä, ja sille annettiin valta.

Kuten esikuvansa Kreikan Aleksanteri Suuri, hallitsi myös Natsi-Saksaa johtanut Adolf Hitlerkin vain 12 vuotta. Kuten kreikkalaisetkin aikanaan, käyttivät myös natsit ennennäkemätöntä salamasotastrategiaa, Blietzkriegiä. Saksan sotilaskalusto niin ikään nimettiin panttereiksi ja leopardeiksi.

Neljä pedon päätä viittaavat Saksan neljään vaiheeseen, jotka olivat Pyhä saksalais-roomalainen valtakunta (843 – 1806), Pyhä Saksan keisarikunta (1871 – 1918), Natsi-Saksa (1933 – 1945) ja Euroopan unionin aika (1948 – …).

Linnunsiivet kuvastavat Ranskaa, jonka kanssa Saksa on ajanut voimakkaasti Euroopan yhdentymistä Raamatun ennustusten kannalta merkittävän 1900-luvun aikana. Vallan antaminen liittyy olennaisesti seuraavaan, neljänteen petoon.

Huomattavaa on myös, että kukin suurvalloista hallitsi esikuviensa alueita maailmansotien aikaan, jolloin lopun ajan profetiat alkoivat yksi toisensa jälkeen täyttymään;

• Englanti hallitsi Babylonian aluetta, minkä mandaatille Irak perustettiin

• Neuvostoliitto hallitsi Persian aluetta, minkä mandaatille Iran perustettiin

• Natsi-Saksa miehitti Kreikkaa.

Myös neljäs peto linkittyy Raamatun ihmeellisten ja monikerroksisten profetioiden tapaan alueellisestikin esikuvaansa, kuten seuraavassa tullaan näkemään.

Peto 4 – Hirmuinen ja erilainen kuin kaikki edelliset

PhotoGrid_1416269197696

Dan. 7-8 Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea. Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui.

Neljännen pedon esikuva oli Rooman valtakunta, joka söi kaikki edeltäneet vallat hirmuisessa laajenemisessaan. Se tulee siis liittämään itseensä edellä mainitut valtakunnat ja “tähteet”, kuten Danielin näky kertoo. Kyseessä on maailmanhallitus, suunnitelma Uudesta maailmanjärjestyksestä, mitä johtavat poliitikot tänä päivänä mainostavat.

Vaikkei neljäs peto ole vielä täydessä vallassa, on merkittävää kuinka lähellä se on täyteen valtaan muodostumista. Hämmästyttävän tarkka Danielin ennustus jatkuu Johanneksen ilmestyksessä:

Ilm. 13:1-2 Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.

Sarvi kuvastaa Raamatussa valtaa ja molemmissa näyissä kuvatut kymmenen sarvea kuvastavat kymmentä valtapiiriä. Rooman Klubi julkaisi vuonna 1973 raportin nimeltä Regionalized and Adaptive Model of the Global World System – Uskonnollisesti mukautettu malli globaalille maailmajärjestykselle, joka paljastaa Klubin jakaneen maailman kymmeneen poliittis-taloudelliseen alueeseen:

IMG_20141002_061955

Valtapiirit ovat hamottumassa talous- tai tulliunionien nimillä, joille Euroopan unionin kehitys viitoittaa tietä.

EU on esikuva maailmanhallitukselle, joka tulee pian muuttamaan kansainvälisiä suhteita. -Trilateraalinen komissio

Johannes kuvaa, kuinka viimeinen peto koostuu Danielin näyn pedoista:

Leopardin näkö – Maailmanhallituksen ydinalueeksi tulee Euroopan unioni. Antikristuksen diktatuuri tulee muistuttamaan myös kansallissosialistista Natsi-Saksaa.

Karhun jalat – Venäjä omaa mahdollisesti suurimman sotilasmahdin, minkä se luovuttaa maailmanhallitukselle. Yhteiskuntajärjestys tulee rakentumaan myös Neuvostoliiton aikaisen ateistisen sosialismin tapaan.

Leijonan kita – Kita eli suu tarkoittaa kommunikointia, eli englannin kieli tulee olemaan yhdentyneen maailman virallinen kieli. Peto rakentuu myös vahvasti länsimaisen markkinatalouden ja teknologian varaan.

Lohikäärme – Danielin kirja ei mainitse tätä petoa, sillä sen ajan tunnetussa maailmassa ei tunnettu Lohikäärmeen valtakuntaa eli Kiinaa. Viime vuosina maailman suurimmiksi talousmahdeiksi kasvanut Kiina tulee myös luovuttamaan valtansa ja valtavan, ehkäpä maailman runsaslukuisimman armeijansa maailmanhallitukselle.

666

Danielin näyn pedot YK:n kokouksessa. Taustalla ihmisenluku 666.

Danielin näyssä puhutaan sarvesta, jolla on silmät ja suu, mikä merkitsee valtaa, joka valvoo ja ohjaa propagandallaan ihmisiä. Vielä 2. maailmansodan valtojen aikaan valvonta ja propaganda olivat täysin alkeellista verrattuna aikamme tietoon ja teknologiaan, jonka avulla jokaista älyteknologiaa kantavaa voidaan seurata sijainnin, kontaktien ja jopa kehon elintoimintojen tarkkuudella reaaliaikaisesti. Myös vanhan propagandan on korvannut moderni mielenmuokkaus hasbara.

Neljännen pedon muodostumien ajassamme

Ilm. 13:3-4 Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: “Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?”

Kuten Ilmestyskirjassa, myös maailmanhallituksen suunnitelmissa puhutaan paljon taloudesta ja sen merkityksen tärkeydestä. Globalismin eli yhdentyvän maailman esiintulo on tapahtunut voimakkaasti talouden myötä, mistä presidentti Sauli Niinistö lausuikin:

Ilman muuta selvää on, että maailmassa järjestys on muuttumassa. Talous on vetänyt edellä siinä ja sitten kyllä valtapolitiikassakin tapahtuu muutoksia, nuodattavat tuota talouden kaavaa.

Alexander Stubb kuvaili Euroopan yhdentymistä kriisien kautta tapahtuvana yhdentymisenä. Maailman talous on menossa jyrkästi alaspäin, jonka jälkeen elitistien suunnitelmana on nostaa Uusi maailmanjärjestys eli maailmanhallitus talouden raunioista. Sen symboliksi onkin valittu mytologinen fenix-lintu, joka tarinassa kuolee, mutta nousee tuhkasta uudelleen. Peto näyttää siis kuolevalta, mutta paranee ja saavuttaa sitä kautta täyden valtansa.

Mutta me Euroopan valtiot, mukaan lukien Euroopan ulkoministerit, meidän täytyy ymmärtää, että vaihtoehtoja Euroopan yhdentymiselle ei ole, ei ainoatakaan vaihtoehtoa, jota voisi harkita vakavasti. Tällä on tietenkin vaikutuksia asiaan, jota voidaan kutsua Uudeksi maailmanjärjestykseksi.. -Alexander Stubb

Olennaista viimeiselle petovallalle on, että se syntyy täysin suvereenisti, niin että ihmiskunta vain ihmettelee sen nousua. Yksi toisensa jälkeen poliittiset vaikuttajat ovat vain vaienneet vastustamasta globalismiksi kutsuttua kehitystä.

Nousevaan neljänteen petoon liittyy valtava määrä suunnittelua, päätöksentekoa, järjestöjä ja monia ilmiöitä, joita maailman verhohallitus on harjoittanut menneiden vuosisatojen aikana. Siihen liittyy muun muassa

Jesuiitat ja ajatus yhdestä vallasta

Illuminatia ja 1700-luvulta alkanut moderni aikakausi

Vapaamuurarit – rekrytointikanava

Maailman verhohallitus

Taloudellinen vallankaappaus

Pedon merkki

Ehkä tunnetuin Ilmestyskirjan ennustus on merkistä, jota käyttämällä ainoastaan viimeisen antikristuksen valtakunnan ihmiset voivat käydä kauppaa.

Ilm. 13:16-17 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.

Jo nyt useat henkilöt ympäri maailmaa ovat ottaneet ihonsa alle siruimplantin, jota voidaan käyttää sähköisenä passina ja maksuvälineenä. Sitä markkinoidaan varkaussuojattuna lompakkona, missä varmistus otetaan henkilön yksilöllisestä pulssista. Raamatun profetioiden tarkkuus hämmästyttää jälleen kerran; tutkimusten mukaan otollisimmat kohdat lämpövaihteluenergian kannalta sirulle ovat oikeassa kädessä ja ohimossa.

RFID_Chip2

Sirusta kieltäytyminen tai henkilön väärä käytös poistaa armottomasti kyvyn käydä kauppaa, sillä siru voidaan kytkeä pankissa pois päältä etäkäytöllä. Siru myös mahdollistaa ympärivuorokautisen sijainnin tarkkailun ja uudella hermoimplanttiteknologialla kyetään jopa vaikuttamaan ihmisen hermoihin aiheuttamalla haluttuja hermoimpulseja.

Ilm. 13:18 Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

Jo nyt lähes kaikki ostaminen ja myyminen tapahtuu käyttäen pedon lukua. EAN-viivakoodi sisältää jostain syystä kolme kuutosta reunoilla ja keskellä, muodostaen pedonluvun. Myös IBAN-tunnus muodostuu kolmesta kuuden numeron sarjasta. Näiden lisäksi, internetin www-tunnus hepreankielellä tarkoittaa lukua 666.

barcodecolormap

Viivakoodin numerot.

viivakoodi

Esimerkki tavallisesta viivakoodista, missä korostettuna 666.

www

Internetin www-tunnus.

Viimeinen, ikuinen valtakunta

behold_he_comes_danny_hahlbohm__37713_zoom

Dan. 7:26-28 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset. Tähän loppuu kertomus.

Raamatun lupausten täyttymys on pedon vallan kukistaminen ja maailmanjärjestyksen lakkauttaminen, jonka jälkeen satojen ennustusten Messias asettuu hallitsemaan oikeudenmukaista valtakuntaa, jonka valta on ikuinen.

Monet versiot pyrkivät vääristämään Messiaan konkreettista väliintuloa väittäen ihmisten rakentavan maailmanjärjestyksen. Raamattu kuitenkin ilmoittaa selvästi antikristillisen vallan huipentumisesta, minkä Messias taivaallisine sotajoukkoinaan itse kukistaa.

Matt. 24:25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.

Illuminatia

1. heinäkuuta 1785 Regensbergissä Svetsissä ohikulkumatkalla ollut kuriiri Jakob Lanz sai rajuilmassa osuman salamaniskusta ja kuoli. Mukanaan hänellä oli suunnitelmia ja ohjeita, erityisesti koskien Ranskan vallankumousta, jotka olivat osoitetut Pariisiin Grand Orient-nimiselle vapaamuurariloosille. Asiakirjoista ilmeni, että lähettäjänä toimi ryhmä nimeltä der Illuminatenorder eli Valaistuneiden veljeskunta. Suunnitelmat päätyivät paikallisen poliisin käsiin, joka luovutti ne Baijerin hallitukselle.

Tästä johtuen illuminaatien päämajaan Baijeriin suoritettiin tarkastus, mikä paljasti uusien asiakirjojen myötä suunnitelman pyrkimyksestä maailmanlaajuiseen vallankumoukseen. Asiakirjat julkistettiin vuonna 1787 Englannin, Saksan, Itävallan, Ranskan, Puolan ja Venäjän hallituksille, jotka tulivat tietoisiksi suunnitelmista. Järjestö oli kuitenkin levittäytynyt pääasiassa vapaaherra Adolf Kniggen kautta Vapaamuurarien veljeskuntaan, missä luotettuja ja korkea-asteisia veljiä sitoutui Illuminaattien veljeskunnan kolmiasteiseen hierarkiaan. 16. heinäkuuta 1782 vapaamuurarien kongressissa Illuminatin veljeskunta liitettiin yhteiseksi Vapaamuurarien veljeskuntaan. Alemmilta asteilta salattiin illuminaattien todelliset tavoitteet, mutta heitä käytettiin suunnitelman toteuttamiseen erityisen sitoutumisen ja hierarkisen kuuliaisuuden takia.

Illuminaattien veljeskunnan hierarkia koostui kolmesta asteesta, jotka olivat Minerval, Illuminatus Minor ja Illuminatus Major. Ensimmäisellä asteella salattiin vielä järjestön äärimmäiset tavoitteet. Toiselle asteelle saattoi nousta vain vannottuaan valan Lusiferille ja Veljeskunnalle, ja että noudattaisi täydellistä kuuliaisuutta ja järjestön periaatteita. Luotettavuutensa osoittaneista Minoreista muodostui salaisten poliisien verkosto hiipivät veljet, jotka ottivat symbolikseen kaikkinäkevän silmän. Korkeimman asteen piti veljeskunnan perustanut jesuiitta Adam Weishaupt [1], joka vetäytyi maan alle ja neuvoi alaisiaan kirjeillä, käyttäen peitenimeä Spartakus.

Ratsiassa löydetyt asiakirjat paljastivat, että illuminaattien äärimmäiset tavoitteet olivat:

 • Kaikkien olemassa olevien hallitusten kumoaminen
 • Yksityisen omistamisen lakkauttaminen
 • Perintöoikeuden lakkauttaminen
 • Isänmaallisuuden lakkauttaminen
 • Uskontojen lakkauttaminen
 • Perheiden lakkauttaminen
 • Maailmanhallituksen luominen, josta Weishaupt käytti termiä Uusi sekulaari maailmanjärjestys.

Tavoitteet Adam Weishaupt perusti nihilisti Jakob Frankin teorioiden, Platonin Valtio-kirjan sekä jesuiittojen poliittisen ohjelman ja uskonnollisten palvontamenojen pohjalta. Weishaupt sai koulutuksensa jesuiitoilta Ingolstadtin kaupungin yliopistossa Baijerissa, jossa hän valmistui teologian tohtorina ja jesuiittana.

Illuminaatit loivat viralliseksi statuksekseen hyväntekeväisyyden, mikä veti puoleensa saksalaisia kansansivistäjiä, pappeja ja varakkaita ihmisiä. Weishaupt neuvoi jäseniä vapautumaan ennakkokäsityksistään ja omaksumaan veljeskunnan tavoitteet ihmiskunnan maailmanlaajuisesta onnesta ja hyvinvoinnista, minkä johdosta monet protestanttiset teologit, luterilaiset ja kalvinistit tarttuivat syöttiin. Tähän hän käytti vihan lietsontaa katolisen kirkon ylivaltaa kohtaan. Kuitenkin Ranskan vallankumouksen jälkimainingeissa täyttyi yksi Weishauptin todellisista tavoitteista, kun vapaamuurari Napoleon Bonaparte vangitsi paavin ja pakotti myöhemmin uudelleenperustamaan vuonna 1773 lakkautetun Jesuiittojen veljeskunnan Vatikaaniin. Tämän toteutti paavi Pius VII vuonna 1814.

Toisin kuin usein vaihtoehtomediassa väitetään, Adam Weishaupt oli jesuiitta kuolemaansa asti [2]. Hän tekikin vuonna 1830 ennen kuolemaansa sovinnon äitikirkon kanssa. Jesuiittavala velvoittaa jäsentä näkemään järjestön ylimmän tahon jesuiittakenraalin kristuksena [3] sekä pitämään määrätyissä tehtävissä ehdotoman kuuliaisuutensa veljeskunnalle. Kirjassa Subterranean Rome (1843) paljastettu jesuiittavala, jonka jesuiittaloikkari Alberto Rivera vahvisti identtiseksi alkuperäisen kanssa, paljastaa valan ehdottoman sitoutumisen Jesuiittojen veljeskunnalle:

“Poikani, tähän saakka sinua on opetettu teeskentelemään: Rooman katolisten keskuudessa ole Rooman katolinen ja ole vakooja omien veljiesi joukossa. Älä usko ketään ihmistä, älä luota kehenkään. Ole reformoitu reformoitujen keskuudessa, hugenotti hugenottien keskuudessa, kalvinisti kalvinistien keskuudessa, protestantti protestanttien keskuudessa. Saavuta heidän luottamuksensa, yritä päästä saarnaamaan heidän saarnapönttöihinsä ja irtisanoudu kaikella kiihkeydellä omasta pyhästä uskonnostasi ja paavista. Alennu jopa niin alas, että tulet juutalaiseksi juutalaisten keskuudessa, jotta voit paavin uskollisena sotilaana kerätä kaiken tiedon järjestösi eduksi. Sinut on opetettu istuttamaan kateuden ja vihan siemeniä salakavalasti yhteisöjen, maakuntien ja valtioiden välille, jotka elivät rauhassa. Sinut on opetettu yllyttämään niitä veritekoihin, kietomaan heidät sotaan toisiaan vastaan ja luomaan vallankumouksia ja sisällissotia maissa, jotka ovat itsenäisiä ja vauraita, kehittämään taiteita ja tiedettä, nauttimaan rauhan siunauksista, tukemaan jompaakumpaa osapuolta ja toimimaan salaisesti jesuiittaveljiesi kanssa, jotka voivat vaikuttaa vastapuolella.

Mistä sinä tulet? Vastaus: Pyhästä uskosta.

Ketä palvelet? Vastaus: Pyhää Rooman isää, paavia ja Rooman universaalista katolista kirkkoa kaikkialla maailmassa.

Kuka on komentajasi? Vastaus: Pyhän Ignatius Loyolan seuraaja, joka oli Jeesuksen seuran tai Jeesuksen Kristuksen sotilaiden perustaja.”

Adam Weishaupt toteutti todellisen veljeskuntansa tehtävää levittämällä imperialistisen nihilismin valtavan jäsenmäärän omaavaan Vapaamuurarien veljeskuntaan, muodostaen näistä rekrytointikanavan valtioiden hallintojen tasolla tapahtuvaan toimintaan. Illuminatisoidun vapaamuurariuden tehoa maailman historoitsijat eivät ole juurikaan ymmärtäneet. Weishaupt loi näin myös pohjan poliittiselle toiminnalle, joka tänä päivänä kulkee nimellä globalismi.

“He [jesuiitat] ovat niin jatkuvasti sekaantuneet hovin ja valtion juonitteluihin, että heitä voi oikeudenmukaisesti syyttää maailmanvaltaan pyrkimisestä. He aiheuttavat kuninkaille kuoleman, ei mestauslavalla, vaan salamurhan kautta, ja yhtä vahingollisina kuin Illuminati-seura; he olivat ensimmäisenä joukossa kaikissa tapahtumissa ylistämässä murhanäytöksiä Pariisissa [Ranskan vallankumouksen aikoihin]. He ryöstivät valtioilta niiden kyvykkäimmät nuoret, jotka he houkuttelivat instituutioihinsa ja hankkivat itselleen koulutusmonopolin avulla katolisissa maissa suhteettoman ja kohtuuttoman suuren vaikutusvallan kaikkiin mielipiteisiin. Heillä oli käsissään kaikki työkalut ihmiskunnan hyväksi toimimiseksi; rahaa, suojelusta, rippituoleja ja muita keinoja oli yllin kyllin heidän käytettävissään. He voisivat siten tehdä hyvää, jos niin tahtoisivat, mutta he toimivat vain esimiestensä tahdon mukaisesti omaksi hyväkseen välittämättä tippaakaan ihmiskunnan hyvinvoinnista; ja siten on mahdotonta tulla vakuuttuneeksi siitä, että jesuiittaveljeskunnan uudelleen perustaminen voisi olla hedelmällistä tai millään tavalla hyödyksi.” -Itävallan arkkiherttua Maximilian Franz (1756-1801) (The Jesuits in History, Hector Macpherson, 1914)

“Koko vastuu tästä hirveästä kolmekymmenvuotisesta sodasta on tunnustettava olevan keisari Ferdinand II:lla ja hänen opettajilla, käskyttäjillä ja sydänystävillään: Loyolan pojilla.” -Theodor Griesinger, saksalainen historioitsija, 1873

“Jesuiittaveljeskunta.. on yksinkertaisesti Rooman armeija, tehtävänään tuoda paavinistuimelle maallinen yksinvalta maailman keisarina… se on heidän tarkoituksensa. … Se mitä he himoitsevat, on vain valta, saastainen maallinen hyöty ja ylivalta, jonkinlainen universaali maaorjuus, jossa itse ovat herroja, siinä koko heidän kuvansa. He eivät kenties edes usko Jumalaan.” -Fjodor Dostojevski, 1880

“Tämä [Amerikan sisällis]sota ei olisi koskaan ollut mahdollinen ilman jesuiittojen vahingollista vaikutusta. Saamme kiittää paavilaisuutta siitä, että maamme tulvii nyt jaloimpien miestensä verestä. Vaikka Etelä- ja Pohjoisvaltioiden välillä oli suuria mielipide-eroja koskien orjuutta, Jeff Davis tai kukaan muu Etelävaltioiden johtomies ei olisi uskaltanut hyökätä Pohjoisvaltioita vastaan, jos he eivät olisi luottaneet jesuiittojen lupauksiin siitä, että he, demokratian nimissä, saisivat käyttöönsä katolilaisten rahavarat ja asearsenaalin, myös Ranskan, jos hyökkäisivät meitä vastaan..” -Abraham Lincoln Charles Chiniquy’lle, Fifty Years in the Church of Rome, 1886

“Ihmiset ovat lähes täysin tietämättömiä Vatikaanin ja jesuiittojen keskeisen suuresta vastuusta kahden maailmansodan aloittamisessa; tilanne jonka osaksi selittää Vatikaanin ja jesuiittojen käytössä olleet jättimäiset taloudelliset resurssit, jotka tuovat niille valtaa niin monella alueella, erityisesti viime konfliktin jälkeen.” -Edmond Paris, The Secret History of the Jesuits, 1975

1800-luvulla Adam Weishaupt ja Illuminaattien veljeskunta oli hyvinkin yleisessä tiedossa, mutta valistusaatteen myötä tieto jätettiin vähitellen sanakirjoista. On merkittävää, ettei näin suuresta historian vaikuttajasta ole mainintaakaan nykyaikaisessa käsityksessämme. Tietosanakirjoista  poistettiin niinikään kaikki oleellinen vapaamuurareista, jotka muodostavat laajimman veljeskunnan valtion hallinontasolta kirkkoihin asti, sekä jesuiitoista, joiden veljeskunta lakkautettiin vuonna 1773 okkultismin ja jatkuvien valtakieroilujen ja murhien takia. Vaikka Weishauptin suunnitelma kerrotaan tyrehtyneen asiakirjojen paljastumiseen, sen perintöä jatkaa Pyöreän Pöydän organisaatiot, jotka ovat vaikuttaneet valtarakenteiden keskittämiseen ja moraalisten arvojen rappeutumiseen, juuri niinkuin Weishaupt yli 200 vuotta sitten esitti.

Lähteenä käytetty

Salainen asiakirja no1 http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=2058

http://nokialainen.blogspot.fi/2011/01/jesuiitat-paavinvallan-salainen-armeija.html

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt

[2] http://www.newadvent.org/cathen/07661b.htm

[3] https://archive.org/stream/footprintsofjesu00thom#page/50/mode/2up